Nytt år, nya möjligheter sägs det! Övergreppen mot barn tog självklart inte jullov och vi i Bevakarna ringde in 2022 med några stora åtal och domar av synnerligen grov karaktär. Stora åtal från Göteborg, Luleå och Uppsala. De stora domarna kommer från Solna, Norrtälje och Södertälje. Då det ibland uppstår förändringar och förskjutningar i tingsrättens värld så får även vi anpassa oss och därför har vi lagt till åtal från vecka 52 + 1 som inte fanns tillgängliga just då i den perioden. Totalt sett kan man se att åtalen har ökat nu så fort storhelgerna är över. Det har även skett en del akuta häktningsförhandlingar gällande både grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn. Mycket av detta är inte uppmärksammat i riksmedia.

Vi har från och med nu valt att förtydliga brottsrubriceringen ”barnpornografi” och specificera hur mycket material (antal bilder/filmer/speltid) det rör sig om. Detta for att informera er om övergreppens utsträckning och för att det kan skilja sig åt väldigt mycket från åtal till åtal. Åtalsrubriceringarna heter ringa barnpornografibrott, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott. I det sistnämnda ändrades lagen 1 maj 2020 men det innebär att allt övergreppsmaterial måste vara nedladdat eller delat efter 1 maj 2020 för att kunna dömas till det strängare straffen med nya lagen.

En av anledningarna vi vill specificera detta är för att visa hur hemska dokumenterade övergrepp på barn verkligen är. Det är barn som utsätts för övergrepp som vuxna män sitter hemma och runkar till. Det senaste vi har sett som finns med i denna överblick är övergreppsmaterial på nyfödda som har navelsträngen kvar.

Liten ordlista:

 • NTR = Nothing to report
 • ER = Ej inrapporterat
 • Grovt övergreppsmaterial = i dessa fall menas bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld/tvång/tortyr eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Alingsås:

V 2, V 3 – NTR

Attunda tingsrätt:

 V 2, V 3 – NTR

Blekinge:

V 2:

Grovt barnpornografibrott, B 2459-20

14 346 bilder, 2 018 filmer (speltid ca 206 timmar) varav 4 268 bilder samt 
1 399 filmer har bestått av grovt övergreppsmaterial.

V 3 – NTR

Borås:

V 2, V 3 – NTR

Eksjö:

V 2, V 3 – NTR

Eskilstuna

V 2, V 3 – NTR

Falun:

V 2: 

Våldtäkt mot barn, B 3442-21

Våldtäkt mot barn m.m, B 2579-19

V 3:

Grovt barnpornografibrott, B 1491-20:

1 408 bilder, en film varav 600 bilder bestått av grovt övergreppsmaterial.

Gotland:

V 2:

Grovt barnpornografibrott,  B1422-18:

735 bilder, 22 filmer varav 266 bilder samt 19 filmer är att bedöma som grova.

Barnpornografibrott, B 250-21:

34 bilder, 5 filmer varav 9 bilder samt 4 filmer är grova.

Gällivare:

V 2 – NTR

V 3:

Barnpornografibrott, sexuellt ofredande mot barn, B 648-19

14 barnpornografiska filmer, 18 bilder.

Gävle:

V 2, V 3 – NTR

Göteborg:

Dom 28/12, Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m, B 4686-20, Villkorlig dom, dagsböter 37 100 kr. 

V 2:

Våldtäkt mot barn, B 16882-21

Grov våldtäkt mot barn, B 17927-21

Grovt barnpornografibrott, B 3112-21:

13 331 bilder varav 968 bedöms som grova och 184 filmer varav 168 st bedöms som grova: övergreppsmaterial 
där barnen är särskilt unga, utsätts för våld/tvång/tortyr eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt

V 3 – NTR

Jönköping:

omhäktning: grov våldtäkt mot barn, B 4484-2

v 3 – NTR

Halmstad:

Dom 28/12, Våldtäkt mot barn, B 158-21. Fängelse 3 år.

V 2, V 3 – NTR

Haparanda:

V 2, V 3 – NTR

Helsingborg:

V 2 – NTR

V 3:

Våldtäkt mot barn, B 4386-21

Hudiksvall:

V 2, V 3 – NTR

Hässleholm:

 V 1: Våldtäkt mot barn, Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, B 599-21:

Den åtalade har vid två olika tillfällen skildrat barn i barnpornografiska videor.

V 2, V 3 – NTR

Kalmar:

V 2:

Grov våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, B 4135-21

V 3 – NTR

Kristianstad:

V 2 – NTR

V 3:

Grovt barnpornografibrott, B 821-21:

1 883 bilder och 463 filmer (speltid ca 18 h), varav 911 bilder och 292 filmer bestått av grovt övergreppsmaterial. 

Lund:

 v 2
Barnpornografibrott, B 2816-21
Innehaft en grovt barnpornografisk bild och därtill spridit bilden via en meddelandetjänst

 Våldtäkt mot barn, B 4240-21
v 3
Grovt barnpornografibrott, B 4786-21
27 barnpornografiska filmer och fyrabarnpornografiska bilder, 
varav 21 filmer och två bilder har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.
Luleå:v 1, Grov våldtäkt mot barn mm B 457-20, V 2, V 3 – NTR

Lycksele:

V 2, V 3 – NTR

Malmö:

V 2 – NTR

V 3:

Barnpornografibrott, B 4299-21

517 bilder, 14 filmer varav 40 bilder samt 13 filmer av särskilt hänsynslös art.

Grov våldtäkt mot barn, Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering,  grovt sexuellt övergrepp mot barn mm, B 11716-19

Mora:

V 2:

Barnpornografibrott, B 57-22

Innehaft 13 654 stycken barnpornografiska bilder. Av dessa
har 52 bilder bedömts vara grovt barnpornografiskt material. På kommunens dator.

