Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  60  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Alingsås

2022-02-16

B 1706-20 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: 39 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess B som var under 15 år. Han har tagit sin hand innanför Sekretess B:s trosor och berört samt klämt på hennes vagina. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 31 oktober 2019.)

Påföljd: Frikändes.

Attunda

2022-02-03

B 6452-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(Har under tiden 1 maj – 28 december 2019 via chattapplikationen KIK mottagit 26 barnpornografiska bilder samt under samma tidsperiod skickat och således för andra tillgängliggjort två barnpornografiska bilder till fem andra personer samt i sin telefon den 22 januari 2020  innehaft 41 barnpornografiska bilder, varav sex bilder är att bedöma som grovt barnpornografiska.)

Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan Särskild föreskrift: Ska följa den till domen fogade behandlingsplanen.

——–

2022-02-16

B 5965-21 

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(1. Har fotograferat Sekretess BA:s nakna underliv och har därigenom främjat eller utnyttjat att målsäganden, som var 9 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2020 och den 21 oktober 2020.

2. Har på sätt som anges i åtalspunkten 1 skildrat barn i pornografisk bild. Han har därvid överlåtit bilderna till en annan person. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2020 och den 21 oktober 2020.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.) 

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Ska delta i Kriminalvårdens behandlingsprogram Seif. Frikänns dock från kränkande fotografering och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

———-

2022-02-21

B 6457-21 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft två vaginala samlag med Sekretess NN1 [13 år] samt vid i vart fall fem tillfällen genomfört orala samlag och/eller med sina fingrar penetrerat Sekretess NN1  i underlivet. Sekretess NN1 var vid gärningarna under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 31 maj 2021)

Påföljd:  Skyddstillsyn, särskild föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som syftar till att minska risken för återfall i sexualbrott som Kriminalvården bestämmer.

——–

2022-02-25

B 11686-19 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med Sekretess A som var 13 år gammal. Det hände någon gång mellan den 20 september 2019 och den 21 september 2019.)

Påföljd: Frikändes.

Eksjö

2022-02-09

B 1636-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2.(Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 2 som var 13 år och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han tryckt ned målsägandens huvud mot sin penis och förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2021 och den 27 mars 2021.

1.2 Har genomfört vaginalt och analt samlag med NN 2 som var 13 år. Målsäganden deltog inte frivilligt under det anala samlaget. Målsäganden orsakades smärta och blödning från analen och underlivet. Det hände någon gång mellan den 19 augusti 2021 och den 20 augusti 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård Särskild föreskrift: ska följa upprättat ungdomskontrakt, se bilaga 4. Ungdomstjänst 40 timmar.

Falun

2022-02–01

B 3442-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 30 år)

(1.1 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde upprepade anala penetrationer på målsäganden med sitt könsorgan och sina fingrar och han och NN5 genomförde även orala samlag på varandra. Det hände den 11-12 juni 2021.

1.2 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde upprepade anala samlag med NN 5, de utförde orala samlag på varandra och onanerade åt varandra varvid han penetrerade NN5s underliv med sina fingrar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 12 juni 2021 och den 21 juni 2021.

1.3 Har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde vaginala samlag med NN 5 samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod anala samlag, orala samlag och att han och NN5 onanerade åt varandra varvid han penetrerade NN5s underliv med sina fingrar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 juli 2021 och den 31 juli 2021

1.4 har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han tog med henne till ****** och genomförde ett vaginalt samlag utomhus samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod i att han utförde oralsex på NN5 samt att han penetrerat hennes underliv med sina fingrar. Det hände den 24 september 2021.

1.5 Har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde ett vaginalt samlag med NN 5 samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod i att han utförde oralsex på NN5 samt att han penetrerat hennes underliv med sina fingrar. Det hände den 25 september 2021

2. Har under videosamtal med NN 5 som var 14 år gammal förmått NN 5 att onanera samtidigt som han själv onanerade. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 5 oktober 2021.

