Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar September 2023

 

Alingsås

2023-09-27

B 338-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har främjat NN, som vid tiden för gärningen var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att ha förmått henne att ta bilder på sig själv och sedan skicka bilderna till honom. Det hände den 2 juni 2021.

2. Har innehaft 70 barnpornografiska bilder och 5 filmer med en total speltid om 1 minut och 1 sekund, varav 8 bilder och 2 filmer med en total speltid om 15 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 10 maj 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: Ska genomgå kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF eller det program frivården bestämmer.

 

Attunda

2023-09-06

B 6373-20

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(1. Har innehaft i vart fall 12 700 barnpornografiska bilder och 33 filmer med en speltid om i vart fall 1h 50 min. Det hände den 2 juni 2020.

2. Har med sitt finger berört en okänd målsägandes nakna kön vid klitoris. Målsäganden var vid tillfället maximalt 6 år gammal. Det hände den 10 juni 2016.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet begick mot en ung målsägande, målsäganden sov under övergreppet och kunde därmed inte värja sig mot det som skedde, övergreppet skedde på en förskola och var en plats som för målsäganden uppfattades som trygg samt att han vid tillfället utnyttjat sin ställning och särskilda förtroende till målsäganden då han var målsägandens förskolepedagog.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

2023-09-11

B 2590-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft två barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca 16 minuter i sin dator. Filmerna ska anses utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 22 februari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

2023-09-18

B 12032-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 47 år)

(Har ofredat NN 1, som var 7 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att han skickat meddelanden med lydelsen ”du e så söt”, ”hoppas du gillar mej”, ”härligt o jag älskar att gå naken hemma” samt ”gillar du ha hemlighet” samtidigt som han skickat ett fotografi på en halvnaken vuxen man. Meddelandena och bilden skickades den 13 november 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Blekinge

2023-09-12

B 1222–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer och via internet delat en barnpornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 2 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om 1 251 filer som bedömts som särskilt hänsynslöst material varav 17 timmar och 43 minuter filmmaterial. Sammanlagt 6 098 bilder och 861 filmer med en speltid om totalt 49 timmar 47 minuter)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

2023-09-13

B 1197–22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har innehaft 1210 barnpornografiska bilder samt 18 barnpornografiska filmer. Det hände den 9 mars 2022)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå frivårdens återfallspreventiva program avseende sexualbrott, SEIF.

 

2023-09-21

B 1257–23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x 5. 2. Grov våldtäkt mot barn x 2. 3. Grovt barnpornografibrott x 6. 4. Kränkande fotografering x 5. (Åtalad: Man 73 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände den 2 maj 2023.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.4 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.5 Har den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 6 år eller yngre, genom att hålla sin penis mellan Sekretess A:s skinkor. Mellan penis och Sekretess A:s kropp har lämnats någon form av vätska.

2.1 Har den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som var 7 år eller yngre, genom att lägga sin penis mot Sekretess A:s slidöppning mellan blygdläpparna, varvid könsdelarna har kommit i kontakt.

2.2 Har vid ett eller flera tillfällen någon gång under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023 genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som var mellan 4 år och 9 år gammal, genom att hålla sin penis mot Sekretess A:s kön och skinkor samt hålla sina fingrar på insidan av Sekretess A:s blygdläppar och sära på dessa.

3.1 Har den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera nämnda sexuella övergrepp mot Sekretess A under punkt 1.5.

3.2 Har den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera ovan nämnda sexuella övergrepp i punkt 2.1 mot Sekretess A.

3.3 Har vid ett eller flera tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023 skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera ovan nämnda sexuella övergrepp, punkt 2.2, mot Sekretess A samt i övrigt fotografera Sekretess A:s nakna och avklädda kropp.

3.4 Har den 5 december 2019 skildrat barn i pornografisk bild genom att filma Sekretess A:s nakna kropp och särskilt zooma in underliv och rumpa. Sekretess A var 5 år gammal. Total speltid är cirka 3 minuter och 30 sekunder.

3.5 Har den 7 december 2019 skildrat barn i pornografisk bild genom att filma Sekretess A:s nakna kropp och särskilt zooma in underliv och rumpa. Sekretess A var 5 år gammal. Total speltid är cirka 2 minuter.

3.6 Har den 9 juli 2020 skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera Sekretess A:s avklädda kropp utomhus. Sekretess A var 6 år gammal.

4.1 Har genom sitt agerande enligt punkt 3.1 olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan.

4.2 Har genom sitt agerande enligt punkt 3.2 olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan.

4.3 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 4.2, olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände vid ett eller flera tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023.

4.4 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 3.4, olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 5 december 2020.

4.5 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 3.5, olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 7 december 2019.)

Påföljd: Fängelse 8 år.

 

2023-09-26

B 472-23

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Detta genom att skriva till NN4 och be om att få köpa poseringsbilder samt erbjuda NN4 betalning i utbyte mot sex. Det hände någon gång mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023

2. Har ofredat NN4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN4:s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sin penis samt videos när han onanerar till NN4. Det hände mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 50 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

 

2023-09-29

B 837-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film som visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 15 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

Borås

2023-09-04

B 2973-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 54 år)

(Har ofredat Sekretess A, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att genom att till honom skicka bilder på sitt nakna könsorgan och skriva att han vill ”knulla hårt” samt liknande uttryck med sexuell innebörd. Det hände den 29 augusti 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr. 

 

2023-09-11

B 2515–23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(1. Har sexuellt berört NN 5, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att han den 17 juni 2023 i ett sommarhus i Danmark företagit en handling med sexuell innebörd. Detta genom att med sin fot smeka och beröra målsägandens lår samt röra med foten på och omkring hennes kön utanpå hennes kläder under omkring femton minuter. Handlandet väckte också obehag hos NN 5.

2. Har den 18 juni 2023 i ett sommarhus i Danmark genomfört sexuella handlingar jämförlig med samlag med målsäganden NN 5. Detta genom att sexuellt beröra henne med sin hand på hennes ben, lår, nedre delen av ryggen och höft, med sin hand beröra hennes kön utanpå hennes kläder, med sin hand beröra under hennes kläder hennes kön flera gånger för att sedan med sina fingrar penetrera hennes kön samt med sina händer beröra hennes bröst. 

Han har vidare förmått NN 5 att företa handling med sexuell innebörd samt blottat sitt nakna kön inför målsäganden genom att efter ovanstående dra ned sina byxor och underkläder, ta tag om hennes hand och föra handen mot sitt blottade kön för att sedan med hennes hand onanera hans penis genom att dra hennes hand fram och tillbaka över penisen. Vid tillfället för gärningen var målsäganden under 15 år.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-09-13

B 572–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har spridit eller innehaft barnpornografiska bilder enligt nedan. 

4 filmer har innehafts och gjorts tillgängliga genom delning på appen KIK som bedöms vara övergreppsmaterial mot barn, varav 3 av dessa bedöms utgöra särskilt hänsynslöst material. 

Detta upptäcktes den 17–21 november 2021. 

32 filer att betrakta som övergreppsmaterial som påträffades i beslag 2022.

4 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

10 filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial.

Filmernas totala speltid är ca 00:08:17. 

18 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid är ca 00:18:53.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 420 kr

 

Eksjö

2023-09-11

B 2004-22

Domslut: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 40 år)

(Har förmått målsäganden NN 1, 17 år vid tillfället, att mot betalning om 250 kronor företa och tåla sexuella handlingar. Det hände den 11 maj 2022.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Falun

2023-09-07

B 1882-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och delat en GIF-fil som skildrar barn i pornografisk film. Filen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har även innehaft 14 barnpornografiska bilder varav 5 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 18 augusti 2021 och den 8 april 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 150 kr.

 

2023-09-14

B 4307-19

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har innehaft 467 barnpornografiska bilder, varav en bedömts som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 4 december 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Gotland

2023-09-29

B 947-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har med våld tvingat NN19, som är 13 år, att genomföra ett oralt samlag på honom. Det hände den 2 augusti 2023. Han har tagit tag i NN19:s huvud och tryckt ned det mot sitt könsorgan och tvingat in sitt könsorgan i hennes mun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN19 är 13 år, det orala samlaget skedde utan hennes samtycke vilket hon gav uttryck för samt att han genomförde det orala samlaget med våld.

2. Har sexuellt ofredat NN 19, som är 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 19:s sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka bilder och filmer till henne med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 25 juli 2023 och den 2 augusti 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader. Friades dock för sexuellt ofredande mot barn.

 

Göteborg

2023-09-11

B 9717-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft två videoupptagningar av samma film som skildrar barn i pornografisk bild. Filmen som är cirka 58 sekunder är att anse som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 20 november 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. 

 

2023-09-13

B 6253-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2(Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat NN 1, som vid tidpunkten var 14 år, att medverka i sexuell posering. Han har därvid utgett sig för att vara en annan person och uppmanat eller förmått NN 1 att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Det hände den 19 december 2021.

1.2 Har främjat eller utnyttjat NN 13, som vid tidpunkten var 15 år, att medverka i sexuell posering. Han har därvid utgett sig för att vara en annan person och uppmanat eller förmått NN 13 att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Han har vidare förmått NN 13 att filma sig själv då han utförde en sexuell handling och skicka denna film till honom med hot om att han annars skulle sprida bilder på NN 13:s nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2023 och den 20 mars 2023.

