Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 40 åtal i tingsrätter och 13 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 1557-20 Grovt barnpornografibrott (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft barnpornografi bestående i totalt 1 735 barnpornografiska bilder, varav 596 stycken har bedömts som grovt barnpornografiska, samt 49 filmer med speltid om 1 timme och 6 minuter, varav 28 filmer (16 minuter och 14 sekunder) har bedömts vara grovt barnpornografiska. Det hände den 27 juli 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom delar av innehavet haft ett innehåll där barnen är särskilt unga, utsätts för tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Attunda

Vecka 15

B 7040-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år) 

(1. Har förmått NN 4, som var mellan 9 och 10 år vid gärningen, att delta i sexuell posering genom att få NN4 att ta flera bilder av hennes rumpa och kön och skicka till honom via sociala medier. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 10 juni 2021.

2. Har vid upprepade tillfällen via sociala medier skrivit meddelanden med sexuell innebörd och skickat bilder med sexuellt innehåll till NN 4, som då var mellan 9 och 10 år, allt på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 10 juni 2021.

3. Har innehaft 12 barnpornografiska bilder, varav 6 har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 13 juli 2022.)

Vecka 16

B 10201-23 1. Sexuellt ofredande mot barn x2.  (Åtalad: Man 69 år)

(1.1 Har ofredat NN 5, som var 14 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att säga ”gillar du att älska”, ”gör det ont när penisen är stor”, ”vill du ha sex med mig” eller ord med liknande innebörd. Han har därefter vidrört NN 5:s lår och sagt att hon har fina ben. Det hände den 16 september 2023.

1.2 Har ofredat NN 8, som var 14 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att säga ”har du pojkvän”,”älskar ni”, ”får du orgasm när ni älskar” eller ord med liknande innebörd. Han har därefter flörtat med NN 8 samt lyft upp hennes tröja och genom det blottat hennes hud. Han har även vidrört NN 8:s snippa och rumpa utanpå hennes kläder. Det hände den 5 oktober 2023.)

B 2422-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har fört in ett finger i Sekretess A:s anal, därefter rört hennes kön vid klitoris och fört in ett finger i hennes vagina och slutligen åter fört upp fingret i hennes anal. Målsäganden var vid tidpunkten 7 år gammal. Det hände någon gång på natten mellan den 1 mars 2024 och den 2 mars 2024.)

Blekinge

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Borås

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 3479-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har spridit barnpornografiska bilder i form av två filmer till minst 10 mottagare. Det hände den 25 januari 2022. 

1.2 Har innehaft barnpornografiska bilder i form av sex filmer och sju bilder varav tre filmer har bedömts som särskilt hänsynslösa och spridit tre filmer till ett flertal användare. Det hände mellan den 10 februari 2022 och den 14 juli 2023.)

Eksjö

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Eskilstuna

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 15

B 4334-21 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har försökt genomföra samlag och/eller annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 2 som var 13 år. Det hände den 3 december 2021 på Hotell **** efter att han inlett och haft sexuell kontakt med NN 2 över Internet, vilken enligt hans planering skulle leda till samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag. 

Brottet har bestått i att han:

– Under perioden den 12 november 2021 till den 3 december 2021 i telefonsamtal med och genom meddelanden till NN 2 planerat att genomföra samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag när de träffades i **** den 3 december 2021. 

– Den 27 november 2021 bokat ett hotellrum i **** för perioden den 2-5 december 2021.

– Rest till **** där han stämt träff med NN 2 den 3 december 2021. 

– Köpt eller på annat sätt skaffat ett kondompaket, vilket han tagit med och öppnat på hotellrummet. 

– Mött NN 2 i **** den 3 december 2021 och därefter tillsammans med henne förflyttat sig till hotellrummet. På hotellrummet har han förmått NN 2 att lägga sig i en säng tillsammans med honom och han har då rört vid hennes kropp. Händelsen avbröts av att mamman till NN 2 kontaktade henne vid upprepade tillfällen via telefonsamtal och meddelanden. Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har ofredat NN 2 på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet genom att via Snapchat skicka nakenbilder på sig själv och meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 november 2021 och den 3 december 2021.)

Vecka 16

B 1569-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 2, som var 14 år. Han har även fört in sina fingrar i NN 2s underliv vilket med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag. NN 2 deltog inte frivilligt i de sexuella handlingarna. Det hände den 14 april 2023. 

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 2, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han strukit med sin hand på NN 2s underliv och flera gånger petat in sina fingrar i slidöppningen med hennes kläder emellan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 14 april 2023.)

Gotland

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 847-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och/eller betraktat barnpornografiska filer bestående av 81 bilder och 58 filmer med en sammanlagd speltid om ca 5 timmar 2 minuter och 59 sekunder. Av dessa är 36 bilder och 6 st filmer med en total speltid om ca 10 minuter och 1 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial samt 45 st bilder och 52 st filmer med speltid om ca 4 timmar 52 minuter och 58 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 29 juni 2022 och den 16 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom att det avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Gävle

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Göteborg

Vecka 15

B 8555-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn.  (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat NN 2, som vid tidpunkten var 10 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka bilder på sin delvis nakna kropp. Han har vid samma tillfälle försökt förmå NN 2 att skicka ytterligare bilder. Det hände den 1 april 2023.

2. Har ofredat NN 2, som vid tidpunkten var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att i meddelanden till NN 2 skriva ord och kommentarer med sexuell innebörd. Det hände den 1 april 2023.)

Vecka 16

B 7582-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samlag och genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN5 som var 14 år. De sexuella handlingarna jämförliga med samlag bestod i att han penetrerade NN5 vaginalt och analt med fingrarna samt tryckte sin penis mot hennes analöppning. Det hände någon gång mellan den 24 mars 2023 och den 25 mars 2023.)

Halmstad

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Haparanda

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 15

B 5972-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x5 . 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x7. 4. Sexuellt ofredande (mot barn) x6. 5. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 6. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har under en pågående konversation på Snapchat genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han  genom uppmaningar förmått Sekretess A att smeka sitt underliv och penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Han har härvid även förmått Sekretess A att filma övergreppet och skicka övergreppsfilmen till honom. Han har i sin tur filmat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet. Det hände mellan den 13 mars 2022 och den 14 mars 2022. 

