Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Dumpens grupp Bevakarna har lämnat in en ny rapport, vilket är tacksamt eftersom det annars inte finns någon samlad översyn över vilka sexualbrott våra barn utsätts för i Sverige. Denna rapport täcker Sveriges tingsrätter/hovrätter under veckorna 19 och 20. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se exakt vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Liten ordlista:

 • NTR =Nothing to report
 • ER = Ej inrapporterat
 • Grovt övergreppsmaterial = i dessa fall menas bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld/tvång/tortyr eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal!

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected]. Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Vi svarar i mån av tid.

Alingsås

V 19 – NTR

V 20:
Grov våldtäkt mot barn m.m. B 2016-21.

Attunda

V 19:
Försökt till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande. B 9229-20.

V 20:
Sexuellt ofredande. B 1459-21

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. B 12796-20.

Blekinge

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Borås

Dom 28/4 Våldtäkt mot barn, B 104-21.
Fängelse 3 år.

Dom 3/5 Sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, B 2757-21.
Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar (motsvarar 4 månader i fängelse)

V 19:
Grovt barnpornografi brott. B 1445-19.

V 20:
Grovt barnpornografibrott, försök till grovt utnyttjande, grovt utnyttjande och utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, olaga hot, våldtäkt mot barn. B4017-21.

Eksjö

V 19 – NTR

V 20 – ER

Eskilstuna

V 18:

Väntad dom i mål B 3699-21 inställd.

V 19 – NTR

V 20 – ER

Falun

V 19 – NTR

V 20:
Utnyttjande av barn för sexuell posering. Köp av sexuell handling av barn (3 personer står åtalade). B 4091-18.

Gotland

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Gällivare

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Gävle

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Göteborg

V 19 – ER

V 20 – ER

Halmstad

V 19:

Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, barnpornografibrott (190 varav 3 särskilt hänsynslöst), sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering.
B 3104-21.

V 20 – NTR

Haparanda

V 18:
Barnpornografibrott. B 886-20.

V 19 – NTR

Helsingborg

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Hudiksvall

Dom 9/5 Grovt barnpornografibrott. B 2207-21.
1 års fängelse. 

Dom 12/5 Sexuellt ofredande. B 1815-21.
Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar (motsvarande 2 månaders fängelse).

V 18:
Sexuellt ofredande. B 1483-21.

V 19 – NTR

V 20:
Sexuellt ofredande. B 2344-21.

Hässleholm

V 18:
Våldtäkt mot barn. B 508-22.

Grovt barnpornografibrott. B 124-21.

V19 – NTR

V 20 – NTR

Jönköping

V 19:
Grovt barnpornografibrott. B 5219-21.

V 20 – ER

Kalmar

V 19:
Grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott (+ djurplågeri). B 534-22.

V 20 – ER

Kristianstad

V 19 – ER

V 20 – ER

Linköping

V 18:
Grovt barnpornografibrott (4 år för start av rättegång) 46 489 bilder (15806 särskilt hänsynslöst), 6925 filmer (5562 särskilt hänsynslöst) B 406-18.

 V 19 – NTR

V 20:
Grov våldtäkt mot barn. B 1294-22.
Utnyttjande av barn för sexuell posering. B 4610-19.

Luleå

V 19 – NTR

V 20:
Utnyttjande av barn för sexuell posering. B 391-21.

Lund

V 19 – 20

V 20 – NTR

 

Lycksele

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Malmö

Dom 4/5 Barnpornografibrott (600 bilder varav fåtal särskilt hänsynslösa) B 9971-21
Skyddstillsyn samt behandling inom frivården.

V 19-20:
Grov våldtäkt mot barn, forts. (dag 30, 31, 33, 34, 35/41. Dag 32 är inställd)
B 11716-19.

Mora

V 19 – NTR

V 20 – ER

Nacka

V 19:
Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande. B 496 -21

V 20 – NTR 

Norrköping

V 19 – NTR

V 20:
Våldtäkt mot barn. B 3649-20.

Norrtälje 

V 19 – NTR 

V 20 – NTR

Nyköping

V 19 – NTR

V 20:
Barnfridsbrott. B 773-22.

Skaraborg 

V 19 – ER

V 20 – ER

Skellefteå 

V 19 – ER

V 20 – ER

Solna

Dom 7/4 Sexuellt utnyttjande av barn. B 2161-22.
Skyddstillsyn

Dom 21/4 Barnpornografibrott. B 9388-21.
Skyddstillsyn + Kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF.

V 18:
Våldtäkt mot barn. B 2451-22.

V 19:
Grov våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, sexuellt ofredande, anstiftan av grov våldtäkt mot barn.
B 8683-21.

Sexuellt ofredande. B 7038-21

Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering. B 3159-19.
(Målet bör flyttas till Stockholm eller Attunda tingsrätt (B 8488-21) pga att Solna tingsrätt kan sakna forum)

V 20:
Våldtäkt mot barn. B 3649-20. 

Stockholm

V 18:
Våldtäkt mot barn. B 2451-22

V 19 – NTR

V 20 – NTR

Sundsvall

V 19 – NTR

V 20 – ER 

Södertälje

V 19 – NTR

V 20 – NTR 

Södertörn

V 19:
Sexuellt ofredande (mot barn). B 3179-22.
Sexuellt ofredande (mot barn). B 6396-22.
Sexuellt ofredande (mot barn). B 18469-21.

V 20:
Grovt barnpornografibrott. B 7574-20.

Uddevalla

V 19 – NTR

V 20 – ER

Umeå
Dom 13/4 Försök till våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, olaga integritetsintrång, B3233-20.
Ungdomstjänst 70 timmar.

Dom 13/4 Barnpornografibrott, B 1535-21.
Ungdomstjänst 30 timmar.

Dom 25/4 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, B 2860-21.
Ungdomstjänst 20 timmar.

V 19 – NTR

V 20:
Barnpornografibrott. B 821-22.

Uppsala

Dom 29/4 Våldtäkt mot barn, B 990-22.
Ungdomstjänst 150 timmar.

V 19 – NTR

V 20:

Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, olaga integritetsintrång. B 925-21.

Våldtäkt mot barn, grov utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, olaga hot, grovt barnpornografibrott. B 7051-21.

Varberg

V 19 – NTR

V 20 – NTR 

Vänersborg

V 19:
Våldtäkt mot barn B 88-22

Försökt till utnyttjande, utnyttjande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott. B 859-22

V 20:
Förberedelse till våldtäkt mot barn, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte.
B 4098-20.

Värmland

V 19:
Barnpornografibrott. B 536-22.

V 20 – ER

Västmanland

V 19 – NTR

V 20 – NTR 

Växjö

V 19:
Barnpornografi (75 bilder varav fåtal grovt). B 5349-21.

V 20 – NTR

Ystad

V 19 – ER

V 20:
Försökt till utnyttjande, utnyttjande och grovt av barn för sexuell posering, olaga hot, olaga tvång, barnpornografibrott. B 512-21.

Ångermanland

V 19 – NTR

V 20 – ER

Örebro

V 19 – ER

V 20 – ER

Östersund

V 19 – NTR

V 20:
Barnpornografibrott. B 3157-21.
Barnpornografibrott. B 3166-21.

Hovrätter

Göta Hovrätt

B 3564-21. Nytt överklagande.
Våldtäkt mot barn
(TR B 2164-20, 2 års fängelse)
—–
B 1254-22. Nytt överklagande.
Våldtäkt mot barn
(TR B 1156-21, 1 år och 6 månader)
—–
B 3206-21. Nytt överklagande.
Grovt sexuellt övergrepp mot barn
 (TR B 4018-20, 1 års fängelse)

Svea Hovrätt

B 15680-21. DOM. 2 GM, 11 år och 6 månader + 10 år och 6 månader.