3. Har förmått NN 5 att posera för honom på ett sätt som för en vuxen person är av utpräglat sexuell karaktär under videosamtal med honom. NN 5 har i videosamtalet varit klädd endast i underkläder och smekt sig själv på bland annat brösten. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 5 oktober 2021.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader.

——–

2022-02-03

B 1491-20 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 55 år)

(1. Har innehaft sammanlagt 1413 barnpornografiska bilder samt en film på sina lagringsmedier, varav 601 bilder och filmer har ansett utgöra grovt/särskilt hänsynslöst material. Det hände den 21 april 2020.

2. Har på sin sida på Facebook delat två barnpornografiska filmer och på så sätt gjort materialet tillgängligt för någon annan och/eller innehaft eller betraktat en sådan bild som han berett sig tillgång till. Det hände den 15 april 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

——–

2022-02-22

B 3962-21 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har slickat B på underlivet och genomfört analt samlag och/eller upprepat tryckt sin penis mot B:s underliv och mellangård vilket definitionsmässigt motsvarar samlag eller är med hänsyn till kränkningens allvar jämförbart med samlag. B var under 15 år (8 år). Det hände någon gång mellan den 16 december 2020 och den 11 juni 2021 i en soffa i tv-rummet/vardagsrummet.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsäganden endast var 8 år gammal, då det rört sig om anala samlag samt då han är att anse som närstående till B.

1.2 Har genomfört analt samlag och/eller upprepat tryckt sin penis mot B:s underliv och mellangård vilket definitionsmässigt motsvarar samlag eller är med hänsyn till kränkningens allvar jämförbart med samlag. Målsäganden var under 15 år (8 år). Det hände den 14 februari 2021 i en säng i ett sovrum.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsäganden endast var 8 år gammal, då det rört sig om anala samlag samt då han är att anse som närstående till B.

1.3 Har genomfört analt samlag och/eller upprepat tryckt sin penis mot B:s underliv och mellangård vilket definitionsmässigt motsvarar samlag eller är med hänsyn till kränkningens allvar jämförbart med samlag. B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2021 och den 15 juli 2021 i ett sovrum.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsäganden endast var 8 år gammal, då det rört sig om anala samlag samt då han är att anse som närstående till B. 

Även åtalad för: Olaga hot x2, ofredande, ringa stöld, våldsamt motstånd och narkotikabrott.) 

Påföljd: Fängelse 8 år.

Gotland

2022-02-15

B 252-21 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har innehaft 1 barnpornografisk film som han spridit och gjort tillgänglig för annan. Det hände den 17 december 2018.

1.2 Har innehaft en barnpornografisk film som har bedömts som grov. Det hände den 14 juni 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Ska genomföra den återfallsförebyggande programinsatsen SEIF eller motsvarande insats som frivården bestämmer. 

 

Gällivare

2022-02-04

B 648-19 Barnpornografibrott x4. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och fotografera målsäganden Sekretess B, som var under 18 år gammal, när hen satt på toaletten. Det hände den 19 juni 2019.

1.2 Har skildrat barn barnpornografiska bild genom att filma och fotografera målsäganden Sekretess B, som var under 18 år när denne befann sig i sin bostad. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 juli 2019..

1.3 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma målsäganden Sekretess B, som var under 18 år gammal, i ett duschutrymme.Han har därefter framställt fyra fotografier av filmen. Det hände den 25 augusti 2019.

1.4 Har innehaft 14 barnpornografiska filmer och 18 barnpornografiska bilder. Innehavet pågick till och med den 26 augusti 2019.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x3 och vapenbrott.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 130 om 720 kr.

Göteborg

2022-02-09

B 6218-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år) 

(1. har innehaft barnpornografiskt material i form av 48 bilder varav 40 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 138 filmer med en sammanlagd speltid om 3 timmar 18 minuter och 50 sekunder varav 135 filmer med en sammanlagd speltid om 3 timmar och 17 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 14 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor del av materialet avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga (spädbarn), utnyttjas för tvång genom att vara bunden, penetreras, avbildas med kroppsvätska på kroppen eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har innehaft 4 barnpornografiska filmer. Det hände den 16 juli 2020.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.) 

Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå behandling enligt bifogad behandlingsplan. Vårdgivaren ska anmäla till Frivården och åklagaren om han allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.  

——–

2022-02-10

B 9291-19 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Innehavet har bestått i att han på sin mobiltelefon och sina datorer har lagrat sammanlagt 420 barnpornografiska bilder, varav 219 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär, och 373 barnpornografiska filmer, varav 364 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 18 juni 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en del av bilderna och filmerna avser barn som bedöms som särskilt unga eller spädbarn, eftersom de utsätts för tvång och penetrationer samt avbildas med sädesvätska på kroppen.)

Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå behandlingsplan.

——–

2022-02-15

B 7021-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft och delat 3 barnpornografiska bilder. Det hände den 20 december 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 260 kr.

——–

2022-02-17

B 2715-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år)

(Har innehaft och berett sig tillgång till barnpornografiska bilder och filmer. Innehavet består i att han på sin server och på två mobiltelefoner har lagrat 238 bilder, varav 14 är att bedöma som särskilt hänsynslösa, och 711 filmer, varav 477 av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslösa. Han har även berett sig tillgång till barnpornografiska filmer och bilder genom att dela barnpornografiskt material via Google-tjänster och importerat eller laddat ner barnpornografiskt material genom sitt konto på ****. Det hände fram till den 15 februari 2021.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

——–

2022-02-21

B 3518-21 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 70 år)

(1. Har utfört i vart fall en sexuell handling med NN3 som var mellan 5 och 10 år vid tillfället. Han har dragit undan hennes trosor och vidrört hennes blygdläppar samt tagit henne på rumpan. Han tog även fotografi av hennes underliv vid tre tillfällen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2010 och den 31 december 2013.

2. Har innehaft barnpornografiskt material i form av 68 bilder varav 13 avser bilder som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 5 november 2019.

Brottet bör bedömas som grovt då delar av materialet är bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för penetrering och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Bildmaterialet utgör dokumentation av verkligt övergrepp.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 2 månader.

——–

2022-02-21

B 18826-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 56 år)

(Har gjort sig skyldig till barnpornografibrott genom att ha berett sig tillgång till och betraktat dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det material som betraktats består av totalt 17 barnpornografiska bilder varav 15 stycken är av normalgraden och två är av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände mellan den 13 mars 2020 och den 26 augusti 2020)

Påföljd: Frikändes.

——–

2022-02-22

B 2801-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 35 år)

(Har berört NN på brösten samt gnidit sitt kön mot hennes hand. NN var 14 år. Det hände någon gång mellan den 25 januari 2021 och den 27 januari 2021 på ***** skolan.)

Påföljd: Villkorlig dom.

——–

2022-02-23

B 13940-21 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har med sin hand vidrört MÄ 1:s kön, både under kläderna och utanpå kläderna vilket är en sexuell handling. MÄ 1 var 14 år. Det hände den 25 juli 2021.

2. Har innehaft 348 barnpornografiska bilder och 31 stycken barnpornografiska filmer varav tre stycken bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 september 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x 18. Obs! 48 st målsägande. 

Vid samtliga tillfällen utom ett har han filmat i omklädningsrum med tydligt fokus på nakna kroppar och till viss del blottade kön. Vid ett tillfälle har fotograferingen och filmningen skett hemma hos honom varvid han dragit ner målsägandens byxor när denne sov och filmat målsägandens blottade kön.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: Ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen.

Halmstad

2022-02-16

B 1069-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 6, född 2000 (10 år). Michael Djiviak har tagit på målsägandens bröst och därefter fört in sin hand innanför hennes trosor och tagit på hennes könsorgan. Det hände den 24 december 2010.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden och då brottet med hänsyn till målsägandens låga ålder utgjorde ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 3, född 2013 (4 år). Han har fört in sin hand under målsägandens kläder och tagit på hennes snippa. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2017 och den 15 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt då han är närstående till målsäganden och då brottet med hänsyn till målsägandens låga ålder utgjorde ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader. 

Helsingborg

2022-02-10

B 4386-21  Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft samlag och genomfört en sexuell handling med NN 5 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 21 juni 2019. 

1.2  Har haft samlag med NN5 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 22 juni 2019 och den 29 juni 2019.

1.3 Har haft samlag med NN5 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 29 juni 2019 och den 6 juli 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: Ska följa de föreskrifter beträffande missbruksvård och annan vård som Frivården finner lämplig.

——–

2022-02-28

B 2879-21 

Domslut: Barnpornografibrott x4. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har innehaft tre barnpornografiska bilder. Det hände den 18 juli 2019

1.2 Har innehaft fem barnpornografiska bilder. Det hände den 9 december 2019

1.3 Har innehaft en barnpornografisk bild. Det hände den 11 juli 2019

1.4 Har innehaft 132 barnpornografiska bilder och filmer. Det hände mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2016.

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska genomgå frivårdens program SEIF.

Jönköping

2022-02-08

B 1054-17 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft 111 barnpornografiska bilder. Av bilderna är 98 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi) och 13 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 13 februari 2017.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 30 om 50 kr.

——–

2022-02-15

B 4827-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år )

(Har försökt förmå målsäganden att fotografera sitt underliv och sedan skicka bilden till honom. Han har därigenom försökt främja eller utnyttja att målsäganden, som var 13 år vid händelsen, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände den 19 oktober 2021.

Gärningen har i vart fall varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande:

Har hotat målsäganden genom att skriva till henne på Instagram att om hon inte skickade bilder på sitt underliv där även hennes ansikte framgick så skulle han döda henne och hennes familj, att hon skulle få massage av en kula och att han skulle knulla henne, eller liknande med samma innebörd. Han har även skickat en bild på en pistol till målsäganden. Det hände den 19 oktober 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård, särskild föreskrift: Ska följa det ungdomskontrakt som fogats till denna dom. 

——–

2022-02-16

B 2223-21 

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 67 år)

(Har sexuellt berört NN 3, som han är närstående till, genom att ta på hennes bröst och midja under hennes tröja. NN 3 var 13 år. Det hände den 8 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 290 kr.

——–

2022-02-17

B 450-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han  berört målsägandens stjärt och analöppning med sitt finger samtidigt som han onanerat, fört sin penis mellan hennes skinkor, stoppat in ett föremål samt sitt finger i hennes analöppning samt fört sin penis mot hennes mun. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 2 augusti 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård Särskild föreskrift: Ska följa den vårdplan som framgår av bilaga. 

Kristianstad

2022-02-09

B 821-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har genom sociala medier fått kontakt med NN1 (född 2005) och genom kontakterna med henne främjat att hon medverkat i sexuell posering genom att få henne att skicka bilder av sexuell karaktär till honom via snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 18 mars 2019.

2. Har innehaft totalt 1 883 bilder och 463 videofilmer (med en total speltid på drygt 18 h) som alla skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 10 december 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 911 av de ovan angivna bilderna och 292 videofilmerna (med en total speltid på 12 h 22 min) avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 2 månader.

Lund

2022-02-22

B 4240-21 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 8 som var 14 år. Det hände den 25 juli 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård Särskild föreskrift: Ska följa det av Socialförvaltningen i Lunds kommun upprättade ungdomskontraktet.  

Malmö

2022-02-01

B 4299-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(Har den 29 maj 2020 innehaft 517 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer. Av dessa har 40 bilder och 13 filmer varit av särskilt hänsynslös art.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 60 om 70 kr. 

———-

2022-02-10

B 1184-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad:  Man 17 år)

(Har den 13 oktober 2020 via snapchat försökt främja och/eller utnyttja målsägande NN 7, som vid tiden var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att under hot om att sprida andra bilder på henne försöka förmå henne att skicka nakenbilder ellr filmer av sexuell karaktär till honom, alternativt förmå henne att posera via videochatt.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt har sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.) 

Påföljd: Dagsböter 50 om 50 kr.

Mora

2022-02-08

B 49-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn) (Åtalad: Man 44 år)

(Har sagt till NN som var 13 år att han vill ”knulla henne” och att han vill följa med henne in på toaletten, eller liknande uttryck med samma innebörd. Han har samtidigt kramat NN. Hans ord och handling har kränkt NNs sexuella integritet. Det hände den 3 december 2020 på en busstation.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott och narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 1 månad, frikändes dock från sexuellt ofredande.

——–

2022-02-11

B 1524-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft och betraktat dels tre barnpornografiska bilder, dels en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 2 maj 2021 och den 12 november 2021.)

——–

2022-02-22

B 588-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn) x4. (Åtalad: Man 42 år) 

(1.1 Har till NN som, vid tillfället var under 15 år, skickat meddelanden om att han ville göra henne riktigt våt och knulla henne riktigt hårt och andra meddelanden med sexuell innebörd. Det hände någon gång den 1 januari – 31 december 2018.

1.2 Har ofredat NN, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka ovälkomna meddelanden med innebörd att han ville ha sex med henne. Det hände den 1 maj 2021.

1.3 Har till NN 1, som var under 15 år, skickat meddelanden med innebörd att han ville suga på hennes bröst och ha sex med henne. Det hände någon gång den 25 – 27 juni 2021.

1.4 Har till NN 1, som var under 15 år, skickat meddelanden om att han ville utföra orsalsex på henne och att han ville ha sex med henne. Det hände den 18 september 2021.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x2.)

Påföljd: Fängelse 2 månader.

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Mora tingsrätt Rotel 6 Rotel 6:1, 2021-03-12, B1376/20) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.

Tidigare dömd:  Han dömdes senast av denna tingsrätt den 12 mars 2021 för 22 fall av sexuellt ofredande, ringa barnpornografibrott och ringa narkotikabrott till fängelse fyra månader samt den 14 september 2021 för sexuellt ofredande till fortsatt fängelse. Han frigavs villkorligt från fängelsestraffet den 26 maj 2021 med en återstående strafftid om 40 dagar och prövotiden utgår den 26 maj i år.  

Norrköping

2022-02-21

B 2712-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har betraktat, innehaft och spridit en film med bampomografiskt innehåll som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 26 april 2020)

Påföljd: Dagsböter 50 om 50 kr.

——–

2022-02-23

B 4116-20 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(Har under september månad 2018 , utnyttjat Sekretess A (född 2007) att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således via internet förmått målsäganden att ta avklädda bilder av sexuell karaktär på sig själv och därefter skicka bilderna till honom.)

Påföljd: Dagsböter 40 om 50 kr. 

——–

2022-2-24

B 1561-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har vid ett mycket stort antal tillfällen mellan den 1 november 2019 och den 16 mars 2021, haft vaginala och orala samlag med Sekretess A, som var 13-14 år gammal under den aktuella tiden. Vid ett flertal tillfällen under den aktuella perioden från och med sommaren 2020 genomförde han samlag med Sekretess A trots att Sekretess A inte deltog frivilligt.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 240 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år och 1 månad ha dömts ut. Särskild föreskrift: ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF.

Skaraborg

2022-02-22

B 3654-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har under perioden mellan den 23 maj 2018 och den 4 september 2020 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande:

– Den 23 maj 2018 via Internet delat och på så vis spridit 2 727 bilder och 9 filmer (16 min 51 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 718 bilder och samtliga 9 filmer har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 21 januari 2020 via Internet delat och på så vis spridit 4 269 bilder klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 431 bilder har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 4 september 2020 innehaft 2 316 bilder och 30 filmer (ca 1 min 16 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 805 bilder och 15 filmer (ca 45 sek) har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till att det bland annat är fråga om spridning av bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, dels då delar av det bild- och filmmaterial som innehafts och spridits dokumenterat särskilt unga barn och barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 2 månader.

——–

2022-02-22

B 1318-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 32 år)

(Har försökt utnyttja NN 3, som då var 14 år, genom att han kontaktat honom via Snapchat och bett honom att ta av sig naken och sedan skicka en bild till honom. Det hände den 25 januari 2021.

Det fanns en fara att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eftersom det gick att skicka bilder via Snapchat.)

Påföljd: Frikänns.

Solna

2022-02-01

B 4258-21 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft två barnpornografiska filmer. Det hände den 25 maj 2021.)

Påföljd: Dagsböter 60 om 50 kr.

——–

2022-02-02

B 2426-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 40 år) 

(Har förmått NN 88 som var 13 år gammal att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att ringa målsäganden, utge sig för att vara målsägandens nya läkare, fråga om målsäganden har fått bröst än samt uppmanat målsäganden att dra upp sin tröja och ta på brösten. Det hände den 18 oktober 2020.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x4.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig.

——–

2022-02-09

B 8306-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: 18 år)

(Har skickat meddelande av sexuell karaktär till målsäganden Sekretess, bl.a. med innebörd att han vill betala för att slicka på hennes stövlar när hon har dem på sig. Målsäganden var 13 år vid gärningen. Meddelandet har varit att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 2 augusti 2021.)

Påföljd: Frikändes.

——–

2022-02-15

B 316-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 65 år)

(Har tagit på NNs rumpa och underliv. NN var 13 år vid tillfället. Det hände den 13 januari 2022.)

Påföljd: Frikändes.

——–

2022-02-21

B 11836-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har innehaft 281 barnpornografiska bilder och 36 barnpornografiska filmer, varav 17 bilder och 15 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslösa. Det hände den 6 april 2020.)

Påföljd: Frikändes.

Stockholm

2022-02-18

B 18300-20 

Domslut: Sexuellt ofredande x2 (mot barn). (Åtalad: Man 40 år)

(1.1 Har vid två tillfällen kramat och pussat NN1, som var 14 år, mot hennes vilja. Det hände den 2 november 2020

1.2. Har vid två tillfällen kramat och pussat NN2, som var 13 år, mot hennes vilja. Det hände den 2 november 2020.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott, häleri x2, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.)

Påföljd: Fängelse 2 månader.  

Södertörn

2022-02-01

B 10406-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har betraktat barnpornografiska filmer som han berett sig tillträde till samt innehaft barnpornografi bestående i totalt 269 bilder och 57 filmer, varav 127 bilder och 45 filmer bedömts som grovt barnpornografiska. Det hände mellan den 30 oktober 2020 och den 2 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder/filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

——–

2022-02-09

B 7942-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 28 år) 

(Har ofredat Sekretess AA, som var 11 och 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via internet skriva meddelanden med sexuell innebörd/sexuella anspelningar. Det hände den 20 juli 2020 och den 5 april 2021.)

Påföljd: Tidigare utdömd villkorlig dom ska avse även den nya brottsligheten. (Svea hovrätt Avd 07, 2021-04-15, B431/21)

Obs! Tidigare dömd: dömdes den 15 april 2021 av Svea hovrätt för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande till villkorlig dom och dagsböter. Den 12 maj 2021 dömde Södertörns tingsrätt honom för sexuellt ofredande och beslöt att den villkorliga domen skulle avse även den nya brottsligheten. 

——–

2022-02-28

B 8278-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 38 år) 

(Har sexuellt berört målsäganden sekretess 1, som var 6 år gammal, genom att stoppa in sin hand innanför målsägandens kalsonger och beröra hans rumpa samt genom att stoppa in sin hand i målsägandens byxor och beröra hans kön. Det hände den 6 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom.

Umeå

2022-02-14

B 1347-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott.  2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har fram till den 27 juni 2019, innehaft 666 barnpornografiska bilder och 52 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 3 tim. 20 min. 292 av bilderna och 30 av filmerna har innehållit grovt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har den 26 december 2018 på Reddit på internet innehaft, betraktat samt delat 11 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 36 sekunder. Samtliga filmer har innehållit grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 7 månader.

Varberg

2022-02-21

B 2061-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(Har försökt att förmå NN 4, född 2012, att utföra en sexuell posering genom att skriva meddelande till henne i vilka han uttryckte att han ville se henne nere på kroppen, älskade henne, att hon skulle skicka en bild på sina trosor och på sig själv iförd trosorna. Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller så var faran utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 15 augusti 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.

Vänersborg

2022-02-24

B 4169-20 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 63 år)

(Har sexuellt ofredat sekretess 1, sekretess 2, sekretess 3 och sekretess 4, som var 10 år vid gärningstillfället, genom att visa film och/eller bild med sexuellt innehåll på sin telefon för målsägandena samt uttalat till målsägandena att han ville att de skulle visa sina könsorgan för honom eller uttalande av liknande innebörd. Handlingen har varit ägnad att kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände den 26 september 2020 på ett resecentrum.)

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Åläggs att genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram med individuellt fokus (SEIF). 

Värmland

2022-02-01

B 5446-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 18 år)

(Har innehaft en film som till sitt innehåll är att betrakta som barnpornografi. Därtill har han spridit eller på annat sätt gjort filmen tillgänglig för andra. Det hände den 28 juli 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar. 

——–

2022-02-14

B 3668-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Innehaft 1 barnpornografisk film.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar Särskild föreskrift: Ska i 20 timmar utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet enligt en arbetsplan som upprättas av socialnämnden.

——–

2022-02-18

B 969-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 31 år) 

(Har:

– den 23 februari 2020 skildrat en barnpornografisk film av normalgraden (31 sekunder lång) och därefter fram till den 16 mars 2020 innehaft filmen, och därutöver

– mellan den 18 april 2018 och den 16 mars 2020 skildrat fyra barnpornografiska bilder av normalgraden och innehaft dessa, och därutöver

 under senast angivna tidsspann innehaft 2 barnpornografiska bilder av normalgraden.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska genomgå den vård och behandling som frivården anser är lämplig. 

Västmanland

2022-02-11

B 5151-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling på NN 7 som var 5 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han innanför eller utanpå trosorna med fingret berört underlivet och fört upp ett eller flera fingrar i målsägandens slidöppning. Beröringen orsakade smärta. Det hände den 15 september 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Vid gärningen utnyttjade han sin ställning som förskolepersonal. 

2. Har skildrat barn i pornografisk bild samt innehaft pornografisk bild av barn som han berett sig tillgång till. I de beslagtagna enheterna har totalt 1174 bilder hittats varav 600 bilder har bedömts som grova och 574 bilder som av normalgraden, av de normala är 36 bilder tecknade. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 26 oktober 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2:

1.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 16 när NN 16 befann sig inomhus på sin förskola. Det hände mellan den 23 november 2020 och den  26 februari 2021.

1.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 16 när NN 16 befann sig inomhus på sin förskola. Det hände mellan den 23 november 2020 och den 27 februari 2021.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Växjö

2022-02-02

B 5900-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 79 år)

(1. Har fingerpenetrerat NN 3 vaginalt när målsäganden var omkring 8 år. Det hände någon gång mellan den 2 augusti 2021 och den 6 september 2021.

2.1 Har ofredat 8-åriga NN 3, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3:s sexuella integritet, genom att skicka text- och bildmeddelanden med sexuellt innehåll via Messenger. Det hände den 23 oktober 2021.

2.2 Har tungkysst NN 3 som var 7 år. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2021 och den 2 augusti 2021.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

——–

2022-02-18

B 2805-21 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: 46 år)

(Har berört Sekretess A som var 13 år på hennes bröst, både utanför och innanför kläderna, samt tryckt sitt kön mot hennes rumpa och tagit med sin hand på hennes kön utanpå trosorna och tagit på sitt eget kön. Det hände någon gång mellan den 25 december 2019 och den 26 december 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 60 om 250 kr.

——–

2022-02-23

B 5702-20 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att sekretess 1, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå honom att via internet till honom överföra bilder och videosekvenser föreställande delar av hans nakna kropp och när han utfört sexuella handlingar på sin kropp. Det har skett vid upprepade tillfällen mellan den 8 juni 2018 och den 1 december 2020.

Han har därtill, olovligen och i hemlighet med sin mobiltelefon fotograferat sekretess 1, vid ett flertal tillfällen (163 bilder) under tidsperioden 8 juni 2018 – 30 november 2020, när han befunnit sig i ett omklädningsutrymme i Gymnastikens hus i ******.

1.2 Har främjat och utnyttjat att sekretess 2, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå honom, genom vilseledande om sin rätta identitet och ålder, att via internet till honom överföra sammanlagt 4 fotografier föreställande delar av hans nakna kropp och/eller när han utför sexuella handlingar på sin kropp.  Det skedde mellan den 16 oktober 2019 och den 13 april 2020. 

HN har därtill, olovligen och i hemlighet med sin mobiltelefon fotograferat sekretess 2, vid ett flertal tillfällen (54 bilder) under tidsperioden 8 juni 2018 – 30 november 2020, när han befunnit sig i *****skolans omklädningsrum.

1.3 Har främjat och utnyttjat att sekretess 3, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå honom, genom vilseledande om sin rätta identitet och ålder, att via internet till honom överföra sammanlagt 34 bilder föreställande delar av hans nakna kropp och/eller när han utför sexuella handlingar på sin kropp. Det skedde vid upprepade tillfällen mellan oktober 2019 – april 2020.

2. Har innehaft 1 692 barnpornografiska bilder, varav 147 bedömts som särskilt hänsynslösa samt 54 barnpornografiska filmer, varav 39 bedömts som särskilt hänsynslösa. Det var den 1 december 2020. 

Dessutom har 16 st bilder delats och tillgängliggjorts för andra via molntjänsten MEGA samt ett stort antal varit egenproducerade skildringar av barn i pornografiska bilder, via åtalspunkterna 1.1-4. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer, varav ett flertal bedömts som särskilt hänsynslösa samt varit ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x3)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 240 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 11 månader ha dömts ut. Särskild föreskrift: ska genomgå kriminalvårdens sexualbrottsprogram Seif. 

Örebro

2022-02-17

B 5598-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.2 Har den 23 augusti 2018 spridit tre barnpornografiska bilder genom att dela dem via Messenger. Två av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

1.2 Har den 26 mars 2021, innehaft nio barnpornografiska bilder. Två av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 40 om 220 kr. 

——–

2022-02-24

B 5004-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har den 18 juli 2019  innehaft och spridit eller i vart fall gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att dela bilden på ett chattforum på internet.  

1.2 Har under tiden den 24 juli 2018 – den 12 november 2019 innehaft sammanlagt 189 barnpornografiska bilder varav 99 bilder utgjort särskilt hänsynslöst material samt betraktat dessa bilder som han berett sig tillgång till.)

Påföljd: Fängelse 2 månader. 

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Örebro tingsrätt Rotel 8, 2018-07-23, B5655/17) – Villkorligt medgiven frihet förklaras till en tid av 2 månader förverkad.

Tidigare dömd: Dömdes första gången den 22 juni 2011 för sexuellt ofredande i två fall och för barnpornografibrott vid tre tillfällen. Straffet bestämdes då till villkorlig dom (det betyder att det ska vara en prövotid om två år och att det under den tiden inte ska vara någon övervakning) tillsammans med 80 dagsböter. Han dömdes senast den 23 juli 2018 för utnyttjande av barn för sexuell posering i ett fall, grovt barnpornografibrott i två fall, sexuellt ofredande i ett fall och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering under en viss tid. Straffet bestämdes då till ett års fängelse 

********************************

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X