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han genom sitt agerande vid gärningen visat stor hänsynslöshet samt utnyttjat Sekretess A:s skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig genom att knyta Sekretess A känslomässigt till sig och utnyttja hennes vid tidpunkten försämrade psykiska mående för att senare utsätta henne för sexuella övergrepp, vilka han dokumenterat genom att filma av/skärmavbilda övergreppsmaterialet. Han har dessutom vilselett Sekretess A genom att han utgett sig för att vara betydligt yngre än sin verkliga ålder och lämnat felaktig information om sig själv.

2.1 Har under en pågående konversation på Snapchat främjat och/eller utnyttjat Sekretess A, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering i enlighet med det ovan angivna förfarandet under åtalspunkten 1.1 samt genom att uppmana henne att fotografera och/eller filma sin helt eller delvis nakna kropp och skicka övergreppsmaterialet till honom. Han har i sin tur filmat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet. Det hände mellan den 13 mars 2022 och den 14 mars 2022. 

2.2 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja Sekretess B, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 29 november 2021 och den 12 mars 2022.

2.3 Har under en pågående konversation på Snapchat främjat och/eller utnyttjat Sekretess C, som var 12 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering i enlighet med det ovan angivna förfarandet under åtalspunkten 5.1 samt genom att uppmana Sekretess C att fotografera och filma sin helt eller delvis nakna kropp och skicka övergreppsmaterialet till honom. Han har sin tur filmat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet och gjort det tillgängligt för annan person. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 2 januari 2022.

2.4 Har under en pågående konversation på Snapchat främjat och utnyttjat Sekretess E, som var 14 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering i enlighet med ovan angivna förfarande åtalspunkten 5.1 samt genom att uppmana henne att smeka och beröra sina nakna bröst. Härvid har även Sekretess E förmåtts att filma övergreppet och skicka till honom som i sin tur, filmat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet. Det hände den 13 december 2021.

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han genom sitt agerande vid gärningen visat stor hänsynslöshet genom att filma av/skärmavbilda övergreppsmaterialet. 

2.5 Har vid nio tillfällen under perioden från och med den 7 november 2021 till och med den 5 januari 2022 i en pågående konversation på Snapchat främjat och/eller utnyttjat att Sekretess J medverkat i sexuell posering genom att utge sig för att betydligt yngre än sin verkliga ålder och lämna felaktig information om sig själv samt inviga Sekretess J i föreställningen att de hade en kärleksrelation och härvid förmått Sekretess J att fotografier och/eller filma sin helt eller delvis nakna kropp och skicka till honom. Han har i sin tur fotograferat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet. Sekretess J under rådande omständigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet.

3.1 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt främja och/eller utnyttja Sekretess A, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 23 december 2021 och den 24 februari 2022.

3.2 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja Sekretess B, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 29 november 2021 och den 12 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han genom sitt agerande vid gärningen visat stor hänsynslöshet samt utnyttjat Sekretess B:s skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig genom att knyta Sekretess A känslomässigt till sig. han har härvid dessutom vilselett Sekretess B genom att han utgett sig för att vara betydligt yngre än sin verkliga ålder och lämnat felaktig information om sig själv.

3.3 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja Sekretess D, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 2 januari 2022 och den 3 januari 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3.4 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja Sekretess D, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 6 januari 2022 och den 7 januari 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3.5 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja att Sekretess F, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi av sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 20 januari 2022 och den 25 februari 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

3.6 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt förmå Sekretess G, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi på sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände den 13 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3.7 Har under en pågående konversation på Snapchat försökt förmå Sekretess H, som var 14 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka fotografi på sin helt eller delvis nakna kropp till honom. Det hände mellan den 26 februari 2022 och den 13 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

4.1 Har förmått Sekretess A, som var 13 år, att medverka i en konversation på Snapchat med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografi och/eller film på sitt eller annans nakna kön, fotografi och/eller film där han eller annan onanerar samt fotografi och/eller film där han eller annan deltar i samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 27 december 2021 och den 14 mars 2022. Han har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess B på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

4.2 Har förmått Sekretess B, som var 13 år, att medverka i en konversation på Snapchat med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografi och/eller film på sitt eller annans nakna kön samt fotografi och/eller film där han eller annan onanerar. Det hände mellan den 12 december 2021 och den 13 december 2021. har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess B på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

4.3 Har förmått Sekretess B, som var 13 år, att medverka i en konversation på Snapchat med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografier och/eller film på sitt eller annans nakna kön samt fotografi och/eller film där han eller annan onanerar. Det hände den 15 december 2021. har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess B på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

4.4 Har förmått Sekretess F, som var 13 år, att medverka i en konversation på Snapchat och via SMS med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografi och/eller film på sitt eller annans nakna kön och fotografi och/eller film där han eller annan onanerar. Det hände mellan den 20 januari 2022 och den 25 februari 2022. Han har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess F på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

4.5 Har förmått Sekretess G, som var 13 år, att medverka i en konversation på Snapchat med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografi och/eller film på sitt eller annans nakna/blottade kön. Han har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess G på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 13 mars 2022.

4.6 Har förmått Sekretess H, som var 14 år, att medverka i en konversation på Snapchat med sexuell innebörd genom att skicka meddelanden till henne med anspelning på sex och med ett tydligt sexuellt innehåll samt genom att skicka fotografi och/eller fotografi på sitt eller annans nakna/blottade kön. Han har i vart fall genom ord och handlande ofredat Sekretess H på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 13 mars 2022

5.1 Har under en pågående konversation på Snapchat genomfört en sexuell handling med Sekretess C, som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han genom uppmaningar förmått Sekretess C att onanera. Han har härvid även förmått Sekretess C att filma och/eller fotografera övergreppet och skicka till honom. Han har i sin tur filmat av eller skärmavbildat övergreppsmaterialet och gjort det tillgängligt för annan person. Det hände mellan den 1 januari 2022 och den 2 januari 2022.

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han genom sitt agerande vid gärningen visat stor hänsynslöshet samt utnyttjat Sekretess C:s skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig genom att knyta Sekretess C känslomässigt till sig för att senare utsätta honom för sexuella övergrepp, vilka han dokumenterat genom att filma av/skärmavbilda övergreppsmaterialet. Han har härvid dessutom vilselett Sekretess C genom att han utgett sig för att vara en flicka i närliggande ålder med Sekretess C. 

