Bild som illustrerar domar

Oktober 2023

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  119  domar

Du som vill läsa hela domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Alingsås

2023-10-12

B 1727-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år) 

(Har innehaft 217 barnpornografiska bilder, varav 196 bedöms vara av särskilt hänsynslöst slag samt 27 filmer, varav 26 med en total speltid om 2 tim 7 min bedöms vara av särskilt hänsynslöst slag. Det hände den 29 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt det avsett innehav av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn, särskilt behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

2023-10-18

B 457-21

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x 5. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande x5.  4. Barnpornografibrott. 5. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har försökt utnyttja NN 4, som vid tillfället var 14 år, att utföra sexuell posering genom att försöka förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 13 februari 2021 och den 30 mars 2021.

1.2 Har försökt utnyttja NN 5, som vid tillfället var 12 år, att utföra sexuell posering genom att försöka förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 23 april 2021 och den 1 maj 2021.

1.3 Har försökt utnyttja NN6, som vid tillfället var 15 år, att utföra sexuell posering genom att försöka förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände den 4 juli 2021. 

1.4 Har försökt utnyttja NN 7, som vid tillfället var 13 år, att utföra sexuell posering genom att försöka förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände någon gång den 5 mars 2021.

1.5 Har försökt utnyttja NN 44, som vid tillfället var 15 år, att utföra sexuell posering genom att försöka förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 augusti 2021.

2. Har utnyttjat NN 5, som vid tillfället var 12 år, till att utföra sexuell posering genom att förmå henne att filma sig själv när hon var naken och skicka sedan filmen till honom. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 23 april 2021 och den 1 maj 2021.

3.1 Har ofredat NN6, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN6s sexuella integritet, genom att skicka bilder på ett manligt könsorgan till henne. Det hände den 4 juli 2021.

3.2 Har ofredat NN 44, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 44s sexuella integritet, genom att skicka nakenbilder till henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021.

3.3 Har ofredat NN 44, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 44s sexuella integritet, genom att skicka bilder som föreställer helt eller delvis nakna kroppar på barn, flickor och kvinnor till henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021.

3.4 Har ofredat NN1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att på Snapchat skriva till henne och be henne skicka nakenbilder på sig själv samt skicka bilder på ett manligt könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 15 juli 2021.

3.5 Har ofredat NN2, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN2s sexuella integritet, genom att genom att på Snapchat skriva till henne och be henne skicka nakenbilder på sig själv samt skicka bilder på ett manligt könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 14 juli 2021.

4.1 Har spridit 6 barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021.

4.2 Har betraktat / innehaft 11 barnpornografiska bilder. Det hände den 19 september 2022.

5. Har ofredat NN 54, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 54s sexuella integritet, genom att skicka nakenbild till henne. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 26 oktober 2022.

Samt åtalad för 2 fall av olaga hot mot målsägande:

Har hotat NN3 genom att till henne på Snapchat skriva att han ska våldta henne och skära av halsen på henne. Det hände den 8 april 2021.

Har hotat NN 54 12 år gammal genom att i telefonsamtal uttrycka att han ska våldta henne eller ord med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 26 oktober 2022.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Frikänns från två fall av sexuellt ofredande.

 

Attunda

2023-10-25

B 9574-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sina fingrar i NN 3:s snippa. Det hände den 25 juni 2020 utomhus på en studsmatta vid ett hus.

1.2 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sin tå i hennes snippa. Det hände någon gång på natten mellan den 26 juni 2020 och den 27 juni 2020 utomhus på en studsmatta.

1.3 Har genomfört ett oralt samlag på NN 3 och en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in sina fingrar i hennes snippa. Det hände någon gång under natten mellan den 19 december 2020 och den 20 december 2020 i ett hus.

1.4 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sina fingrar i hennes snippa och tagit hennes hand och lagt den på hans kön. Det hände någon gång under natten mellan den 12 februari 2022 och den 13 februari 2022 i ett hus.)

Påföljd: Sluten ungdomsvård 10 månader.

Borås

2023-10-04

B 3280-20

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott x 10. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x9. 5. Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har innehaft i vart fall 25 000 filer innehållandes dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av dessa är i vart fall 9 454 bilder och 834 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa. Samtliga filmers totala speltid är ca 158 timmar 45 minuter och 10 sekunder. Det hände den 29 september 2020.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och avsett bilder där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 3 och 4 ovan. Det hände den 14 juni 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.3 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.2. Det hände den 3 september 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.4 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.3. Det hände den 14 oktober 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.5 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.4. Det hände den 20 januari 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.6 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.5. Det hände den 26 april 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.7 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.6. Det hände den 22 juni 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning samt att filmen utgör särskilt hänsynslös barnpornografi.

1.8 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.7. Det hände den 14 september 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.9 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 4.8 och 5.1. Det hände den 29 september 2020.

1.10 har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 4.9 och 5.2. Det hände den 17 april 2020.

2. Har gjort barnpornografiska bilder tillgänglig för annan genom att skicka en länk till en serie om fyra bilder på sexuella övergrepp på barn till användaren *****. Delningen har skett via en toxchatt. Det hände den 26 juli 2020.

3. Har genomfört en sexuell handling med en okänd pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in. Det hände den 14 juni 2019.

4.1 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 3. Det hände den 14 juni 2019.

4.2 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 3 september 2019.

4.3 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 14 oktober 2019.

4.4 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 20 januari 2020.

4.5 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 26 april 2020.

4.6 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 22 juni 2020.

4.7 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 14 september 2020.

4.8 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 5.1. Det hände den 29 september 2020.

4.9 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 5.2. Det hände den 17 april 2020.

5.1 Har genomfört en sexuell handling med okänd pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in Det hände den 29 september 2020.

5.2 Har genomfört en sexuell handling med pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. 

Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in. Det hände den 17 april 2020.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

2023-10-11

B 32-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft totalt 34 barnpornografiska filer varav 

– 25 bilder är att betrakta som barnpornografi. 

– 5 filmer är att betrakta som barnpornografi med en total speltid om ca 1 h 34 min och 54 sekunder.

– 4 filmer är att betrakta som barnpornografi, särskilt hänsynslöst, med en speltid om 8 min och 15 sek. 

Vidare har han innehaft, spridit eller betraktat 6 barnpornografiska filmer, med en speltid om 1 min och 32 sek och 4 barnpornografiska filmer, särskilt hänsynslösa med en speltid om 2 min 49 sek, via snapchat. Det hände mellan den 6 mars 2022 och den 14 oktober 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

2023-10-20

B 777-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har tvingat NN 5, som var 13 år, att företa ett oralt samlag med honom genom att tjata på NN5 samt trycka ner hennes huvud mot sin penis. Därefter har han genomfört ett vaginalt samlag med NN5. Det hände mellan den 20 juni 2022 och den 31 augusti 2022.

1.2 Har haft vaginala samlag med NN5 som var 13 år. Det hände vid minst sex tillfällen under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar, frikänns från ett fall av våldtäkt mot barn.

 

2023-10-23

B 243-23

Domslut: Försök till sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 60 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling med NN 1 som var 10 år gammal genom att försöka stoppa sin hand innanför NN 1:s byxor och underkläder och beröra hennes kön. Han har vid samma tillfälle tagit på NN 1:s bröst samt smekt hennes rumpa. Det hände den 18 januari 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Eksjö

2023-10-05

B 2363-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har genomfört en sexuell handling med sekretess A, som var 14 år, genom att ta henne på brösten och beröra hennes underliv innanför trosorna. Det hände någon gång under tiden 1 september – 27 november 2022.

Även åtalad för misshandel på målsägande: har misshandlat sekretess A genom att ta tag i och hålla hårt i hennes handleder och vrida om dessa bak mot hennes rygg. Det hände den 27 november 2022.

Samt åtalad för: Misshandel.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

2023-10-17

B 1463-22/ 884-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: 24 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med målsäganden, NN 1, som var 13 år. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 17 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

 

Påföljd: Dömdes 2023-01-25 till: 30 dagsböter om 50 kr. Frikänns dock från åtalspunkten våldtäkt mot barn (B 1463-22).

Åtalet väcktes dock på nytt och han döms nu för våldtäkt mot barn till fängelse 6 år.

 

Eskilstuna

2023-10-05

B 2088-21

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x19. 2. Sexuellt ofredande x28. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 6. Våldtäkt mot barn x4. 7. Barnpornografibrott x3. 8. Grovt barnpornografibrott. 9. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 10. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x 2. 11. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 12. Olaga Integritetsintrång x3. (Åtalad: Man 44 år) 

OBS!! 17 målsägande i åldern 9-15 år.

(1.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 118 som vid tiden var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och i filmen visa när hon rör vid sitt underliv och därefter skicka filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 118 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att han utgett sig för att vara andra yngre personer än den han är, dels för att han förmått henne att vidta sexuell handling. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 1 juni 2020.

1.2 Har vid kontakter via Internet med NN 121 som då var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 121 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat henne genom att utge sig att vara flera yngre personer än den han är, dels för att han använt hot för att förmå henne att ta bilder och skicka till honom. Hoten har bestått i att han skulle skicka bilder där hon poserar sexuellt till hennes mamma såvida hon inte följde hans begäran. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 31 maj 2019.

1.3 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN7, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och på sitt underliv när hon penetrerade det med en sminkborste och därefter skicka bilder eller filmer till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 7 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är, dels då han förmått henne att vidta handlingar där hon penetrerat sig själv. Det hände mellan den 28 september 2019 och den 23 juni 2020.

1.4 Har vid kontakter via internet med NN 149, som då var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sitt nakna underliv samt när hon penetrerar sig med fingrarna. NN 149 har därvid poserat i chatten eller genom att skicka en film med poseringen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 149 på ett hänsynslöst sätt dels för att han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels för att han förmått henne att vidta handling där hon penetrerar sig själv. Det hände den 19 juli 2021.

1.5 Har vid kontakter via Internet med NN 144, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerade sig själv. Det hände den 10 juli 2021.

1.6 Har vid kontakter via Internet med NN 144 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerade sig själv.

1.7 Har vid kontakter via Internet med NN 144 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerat sig själv. Det hände den 12 juli 2021.

1.8 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 2, som vid tillfället var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 2 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne genom att utge sig vara andra yngre personer än den han är, dels då han hotat att sprida poseringsbilder på henne till andra. Det hände den 15 mars 2020.

1.9 Har vid kontakter via Internet med NN 57, som var under 15 år, främjat att hon medverkat vid sexuell posering genom att förmå henne att filma och fotografera sig när hon varit naken och när hon rört vid sitt kön och penetrerat sitt underliv med fingrarna för att därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 57 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att utge sig att vara en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att utföra avancerade sexuella handlingar och då han hotat att sprida poseringsbilder på henne till andra. Det hände mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020.

1.10 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 127, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon skulle medverka vid sexuell posering när han förmått henne att filma sig själv när hon penetrerar sitt underliv med ett finger och med en sminkborste och sedan skicka filmen till honom Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 127 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne och utgett sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han främjat och förmått henne att utföra sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 oktober 2019 och den 25 februari 2020.

1.11 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 127, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon skulle medverka vid sexuell posering när han förmått henne att filma sig själv när hon penetrerar sitt underliv med en sminkborste och sedan skicka filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 127 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne och utgett sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han främjat och förmått henne att utföra sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 oktober 2019 och den 8 oktober 2019.

1.12 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 27, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och hur hon penetrerar sitt nakna underliv med ett finger och därefter skicka filmerna till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 27 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat NN 27 att han var en annan yngre person än den han är, dels för att han förmått henne att penetrera sitt underliv och dels genom att han hotat att sprida bild eller film på målsäganden när hon poserar till andra. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 21 februari 2019.

1.13 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 4 augusti 2021.

1.14 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände någon gång mellan den 17 juli 2021 och den 25 juli 2021.

1.15 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder eller filmer på sin kropp samtidigt som hon kissade och därefter skicka bilder eller filmer på det till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände den 4 augusti 2021.

1.16 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 153, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon poserat sexuellt för honom. Han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och genom att förmå henne att visa och röra på sitt underliv och sin rumpa med händerna samtidigt som han filmat det. Det hände den 28 juli 2021.

1.17 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sin nakna kropp och när hon rörde sitt underliv för honom i en chatt med bild. Brottet är grovt på grund av att han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är och för att han förmått henne att röra sitt underliv under chatten. Det hände den 27 juli 2021.

1.18 Har vid kontakt via internet med NN 156 främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp i badrummet och när hon duschade. Hon har därefter skickat filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 2 augusti 2021.

1.19 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och när hon smeker sitt underliv och därefter skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt då han förmått henne att skapa en film där hon genomför en sexuell handling och då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 3 augusti 2021.

2.1 Har förmått NN 118 som var vid händelsen under 15 år, att via Internet ta emot filmer med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 22 januari 2020.