1 – Grov våldtäkt mot barn, försök till grov våldtäkt av barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

2 – Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(TR B 233-19, 11 år och 6 månader + 10 år och 6 månader)

Hovrätten i Väst

B 6788-21. DOM. Friande dom.
Sexuellt ofredande.
(Göteborgs tr B 14261-20. Frikänd)
——
B1618-22. DOM 2 år och 6 månader.
Våldtäkt.
(TR B 2112-21, 2 år och 6 månader)

B 6171-21. DOM 1 år och 3 månader.
Grovt barnpornografibrott
(TR B 2343-21. 1 år och 3 månaders fängelse).
——
B 4554-21. DOM 120 timmars samhällstjänst.
Grovt barnpornografibrott
(TR B 10309-20, 120 timmars samhällstjänst, motsvarande 4 månaders fängelse.)
——
B 4224-21. DOM Särskild skyddstillsyn.
Försök till utnyttjande, utnyttjande samt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.
(TR B 3670-20. Särskild skyddstillsyn, motsvarande 1 år och 3 månaders fängelse)
——
B 2429-21. Nytt överklagande – Åklagare!
Våldtäkt mot barn.
(TR 3196-19. Friande dom)
—–
B 6479-21. Nytt överklagande.
Grovt barnpornografibrott, 16312 bilder varav 1192 särskilt hänsynslöst. 46558 filmer varav 2034 särskilt hänsynslöst. 1463 timmars total speltid.
(TR B 5444-17, 10 månaders fängelse)

Nedre Norrland Hovrätt

B 464-22. DOM. Ungdomsvård.
Sexuellt utnyttjande av barn
(TR B 1007-21, Våldtäkt av barn, ungdomsvård.)
—–
B 783-21. DOM. 2 års fängelse.
Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.
(B 1957-20, 2 års fängelse)

B 464-22. DOM. Ungdomsvård.
Tingsrätten dömde GM till för våldtäkt mot barn. Hovrätten ändrade detta till sexuellt utnyttjande av barn.
(TR B 1007-21. Ungdomsvård)
—–
B 1053-21. Nytt överklagande.
Grov våldtäkt mot barn, misshandel.
(TR B 1099-21. 5 års fängelse)

Övre Norrland Hovrätt

 B 284-22. DOM. 3 år och 6 månader.
Kränkande fotografering, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.
(TR B 3273-21, 3 års fängelse)
—–
B 314-22. Pågående.
Våldtäkt mot barn, utnyttjande, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.
(TR 2043-21, 4 år och 6 månaders fängelse.)
—–
B 80-22. Pågående.
Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
(TR B 593-20, 2 år och 6 månader)
—–
B 1164-21. Nytt överklagande.
Grovt barnpornografibrott.
(TR B 2710-20, 1 års fängelse)

5 thoughts on “Tingsrättsbevakningar v 19 och v 20

 1. Jag läste på Aftonbladet igår om en man som fick 1,5 års fängelse för att ha gjort skittråkiga tunnelbanevagnar färggranna(/snyggare?) genom att måla graffiti på dem.
  Okej, det är olagligt och han ska ha sitt straff, jag förstår det, det gör jag verkligen.
  Men hur han kan få ett straff som är långt mycket värre än en man som tar sig rättigheten att förstöra ett barns liv för all framtid för sina egna vidriga perversioners vinning kommer jag aldrig – ALDRIG I HELVETE – förstå.

 2. Man vill bara gråta över all denna ondska. Om ni inte redogjort som ni gör skulle vi aldrig veta omfattningen. Tack för allt ni gör!

 3. Men vilka är det som kommer åt dessa svin? Är det en blandning av dumpen och polisens arbete?

 4. Hur gick de för mannen i Vetlanda som jobbade i skolans värld o tränade handbolls tjejer ja funderar på de nu när de e en stor cup i Partille kommer ngn att bli ut satt av dess tränare ? Ni gör ett super jobb ja följer o swichat så ni ska kunna fortsätta ert arbete . Ja jobbar själv i skolans värd o månar om alla barns rätt till ett härligt liv o sommarlov hoppas han fick ett straff

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X