5.2 Har under en pågående konversation på Snapchat genomfört en sexuell handling med Sekretess E som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han genom uppmaningar förmått Sekretess E att smeka och sexuellt beröra sitt könsorgan/vagina. Härvid har Sekretess E även förmåtts att filma övergreppet och skicka till han, som i sin tur, utan Sekretess E:s vetskap skärmavbildat övergreppsmaterialet. Det hände den 13 december 2021.

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han genom sitt agerande vid gärningen visat stor hänsynslöshet genom att filma av/skärm avbilda övergrepp materialet.

6.1 Har innehaft och betraktat i vart fall 127 st barnpornografiska filer. Del av övergreppsmaterialet (42 filer) har han framställt genom att fotografera av eller skärmavbilda övergreppsmaterial som han fått skickat till sig från Sekretess A, Sekretess C och Sekretess E. Del av övergreppsmaterialet hänförligt till Sekretess C har han även gjort tillgängligt för annan genom att skicka det till Sekretess B. Det hände mellan den 27 december 2021 och den 14 mars 2022.

6.2 Har innehaft och betraktat i vart fall 198 st barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film med speltid om ca. 6 minuter och 11 sekunder. Det hände från ett okänt datum den 28 augusti 2023.

Sam åtalad för: Våldtäkt x3 (se nedan), grovt dataintrång, kränkande fotografering.

1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag och en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess J som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess J utfört oralt samlag på honom. Det hände den 20 december 2021. Han har i den föregående kontakten med Sekretess J utgett sig för att vara 18 år och boende hemma hos sina föräldrar samt invigt Sekretess J i föreställningen att de hade en kärleksrelation. Han  har härvid otillbörligt utnyttjat att Sekretess J på grund av intellektuell funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation då Sekretess J under rådande omständigheter saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet. 

Han begick gärningen med uppsåt. Har i vart fall varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess J inte deltog frivilligt.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess J som inte deltog frivilligt. Det hände den 27 augusti 2021. Han har i den föregående kontakten med Sekretess J utgett sig för att vara yngre än sin verkliga ålder och lämnat felaktig information om sig själv samt invigt Sekretess J i föreställningen att de hade en kärleksrelation. Han har härvid otillbörligt utnyttjat att Sekretess J på grund av intellektuell funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation då Sekretess J under rådande omständigheter saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet. Han  begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess J inte deltog frivilligt.  

1.3 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess J som inte deltog frivilligt. Det hände den 27 augusti 2021. Han har i den föregående kontakten med Sekretess J utgett sig för att vara yngre än sin verkliga ålder och lämnat felaktig information om sig själv samt invigt Sekretess J i föreställningen att de hade en kärleksrelation. Han har härvid otillbörligt utnyttjat att Sekretess J på grund av intellektuell funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation då Sekretess J under rådande omständigheter saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet. Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess J inte deltog frivilligt. 

1.4 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess I som inte deltog frivilligt. Det hände den 16 oktober 2021. Han har efter en mycket kortvarig föregående kontakt med Sekretess I hämtat upp henne, kört ut till ett skogsområde och genomfört gärningen i hans bil. Han har härvid otillbörligt utnyttjat att Sekretess I på grund av intellektuell funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation då Sekretess I under rådande omständigheter saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet. Härtill har bristen på frivillighet även kommit till uttryck genom ord och handlande genom att Sekretess I vid gärningen sagt nej och att hon inte vill samt försökt putta bort honom. Han  begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess I inte deltog frivilligt.

Som försvårande omständighet ska särskilt beaktas att han vid gärningen utnyttjat Sekretess J:s, på grund av intellektuell funktionsnedsättning, skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig

1.5 Har genomfört vaginalt samlag samt en annan sexuell handling, som men hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess I som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess I genomfört ett oralt samlag på honom. Det hände den 15 oktober 2021. 

Han har i den mycket kortvariga föregående kontakten med Sekretess I utlovat att att han skulle köpa cigaretter till henne i utbyte mot sex. Han har sedan hämtat upp Sekretess I, som han tidigare aldrig träffat fysiskt, kört ut till ett skogsområde och genomfört gärningen i hans bil. Han har härvid otillbörligt utnyttjat att Sekretess I på grund av intellektuell funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation då Sekretess I under rådande omständigheter saknat möjlighet att freda sin sexuella integritet. Härtill har bristen på frivillighet även kommit till uttryck genom ord och handlande genom att Sekretess I vid gärningen sagt nej och att hon inte vill samt försökt putta bort honom. Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess I inte deltog frivilligt.)  

Vecka 16

B 5972-22 Fortsättning från vecka 15. 

Hälsingland

Vecka 15

Inget att rapportera. 

Vecka 16

Inget att rapportera.

Hässleholm

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Jönköping

Vecka 15

Inget att rapportera. 

Vecka 16

Inget att rapportera.

Kalmar

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 4208-22 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: 36 år)

(1.1 Har innehaft eller betraktat 4 stycken filmer med en total speltid om 8 min och 26 sekunder samt en film med en total speltid om 7 min och 18 sekunder innehållande barnpornografiskt material via molntjänsterna Kik och Mega, Filmerna innehöll särskilt hänsynslöst material . Det hände den 16 juli 2020.

1.2 Har innehaft eller betraktat 62 st bilder och tre stycken filmer med total speltid om 4 minuter och 5 sekunder innehållande barnpornografi. Det hände någon gång den 26 april 2022.

Av detta material innehöll 24 stycken bilder och två filmer med total speltid om 3 minuter och 58 sekunder särskilt hänsynslöst material.)

Kristianstad

Vecka 15

Inget att rapportera. 

Vecka 16

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 15

Inget att rapportera. 

Vecka 16

B 3954-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 48 år)

(Har ofredat NN 12, som var 13 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 12s sexuella integritet, genom att säga till henne att han ville att hon skulle följa med honom hem, ha sex och mysa med honom samt att han vill ha en puss av henne alternativt ord med liknande innebörd. Det hände den 8 mars 2023.

Samt åtalad för: Ringa stöld.)

Luleå

Vecka 15

B 1498-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och film som han berett sig tillgång till. Materialet har bestått av 88 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Av dessa är 32 bilder och filmen att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial. Det hände fram till och med den 22 maj 2023. 

Samt åtalad för: Stöld, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.)

Vecka 16

B 3252-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografisk film och bild som han berett sig tillgång till. Filmen och en av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial. Filmens totala speltid är 32 minuter. Det hände någon gång mellan den 3 oktober 2022 och den 26 oktober 2023.) 

B 294-24 1. Sexuellt ofredande mot barn x2. 2. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 3. Grov våldtäkt mot barn. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott x2. 6. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 65 år)

(1.1 Har ofredat målsäganden, som var under 15 år gammal genom att beröra henne sexuellt då han smekt hennes lår med sin hand och fört handen upp mot hennes skrev, utanpå kläderna. Det hände den 11 januari 2024.

1.2 Har olovligen tagit ett par trosor som tillhörde målsäganden som var under 15 år gammal. Gärningen var ägnad att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 11 januari 2024.

2. Har vid upprepade tillfällen försökt stämma träff med målsäganden, som var under 15 år gammal, genom att per SMS uppmana henne till att sova över hos honom eller att åka till affären med honom. Hans verkliga avsikt med dessa träffar var att utsätta henne för en sådan sexuell handling, posering eller beröring som avses i 6 kap. 4, 5, 6, 8 eller 10 § brottsbalken. Det hände någon gång mellan den 28 augusti 2023 och den 11 januari 2024

3. Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som vid tillfällena var under 15 år gammal. Det hände vid minst fyra tillfällen under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 17 maj 2018.

Handlingarna bestod i att han vid minst fyra tillfällen utfört oralsex på henne genom att slicka hennes könsorgan, samt vid minst ett av dessa tillfällen även penetrera hennes könsorgan med sitt finger. Han begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att han filmat övergreppen, genom att övergreppen skett systematiskt och genom att övergreppen inleddes när målsägandens ålder vida understeg 15 år.

4. Har genomfört en sexuell handling mot målsäganden bestående i att han sugit/slickat på hennes nakna bröst samt med sina fingrar smekt henne över könsorganet utanpå byxorna. Det hände mellan den 1 juni 2015 och den 17 maj 2018.

Brotten bör bedömas som grova eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att han filmat övergreppen, genom att övergreppen skett systematiskt och genom att övergreppen inleddes när målsägandens ålder vida understeg 15 år.

5.1 Har filmat händelserna i åtalspunkt 3. och 4. Han har därtill vid ett tillfälle arrangerat en kamera så att den filmat målsäganden då hon onanerar. Han har därigenom skildrat målsäganden i sex pornografiska filmer. Sammantaget har filmerna en speltid om 3 tim 29 min 33 sek. Han har därtill tagit 36 fotografier på målsäganden, som bland annat skildrar henne sovandes naken samt närbilder på hennes nakna kön. Samtliga skildringar har skett då målsäganden var under 15 år gammal och är ägnade att vädja åt sexualdriften. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2015 och den 17 maj 2018.

5.2 Har innehaft en pornografisk film med total speltid 46 min 30 sek samt 17 fotografier (stillbilder från samma film) föreställandes barn i okänd ålder men som uppenbart är under 15 år gamla. Det hände den 30 januari 2024.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet avsett en film där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt genom att filmen skildrar barnen bl.a. genomförandes fullbordade vaginala och orala samlag med vuxna män.

6. Har filmat målsäganden vid två tillfällen (sammanlagd speltid på 4 min 56 sek) samt tagit 55 fotografier på henne då hon saknade kläder på underkroppen, med tydligt kamera fokus på målsägandens kön. Skildringarna har skett då målsäganden var under 15 år gammal och har varit ägnade att vädja åt sexualdriften. Det hände den 14 juli 2021.)

Lund

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Lycksele

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 15

B 11324-23 Fortsättning från vecka 13.

B 3602-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har spridit en barnpornografisk film, bedömd som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och med en speltid om 58 sekunder. Han har därvid gjort filmen tillgänglig för annan person genom att skicka den via Snapchat. Eftersom filmen spridits via sociala medier har det funnits risk för obegränsad spridning. Det hände den 24 april 2022.)

Vecka 16

B 2692-22 Fortsättning från vecka 48/2023.

B 10555-23 Fortsättning från vecka 4.  

Mora

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Norrköping

Vecka 15

B 868-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande x2 (mot barn). 3. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 4. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. 5. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 48 år)

(1. Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via internet och/eller via sms, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände mellan den 16 april 2022 och den 20 april 2022.

1.2 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess B, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via internet, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände mellan den 13 maj 2022 och den 7 augusti 2022.

2.1 Har ofredat Sekretess A, som då var 9 år gammal, genom att till henne skicka bilder på manligt könsorgan och genom att ha en skriftlig konversation av sexuell karaktär. Gärningen kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 16 april 2022 och den 20 april 2022.

2.2 Har ofredat Sekretess B, som då var 9 år gammal, genom att till henne skicka bilder på manligt könsorgan. Gärningen kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 13 maj 2022 och den 7 augusti 2022.

3. Har föreslagit/stämt en träff med Sekretess A, som då var 9 år gammal, i syfte att genomföra samlag eller annan jämförbar sexuell handling med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 16 april 2022 och den 20 april 2022.

4. Har via sms instruerat och försökt förmå Sekretess A, som då var 9 år gammal, att föra in ett finger i sitt underliv, dokumentera med bild och skicka till honom. Det hände den 20 april 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

5. Har innehaft och betraktat i vart fall 374 bilder och 5 filmer innehållande barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 7 mars 2021 och den 7 februari 2023.)

Vecka 16

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Nyköping

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 720-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 29 år)

(Har den 5 januari 2024 genomfört ett oralt samlag och ett vaginalt samlag med målsäganden, som var under 15 år. Han har även fört in sina fingrar i hennes underliv, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.)

B 2160-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 2. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat NN 1, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att via snapchat förmå NN 1 att ta en film av sexuell karaktär på sig själv och skicka till honom. Det hände den 29 oktober 2022. 

Brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till att den film som målsäganden instrueras att spela in och skicka är grovt förnedrande för målsäganden, detta har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

2. Har via snapchat den 30 oktober 2022, förmått NN 1, som var 13 år, att penetrera sig själv analt med en fotfil och en skurmopp, dokumentera handlingarna och skicka materialet till honom. De sexuella handlingarna är jämförliga med samlag med hänsyn till kränkningen. 

3.1 Har försökt förmå NN 1, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att via snapchat uppmana NN 1 att ta bilder och/eller filmer av sexuell karaktär på sig själv och skicka dessa till honom. Det hände den 30 oktober 2022.

Brottet ska bedömas som grovt då tilltalad hotat NN 1 med att sprida bilder och/eller filmer av sexuell karaktär på NN 1 om inte NN 1 skickar fler bilder och/eller filmer

3.2 Har försökt förmå NN 9, som var 14 år, att utföra sexuell posering genom att via snapchat uppmana NN 9 att spela in en film av sexuell karaktär och skicka till honom eller under ett videosamtal med honom visa upp sig på ett sexuellt sätt. Det hände mellan den 30 november 2021 och den 1 december 2021.

Brottet ska bedömas som grovt då tilltalad hotat målsäganden med att sprida bilder och/eller film av sexuell karaktär på målsäganden om målsäganden inte skickar ytterligare en film.

4. Har främjat eller utnyttjat NN 9, som var 14 år, att utföra sexuell posering genom att via snapchat erbjuda NN 9 betalning och på så sätt förmå NN 9 att ta ett flertal bilder samt en film av sexuell karaktär på sig själv och skicka till honom. Det hände mellan den 30 november 2021 och den 1 december 2021.)

B 1238-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. 4. Sexuellt ofredande mot barn. 5. Sexuellt ofredande (mot barn) (Åtalad: Man 22 år) 

(1. Har försökt genomföra en sexuell handling NN 1, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått av att han försökt få sin hand innanför NN 1:s kläder för att ta på hennes kön. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter eftersom NN 1 gjorde motstånd.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv och försökt att genomföra vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023.

2.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 7, som var 14 år, när hon sov på grund av berusning. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Han har otillbörligt utnyttjat att målsäganden befann sig i ett särskilt utsatt situation på grund av ett berusat tillstånd. Det hände någon gång den 21 oktober 2022.

2.3 Har haft vaginalt samlag med NN 13, som då var 13 år. Det hände någon gång mellan den 11 november 2022 och den 13 november 2022.

3. Har försökt att genomföra en sexuell handling med NN 4, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått av att han försökt få in sin hand innanför NN 4:s kläder för att ta på hennes kön. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 april 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter eftersom NN 4 gjorde motstånd.

4. Har ofredat NN 19, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 19:s sexuella integritet, genom att skicka bilder och meddelanden på Snapchat på sig själv i underkläder där konturerna av hans könsorgan syns och med bland annat texten ”rid mig”. Det hände någon gång mellan den 31 oktober 2022 och den 23 december 2022.

5. Har ofredat NN 16, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16:s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden på Snapchat med bland annat innehållet ”jag ska pulla dig tills du kommer” och ”jag ska knulla dig hårt”. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 31 augusti 2022.)

Skellefteå

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Stockholm

Vecka 15

B 9569-22 Fortsättning från vecka 7.

Vecka 16

B 16176-23 Fortsättning från vecka 51.

B 15361-22 Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i vaginal penetration med fingrar. Det hände den 14 oktober 2022.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

1.2 Har haft oralt samlag med NN 24 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 3 december 2022 i ett skogsområde vid **** förskola.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av våld då han tryckte på målsägandens huvud ned mot hans kön.

1.3 Har haft oralt samlag med NN 24 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 3 december 2022.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av våld då han tog ett grepp om målsägandens hår och tryckte ned hennes hår och huvud mot hans kön.)

B 7745-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 2 som var 12 år. Gärningen var inte frivillig då den innefattat våld genom att han knuffat ned målsäganden på sängen och med sin kroppstyngd betvingat målsäganden. Det hände någon gång den 19 april 2023.)

Sundsvall

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 641-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 13 år. NN 3 deltog inte frivilligt och han har i samband med samlagen hållit/tryckt ned NN 3 så att hon fått smärta och rodnader/blåmärken. Det hände den 21 februari 2024.) 

Södertörn

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

B 7046-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 414 barnpornografiska bilder och 1 film med ca 8,5 minuter speltid varav filmen och 55 bilder varit att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, på 2 st USB-minnen och en dator. Det hände fram till den 3 maj 2022.)

B 15992-20 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(Har genomfört samlag, andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag samt andra sexuella handlingar med målsäganden, som var mellan 14 och 15 år gammal, enligt nedan. 

A) Första händelsen: Han har genomfört annan sexuell handling med målsäganden genom att med sitt finger ta på målsägandens underliv när han trodde att målsäganden sov. Det hände någon gång mellan den 1 december och den 31 december 2017 i bostaden. 

B) Första samlaget: Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2018 och den 15 juni 2018 i bostaden. 

C) Mellan väggen och sängen: Han har haft analt samlag med målsäganden. Alternativt har han försökt ha analt samlag med målsäganden genom att trycka sin penis mot målsägandens anal och fara för brottets fullbordan har förelegat eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. I vart fall har han genomfört en annan sexuell handling med målsäganden genom att trycka sin penis mot målsägandens anal. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2018 och den 31 december 2018 i bostaden.

D) Polen: Han har haft upprepade vaginala och orala samlag med målsäganden i bostaden när mamman var bortrest i Polen. Han har även genomfört annan sexuell handling med målsäganden genom att onanera sin penis mot målsägandens bröst. Det hände mellan den 17 september 2018 och den 22 september 2018 i bostaden.

E) Solariet: Han har haft upprepade vaginala och orala samlag med målsäganden i ett solarium. Det hände mellan den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019. 

F) Sista samlaget: Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 september 2019 och den 8 oktober 2019 i bostaden. 

G) Övriga samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag: Han har utöver ovan angivna gärningar vid ett stort antal tillfällen genomfört samlag med målsäganden samt med målsäganden genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag enligt följande: – Han har genomfört vaginala och anala samlag med målsäganden. – Han har med ett eller flera fingrar penetrerat målsägandens vagina och anus. – Han har utfört oralsex på målsäganden och förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. 