2.2 Har förmått NN 124 som var vid tiden för gärningen var under 15 år att ta emot bilder och filmer med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

2.3 Har förmått NN 121 som var under 15 år att ta emot bilder och filmer med sexuellt innehåll. Det hände den 15 maj 2019.

2.4 Har förmått NN 7, som vid tiden för händelsen var under 15 år, att ta emot filmer med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 28 september 2019 och den 23 juni 2020.

2.5 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuellt innehåll. Det hände vid samma tillfälle som åtalspunkten 4 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.6 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuell innebörd. Det hände vid samma tillfälle som åtalspunkten 6 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.7 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuell innebörd. Det hände vid samma tillfälle som under punkten 8 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.8 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i chatt där han kommenterat ett annat barn på ett sexuellt sätt. Det hände den 21 juli 2021.

2.9 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i en chatt där han kommenterat ett annat barn på ett sexuellt sätt. Det hände den 18 juli 2021.

2.10 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i en chatt där han kommenterar hennes kropp på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 22 juli 2021.

2.11 Har förmått NN 2 som var vid tillfället var under 15 år att ta emot bildmaterial med sexuell innebörd. Det hände någon gång mellan den 1 november 2019 och den 4 maj 2020.

2.12 Har förmått NN 137 som var under 15 år att ta emot bilder eller filmer med sexuell innebörd. Det hände mellan den 1 januari och den 19 maj 2021.

2.13 Har skickat en film med sexuellt innehåll till målsäganden NN 109 som vid tillfället var under 15 år. Det hände den 22 februari 2019.

2.14 Har förmått NN 127 som då var 11 år att ta del av filmer med sexuell innebörd genom att skicka dem till henne via Internet. Han skickade filmerna för att visa hur han ville att hon skulle posera för honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 25 februari 2020.

2.15 Har förmått NN 161 som var 12 år att ta emot film eller bild med sexuellt innehåll. Det hände den 30 juli 2021.

2.16 Har förmått NN 161 som var 12 år att ta emot en bild eller film med sexuellt innehåll. Det hände den 2 augusti 2021.

2.17 Har förmått NN 27 som var 11 år att ta emot en film med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 10 februari 2019.

2.18 Har vid kontakter via internet med NN 158 som var 9 å, förmått henne att ta emot filmer och bilder med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021.

2.19 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som var 11 år skickat en film med sexuellt innehåll till henne. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

2.20 Har förmått NN 153 som var 11 år att ta emot en film med sexuellt innehåll och uttala att hon ska se hur man smeker sig. Det hände någon gång den 27 juli 2021.

2.21 Har förmått NN 153 som var 11 år att delta i en dialog där han uttryckte sig på ett sexualiserat sätt om henne. Det hände någon gång den 30 juli 2021.

2.22 Har vid kontakt via Internet kommenterat NN 153 som var 11 år på ett sexuellt sätt. Det hände någon gång den 31 juli 2021.

2.23 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att fråga om hon tror att hon får in en hårborste i rumpan. Det hände någon gång den 1 augusti 2021.

2.24 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år skickat en film på en som visar sitt underliv och smeker det. Det hände den 1 augusti 2021.

2.25 Har förmått NN 153 som var 11 år att vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år skickat en film på en naken person som duschar och poserar sexuellt. Det hände den 2 augusti 2021.

2.26 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att till henne skicka en film som visar en ung person som smeker sitt underliv. Det hände den 3 augusti 2021.

2.27 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att skicka en film med sexuellt innehåll. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

2.28 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att skicka en film till henne med sexuell innebörd. Det hände den 28 juli 2021.

3. Har vid kontakt via internet med NN 118, som då var 11 år, förmått henne att penetrera sitt underliv under pågående chatt. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 118 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är, dels då han filmat chatten utan hennes vetskap. Det hände 1 januari 2020

4.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 124, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har vid tillfällena utnyttjat NN 124 genom att utge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

4.2 Har vid kontakter via internet med NN 149, som då var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp i chatt eller genom att filma den och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 13 juli 2021.

4.3 Har vid kontakter via internet med NN 149, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sin nakna kropp för honom genom att ta bild på sina bröst och skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.4 Har vid kontakter via Internet med NN 149 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta en bild på sin rumpa och skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och han har lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.5 Har vid kontakter via internet med NN 149 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin rumpa och skicka dem till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och även lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.6 Har vid kontakter via Internet med NN 144 som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sitt nakna underliv för honom i chatt eller genom att filma och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 144 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 13 juli 2021.

4.7 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 137, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har därvid utnyttjat NN 137 och lurat henne till att posera sexuellt genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är. Det hände mellan den 1 maj och den 19 maj 2021.

4.8 Har vid kontakter via internet med NN 22, som var under 15 år, främjat att hon poserat sexuellt för honom. Han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och på så sätt har han förmått henne att ta bild på sin nakna kropp och skicka bilden till honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 2 augusti 2019.

4.9 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 161 som var 12 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta en bild på sin nakna kropp och därefter skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 161 dels genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är, dels genom att han utövat påtryckning mot henne. Det hände den 30 juli 2021.

4.10 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som vid tillfället var under 15 år främjat att hon poserat sexuellt för honom. han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och på så sätt har han förmått henne att posera för honom i chatt som han filmat delar av. Det hände den 28 juli 2021.

4.11 Har vid kontakt via internet med NN 153 som vid tillfället var 11 år, främjat sexuell posering när han förmått henne att posera på bild eller film och på ett sätt som han vill. Det hände den 31 juli 2021.

4.12 Har vid kontakter via internet med NN 153 främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat hennes låga ålder samt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 2 eller den 3 augusti 2021.

5.1 Har vid kontakter via Internet med NN 149 som var under 15 år försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har därvid lurat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är när han försökte utnyttja henne sexuellt. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

5.2 Har vid kontakt via Internet med NN 144 som vid tillfället var under 15 år främjat sexuell posering och utnyttjat NN genom att försöka förmå henne att visa sin rumpa för honom under pågående chatt. Han har vid tillfället lurat NN 144 genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 18 juli 2021.

5.3 Har vid kontakt via Internet med NN 144 som var under 15 år försökt främja sexuell posering genom att begära att hon skulle ta en bild på sin nakna rumpa och skicka till honom. För att få kontakt med NN 144 lurade han henne och utgav sig för att vara en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan förelåg. Det hände den 21 juli 2021.

5.4 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som var under 15 år, försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå henne att visa sin nakna kropp för honom i chatt eller genom att filma den och sedan skicka filmen till honom. För att få kontakt med NN 144 har han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 28 juli 2021.

5.5 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 108 försökt främja henne att posera sexuellt för honom genom att försöka förmå henne att framställa och till honom skicka film eller bild på sin nakna kropp. Det hände den 22 februari 2019. Vid kontakterna med NN 108 uppgav han att han var andra yngre personer än den han är och han försökte därmed att lura NN 108 att utföra den beskrivna handlingen. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas.

5.6 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 109 försökt främja henne att posera sexuellt för honom genom att försöka förmå henne att framställa och skicka bild eller film på sin nakna kropp till honom. Det hände den 22 februari 2019. Vid kontakterna med NN 109 uppgav han att han var andra yngre personer än den han är och han försökte därmed att lura NN 109 till att utföra den beskrivna handlingen. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas.

6.1 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som då var under 15 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 144 på hans uppmaning penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom. Han lurade henne till handlingen genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 21 juli 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

6.2 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som då var under 15 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 144 på hans uppmaning penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom. Han lurade henne till handlingen genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 22 juli 2021.

6.3 Har vid kontakt via internet med målsäganden NN 153 som var 11 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att likställa med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 153 penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom som samtidigt filmade del av det som NN 153 visade i chatten. Han lurade henne att genomföra handlingen genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

6.4 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 164, som var 11 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att likställa med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 164 penetrerade sitt underliv med en morot under en pågående chatt med honom som samtidigt filmade det NN 164 visade av sig själv i chatten. Han lurade henne att genomföra handlingen genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 1 augusti 2021.

7.1 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild som visar NN 57 som vid tillfället var under 15 år. Hennes pubertetsutveckling var inte avslutad. Mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020.

7.2 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild som visar NN 22. Hon var vid tillfället under 15 år och hennes pubertetsutveckling var inte fullbordad. Det hände den 24 februari 2020.

7.3 Har sparat ned och spritt två barnpornografiska bilder som visar NN 27 som vid tiden då bilderna togs var under 15 år och vars pubertetsutveckling inte var avslutad. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 12 mars 2019.

8. Har innehaft 2 845 barnpornografiska bilder och 104 barnpornografiska videofilmer. Det hände den 4 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt brott eftersom 831 av bilderna och 47 av filmerna innehåller grov barnpornografi

9.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 124 som vid tiden var under 15 år försökt främja grov sexuell posering genom att försöka förmå henne till att ta bild eller film på sitt underliv samtidigt som hon penetrerar det med ett föremål och därefter skicka bilder eller filmer på det till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 124 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat henne att han var en annan yngre person än den han är, dels genom att han försökt förmå henne att vidta handlingar där hon skulle penetrera sig själv. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas förelåg. Det hände mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

9.2 Har vid kontakter via Internet med NN 144, som var under 15 år, försökt främja grov sexuell posering genom att försöka förmå henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och visa honom det i chatt eller genom att filma och skicka filmen till honom. Gärningen är grov dels för att han främjade handlandet genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är, dels för att han försökte få NN 144 att posera genom att penetrera sitt underliv. Fara för brottets fullbordan förelåg. Det hände den 3 augusti 2021.

9.3 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 27, som var 11 år, försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå NN 27 att fotografera eller filma när hon poserar och därefter skicka bilden eller filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är, dels genom att han hotat sprida bild eller film på NN 27 i syfte att förmå henne att posera sexuellt för honom. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 10 februari 2019.

10.1 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år, förmått henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och samtidigt filma sitt handlande. Han har därefter fått del av filmerna. Det hände den 30 juli 2021. Brottet bör bedömas som grovt på grund av att han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt dels med hänsyn till hennes ålder, dels då han lurat henne att göra som han velat genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är.

10.2 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år förmått henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och samtidigt filma sin handling för att skicka den till honom. Han har mottagit filmen och kommenterat den i chatt med NN 153. Det hände den 30 juli 2021. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt dels med hänsyn till hennes ålder, dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är.

11.1 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år försökt förmå henne att penetrera sitt underliv med ett föremål under pågående chatt. Brottet bör bedömas som grovt på grund av att han utnyttjat NN 153 dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han utnyttjat hennes låga ålder och försökt förmå henne att vidta avancerade sexuella handlingar. fara fanns för att brottet skulle fullbordas. Det hände den 28 juli 2021.

11.2 Har försökt att vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år förmå henne att smeka sitt kön. Han uppmanade därvid NN 153 att vidta en sexuell handling. Brottet är grovt på grund av att han lurade NN 153 att han var en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång den 29 juli 2021.

12.1 Har spridit en bild på NN 57 där hon visar sin nakna eller delvis nakna kropp till en av hennes klasskamrater. Han har därigenom gjort intrång i NN 57s privatliv. Det hände någon gång mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 57.

12.2 Har till en annan spridit bild som visar NN 22 naken. Han har därigenom gjort intrång i NN 22:s privatliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 2 augusti 2019.

12.3 Har spritt barnpornografiska bilder föreställande NN 27 till en eller flera av hennes klasskamrater. Han har därigenom gjort intrång i NN 27s privatliv. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2019 och den 12 mars 2019. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 27. Brottet bör bedömas som grovt eftersom bilderna spreds bland NN 27:s närstående eller bekanta samt hade en sexuell karaktär där NN 27 var helt eller delvis naken.)

Påföljd: Fängelse 5 år 6 månader. Frias dock från ett fall av våldtäkt mot barn och ett fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

2023-10-24

B 2095-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt samlag och utfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden A utfört oralsex på honom samt att han fört in sina fingrar i målsägande A:s underliv. Det hände vid fem tillfällen mellan den 10 maj 2023 och den 29 maj 2023.)

Påföljd: Ändrar rubriceringen till ”Sexuellt utnyttjande av barn och dömer till:

Villkorlig dom Samhällstjänst 160 timmar.

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

Falun

2023-10-04

B 75-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

(Har delat en film med barnpornografiskt innehåll som bedömts vara av särskilt hänsynslös beskaffenhet samt innehaft ytterligare en film med barnpornografiskt innehåll som bedömts vara av särskilt hänsynslös beskaffenhet samt två barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 7 oktober 2021 och den 4 mars 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-10-05

B 3654-19

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har spridit tre barnpornografiska bilder via KIK, varav en hare bedömts vara särskilt hänsynslös. Han har också delat en särskilt hänsynslös barnpornografisk bild via Google. Vidare har han 121 barnpornografiska bilder och filmer varav 52 bilder och 1 film är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände vid tre tillfällen någon gång mellan den 30 december 2018 och den 23 oktober 2019.)

Påföljd: 50 dagsböter om 50 kr.

