Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

 

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 39  åtal i tingsrätter och 0 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Attunda

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Blekinge

Vecka 2

B 2459-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 14 346 barnpornografiska bilder och 2 018 barnpornografiska filmer med en total speltid om 205 timmar, 45 minuter och 6 sekunder samt gjort sådana bilder och filmer tillgängliga för annan genom fildelning. Det hände mellan den 23 september 2019 och den 16 september 2020 och en tid dessförinnan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom då det av ovan angivna antalet filer avser 4 268 bilder och 1 399 filmer (speltid 126 timmar, 44 minuter och 46 sekunder) där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 3

Inget att rapportera.

Borås

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Eksjö

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Eskilstuna

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 2

B 3442-21 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 30 år)

(1.1 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde upprepade anala penetrationer på målsäganden med sitt könsorgan och sina fingrar och han och NN5 genomförde även orala samlag på varandra. Det hände den 11-12 juni 2021.

1.2 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde upprepade anala samlag med NN 5, de utförde orala samlag på varandra och onanerade åt varandra varvid han penetrerade NN5s underliv med sina fingrar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 12 juni 2021 och den 21 juni 2021.

1.3 Har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde vaginala samlag med NN 5 samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod anala samlag, orala samlag och att han och NN5 onanerade åt varandra varvid han penetrerade NN5s underliv med sina fingrar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 juli 2021 och den 31 juli 2021

1.4 Har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han tog med henne till ****** och genomförde ett vaginalt samlag utomhus samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod i att han utförde oralsex på NN5 samt att han penetrerat hennes underliv med sina fingrar. Det hände den 24 september 2021.

1.5 Har haft samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Han genomförde ett vaginalt samlag med NN 5 samt annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen bestod i att han utförde oralsex på NN5 samt att han penetrerat hennes underliv med sina fingrar. Det hände den 25 september 2021

2. Har under videosamtal med NN 5 som var 14 år gammal förmått NN 5 att onanera samtidigt som han själv onanerade. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 5 oktober 2021.

3. Har förmått NN 5 att posera för honom på ett sätt som för en vuxen person är av utpräglat sexuell karaktär under videosamtal med honom. NN 5 har i videosamtalet varit klädd endast i underkläder och smekt sig själv på bland annat brösten. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 5 oktober 2021.)

B 2579-19 Fortsättning från V 47-1

Vecka 3

B 1491-20 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 55 år)

(1. Har innehaft sammanlagt 1413 barnpornografiska bilder samt 1 film på sina lagringsmedier, varav 601 bilder och filmer har ansett utgöra grovt/särskilt hänsynslöst material. Det hände den 21 april 2020.

2. Har på sin sida på Facebook delat två barnpornografiska filmer och på så sätt gjort materialet tillgängligt för någon annan och/eller innehaft eller betraktat en sådan bild som han berett sig tillgång till. Det hände den 15 april 2019.)

Gotland

Vecka 2

B 1422-18 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år)

(1. Har innehaft 735  barnpornografiska bilder och 22 barnpornografiska filmer varav 266 bilder och 19 filmer är att bedöma som grova. Det hände den 20 december 2018.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet omfattar 19 filmer med en sammanlagd speltid på 19 minuter och 266 bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp bestående i vaginala, anala och/eller orala penetrationer av manligt kön, fingrar eller föremål och då flertal av barnen är under skolåldern.

2. Har innehaft en 36 sekunders film där ett barn vars pubertet inte påbörjats penetreras oralt av ett manligt könsorgan och en bild på ett sovande barn med ett naket manligt kön intill. Bilden har han spridit via KIK messenger och därigenom har han gjort bilden och filmen tillgänglig för annan. Filmen och bilden är att bedöma som barnpornografiska. Det hände den 12 maj 2018.)

B 250-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: 58 år)

(Har innehaft 34 barnpornografiska bilder och 5 barnpornografiska filmer varav 9 bilder och 4 filmer är att betrakta som grovt barnpornografiska. 1 film är identifierad som sekretess NN3. 5 bilder är identifierade som sekretess NN60. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2020 och den 25 februari 2021.)

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

B 648-19 Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och fotografera målsäganden Sekretess B, som var under 18 år gammal, när hen satt på toaletten. Det hände den 19 juni 2019.

1.2 Har skildrat barn barnpornografiska bild genom att filma och fotografera målsäganden Sekretess B, som var under 18 år när denne befann sig i sin bostad. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 juli 2019..

1.3 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma målsäganden Sekretess B, som var under 18 år gammal, i ett duschutrymme.Han har därefter framställt fyra fotografier av filmen. Det hände den 25 augusti 2019.

1.4 Har innehaft 14 barnpornografiska filmer och 18 barnpornografiska bilder. Innehavet pågick till och med den 26 augusti 2019.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x3 och vapenbrott.)

Gävle

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Göteborg

Vecka 2

B 16882-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 32 år)

(Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att den tilltalade förmådde NN2 att suga hans penis. NN2 uttalade därvid ett flertal gånger att hon inte ville, frågade om hon kunde gå därifrån, samt tittade bort för att visa att hon inte ville delta i den sexuella handlingen. Det hände den 19 oktober 2021 på *****terminalen.)

B 17927-21 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 6 som var sex år (född 2015) genom att vidröra NN 6:s analöppning och penetrera NN 6:s anal med ett finger eller flera fingrar. Gärningen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Gärningen har orsakat smärta, rodnad, slemhinneskada vid ändtarmsöppningen och sveda i NN 6:s anal. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2021 och den 26 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet på grund av att han är närstående till NN 6, att NN 6 endast är sex år gammal, att det skett i en miljö och i ett sammanhang där NN 6 kunde förväntas vara trygg samt att NN 6 inte kunde ta sig ifrån platsen själv.)