H) Övriga sexuella övergrepp: Han vid ett stort antal tillfällen genomfört andra sexuella handlingar med målsäganden genom – att han tagit på målsägandens underliv med sina fingrar samt – att han pressat sin penis mot målsägandens anus. De brottsliga gärningarna har ägt rum upptill flera gånger per vecka mellan den 1 december 2017 och den 8 oktober 2019 dels i bostaden – i målsägandens sovrum, i föräldrarnas sovrum, i köket, i vardagsrummet och på balkongen – och dels på ett solarium. 

Brotten som begåtts sedan målsäganden fyllt 15 år ska bedömas som våldtäkt mot barn respektive sexuellt övergrepp mot barn eftersom målsäganden stått under fostran av eller haft ett liknande förhållande till honom. Brotten bör bedömas som grova då han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom – övergreppen inleddes när målsäganden var 14 år gammal och därefter skett systematiskt och i mycket stor omfattning under tidsperiod om två år, – vissa gärningar haft inslag av våld, – övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon haft rätt att känna sig trygg samt – målsäganden varit i beroendeställning till honom samt att han särskilt utnyttjat målsägandens och vårdnadshavarens förtroende. Avseende punkten A) bör brottet bedömas som grovt även eftersom målsäganden inte kunde värja sig mot övergreppet då hon låg i sin säng och skulle somna.) 

Uddevalla

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 15

B 2227-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft totalt 25 filer med barnpornografiskt material varav sju bilder och sju filmer (speltid ca 6 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 12 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial av normalgraden. Det hände mellan den 18 april 2023 och den 22 maj 2023.)

B 953-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har främjat och utnyttjat att NN 5, som var 13 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå honom att skicka i vart fall två filmer på sig själv när han penetrerar sin anal med en penna eller ett liknande föremål. Det hände den 5 februari 2023.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 5 med hänsyn till att det rört sig om penetration med ett föremål.

2. Har tagit befattning med och spridit stora mängder särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial via Discord, bland annat i forumet ”Harm nation”. Han har även innehaft sådant material som han berett sig tillgång till. Innehavet har bestått av i vart fall 2 664 bilder, varav 179 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 69 filmer (speltid ca 2 h 27 min), varav 50 filmer (speltid ca 1h 47 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 29 mars 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om omfattande spridning av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt då övergreppsmaterialet bestått i en särskilt stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga samt barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt såsom att barnen utsätts för penetration, förhindras sin rörelsefrihet, avbildas med kroppsvätskor i ansiktet samt förekomsten av djur.

3. Har skildrat NN 5, som var 13 år, i pornografisk bild genom att ladda hem och därmed mångfaldiga de filmer som tillkommit genom utnyttjande av barn för sexuell posering enligt ovan. Han har sedan innehaft filmerna. Det hände den 5 februari 2023. 

Samt åtalad för: Uppmaning till självmord och grovt olaga tvång:

1. Har, tillsammans och i samförstånd med en annan okänd person, uppmanat eller på liknande sätt utövat psykisk påverkan mot NN 5 att begå självmord. Han har därvid i chatt och röst- och videosamtal via Discord – efter att han förmått NN 5 att skära sig upprepade gånger i benet och i armen med en kniv enligt ovan – fällt yttranden med innebörden att det är bättre om NN 5 tar livet av sig, uppmanat NN 5 att sticka in kniven i halsen samt att självmord är den enkla vägen då NN 5:s liv ändå redan är förstört eller liknande. Det hände mellan den 5 februari 2023 och den 6 februari 2023.

Gärningen var ägnad att medföra en inte obetydlig fara för att NN 5 skulle begå självmord.

2. Har, tillsammans och i samförstånd med en annan okänd person, i chatt, röst- och videosamtal via Discord, genom hot om att lämna menligt meddelande om NN 5, som var 13 år, till annan förmått NN 5 att skära sig själv upprepade gånger i benet och i armen med en kniv. Tvånget var otillbörligt. Det hände mellan den 5 februari 2023 och den 6 februari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att utnyttja NN 5:s låga ålder, att målsäganden varit i en skyddslös ställning och särskilt sårbar, att det varit fråga om ett utdraget förlopp, då sadistiska och/eller förnedrande inslag förekommit samt att gärningen dokumenterats på video i syfte att publicera filmen bland annat på Youtube.)

Vecka 16

B 2285-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material (övergreppsmaterial) som han har berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått av 291 bilder, varav 40 av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslösa. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 22 februari 2021.)

B 2227-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft totalt 25 filer med barnpornografiskt material varav sju bilder och sju filmer (speltid ca 6 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 12 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial av normalgraden. Det hände mellan den 18 april 2023 och den 22 maj 2023.)

Uppsala

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 15

B 1240-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 42 år) 

(Har pussat NN 5, smekt henne på rumpan samt berört henne på snippan utanpå trosorna. NN 5 var 14 år. Det hände mellan den 6 maj 2023 och den 7 maj 2023.

Samt åtalad för: Olovligt anskaffande av alkohol.)

B 1525-22 Sexuellt ofredande x2 (mot barn). (Åtalad: Man 20 år) 

(1.1 Har pussat NN 31, dragit upp henne så att hon låg på honom och därefter tagit på hennes bröst och överkropp innanför tröjan men utanpå bh:n och på hennes rumpa efter att han dragit ner hennes byxor och trosor. NN var 13 år. Det hände någon gång mellan den 13 april 2022 och den 14 april 2022.

1.2 Har lyft upp NN 31 i sitt knä, dragit i hennes bh-band samt tagit på hennes rumpa efter att han dragit ner hennes byxor och trosor. NN var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 april 2022.)

B 2772-23 Sexuellt ofredande x2 (mot barn). (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har pussat NN 31, dragit upp henne så att hon låg på honom och därefter tagit på hennes bröst och överkropp innanför tröjan men utanpå bh:n och på hennes rumpa efter att han dragit ner hennes byxor och trosor. NN var 13 år. Det hände någon gång mellan den 13 april 2022 och den 14 april 2022.

1.2  Har lyft upp NN 31 i sitt knä, dragit i hennes bh-band samt tagit på hennes rumpa efter att han dragit ner hennes byxor och trosor. NN var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 april 2022.)

Vecka 16

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 15

B 1300-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 82 barnpornografiska bilder, varav 22 stycken bedömts innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 10 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på cirka 50 minuter, varav 9 stycken med en sammanlagd speltid på cirka 49 minuter bedömts innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 6 mars 2023 och den 24 mars 2023.)

Vecka 16

B 1300-23 Fortsättning från vecka 15.

Värmland

Vecka 15

B 6520-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 21 år) 

(Har ofredat sekretess A, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess As sexuella integritet, genom att han skrivit meddelanden till målsäganden och därefter till målsägandens syster sekretess B som vidare förmedlats till sekretess A vilket han haft att räkna med. Meddelandena har haft sexuellt innehåll, bland annat med uttalanden om att han ska eller vill utföra samlag och andra sexuella handlingar med sekretess A. Det hände mellan den 27 november 2022 och den 4 december 2022.)

Vecka 16

B 5127-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 6 oktober 2023 och den 7 oktober 2023.)

Västmanland

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Ångermanland

Vecka 15

B 2477-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(Har ofredat NN, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att visa upp meddelanden med texten ”vill ha sex med dig” eller liknande text med sexuell karaktär. Det hände den 1 september 2023 på ett tåg.)

Vecka 16

B 2914-22 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har haft samlag med MA som då var 13 år gammal. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 mars 2022 och den 30 september 2022 hos MA.

Samt åtalad för: Olaga hot. 

Har hotat MA, VA och VB genom att skicka mail till MA:s skolmail med hot om att skada MA och hennes familj. Han har skrivit ”ny köpt pistol nu iaf”, ”ska fan ringa ett samtal när min mobil kommer så hela din familj är borta”, ”skjuter din mamma”, ”ett skott av min glock 47 och du springer väl hem och gråter”. MA har berättat om meddelandena för sina föräldrar och han har haft anledning att anta att så skulle ske. Han har vidare skickat ett meddelande till VB via messenger med innehåll att ”om din dotter inte blir normal kommer jag ringa ett samtal som tar bort henne från livet”. Det hände mellan den 2 februari 2023 och den 10 februari 2023.

Hotet var sådant att MA, VA och VB kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och annans personliga säkerhet.)

Örebro

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Östersund

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

Svea hovrätt

Vecka 15

B 2501-24 1. Barnpornografibrott. 2. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(1. Har via mobiltelefon och/eller dator berett sig tillgång till och innehaft nedan barnpornografi i olika lagringsmedia; 

– 17 unika barnpornografiska filmer på USB.

– 2 unika barnpornografiska filmer i sin bärbara dator. Dessa två filmer (benämnda A och B) finns även sparade på minneskort.

– 4 barnpornografiska bilder i mobiltelefon. 

– 2 barnpornografiska filmer i mobiltelefon. 

Brottet är inte att bedöma som ringa barnpornografi eftersom filmerna och bilderna utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning samt avsett bilder och filmer där barnen utsätts för verkliga övergrepp av en vuxen person som de har förtroende för och barnet/barnen är särskilt unga. Det hände under tiden fram till den 3 februari 2021.

2. Har från Sverige anstiftat person (hädanefter benämnd som F) att i Kenya utföra sexuella handlingar på NN. NN var vid tillfälle 1-5, två år gammal och tre år gammal vid tillfälle 6. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 21 september 2020.

Han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. Han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar. Genom hans instruktioner och uppmaningar i Sverige har F utfört följande i Mombasa, Kenya; 

– Vid tillfälle 1 datum 2020-01-28 (film 1-3) har F bl.a. utfört sexuella handlingar på sig själv med NN invid sig. F har filmat NN:s nakna kropp och fokuserat på NN:s kön och nedre delen av kroppen. F har vidrört NN:s kön upprepade gånger med trasa och översida hand. Vidare har F placerat NN:s fot på sitt lår och onanerat. NN har delvis till synes varit sovande (film 3). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 9 minuter. 

– Vid tillfälle 2 datum 2020-02-12 (film 4) har F bl.a. smort in NN:s nakna kropp och fört sin hand mellan NN:s ben och på hennes vagina. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1 minut). 

– Vid tillfälle 3 datum 2020-02-18 (film 5-6) har F bl.a. filmat NN:s nakna kropp och kön, NN har upprepade gånger särat på NN:s ben och skinkor för att filma kön och anus i närbild. F har vidare särat på NN:s blygdläppar och filmat könet närgånget. NN har delvis till synes varit sovande (film 6). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 10 minuter. 

– Vid tillfälle 4 datum 2020-02-23 (film 7) har F bl.a. filmat NN naken, NN har efter uppmaning fört sin hand till sitt kön och F har särat på NN:s blygdläppar med sina fingrar. Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 3 minuter. 

– Vid tillfälle 5 datum 2020-03-14 (film 16) har F bl.a. placerat NN:s fot på sitt venusberg, tryckt foten mot sig och använt NN:s fot för att onanera. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1,5 minut). 

– Vid tillfälle 6 datum 2020-09-21 (film A och B) har F filmat NN naken och berört henne över kroppen och underlivet och särat på blygdläppar och skinkor. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 5,5 minut). NN var vid detta tillfälle fyllda 4 år gammal.

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen (USB film 1-4 samt på dator avseende film 5).

3. Har i Sverige anstiftat person F i Kenya att utföra sexuella handlingar med treåriga NN. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 4 mars 2020 i Sverige och Kenya. De sexuella handlingarna är jämförliga med samlag. Han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. Han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom. Han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar. 

Han har förmått person F att; 

– 2020-02-25 (film 8-9) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på NN:s ben och blygdläppar, upprepade gånger vidröra hennes kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt över klitoris och urinrör. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 8 minuter). 

– 2020-03-01 (film 10-12) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, upprepade gånger vidröra NN:s kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt vidröra klitoris. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minuter). 

– 2020-03-01 (film 13-14) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) med en trasa samt smörja venusberg och yttre blygdläppar med hand. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minuter). 

– 2020-03-04 (film 15) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre). Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3 minuter och 49 sekunder). 

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen.

Samt åtalad för smuggling: Har från Kenya till Sverige fört in skildring av barn i pornografisk bild i form av 17 filmer på ett USB (2021-5000-BG44558 punkten 2) och två filmer i dator (2021-5000-BG44558 punkt 2) samt kopia på dessa två på minneskort (2021-5000-BG44558 punkt 4), vilket omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel. Han har i samband med införseln brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 3 februari 2021 på Arlanda flygplats.)

(Attunda Tr. B 979-21 dömde till fängelse 5 år 6 månader.

Tidigare dömd: Förekommer i belastningsregistret under sju avsnitt, varav två avser sexualbrott. Han dömdes den 24 oktober 2008 för bl.a. barnpornografibrott till skyddstillsyn med samhällstjänst om 60 timmar och med ett alternativt fängelsestraff om två månader. Han dömdes den 28 december 2016 för sexuellt ofredande och barnpornografibrott till fängelse i fyra månader.)

B 2713-24 Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har försökt att genomföra ett oralt, vaginalt och analt samlag med Sekretess A enligt följande. Han har försökt förmå målsäganden att genomföra oralsex på honom genom att ta tag i och trycka på hennes huvud. Han har även försökt penetrera målsägandens anal och vagina med sin penis. Målsäganden var 14 år. Hon deltog inte frivilligt. Det hände den 6 april 2023. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

(Södertörns Tr. B 5508-23 dömde till ungdomsövervakning 8 månader.)

B 12028-22 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande (mot barn).(Åtalad: 31 år)

(1. Har förmått NN 4 att penetrera sig själv vaginalt med en gurka. Han förmådde henne till att utföra den sexuella handlingen på sig själv genom att ömsom tjata och ömsom att direkt uppmuntra och ge praktiska råd om tillvägagångssättet. NN 4 var 11 år. Det hände någon gång mellan den 31 augusti 2020 och den 31 december 2020.

2. Har i sexuellt syfte förmått NN 4 som var 11 år gammal att skicka mycket lättklädda bilder på sig själv till honom, fast han förstod eller i vart fall var oaktsam beträffande omständigheten att NN 4 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 31 augusti 2020 och den 31 december 2020.

3.1 Har skickat upprepade meddelanden med explicit sexuellt innehåll till NN 4 som var 11 år gammal. Meddelandena gick ut på att beskriva vilka sexuella handlingar han tänkte göra med henne. Han har därtill skickat en länk till en ”onanimanual för tjejer” till NN 4. Det hände mellan den 31 augusti 2020 och den 31 december 2020.

3.2 Har ofredat NN 10, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 10s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sin erigerade penis till henne utan att NN 10 samtyckt eller på annat sätt manifesterat att hon önskat få en sådan bild. Det hände någon gång den 28 mars 2021.)

(Falu Tr. B 1540-21 dömde till fängelse 6 månader.)

Tidigare dömd: Han dömdes senast den 22 december 2016 för våldtäkt mot barn till påföljden, skyddstillsyn och fängelse tre månader.

Vecka 16

B 9179-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Innehaft 294 barnpornografiska bilder och 128 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om drygt 7 timmar. Av dessa har 142 bilder och 105 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial) 

(Södertörn Tr. B 1501-23 dömde till fängelse 1 år.)

B 3242-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med AA som var 13 år gammal och som inte heller samtyckte. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 30 augusti 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med AA som var 14 år gammal och som inte heller samtycke. Han har därvid lagt sig över henne och tagit ett grepp om hennes hals. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2023 och den 26 februari 2023.)

(Nyköpings Tr. 2802-23 dömde till ungdomsövervakning 1 år.)

Hovrätten i Väst

Vecka 15

B 1976-24 Fortsättning från vecka 13.

Vecka 16

OBS!! 3 tilltalade (Man 1: 17 år Man 2: 18 år Man 3: 17 år)

B 5331-23 Alla 3: Sexuellt ofredande.

(Har tillsammans och i samförstånd förmått målsägande A, B, C, D, E, F och G, som var 10 och 11 år vid tillfället, att se filmer och bilder med pornografiskt innehåll genom att dela sådana i en grupp på snapchat i vilken målsägandena ingick.)

Man 2: Ringa barnpornografibrott.

(Har innehaft en film med barnpornografiskt material i sin mobiltelefon. Det hände den 17 januari 2023.)

(Uddevalla Tr. B B 2435-22 dömde till:

Man 1: Frikänns. Döms dock för hets mot folkgrupp till 30 dagsböter om 50 kr.

Man 2: Ungdomstjänst 40 timmar. Döms även för hets mot folkgrupp, olaga våldsskingrig, ringa barnpornografibrott.

Man 3: 30 dagsböter om 50 kr.)

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 15

B 415-24 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 5594 barnpornografiska bilder varav 1226 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 2558 barnpornografiska filmer varav 1589 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

(Malmö Tr. B 10253-20 dömde till fängelse 8 månader.)

B 761-24 OBS! 2 TILLTALADE.

Man 1, 19 år: Våldtäkt mot barn.

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 10 som inte hade fyllt 15 år och som inte deltog frivilligt. Det hände den 8 januari 2023)

Man 2, 17 år: Våldtäkt mot barn.

(Har penetrerat NN 10:s slida med sina fingrar. NN 10 hade inte fyllt 15 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 8 januari 2023.)

(Helsingborgs Tr. B 137-23 dömde: Man 1: Fängelse 3 år.

Man 2: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 40 timmar.)

B 225-24 Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. (Åtalad: Man 63 år)

(Har med sitt finger penetrerat NN 2:s anal. Han var NN 2:s styvfar vid tillfället. Han har alltså haft sexuellt umgänge med någon som var under arton år och som stod under hans fostran. Det hände någon gång mellan den 9 augusti 2002.)

(Helsingborgs Tr. B 6589-22 dömde till fängelse 6 månader.)

 

B 3806-23 Fortsättning från vecka 12.

Vecka 16

B 1275-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft vaginalt samlag samt penetrerat målsägandens underliv med sina fingrar, vilket är en handling som är jämförlig med samlag, med NN6 som var 13 år och som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 31 augusti 2022.)

(Ystad Tr. B 2732-23 dömde till ungdomstjänst 130 timmar.)

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 15

B 255-24 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft eller i vart fall berett sig tillgång till och betraktat åtminstone 3 328 st barnpornografiska filer. Av dessa filer föreställer 26 st bilder målsäganden NN8. Det hände någon gång under perioden mellan den 22 juli 2022 till den 28 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rört sig om en särskilt stor mängd filer samt då 964 st filer avsett bilder och/eller filmer som bedömts vara särskilt hänsynslösa.)

(Östersunds Tr. B 660-23 dömde till ungdomstjänst 30 timmar.)

Vecka 16

Inget att rapportera.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 15

Inget att rapportera.

Vecka 16

Inget att rapportera.

*********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X