Samt åtalad för olaga hot mot NN1: Har hotat NN 1 genom att uttala ord med innebörd att han skulle sprida bilder på NN 1:s nakna kropp för det fall NN 1 inte skickade en video där han utförde en sexuell handling. Det hände den 19 december 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

2023-09-18

B 941–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har via KIK innehaft och delat barnpornografiska filmer om 12 min 9 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 12 juni 2021 och den 14 juni 2021.)

Påföljd: Frikändes.

 

2023-09-26

B 8673-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har inledningsvis tagit på NN 10:s som var 14 år vid tillfället, rumpa och därefter på hennes bröst innanför tröjan samtidigt som han onanerade, vidare har han igen tagit på målsägandens rumpa och bröst samt på hennes underliv utanpå byxorna. Det hände den 8 januari 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

2023-09-27

B 7303-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 60 år)

(1. Har innehaft och spridit bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 20 april 2023. Han har därvid innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 6396 bilder och 9440 filmer, med en total speltid om ca 354 timmar. Av materialet är 3906 bilder och 2242 filmer, med en total speltid om ca 61 timmar, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har utgjort led i brottslig verksamhet som har utövats systematiskt och i större omfattning och då det har avsett en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer, varav en stor mängd är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.1 Har skildrat barnen NN 3, NN 6, och NN 7 i pornografisk bild. Det hände den 20 maj 2020.

2.2 Har skildrat barnen NN 7 och NN 10 pornografisk bild. Det hände den 19 juni 2021.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 13 som vid tidpunkten var 6 år. Den sexuella handlingen bestod i att han förmådde NN 13 att beröra hans penis och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom med hänsyn till NN 13:s låga ålder och att han var närstående till NN 13.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

OBS! Tidigare dömd: Den 26 augusti 2014 dömdes han för barnpornografibrott till villkorlig dom med samhällstjänst 140 timmar och ett angivet så kallat alternativstraff om fängelse 5 månader.

 

Haparanda

2023-09-19

B 303-23

Domslut: Grovt barnpornografi. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft 1 479 barnpornografiska bilder och 124 barnpornografiska filmer. Det hände den 6 februari 2023. Brottet bör bedömas som grovt eftersom 985 bilder och 38 filmer, med en sammanlagd speltid på cirka 1 timme och 25 minuter, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, det vill säga bilder/filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

Helsingborg

2023-09-07

B 6009–22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har via snapchat skickat flera bilder på sitt kön samt flera videos utvisande att han runkar till NN 4 som vid tidpunkten för brottet dels var 12 år, dels inte hade bett om det. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 oktober 2021.

2. Har genom att på snapchat uppmana henne därtill, förmått NN 4 att dels skicka nakenbilder på sig själv, dels skicka film i vilken hon penetrerar sitt kön med en hårborste till honom. NN 4 var vid tidpunkten 12 år gammal. Han har alltså utnyttjat att ett barn utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 september 2021.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

2023-09-13

B 3138-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft och spridit två filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en total speltid om en minut och 54 sekunder. Det hände den 23 december 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

 

Hälsingland

2023-09-11

B 2018-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört vaginalt samlag med NN 2 som var under 15 år. NN 2 deltog inte frivilligt och deltagandet var vidare en följd av att han använde våld genom att hålla i NN 2:s ben. Det hände någon gång mellan den 2 september 2022 och den 3 september 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

Hässleholm

2023-09-06

B 226-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell handling. (Åtalad: Man 48 år)

(Har genom att tillhandahålla sprit förmått NN 6, som var 16 år, att genomföra samlag med honom. Han har därigenom förmått NN 6 att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 17 september 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 100 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Jönköping

2023-09-06

B 4174-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande mot barn x3. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering(Åtalad: Man 57 år)

(1.1 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att till henne skicka en bild på sin erigerade penis. Det hände den 27 september 2022.

1.2 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att ställa nära henne samtidigt som han uttalade att han ”vill ha sex med henne men att det inte går eftersom hon är barn” eller ett uttryck med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 30 september 2022 och den 9 oktober 2022.

1.3 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att till henne skicka en film som visar hur han onanerar sin erigerade penis. Det hände den 1 oktober 2022

2. Har försökt förmå NN1, som var 13 år, att skicka nakenbild på sig själv. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 1 oktober 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården. Frias dock från ett fall av ”Sexuellt utnyttjande av barn”.

 

Kalmar

2023-09-13

B 504-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 13 år gammal. Det hände den 1 februari 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar.

 

Linköping

2023-09-11

B 1233–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och spridit tre filmer med barnpornografiskt innehåll som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 augusti 2021.

Har därutöver innehaft sammanlagt 12 filmer med barnpornografiskt innehåll, varav fem filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 13 april 2021 och den 21 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 50 kr.

 

2023-09-14

B 1918-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film av särskilt hänsynslös och grov karaktär. Det hände den 2 mars 2023)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-09-20

B 2841-23

Domslut: OBS! 2 Åtalade.

Åtalad 1: Man 20 år: Barnpornografibrott x2.

Åtalad 2: Man 23 år: Barnpornografibrott.

(1.1 Har skildrat 16-årigt barn i pornografiska filmsekvenser och därefter innehaft dessa. Det hände den 18 juni 2023.

1.2 Har skildrat 16-årigt barn i pornografisk filmsekvens och därefter innehaft den. Det hände under perioden mellan den 13 juni 2023 och den 18 juni 2023.

1.3 Har skildrat 16-årigt barn i pornografiska filmsekvenser och därefter innehaft dessa. Det hände den 18 juni 2023.)

Samt båda är åtalade för ”Grov våldtäkt x2” tillsammans med en 3e man (”Grov våldtäkt x1) på samma målsägande som barnpornografibrottet rör sig om

2.1 Man 1 och Man 3 har tillsammans och i samförstånd genomfört samlag med NN 9, 16 år gammal, som inte deltog frivilligt, genom att otillbörligt utnyttja att NN9 på grund av numerärt underläge, lägre ålder och påverkan av narkotika befann sig i en särskilt utsatt situation. Man 1 har genomfört oralt samlag med NN9 samtidigt som Man 3 genomförde vaginalt samlag med NN9. Övergreppet har filmats av Man 1. Gärningspersonerna har varit införstådda i brottsplanen och har genom sin närvaro, med numerärt överläge, dels förstärkt målsägandens utsatta situation, dels psykiskt främjat varandras handlande och uppsåt. Gärningarna bör bedömas som grova eftersom flera personer förgripit sig på en 16 år gammal målsägande samt att förloppet filmats. Det hände den 13 juni 2023.

2.2 Alla 3 åtalade har tillsammans och i samförstånd genomfört samlag med NN 9, 16 år gammal, som inte deltog frivilligt, genom att otillbörligt utnyttja att NN9 på grund av numerärt underläge, lägre ålder och påverkan av narkotika befann sig i en särskilt utsatt situation.

– Man 1 har genomfört oralt och vaginalt samlag med NN9. 

– Man 2 har genomfört oralt och vaginalt samlag med NN9. Vaginalt samlag har genomförts samtidigt som Man 3 genomfört oralt samlag. 

– Man 3 har genomfört oralt samlag med NN9. Oralt samlag har genomförts samtidigt som Man 2 genomfört vaginalt samlag. Delar av övergreppen har filmats av Man 1 och Man 2. Gärningspersonerna har varit införstådda i brottsplanen och har genom sin närvaro, med numerärt överläge, dels förstärkt målsägandens utsatta situation, dels psykiskt främjat varandras handlande och uppsåt. Gärningarna bör bedömas som grova eftersom flera personer förgripit sig på en 16 år gammal målsägande samt att förloppet filmats. Det hände natten mot den 18 juni 2023.)

Påföljd:  

Man 1: Fängelse 5 år. (Döms även för Penningtvättbrott x2 och ringa narkotikabrott, frias dock från 1 fall av grov våldtäkt.)

Man 2: Fängelse 5 år. (Döms även för ringa narkotikabrott x2)

(Man 3: Fängelse 5 år. (Tidigare dömd för våldtäkt till fängelse 2 år 3 månader, år 2022)

 

Lund

2023-09-12

B 4253-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 17 år)

(Har tillgängliggjort en barnpornografisk film genom delning via internet, snapchat. Filmen innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 12 september 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-09-12

B 237-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har genomfört sexuella handlingar som är jämförliga med samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har därvid förmått NN 1 att slicka på hans penis och att onanera åt honom. Han har även fört in sina fingrar i NN 1:s slida. Det hände någon gång mellan den 4 september 2020 och den 11 september 2020.

2. Har främjat och utnyttjat att NN 12 medverkat i sexuell posering. NN 12 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 18 oktober 2020 och den 19 februari 2021.

3.1 Har spridit en barnpornografisk bild föreställande NN 12. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 3 november 2020 till och med den 10 november 2020.

3.2 Har innehaft 17 barnpornografiska filer i form av 11 bilder och 6 filmer varav 2 av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska delta i den programverksamhet mot brott som frivården kan komma att bestämma om. Övervakare utses av frivården.

 

2023-09-18

B 3001-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Bilden har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 30 maj 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-09-27

B 2030-23

Domslut: Våldtäkt på barn x 3. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har haft vaginalt samlag med A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 29 mars 2023.

2. Har fört in sina fingrar i vaginan på A när målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 15 mars 2023.

3. Har vid flera tillfällen haft vaginalt samlag och oralt samlag med A samt fört in sina fingrar i vaginan på A, vilket är en handling jämförlig med samlag. A var under 15 år. Det hände mellan den 1 september 2022 och den 29 mars 2023.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader.