B 3112-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft 13 331 barnpornografiska bilder, varav 968 bedöms som grova och 184 filmer varav 168 stycken bedöms som grova. Filmernas totala speltid är 21 timmar, 57 minuter och 54 sekunder. Det hände den 23 februari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer av vuxna och avbildas med kroppsvätska i ansiktet och på kroppen. Dessa bilder och filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Halmstad

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Haparanda

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Helsingborg

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

B 4386-21  Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft samlag och genomfört en sexuell handling med NN 5 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 21 juni 2019. 

1.2  Har haft samlag med NN5 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 22 juni 2019 och den 29 juni 2019.

1.3 Har haft samlag med NN5 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 29 juni 2019 och den 6 juli 2019.)

Hudiksvall

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Hässleholm

Vecka 2

B 599-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott.(Åtalad: Man 22 år)

(1. Har via Snapchat genomfört en sexuell handling med NN 9 som var 13 år. Det hände den 15 maj 2021. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

2. Har utnyttjat att NN 9 som var 13 år utfört sexuella poseringar via Snapchat. Det hände den 15 maj 2021

3. Har vid två olika tillfällen skildrat barn i barnpornografiska videor. Det hände den 15 maj 2021.)

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Jönköping

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Kalmar

Vecka 2

B 4135-21 Fortsättning från v 47-1.

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Kristianstad

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

 B 821-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har genom sociala medier fått kontakt med NN1 (född 2005) och genom kontakterna med henne främjat att hon medverkat i sexuell posering genom att få henne att skicka bilder av sexuell karaktär till honom via snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 18 mars 2019.

2. Har innehaft totalt 1 883 bilder och 463 videofilmer (med en total speltid på drygt 18 h) som alla skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 10 december 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 911 av de ovan angivna bilderna och 292 videofilmerna (med en total speltid på 12 h 22 min) avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Linköping

Vecka 2

Inget att rapportera. 

Vecka 3

Inget att rapportera. 

Luleå

Vecka 2

B 457-20 1. Grov våldtäkt mot barn x. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). 4. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(1.1 Har genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Han har stoppat in sina fingrar i målsägandens vagina. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2018. 

1.2 Har genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Han har stoppat in ett eller flera fingrar i målsägandens vagina samt utfört oralsex på målsäganden. Det hände någon gång under 2019.

1.3 Har genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Han har stoppat in ett eller flera fingrar i målsägandens vagina. Det hände någon gång under 1 januari 2020 och den 22 januari 2020.

1.4 Har utöver vad som angetts ovan, vid ett stort antal tillfällen under nästan fyra års tid genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden som var under 15 år. Han har stoppat in ett eller flera fingrar i målsägandens vagina. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2016 och den 22 januari 2020.

Brottet ovan bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder samt då han annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2. Har förmått målsäganden att inför kamera visa sig naken inlindad i plastfolie så att dennes bröst och nakna underliv blottats. Det hände någon gång mellan den 3 augusti 2018 och den 21 februari 2020.

3. Har förmått målsäganden som var under 15 år att tåla att naken bli inlindad i gladpack där hål lämnats för underlivet och målsägandens bröst och underliv blottats. Det hände någon gång mellan den 3 augusti 2018 och den 21 februari 2020.

4. Har framställt och därefter innehaft barnpornografiska bilder och filmer genom att skildra målsäganden i film och fotografi. Han har därutöver innehaft åtminstone 1 865 stycken filer med barnpornografiska bilder och filmer varav 704 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa och 192 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände mellan den 3 augusti 2018 och den 21 februari 2020.

10 foton av dessa  föreställde målsäganden när hon var inlindad naken i plastfolie. Filmen var 28 sekunder lång och visade målsäganden ståendes naken med kroppen invirad i genomskinlig plastfolie. I filmen kämpade hon med att riva bort plastfolien. Plastfolien täckte kroppen från halsen och nedåt till vristerna, med en öppning över underlivet. Armarna var fästa vid kroppen med plastfolien. Fotona visade henne i samma situation.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder, bilder där barn är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång, begränsas sin rörelsefrihet, där djur förekommit som en del av övergreppet och där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 3

Inget att rapportera.

Lund

Vecka 2

B 2816-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 48 år)

(Har olovligen och uppsåtligen innehaft en grovt barnpornografisk bild och därtill spridit bilden via meddelandetjänsten Facebook Messenger. Det hände den 23 juli 2020.)

B 4240-21 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 8 som var 14 år. Det hände den 25 juli 2021.)

Vecka 3

B 4786-21 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har tillgängliggjort genom delning 27 barnpornografiska filmer och fyra barnpornografiska bilder, varav 21 filmer och två bilder har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 9 maj 2021 och den 11 maj 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom den största delen av materialet skildrar unga och särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjande på annan särskilt hänsynslöst sätt av vuxna personer. Ett flertal filmer har en speltid från 15 sekunder till 2 minuter.

2. Har tillgängliggjort 4 barnpornografiska bilder genom delning. Det hände den 1 april 2021 eller en tid dessförinnan, men efter att han fyllt 15 år.)

Lycksele

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 2

B 11716-19 Obs! 40 målsägande i åldern 4-15år.

1. Grov våldtäkt mot barn x11. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x10. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x22. 7. Försök till grovt övergrepp mot barn. 8. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x53. 9. Försök till grov våldtäkt mot barn. 10. Försök till våldtäkt mot barn. 11. Barnpornografibrott x17. 12. Grovt barnpornografibrott x40. 13. våldtäkt mot barn x12. (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 14 (12 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 14 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar och skaftet till en hårborste, smekt sin vagina, sitt anus och sina bröst med sina händer samt särat på sitt anus genom att med ett finger i sin anal och den andra handen om ena skinkan dra i motsatta riktningar. Under en del av händelseförloppet har han onanerat med sin penis inför Sekretess 14. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 14 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv samt hacka hennes dator. 