 

2023-10-12

B 3477-19

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft sammanlagt 2 131 filer innehållandes övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa filer är 421 bilder och 235 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, det vill säga material på barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände mellan den 16 oktober 2018 och den 10 oktober 2019.)

Påföljd: Fängelse 7 månader.

 

Gällivare

2023-10-04

B 81-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 17 oktober 2022 och den 30 oktober 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Göteborg

2023-10-05

B 2731-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och därefter på internettjänsten Dropbox laddat upp en barnpornografisk film. Det hände någon gång den 2 januari 2022.)

Påföljd: Frikändes.

 

2023-10-12

B 757-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har innehaft en film som skildrar barn i pornografisk bild. Filmen som är cirka 59 sekunder är att anse som övergreppsmaterial (barnpornografi). Det hände den 29 december 2021.

1.2 Har innehaft barnpornografiskt material i form av tre bilder och en film med en speltid 2 minuter 19 sekunder. Det hände den 30 januari 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

 

2023-10-16

B 11863-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft 3 942 barnpornografiska bilder, varav 1 475 bilder har bedömts vara särskilt hänsynslöst / grovt övergreppsmaterial, samt ihopklippta filmer med speltid 1 minut och 32 sekunder som bedömts som särskilt hänsynslöst / grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 22 oktober 2020 och den 30 juli 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rört sig om ett stort material samt innehavet delvis avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att utsättas för sexuella övergrepp.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

2023-10-18

B 3120-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har blottat sig för NN 10, som var 13 år, samt NN 19, NN 22 och NN 25, som samtliga var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Detta genom att ha visat och berört sitt könsorgan och anus framför målsägandena. Det hände den 26 februari 2023.

1.2 Har blottat sig för NN 38, som var 6 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Detta genom att ha visat sitt kön för NN 38. Det hände den 12 augusti 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x 6 och försök till misshandel.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Han ska genomgå den behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården. Frikänns dock från Försök till misshandel samt ett fall av sexuellt ofredande.

 

2023-10-25

B 900-21

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har främjat och/eller utnyttjat att NN 1, som vid tiden för händelsen var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta har skett genom att han via Snapchat förmått målsäganden NN 1 att skicka filmer och bilder på sina bröst, sin rumpa samt sitt underliv. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 april 2020 och den 26 maj 2020.

1.2 Har främjat och/eller utnyttjat att sekretess NN 7, som vid tiden för händelserna var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta har skett genom att han via Snapchat förmått sekretess NN 7 att skicka filmer och bilder på sin rumpa och sitt underliv samt en film där hon dansar i underkläder. Det hände någon gång mellan den 1 april 2020 och den 26 maj 2020.

2. Har ofredat sekretess NN 7, som vid tiden för händelserna var 12 år, genom att skicka bilder av sexuell karaktär, vilket varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 april 2020 och den 26 maj 2020.

3. Har innehaft 3 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 19 januari 2021.

Samt åtalad för: Olovlig identitetsanvändning.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården.

 

2023-10-30

B 6062-22

Domslut: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x4. (Åtalad: Man 65 år)

(1.1 Har förmått NN 5 som var 15 år vid tillfället att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 18 februari 2022.

1.2 Har förmått NN 5 som var 15 år vid tillfället att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 19 februari 2022.

1.3 Har förmått NN 5 som var 15 år vid tillfället att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 23 mars 2022.

1.4 Har förmått NN 5 som var 15 år vid tillfället att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 2 april 2022.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

2023-10-31

B 12994-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x 6. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört ett grovt sexuellt övergrepp på målsäganden som var 9 år gammal vid händelsen. Han tog vid tillfället på målsägandens nakna bröst och underliv. Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 31 december 2018 i målsägandens bostad. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden och med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.2 Har genomfört ett grovt sexuellt övergrepp på målsäganden som vid tiden för gärningen var 10 år gammal. Vid händelsen tog han på målsägandens bröst, underliv och rumpa samtidigt som han onanerade och fick utlösning på målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 28 februari 2020 i målsägandens bostad.

2.1 Har haft vaginalt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen 9 eller 10 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 april 2019 och den 31 maj 2019 i målsägandens farmor och farfars bostad.

2.2 Har haft vaginalt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid händelsen 9 år gammal. I nära samband med de vaginala samlagen försökte han även att genomföra ett oralt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 28 februari 2019 i målsägandens bostad.

2.3 Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden som han är närstående till och som vid tidpunkten var 9 eller 10 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 på toaletten i målsägandens bostad.

2.4 Har haft analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för händelsen var 10 år gammal. Gärningen var med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 augusti 2019 i målsägandens bostad.

2.5 Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen 9 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med ett vaginalt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 30 november 2018 i målsägandens bostad.

2.6 Har haft analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen 10 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med vaginalt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 september 2019 och den 30 november 2019 i ett källarförråd i nära anslutning till målsägandens bostad.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården. Frikänns från ett fall av våldtäkt mot barn.

 

Halmstad

2023-10-17

B 674-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 45 år)

(1.1 Har ofredat NN 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att ta på målsägandens lår och rumpa, vända på hennes kropp samt trycka sin erigerade penis mot hennes kropp. Det hände den 18 augusti 2022.

1.2 Har ofredat NN 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att krama målsäganden och i samband med det ta på/ovanför hennes bröst och trycka sin erigerade penis mot hennes kropp. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 17 december 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 120 dagsböter om 110 kr.

 

2023-10-25

B 1024-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft 1 569 barnpornografiska filer, varav 546 bedöms vara särskilt hänsynslösa. Det hände den 16 juli 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

2023-10-25

B 3163-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 80 år)

(1.1 Har ofredat NN 3, född 2009, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att ge henne ett paket kondomer. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 13 november 2022.

1.2 Har ofredat NN 3, född 2009, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att till henne lämna ett paket innehållande bland annat en massagestav, kondomer samt ett USB innehållande bland annat ett brev med sexuellt innehåll och pornografiska bilder. Det hände mellan den 14 november 2022 och den 15 november 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 70 dagsböter om 80 kr.

 

Helsingborg

2023-10-04

B 2557-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har uppsåtligen innehaft 1 124 barnpornografiska bilder och 55 barnpornografiska filmer varav 128 av bilderna och 31 av filmerna bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgick till 5 timmar och 7 minuter varav filmerna med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgick till 3 timmar och 13 minuter. 

Innehavet upptäcktes mellan den 9 maj 2022 och 15 juni 2022 på hans Google Photos-konto. 

Han har därutöver uppsåtligen innehaft ytterligare 27 312 barnpornografiska bilder och 222 filmer varav 2 298 av bilderna och 139 av filmerna bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Filmernas totala speltid uppgick till 21 timmar och 6 minuter varav filmerna med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgick till 14 timmar och 6 minuter. Innehavet anträffades på digitala lagringsenheter hemma hos honom den 7 juli 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer som skildrar unga barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt bland annat genom vaginala, anala och orala penetrationer av vuxna och andra barn samt andra liknande övergrepp där barnet förhindrats i sin rörelsefrihet)

Påföljd: Skyddstillsyn. Övervakningen ska pågå från det att domen har fått laga kraft mot honom. Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF Övervakare utses av frivården. Fängelse 3 månader.

 

2023-10-02

B 2268-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft en barnpornografisk bild som han via snapchat spridit eller i vart fall gjort tillgänglig för annan. Det hände någon gång mellan den 10 januari 2023 och den 11 januari 2023.

Samt åtalad för: Olaga integritetsintrång och misshandel x2)

Påföljd: Ungdomsvård ska följa socialnämndens ungdomskontrakt, frikänns dock från barnpornografibrott.

 

2023-10-24

B 128-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har innehaft en film med en speltid om 16 sekunder som bedömt utgöra särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 19 september 2021 och den 10 januari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-10-26

B 3703-22

Domslut: 1. Barnpornografi x2. 2. Grovt barnpornografi. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har importerat alternativt laddat ner och därefter innehaft 4 barnpornografiska filer på en sammanlagd speltid om 8 minuter och 28 sekunder innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 3 februari 2019.

1.2 Har den 9 maj 2022 gjort barnpornografiska 2 filer tillgängliga via internet som innehåller övergreppsmaterial. Det hände den 9 maj 2022.

2. Har innehaft 2359 filer som är att betrakta som övergreppsmaterial varav 1688 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 662 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 9  filmer om en total speltid på 9 minuter och 6 sekunder, vilka är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och ; 8  filer som är att betrakta som övergreppsmaterial, 3  bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 5 st filmer om en total speltid om 14 minuter och 50 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände fram till den 19 maj 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 50 kr. Frias från grovt barnpornografibrott.

 

2023-10-30

B 4022-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har ofredat NN, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att han 

– Upprepade gånger frågade om hon ville se hans könsorgan och gestikulerade mot detta.

– Frågade om hon hade kollat på porr.

– Frågade om hon hade haft sex.

– Frågade om hon ville ha sex med honom. 

Det hände någon gång den 17 mars 2023 medan GM i egenskap av färdtjänsts chaufför körde NN till hennes specialskola, där hon går på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.)

Påföljd: Villkorlig dom samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

 

Hälsingland

2023-10-12

B 241-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 43 år)

(Har ofredat NN 14, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 14:s sexuella integritet, genom att skriva textmeddelanden med sexuellt innehåll till henne. Det hände någon gång mellan den 5 november 2022 och den 6 november 2022.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x2, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.)

Påföljd: Fängelse 3 månader. Frikänns dock från ett fall av sexuellt ofredande.

 

Hässleholm

2023-10-11

B 975-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år.)

(Har innehaft tre barnpornografiska bilder. Det hände den 20 april 2023.)

Påföljd: 60 dagsböter om 50 kr.

2023-10-20

B 535-23

Domslut: Våldtäkt. (Mot barn) (Åtalad: Man 43 år)

(Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 2 som inte deltog frivilligt. Det ägde rum någon gång mellan den 9 oktober 2021 och den 10 oktober 2021.

Har förmått NN 2 att delta genom att allvarligt missbruka hennes beroendeställning. NN 2 har befunnit sig i en beroendeställning till honom genom att han arbetade vid det behandlingshem där NN 2 var placerad och där ansvarade för vården och omsorgen av henne. Vid tiden för gärningen var NN 2 15 år och berusad.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Jönköping

2023-10-03

B 4089-23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 17 år)

(Har skickat meddelanden där han försökt förmå NN 3, som vid tillfället var 12 år gammal, att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp till honom. Han har därigenom försökt främja och utnyttja att målsäganden skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 24 mars 2023 och den 25 mars 2023.

Samt åtalad för olaga hot mot målsägande: Har i anslutning till den händelse som avses i åtalspunkten 1 hotat NN 3 genom att skriva meddelanden till henne med innebörden att hon och/eller hennes familj skulle komma till skada om hon inte skickade bilder på sin avklädda eller nakna kropp till honom. Det hände någon gång mellan den 24 mars 2023 och den 25 mars 2023.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Kalmar

2023-10-02

B 2603-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har genomfört vaginala, orala och analt samlag samt andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess A, född 2009. 

Utöver vaginala och analt samlag har de sexuella handlingarna bestått i att Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun, han har slickat Sekretess A i underlivet och han har fört in sina fingrar i Sekretess As underliv. Vid flertalet tillfällen då Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun har han fått utlösning i hennes mun. Det hände upprepat och systematiskt vid hundratals tillfällen under tiden mellan den 1 mars 2019 och den 12 juni 2023.

Brotten bör bedömas som grova eftersom 

– Att övergreppen inleddes när Sekretess A endast var nyss 10 år fyllda, därefter skett i mycket stor omfattning och under en tidsperiod om över fyra år, vilket är en stor del av hennes uppväxttid.

 – Att övergreppen begåtts systematiskt och utgjort del i en upprepad brottslighet mot Sekretess A.

 – Att övergreppen bland annat skett i Sekretess As bostad där hon har rätt att känna sig trygg.

– Att han utnyttjat Sekretess As skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt då hon är närstående till honom. 

– Att han använt visst fysiskt våld och bestraffningar mot Sekretess A och att flera av övergreppen medfört smärta. 

– Att han har gett saker och förmåner till Sekretess A som ersättning eller belöning efter övergreppen. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och råhet mot Sekretess A. Han begick gärningarna med uppsåt. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person.)

Påföljd: Fängelse 13 år.

 

2023-10-05

B 1333-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft eller betraktat och överlåtit en barnpornografisk film innehållande ett barn som utsätts för oralsex av en vuxen samt penetrerar en vuxen. Det hände den 24 november 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

Linköping

2023-10-18

B 1418-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 20 år)

(Har innehaft sammanlagt 14 bilder med barnpornografiskt innehåll varav två av bildernas innehåll varit att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände fram till den 17 januari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-10-26

B 2990-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 32 år)

(1. Har främjat och/eller utnyttjat att NN 2 medverkat i sexuell posering genom att skriva till henne att hon ska skicka en bild till honom. NN 2 har därefter skickat en bild på sin överkropp endast iförd BH. Det hände någon gång mellan den 19 juni 2022 och den 3 juli 2022.