 

2023-09-21

B 3039-23

Domslut: Barnpornografibrott, ringa brott. (Åtalad: Man 55 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Det hände den 15 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som ringa eftersom innehållet i filmen inte får anses ha utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-09-28

B 4727-20

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har 2020-09-10 innehaft 1996 barnpornografiska bilder. Av dessa har 530 bedömts som särskilt hänsynslösa. Han har vidare innehaft 449 barnpornografiska filmer (speltid ca 32 timmar). Av dessa har 313 bedömts som särskilt hänsynslösa (speltid ca 19 h 45 min). Han har vidare 2019-04-06 spridit en barnpornografisk bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös. Vidare har han under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 skildrat barn i pornografisk bild vid åtta tillfällen. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningen dels innefattar både innehav, spridning och skildring av barnpornografi, dels avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer med lång speltid samt avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 vid flera tillfällen främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Målsäganden är född 2008. Det hände någon gång mellan den 6 maj 2014 och den 10 september 2020.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

Lycksele

2023-09-05

B 118–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material. 42 filer att betrakta som övergreppsmaterial, varav 36 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad och sex bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 2 januari 2023.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå föreslagen behandling.

 

Malmö

2023-09-14

B 7605-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har spridit eller på annat sätt gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en 31 sekunder lång film via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial eller grovt barnpornografisk bild. Det hände den 4 januari 2022.

1.2 Har spridit eller på annat sätt gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en 31 sekunder lång film via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial eller grovt barnpornografisk bild. Det hände den 4 januari 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

2023-09-19

B 9132–22

Domslut 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande. 4. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 3, som

vid tiden för gärningen var 13 år gammal. Det hände under ett pågående smskonversation dem emellan den 27 juni 2022.

Den sexuella handlingen har bestått i att han genom uppmaningar förmått NN 3 att penetrera sitt anus med sitt finger. NN 3 har på uppmaning fotograferat när han utför den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat bilden till honom.

2. Har främjat eller utnyttjat NN 3, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering. Detta har skett genom att han har förmått NN 3 att fotografera och filma när NN 3 utför sexuella handlingar på sig själv och sedan skicka filmerna via sms till honom, vilket NN 3 gjort. Det hände den 27 juni 2022

3. Har via sms skickat en film där han onanerar med sin penis. Filmen är skickad till NN 3, som vid tillfället var 13 år gammal. Handlandet har varit ägnat att kränka NN 3:s sexuella integritet. Det hände den 27 juni 2022.

4.1 Har skildrat två oidentifierade ickepuberterade pojkar när de visat upp sina nakna könsorgan framför en webbkamera. Skildrandet har bestått i att han skapat en videoupptagning av händelseförloppet med sin mobiltelefon. Videoupptagningen har han haft sparad på sin mobiltelefons kamerarulle tills han raderade den tre minuter senare. Det hände den 29 augusti 2022.

4.2 Har skildrat en oidentifierad ickepuberterad pojke när denne smekt och onanerat med sin penis framför en webbkamera. Skildrandet har bestått i att han skapat sammanlagt fyra videoupptagningar av händelseförloppet med sin mobiltelefon, varpå han raderade filmerna dagen efter. Det hände den 2 september 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. Friades dock från sexuellt övergrepp mot barn.

 

Mora

2023-09-01

B 389–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 som var 13 år. Det hände den 6 september 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, han ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 130 timmar.

 

2023-09-13

B 461-22 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande.  (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har försökt att främja att NN1 som var 14 år gammal skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att skriva till målsäganden och be henne skicka nakenbilder på sig. Det hände någon gång mellan den 21 februari 2022 och den 28 februari 2022)

 1. Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka bilder till målsäganden som var 14 år gammal på en avklädd kropp i kalsonger, på en snopp och genom att skriva sexuella konversationer till målsäganden bestående i att kommentera sitt könsorgan, sexuella handlingar och fantasier. Det hände någon gång mellan den 21 februari 2022 och den 28 februari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

 

2023-09-27

B 515-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 49 år)

(Har innehaft 5 barnpornografiska bilder. Det hände den 25 februari 2022.)

Påföljd: Frikändes.

 

Nacka

2023-09-04

B 521–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 3. Åtalad: Man: 38år) 

(1.1 Har genom att penetrera målsägandens NN 1 könsorgan med en dildo utfört en sexuell handling med målsäganden som var 16 år och som stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 30 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 och fått utlösning på hennes könsorgan. Målsäganden var 16 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 30 maj 2021 alternativt någon gång under januari-februari 2021.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 17 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 15 mars 2022. 

Förmådde målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka hennes beroendeställning till honom. Han utnyttjade otillbörligt att målsäganden på grund av intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation.

Även åtalad på målsägande: Våldtäkt x7. Sexuellt ofredande x2. Kränkande fotografering.)

Påföljd: Fängelse 5 år 4 månader.

 

2023-09-05

B 3696–20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 72 år)

(Har innehaft 3 825 barnpornografiska bilder, varav 147 bilder utgörs av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har också innehaft 75 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid av nästan 27 timmar, varav 49 filmer med en uppspelningstid av nästan 22 timmar utgörs av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med anledning av den stora mängden barnpornografiskt material, den låga åldern på flertalet av barnen i materialet samt då materialet i flertalet fall även skildrar utnyttjande av barn på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

2023-09-05

B 6920–22

Domslut: Barnpornografi(Åtalad: Man 21 år)

(Har innehaft 16 barnpornografiska bilder, varav 9 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 3 barnpornografiska filmer som samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 oktober 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 300 kr.

 

2023-09-28

B 4527-22

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x2(Åtalad: Man 17 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 6 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han rört/tagit NN 6 på dennes könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 27 maj 2022.

2.1 Har tagit/rört NN 6 på brösten. NN 6 var 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 27 maj 2022.

2.2 Har ofredat NN 6 på ett sätt som kunde förväntas kränka dennes sexuella integritet genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan till NN 6. Det hände den 27 maj 2022.)

Påföljd: Frikänns från samtliga åtal.

 

Norrköping

2023-09-12

B 417-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och betraktat 16 bilder och 3 filmer innehållande barnpornografi bl a på Sekretess A, som var 13 år gammal. Av innehavet är 4 bilder att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och två filmer som egenproducerat övergreppsmaterial genom skärminspelning. Det hände den 1 augusti 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå kriminalitetsprogrammet SEIF, inriktat mot sexualbrott, som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

2023-09-19

B 859–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 67 år)

(Innehaft och betraktat 37 barnpornografiska bilder. Av bilderna är 15 bilder att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

 

Norrtälje 

2023-09-05

B 190–21

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott(Åtalad: Man 23 år)

(1. Har via konversation på snapchat främjat eller utnyttjat att NN1, som vid tiden för brottet var 14 år gammal utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har förmått målsäganden att fotografera sin kropp på bland annat bröst och rumpa i underkläder/naket samt skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 8 februari 2021 och den 8 mars 2021.

 1. 2. Har innehaft 28 bilder och 3 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid om 1 minut och 22 sekunder. Det hände den 8 mars 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 400 kr.

 

Nyköping

2023-09-07

B 871-23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(Har i chattkonversation försökt förmå NN 7 att utföra/medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka nakenbilder på sig själv till honom mot betalning. Det hände någon gång mellan den 1 december 2022 och den 7 februari 2023.

Poseringen skulle vara ägnad att skada NN 7:s hälsa om brottet hade fullbordats då han försökte förmå henne att posera naken och fotografera sig själv mot ersättning i form av pengar. Gärningen kom inte att fullbordas eftersom NN 7 inte utförde instruktionerna. Det har dock förelegat en fara för att brottet skulle ha fullbordats.)

Påföljd: Villkorlig dom.

OBS! Tidigare dömd: Han dömdes i oktober 2021 för två fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.

 

2023-09-07

B 2181-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(Har innehaft dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiskt material). Innehavet har omfattat 68 bilder och 81 videofiler. Av bilderna är 47 att anse som av den s.k. normalgraden och 21 är att anse som särskilt hänsynslöst material. Gällande videofilmerna är 31 att anse som av den s.k. normalgraden (speltid cirka 30 minuter) och 50 är att anse som särskilt hänsynslöst material (speltid cirka 59 minuter). Det hände den 18 december 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: Ska genomföra den programverksamhet med inriktning sexualbrott som Frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Skellefteå

2023-09-28

B 741-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har genomfört vaginala samlag och/eller andra sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med NN 3 som var 14 år. De andra sexuella handlingarna bestod i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 25 mars 2022 och den 22 maj 2022.

 1. Har ofredat NN 16, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16:s sexuella integritet, genom att smeka hennes underliv, genom att ta tag i hennes hand och lägga den på sin penis samt genom att vid flera tillfällen ta på hennes bröst. Det hände den 26 mars 2022 i NN 3:s bostad.)

Samt åtalad för misshandel på målsägande: Har misshandlat NN 3 genom att ta ett grepp runt hennes hals och trycka henne mot en vägg och därefter trycka ned henne i en säng. Det hände någon gång mellan den 15 april 2022 och den 1 maj 2022 i målsägandens bostad.

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 100 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Solna

2023-09-07

B 4596-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört oralt och analt samlag med NN 2 som vid tidpunkten för gärningen var under 15 år. I samband med gärningen har han knuffat NN 2 så att han slog huvudet i en vägg. Av våldet orsakades NN 2 en bula i bakhuvudet. Det hände den 21 maj 2023.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

2023-09-07

B 1087-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(Har genomfört oralt samlag med NN1 som vid tidpunkten för gärningen var under 15 år. Han har förmått NN1 att utföra oralsex på honom. Det hände den 13 december 2022.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

OBS! Tidigare dömd: Dömdes senast den 28 april 2023 av Svea hovrätt (efter överklagande av en av Nacka tingsrätt meddelad dom den 24 februari 2023) för två fall av våldtäkt mot barn och barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till fängelse 4 år och sex månader. Verkställigheten påbörjades den 8 juni 2023. 

 

Stockholm

2023-09-22

B 9501-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har genomfört ett analt samlag med målsäganden NN 6 som var 14 år. Målsäganden har härvid penetrerat misstänkts anal med sin penis. Det hände den 16 juni 2023. 

Gärningen är att bedöma som grov då han genomfört samlaget efter underförstått hot om våld samt att han genomfört samlaget utan att använda skyddsmedel, trots att han har Hepatit B med risk att smitta målsäganden med allvarlig sjukdom. Han har därigenom visat särskild hänsynslöshet.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Södertälje

2023-09-25

B 1368-23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(Har försökt förmå NN 2, som var 15 år, att skicka nakenbilder till honom i utbyte mot betalning. Han har därigenom försökt främja och utnyttja att målsäganden skulle utföra eller medverka i sexuell posering, vilket hade varit ägnat att skada NN 2:s hälsa eller utveckling. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände någon gång mellan den 14 september 2022 och den 28 september 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 150 kr.

 

Södertörn

2023-09-04

B 5647-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering(Åtalad: Man 16 år)

(Har främjat att målsäganden A, vid tillfället 12 år gammal, medverkat i en sexuell posering där hon tagit kort på sin nakna kropp och skickat till honom via Snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-09-06

B 15452-21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft och betraktat 84 filer som bedömts utgöra övergreppsmaterial. Av dessa 84 filer bedöms 83 utgöra barnpornografiska bilder och 1 bild bedöms utgöra särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 14 september 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 120 kr.

 

2023-09-07

B 389-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har bitit NN 1, som vid tillfället var 13 år gammal, i bröstet och har därefter stoppat in sina fingrar i hennes underliv vilket allt orsakat smärta. NN 1 har haft kläderna på under händelsen. Det hände den 9 januari 2023. Handlingen att stoppa in fingrarna i NN 1:s underliv är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag.)

Påföljd: Fängelse 3 år Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas.

OBS! Tidigare dömd: Dömdes den 27 november 2020 för ”Sexuellt utnyttjande av barn.” Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle tre månaders fängelse ha dömts ut. Genom slutligt beslut den 4 juli 2022 undanröjdes den villkorliga domen och påföljden bestämdes till fängelse i två månader och 14 dagar. Verkställigheten påbörjades den 26 september 2022 och han blev villkorligt frigiven den 13 november samma år med en återstående strafftid om 25 dagar. Prövotiden går ut den 13 november 2023. 

 

2023-09-13

B 3077-23

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har tagit på Sekretess NN5:s könsorgan. Hon har dels tagit på hans penis och pung, dels tagit ett grepp om hans penis och tryckt och/eller klämt på hans penis. Sekretess NN5 var 8 år. Det hände den 25 februari 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

2023-09-18

B 10579-23

Domslut: Barnpornografibrott, ringa brott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har innehaft och spridit en film med barnpornografiskt material. Det hände den 4 maj 2022.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-09-26

B 10672-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har främjat och utnyttjat att målsäganden NN 4, som var 12 år vid tillfället, utfört en sexuell posering, genom att målsäganden till honom skickat en film på sin delvis nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022.

 1. Har skildrat målsäganden NN 4 som var 12 år vid tillfället, i pornografisk bild genom att få henne att filma sig själv och skicka filmen som utgör barnpornografi. Han begick gärningen med uppsåt. Han var åtminstone oaktsam beträffande omständigheten att målsägande var under 18 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022
 2. Har ofredat målsäganden NN 12, som var 11 år vid tillfället, genom att skicka en film av sexuell karaktär till henne. Det kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

2023-09-26

B 10348-23

Domslut: Våldtäkt mot barn (Åtalad: Man 21 år)

(Har genomfört ett vaginalt samt oralt samlag med NN 4 som var 12 år. Det hände den 6 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Uddevalla

2023-09-14

B 693-21

Domslut: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 28 år)

(Har förmått A, som varit 16 år, att mot ersättning företa och tåla en sexuell handling, genom att betala henne för att utföra oralsex på honom samt för att få penetrera henne vaginalt med ett finger/fingrar. Det hände den 24 januari 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 420 kr.

 

2023-09-15

B 1904-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag med målsägande A, född i december 2009 (14 år). Han har härvid genomfört, eller i vart fall försökt att genomföra, ett vaginalt samlag med henne, varvid deras könsorgan kommit i sådan beröring med varandra att det är att bedöma som ett fullbordat samlag. Vidare har han förmått henne att utföra oralsex på honom samt slickat hennes underliv. Det hände mellan den 23 juni 2023 och den 24 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att han tagit med målsägande A till sin bostad och försett henne med alkohol och narkotika, av vilket hon blivit kraftigt påverkad, innan han genomfört våldtäkten.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader. Döms även för ringa narkotikabrott.

 

Umeå

2023-09-06

B 2212–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till. Materialet bestod av 

– 49 filmer med en sammanlagd speltid om ca 1 timme och 237 bilder att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, samt 

– 71 filmer med en sammanlagd speltid om ca 3 timmar och 222 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 27 oktober 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandlingsplan som Kriminalvården föreslår som lämplig.

 

Uppsala

2023-09-04

B 9103-22

Domslut: Grovt barnpornografi. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft 156 filer innehållande barnpornografiska bilder och filmer. 106 bilder och 4 filmer med en speltid om ca 26 minuter är att anse som övergreppsmaterial. 43 bilder och 3 filmer med en speltid om ca 2,5 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Forsström har vidare spridit och delat 822 filer innehållande barnpornografiska bilder och filmer. 520 bilder och 2 filmer med en speltid om ca 6 minuter är att anse som övergreppsmaterial. 292 bilder och 8 filmer med en speltid om ca 55 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Detta skedde enligt nedan genom de två gärningsmomenten under perioden från och med den 11 februari 2021 till och med den 29 april 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

2023-09-06

B 6161-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år.)

(Har innehaft totalt 3 784 filer innehållandes barnpornografiskt material. 2 230 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, 1 538 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer med en total speltid på 32 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial samt 9 filmer med en total speltid om 4 minuter 4 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har från detta innehav spridit 13 barnpornografiska filer. Det hände någon gång mellan den 12 maj 2021 och den 3 augusti 2023.)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader av den villkorligt medgivna friheten förverkas.

OBS! Tidigare dömd för samma rubricering, står dock ej när eller påföljden:  Med hänsyn till gärningens straffvärde och art samt återfallet saknas det enligt tingsrätten, trots det vårdbehov som finns, förutsättningar att bestämma påföljden till någon annan än fängelse. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse i ett år.

 

Varberg

2023-09-05

B 1166–22

Domslut: Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte(Åtalad: Man 33 år)

(Har föreslagit/stämt träff med NN 4, som var 12 år, i syfte att med henne genomföra samlag eller vidta annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände mellan den 26 januari 2022 och den 2 februari 2022.

Har skickat ett flertal meddelanden med sexuellt innehåll till NN 4 som var 12 år och förmått henne att delta i och fortsätta en konversation med sexuellt innehåll, varigenom NN 4 företagit och medverkat i en handling med sexuell innebörd. Hans meddelanden har även varit ägnade att kränka NN 4:s sexuella integritet.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som frivården föreskriver. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

2023-09-11

B 2617–22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott. 4. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har, under pågående chattkonversation på Snapchat, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 3 som var 10 år respektive 11 år vid tillfällena. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden genom uppmaningar förmåtts att penetrera sig själv vaginalt. Målsäganden har fotograferat och/eller filmat sig själv när handlingarna utförts och sedan skickat materialet till honom. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 23 januari 2021 och den 9 april 2021.

2.1 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 3, som var 10 år och 11 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar på Snapchat där han fått NN 3 att skicka fotografier/film på sig själv utvisandes bröst, underlivet och/eller rumpa/anal. Dessa fotografier/film har sedan skickats till honom som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände vid 12 tillfällen mellan den 23 januari 2021 och den 26 januari 2022.

2.2 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 21, som var 13 och 14 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar på Snapchat där han fått NN 21 att skicka fotografier och filmer på sig själv utvisandes bröst, underlivet samt rumpa/anal. Dessa fotografier och filmer har sedan skickats till honom som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 7 november 2021 och den 12 augusti 2022.

 1. Har framställt/skildrat barn i pornografiska bilder, 46, genom att förmå NN 3 att via Snapchat skicka bilder på sin nakna kropp till honom som han sedan sparat ner på sin mobiltelefon. Det hände någon gång mellan den 23 januari 2021 och den 26 januari 2022.
 2. Har ofredat NN 10, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 10s sexuella integritet, genom att i Snapchatkonversation skicka meddelanden med innebörden att målsäganden ska föra upp olika föremål i sitt underliv och anal. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 2 augusti 2022 och den 6 oktober 2022.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 11 månader.