1.2 Har den 13 juli 2019 genom att med Sekretess 15 (14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 15 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt med sina händer särat på sina blygdläppar. 

1.3 Har genom att med Sekretess 16 (14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 16 penetrerat sin vagina med en massagestav och smekt sina nakna bröst.

1.4 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning med Sekretess 19 (11 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 19 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 19 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 20 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

1.5 Har genom att med Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år) genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De sexuella handlingarna har bestått i dels att Sekretess 23 berört och/eller smekt samt onanerat med Sekretess 24:s penis med sina händer, dels att Sekretess 24 berört och/eller smekt Sekretess 23:s bröst samt berört och/eller smekt Sekretess 23:s underliv med sina händer och fötter och dels att Sekretess 23 penetrerat sin vagina med sina fingrar, samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23 och Sekretess 24. 

1.6 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 23 genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 23 penetrerat sin vagina och anal med en massagestav eller ett liknande föremål, sugit på massagestaven mellan penetrationerna, smekt sin vagina samt med sina händer särat på sina blygdläppar, allt samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

1.7 Har den 3 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 25 (17 år)  genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 25 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt smekt sina nakna bröst. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

1.8 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 28  (11 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 28 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samtidigt som han inför Sekretess 28 onanerat med sin penis och fått utlösning. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 28 att han skulle döda och/eller skada hennes familjemedlemmar. 

1.9 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med B (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att B med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till B att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

1.10 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med C (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att C med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till C att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv.   

1.11 Har den 27 april 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning med D (under 15 år) och genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar, penetrerat sin vagina och anal med ett avlångt hylsliknande föremål samt med sina händer särat på sina blygdläppar. Hotet har bestått i att han uppgett till D att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brotten under åtalspunkt 1 är grova eftersom han använt hot om brottslig gärning, att han med hänsyn till tillvägagångssättet, målsägandenas låga ålder och/eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

2. Har den 19 augusti 2019 genom att han onanerat med sin penis inför Sekretess 13 (14 år). Gärningen har varit ägnad att kränka Sekretess 13:s sexuella integritet.

3. Struken.

4.1 Har den 11 september 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 12 (12 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och vagina för honom.

4.2 Har den 19 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom. 

4.3 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 16 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att smeka och visa upp sina delvis nakna bröst för honom.

4.4 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 30 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom.

4.5 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa samt delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom.

4.6 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 32 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom.

4.7 Har genom att främja eller utnyttja att E (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina delvis nakna bröst och delvis nakna kropp honom.

4.8 Har genom att främja eller utnyttja att E utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst och delvis nakna kropp för honom.

4.9 Har genom att främja eller utnyttja att K (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom.

4.10 Har genom att främja eller utnyttja att N (under 15 år) och O (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa sina delvis nakna kroppar och bröst för honom.

5. Har genom att medelst erbjudande om ersättning försöka främja att N (under 15 år) och O (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att till dem skriva ”show ass? / spread it? / who has a nice ass? / show me”, ”Tits then?” samt ”I will give you / gift cards”.

6.1 Har den 16 februari 2018 genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 10 (13 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samtidigt som han onanerat med sin penis inför henne. 

6.2 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt sin vagina. 

6.3 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer smekt sin vagina. 

6.4 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt sin vagina. 

6.5 Har genom att med Sekretess 11 (15 år) som inte deltog frivilligt och medelst hot om brottslig gärning genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 11 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 11 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

6.6 Har den 14 juli 2019 genom att med Sekretess 15 (14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 15 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.7 Har genom att med Sekretess 17 (15 år) som inte deltog frivilligt och medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 17 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slå sig själv på sin rumpa. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 17 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

6.8 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 20 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 20 (11 år) med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slå sig själv på sin rumpa med sina händer. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 20 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 19 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

6.9 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 23 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 23 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 (4 år)  och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

6.10 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 26 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 26 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.11 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 27 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 27 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.12 Har genom att med Sekretess 29 (9 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt berört sitt anus med sina fingrar. 

6.13 Har genom att med Sekretess 29 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.14 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 30 (13-14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt sina bröst samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.15 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 31 (12-13 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt sina bröst, vagina och anus samt slagit sig själv på sin rumpa med sina händer samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.16 Har genom att mot ersättning med Sekretess 30 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt sina bröst och sin vagina samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.17 Har genom att mot ersättning med Sekretess 30 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slagit sig på rumpan med sin ena hand, samtidigt som han onanerat med sin penis.

6.18 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 31 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt och berört sitt anus.

6.19 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 32 (13-14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 32 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.20 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med A (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att A smekt och onanerat med sin penis, med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus samt med sina fingrar smekt sitt anus. 

6.21 Har genom att med J (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att J med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.22 Har genom att med L (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att L med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

Brotten under åtalspunkt 6 är grova med hänsyn till hans tillvägagångssätt, målsägandenas låga ålder, att brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7. Har genom att medelst hot om brottslig gärning med L (under 15 år) och M (under 15 år) försöka genomföra sexuella handlingar. De sexuella handlingarna skulle ha bestått i att L och M med sina händer särat på sina skinkor samt exponerat och särat på sina anus och vaginor. Hotet har bestått i att han uppgett till L och M att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på L och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. De fullbordade brotten skulle ha varit grova med hänsyn till L och M:s låga åldrar, eftersom han skulle ha använt hot om brottslig gärning, att det med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L och M samt att gärningen skulle utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 

8.1 Genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 (13 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.1. samt visa upp sin nakna kropp, bröst, rumpa och vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.2 Har den 16 februari 2018 genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.1. samt visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.3  Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i  sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.2. samt visa upp sin delvis nakna kropp samt nakna bröst, rumpa, vagina och anus för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.4 Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.3. samt visa upp sin delvis nakna kropp och vagina för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.5 Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.4 samt visa upp sin nakna kropp, vagina och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.6 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 11 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.5 samt visa upp sina nakna bröst, rumpa och delvis nakna kropp för honom. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 11:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 11.