V 3 – NTR

Nacka:

V 2: 

Våldtäkt mot barn, B 7125-19

V 3 : 

Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte, B 8294-20

Norrköping

V 2, V 3 – NTR

Nyköping:

V 2, V 3 – NTR

Norrtälje:

Dom: Våldtäkt mot barn x12, m.fl. brott, B 495-21, påföljd 8 år

v 52 åtal: V 3, Huvudförhandling, Grov våldtäkt mot barn, B 1926-21

Skaraborg:

Dom v 51, Våldtäkt mot barn x 3 tillfällen, B 1628-21. Påföljd Ungdomsvård, Ungdomstjänst 150 timmar

Dom v 52: , Grovt sexuellt övergrepp mot barn x 4, våldtäkt mot barn, B 3723-21. Påföljd 3 år 6 mån

v 2 – NTR

V 3:

Grovt Barnpornografibrott, B 1476-20:

Innehav och spridit 529 filer
• 54 bilder bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi,
• 473 bilder bedömda som särskilt hänsynslösa och
• 2 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid på 50
minuter och 45 sekunder.
Har även innehavt och betraktat
1047 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild:
• 813 bilder bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi
• 53 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi, med en total
speltid på 8 timmar 9 minuter och 51 sekunder och
• 25 bilder och 156 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total
speltid på 26 timmar 38 minuter och 9 sekunder.

Skellefteå:

V 2: 

Grovt barnpornografibrott, B 760-20

Innehaft och betraktat barnpornografiskt material. 
287 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, 
789 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer är att betrakta som
barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 22
minuter och 29 sekunder och 15 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst
övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 2 timmar och 37
minuter.

v 3 – NTR

Solna:

v 1, Dom: grova sexuella övergrepp x 3, B10010-21, påföljd 1 år 6 mån

v 2:

 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, B 12145-21

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering B 2978-21

V 3 – NTR

Sundsvall:

V2, V 3 – NTR

Stockholm:

Våldtäkt mot barn, B19915-20

Sexuellt ofredande mot barn, B 15446-20

Sundsvall:

V 2, V 3 – NTR

Södertörn:

V 2:

Barnpornografibrott, B17238-21

V 3:

Häktningsförhandling: Grov våldtäkt mot barn x 5,  B 517-22 (åtal senast 31/1)

Sexuellt ofredande, B 7064-21

Grovt barnpornografibrott, B 15223-20:

 bestående av totalt 277 bilder, varav 86 bedömts som grovt barnpornografiska, och 4 filmer, som
samtliga bedömts som grovt barnpornografiska.

Grovt barnpornografibrott, B 10406-21:

 innehaft barnpornografi bestående i totalt 269 bilder, varav
127 bilder och 45 filmer bedömts som grovt barnpornografiska.

Södertälje:

14/1 Dom: Våldtäkt mot barn x mm, B 428-21. Påföljd  6 år 6 mån

V 2, V 3 – NTR (gällande åtal)

Uddevalla:

V 2, V 3 – NTR

Umeå:

V 2 – NTR

V 3:

Grovt barnpornografibrott, B 1347-21:

666 bilder, 52 filmer (speltid 3 t 20 min) varav 292 bilder samt 30 filmer bestått av grovt övergreppsmaterial. 
Delat 11 filmer på xxxxxxx.

Uppsala:

v 51 – Dom: Grov våldtäkt mot barn x 54 stycken, m fl brott, B3775-18. Påföljd, 10 år.

 v 2  – NTR

 v 3, Grovt barnpornografibrott, B7440-18:

            44 000 filer varav nästan 11 000 filer har varit grovt övergreppsmaterial.  
            25 timmar film varav över 14 timmar bestått av grovt övergreppsmaterial.

Varberg:

v2, V3  – NTR

Vänersborg:

v2, V3  – NTR

Värmland:

Domslut 30/12: Sexuellt övergrepp, B 2286-19. Påföljd: Skyddstillsyn m. samhällstjänst 100 timmar.

Frikänns från Våldtäkt mot barn alt. oaktsam våldtäkt.

V 2, V 3 – NTR

Växjö:

Dom 10/1, v 2 , Sexuellt utnyttjande av barn, B 5239-21, samhällstjänst 100 timmar

 V 3 – NTR

Västmanland:

 V 2:

häktat mål: Våldtäkt mot barn, B75-22

V 3 – NTR

Örebro:

v 2:

Barnpornografibrott, B5140-21:

 har innehaft och även vid minst ett tillfälle betraktat
barnpornografiskt material som h*n berett sig tillgång till, i form av en film.
Filmen har bedömts som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. 

v 3

 Barnpornografibrott, B 4678-20:

a) Spridning av en film den 25 april 2018 via xxx
b) Spridning av en film den 28 april 2018 via xxxx
c) Spridning av en film den 30 april 2018 via xxxx
d) Spridning av en film den 2 juni 2018 på xxxx
e) Spridning av en bild den 17 juli 2018 på xxxxx
f) Innehav av tio filmer och tre bilder

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling,  B 4678-20

Ystad:

V- 2 NTR

V 3:

Utnyttjande av barn för sexuell posering, B 99-21

Ångermanland:

V 2 –NTR

v3:

Kränkande fotografering, B1365-21

Östersund

V 2 –NTR

Vi följer upp åtalskalendariet med två veckor i taget under kategorin ”Tingsrättsbevakning” här på Dumpen.

Har du några frågor om ett mål? Maila oss på [email protected].

(Vänligen skriv tydligt i subjekt vilken tingsrätt och målnr det gäller).

//Admin-bevakarna

***

Vill ni hjälpa oss att hålla dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X