 

2023-09-11

B 1033–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 15 år)

(Har spottat på sin finger och penetrerat målsäganden NN 3:s vagina med fingret och fört fingret ut och in. Målsäganden var 7 år. Det hände den 14 april 2023.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag med hänsyn till kränkningens allvar.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 7 månader.

 

Vänersborg

2023-09-20

B 3528-21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft sex barnpornografiska bilder. En av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 17 september 2020 och den 2 september 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska underkasta sig den vård och behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

2023-09-28

B 5106-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 24 bilder och 17 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av dessa är 7 bilder och 11 filmer med en total speltid på cirka 12 minuter att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har även spridit barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 28 januari 2022 och den 7 december 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 50 kr.

 

Värmland

2023-09-04

B 190-23

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag med NN 3 som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att åtalad upprepat fört in ett eller flera fingrar i NN3:s underliv samt vidrört målsägandens slida med sitt könsorgan. Det hände den 5 januari 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 100 timmar.

 

Västmanland

2023-09-18

B 1567–19

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år) 

(Har tagit befattning med barnpornografiska bilder och filmer enligt nedan. Det hände mellan i vart fall den 29 december 2018 – 15 mars 2019. 

Han har härvid innehaft i vart fall 18 308 filer som är att betrakta som övergreppsmaterial, varav: 

– 7 412 bildfiler är att betrakta som övergreppsmaterial. 

– 9 146 bildfiler är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 375 filmfiler är att betrakta som övergreppsmaterial. Total speltid är c a 20 timmar. 

– 1 375 filmfiler är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är c a 47 timmar. 

Några av bilderna är manipulerade på så sätt att fotografier av ett barns ansikte (sekretess) klippts in på bilderna, varigenom nya barnpornografiska bilder har skapats. Några av de bilder som han innehaft och som skildrar barn som utsatts för särskilt hänsynslösa sexuella övergrepp, har han under samma tid och plats, skickat i chattar till annan och härigenom överlåtit bilderna eller förevisat dem eller på annat sätt gjort dem tillgängliga för annan. Brottet bör bedömas som grovt eftersom hanteringen avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

2023-09-27

B 2698-20

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att NN1, som varit 13 år, mot ersättning medverkat i en sexuell posering genom att beställa nakna och/eller lättklädda bilder på henne som sedan tagits och skickats till honom mot betalning. Det hände någon gång mellan den 31 januari 2020 och den 7 februari 2020.

1.2 Har främjat och utnyttjat att NN2, som varit 13 år, mot ersättning medverkat i en sexuell posering genom att beställa nakna och/eller lättklädda bilder på henne som sedan tagits och skickats till honom mot betalning. Det hände någon gång mellan den 31 januari 2020 och den 7 februari 2020.

1.3 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, som varit 14 år, mot ersättning medverkat i en sexuell posering genom att beställa nakna och/eller lättklädda bilder på henne som sedan tagits och skickats till honom mot betalning. Det hände den 28 januari 2020.

1.4 Har främjat och utnyttjat att NN6, som varit 16 år, mot ersättning medverkat i en sexuell posering genom att beställa nakna och/eller lättklädda bilder och/eller filmer på henne varvid hon tagit en film och skickat till honom mot betalning. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 21 oktober 2019 och den 24 november 2019.

1.5 Har främjat och utnyttjat att NN8, som varit 16 år, mot ersättning medverkat i en sexuell posering genom att beställa nakna och/eller lättklädda bilder på henne som sedan tagits och skickats till honom mot betalning. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 15 mars 2020 och den 1 april 2020.

2.1 Har försökt förmå NN3, som varit 14 år, att mot ersättning medverka i en sexuell posering genom att han mot betalning efterfrågat nakna och/eller lättklädda bilder på henne. Brottet har inte fullbordats men fara för brottets fullbordan förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 3 februari 2020.

2.2 Har försökt förmå NN5, som varit 14 år, att mot ersättning medverka i en sexuell posering genom att han mot betalning efterfrågat nakna och/eller lättklädda bilder på henne. Brottet har inte fullbordats men fara för brottets fullbordan förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 28 januari 2020.

2.3 Har försökt förmå NN7, som varit 13 år, att mot ersättning medverka i en sexuell posering genom att han mot betalning efterfrågat nakna och/eller lättklädda bilder och/eller filmer på henne. Brottet har inte fullbordats men fara för brottets fullbordan förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände någon gång mellan den 14 augusti 2020 och den 16 augusti 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig.

 

Växjö

2023-09-01

B 1242-23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19år)

(Har skickat meddelanden där han försökt förmå NN1, som var 12 år, att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp till honom. Han har därigenom försökt främja och utnyttja att målsäganden skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 22 januari 2022 och den 31 januari 2022.)

Påföljd: 50 dagsböter om 50 kr.

 

2023-09-05

B 4249–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har ofredat NN, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att vid två tillfällen ta henne på rumpan. Det hände den 3 augusti 2022)

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Ångermanland

2023-09-27

B 2039-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har sammanlagt innehaft totalt 261 filer som är att betrakta som barnpornografi, varav 56 bilder och 86 filmer (med en total speltid om ca 5 h 14 minuter och 30 sekunder) är att betrakta som övergreppsmaterial samt varav 20 bilder och 99 filmer (med en total speltid om ca 03 h 48 minuter och 17 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vidare har han på annat sätt gjort barnpornografiska bilder tillgängliga för någon annan. Det hände någon gång mellan den 4 mars 2022 och den 9 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora totala mängden övergreppsmaterial som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vidare ska brottet bedömas som grovt med hänsyn till att övergreppsmaterialet visar barn som blir utsatta för penetreringar av vuxna mäns könsorgan samt utsätts för spermaliknande vätska på sina ansikten.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 240 timmar. Föreskrift: Ska delta i frivårdens påverkansprogram SEIF, som riktar sig till personer som döms för barnpornografibrott.

 

2023-09-27

B 2131-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft 1271 barnpornografiska bilder, varav några bilder också spridits/gjorts tillgängliga till andra samt 366 av bilderna innehållit grovt barnpornografiskt material, och 62 barnpornografiska filmer, varav 39 av filmerna innehållit grovt barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 22 december 2019 och den 10 september 2020. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material samt då delar av materialet spridits/gjorts tillgängligt för andra.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 240 timmar Föreskrift: Ska delta i frivårdens påverkansprogram SEIF, som ett KBT baserat program med fokus på riskfaktorer för återfall i sexualbrott. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

2023-09-29

B 1002-21

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA som var under 15. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2015 och den 19 november 2015.

1.2 Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA under det att MA var 15–17 år och stod under hans fostran. Det hände någon gång mellan den 20 

november 2015 och den 19 november 2018.

Samt åtalad för: Våldtäkt och misshandel på målsägande.

Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA mot MA:s vilja. Det hände någon gång mellan den 20 november 2018 och den 30 oktober 2020.

Han har misshandlat MA genom att tilldela MA ett kraftigt slag med öppen hand i huvudet. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2018 och den 30 oktober 2018.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Östersund

2023-09-07

B 208-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 22 år)

(Har skickat bilder på sitt erigerade könsorgan till NN som vid tillfället var under 15 år och dessutom inte hade samtyckt till att motta några bilder av sexuell karaktär från tilltalad. Det hände vid flera tillfällen någon gång mellan den 1 december 2021 och den 16 december 2021.)

Påföljd: Frikändes.

 

***************************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

2023-09-21

B 441-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år.)

(Har haft samlag med NN 1 som var 14 år. Han har dragit ned byxorna på NN1, tryckt henne mot ett fönster och därefter genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 31 december 2020 och den 1 januari 2021.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Skaraborgs Tr. b 2285–21 dömde till fängelse 2 år 3 månader.)

 

2023-09-22

B 3919-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)
(Innehaft 14 filmer med barnpornografiskt innehåll som är att betrakta som särskilt
hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Den sammanlagda speltiden
uppgår till 16 minuter 23 sekunder.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Norrköpings Tr. B 539–22 dömde till villkorlig dom.)

 

2023-09-25

B 354-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har sexuellt berört NN 1 som var under 15 år. Beröringarna har bestått i att han tagit och/eller klämt NN 1 på brösten och rumpan. Det hände vid flera tillfällen mellan den 5 juni 2020 och den 7 februari 2021 i NN 1:s bostad. NN 1 var närstående till honom som således har utnyttjat sin särskilda ställning gentemot NN 1. Gärningen har vidare varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos NN 1 i sitt förhållande gentemot honom.

 1. Har innehaft 19 barnpornografiska bilder. Av dessa har han skildrat 16 bilder genom fotografering av NN 1 som var under 15 år. Det hände från den 1 januari 2018 fram till den 10 mars 2021. NN 1 var närstående till honom som således har utnyttjat sin särskilda ställning gentemot NN 1. Gärningen har vidare varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos NN 1 i sitt förhållande gentemot honom.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar.

(Linköpings Tr. B 1011–21 dömde till fängelse 9 månader.)

 

2023-09-27

B 4472-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har spridit 6 filer med barnpornografiskt material, varav två filer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filerna består av en bild och fem filmer. Det skedde via det sociala mediet KiK den 28 april 2020. Han har vidare mellan den 30 september 2017 och den 27 oktober 2020 innehaft och betraktat 106 filer barnpornografiskt material, varav 38 bilder och elva filmer, med en sammanlagd speltid om 31 minuter och 9 sekunder, är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Örebro Tr. B 5428–20 dömde till skyddstillsyn.)

 

Svea hovrätt

2023-09-01

B 7296-23

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har med målsäganden, som var 13 år vid tillfällena, genomfört sexuella handlingar jämförbara med samlag. Handlingarna har bestått i att han berört målsägandens könsorgan med sin mun och sina fingrar/händer samt förmått målsäganden att beröra hans könsorgan med sin mun och sina fingrar/händer.  Det hände vid flera tillfällen mot målsägandes vilja, mellan den 1 januari 2022 och den 1 juni 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Södertörns Tr. B 14255-22 dömde till ungdomstjänst 70 timmar.)

 

2023-09-06

B 9100-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man: 53 år)

(1.1 Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

1.2. Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.

 1. Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år.

(Nyköping Tr. B 973-23 dömde till fängelse 2 år.)

 

2023-09-12

B 9277-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har haft samlag och utfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden A som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han utfört oralsex på målsägande samt fört upp fingrar i hennes underliv. Det hände den 21 januari 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 375–22 dömde till fängelse. Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF.)

 

2023-09-14

B 7572-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x6. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Sexuellt ofredande x2. 4. Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess 1, som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

1.2 Har genomfört vaginalt samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag med Sekretess 2, som var 14 år. Målsäganden deltog inte frivilligt, vilket hon visade genom att låtsas sova. De sexuella handlingarna bestod i att han fört upp ett finger i målsägandens anal. Han har även försökt genomföra ett analt samlag med målsäganden, samt hållit ett strypgrepp på henne. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 12 juni 2022.

1.3 Har vid flera tillfällen genomfört vaginala samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar varit jämförliga med samlag med Sekretess 2, som var 14 år. De sexuella handlingarna har bestått i att han vid flera tillfällen förmått henne att utföra oralsex på honom, att han vid något tillfälle utfört oralsex på henne samt vid något tillfälle penetrerat målsägandens underliv med en sexleksak. Han har också i samband med sexuella handlingar slagit henne med händer och med ett bälte på rumpan, vilket orsakat smärta och röda märken. Det hände 10–20 gånger mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

1.4 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 3 som var 14 år, samt utfört oralsex på henne vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 7 maj 2020.

1.5 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 3 som var 14 år, samt förmått henne att utföra oralsex på honom vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 26 maj 2020.

1.6 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 3 som var 13 och 14 år att företa och tåla sexuella handlingar, jämförliga med samlag, genom att han via appen Snapchat har instruerat målsäganden att föra in fingrar och dildos i sitt underliv samt suga på en dildo. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

2.1 Har vid flera tillfällen filmat och fotograferat Sekretess 1, som var 12 år, när hon visat sin delvis avklädda kropp. Han har därmed främjat och utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

2.2 Har vid ett flertal tillfällen filmat när han genomfört samlag eller andra sexuella handlingar med Sekretess 2, som var 14 år. Han har också fotograferat Sekretess 2 när hon poserar i underkläder samt mottagit och kopierat filmer och bilder på henne när hon poserar på olika sätt som inneburit en exponering av sexuell innebörd. Han har därvid främjat och utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

2.3 Har vid flera tillfällen filmat Sekretess 3, som var 14 år, när han genomfört samlag och andra sexuella handlingar med henne. Han har också mottagit bilder och filmer på målsäganden när hon varit 13 och 14 år gammal där hon poserar på sätt som inneburit en exponering av sexuell innebörd. Han har därmed främjat och utnyttjat att ett barn utfört sexuell posering. Det hände mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

3.1 Har vid flera tillfällen tagit på Sekretess 1:s bröst och rumpa, vilket är handlingar med sexuell innebörd. Målsäganden var 12 år. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

3.2 har vid flera tillfällen skickat bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till Sekretess 3, som var 13 och 14 år, vilket var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

4.1 Har framställt 2 barnpornografiska filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial, genom att filma Sekretess 1 som han visste var under 18 år. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

4.2 Har framställt 13 barnpornografiska filmer på ca 8,5 min, varav 11 på ca 7,5 min bedöms vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 42 barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han filmat Sekretess 2 i sexuella situationer, fotograferat henne när hon utför sexuell posering samt att han själv eller genom annan skapat nya kopior på bilder och filmer på henne i sexuella situationer. Han visste att Sekretess 2 var under 18 år. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

4.3 Har vid flera tillfällen framställt åtminstone 26 barnpornografiska filer med speltid ca 3 minuter som ska bedömas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, genom att ta bilder på och filma Sekretess 3 i sexuella och/eller avklädda situationer samt skapa nya filer av sexuellt/avklätt material på henne som hon skickat till honom på Snapchat. Han visste att Sekretess 3 var under 18 år. Det hände mellan den 3 december 2020 och den 28 maj 2021.

Även åtalad för olaga integritetsintrång på målsägande: Har via appen telegram till omkring 900 personer spridit åtminstone 12 filmer på Sekretess 3 där hon utför sexuella handlingar. Han har därigenom gjort intrång i målsägandens privatliv. Det hände den 27 maj 2022.)

Påföljd: Frikänner från ett fall av våldtäkt mot barn och ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 3 år.

(Södertörns Tr. B 10861–22 dömde till fängelse 3 år 8 månader)

 

2023-09-15

B 4906–21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 2 barnpornografiska bilder. Det hände den 4 december 2019.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 månad.

(Falu Tr. B 3971–20 dömde till fängelse 3 månader. Dömdes även för våld mot tjänsteman.)

 

2023-09-20

B 2417-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har betraktat barnpornografiska filmer som han berett sig tillträde till samt innehaft barnpornografi bestående i totalt 269 bilder och 57 filmer, varav 127 bilder och 45 filmer bedömts som grovt barnpornografiska. Det hände mellan den 30 oktober 2020 och den 2 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder/filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Södertörns Tr. B 10406–21 dömde till fängelse 1 år)

 

2023-09-20

B 662-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(71 632 barnpornografiska bilder och 7 633 barnpornografiska filmer. Av materialet är 15 882 bilder och 3 571 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid är cirka 18 timmar och 35 minuter, varav cirka 2 timmar och 5 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt material)

Påföljd:  Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 8398–20 dömde till fängelse 1 år 9 månader.)

 

2023-09-21

B 13892-21

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har med Sekretess B som var 14 år gammal, vid flera tillfällen haft vaginala samlag samt analsex och oralsex som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag, Det hände mellan den 1 mars 2010 och den 22 oktober 2010)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till villkorlig dom och samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut

(Solna Tr. B 7467–19 dömde till fängelse 10 månader, dömdes även för grov kvinnofridskränkning.)

 

2023-09-27

B 10372-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har innehaft och/eller betraktat 22 barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till på sin mobiltelefon. Av dessa bilder är 15 att betrakta som övergreppsmaterial och 7 att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 28 juni 2022 och den 20 september 2022.

 1. Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att vidröra på eller nära målsägandens underliv, utanpå kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.
 2. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år, genom att föra in sitt finger i NN 3:s anus. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023. Samt har genomfört en sexuell handling med NN 3, genom att smeka NN 3:s snippa/underliv, innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 1690–23 dömde till fängelse 3 år 2 månader.)

 

2023-09-29

B 2751-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år) 

(Har skildrat och innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 12 bilder varav 2 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Allt detta hände från sommaren 2016 fram till den 24 oktober 2022.

Samt åtalad för: Våldtäkt x3, grov våldtäkt x2 samt narkotikabrott)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut: Frikänner för grov våldtäkt x2 och våldtäkt x2 och dömer till fängelse 2 år. 

(Örebros Tr. B 6141–22 Dömde till fängelse 8 år 6 månader.)

 

Hovrätten i Väst

2023-09-04

B 1516–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 56år)

(1.1 Har vid flera tillfällen genomfört samlag och annan sexuell

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag

med NN 1 som är född år 2010. Det hände i målsägandens bostad 

från okänd tid – början av december 2018.

1.2 Har vid flera tillfällen genomfört samlag med NN 3 som är

född år 2009. Det hände i målsägandens bostad från okänd tid – 24

maj 2018.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Värmland Tr. B 5660–18 dömde till 3 år)

 

2023-09-05

B 5113–23

Domslut: 1.Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 65 år)

(1. Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han vidrört Sekretess A:s underliv med sin hand samtidigt som han rört på sina fingrar. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsägande som han är närstående till och som vid tillfället stått under hans tillsyn samt att gärningen förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg

 1. 2. Har sexuellt berört Sekretess A, som var under 15 år. Han har därvid tagit/nypt Sekretess A i/på underlivet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsäganden som han är närstående till och som vid tillfället stått under hans tillsyn samt att gärningen förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg.

 1. Har skildrat Sekretess A i barnpornografiska bilder genom att framställa 10 barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Avskrivs, Överklagan återkallad av den åtalade. Tingsrättens dom står fast.

(Värmlands Tr. B 1892–23 dömde till 3 år)

 

2023-09-08

B 5074–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 12 år)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till ungdomsövervakning 9 månader.

(Borås Tr. B 3570–22 dömde till: Ungdomsvård. Samt ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 150 timmar)

 

2023-09-14

B 7295–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Innehaft 8 769 barnpornografiska bilder och 517 barnpornografiska filmer, varav 2 549 bilder och 393 filmer bedömts som grovt barnpornografiskt material. Brottet bör bedömas som grovt dels då det i materialet förekommer barn som är särskilt unga, i vissa fall spädbarn, dels eftersom bilderna och filmerna visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Värmlands Tr. B 646–19 dömde till 8 månader)

 

2023-09-18

B 1362-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 38 år)
(1.1 Innehaft och spridit 3 barnpornografiska filmer på Messenger.
1.2 Innehaft 4 bilder och 8 barn pornografiska filmer.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut. 

(Göteborgs Tr. B 2771–21 dömde till villkorlig dom och 90 dagsböter om 50 kronor.)

 

2023-09-19

B 5191–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 samt penetrerat NN 1:s kön med sina fingrar. NN 1 var vid tillfället 14 år gammal.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Borås Tr. B 1605–23 dömde till fängelse 2 år och 3 månader.)

 

2023-09-19

B 5191-23

Domslut: Våldtäkt mot barn(Åtalad: Man 27 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 samt penetrerat NN 1:s kön med sina fingrar. NN 1 var vid tillfället 14 år gammal.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Borås Tr. B 1605–23 dömde till 2 år 3 månader)

 

2023-09-22

B 5181-23

Domslut: 1.Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3.Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 4.Barnpornografibrott x3. 5. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har genom att via Snapchat och Tik tok förmå målsäganden att skicka bild och film på sin nakna kropp och på intima kroppsdelar utnyttjat att målsäganden, som var 10 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Har vid kontakterna med målsäganden föreställt sig att vara jämnårig och har även skickat sexuella filmer på en ung person till målsäganden. Har hotat målsäganden för att förmå målsäganden att skicka fler bilder/ filmer genom att efter att målsäganden skickat första bilden, hota med att sprida denna. Det hände någon gång mellan den 30 december 2022 och den 31 december 2022.

 1. Har genom att via appen Telegram förmå målsäganden, som var under 15 år, att skicka filmer där målsäganden onanerar utnyttjat att målsäganden utfört eller medverkat i sexuell posering. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det skett systematiskt och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, eftersom poseringen skett mot ersättning och eftersom poseringen bestått av sexuell handling med detaljerad skildring av könsorganet. Det hände mellan den 25 december 2022 och den 31 december 2022.

3.1 Har via Internet förmått målsäganden, som då var tolv år gammal, att skicka flera bilder på sitt könsorgan och flera filmer på när målsäganden onanerar. Han har också till målsäganden skickat bilder på sitt könsorgan och filmer där han onanerar. Han har vidare, när målsäganden inte gjorde som han ville, skrivit hotfulla meddelanden till målsäganden. 

Brottet är grovt då det har skett systematiskt och har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2018 och den 29 december 2018.

3.2 Har förmått målsäganden NN 1, då tio år gammal, att onanera framför honom.

Brottet är grovt då det skett systematiskt och då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden som befann sig i en utsatt social situation. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2018 och den 9 april 2019.

3.3 Har via Internet förmått målsäganden, då tolv år gammal, att skicka bilder på målsägandens könsorgan och en film där målsäganden onanerar. Han har vid kontakten med målsäganden föreställt sig att vara en ung flicka i målsägandens ålder och har även skickat sexuella bilder på en ung flicka till målsäganden. Han har också hotat målsäganden för att förmå honom att skicka bilderna/filmerna genom att skriva att han skulle komma hem till målsäganden, att han visste var målsäganden bodde och att han skulle slå målsäganden eller liknande uttryck. Brottet är grovt då det skett systematiskt och då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandenDet hände mellan den 15 november 2019 och den 15 december 2019.

3.4 Har via Internet förmått målsäganden, som då var elva år gammal, att skicka flera bilder på målsägandens könsorgan och flera filmer där målsäganden onanerar. För att förmå målsäganden att skicka bilderna och filmerna har Han framställt sig själv som varandes en flicka i målsägandens ålder. Han har därvid skapat ett fejkkonto på Instagram samt skickat sexuella bilder och filmer till målsäganden på en ung flicka. Brottet är grovt då det skett systematiskt och då gärningen har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 31 januari 2020.

3.5 Har via Internet förmått målsäganden NN18, då 13 år gammal, att skicka flera bilder och filmer på målsäganden naken. Han har vid kontakterna med målsäganden föreställt sig att vara en ung flicka och har även skickat sexuella bilder på en ung flicka till målsäganden. Han har också hotat målsäganden för att förmå honom att skicka bilderna och filmerna genom att uttrycka att han ska söka upp målsäganden och, efter att målsäganden skickat första bilden, hota med att sprida denna. När målsäganden försökte ignorera han har denne vidare hotat med att om målsäganden inte skickar fler bilder kommer han att sprida tidigare skickade bilder till alla i målsägandens fotbollslag samt till målsägandens vänner på Instagram.

Brottet är grovt då det skett systematiskt och har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 26 januari 2020.

4.1 Har skildrat målsäganden NN1 i två barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 1 juli 2018 och den 9 april 2019.

4.2 Har innehaft tre barnpornografiska filmer varav en film utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Två av filmerna är övergreppsmaterial på målsäganden NN1. Det hände den 9 april 2019.

4.3 Har innehaft 991 barnpornografiska bilder och 73 barnpornografiska filmer varav fyra bilder och nio filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 25 mars 2020. Av det barnpornografiska materialet var 181 bilder och sex filmer övergreppsmaterial på målsäganden NN19 och tre bilder och en film övergreppsmaterial på målsäganden NN23. Det hände den 25 mars 2020.

 1. Har försökt förmå målsäganden, då tolv år gammal, att skicka bilder på sitt könsorgan och erbjudit målsäganden betalning för det. I samband med övertalningsförsöket visade han målsäganden filmer från sin dator på en pojke i samma ålder som målsäganden som onanerade. När målsäganden sagt nej till att skicka bilder har han uttryckt att de nu är emot varandra och liknande vilket målsäganden upplevde som obehagligt. 

Det fanns en fara för brottets fullbordan eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Brottet är grovt då det skett systematiskt och om det hade fullbordats hade inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2021 och den 11 februari 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Halmstad Tr. B 372–23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

 

2023-09-25

B 7250-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 57 år)

(Har vid flera tillfällen utanpå kläderna tagit på NN 5:s underliv och smiskat hennes på rumpan, senast när NN 5 var 7 år. Det hände flera gånger mellan den 1 januari 2018 och den 17 maj 2021.)

Påföljd: Åtalet ogillas och tingsrättens dom upphävs.

(Göteborgs Tr. B 16559–21 dömde till villkorlig dom 80 dagsböter om 400 kr)

 

2023-09-27

B 2641-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 4003 bilder, varav 881 att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 117 filmer med en total speltid om cirka 6 timmar, varav 103 med en sammanlagd speltid om cirka fyra timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Göteborgs Tr. B 20168-21 dömde till 1 år 6 månader)

 

2023-09-27

B 4841-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 10 februari 2023 och den 18 februari 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut med en ändring, de ogillar åtalet för grov stöld.

(Vänersborgs Tr. B 1663–23 frikände. Dock dömdes han till Fängelse 2 år 2 månader för Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott, grov stöld x2, ringa narkotikabrott x2, olaga hot, rån, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-09-07

B 2143-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år.)

(Har med våld haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. NN1 deltog inte frivilligt. Våldet har i bestått i att GM tagit av NN1:s byxor och underkläder, tvingat ner NN1 i sitt knä och hållit fast NN1 där. Under alla omständigheter har samlaget inte varit frivilligt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lund Tr. B 7021-21 dömde till ungdomstjänst 85 timmar samt ungdomsvård.)

 

2023-09-20

B 2136-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalade: 39 år)

(Har innehaft och/eller betraktat och berett sig tillgång till barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om en stor mängd bilder och filmer som klassats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 år 3 månader.

(Blekinge Tr. 219–22 dömde till fängelse 1 år)

 

2023-09-22

B 3003-23 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har med Sekretess A genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag. Den tilltalade har därvid förmått Sekretess A att filma sig själv när hon penetrerade sin slida med en borste för att därefter skicka inspelningen till honom. Sekretess A var under 15 år.

1.2 Har dels genomfört vaginalt samlag med Sekretess A, dels genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag. Sekretess A var under 15 år. Den tilltalade har därvid förmått Sekretess A att på honom utföra oralsex samt penetrerat henne vaginalt med sin penis.

1.3 Har genomfört vaginalt samlag med Sekretess A som var under 15 år.

1.4 Har dels genomfört vaginala samlag med Sekretess A, dels genomfört andra sexuella handlingar med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbara med samlag. Sekretess A var under 15 år. Den tilltalade har därvid förmått Sekretess A att på honom utföra oralsex, fört in fingrar i Sekretess A:s slida och anal samt penetrerat henne vaginalt med sin penis. Det hände vid sju tillfällen.

 1. Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmått Sekretess A att till honom skicka bilder på henne själv av sexuell karaktär. Sekretess A var under 15 år.
 2. Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå Sekretess A att till honom skicka bilder på sig själv av sexuell karaktär. Sekretess A var under 15 år. Brottet bör bedömas som grovt då gärningen har skett under hot om att den tilltalade skulle ”läcka” bilder om målsäganden inte gjorde som han sa.)

Påföljd: Ogillar åtalet för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, dömer till fängelse 5 år.

(Lunds Tr. B 6717-22 dömde till fängelse 4 år 3 månader.)

 

2023-09-29

B 3023-23

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Medhjälp till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har försökt att genomföra en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt försöka förmå henne att penetrera sig själv vaginalt med en dildo när han var fysiskt närvarande. Han har därvid försett NN 3 med en dildo och uppmanat henne att använda den på sig själv. Det hände den 18 oktober 2022. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats skulle den sexuella handlingen ha varit jämförlig med samlag.

 1. Har genomfört en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt förmå henne att ta på sig ett par trosor försedda med en fjärrstyrd vibrator. Han har därefter aktiverat och styrt vibratorn med hjälp av en fjärrkontroll. Det hände den 18 oktober 2022.
 2. Har främjat **** gärning genom att försätta NN 3 i en situation där hennes rörelsefrihet var begränsad. Han har därvid anbringat textilremsor eller andra liknande föremål i en sänggavel och därefter bundit fast NN 3:s händer och/eller armar i textilremsorna, så att NN 3 inte kunde komma loss. Han har även uppmanat **** och NN 3 att ha samlag med varandra. Det hände den 19 oktober 2022.

Samt åtalad för olaga tvång på målsägande: Har med våld hållit fast NN 3 när hon låg ner och samtidigt tatuerat henne på skuldran, trots att NN 3 uttryckte att hon ville att han skulle sluta. Det hände den 18 oktober 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 1408–23 dömde till fängelse 4 år.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

2023-09-01

B 1250–23

OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) 

Domslut:  

Mannen: 
1. Grov våldtäkt mot barn x3. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 3. Grov fridskränkning. 4. Barnpornografibrott.

(1.1 Har mellan den 1 september 2010 och den 1 augusti 2021 frekvent utsatt NN 3, som under den aktuella perioden var under 15 år, för samlag och sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 genom att lägga henne på en madrass, ta av henne kläderna, lägga sig över henne och därefter föra toppen av sin penis mot NN3:s underliv och försöka trycka in den.

– Har någon gång mellan den 1 februari 2014 och den 1 maj 2014 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 3 i underlivet.

– Har den 11 augusti 2015 under en barnvagnspromenad i ****** kommun genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 3 genom att ta av hennes kläder och därefter slickat henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 19 juni 2017 under en bilfärd, stannat bilen, tagit av NN 3 alla kläder så hon var helt naken, satt henne gränsle över sig med ansiktet mot sig och därefter gnidigt snoppen mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.

– Har någon gång mellan den 19 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att lyfta upp NN 3 på ett bord, ta av hennes kläder och slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 3. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 3 i underlivet

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 3:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (Pappa till NN 3) och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

1.2 Har mellan den 13 augusti 2013 och den 6 januari 2023 frekvent utsatt NN 6, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.

– Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att lägga henne på en tröja på marken i skogen, ta av henne kläderna samt därefter fört upp sitt finger i hennes underliv.

– Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 6 genom att lyfta upp henne på ett par flyttkartonger i ett garage och sedan slicka henne i underlivet samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna och därefter ta på hennes underliv. Han har efter det dragit i hennes ben så hon hamnat på rygg och därefter slickat henne i underlivet. Efter detta har mannen lagt sig över NN 6 och tryckt sin penis mot hennes underliv så att i vart fall toppen av penisen nuddat hennes underliv. Vid samma tillfälle har mannen även fört in sitt finger i NN 6:s underliv.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att lägga sig bredvid henne i sängen och sedan fört in ett finger i hennes underliv samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 till den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, när NN 6 legat på magen, klätt av henne kläderna, lyft upp hennes rumpa och därefter gnidit sin penis mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.

– Har någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2021 i sin bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna, erbjuda henne pengar och därefter försökt att föra in sin penis i NN 6:s underliv varpå mannens penis vidrört NN 6:s underliv.

– Har någon gång i december 2022 i NN 6:s sovrum i hennes bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilket är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 6. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 6 i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 6:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa till NN 6) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

1.3 Har mellan den 7 maj 2018 och den 31 december 2022 frekvent utsatt NN 1, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

– Har den 17 november 2017 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag med NN 1, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 1 i underlivet.

– Har någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj 2018 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 7 maj 2018 och den 31 augusti 2018 i NN1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka NN 1 i underlivet samtidigt som han tagit på sin penis.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet

– Har någon gång mellan den 26 juli 2021 och den 31 december 2022 i sin, genomfört oralsex, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022 i NN 1:s bostad, erbjudit NN 1 godis och därefter genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 1. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 1 i underlivet.

Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa till NN 1) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

2.1 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 1.1 frekvent utsatt NN 3, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 september 2010 och den 21 augusti 2021 på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 1 november 2015 och den 7 maj 2018 vid en bilfärd i Sverige tagit på NN 3:s underliv med sina händer innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 26 juli 2021 med våld knuffat ned NN 3 i en soffa och därefter tagit henne på brösten med sina händer

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden vidrört NN 3:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har beröringen av underlivet skett innanför NN3:s trosor. Gärningarna ska bedömas som grova dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

2.2 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 3.1 frekvent utsatt NN 6, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 6 januari 2023 på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, lagt sig bredvid NN 6 i sängen och därefter tagit på hennes underliv innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat. Han har därefter frågat henne om hon kan utföra oralsex på honom.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i tvättstugan, lyft upp NN 6 på en tvättmaskin, dragit av hennes kläder, erbjudit henne pengar och därefter frågat om hon kan onanera åt honom. Mannen har därefter tagit NN 6:s hand, lagt den på sin penis och tvingat henne att onanera åt honom.

– Har någon gång mellan den 5 och 6 januari 2023 i NN 6:s bostad tagit på NN 6:s underliv innanför hennes kläder.

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden vidrört NN 6:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har detta skett innanför NN 6:s kläder. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 1. 3. Har begått följande brottsliga gärningar mot NN 3 Det hände mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2023 på flera platser i, Sverige. Han har:

Den 19 december 2018 i NN 3: bostad, klämt ihop NN 3:s kinder med smärta som följd

Den 12 februari 2020 i NN 3:s bostad, nypt NN 3 i låren med smärta och rodnad som följd.

Den 27 november 2021 i bostaden ***** slagit NN 3 i ryggen med nycklar med smärta och rodnad som följd.

Någon gång mellan den 14 augusti och den 15 augusti 2022 i en bil slagit NN 3 flertalet gånger med knuten näve i ansiktet samt över axel och rygg. Han har vid samma tillfälle även knuffat NN 3 ner i ett dike samt slagit henne med en påse med skräp i; allt med smärta som följd.

Någon gång mellan den 1 oktober 2022 och 8 januari 2023 i NN 3:s bostad, tryckt in sitt finger i NN 3:s revben med smärta som följd.

 1. 4. Har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)

Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med Mannen utsatt NN 1, som vid tillfället var tre år, för en våldtäkt. Våldtäkten har bestått i att Mannen slickat NN 1 i underlivet. Det hände den 17 november 2017 i NN 1:s bostad. Brottet bör bedömas som grovt då NN 1 var tre år gammal vid tillfället och de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktats mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem. Kvinnan har medverkat till gärningen gentemot NN 1 genom underlåtenhet. Hon har härigenom haft en garantställning med skyldighet att skydda och ha omsorg om NN 1. Medverkan har bestått i att Kvinnan genom underlåtenhet att ingripa för att skydda NN 1 från gärningen möjliggjort det särskilt hänsynslösa och råa beteendet.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Östersunds Tr. B 66–23 dömde:

Mannen: Fängelse 12 år (frikänns dock från 2 fall av grov våldtäkt mot barn och 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kvinnan: Frikänns.)

 

Övre Norrland Hovrätt

2023-09-08

B 141–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände den 30 januari 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och rubricerar åtalet till ”Sexuellt utnyttjande av barn” och dömer till fängelse 6 månader.

(Luleå Tr. B 325–22 dömde till fängelse 2 år.)

 

2023-09-22

B 850-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn(Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört olika sexuella handlingar med NN 3 som var 13 år. Han har sedan han bjudit på alkohol hållit om bakifrån, pussat henne på halsen och berättat att han tänkt på hennes bröst och därefter tagit henne på rumpan och på brösten under hennes tröja och bh. Han har vid något tillfälle tagit fram sin penis och bett henne titta på den. Han har sedan, när han gått bakom henne i en trappa tagit henne på rumpan. Efter att han och målsäganden lagt sig i hennes säng och målsäganden låtsats sova har han dragit ner hennes linne och tagit på hennes bröst, midja, rumpa och lår samt dragit handen mellan hennes lår och över hennes blygdben. Vid något tillfälle har målsäganden försökt värja sig genom att hålla sin hand mellan sina lår. Det hela avslutades när målsäganden gjorde ett ljud och vände sig så att hon låg på mage. Under tiden han vidrört henne har han uttryckt att hon inte behöver vara rädd, att han är hennes bästa vän och att han älskar henne och liknande. Han har också vid ett tillfälle sagt ”jag kommer”. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2023 och den 29 mars 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom den tilltalade är närstående till målsäganden och har missbrukat ett särskilt förtroende då han är till målsäganden och det har skett i målsägandens hem där hon ska känna en trygghet i att vara fredad från brott.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lycksele Tr. B 186–23 Fängelse 2 år. Döms även för Grovt rattfylleri, grov olovlig körning, penningtvättsbrott.)

 

**********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *