Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/ huvudförhandlingar i tingsrätter/hovrätter under veckorna 41 och 42. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Ni kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected]. Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas Sammanställare svarar i mån av tid.

Liten ordlista:
NTR – Nothing to Report
ER – Ej Rapporterat

TINGSRÄTTER

Alingsås
V 41 – NTR
V 42
B 842-20 Grovt barnpornografi brott.
(6686 barnpornografiska bilder och 957 barnpornografiska filmer med en total speltid om 58 timmar och 56 minuter, varav 744 bilder och 567 filmer med en total speltid om 44 timmar och 34
minuter bedöms som särskilt hänsynslösa.)

 

Attunda
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Blekinge
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Borås
V 41
B 3204-19 Sexuellt ofredande m.m.
B 2020-22 Våldtäkt mot barn m.m.
V 42
 B 2266-21 Våldtäkt mot barn m.m.

Eksjö
V 41 – NTR
V 42
B 403-22 Sexuellt ofredande.

Eskilstuna
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Falun
V 41
B 500-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

V 42
B 4105-20 Grovt barnpornografibrott.
(1 212 bilder och 4 filmer med sammanlagd speltid på 8 minuter och 48 sekunder. Av materialet är 741 bilder och 4 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial.)

 B 2579-19 Våldtäkt mot barn.

Gotland
V 41 – NTR
V 42 -NTR

 Gällivare
V 41
B 299-20 Grovt barnpornografibrott.
(17837 barnpornografiska bilder varav 113 stycken avsett särskilt hänsynslöst material och 63 barnpornografiska filmer med en speltid om 5 timmar och 30 minuter varav 22 avsett särskilt hänsynslöst material.)

V 42 – NTR

 Gävle
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Göteborg
V 41
B 8722-22 Barnpornografibrott.
V 42 – NTR

Halmstad
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Haparanda
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Helsingborg
V 41
B 3651-22 Barnpornografi brott.
B 4415-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott.
*B 1746-21 Grovt barnpornografibrott.
(32 123 bilder med barnpornografiskt material varav 1908 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Därutöver har han innehaft 4036 filmer med en speltid på ca 44 timmar varav 755 filmer med speltid på ca 37h timmar med särskilt hänsynslöst
övergreppsmaterial.)

V 42
B 6841-21 Grovt barnpornografibrott m.m.

Hudiksvall
V 41 – NTR
V 42
B 1871-22 Våldtäkt mot barn m.m.

Hässleholm
V 41
B 381-22 Grovt barnpornografibrott. (Forts. från vecka 40)
(26 868 barnpornografiska bilder varav 1115 bedöms utgöra särskilt hänsynslös/grov barnpornografi dels barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om i vart fall 19 timmar 28 minuter. Av filmtiden utgör ca 12 timmar 24 minuter särskilt hänsynslöst/grovt barnpornografiskt material.)
V 42 – NTR

Jönköping
V 41 –  NTR
V 42
B 4332-21 Grovt barnpornografibrott.
(4 984 barnpornografiska filer. 3 582 bilder att betrakta som Övergreppsmaterial ( barnpornografi) 1 243 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 23 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme och 32 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 136 filmer med sammanlagd speltid om 9 timmar och 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Kalmar
V 41 – NTR
V 42
B 2829-22 Våldtäkt mot barn.

Kristianstad
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Linköping
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Luleå
V 41 – NTR
V 42 – NTR


Lund
V 41 – NTR
V 42
B 1110-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Lycksele
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Malmö
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Mora
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Nacka
V 41
B 8444-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

V 42 – NTR

Norrköping
V 41
B 1600-19 Grovt barnpornografibrott.
(41 979 barnpornografiska bilder och 123 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca 9 timmar 39 minuter. Av materialet är 8 362 bilder och 98 filmer med en sammanlagd speltid om ca 7 timmar och 44 minuter att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 V 42
B 1686-22 Barnpornografibrott.

Norrtälje
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Nyköping
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Skaraborg
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Skellefteå
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Solna
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Stockholm
V 41
B 823-22 Grovt barnpornografibrott m.m.
(92 stycken barnpornografiska bilder varav 67 stycken grovt barnpornografiska bilder)
B 19520-21 Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

V 42
B 14741-21 Barnpornografibrott.
(1022 barnpornografiska bilder varav 412 bedöms som särskilt hänsynslösa och 16 barnpornografiska videofilmer som bedöms som särskild hänsynslösa. Videofilmerna har en total speltid om 23 minuter och 18 sekunder)
B 14224-21 Barnpornografibrott.

Sundsvall
V 41
B 904-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.
V 42 – NTR

Södertälje
V 41 – NTR
V 42 – NTR

 Södertörn
V 41
B 16294-19 Barnpornografibrott, sexuellt ofredande.

V 42
B 10130-21 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Uddevalla
V 41 – NTR
V 42
B 1540-18 Sexuellt ofredande m.m.

Umeå
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Uppsala
V 41
B 5047-21 Barnpornografibrott.
(3 000 barnpornografiska bilder varav över 1000 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa.)

 B 5490-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott m.m.

 B 4102-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

V 42 – NTR

Varberg
V 41
B 1567-22 Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Dag 2 av 3.)

V 42
B 1258-22 Våldtäkt mot barn.

Vänersborg
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Värmland
V 41
B 1936-22 Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn.

V 42 – NTR

Västmanland
V 41
B 6267-20 Barnpornografibrott.

V 42
B 4219-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering  m.m.

 

Växjö
V 41 – NTR
V 42
B 3513-22 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ystad
V 41 – NTR
V 42 – NTR

Ångermanland
V 41 – NTR
V 42
B 560-21 Grovt barnpornografibrott.
(1507 barnpornografiska bilder, varav 472 bilder innehållit grovt barnpornografiskt material, och 361 barnpornografiska filmer, varav 180 av filmerna innehållit grovt barnpornografisk material, dels spridit delar av materialet vidare.)

 Örebro
V 41 – NTR
V 42
B 4224-22 Barnäktenskapsbrott, grov våldtäkt mot barn.

 B 3192-20 grovt barnpornografibrott
(883 filer med dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Av dessa utgörs 83 filer av bild, var av 25 bilder är av särskilt hänsynslös karaktär, och 800 filer utgörs av film, varav 431 filmer är av särskilt hänsynslös karaktär med en speltid på 13 timmar, 2 minuter och 23 sekunder)

Östersund
V 41
B 3165-19 Grovt barnpornografibrott.
V 42 – ER 

 

HOVRÄTTER


Göta hovrätt
V 41
B 2432-22 Våldtäkt mot barn.
(Norrköping Tr. B 3649-20 dömde till fängelse 3 månader.)

B 3327-22 Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn m.m.
(Skaraborg Tr. B 1319-22 dömde till fängelse 5år) 

B 4198-21 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.
(Örebro Tr B 4674-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

V 42
B 1208-22 Grovt barnpornografibrott m.m.
(Kalmar Tr. B 1676-20 dömde till fängelse 10 månader) 

B 1915-22 Barnpornografibrott.
(Kalmar Tr. 3705-21 dömde till villkorlig dom och dagsböter 40 om 140kr)

 3506-22 Barnpornografibrott.
(Linköping Tr. 2922-22 dömde till ungdomstjänst 30h)

B 678-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
(Linköping Tr. B 284-21 dömde till fängelse 1 år 4 mån)

 B 2245-22 Grovt barnpornografibrott.
(46 489 bilder varav 15806 st var särskilt hänsynslösa samt 6925 filmer varav 5562 anses vara särskilt hänsynslösa)
(Linköping Tr. B 406-18 dömde till fängelse 4 år)


Svea hovrätt
V 41
B 10269-22 Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.
(Attunda Tr. B 1405-22 dömde till fängelse 4 års)

V 42
B 10424-22 Våldtäkt mot barn
(Attunda B 6891-22 dömde till fängelse 2 år och 6 månader)

Hovrätten i Väst
V 41
B 5203-22 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering m m.
(Borås Tr. dömde B 2450-22 till fängelse 10 månader)

 B 6427-21 Sexuellt ofredande.
(Varberg Tr. B 3256-20 dömde till samhällstjänst 120 timmar.) 

V 42
B 1020-22 våldtäkt mot barn.
(Värmlands Tr. B 3235-21 dömde till fängelse i 1 år och 6 månader)

B 1766-22 grov våldtäkt mot barn.
(Göteborgs Tr. B 17927-21 frikände)

Hovrätten Skåne Blekinge
V 41 – NTR
V 42
B 2120-22 sexuellt ofredande
(Malmö Tr. B 6574-21 frikände)

Nedre Norrland Hovrätt
V 41

B1200-21 Våldtäkt mot barn.
(Sundsvalls Tr.  B 1173-21 frikände.)

B 1356-22 Våldtäkt mot barn mm.
(Gävle Tr. B 2324-22 dömde till Fängelse 2 år.)

V 42 – NTR

Övre Norrland Hovrätt
V 41
B 589-22 Grovt barnpornografibrott.
(287 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, 789 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 22 minuter och 29 sekunder och 15 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 2 timmar och 37 minuter.)
(Skellefteå Tr B 760-20  dömde till fängelse 1 år.)

V 42
B 297-22 Grov våldtäkt mot barn.
(Haparanda Tr. B 332-22 dömde till fängelse 4 år)

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Swish: 076-0075779

2000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *