Livbojarna Stödlinje är ett komplement till Dumpen.se som stöttar barns rätt i samhället och rätten att inte bli utsatt för övergrepp.

Stödlinjen per telefon kom till efter ett behov. Människor signalerade att de kände sig ensamma i sin utsatthet och de visste inte hur de skulle klara av dagen med alla traumatiska bilder på näthinnan. Barnen behövde berätta och våga bearbeta vad som hänt

Grundare, ansvariga och uppdragsgivare till ”livbojarna” är Sara Nilsson och Patrik Sjöberg.

Livbojarna Stödlinje finns öppen dygnet runt och är till för den som behöver stöd eller ett lyssnande öra när livet efter övergrepp blir ohållbart.

Stödlinjen bemannas ideellt av människor med en stor empati, kunskap och erfarenheter i ämnet kring sexuella övergrepp och att befinna sig i utsatthet och i destruktiva beteenden.

Inringaren kan välja att vara anonym eller lämna sin identitet om de vill. Inga anteckningar förs. Samtalen spelas inte in. Sekretess gäller.

Bara genom att lyssna och bekräfta utan att vara dömande kan göra stor skillnad för en utsatt person. Uppdraget innebär att någon finns tillgänglig för att lyssna, ge stöd, att förmedla hopp och tröst, ge vägledning till vart o hur personen kan få professionell hjälp och att känna sig sedd.
Personer som befinner sig i olika faser i en utsatthet behöver någon som lyssnar, någon som kan ge stöd och hjälp, någon som kan vägleda personen i rätt riktning, förmedla en kontakt eller hjälp att anmäla en händelse.

De som bemannar stödlinjen besitter kompetens och erfarenheter i ämnet, från sjukvården, psykiatrin, socialtjänst, juridik, samtalsterapeut m.fl

Samtliga svarande ”livbojar” har även spetskompetens att vara en empatisk och pålitlig lyssnare.

Många fler barn än vad jag i min vildaste fantasi kunde drömma om har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Många av barnen har inget stöd utanför det destruktiva livet som plågar dom. Stödlinjen Livbojen är då ett andningshål för de som blivit utsatta. Att någon lyssnar och förmedlar trygghet och som kan lotsa vidare kan göra dagen till något positivt.

Som sjuksköterska med kompetens inom barnsjukvård och telefonrådgivning ser jag en stor vinst i denna ideella verksamhet. Inga barn ska behöva växa upp med sexuella övergrepp. Vi på Livbojarna stödlinje kommer finnas ”bara ett samtal bort” för barnen så länge det behövs.

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

4 thoughts on “Ett par ord från Livbojarnas sjuksköterska

  1. Hej Patrik och Sara, jag har en stor respekt för de ni gör, allt ni lägger upp på den här hemsidan är så äkta, de ni skriver o dessa videos, ni gör nått helt nytt Och är aktiva varje dag helt fantastiskt. Jag gillar verkligen att ni har kategoriserat men det funkar inte med att söka i hemsidan på mobilens webbläsare ifall ni är omedvetna om det

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X