8.7 Har den 12 september 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 12 (12 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och sina nakna bröst för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 12 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 12. 

8.8 Har den 20 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp och smeka sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett  

8.9 Har den 22 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp och smeka sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 13.

8.10 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 14 (12 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.1 samt visa upp sina nakna bröst, rumpa, vagina och anus samt delvis nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 14 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv samt hacka hennes dator. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 14 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.11 Har den 13 juli 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 15 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.2 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 15.

8.12 Har den 14 juli 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 15 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.6 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 15.

8.13 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 16 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.3 och visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 16.

8.14 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 17 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.7 samt visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 17 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 17:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 17 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.15 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 19 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.4 samt visa upp sin vagina, sin delvis nakna kropp samt sin nakna rumpa för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 19 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 20 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 19.  

8.16  Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 20 (11år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.8 samt visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 20 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 19 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 20.

8.17 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 21 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 21 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 21:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 21.

8.18 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 22 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa, sina nakna bröst, suga på sina fingrar samt påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 22.

8.19 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 23 (11 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.5 samt visa upp sina nakna bröst och sin delvis nakna kropp för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23.

8.20 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 23 (11 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.9 samt visa upp sina nakna bröst, nakna rumpa och delvis nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 (4 år)  och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.21 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 23 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.6 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23.

8.22 Har den 3 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 25 (17 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.7 samt genom att visa upp sin nakna kropp, bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 25:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 25.

8.23 Har den 8 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 25 utför eller medverkar i sexuell posering samt genom att visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 25:s hälsa eller utveckling. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 25.

8.24 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 26 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.10 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 26 .

8.25  Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 27 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.11 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 27.

8.26 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 28 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.8 samt visa upp sin nakna kropp, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 28 att han skulle döda och/eller skada hennes familjemedlemmar. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 28.

8.27 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 (9 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.12 samt visa upp sin delvis nakna kropp, rumpa och vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.28 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.2 samt visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.29 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.13. samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.30 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.14 samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.31 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.15 samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst och med sina händer sära på sina skinkor för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 31.

8.32 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 32 (13-14 år)  utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin nakna kropp, rumpa och bröst för honom samtidigt som han onanerat med sin penis. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 32.

8.33 Har genom att mot ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.16 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.34 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.17 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna vagina, rumpa och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.35 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.4. samt visa upp sin delvis nakna och nakna kropp samt nakna vagina, rumpa och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 31.

8.36 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.5 samt visa upp sin delvis nakna och nakna kropp samt nakna vagina, rumpa och bröst för honom.

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.37 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 32 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.19 samt genom att visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 32.

8.38 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att A ( under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.A. samt visa upp sin delvis nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av A.

8.39 Hat genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att B (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.9 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till B att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom hans använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av B

8.40 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att C (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.10 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till C att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av C.

8.41 Har den 25 april 2019 genom att främja eller utnyttja att D (under 15 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.6 samt visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, vagina och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.42 Har den 27 april 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att D utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 2.A. samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till D att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.43 Har den 29 april 2019 genom att främja eller utnyttja att D utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.7 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.44 Har genom att främja eller utnyttja att E (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.8. samt visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa samt vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av E.

8.45 Har genom att främja eller utnyttja att F (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.9 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av F.

8.46 Har genom att främja eller utnyttja att G (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa, sina nakna bröst samt delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av av G

8.47 Har genom att främja eller utnyttja att L (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.22. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L. 

8.48 Har genom att främja eller utnyttja att H (under 15 år)utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.10 samt visa upp sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av H. 

8.49 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att I (under  år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av I.

8.50 Har genom att främja eller utnyttja att J (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.21 samt visa upp sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av J.

8.51 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att L (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till L att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt med hänsyn till L:s låga ålder, att han använt hot om brottslig gärning, att brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.52 Har genom att främja eller utnyttja att P (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.11 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av P.

8.53 Har genom att främja eller utnyttja att Q (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.12 samt visa sin nakna rumpa och delvis nakna kropp för honom. 

Brotten under åtalspunkt 8 är grova eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena.

9. Har genom att med Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år) försöka genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De sexuella handlingarna skulle ha bestått i att Sekretess 23 och Sekretess 24 utfört orala samlag på varandra samt att Sekretess 24 penetrerat Sekretess 23:s vagina med sina fingrar. De fullbordade brotten skulle ha varit grova eftersom han med hänsyn till tillvägagångssättet, Sekretess 23 och Sekretess 24:s låga åldrar och/eller annars skulle ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt gärningen skulle utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning

10. Har genom att med målsägande L (under 15 år) försöka genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen skulle ha bestått i att L penetrerat sin vagina med sina fingrar. 

11.1 Har den 11 september 2019 genom att skildra Sekretess 12 (12 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.1. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en minut lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.2 Har den 12 september 2019 genom att skildra Sekretess 12 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt sex minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.3 Har den 19 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 (14 år) när hon utför den handling som framgår av gärning 4.2 och utsätts för gärning 2. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 50 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

11.4 Har den 20 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.8. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 32 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.5 Har den 22 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.9. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 21 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin 

11.6 Har genom att skildra Sekretess 16 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.3. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt tio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.7 Har genom att skildra Sekretess 21 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.17. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt nio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.8 Har genom att skildra Sekretess 22 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.18. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.9 Har genom att skildra Sekretess 30 (13-14 år)  när hon utför den handling som framgår av gärning 4.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en minut lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

11.10 Har genom att skildra Sekretess 31 (12-13 år) och Sekretess 32 (13-14 år)  när de utför de handlingar som framgår av gärning 4.5 och 4.6. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 15 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.   

11.12 Har genom att skildra E (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.13 Har genom att skildra E när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.8. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 24 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.14 Har genom att skildra G (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.46. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.15 Har genom att skildra I (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 8.49. Skildrandet har bestått i att han skapat tre videoupptagningar om drygt 22 minuter, 19 minuter respektive 11 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.16 Har genom att skildra L (under 15 år) när hon utsätts för gärning 7 och utför den handling som framgår av gärning 8.51 samt skildra M när hon utsätts för gärning 7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 21 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.17 Har genom att skildra N (under 15 år) och O (under 15 år) när de utsätts för gärning 5. och utför de handlingar som framgår av gärning 4.10. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt två minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.1 Har genom att skildra Sekretess 10 (13 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 8.1. och 13.1. Skildrandet har bestått i att Kevin han skapat en dryg 57 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.2 Har den 16 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.1. och 8.2. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.3 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.2. och 8.3. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt 12 respektive knappt 11 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.4 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.3. och 8.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.5 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.4 och 8.5 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 22 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.6 Har genom att skildra Sekretess 11 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.5  och 8.6. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om fem respektive knappt åtta minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.7 Har genom att skildra Sekretess 14 (12 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.1 och 8.10. Skildrandet har bestått i att han skapat fyra videoupptagningar om knappt 29 minuter, drygt 14 minuter, drygt 7 minuter samt drygt 7 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.8 Har den 13 juli 2019 genom att skildra Sekretess 15 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.2 och 8.11 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 18 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.9 Har den 14 juli 2019 genom att skildra Sekretess 15 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.6  och 8.12 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 20 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.10 Har genom att skildra Sekretess 16 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.3 och .8.13 Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.11 Har genom att skildra Sekretess 17 (15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.7 och 8.14. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en timme och åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.12 Har genom att skildra Sekretess 19 (11 år) och Sekretess 20 (11 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.4, 6.8, 8.15 samt 8.16. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt 29 minuter respektive drygt sex minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.13 Har genom att skildra Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år ) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.5 och 8.19 och utsätts för gärning 9.1. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt en timme och två minuter respektive knappt 24 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.14 Har genom att skildra Sekretess 23 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.9 och 8.20. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 32 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.15  Har genom att skildra Sekretess 23 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.6 och 8.21. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 40 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.16 Har den 3 november 2017 genom att skildra Sekretess 25 (17 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.7 och 8.22. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 25 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.17 Har den 8 november 2017 genom att skildra Sekretess 25 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna i 8.23. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 11 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.18 Har genom att skildra Sekretess 26 (11 år) och Sekretess 27 (11 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.10, 6.11, 8.24 samt 8.25. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.19  Har genom att skildra Sekretess 28 (11 år)  när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.8 och 8.26. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.20 Har genom att skildra Sekretess 29 (9 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 16.12 och 8.27. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.21 Har genom att skildra Sekretess 29 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.2 och 8.28. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om 25 respektive drygt 3 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.22 Har genom att skildra Sekretess 29 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.13 och 8.29. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.23  Har genom att skildra Sekretess 30 (13-14 år), Sekretess 31 (12-13 år) och Sekretess 32 (13-14 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.14, 6.15, 8.30, 8.31 samt 8.32. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 19 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.24 Har genom att skildra Sekretess 30 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.16 och 8.33. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.25 Har genom att skildra Sekretess 30 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.17 och 8.34. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt nio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.26 Har genom att skildra Sekretess 31 (12-13 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.4 och 8.35. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 15 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.27 Har genom att skildra Sekretess 30, Sekretess 31 och Sekretess 32 när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.19, 13.5, 8.35, 8.36, 8.37 samt 13.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en timme och åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.28 Har genom att skildra A (under 15 år) när han utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.20 och 8.38. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fyra minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.29 Har genom att skildra B (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.9 och 8.39. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 20 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.30 Har genom att skildra C (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.10 och 8.40. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 28 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.31 Har den 25 april 2019 genom att skildra D (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.6 och 8.41. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt tio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.32 Har den 27 april 2019 genom att skildra D när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.11 och 8.42. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.33  Har den 29 april 2019 genom att skildra D när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.7 och 8.43. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.34 Har genom att skildra E (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.8 och 8.44. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.35 Har genom att skildra F (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.9 och 8.45. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 11 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.36 Har genom att skildra H (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.10 och 8.47. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 26 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.37 Har genom att skildra J (under 15 år) och K (under 15 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.21, 4.9 och 8.50. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt sex minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.38 Har genom att skildra L (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 6.22 och 8.47 och utsätts för gärning 10. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.39 Har genom att skildra P (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.11 och 8.52. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 13 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.40 Har genom att skildra Q (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.12 och 8.53. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt sju minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

Brotten under åtalspunkten 12 är grovt eftersom det utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning och avsett bilder där målsägande utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

13.1 Har genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt och penetrerat sin vagina med sina fingrar, sugit på sina fingrar mellan penetrationerna, särat på sina blygdläppar med sina händer samt smekt sina nakna bröst.

13.2 Har genom att med Sekretess 29 (9 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och vagina, smekt sitt anus och vagina med sina fingrar, penetrerat sin vagina med olika tubliknande föremål samt med sina händer särat på sina blygdläppar.

13.4 Har genom att med Sekretess 31 (12-13 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, med sina händer smekt sin vagina och särat på sina blygdläppar, smekt sina bröst och satt klämmor på sina bröstvårtor, smekt sitt anus, penetrerat sin anal med sina fingrar, penetrerat sin vagina med en hårborste och sugit på borsten mellan penetrationerna samt berört/smekt sin vagina och sitt anus med en eltandborste. 

