Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 51

B 11252-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år)

(Har främjat och utnyttjat NN1 att sexuellt posera för honom genom att han förmått NN1, som var 12 år gammal, att via Snapchat skicka bilder på sina bröst till honom. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2023 och den 28 mars 2023.)

 

B 784-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft 10 barnpornografiska bilder och 2 barnpornografiska filmer. Det hände den 27 januari 2022.)

 

B 11512-22 Våldtäkt mot barn x3 (Åtalad: Man 27 år) (Forts. från V 50)

(1.1 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.2 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört orala samlag bestående i att han utfört oralsex på Sekretess A följt av att Sekretess A därefter utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att Sekretess A hållit i hans penis och onanerat åt honom. Det hände någon gång mellan den 12 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.3 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.)

Vecka 52

B 8002-22 OBS! 21 målsägande mellan 9-14 år

  1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x 8. 3. Försök till våldtäkt mot barn. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x20. 5. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x8. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering x 2. 7. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 8. Sexuellt övergrepp mot barn x7. 9. Sexuellt ofredande. 10. Ofredande x2. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har förmått Sekretess KA, som var 14 år, att genomföra ett oralt samlag med honom. Det orala samlaget är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt eftersom handlingen genomfördes efter det att han hotat målsäganden med att han annars skulle sprida filmer/foton då hon var helt eller delvis naken till bland annat hennes familj, att han hotat målsäganden med att han annars skulle genomföra ett vaginalt samlag med henne samt att gärningen skedde i en bil och på en plats till vilken målsäganden förts av honom. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 23 december 2021.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess CA, som var 11 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in en borste i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är, med hänsyn till kränkningens allvar, jämförlig med samlag. Det hände på dagen den 30 april 2022.

2.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som vid tillfället var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett/flera fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är, med hänsyn till kränkningens allvar, jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 16 augusti 2021 och den 9 september 2021.

2.3 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess GA, som var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett och därefter två fingrar i sin vagina, suga på sina fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 1 mars 2022.

2.4 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess JA, som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett finger i sin vagina, slicka på samma finger, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände på natten mellan den 10 februari 2022 och den 11 februari 2022.

2.5 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess HA, som var 11 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han, under en pågående chattkonversation på snapchat, har instruerat målsäganden att föra in ett finger i sin vagina för att därefter suga på fingret, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 17 januari 2022.

2.6 Har, genom att hota Sekretess KA med att han annars skulle sprida filmer/foton då hon var delvis naken, genomfört en sexuell handling med Sekretess KA, som vid tillfället var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på Snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett finger och vid ett annat tillfälle en hårborste/tandborste i sin vagina, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände någon gång mellan den 7 november 2021 och den 23 december 2021.

2.7 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående livechat på ett otillbörligt sätt har förmått målsäganden att klä av sig naken, föra in ett finger i sin vagina och därefter slicka på samma fingrar. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med ett samlag. Det hände den 7 augusti 2022.

2.8 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat och/eller en livechatt på ett otillbörligt sätt har förmått målsäganden att föra in ett/två fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med ett samlag. Det hände någon gång mellan den 8 augusti 2022 och den 31 augusti 2022.

  1. Har försökt att genomföra en sexuell handling med Sekretess UA, som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett/flera fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har inte stoppat upp något i vaginan, men har med sina fingrar berört underlivet, filmat detta och skickat filmen till honom. Det har förelegat en fara för att hon skulle genomföra instruktionen fullt ut. Det hände den 11 juli 2022.

4.1 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juli 2022 AA, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 12 augusti 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition samt hota med att han annars skulle komma hem till henne, att han visste var hon bodde och att han tillhörde ett kriminellt gäng, med den underförstådda betydelsen att han skulle skada henne eller hennes familj.

4.2 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess DA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma eller fotografera sin delvis avklädda kropp och skicka bilden/filmen till honom. Det hände den 24 augusti 2021.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmen/bilden till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande bilder som hon tidigare skickat till honom och med att han annars skulle skada eller döda henne och/eller hennes familj.

4.3 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida andra liknande filmer som han redan hade på henne. Det hände den 20 februari 2022.

4.4 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida andra liknande filmer han redan hade på henne. Det hände den 23 februari 2022.

4.5 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och även att sära på sina skinkor och visa analen och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer han redan hade på henne. Det hände den 6 mars 2022.

4.6 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess IA, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att fotografera och/eller filma sin delvis avklädda kropp och skicka bilderna/filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han förmått målsäganden att skicka bilder/filmer genom att hota målsäganden med att han annars skulle skicka liknande bilder som hon tidigare skickat till honom till personer i hennes omgivning. Det hände någon gång mellan den 17 september 2021 och den 18 september 2021.

4.7 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess KA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände flera gånger mellan den 7 november 2021. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka bilderna/filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer/bilder som han redan hade på henne till personer i hennes omgivning.

4.8 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att ta av sig alla kläderna, sära på skinkorna och visa analen samt slå på sina nakna bröst, filma då hon gör allt det samt skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och lura henne till att tro att han var i hennes egen ålder. Det hände den 8 mars 2022.

4.9 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess MA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 april 2022. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som han redan hade på henne.

4.10 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände på natten den 13 april 2022. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

4.11 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och klämma på sina bröst samt skicka filmerna till honom. Det hände på dagen den 13 april 2022. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.12 har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 15 april 2022. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.13 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att klämma på sina nakna bröst, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 23 april 2022.  Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.14 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att klä av sig naken, skaka och slå på sina bröst, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 29 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.15 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände på natten mellan den 21 juli 2022 och den 22 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han under samtalet hotat henne med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.16 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände på natten den 6 november 2022. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.17 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände senare på dagen den 6 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.18 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 10 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.19 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 18 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och genom att han tidigare hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon redan hade skickat till honom.

4.20 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 31 augusti 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att utnyttja sin maktposition och genom att hota med att han annars skulle sprida andra liknande filmer som han redan hade på henne.

5.1 Har kontaktat Sekretess AA, som var 13 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp och skicka dessa bilder/filmer till honom. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare skickat till honom samt genom att hota att han skulle skicka ”grabbar med tabbar” till henne om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände någon gång mellan den 13 augusti 2022 och den 14 augusti 2022.

5.2 Har kontaktat Sekretess DA, som var 12 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta foton/filmer med sexuellt innehåll på sig själv och skicka dessa filmer/bilder till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han skulle skicka liknande bilder på målsäganden till personer i hennes omgivning om hon inte följde hans instruktioner.

Det hände den 25 augusti 2021.

5.3 Har kontaktat Sekretess DA, som var 12 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta foton/filmer med sexuellt innehåll på sig själv och skicka dessa till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han skulle skicka liknande bilder på målsäganden till personer i hennes omgivning om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 18 september 2021.

5.4 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess JA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 19 februari. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har försökt förmå målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida andra liknande filmer som han redan hade på henne.

5.5 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess IA, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att skicka bilder/filmer på sig själv med sexuellt innehåll till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han hotat målsäganden med att han annars skulle skicka liknande bilder/filmer som målsäganden tidigare skickat till honom till personer i hennes omgivning. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 25 september 2021.

5.6 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess MA, som var 13 år gammal, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp och skicka dessa bilder/filmer med sexuellt innehåll till honom. Brottet är grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida liknande bilder som målsäganden tidigare skickat till honom om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 2 maj 2022.

5.7 Har kontaktat Sekretess QA, som var 13 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att skicka fler filmer/bilder med sexuellt innehåll till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida bilder/filmer med liknande innehåll som målsäganden tidigare skickat till honom om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 3 december 2022.

5.8 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta av sig kläderna, filma sin delvis nakna kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har försökt förmå målsäganden att skicka filmer till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som han redan hade på henne. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 26 november 2022.

6.1 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sig själv i underkläder och skicka filmerna till honom. Det hände den 28 april 2022.

6.2 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände på natten den 30 april 2022.

6.3 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

6.4 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp samt skicka filmerna till honom. Det hände på natten mellan den 30 april 2022 och den 1 maj 2022.

6.5 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att fota/filma sin avklädda kropp, däribland när hon särar på skinkorna och visar sin anal, samt skicka fotona/filmerna till honom. Det hände den 1 maj 2022.

6.6 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

6.7 Har genom kontakter på Snapchat förmått Sekretess EA, som var 14 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att fotografera och/eller filma sin helt och/eller delvis avklädda kropp samt skicka bilderna/filmerna till honom. Det hände någon gång mellan den 16 augusti 2021 och den 9 september 2021.

6.8 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att ta en bild på sin delvis avklädda kropp samt skicka bilden till honom. Det hände den 5 februari 2022.

6.9 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess JA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 8 februari 2022.

6.10 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess KA, som var 15 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 september 2022. Gärningen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida filmer/bilder som han redan hade på henne där hon visade sig delvis naken eller hade oralsex med honom.

6.11 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmen till honom. Det hände den 4 mars 2022.

6.12 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och delvis avklädda kropp samt skicka filmen till honom. Det hände den 5 mars 2022.

6.13 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess NA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 5 februari 2022.

6.14 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess PA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 4 september 2022.

6.15 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess SA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände på natten mellan den 10 juni 2022 och den 11 juni 2022.

6.16 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess QA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp samt skicka filmerna till honom. Det hände den 1 december 2022.

6.17 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 25 juli 2022.

6.18 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juli 2022.

6.19 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 30 juli 2022.

6.20 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess VA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 12 juni 2022.

7.1 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess NA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin rumpa och skicka filmerna till honom. Det hände den 7 februari 2022.

7.2 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess TA, som var 9 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma då hon klämmer på sina bröst och skicka filmerna till honom. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 2 augusti 2022.

8.1 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess CA, som var 11 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att röra sitt underliv med ett finger och därefter suga på samma finger, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna.

Det hände på kvällen den 28 april 2022.

8.2 Har under en pågående chattkonversation på Snapchat instruerat Sekretess CA, som var 11 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att massera sin vagina och därefter suga på samma finger/fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände på natten den 1 maj 2022.

8.3 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv med sina fingrar och sen suga på sina fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 4 februari 2022.

8.4 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 22 februari 2022.

8.5 Har under en pågående konversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 27 februari 2022.

8.6 Har under en pågående chattkonversation på snapchat genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 11 år gammal. Detta har skett genom att han förmått henne att klä av sig naken, slå på sina nakna bröst, klämma med händerna på sin rumpa, visa analen samt massera sitt underliv, filma allt detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 16 april 2022.

8.7 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Detta har skett genom att han under en pågående chattkonversation på Snapchat och/eller en livechatt har instruerat målsäganden att klä av sig naken, massera sitt underliv, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 28 juli 2022.

  1. Har sexuellt ofredat Sekretess EA, som var 14 år gammal, genom att ta på hennes lår och kropp, dra ner hennes byxor och göra samlagsliknande rörelser mot baksidan av hennes kropp. Det hände den 26 augusti 2021.

10.1 Har, genom att utnyttja sin maktposition och använda ett aggressivt språk, förmått Sekretess CA att slå sig själv upprepade gånger i ansiktet och stoppa sin fot i en toalettstol, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom.

Det hände den 2 maj 2022.

10.2 Har, genom att använda ett aggressivt språk och utnyttja sin maktposition, förmått Sekretess FA att slå sig upprepade gånger i ansiktet, ta tag i sin bröstvårta och skaka bröstet hårt samt stoppa sin fot i en toalettstol, filma hur hon gör allt det och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

Samt åtalad för: Olaga tvång x6.)

 

Blekinge

Vecka 51

B 2132-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har genomfört sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Åtalad har hållit en vibrator/dildo mot och även fört in den i målsägandens underliv. Vidare har han förmått målsäganden att hålla vibratorn/dildon mot hans underliv. Det hände den 19 juli 2023.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 51

B 8906-23 Grov våldtäkt mot barn. 

OBS! 4 åtalade. 

Man 1: 16 år. Man 2: 16 år. Man 3: underårig. C: 15 år.

Grov våldtäkt mot barn. (Forts. från V 50)

(Man 1 och Man 2 har tillsammans och i samförstånd med underåriga Man 3 och vid gärningen underåriga Man 4 tvingat NN 1, vid gärningen 13 år gammal, att genomföra oralt samlag på Man 1 och Man 2

Man 1, Man 2, Man 3 och Man 4 har fört med sig målsäganden in i ett skogsparti intill ett bostadsområde och där omringat henne. Man 1: och Man 2 har sedan turats om att hålla en kniv mot målsäganden och tvingat henne att utföra oralsex på dem. Man 3 och Man 4 har medverkat i gärningen genom att delta i förandet av målsäganden till skogspartiet samt därefter stå kvar runt henne och på så sätt hindrat henne från att lämna platsen. Man 4 har härutöver medverkat genom att filma övergreppet. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna har använt hot genom att hålla i en kniv vid övergreppet, fler än en förgripit sig på målsäganden, flera deltagit i övergreppet samt att övergreppet filmats.

Gärningspersonerna har under alla förhållanden med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskilt hänsynslöshet och råhet.

Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023

Yrkande i andra hand på Man 3 och Man 4:

Man 4 har filmat när målsäganden tvingats utföra oralsex på Man 2 enligt åtalspunkten ovan. Man 4 och Man 3 har medverkat till att målsäganden förts till skogspartiet där övergreppet sker och har också närvarat under hela övergreppet. De har därigenom bidragit till att gärningspersonerna varit numerärt överlägsna målsäganden och genom att omringa henne försvårat för henne att lämna platsen. Man 4 och Man 3 har genom sitt agerande främjat den grova våldtäkten och begått gärningen med uppsåt. Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Halmstad

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Inte inrapporterad

 

Haparanda

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 51

B 2102-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med målsäganden som var 14 år. 

har vidare genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 9 mars 2023.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 51

B 416-22 Våldtäkt mot barn.  (Åtalad: Man 33 år)

(Har genomfört sexuell handling med NN 1 som var 14 år vid tillfället. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2013 och den 24 februari 2013. Den sexuella handlingen bestod i att han förmått/låtit NN 1 att onanera åt honom och han har även fört in sina fingrar i NN 1:s underliv. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Lycksele

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Inte inrapporterad

 

Norrköping

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Solna

Vecka 51

B 8947-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har vid flera tillfällen genomfört vaginala och orala samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Det hände mellan den 1 juni 2023 och den 30 oktober 2023.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 51

B 16176-23 (Detta åtal har hört till B 5536-21 Man 62 år, Man 42 år och Man 43 är har blivit dömda, man har delat på stämningsansökan och åtalar här nedan Man 47 år och man 33 år separat från de andra.)

(Åtalade: Man 47 år, Man 2 33 år)

Man 1: Utnyttjande av barn för köp av sexuell handling x4.

(1.1 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han använt sexleksaker på målsäganden, att han förmått henne att utföra oralsex på honom samt att han har genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 16 december 2020 och den 17 december 2020.

1.2 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han använt sexleksaker på målsäganden, att han förmått henne att utföra oralsex på honom och att han har genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände den 22 januari 2021.

1.3 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa en sexuell handling i form av oralsex. Det hände den 26 mars 2021.

1.4 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa en sexuell handling i form av oralsex. Det hände den 27 mars 2021

Man 2: Medhjälp till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x3. 

(1.1 Har genom transport och/eller genomförande av betalning av motell, sexleksaker, dryck samt kontant betalning till målsäganden främjat Johan Nilssons utnyttjande av barn för köp av sexuell handling den 22 januari 2021.

1.2 Man 2 har främjat Man 1 utnyttjande av barn för köp av sexuell handling den 26 mars 2021 Hotell Hallstaberget, Sollefteå kommun genom att under perioden 25 mars 2021 till 28 mars 2021 betala eller möjliggöra överföringar till målsäganden samt genom tillhandahållande av bankkort och kontanta medel.

1.3 Man 2 har främjat Man 1 utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling den 27 mars 2021 på Hotell Hallstaberget, Sollefteå kommun genom att under perioden 25 mars 2021 till 28 mars 2021, ställa sitt bankkonto till förfogande, betala eller möjliggöra överföringar till målsäganden samt genom tillhandahållande av bankkort och/eller kontanta medel.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Uddevalla

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Varberg

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 51

B 4710-23 1. Grov våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 72 år)

(1.1 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen med sin hand samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände den 23 september 2023. 

1.2 Har penetrerat A som var 10 år med sitt finger/fingrar i hennes slida. Han har även förmått A att vidröra hans kön. Det hände den 24 september 2023.

1.3 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2023 och den 27 augusti 2023.

1.4 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 14 maj 2023 och den 9 juni 2023.

De sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den nära relation han och A har, till målsägandens ålder samt att målsäganden vid gärningstillfället var helt utlämnad till hans omsorg, vilket inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av A.

Samt åtalad för: Barnfridsbrott.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 51

B 6437-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1. Har fört in ett eller flera fingrar i NN 4 könsorgan med smärta som följd, samt tagit och/eller klämt på NN4s bröst och bakdel under kläderna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. NN 4 var vid tidpunkten 8 år. Det hände den 27 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 8 år vid tidpunkten.

  1. Har fört sin hand innanför NN4s kläder och tagit och/eller klämt på NN4 bröst, bakdel och könsorgan samt upprepade gånger med kraft fört sin hand och sina fingrar mellan NN4s skinkor, med smärta som följd. NN 4 var vid tidpunkten 7 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 31 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 7 år vid tidpunkten.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 51

B 2646-23 1. Våldtäkt mot barn x7.  2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid slickat på Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2008 och den 31 maj 2009.

1.2 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2010 och den 1 januari 2011.

1.3 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid fört in sin penis i Sekretess A:s slida. Han har även tryckt sin penis mot Sekretess A:s mun, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012.

1.4 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012. 

1.5 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt och fört sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2014.

1.6 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid fört in fingrar i Sekretess B:s slida. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

1.7 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid slickat på Sekretess B:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

2.1 Har masserat Sekretess B:s underliv. Sekretess B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2010 och den 31 augusti 2010.

2.2 Har masserat Sekretess C:s underliv. Sekretess C var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 51

B 1611-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har låtit Sekretess NN 31, som vid tidpunkten var under 15 år, utföra oralsex på honom. Sekretess NN 31 har under förloppet uttryckt att hon inte velat fortsätta oralsexet varvid han hållit fast hennes huvud så att hår lossnat från Sekretess NN 31:s huvud. Han har därvid förmått henne att fortsätta oralsexet mot hennes vilja. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2021 och den 31 december 2021.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

*******************************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Svea hovrätt

Vecka 51

B 6382-23 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. (Åtalad: Man 88 år)

(1.1 har berört Sekretess 1 i underlivet och fört in fingrar i hennes slida, en gärning som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Sekretess 1 var tio eller elva år. Det hände någon gång den 1 april 2005 – 31 januari 2007.

1.2 har berört Sekretess 1 i underlivet och fört in fingrar i hennes slida, en gärning som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Sekretess 1 var elva år. Det hände någon gång den 1 september 2006 – 31 januari 2007

  1. har berört Sekretess 1 i underlivet samt rört och tryckt med sina fingrar mellan hennes yttre blygdläppar och på hennes clitoris. Sekretess 1 var åtta till tio år. Det hände någon gång den 1 juli 2003 – 31 mars 2005.

(Mora Tr. B 339-22 frikände.)

 

B 14365-23 Våldtäkt mot barn x2 (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligen utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende samt drogpåverkan, befann sig i en särskilt utsatt situation.

1.2 Har haft analt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende, befann sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 25 mars 2022 och den 15 september 2022.

Samt åtalad för olaga hot mot målsägande: Har hotat NN 4 genom att fälla uttalanden samt skicka meddelanden av innebörd att han skulle skada/döda NN4 och en annan person. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 30 augusti 2022.)

(Södertörns Tr. B 7398-23 dömde till 3 år 6 månader.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Hovrätten i Väst

Vecka 51

B 7039-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år) (Huvudförhandlingen blev inställd V 50)

(Har tryckt målsäganden Sekretess 2:s huvud mot sin penis och fört hennes huvud fram och tillbaka samtidigt som han haft sitt könsorgan i hennes mun. Sekretess 2 var 13 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 7 juli 2022.)

(Värmlands Tr. B 3493-22 dömde till fängelse 2 år 8 månader.)

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 51

Ingenting att rapportera

Vecka 52

Ingenting att rapportera

 

**********************’

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X