2. Har försökt främja och/eller utnyttja NN 2 att delta i sexuell posering. Han gjorde det genom att skriva till NN 2 och be henne att skicka nakenbilder. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 3 juli 2022.

Fara för brottets fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3.1 Har skrivit ”lite blickar mot dig gör väl inget” samt ”Lr om ja får känna på dina tuttar” till NN 2 som var under 15 år. Agerandet var ägnat att kränka NN 2:s sexuella integritet. Det hände den 3 juli 2022.

3.2 Har skickat en bild på sitt kön till NN 2 som var under 15 år. Agerandet var ägnat att kränka NN 2:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 3 juli 2022.)

Påföljd: 60 dagsböter om 170 kr.  Frias dock från försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

2023-10-27

B 4599-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 29 år)

(Har haft vaginalt samlag samt genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 3 som var 13 år vid tillfället. Han har både fört in sitt kön och sitt finger i NN3:s underliv. Det hände den 29 oktober 2022. NN3 deltog inte frivilligt när gärningarna genomfördes.)

Påföljd: Frikänns.

 

Luleå

2023-10-03

B 2892-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har under perioden 17 april 2021 till den 5 januari 2022 i bland annat innehaft 64 filer med barnpornografiskt material i sin mobiltelefon. Filerna består av 49 bilder varav 22 bilder är med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 15 filmer varav 8 (sammanlagd speltid på dessa 8 är 13 min och 35 sek) är filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är att anse som grovt med hänsyn till att det avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

2023-10-17

B 558-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Har innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 83 bilder och 283 filmer med total speltid är 19 timmar 20 minuter. Det hände mellan okänt datum till och med den 21 januari 2020. Av bildmaterialet avser 189 filmer (speltid 17 timmar 10 minuter) och 43 bilder barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och merparten av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

2023-10-17

B 1928-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft sju barnpornografiska bilder och två barnpornografiska filmer. Tre av bilderna och två av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden av filmer är 36 sekunder. Det hände den 16 september 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska medverka i de stöd-, vård- och kontrollinsatser som frivården i samråd med socialtjänsten, sjukvården och psykiatrin bedömer som adekvata. Övervakare utses av frivården.

 

2023-10-17

B 17-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har innehaft 53 barnpornografiska bilder, varav 9 är att betrakta som särskilt hänsynslösa, samt 97 barnpornografiska filmer (speltid 2h 17m 47s), varav 54 (speltid 1h 26m 41s) är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 22 mars 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska medverka i Kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF (Sexualbrottsprogram med individuellt fokus). Övervakare utses av frivården.

 

2023-10-18

B 3762-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har den 14 april 2021 uppsåtligen innehaft 155 barnpornografiska bilder och 2 barnpornografiska filmer. Av dessa bilder är 47 att bedöma som grovt övergreppsmaterial, alltså bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Han har vidare den 12 maj 2021 uppsåtligen innehaft 17 barnpornografiska bilder och 4 barnpornografiska filmer. En av dessa bilder och samtliga fyra filmer är att bedöma som grovt övergreppsmaterial, alltså bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sä23tt.)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 390 kr.

 

2023-10-24

B 3323-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 39 år)

(1. Har under oktober 2022 vid i vart fall 12 tillfällen främjat och/eller utnyttjat att ett barn som fyllt 15 men inte 18 år utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att via ett chattprogram förmå Sekretess A att till honom skickat bilder av pornografiskt slag av henne. Poseringen har var skett mot betalning och därigenom varit ägnad att skada Sekretess A hälsa och/eller utveckling.

2. Har under oktober 2022 vid i vart fall ett tillfälle försökt förmå ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Detta genom att erbjuda Sekretess A betalning i utbyte mot vaginalt och/eller oralt samlag. Risk för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-10-26

B 2354-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 5 som var 14 år. Det hände den 13 augusti 2023.

Samt åtalad för: Våldtäkt.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

 

Lund

2023-10-30

B 5139-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har innehaft dels 1 456 bilder med barnpornografi varav 1 014 bilder på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt dels 594 filmer (speltid drygt 84 timmar) varav på 497 filmer (ca 74 timmar) på barn som utnyttjas på särskild hänsynslöst sätt. Det hände den 8 november 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en särskild stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska delta i den vård och behandling som Frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Lycksele

2023-10-10

B 373-22

Domslut: Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 23 år)

(Har skickat meddelanden via snapchat till NN1 som var 13 år vid brottstillfället där han erbjudit att köpa cigaretter till målsäganden i utbyte mot sex som betalning. Det hände den 12 januari 2022. Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.)

Påföljd: Frikändes.

 

Malmö

2023-10-02

B 3606-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har spridit eller på annat sätt gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en film (40 sekunder lång) via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst eller grovt övergreppsmaterial. Det hände den 10 mars 2022.)

Påföljd: Frikändes.

 

2023-10-16

B 9120-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit eller på annat sätt gjort barnpornografiska bilder tillgängliga för annan genom att skicka tre filmer (total speltid 1 min 29 sek) via Snapchat. Filmerna har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst eller grovt övergreppsmaterial. Det hände den 1 september 2021.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-10-19

B 625-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

(Har ofredat NN, som var 9 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att han visat sin penis för honom samt onanerat framför honom. Det hände den 9 januari 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 230 kr.

 

2023-10-19

B 8254-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 44 år)

(Har genomfört vaginalt samlag och sexuella handlingar jämförliga med samlag med NN 1 som var tre år gammal. De sistnämnda handlingarna har bestått av att han berört NN 1:s kön med sin penis och med sin mun och sina händer. 

Samt åtalad för grovt barnfridsbrott: Har genomfört handlingar enligt åtalspunkt 1. Det har hänt mellan den 29 december 2021 och den 29 december 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

Mora

2023-10-18

B 749-23

Domslut:  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har gjort barnpornografiskt bildmaterial tillgängligt för annan genom att dela en film på Snapchat. Filmen utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och den totala speltiden är cirka 58 sekunder. Det hände den 16 december 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Norrköping

2023-10-13

B 3606-22

Domslut: Grovt sexuellt ofredande x3. (Åtalad: Man 68 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att vid flera tillfällen lyfta undan hennes kläder, beröra hennes rumpa utanpå kläderna, beröra hennes bröst innanför och utanpå kläderna, kyssa henne på bland annat brösten, jucka mot henne samt rikta sexuella uttalanden mot henne. Det hände under perioden mellan den 1 augusti 2022 och den 23 oktober 2022. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till gärningarnas systematiska karaktär, målsägandens låga ålder och att han som arbetsledare till målsäganden utnyttjat den beroendeställning målsäganden befunnit sig i.

1.2 Har fredat Sekretess B, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess B:s sexuella integritet, genom att vid flera tillfällen beröra hennes bröst utanpå kläderna och gnida sig mot henne. Det hände under perioden mellan den 1 juni 2022 och den 3 augusti 2022.

1.3 Har ofredat Sekretess C, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att vid flera tillfällen beröra hennes bröst och rumpa utanpå kläderna. Det hände under perioden mellan den 1 augusti 2022 och den 30 september 2022. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till gärningarnas systematiska karaktär, målsägandens låga ålder och att han som arbetsledare till målsäganden utnyttjat den beroendeställning målsäganden befunnit sig i.)

Påföljd: Fängelse 7 månader.

 

2023-10-17

B 2918-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har fram till den 14 september 2022 i Norrköpings kommun innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till.

Har således 2 innehaft 25 bilder och 200 filmer, varav 4 bilder och 52 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 41 timmar varav ca 15 timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer och avsett bilder/filmer där barnen bland annat utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: Ska genomgå det behandlingsprogram som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

2023-10-18

B 1540-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. 

(Åtalad: Man 38 år) OBS! 9 målsägande ålder 9–12 år

(1. Har innehaft och betraktat i vart fall 7 046 filer som är att bedöma som barnpornografi, varav 2 075 bilder och 2 filmer (total speltid ca 6 minuter och 54 sekunder) är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt bland annat då materialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 maj 2023.

2. Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall två tillfällen under pågående chattkonversation via Momio, genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som då var 9 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att målsägande instruerats och förmåtts penetrera sig själv vaginalt med en penna och ett finger. Målsäganden har dokumenterat sig själv med bilder när hon utförde de sexuella handlingarna och skickat dessa till honom. Det hände den 18 juni 2022 och den 28 juni 2022.

Gärningarna har inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom tillvägagångssättet, barnets låga ålder och att det fotodokumenterats.

3.1 Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall tre tillfällen, utnyttjat Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 18 juni 2022, den 28 juni 2022 och den 30 juni 2022.

3.2 Har utnyttjat Sekretess C, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Han har vidare förmått målsäganden att visa sig delvis avklädd via videochatt på annat chattforum. Det hände den 1 oktober 2022.

3.3 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess D, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och sitt underliv. Det hände den 18 april 2021.

3.4 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess F, som då var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via bl a Momio, vid upprepade tillfällen, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 24 september 2022 och den 8 oktober 2022.

3.5 Har utnyttjat Sekretess G, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio och/eller Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

3.6 Har utnyttjat Sekretess H, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

4.1 Har utnyttjat Sekretess B, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 1 april 2023.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

4.2 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess E, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort uttalande för att få bilder. Det hände den 21 april 2021.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att han bl a utgett sig för att vara en annan person och gjort uttalande, som påtryckningsmedel, för att få bilder skickade till sig.

4.3 Har utnyttjat Sekretess I, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, bland annat gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 18 juni 2022. Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

5. Har utgett sig för att vara en annan person och, under pågående chattkonversation via Snapchat, genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som då var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han instruerat målsägande och förmått henne att med sina händer dra isär blygdläpparna. Målsägande har tagit bild på sig själv när hon utförde den sexuella handlingen och sedan skickat bilden till honom. Det hände den 18 april 2021.)

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

2023-10-24

B 3372-21

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har utgett sig för att vara en annan person och försökt utnyttja Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via kontakt på snapchat, försökt förmå målsäganden att till honom skicka delvis avklädda filmer på sig själv. Det hände den 24 februari 2021.

2. Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess B, som då var 8 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via kontakt på snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka nakenbilder och delvis avklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 22 maj 2021.

3. Har innehaft och betraktat en bild och en film som är att bedöma som barnpornografi. Det hände fram till den 11 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 400 kr.

 

2023-10-31

B 963-21

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: 54 år)

(1. Har utnyttjat Sekretess A, som då var 9-10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå henne att visa delar av sin nakna kropp och underliv för honom, som han dokumenterat med bild. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 16 maj 2012 till och med den 21 juli 2013.

2. Har mellan den 16 maj 2012 och den 21 juli 2013 skildrat Sekretess A, som då var 9-10 år gammal, på omkring 7 barnpornografiska bilder. Han har därefter, bland annat i samband med beslag av hans lagringsmedia den 5 maj 2021, innehaft och betraktat 34 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 16 maj 2012 och den 5 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Norrtälje

2023-10-09

B 1435-21

Domslut: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 23 år)

(Har flera gånger förmått NN2, som var 15 år, att mot ersättning bestående av cigarett/cigaretter företa och/eller tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna bestod av att han hade vaginalt, oralt och analt samlag med målsäganden. Det hände mellan den 16 augusti 2021 och den 22 augusti 2021.)

Påföljd: Fängelse 2 år 4 månader.

 

2023-10-18

B 798-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har den 13 oktober 2022 i sin bostad, i en mobiltelefon innehaft 13 filer som skildrar barn i pornografisk bild, varav nio filer är bilder som är att bedöma som övergreppsmaterial och fyra filer är filmer som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

1.2 Har mellan den 25 september 2022 och den 12 oktober 2022, spridit eller på annat sätt via chatt-applikationen Kik Messenger för annan gjort tillgängligt fem filer, varav en fil är en bild som är att bedöma som övergreppsmaterial och fyra filer är filmer som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Skyddstillsyn. Särskild behandlingsplan. Han ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut., Norrtälje tingsrätt Rotel 3, 2022-11-08, B1701/20)

OBS! Tidigare dömd: Han dömdes den 8 november 2022 för våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och två fall av sexuellt ofredande till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan enligt vilken han skulle genomgå behandling i enlighet med vad som närmare angetts i denna och med ett alternativstraff om fängelse tio månader.

 

Nyköping

2023-10-17

B 3220-22

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 3. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som vid tillfället var 13 år. Den sexuella handlingen bestod av att målsäganden onanerade hans penis åt honom. Det hände den 31 oktober 2022 i en personbil på en parkering.

2. Har via telefon föreslagit att träffa målsäganden, som vid tidpunkten var 13 år. Kontakten togs i syfte att mot målsäganden begå våldtäkt mot barn genom att genomföra vaginalt samlag med målsäganden samt i syfte att begå sexuellt övergrepp mot barn genom att målsäganden ska onanera hans penis åt honom. Det hände den 6 november 2022 via telefonsamtal.

3. Har innehaft 4 barnpornografiska bilder. Bilderna anträffades på ett USB-minne som togs i beslag den 22 november 2022.)

Påföljd: Fängelse 9 månader.

 

2023-10-18

B 2376-23

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. 4. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(1. Har dragit ned NN1:s byxor och med sin hand tagit på hennes rumpa och lår samtidigt som han hållit fast henne. NN1 var tio år. Det hände någon gång mellan den 9 juni 2023 och den 27 juni 2023.

Har förmått NN 1, som då var mellan nio och tio år, att posera sexuellt. Den sexuella poseringen har bestått i att NN1 poserat sexuellt framför en kamera och han fotograferat henne. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 28 april 2021 till och med den 5 november 2021.

Har framställt och därefter innehaft 96 bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder) genom att ha fotograferat NN1 och de sexuella poseringarna enligt åtalspunkt 2. Det hände vid i vart fall fyra tillfällen mellan den 28 april 2021 och den 3 augusti 2023.

Har innehaft 7 544 bilder och en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder och film). Det hände den 3 augusti 2023.

Av nämnda bilder är 2 575 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmen har en speltid på en minut och 28 sekunder. Bildmaterialet innefattar skildringar av övergrepp mot särskilt unga barn samt övergrepp där barnet utsätts för penetration och/eller kränkande behandling. Med hänsyn till detta samt till mängden material som är att betrakta som särskilt hänsynslöst bör brottet bedömas som grovt.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-10-24

B 3114-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4:s sexuella integritet, genom att ta på hennes rumpa. Det hände den 29 september 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot, hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 2 månader.

 

Skaraborg

2023-10-12

B 3312-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: 57 år)

(Har ofredat NN 3, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att fråga om hon ville älska med honom, pussa henne på kinden samt ta henne på bröst, ben, mage och axel. Det hände den 1 april 2023.)

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

2023-10-20

B 1622-21

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 50 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat NN 14, som var 17 år, att via sociala medier förmå henne att posera på ett sexuellt sätt för honom i ett videosamtal genom att erbjuda ersättning. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2019 och den 27 mars 2019.

1.2 Har främjat eller utnyttjat NN 11, som var 16 år, att via sociala medier förmå henne att sexuellt posera för honom. Detta genom att hon rökt för honom i videosamtal samtidigt som han stönat. Det hände någon gång mellan den 16 november 2020 och den 18 november 2020.

2.1 Har försökt främja eller utnyttja NN 11, som var 16 år, att utföra sexuell posering. Detta genom att han försökt förmå henne att posera genom att röka för honom eller visa sina bröst för honom i ett videosamtal. Det hände någon gång mellan den 16 november 2020 och den 18 november 2020.

2.2 Har försökt främja eller utnyttja NN 44, som var 14 år, att utföra sexuell posering. Detta genom att han vid ett flertal tillfällen försökt förmå henne att visa sina bröst i videosamtal. Det hände mellan den 24 maj 2020 och den 31 maj 2020.

2.3 har försökt främja eller utnyttja NN 36, som var 17 år, att utföra sexuell posering. Detta genom att erbjuda ersättning mot att hon skulle posera för honom i videosamtal samt att han hotat att sprida bilder på målsäganden när hon röker till hennes föräldrar om hon inte poserar för honom. Det hände någon gång mellan den 8 oktober 2018 och den 15 november 2020. Brottet ska bedömas som grovt eftersom han tjatat på målsäganden i över två års tid samt hotat henne.

3.1 Har försökt främja eller utnyttja NN 25, som var 17 år, att utföra sexuell posering. Detta genom att han via sociala medier bett henne röka för honom och visa sin nakna kropp för honom i videosamtal. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 7 september 2018 och den 3 januari 2020.

3.2 Har försökt främja eller utnyttja NN 40, som var 17 år, att utföra sexuell posering. Detta genom att han hotat att sprida en video där målsäganden poserar avklädd om hon inte skickade bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände någon gång mellan den 4 oktober 2018 och den 7 oktober 2018.

3.3 har genom hot försökt främja eller utnyttja NN 7, som var 16 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier försökt förmå henne att visa sig naken i videosamtal med honom. Det hände den 23 juni 2020.

Gärningen ska bedömas som grov då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till att den skett genom hot om att sprida bilder av sexuell karaktär på målsäganden.

Har främjat eller utnyttjat NN 7, som var 16 år, att via sociala medier förmå henne att posera avklädd för honom i videosamtal. Det hände den 22 juni 2020.

Gärningen ska bedömas som grov då tilltalad hänsynslöst utnyttjat målsäganden genom att tjata intensivt på henne, vilselett henne avseende att hon ska få betalt för poseringen samt att han gett henne instruktioner om posering som för målsäganden varit grovt förnedrande.

Har ofredat NN 44, född 2006, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet genom att visa sitt nakna kön, onanera och stöna i videosamtal med henne. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2020 och den 21 juli 2020.)

Påföljd: Fängelse 2 år 3 månader, frikänns dock från försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x1, försökt till utnyttjande av barn för sexuell posering x1 och utnyttjande av barn för sexuell posering x1.

 

Skellefteå

2023-10-03

B 186-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 67 år)

(Har betraktat och innehaft barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Han har på två datorer innehaft sammanlagt tretton bilder övergreppsmaterial på barn, varav nio bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad och fyra bilder särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 5 december 2021 och den 2 december 2022.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten.

OBS!! Tidigare dömd: Dömdes av denna tingsrätt den 13 januari 2023 i mål B 1316-21 för bland annat barnpornografibrott och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i ett år. Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland som i dom den 15 juni 2023 i mål B 149-23 ändrade påföljden till fängelse i ett år och sex månader. Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen.

 

2023-10-12

B 1023-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 13 år. Vidare har han vid samma tillfälle utfört en annan sexuell handling jämförlig med samlag mot NN 3. Den sexuella handlingen bestod av att han penetrerat NN 3 med sitt finger/sina fingrar och låtit henne onanera åt honom. Det hände den 22 september 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Solna

2023-10-02

B 1450-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 38 år)

(1. Har den 4 januari 2022, främjat eller utnyttjat att Sekretess A, som vid tillfället var 11 år, har medverkat i sexuell posering. Detta genom att uppmana målsäganden att fotografera sina bröst och skicka bilden till honom samt erbjudit målsäganden pengar för detta. Målsäganden har därefter skickat en bild och den åtalade har skickat pengar

2. Har skickat en bild av sitt kön till Sekretess A. Det hände den 4 januari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling som framgår av bilagan till domen. Övervakare utses av frivården.

 

2023-10-05

B 6065-23

Domslut: Obs! 2 Åtalade. (Man 1: 21 år. Man 2: 19 år)

Man 1: Våldtäkt mot barn x3.

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som var 14 år. Han har härvid penetrerat Sekretess A:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 18 juni 2023 och den 19 juni 2023.

1.2 Har genomfört vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 14 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha penetrerat Sekretess A:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Vid tillfället har han utöver det vaginala och orala samlaget även genomfört ett analt samlag som Sekretess A inte har samtyckt till. Det hände någon gång mellan den 18 juni 2023 och den 19 juni 2023.

1.3 Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände mellan den 18 juni 2023 och den 19 juni 2023.)

Man 2:  Våldtäkt mot barn x2.

(1.1 Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Han har vid samma tillfälle genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha penetrerat Sekretess A:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 14 april 2023 och den 11 juni 2023.

1.2 Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha penetrerat Sekretess A:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 14 april 2023 och den 11 juni 2023.)

Påföljd:

Man 1: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut..

Man 2: Villkorlig dom samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Stockholm

2023-10-16

B 8023-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft 6 362 barnpornografiska bilder samt 14 filmer. 602 bilder och 14 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslösa och bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände från okänd tidpunkt fram till den 20 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och/eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

Sundsvall

2023-10-25

B 571-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 66 år)

(Har i vart fall mellan den 20 september 2020 och den 9 mars 2021 uppsåtligen innehaft och betraktat barnpornografiskt material. Materialet har bestått av 71 113 bilder, varav 4 130 bilder klassats som grovt barnpornografiskt material. Därutöver har materialet bestått av tillhopa 1408 filmer, fördelat på 779 filmer med en speltid om 88 timmar som klassats som barnpornografiskt material samt 629 filmer med en speltid på 31 timmar 42 minuter som klassats som grovt barnpornografiskt material. 

Det grova barnpornografiska materialet har avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat hänsynslöst sätt. Han har dessutom någon gång mellan den 28 juni 2018 och 11 augusti 2020 framställt två bilder som skildrat barn i pornografisk bild. Framställningen har skett genom att han monterat in en bild på en närstående, som vid tillfället var under 18 år, i en pornografisk bild. Det sammantagna innehavet och handlandet betraktas som grovt brott med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader.

 

Södertörn

2023-10-04

B 10313-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år.)

(1.1 Har främjat målsäganden att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att prova utmanande kläder/kostymer och stå naken framför honom. Poseringen var ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

1.2 Har främjat målsäganden att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att visa sig naken framför honom. Poseringen var ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 29 januari 2023 och den 30 januari 2023.

2.1 Har vidrört målsägandens kropp genom att ta bort tejp och sätta på tejp på målsägandens kropp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

2.2 Har ofredat Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att skicka en bild med sexuellt innehåll till målsäganden. Det hände den 24 februari 2023.

3. Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han berörde målsägandens underliv samt penetrerade målsägandens underliv med ett finger. Målsäganden var 16 år och stod under fostran av eller hade ett liknade förhållande till honom. Han har även förmått målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka att målsäganden stod i beroendeställning till honom. begick gärningen med uppsåt. Han var i vart fall grovt oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt. Det hände den 5 mars 2023.)

Påföljd: Frikändes.

 

2023-10-05

B 8814-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 4 som var 6 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har dragit upp målsägandens tröja, lagt målsägandens hand på eller vid sitt könsorgan samt blottat sig, onanerat och fått utlösning inför NN 4. Det hände den 7 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 4:s låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 4.

Samt åtalad för misshandel på målsägande: Har hållit för NN 4:s mun och näsa med sin hand)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

2023-10-09

B 6794-22

OBS!! 19 målsägande i åldern 9–15 år

Domslut:

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. 3. Grovt barnpornografibrott. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13. 5. Barnpornografibrott x17. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt underliv. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022 och den 4 april 2022.

2. Har ofredat målsäganden, sekretess 1, som då var 10 år, genom att skicka meddelanden samt bilder och videoklipp med sexuellt innehåll till henne. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022 4 april..

3. Har innehaft i vart fall 1 655 barnpornografiska bilder, varav 646 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 2 907 barnpornografiska filmer, varav 1 295 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden på filmerna som bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till drygt 255 timmar. Det hände fram till och med den 19 januari 2023.

4.1 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden A att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 26 december 2022.

4.2 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 3, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 3 att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 27 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.3 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 2, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 2 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 7 juli 2021.

4.4 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 4, som då var 8 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 4 att onanera på sig själv. Det hände den 21 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.5 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 6, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 6 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 10 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.6 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 11, som då var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 11 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 4 juli 2021.

4.7 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 7, som då var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 7 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att ställa sig på alla fyra naken och göra juckrörelser vänd både mot och från kameran. Det hände den 24 april 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.8 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 9, som då var 9 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 9 att onanera på sig själv. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.9 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden D, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande D att onanera på sig själv. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.10 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden E, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande E att onanera på sig själv och få utlösning. Det hände den 19 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.11 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden G, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden G att onanera på sig själv och att naken ställa sig på alla fyra och visa upp sin rumpa och analöppning. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.12 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden H, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden H att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 1 november 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.13 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 10, som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 10 att onanera på sig själv. Det hände den 10 juni 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

5.1 Har skildrat målsäganden A i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1. Det hände den 26 december 2022. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.2 Har skildrat målsäganden sekretess 3 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.2. Det hände den 27 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.3 Har skildrat målsäganden sekretess 2 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.3. Det hände den 7 juli 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.4 Har skildrat målsäganden sekretess 4 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.4. Det hände den 21 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.5 Har skildrat målsäganden sekretess 5 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 6. Det hände den 6 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.6 Har skildrat målsäganden sekretess 6 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.5. Det hände den 10 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.7 Har skildrat målsäganden sekretess 11 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.6. Det hände den 4 juli 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.8 Har skildrat målsäganden sekretess 7 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.7. Det hände den 24 april 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.9 Har skildrat målsäganden B i barnpornografisk film genom att filma delar av en livechatten som avses i åtalspunkten 7.1. Det hände den 9 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.10 Har skildrat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatterna som avses i åtalspunkterna 4.8 och 7.2. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.11 Har skildrat målsäganden C i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 7.3. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.12 Har skildrat målsäganden D i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1´9. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.13 Har skildrat målsäganden E i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 15.1. Det hände den 19 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.14 Har skildrat målsäganden G i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.11. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.15 Har skildrat målsäganden H i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 17.1. Det hände den 1 november 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.16 Har skildrat målsäganden sekretess 8 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 8. Det hände den 14 januari 2023. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.17 Har skildrat målsäganden sekretess 10 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.12. Det hände den 10 juni 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

6. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden sekretess 5, som då var 13 år, medverkat i sexuell posering då målsäganden sekretess 5 inför honom på chattforumet Omegle visat upp sin nakna penis. Det hände den 6 oktober 2021.

7.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden B att medverka i sexuell posering då målsäganden B inför honom via chattforumet Omegle visat och tagit på sitt nakna kön och därefter penetrerat sin slida med sina fingrar. Vid samma tillfälle har hon visat och tagit på sina nakna bröst. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 9 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.2 Har främjat eller utnyttjat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12, som båda var 9 år, att medverka i sexuell posering då de inför honom via chattforumet Omegle tagit på och visat upp sina nakna penisar. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden C att medverka i sexuell posering de målsäganden C inför honom via chattforumet Omegle visat sin nakna penis och onanerat på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8. Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden sekretess 8, som var 9 år. Han har förmått målsäganden sekretess 8 att flertalet gånger ta på sin penis, onanera på sig själv, sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning samt att upprepade gånger föra in ett finger och en tandborste i analöppningen. Det hände den 14 januari 2023.)

Påföljd: Fängelse 8 år.

 

2023-10-10

B 12748-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Innehaft barnpornografi bestående i totalt 7 bilder och 49 filmer, varav 1 bild och 38 filmer bedömts som grovt barnpornografiska)

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 160 timmar.  Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

2023-10-10

B 9720-23

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: 17 år)

(Har innehaft och spridit en film med barnpornografiskt material. Det hände den 16 juli 2022 via internet.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

2023-10-16

B 3380-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 68 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Det har varit fråga om 400 illegala filer med barnpornografiska bilder och filmer varav 196 filer innehållit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har även spridit minst 8 av dessa filer, varav 6 av filerna innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 12 april 2021 och den 6 juli 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en större mängd filer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Samt åtalad för: Vapenbrott.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Obs! Tidigare dömd: Han dömdes den 1 oktober 2013 för grovt barnpornografibrott till sex månaders fängelse. Verkställigheten skedde under 2014 och han blev villkorligt frigiven den 9 oktober det året. Prövotiden gick ut den 9 oktober 2015.

 

2023-10-20

B 14268-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har ofredat NN 4, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4:s sexuella integritet genom att ta på målsägandens lår och föra sin hand fram och tillbaka på låret, hålla i målsägandens hand, hålla sin arm runt målsäganden samt smeka målsäganden i ansiktet. Det hände den 20 september 2023 under en bussfärd.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-10-24

B 7398-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2 (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligen utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende samt drogpåverkan, befann sig i en särskilt utsatt situation.

1.2 Har haft analt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende, befann sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 25 mars 2022 och den 15 september 2022.

Samt åtalad för olaga hot mot målsägande: Har hotat NN 4 genom att fälla uttalanden samt skicka meddelanden av innebörd att han skulle skada/döda NN4 och en annan person. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 30 augusti 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Uddevalla

2023-10-27

B 3098-21

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x 4. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(1.1 Har sexuellt ofredat A som var 11 år vid tillfället, på sätt som varit ägnat att kränka As sexuella integritet. Gärningen bestod i att han i naket tillstånd har onanerat framför henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 31 augusti 2020.

1.2 Har sexuellt ofredat A som var 11 år vid tillfället, på sätt som varit ägnat att kränka As sexuella integritet. Gärningen bestod i att han vid upprepade tillfällen i naket tillstånd onanerat framför A. Det hände någon gång mellan den 28 augusti 2021 och den 29 augusti 2021.

1.3 Har sexuellt ofredat B som var 10 år vid tillfället, på sätt som varit ägnat att kränka Bs sexuella integritet genom att visa sin erigerade penis för henne. Det hände någon gång mellan den 2 september 2019 och den 5 september 2019.

1.4 Har sexuellt ofredat B som var 10 år vid tillfället, på sätt som varit ägnat att kränka Bs sexuella integritet genom att beröra B på hennes nakna rumpa. Det hände någon gång mellan den 2 september 2019 och den 5 september 2019

2. Har i samband med att beslag gjordes olovligen innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 2 080 bilder och 2 354 filmer med en sammanlagd speltid om 154 timmar och 47 minuter.

Av bildmaterialet visar 501 bilder (varav 375 unika) och 1 589 filmer (varav 1 283 unika) barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. De filmer som bedömts som särskilt hänsynslösa uppgår den sammanlagda speltiden till 94 timmar och 2 minuter. 

Han har därtill i 9 bilder först skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft dessa bilder. Det hände mellan den 1 september 2019 och den 25 november 2021 genom att han skildrade barn i 9 bilder under september 2019 och att han därefter innehaft de aktuella bilderna fram till den 25 november 2021, vilket också var datumen för övriga beslag. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en omfattande mängd, innehavet avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för tvång genom att bindas fast och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för vaginala, anala och orala penetrationer av vuxna, djur har förekommit samt avbildats med kroppsvätska i ansiktet och på kroppen. Dessa bilder och filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp).

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Uppsala

2023-10-16

B 122-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 52 år)

(1.1 Har fildelat 3 filer innehållandes barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 6 september 2020 och den 7 september 2020.

1.2 Har innehaft 123 filer innehållandes barnpornografiska bilder. Av innehavet var 94 bilder och 2 filmer om totalt 4 min och 3 sekunder att anse som övergreppsmaterial och 23 bilder och 4 filmer om totalt 3 minuter och 16 sekunder att anse som särskild hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 10 oktober 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

Varberg

2023-10-03

B 2786-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x 2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har ofredat NN 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att sätta henne i sitt knä och hålla fast henne, kyssa henne, ta henne på rumpan och brösten samt genom att ta på och gnugga/smeka hennes kön. Det hände den 30 augusti 2022.

1.2 Har ofredat NN 10, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 10s sexuella integritet, genom att kyssa henne samt genom att ta på hennes bröst och rumpa. Det hände någon gång mellan den 25 december 2022 och den 31 december 2022.)

Påföljd: Målet avskrivs.

 

2023-10-13

B 2330-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: 17 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 5, genom att ha fört in sin penis i målsägandens underliv. NN 5 var 14 år vid tillfället. Det hände den 10 mars 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 30 timmar.

 

Värmland

2023-10-10

B 4210-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har blottat sig och onanerat för Sekretess A, Sekretess B, Sekretess C och Sekretess D, som var 9-10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet och väcka obehag. Det hände den 23 augusti 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x2.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård.

 

2023-10-24

B 2385-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 32 år)

(Har genomfört en sexuell handling med sekretess A, som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022. Den sexuella handlingen har bestått i att han tagit på målsägandens kropp och bröst innanför kläderna och bh:n samt tagit sin hand innanför målsägandens trosor och berört målsägandens kropp och underliv.)

Påföljd: Frikänns.

 

Västmanland

2023-10-26

B 5488-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(Har ofredat NN1, NN2 och NN3, som var 12, 13 respektive 12 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1, NN2 och NN3 sexuella integritet, genom att onanera inför dem. Det hände någon gång den 30 augusti 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 220 kr.

 

Växjö

2023-10-05

B 2414-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit en barnpornografisk film på Snapchat. Det hände den 9 juni 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård: Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Ångermanland

2023-10-24

B 1292-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har innehaft och delat en barnpornografisk film som bedömts som särskilt hänsynslös. Det hände den 6 oktober 2022.)

Påföljd: 80 dagsböter om 80 kr.

 

2023-10-31

B 2854-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 69 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han har berett sig tillgång till. Innehavet har bestått i 85 bilder och 2 filmer med en sammanlagd speltid om en minut som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi) samt 28 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 18 oktober 2021 och den 22 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom, samhällstjänst 60 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

 

Örebro

2023-10-06

B 3104-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har olovligen innehaft en film innehållandes barnpornografi. Det hände någon gång mellan den 12 juni 2022 och den 19 maj 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 50 timmar.

 

2023-10-11

B 4641-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har den 31 oktober 2021 gjort en film av ett dokumenterat sexuellt övergrepp mot barn (barnpornografi) tillgänglig för annan via det sociala mediet Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material. Det skedde via Internet.

1.2 Har den 2 november 2021 gjort en film av ett dokumenterat sexuellt övergrepp mot barn (barnpornografi) tillgänglig för annan via det sociala mediet Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material. Det skedde via Internet.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 300 kr.

 

2023-10-18

B 7330-22

Domslut: Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har den 5 juli 2018, innehaft och betraktat barnpornografiskt material bestående av tre rörliga bilder, så kallad GIF, som han laddat upp på ett Google-konto på internet. Bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

1.2 Har fram till den 19 mars 2019, innehaft och betraktat barnpornografiskt material bestående av 162 bilder varav 77 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt en film med en speltid om 2 minuter och 32 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

1.3 Har den 29 mars 2019, innehaft och betraktat barnpornografiskt material bestående av en rörlig bild, så kallad GIF, som han laddat upp på ett Google-konto på internet. Bilden är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Han har därutöver mellan den 19 mars 2019 och den 31 mars 2020, innehaft och betraktat barnpornografiskt material bestående av 644 bilder varav 10 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 18 filmer varav 5 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmerna har en sammanlagd speltid om 18 minuter 15 sekunder.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling samt följa de föreskrifter som frivården bedömer erforderligt. Övervakare utses av frivården.

 

********************************

Domar från hovrätter

 

Göta hovrätt

2023-10-06

B 3039-23

Domslut: 1.Försök till våldtäkt mot barn. 2.Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3.Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4.Våldtäkt mot barn. 5.Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. 6. Barnpornografibrott x2. 7.Sexuellt ofredande mot barn. 8.Sexuellt övergrepp mot barn. 9.Grov våldtäkt mot barn. 10. Brott mot djurskyddslagen. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå A som var under 12 år att genomföra en sexuell handling på sig själv. Har försökt få A att föra upp ett föremål i sitt underliv genom att hota med att döda hennes familj om hon inte gjorde det.

2. Har försökt förmå A som var under 12 år att skicka nakenbilder genom att skriva att han ska ha bilder annars blir hon såld som sexslav och bifogat en kontaktannons med texten flicka säljes och angett att adresser och koder frans till bostäder.

3.1. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att A, som var under 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv där hon poserar helt eller delvis naken och skickat till honom.

3.2 Har främjat och utnyttjat D, som var under 12 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka bilder på sina bröst och underliv till honom via snapchat.

4.Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att A förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett finger. Målsäganden har tagit bilder på sig själv när hon utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat bilderna till

gärningsmannen. 

5. Har bestämt en träff med A som var under 12 år i syfte att begå våldtäkt mot barn

6.1. Har skildrat A i 17 barnpornografiska filmer genom att filma när snapchat från A öppnas.

6.2. Har skildrat D i 47 barnpornografiska bilder och 10 filmer.

Har ofredat A, som var under 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka As sexuella integritet, genom att skicka snoppbilder samt filmer där han runkar. Det hände vid minst fyra tillfällen.

7. Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling genom att ta på sitt underliv.

8. Har genomfört sexuella handlingar med D som var under 12 år, som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Detta genom att under videosamtal och chatt förmått och instruerat D att föra upp fingrar och föremål i sitt underliv. Han har samtidigt tillfredsställt sig själv sexuellt under tiden D genomfört handlingar.

Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till målsägandens ålder samt då han visat särskild hänsynslöshet och råhet. Övergreppet har skett i barnets hemmiljö. De sexuella handlingarna har innefattat för målsäganden grovt förnedrande handlingar. Att han har dokumenterat övergreppen har förstärkt kränkningen.

9. Har genomfört sexuella handlingar med hundar.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 8 år 6 månader.

(Växjö Tr. B 6344–22 dömde till fängelse 9 år)

 

2023-10-09

B 3302-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x5.  2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Våldtäkt mot barn x5. 4. Sexuellt ofredande mot barn x2. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att hångla/kyssa henne samtidigt som han utfört sexuella handlingar jämförliga med samlag gentemot Sekretess B enligt gärningsbeskrivningen under åtalspunkt 2. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 29 maj 2022 på parkeringen ****)

1.2 Har ofredat Sekretess A, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att pussa/kyssa henne. Det hände någon gång mellan den 27 maj 2022 och den 28 maj 2022 vid ****skolan.

1.3 Har i kontakt med Sekretess A, som var 11 år gammal, skickat meddelanden och via videosamtal gjort uttalanden med sexuella anspelningar och uttryckt sig på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har således genom ord eller handlande ofredat Sekretess A på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 20 maj 2022 och den 31 juli 2022.

1.4 Har ofredat Sekretess C, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att förmå målsäganden att sätta sig i hans knä och medan hon satt där ta och klämma henne på brösten, innanför hennes tröja och BH. Det hände någon gång mellan den 13 juni 2022 och den 20 juli 2022.

1.5 Har ofredat Sekretess C, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att ta samt klämma på målsägandens bröst utanpå hennes tröja samt i anslutning därtill pussa henne på kinden, pannan och munnen. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2022 och den 18 augusti 2022 vid en skatepark.

2. Har utnyttjat att Sekretess A, som då var 11 år gammal, utfört sexuell posering för honom genom att förmå henne att i ett videosamtal visa sitt nakna bröst. Han har härvid gjort en skärminspelning av videosamtalet. Det hände den 29 maj 2022

3.1 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess B, som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har vidrört/smekt målsäganden kön samt penetrerat målsäganden vaginalt med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 29 maj 2022 på en parkering.

3.2 Har utfört sexuella handlingar med Sekretess C som var 14 år gammal. De sexuella handlingarna bestod i att ta och smeka målsäganden på brösten under hennes tröja och BH, utföra oralt- och vaginalt samlag med målsäganden samt föra in sina fingrar i målsägandens vagina. Det hände någon gång mellan den 29 juli 2022 och den 30 juli 2022.

3.3 Har haft vaginalt samlag med Sekretess E som var 13 år gammal. Det hände den 13 mars 2023 vid en skatepark.

3.4 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess F, vid tillfället 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med sina fingrar. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till honom. Det hände den 24 maj 2022.

3.5 Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess F, vid tillfället 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med fingrar och en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till honom. Det hände någon gång mellan den 24 maj 2022 och den 25 maj 2022.

4.1 Har ofredat Sekretess C, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att förmå målsäganden att sätta sig i hans knä och medan hon satt där ta och klämma henne på brösten, innanför hennes tröja och viska till henne att han har fått stånd. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 31 augusti 2022 vid en skatepark.

4.2 Har ofredat Sekretess D, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att hångla/kyssa henne samtidigt som han hållit sina händer om hennes kinder. Det hände den 12 mars 2023 vid en lekplats.

Har uppmanat och förmått Sekretess F, som då var 12-13 år gammal, att vid fem tillfällen framställa nakenbilder/-filmer på sig själva och därefter skicka dem till honom. Han har härvid beskrivit och uppmanat hur hon ska posera och genomföra sexuella handlingar på sig själv. Han har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände vid fem tillfällen under perioden från och med den 15 februari 2021 till och med den 4 september 2022.

Brotten bör bedömas som grova då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att han har hotat att kontakta målsägandens bröder och berätta för dem att hon skickat nakenbilder/-filmer på sig själv till honom om hon inte skickar nakenbilder/-filmer.

Har mellan den 15 februari 2021 och den 14 mars 2023 gjort sig skyldig till barnpornografibrott enligt följande. 

– Har på elektronisk lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 3 barnpornografiska bilder föreställande målsäganden Sekretess F. 

– Har skildrat barn i barnpornografisk bild enligt följande: med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av konversationer med målsäganden Sekretess F och filmer föreställande målsäganden. Han har härvid skildrat barn i 6 barnpornografiska filmer. Total speltid 1 minut och 53 sekunder. -med hjälp av skärmavbildning funktionen på sin mobiltelefon fotat av bilder på målsäganden Sekretess F och härvid skildrat barn i 5 barnpornografiska bilder. -med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av ett videosamtal med målsäganden Sekretess A och härvid skildrat barn i 1 barnpornografiska film. Total speltid 9 sekunder)

Påföljd: Överklagan tillbakadragen.

(Jönköpings Tr. B 1159-23 dömde till fängelse 6 år.)

 

2023-10-20

B 383-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: 34 år)

(Har innehaft 13 712 barnpornografiska bilder och 898 barnpornografiska filmer, filmerna med en total speltid av drygt 106 timmar. Av bilderna är 3 351 bilder och 435 filmer, dessa med en total speltid av drygt 85 timmar att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år.

(Kalmar Tr. B 4342-18 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

2023-10-27

B 3443-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Kränkande fotografering. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år.)

(1.1 Har genomfört orala samlag, försök till anala samlag och andra sexuella handlingar med målsäganden NN 2 som var under 15 år. De orala samlagen har bestått i att GM har sugit av målsäganden. Försök till anala samlag har bestått i att GM försökt föra in sin penis i målsägandens anus. De sexuella handlingarna har bestått i att GM har förmått målsäganden att onanera åt honom och att GM har onanerat åt målsäganden. Det hände vid flertalet tillfällen mellan den 29 november 2021 och den 17 februari 2023.

1.2 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 2 som var under 15 år. Det orala samlaget har bestått i att GM har sugit av målsäganden. Den sexuella handlingen har bestått i att GM har onanerat åt målsäganden. Det hände någon gång mellan den 10 februari 2023 och den 12 februari 2023.

1.3 Har genomfört orala samlag och andra sexuella handlingar med målsäganden NN 2 som var under 15 år. De orala samlagen har bestått i att GM har sugit av målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att GM har onanerat åt målsäganden. Det hände vid tre tillfällen någon gång mellan den 30 september 2022 och den 2 oktober 2022.

1.4 Har genomfört oralt samlag och andra sexuella handlingar med målsäganden NN 2 som var under 15 år. Det orala samlaget har bestått i att GM har sugit av målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att GM har förmått målsäganden att onanera åt honom och att GM har onanerat åt målsäganden. Det hände någon gång mellan den 19 juni 2022 och den 20 juni 2022.

Har någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 12 april 2023 olovligen i hemlighet fotograferat målsäganden NN 2 när denne befunnit sig avklädd, dels naken, dels endast iförd kalsonger. Målsäganden var vid tidpunkten för gärningarna under 15 år.

Har den 12 april 2023 olovligen innehaft barnpornografi i form av tio bilder, varav nio av bilderna föreställde målsäganden NN 2.

Har mellan den 21 januari 2021 och den 12 april 2023 skildrat (åtalspunkten 2) och därefter innehaft nio barnpornografiska bilder föreställande målsäganden NN 2. Bilderna har ett sexuellt motiv.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 6 år.

(Örebros Tr. B 1815-23 dömde till fängelse 8 år. Friades dock från kränkande fotografering)

 

 

Svea hovrätt

2023-10-11

B 14010-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har skildrat Sekretess A och Sekretess B, som båda var under 18 år, i barnpornografiska filmer. Det hände någon gång mellan den 16 augusti 2020 och den 17 augusti 2020.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 6267-20 dömde till skyddstillsyn.)

 

2023-10-12

B 2189-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har innehaft 32 barnpornografiska bilder, varav 6 har bedömts som grovt övergreppsmaterial, samt 198 barnpornografiska filmer, varav 91 har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Speltiden för filmerna uppgår till 6 tim och 5 min, varav ca 2 tim 53 min har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Det barnpornografiska materialet har återfunnits i tre olika lagringsmedia hos honom. Det hände den 20 januari 2021.

2. Har främjat och utnyttjat att Sekretess C, som då var 15 år, utfört sexuell posering genom att skicka av honom efterfrågade nakenfilmer på sig själv. Det hände den 25 oktober 2020.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Stockholms Tr. B 16614-20 dömde till villkorlig dom, 40 dagsböter om 220 kr. Frikänns från utnyttjande av barn för sexuell posering.)

 

2023-10-17

B 11268-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har genomfört ett oralt samlag med sekretess A som vid tidpunkten för brottet var 12 år gammal. Det hände den 21 april 2022.

Även åtalad för olaga hot mot målsägande: Har hotat sekretess A genom att på Snapchat skriva ”Kmr hämta galna guzzar på dig som kan knulla upp dig”.)

Påföljd: Dömer även för olaga hot, i övrig gäller tingsrättens beslut.

(Solna Tr. B 5289-22 dömde till ungdomsvård, friades dock från olaga hot.)

 

2023-10-18

B 4191-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 12 år. Han har också penetrerat Sekretess A med sina fingrar vilket med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2010 och den 12 juni 2010

2.Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 september 2011 och den 31 oktober 2011.

Samt åtalad för: Stöld.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Södertörns Tr. B 2941-20 friade för våldtäkt mot barn. Men dömdes för stöld till fängelse 1 månad.)

 

2023-10-18

B 11270-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft och spridit barnpornografiska bilder/filmer. I de beslagtagna enheterna och i molntjänster som han hade tillgång till fanns det minst 355 barnpornografiska bilder/filmer. Det hände någon gång mellan den 13 december 2021 och den 9 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 278 bilder/filmer, med en sammanlagd speltid som överstiger 17 timmar, innehåller skildringar av barn som är särskilt unga, som utsätts för tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Han har vidare spridit delar av materialet till flera personer.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 2767-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas.)

OBS! Tidigare dömd: Han dömdes den 9 augusti 2019 för våldtäkt vid två tillfällen och barnpornografibrott till fängelse fyra år. Han blev villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff den 11 december 2021 med en återstående strafftid om 487 dagar. Prövotiden gick ut den 12 april i år.

 

2023-10-27

B 7769-22

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 2. Grovt barnpornografibrott x4. 3. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 38 år)

(1.1 Han har med underförstådda hot att hon eller hennes familj annars skulle utsättas för brott förmått NN 3 som var 11 år gammal att skapa 23 bilder på sig själv med barnpornografiskt innehåll, varav två grova, samt fem filmer på sig själv med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på 1 min 1 sek.

Brottet är grovt på grund av målsägandens låga ålder samt att han hotat NN 3 genom att visa att han vet var hon bor och vad hennes föräldrar heter och säga att han kommer söka upp dem om hon inte skickar bilderna och filmerna samt på grund av att han förmått NN 3 att utföra kränkande handlingar på sig själv genom att bl.a. kissa på sina trosor samt föra in en penna i sitt könsorgan samt sin analöppning och sedan slicka på pennan. Det hände någon gång mellan den 27 maj 2017 och den 7 juni 2017.

1.2 Har förmått NN 6 som var elva år gammal, eller annan okänd målsägande under 15 år, att skapa minst tio bilder på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 28 augusti 2017.

1.3 Har förmått NN 21 som var tio år gammal att skapa fyra bilder på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 28 juni 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.4 Har förmått NN 21 som var tio år gammal att skapa en bild på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 23 juli 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.5 Har förmått NN 9 som var tio år gammal att skapa 56 bilder med barnpornografiskt innehåll samt två filmer med grovt barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på elva sekunder. Det hände den 29 december 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon förmåtts utföra kränkande handlingar på sig själv genom att penetrera sitt eget könsorgan med sina fingrar.

2.1 Har skildrat NN 3 som var 11 år gammal i ovan angivna bilder och filmer med pornografiskt innehåll. Detta har skett genom att han tvingat NN 3 att skapa bilder och filmer efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände någon gång mellan den 27 maj 2017 och den 7 juni 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, då det skett med tvång och då NN 3 förmåtts utföra kränkande handlingar på sig själv.

2.2 Har skildrat NN 6 som var elva år gammal, eller annan okänd målsägande under 15 år, i 27 barnpornografiska bilder. Detta har skett genom att han förmått NN 6 eller annan målsägande att skapa bilder efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände den 28 augusti 2017. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2.3 Har skildrat NN 21 som var tio år gammal i fem barnpornografiska bilder. Det hände vid två tillfällen mellan den 28 juni 2017 och den 23 juli 2017. Detta har skett genom att han förmått NN 21 att skapa fem bilder efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2.4 Har skildrat NN 9 som var tio år gammal i 56 barnpornografiska bilder och två grovt barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på elva sekunder. Detta har skett genom att han förmått NN 9 att skapa bilder och filmer efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände den 29 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon förmåtts utföra kränkande handlingar på sig själv genom att penetrera sitt eget könsorgan med sina fingrar.

2.5 Har utöver ovan angivna bilder/filmer på identifierade målsägande innehaft 792 barnpornografiska bilder, varav 333 bedömts grova, samt 100 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på 7 tim 18 min 20 sek, varav 73 filmer med en sammanlagd speltid på 7 tim 9 min 6 sek är grova. Det hände den 24 januari 2018.

Brottet bör bedömas som grovt på grund av den stora mängden barnpornografiskt material.

3. Har ofredat NN 6 som var elva år gammal, eller annan målsägande under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s eller annan målsägandens sexuella integritet, genom att skicka bilder och chattmeddelanden med pornografiskt och sexuellt innehåll. Det hände den 28 augusti 2017.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nacka Tr. B 496-21 dömde till fängelse 1 år 9 månader. Frikänns dock från 1 fall av grovt barnpornografibrott och ett fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.)

 

2023-10-27

B 11329-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år)

(Har främjat att målsäganden A, vid tillfället 12 år gammal, medverkat i en sexuell posering där hon tagit kort på sin nakna kropp och skickat till honom via Snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till ungdomstjänst 30 timmar.

(Södertörns Tr. B 5647-23 frikände.) 

 

2023-10-30

B 14118-22

Domslut: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 37 år)

(Har förmått målsäganden, som var under 18 år, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar. Det hände den 21 april 2021 på *** skolan)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 5191-21 dömde till fängelse 6 månader.)

 

2023-10-31

B 11984-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har innehaft totalt 3 784 filer innehållandes barnpornografiskt material. 2 230 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, 1 538 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer med en total speltid på 32 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial samt 9 filmer med en total speltid om 4 minuter 4 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har från detta innehav spridit 13 barnpornografiska filer. Det hände någon gång mellan den 12 maj 2021 och den 2 augusti 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Uppsala Tr. B 6161-23 dömde till fängelse 1 år 4 månader av den villkorligt medgivna friheten förverkas.)

 

Hovrätten i Väst

2023-10-04

B 6165-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 47 år)

(Har blottat sitt kön för NN 5 samt onanerat inför henne. Agerandet var ägnat att väcka obehag hos NN 5 samt ägnat att kränka NN5:s sexuella integritet. Det hände den 12 april 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Halmstads Tr. B 1070–22 dömde till: Villkorlig dom och dagsböter 40 om 225 kr)

 

2023-10-16

B 5748-22

Domslut: Sexuellt ofredande x3. (Åtalad: Man 53 år)

(1.1 Har i sin roll som läkare vid en konsultation sexuellt ofredad NN 1, född i maj 2005, genom att smiska/daska henne på rumpan. Det hände den 8 april 2020.

1.2 Har i sin roll som läkare vid en konsultation sexuellt ofredad NN 1, född i maj 2005, genom att smiska/daska henne på rumpan. Det hände den 17 april 2020.

1.3 Har i sin roll som läkare sexuellt ofredat NN1, född 5 maj 2005, genom att vid en ansiktsbehandling knäppa upp hennes byxor och föra in sin hand innanför hennes byxor samt frågat henne om han fick bita/suga på hennes bröst. Han har därefter kysst målsägande. Det hände den 20 april 2020.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till villkorlig dom.

(Göteborgs Tr. B 12178-20 dömde till fängelse 6 månader.)

 

2023-10-27

B 5717-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn (Åtalad: Man: 58 år)

(1. Har vid ca 20 till 25 tillfällen, utan att målsäganden A deltagit frivilligt, tagit sina fingrar innanför målsägandens trosor och smekt/pillat på hennes underliv. Målsäganden A var 15-17 år vid gärningstillfällena. Målsäganden har vid gärningarna dels sovit, dels ”frusit till” och knappt vågat röra sig. Vidare har målsäganden vid några tillfällen vänt bort sin kropp från den tilltalade när han tagit på henne och på detta sätt därmed markerat för honom att hon inte ville. Målsäganden har vidare inte deltagit frivilligt eftersom den tilltalade otillbörligt utnyttjat att hon på grund av sömn befunnit sig i en särskild utsatt situation, alternativt att den tilltalade förmått målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka att hon stått i beroendeställning till honom. Brottet är grovt bland annat med hänsyn till omfattningen av gärningarna samt med hänsyn till målsägandens unga ålder samt med hänsyn till att den tilltalade varit som en fadersgestalt för målsäganden, eller att han haft en fostrande roll, närstående roll eller liknande roll i förhållande till målsäganden. Det hände mellan den 1 augusti 2018 och den 6 augusti 2020.

2. Har genomfört sexuella handlingar mot målsäganden B som är hans avkomling. Detta har skett när målsäganden B varit 14 år och 15 år. Han har vid ca tio tillfällen smekt/vidrört hennes underliv utanpå hennes trosor/stringtrosor. Han har också, vid fler tillfällen än de 10 gånger som han tagit på hennes underliv utanpå trosorna, tagit på och klämt på hennes bara kropp – bland annat på hennes bröst och hennes rumpa – med sina fingrar, och då vid flera tillfällen kommit relativt långt in med fingret mellan hennes skinkor och därför även vidrört området där anus börjar. Han har även vid flera tillfällen smekt hennes mellangård. Han har också vid flera tillfällen klämt på hennes bröst utanpå hennes t-shirt/tröja. Brottet är grovt bland annat på grund av omfattningen av gärningarna samt på grund av att målsäganden B är den tilltalades avkomling. Det hände mellan den 8 juli 2018 och den 7 juli 2020.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 3 år.

(Vänersborgs Tr. B 3342-22 dömde till fängelse 2 år 8 månader.

Dömdes även för: Sexuellt ofredande.)

 

2023-10-30

B 2951-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2018 och den 30 november 2021 genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med Sekretess 2 genom att förmå målsäganden att suga av honom. Målsäganden deltog inte frivilligt. Målsäganden var fram till februari 2021 under 15 år.

2.1 Har vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2018 och den 20 juni 2022, ofredat målsäganden genom att dels ta denne på rumpan, dels skicka bilder på sitt nakna kön, s.k. dickpicks, till denne. Målsäganden var fram till februari 2021 under 15 år. Agerandet var ägnat att kränka Sekretess 2 sexuella integritet.

2.2 Har vid upprepade tillfällen mellan den 3 juli 2020 och den 30 november 2021, dels blottat sitt nakna kön för Sekretess 1 och därvid vid vissa av tillfällena onanerat inför Sekretess 1, dels skickat bilder på sitt nakna kön, s.k, dickpicks, till Sekretess 1. Agerandet var ägnat att kränka Sekretess 1 sexuella integritet.

3.1 Har vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2018 och den 20 juni 2022, främjat och utnyttjat att Sekretess 2 utfört och/eller medverkat i sexuell posering genom att ha förmått Sekretess 2 att fota sin rumpa i underkläder och skicka till honom. Sekretess 2 var fram till februari 2021 under 15 år. Poseringarna var ägnade att skada målsägandens hälsa och utveckling.

3.2 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 1 utfört och medverkat i sexuell posering genom att ha förmått målsäganden att ta foton på sin rumpa bland annat i underkläder och skicka till honom. Sekretess 1 var under 15 år. Det hände vid flera tillfällen mellan den 3 juli 2020 och den 30 november 2021.

  1. Har genomfört sexuell handling med Sekretess 1 genom att, utan att målsäganden deltog frivilligt och mot ersättning om 80 kr, förmå målsäganden att titta på och ta på hans nakna kön. Sekretess 1 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 1 augusti 2021.

Även åtalad för våldtäkt mot målsägande: Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, förmått Sekretess 2 att suga av honom samt genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess 2. Avsugningen var sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 augusti 2020 och den 30 juni 2021.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 3 år för samtliga åtalspunkter.

(Borås Tr. B 3333-22 dömde till skyddstillsyn för sexuellt ofredande x2, frikändes dock från övriga åtalspunkter.)

 

2023-10-30

B 6445-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har under tiden från och med den 11 februari 2018 till och med den 26 februari 2018 betalat för och olovligen förvärvat, innehaft eller betraktat i vart fall 17 barnpornografiska filmer, vilka samtliga bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

Han har vidare under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 26 mars 2019 olovligen innehaft eller betraktat minst 36 bilder och 94 filmer, varav 12 bilder och 53 filmer har bedömts som grovt barnpornografiskt material. Filmernas sammanlagda speltid uppgår till drygt 11 timmar.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till 80 och dagsbotsbeloppet till 50 kr.

(Varbergs Tr. B 765-19 dömde till villkorlig dom 50 dagsböter om 70 kr)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-10-23

B 2528-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film med en speltid på 21 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Kristianstads Tr. B 97-23 dömde till skyddstillsyn. Dömdes även för ringa narkotikabrott.)

 

2023-10-23

B 3332-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23år)

(GM har tillsammans och i samförstånd med den underårige GM 2 (14 år) genomfört vaginalt och oralt samlag med målsäganden, som vid tidpunkten för gärningen var ett barn (14 år). GM 2 har fysiskt betvingat målsäganden genom att dra i hennes hår och trycka hennes huvud mot sitt kön. Han har därefter puttat henne mot GM 1 som, genom att trycka målsägandens huvud mot sitt kön, har förmått henne att genomföra oralt samlag med honom. GM 1 har därefter hållit fast målsäganden medan GM 2 har tagit av henne kläderna. Därefter har GM 2 genomfört vaginalt samlag med målsäganden samtidigt som GM 1 har genomfört oralt samlag med henne. Därefter har GM 1 genomfört vaginalt samlag med henne. Målsäganden har alltså dels utsatts för flera övergrepp som utförts av GM 1 och GM2 var för sig och i en följd, dels har de förgripit sig på henne samtidigt. Det hände den 22 november 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna har använt våld, fler än en har förgripit sig på målsäganden eller på annat sätt deltagit i övergreppet och gärningspersonerna med hänsyn till tillvägagångssättet annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lunds Tr. B 6172-22 dömde till fängelse 5 år. Ska även utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 15 år.)

 

2023-10-25

B 2107-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 1269 bilder och 25 filmer. Av bildmaterialet avser 546 bilder och 20 filmer (total speltid 38 min och 29 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 5951 bilder och 588 filmer. Av bildmaterialet avser 1928 bilder och 394 filmer (total speltid 8 timmar, 29 minuter och 39 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lunds Tr. B 1738-21 dömde till fängelse 1 år 2 månader.)

OBS! Tidigare dömd: Dömdes i maj 2019 till skyddstillsyn för sexuellt övergrepp mot barn.

 

Nedre Norrland Hovrätt

2023-10-09

B 1667-22

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt övergrepp. (Åtalad: Man 70 år) 

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har onanerat åt NN 1. Det hände vid flera tillfällen mellan den 22 oktober 2017 och den 21 oktober 2020.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han har slickat på NN 1:s penis. Det hände vid flera tillfällen mellan den 22 oktober 2020 och den 24 november 2021.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Hudiksvalls (numera Hälsingland) Tr. B 2994–21 dömde till fängelse 2 år.)

 

2023-10-11

B 1923-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände den 27 november 2021. Den sexuella handlingen bestod av att NN 1 sög på hans penis.)

 

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Gävle Tr. B 3897–21 dömde till fängelse 2 år.)

 

2023-10-30

B 1671-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har vid upprepade tillfällen genomfört en sexuell handling med MA som var under 15 år. Han har bett MA att ta av sig på underkroppen, lagt sig bakom henne på golvet samtidigt som han tryckt sin penis mot hennes rumpa och hållit sina armar runt henne. Det hände någon gång mellan den 23 maj 2018 och den 31 december 2020.

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av att han varit närstående till MA och på grund av MA:s låga ålder mellan 6 och 9 år.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Sundsvalls Tr. B 1835-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

Övre Norrland Hovrätt

2023-10-18

B 302-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 59 år)

(Har någon gång under perioden den 29 april – 1 maj 2022 i sin bostad genomfört en sexuell handling med Sekretess A trots att Sekretess A vid tillfället var 8 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han tagit på Sekretess As rumpa, bröst och underliv.  

Brottet ska bedömas som grovt då han utnyttjat sitt särskilda förtroende som han såsom närstående till Sekretess A innehaft och då agerandet med hänsyn till Sekretess As låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess A.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Gällivare Tr. B 378-22 dömde till fängelse 1 år.)

 

2023-10-24

B 25-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har genom ovan gärning, åtalspunkt 2 skildrat barnpornografiska bilder på Sekretess A, som var 11 år. Det hände någon gång mellan den 14 november 2021 och den 28 november 2021.

Har i kontakter med Sekretess A, som var 11 år, på Snapchat instruerat och förmått henne att posera sexuellt och föra in sina fingrar i sin vagina vid två tillfällen. Han instruerade och förmådde Sekretess A att dokumentera det sexuella materialet genom filmer samt att skicka dessa filmer till honom. De sexuella handlingarna bestod i att han, genom instruktioner och uppmuntran, förmådde Sekretess A att föra in sitt finger i sitt underliv. Det hände mellan den 14 november 2021 och den 28 november 2021.

Har genom ovan gärning, åtalspunkt 2 även begått ett grovt utnyttjande av sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 14 november 2021 och den 28 november 2021.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut angående rubriceringen sexuellt övergrepp mot barn till våldtäkt mot barn och dömer till fängelse 2 år 6 månader.

(Skellefteå Tr. B 1080-22 dömde till fängelse 10 månader.)

 

2023-10-31

B 923-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till. Materialet bestod av 

– 49 filmer med en sammanlagd speltid om ca 1 timme och 237 bilder att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, samt 

– 71 filmer med en sammanlagd speltid om ca 3 timmar och 222 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 27 oktober 2021.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Umeå Tr. B 2212-21 dömde till: Skyddstillsyn

Föreskrift: Han ska genomgå den behandlingsplan som Kriminalvården föreslår som lämplig)

 

 

**********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

2 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter oktober 2023

  1. Jag kan lägga till att även förundersökningsprotokoll är offentliga handlingar efter att åtal väckts. Det kan variera lite när det gäller denna typ av mål men som princip är de offentliga och kan begäras ut från respektive domstol.

  2. Om det inte redan är så, vore önskvärt om domarna md anknytning till Dumpens gäddor blev noterade

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X