13.5 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 30 (13+-14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt sitt anus med sina fingrar, med sina händer särat på sina blygdläppar, smekt sina bröst, slagit sig på rumpan med sin ena hand samt penetrerat sin vagina och anal med en tandborste.

13.6 Har den 25 april 2019 genom att med D (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt med sina händer särat på sina blygdläppar. 

13.7 Har den 29 april 2019 genom att med D genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar och en gurka samt smekt sina bröst

13.8 Har genom att med E (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att E med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, med sina händer särat på sina blygdläppar och smekt utsidan på sin vagina, penetrerat sin vagina med sina fingrar samt smekt sina bröst.

13.9 Har genom att med F (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att F med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin anal med sina fingrar

13.10 Har genom att med H (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att H med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar och en penna samt penetrerat sin anal med sina fingrar och en penna.

13.11 Har genom att med P (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att P med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar.

13.12 Har genom att med Q (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Q med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin anal med sina fingrar.

Samt åtalad för: 1. Våldtäkt. 2. Kränkande fotografering x2. 3. Grovt sexuellt tvång. 4. Våldtäkt  x2.)

Vecka 3

B 4299-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(Har den 29 maj 2020 innehaft 517 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer. Av dessa har 40 bilder och 13 filmer varit av särskilt hänsynslös art.) 

B 11716-19 Fortsättning från vecka 2.

Mora

Vecka 2

B 57-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 61 år)

(Har innehaft 13 654 stycken barnpornografiska bilder. Av dessa har 52 bilder bedömts vara grovt barnpornografiskt material, det vill säga material som avsett bilder på barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände under tiden mellan den 3 juni 2020 och den 7 oktober 2020.)

Vecka 3

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 2

B 7125-19 Obs!! 19 målsägande mellan åldern 10-14 år.

1.Våldtäkt mot barn x 15. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 5. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x 6. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Grovt barnpornografibrott. 7. Sexuellt ofredande (mot barn) x7 . 8. Sexuellt övergrepp mot barn x 2. 9. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år) 

(1.1 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 82 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 24 september 2019.

1.2 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 82 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att få sin hund att äta hundgodis ur hennes underliv. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 20 oktober 2019.

1.3 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 2 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 4 oktober 2019.

1.4 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 109 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 1 oktober 2019.

1.5 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 52 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar och föremål samt anal penetration med föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 30 oktober 2019.

1.6 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört sexuella handlingarna som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess NN 56 som var 12 år. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar och föremål samt analt med föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört de sexuella handlingarna och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände vid fem tillfällen mellan den 30 oktober 2019 och den 17 november 2019.

1.7 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 18 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar samt föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 27 mars 2020.

1.8 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 18 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar samt föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 28 mars 2020.

1.9 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 18 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 2 april 2020.

1.10 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 27 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden genom hot bestående av att han skulle sprida bilder och/eller filmer på henne förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 11 maj 2020.

1.11 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 105 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar samt föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 29 april 2020.

1.12 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess NN 105 som var 13 år. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar samt föremål. Målsäganden har filmat och fotat sig själv när hon har utfört de sexuella handlingarna och har sedan skickat filmerna och bilden till honom. Det hände vid två tillfällen den 30 april 2020. 

1.13 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 105 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med föremål. Målsäganden har filmat och fotat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen och bilden till honom. Det hände den 3 maj 2020.

1.14 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess NN 30 som var 13-14 år. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar och föremål. Målsäganden har tagit bilder och filmat sig själv när hon har utfört de sexuella handlingarna och har sedan skickat filmerna och bilderna till honom. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 16 november 2019 och den 3 juni 2020.

1.15 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 17 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmen till honom. Det hände den 19 maj 2020.

2.1 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 37, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och utför sexuella handlingar på sig själv. Filmerna har hon sedan skickat till honom. Det hände den 15 september 2019. 

Brottet är grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då bilderna innehållit vaginal penetration med föremål.

2.2 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 82, som då var 11 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och utför sexuella handlingar på sig själv. Filmerna har hon sedan skickat till honom. Det hände den 25 september 2019.

Brottet är grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då filmerna innehållit vaginal penetration med föremål.

2.3 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 98, som då var 10 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och utför sexuella handlingar på sig själv. Filmerna har hon sedan skickat till honom. Det hände mellan den 1 juni 2019 och den 5 oktober 2019.

Brottet är grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då filmerna innehållit vaginal penetration eller försök till vaginal penetration med olika föremål.

2.4 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 18, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och utför sexuella handlingar på sig själv. Filmen har hon sedan skickat till honom. Det hände vid ett tillfälle den 28 mars 2020.

2.5 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 30, som då var 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och utför sexuella handlingar på sig själv. Filmen har hon sedan skickat till honom. Det hände den 4 juni 2020.

Brottet är grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då filmen innehållit vaginal penetration med föremål

3.1 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att sekretess NN 34, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 juli 2019 och den 30 september 2019.

3.2 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att sekretess NN 2, som då var 13 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och suger på sina tår. Filmerna har hon sedan skickat till honom. Det hände vid flera tillfällen den 4 oktober 2019.

3.3 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 71, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände vid två tillfällen mellan den 7 oktober 2019 och den 8 oktober 2019.

3.4 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 60, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken. Bilderna och filmerna har hon sedan skickat till honom. Det hände vid flera tillfällen mellan den 19 mars 2020 och den 17 maj 2020.

3.5 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att sekretess NN 64, som då var 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände vid flera tillfällen någon gång mellan den 1 mars 2020 och den 11 maj 2020.

3.6 Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att sekretess NN 17, som då var 10 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände vid flera tillfällen mellan den 16 maj 2020 och den 18 maj 2020.

4. Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja att Sekretess NN 2, som då var 13 år gammal, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå henne att ta bilder och filmer på sig själv när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände någon gång mellan den 30 september 2019 och den 8 oktober 2019.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att det utförts under hot om att sprida integritetskänsliga bilder och filmer på henne. 

5. Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja att Sekretess NN 8, som då var 13 år gammal, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände den 13 augusti 2019. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

6.Har innehaft 1495 barnpornografiska bilder och 245 barnpornografiska filmer, varav 310 bilder och 141 filmer bedömts vara särskilt hänsynslös/grov barnpornografi. Det hände den 16 juni 2020. Den totala speltiden för filmerna uppgår till ca 12 timmar 42 minuter, varav ca 9 timmar 26 minuter har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en stor mängd bilder och filmer vilka bedömts utgöra särskilt hänsynslös/grov barnpornografi.

7.1 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 34, som då var 12 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat flera bilder och/eller filmer på kvinnliga könsorgan som penetreras vaginalt med fingrar och/eller föremål till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2019 och den 30 september 2019.

7.2 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 82, som då var 11 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat bilder och filmer av sexuell karaktär till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 september 2019 och den 11 november 2019.

7.3 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 109, som då var 11 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat flera bilder och filmer på kvinnliga könsorgan som penetreras vaginalt med fingrar och föremål samt analt med föremål till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 1 oktober 2019.

7.4 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 71, som då var 12 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat en film på ett kvinnligt underliv som penetreras med en isglass. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 8 oktober 2019.

7.5 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 56, som då var 12-13 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat flera bilder och/eller filmer på manliga och kvinnliga könsorgan till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 september 2019 och den 31 juli 2020.

7.6 Har sexuellt ofredat Sekretess NN 17, som då var 10 år gammal, genom att han via Snapchat har skickat bilder av sexuell karaktär till henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 16 april 2020 och den 16 juni 2020.

8.1 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling med Sekretess NN 34 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att vidröra sitt könsorgan med ett eller flera fingrar utanpå sina trosor. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 24 september 2019.

8.2 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling med Sekretess NN 75 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att vidröra sitt könsorgan med ett eller flera fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon har utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat filmerna till honom. Det hände den 10 oktober 2019.

9. Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess NN 2 som var 13 år gammal. Han har under en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv med ett eller flera föremål och filma sig själv under tiden hon utför den sexuella handlingen. Det hände någon gång mellan den 30 september 2019 och den 8 oktober 2019.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Olaga hot.

Har hotat Sekretess NN 8 genom att skriva på Snapchat till målsäganden ”Ska fkn åka hem till dig och våldta dig också” och ”Tillräckligt nära för att åka hem till dig å våldta dig”. Det hände den 13 augusti 2019.)

Vecka 3

B 8294-20 Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 35 år)

(Har föreslagit en träff med NN 2 som var 12 år i syfte att ha samlag med målsäganden. Det hände den 4 november 2020.)

Norrköping

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 1926-21 Fortsättning från vecka 47-1.

Nyköping

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 3654-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har under perioden mellan den 23 maj 2018 och den 4 september 2020 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande:

– Den 23 maj 2018 via Internet delat och på så vis spridit 2 727 bilder och 9 filmer (16 min 51 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 718 bilder och samtliga 9 filmer har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 21 januari 2020 via Internet delat och på så vis spridit 4 269 bilder klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 431 bilder har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 4 september 2020 innehaft 2 316 bilder och 30 filmer (ca 1 min 16 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 805 bilder och 15 filmer (ca 45 sek) har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till att det bland annat är fråga om spridning av bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, dels då delar av det bild- och filmmaterial som innehafts och spridits dokumenterat särskilt unga barn och barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

B 1476-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har den 4 december 2019 innehavt och spridit 529 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild: 

54 bilder bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi. 

473 bilder bedömda som särskilt hänsynslösa. 

2 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid på 50 minuter och 45 sekunder. 

Han har även fram till den 1 april 2020 innehavt och betraktat 1047 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild: 

813 bilder bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi. 

53 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi, med en total speltid på 8 timmar 9 minuter och 51 sekunder.

25 bilder och 156 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid på 26 timmar 38 minuter och 9 sekunder. Det hände den 4 december 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Skellefteå

Vecka 2

B 760-20 Grovt barnpornografibrott . (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material. 287 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, 789 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 22 minuter och 29 sekunder och 15 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 2 timmar och 37 minuter. Det hände mellan den 29 april och den 16 juni 2020.)

Vecka 3

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 2

B 12145-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 21 år)

(Har uppmanat NN, som var nio år gammal, att skicka bilder på sitt kön och sin nakna kropp till honom. Han har därigenom försökt främja att NN utförde sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 7 november 2020 och den 16 november 2020. Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som brottet inte fullbordades.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

B 2978-21 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har försökt förmå målsäganden Sekretess A, som var under 15 år, att medverka i eller utföra sexuell posering. Det hände mellan den 31 maj 2020 och den 1 juni 2020.

2. Har skickat en eller flera bilder på sitt könsorgan till målsäganden Sekretess A och haft en sexuell konversation med målsäganden Sekretess A. Det hände mellan den 31 maj 2020 och den 1 juni 2020.)

Vecka 3

Inget att rapportera.

Stockholm

Vecka 2

B 19915-20 Fortsättning från v 47-1

Vecka 3

B 15446-20 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 31 år)

(Har ofredat Sekretess B, Sekretess E och Sekretess F, som alla var 14 år, genom att fråga målsägandena om han fick torrjucka mot dem på ett sätt som var ägnat att kränka deras sexuella integritet. Det hände den 11 september 2020.)

Sundsvall

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 2

B 17238-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft totalt 456 barnpornografiska bilder varav 172 bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände den 12 oktober 2021.)

