Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarna har lämnat in en ny rapport, vilket är tacksamt eftersom det annars inte finns någon samlad översyn över vilka sexualbrott våra barn utsätts för i Sverige. Denna rapport täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/ huvudförhandlingar i tingsrätter/hovrätter under veckorna 39 och 40. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Ni kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected]. Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas Sammanställare svarar i mån av tid.

Liten ordlista:
NTR – Nothing to Report
ER – Ej Rapporterat

TINGSRÄTTER

Alingsås
V 39 – NTR
V 40 – NTR
 

Attunda
V 39 – NTR

V 40
 B 6115-22 Grovt barnpornografibrott.
(2185 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer, varav 972 bilder och 14 filmer har bedömts innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Blekinge
V 39
B 571-21 Grovt barnpornografibrott.
(538 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer)

V 40
B 2798-21 Sexuellt övergrepp mot barn.

Borås
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Eksjö
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Eskilstuna
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Falun
V 39
B 543-22 1 Grovt barnpornografibrott, 2barnpornografibrott.
(1 : 129 filmer och 8 bilder. Brottet börsammantaget bedömas som grovt då 23 filmer och 1 bild avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Filmernas speltid är över 4h lång.
2: delat tre barnpornografiska bilder i samt på så sätt spridit och gjort bilderna tillgängliga för någon annan. Två av bilderna avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

V 40 – NTR

Gotland
V 39 – NTR
V 40 – NTR

 Gällivare
V 39 – NTR
V 40 – NTR

 Gävle
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Göteborg
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Halmstad
V 39
B 2288-21 Barnpornografibrott.
(429 barnpornografiska bilder, varav 124 bedömts som grovt barnpornografiskt material, och 17 filmer, varav sex bedömts som grovt barnpornografiskt material. Filmernas sammanlagda speltid uppgår till ca 17 min.)

V 40 – NTR

Haparanda
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Helsingborg
V 39
B 1946-22 Sexuellt ofredande. (Dag 1 av 2)

 B 5722-21 Barnpornografibrott.

V 40
B 1946-22 Sexuellt ofredande. (Dag 2 av 2)

Hudiksvall
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Hässleholm
V 39 – NTR

V 40
B 381-22 Grovt barnpornografibrott.
(26 868 barnpornografiska bilder varav 1115 bedöms utgöra särskilt hänsynslös/grov barnpornografi dels barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om i vart fall 19 timmar 28 minuter. Av filmtiden utgör ca 12 timmar 24 minuter särskilt hänsynslöst/grovt barnpornografiskt material.)

Jönköping
V 39
B 306-21 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.
(2 141 barnpornografiska filer. inom Jönköpings kommun eller från annan plats inom, Sverige. 1 186 av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 27 filmer med sammanlagd speltid om 2 timmar och 17 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt
övergreppsmaterial.)

V 40 – NTR

Kalmar
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Kristianstad
V 39 – NTR
V 40
B 350-22 Sexuellt ofredande.

Linköping
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Luleå
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Lund
V 39 – NTR
V 40
B 2393-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Lycksele
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Malmö
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Mora
V 39 – NTR
V 40
B 838-21 Sexuellt ofredande m.m.

Nacka
V 39 – NTR
V 40 – NTR

 

Norrköping
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Norrtälje
V 39
B 190-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.
V 40 – NTR

Nyköping
v 39
B 4427-21 Sexuellt övergrepp mot barn.

V 40 – NTR

Skaraborg
V 39 – NTR
V 40
B 3661-21 Barnpornografibrott.
(233 barnpornografiska bilder)

Skellefteå
V 39
B 830-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

V 40
B 532-21 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Solna
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Stockholm
V 39
B 7009-22 Grov våldtäkt mot barn. (Dag 1 av 2)
B 3126-22 Barnpornografibrott.

V 40
B 7009-22 Grov våldtäkt mot barn. (Dag 3 av 3)

Sundsvall
V 39 – NTR
V 40
B 1900-22 Våldtäkt mot barn.

Södertälje
V 39 – NTR
V 40 – NTR

 Södertörn
V 39
B 16294-19 Sexuellt ofredande. (Uppskjuten förhandling, datum ej satt i dagsläget)
V 40 – NTR

Uddevalla
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Umeå
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Uppsala
V 39 – ER
V 40 – ER

Varberg
V 39
B 795-19 Barnpornografibrott.
(111 barnpornografiska filmer och 36 bilder, varav 70 filmer och 12 bilder bedömts som
grovt barnpornografiskt material. 36 bilder
Filmernas sammanlagda speltid uppgår till drygt 11 timmar.)

V 40
B 1567-22 Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Dag 1 av 3.)

Vänersborg
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Värmland
V 39
B 3456-21 Barnpornografibrott.
V 40 – NTR

Västmanland
V 39
B 3129-20 Våldtäkt mot barn.
V 40 – NTR

Växjö
V 39
B 2957-21 Grovt barnpornografibrott m.m.
(2 255 barnpornografiska bilder och 102
barnpornografiska filmer.)
V 40 – NTR

Ystad
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Ångermanland
V 39 – NTR
V 40 – NTR

 Örebro
V 39
B 4886-21 Barnpornografibrott.
(272 stycken barnpornografiska
bilder varav 39 stycken är att anse som särskilt hänsynslösa samt 3 stycken
barnpornografiska filmer varav 1 stycken är att anse som särskilt hänsynslös.)

V 40 – NTR

Östersund
V 39 – NTR
V 40 – NTR

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
V 39 – NTR

V 40
B 3289-22 Våldtäkt mot barn.
(Örebro Tr. B 5219-21 dömde till ungdomsvård) 

B 4280-21 Barnpornografibrott
(Skaraborg Tr. B 5013-20 dömde till villkorlig dom)


Svea hovrätt
V 39
B 9938-22 Grov våldtäkt mot barn,
(Falu Tr. B 453-22 dömde till 5 års fängelse) 

B 9908-22 Våldtäkt mot barn.
(Västmanland Tr. B 2390-22 dömde till fängelse 3 år och 1 månad.) 

V 40
B 9500-22 Sexuellt ofredande, våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.
(Uppsala tr. B 7051-22 dömde till fängelse 4 år och 9 månader) 

B 10321-22 Våldtäkt mot barn.
 (Nyköping Tr. B 1174-22. dömde till ungdomstjänst 50h för sexuellt utnyttjande av barn)

B 10225-22 Våldtäkt mot barn.
(Västmanland tr. B 2494-22 dömde till 3 års fängelse) 

B 12790-21 Barnpornografibrott.
(Västmanlands Tr. B 595-20 dömde till 2 månaders fängelse)

 

Hovrätten i Väst
V 39
B 5230-22 Våldtäkt mot barn
(Vänersborgs Tr. B 2674-22 dömde till fängelse 2 år och 3 månader)

 2923-22 Grovt barnpornografibrott.
(13 331 barnpornografiska bilder, varav 968 bedöms som grova och
184 filmer varav 168 stycken bedöms som grova. Filmernas totala speltid är 21 timmar 57 minuter
och 54 sekunder)
(Göteborgs Tr. B 3112-22 dömde till fängelse 1 år och 6 månader.)

V 40
B 5286-22 Våldtäkt mot barn.
(Göteborgs Tr. B4873-22 dömde till fängelse 2 år och 6 månader.)

B 5296-22 Grov våldtäkt mot barn. (Dag 1-2 av 2)
(Värmlands Tr. B 3185-22 dömde till fängelse 5 år)
 

Hovrätten Skåne Blekinge
V 39 – NTR
V 40 – NTR

Nedre Norrland Hovrätt
V 39
B 1344-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering mm.
(Ångermanlands Tr. B 2864-21 dömde till fängelse 3 år och 4 månader.)
V 40 – NTR

Övre Norrland Hovrätt
V 39
B 837-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.
(Skellefteå Tr. B 459-22 dömde till fängelse 5 år)

V 40
B1164-21 Grovt barnpornografibrott.
(8 909 barnpornografiska bilder, varav 2 526 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)
Umeå Tr. B 2710-20 dömde till fängelse 1 år)

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Swish: 076-0075779

2000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X