Vecka 3

B 15223-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft barnpornografi bestående i totalt 277 bilder, varav 86 bedömts som grovt barnpornografiska, och 4 filmer, som samtliga bedömts som grovt barnpornografiska. Det hände under perioden den 5 juli 2018 till den 23 oktober 2018.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bilderna och filmerna avsett bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

B 10406-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har betraktat barnpornografiska filmer som han berett sig tillträde till samt innehaft barnpornografi bestående i totalt 269 bilder och 57 filmer, varav 127 bilder och 45 filmer bedömts som grovt barnpornografiska. Det hände mellan den 30 oktober 2020 och den 2 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder/filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

B 517-22 1. Grov våldtäkt mot barn x12. 2. Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 9 eller 10 år gammal, genom att förmå Sekretess A att suga på hans erigerade penis. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2019 och den 31 juli 2020.

Brottet är grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till Sekretess A:s låga ålder, gärningens allvar, att han är nära släkt med Sekretess A, att han missbrukat ett särskilt förtroende som han fått från Sekretess A:s vårdnadshavare och att han har utnyttjat Sekretess A:s skyddslösa ställning och svårighet att värja sig fysiskt och psykiskt

1.2 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 9 eller 10 år gammal, genom att han sög på Sekretess A:s penis. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2019 och den 31 juli 2020.

1.3 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 9 eller 10 år gammal, genom att förmå Sekretess A att suga på hans penis. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2019 och den 31 juli 2020.

1.4 Har genomfört en sexuell handling som är jämförbar med samlag med Sekretess A, som var 9 år gammal, genom att trycka sin penis mot och in i Sekretess A:s anus. Det hände någon gång mellan den 20 december 2019 och den 31 december 2019.

1.5 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 år gammal, genom att förmå Sekretess A att onanera och suga på hans erigerade penis tills att han fick utlösning i Sekretess A:s mun. Det hände den 15 juni 2021.

1.6 Har genomfört en sexuell handling som är jämförbar med samlag med Sekretess A, som var 10 år gammal, genom att trycka sin penis mot och in i Sekretess A:s anus när denne sov. Det hände den 18 juni 2021.

1.7  Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 år gammal, genom att han tryckte sin penis mot och in i Sekretess A:s anus när denne sov. Det hände den 18 juni 2021.

1.8  Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 år gammal, genom att han kände på och förde in ett finger i Sekretess A:s anus när denne sov. Det hände den 19 juni 2021.

1.9 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 år gammal, genom att han tryckte sin penis mot och in i Sekretess A:s anus när denne sov. Det hände den 19 juni 2021.

1.10 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 eller 11 år gammal, genom att han tryckte sin penis mot och in i Sekretess A:s anus. Det hände någon gång mellan den 14 juni 2021 och den 29 augusti 2021.

1.11 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 10 eller 11 år gammal, genom att han tryckte sin penis mot och in i Sekretess A:s anus. Det hände någon gång mellan den 14 juni 2021 och den 29 augusti 2021.

1.12 Har genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 11 år gammal, genom att han tryckte sin penis mot och in i Sekretess A:s anus när denne sov. Det hände den 29 augusti 2021.

2.1 Har skildrat Sekretess A, som var 10 år gammal, i pornografisk bild genom att filma gärningarna som anges i åtalspunkterna. Det hände vid fem tillfällen under perioden den 15 juni 2021 till den 19 juni 2021.

2.2 Har skildrat Sekretess A, som var 11 år gammal, i pornografisk bild genom att filma gärningen som anges i åtalspunkten 1.12. Det hände den 29 augusti 2021.

Gärningen är att bedöma som grovt barnpornografibrott eftersom Sekretess A var 11 år gammal och utnyttjades på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Uddevalla

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 1347-21 1. Grovt barnpornografibrott.  2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har fram till den 27 juni 2019, innehaft 666 barnpornografiska bilder och 52 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 3 tim. 20 min. 292 av bilderna och 30 av filmerna har innehållit grovt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har den 26 december 2018 på Reddit på internet innehaft, betraktat samt delat 11 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 36 sekunder. Samtliga filmer har innehållit grovt övergreppsmaterial.)

Uppsala

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 7440-18 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

(Har innehaft och fildelat barnpornografiska filer. Han har innehaft ca 44 000 filer varav nästan 11 000 filer har varit grovt övergreppsmaterial. Materialet har utöver bilder bestått av sammanlagt ca 25 timmar film varav över 14 timmar bestått av grovt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 27 november 2018. 

Brottet bör bedömas som grovt dels på grund av omfattande spridning dels på grund av innehav av särskilt stor mängd filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det yngsta förekommande barnet har kvar rester av navelsträng och id-band från sjukhus.)

Varberg

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Västmanland

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 99-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(Har utnyttjat eller främjat NN 4, som var 12 år, att utföra eller medverka i en sexuell posering genom att uppmana henne att skicka en bild på sin kropp till honom mot betalning. NN 4 har därefter skickat en bild på sig själv när hon endast haft trosor på nederdelen av kroppen till honom via Snapchat. Därefter har han fört över 35 kronor till NN 4 via Swish. Det hände den 13 september 2020.)

Ångermanland

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

Örebro

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

B 4678-20 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har delat respektive innehaft barnpornografiska bilder/filmer vid nedanstående tillfällen mellan den 25 april 2018 och den 18 december 2018:

– Spridning av en film den 25 april 2018 via WhatsApp. 

– Spridning av en film den 28 april 2018 via flickr.com. 

– Spridning av en film den 30 april 2018 via flickr.com. 

– Spridning av en film den 2 juni 2018 på Facebook. 

– Spridning av en bild den 17 juli 2018 på Facebook. 

– Innehav av 10 filmer och 3 bilder fram till den 18 december 2018.)

Östersund

Vecka 2

Inget att rapportera.

Vecka 3

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

Inga bevakade eller rapporterade  hovrätter för vecka 2 och 3.

 

*********************

 

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *