Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 49

B 1557-20 Grovt Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft barnpornografi bestående i totalt 1 735 barnpornografiska bilder, varav 596 har bedömts som grovt barnpornografiska, samt 49 filmer med speltid om 1 timme och 6 minuter, varav 28 filmer (16 minuter och 14 sekunder) har bedömts vara grovt barnpornografiska. Det hände den 27 juli 2020.)

 

B 1529-22 Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 25 år)

(Har vidrört NN 4:s underliv utanpå trosorna med en penna eller liknande föremål. NN 4 var 14 år vid tillfället. Det hände någon gång mellan den 25 maj 2022 och den 26 maj 2022.

Samt åtalad för: Sexuellt övergrepp.)

 

B 1691-23 1. Barnpornografibrott x4. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 69 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 59 barnpornografiska filer varav 35 bilder och 24 filmer. Av dessa är 10 bilder och 21 filmer av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 13 september 2023.

1.2 Har skildrat sekretess A, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess A skickat till honom. Det hände vid samma 27 tillfällen som under åtalspunkten 2.1 under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023.

1.3 Har skildrat sekretess B, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess B skickat till honom.

Det hände vid samma nio tillfällen som under åtalspunkten 3.1 under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

1.4 Har skildrat sekretess C, som var under 15 år, i barnpornografisk bild genom att förmå henne att skicka bilder av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på bilder som sekretess C skickat till honom. Det hände vid samma tre tillfällen som under åtalspunkten 3.2 under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med sekretess A, som vid tidpunkten var 13 år. De sexuella handlingarna har bestått i att sekretess A genom uppmaningar och instruktioner från honom via chattkonversationer förmåtts penetrera sig själv vaginalt med fingrar och/eller föremål enligt på respektive tillfälle nedan angivet sätt. Sekretess A har filmat sig själv när hon utfört de sexuella handlingarna och sedan skickat dem till honom.

Det hände vid 27 tillfällen under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023 enligt nedan:

– 2022-09-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste.

– 2022-10-05 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-10-16 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-17 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-19 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-04 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-07 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-17 Penetration vaginalt med ett finger. 

– 2022-11-20 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-03 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-12-04 Penetration vaginalt av föremål i form av tuschpennor. 

– 2022-12-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-11 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-13 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-15 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-19 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-28 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-01-31 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-02-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-02-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-02 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-23 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-04-30 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär.

3.1 Har främjat eller utnyttjat sekretess B, som vid tidpunkten var under 18 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka filmer av sexuell karaktär. Poseringen har varit ägnad att skada sekretess B:s hälsa eller utveckling. Det hände vid nio tillfällen under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

3.2 Har främjat eller utnyttjat sekretess C, som vid tidpunkten var under 15 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.)

Vecka 50

B 1691-23 1. Barnpornografibrott x4. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 69 år) (Forts från V 49)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 59 barnpornografiska filer varav 35 bilder och 24 filmer. Av dessa är 10 bilder och 21 filmer av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 13 september 2023.

1.2 Har skildrat sekretess A, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess A skickat till honom. Det hände vid samma 27 tillfällen som under åtalspunkten 2.1 under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023.

1.3 Har skildrat sekretess B, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess B skickat till honom.

Det hände vid samma nio tillfällen som under åtalspunkten 3.1 under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

1.4 Har skildrat sekretess C, som var under 15 år, i barnpornografisk bild genom att förmå henne att skicka bilder av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på bilder som sekretess C skickat till honom. Det hände vid samma tre tillfällen som under åtalspunkten 3.2 under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med sekretess A, som vid tidpunkten var 13 år. De sexuella handlingarna har bestått i att sekretess A genom uppmaningar och instruktioner från honom via chattkonversationer förmåtts penetrera sig själv vaginalt med fingrar och/eller föremål enligt på respektive tillfälle nedan angivet sätt. Sekretess A har filmat sig själv när hon utfört de sexuella handlingarna och sedan skickat dem till honom.

Det hände vid 27 tillfällen under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023 enligt nedan:

– 2022-09-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste.

– 2022-10-05 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-10-16 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-17 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-19 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-04 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-07 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-17 Penetration vaginalt med ett finger. 

– 2022-11-20 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-03 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-12-04 Penetration vaginalt av föremål i form av tuschpennor. 

– 2022-12-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-11 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-13 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-15 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-19 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-28 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-01-31 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-02-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-02-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-02 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-23 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-04-30 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär.

3.1 Har främjat eller utnyttjat sekretess B, som vid tidpunkten var under 18 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka filmer av sexuell karaktär. Poseringen har varit ägnad att skada sekretess B:s hälsa eller utveckling. Det hände vid nio tillfällen under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

3.2 Har främjat eller utnyttjat sekretess C, som vid tidpunkten var under 15 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.)

 

Attunda

Vecka 49

B 6030-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 61 år)

(Har innehaft och betraktat 34 barnpornografiska bilder. Det hände fram till den 19 oktober 2021.)

 

B 9191-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft fem bilder utvisande barnpornografiskt övergreppsmaterial, varav två varit av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 28 september 2022.)

Vecka 50

B 11512-22 Våldtäkt mot barn x3 (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.2 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört orala samlag bestående i att han utfört oralsex på Sekretess A följt av att Sekretess A därefter utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att Sekretess A hållit i hans penis och onanerat åt honom. Det hände någon gång mellan den 12 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.3 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.)

 

Blekinge

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

 Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 49

B 3953-23 Grovt sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(Har lagt sig i sängen med Sekretess A och tagit på hennes nakna bröst och rumpa samt hållit fast hennes armar medan han kysste henne på munnen upprepade gånger. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2023 och den 31 augusti 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet då han ofredat målsäganden på en plats där hon haft anledning att känna sig trygg samt då han är närstående till henne.)

Vecka 50

 Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 4532-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 3 barnpornografiska filer, varav 2 filer är bilder som är att bedöma som övergreppsmaterial och 1 fil är en film som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (ca 29 sekunder). Det hände den 11 juli 2023.

 

Falun

Vecka 49

B 1018-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 4 som var 14 år att vidröra hans könsorgan, genom att ta tag i och hålla fast NN4s hand mot sitt kön. Det hände den 9 oktober 2022.)

Vecka 50

B 3926-23 Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling med NN 7, som var 5 år, genom att föra in sin hand innanför NN 7:s byxor och/eller kalsonger och beröra NN 7:s könsorgan. Det hände någon gång den 13 oktober 2023.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt på grund av barnets låga ålder.

Även åtalad för olaga frihetsberövande på målsägande: har berövat NN 7, 5 år, friheten genom att föra bort honom. Bortförandet har bestått i att han förmått NN 7 att följa med honom till hans bostad och stanna kvar där till polisen avbrutit händelsen. Det hände den 13 oktober 2023.)

 

Gotland

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 4112-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har upprepade gånger haft vaginala samlag med NN 7 som var under 15 år. Det har skett vid tio till tjugo tillfällen mellan den 1 april 2022 och den 25 maj 2023.

2. Har ofredat NN 3, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att förmå henne att medverka i en konversation med sexuell innebörd varvid han skrivit upprepade meddelanden till henne med tydlig sexuell karaktär. Det hände mellan den 10 oktober 2022 och den 10 november 2022.

Samt åtala för olaga hot mot målsägande: har hotat NN 3 genom att göra uttalanden med innebörd att han skulle se till att NN 3 utsattes för sexuellt våld. Det hände den 10 november 2022.)

 

Göteborg

Vecka 49

B 8906-23 Grov våldtäkt mot barn. 

OBS! 4 åtalade. 

Man 1: 16 år. Man 2: 16 år. Man 3: underårig. C: 15 år.

Grov våldtäkt mot barn. 

(Man 1 och Man 2 har tillsammans och i samförstånd med underåriga Man 3 och vid gärningen underåriga Man 4 tvingat NN 1, vid gärningen 13 år gammal, att genomföra oralt samlag på Man 1 och Man 2

Man 1, Man 2, Man 3 och Man 4 har fört med sig målsäganden in i ett skogsparti intill ett bostadsområde och där omringat henne. Man 1: och Man 2 har sedan turats om att hålla en kniv mot målsäganden och tvingat henne att utföra oralsex på dem. Man 3 och Man 4 har medverkat i gärningen genom att delta i förandet av målsäganden till skogspartiet samt därefter stå kvar runt henne och på så sätt hindrat henne från att lämna platsen. Man 4 har härutöver medverkat genom att filma övergreppet. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna har använt hot genom att hålla i en kniv vid övergreppet, fler än en förgripit sig på målsäganden, flera deltagit i övergreppet samt att övergreppet filmats.

Gärningspersonerna har under alla förhållanden med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskilt hänsynslöshet och råhet.

Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023

Yrkande i andra hand på Man 3 och Man 4:

Man 4 har filmat när målsäganden tvingats utföra oralsex på Man 2 enligt åtalspunkten ovan. Man 4 och Man 3 har medverkat till att målsäganden förts till skogspartiet där övergreppet sker och har också närvarat under hela övergreppet. De har därigenom bidragit till att gärningspersonerna varit numerärt överlägsna målsäganden och genom att omringa henne försvårat för henne att lämna platsen. Man 4 och Man 3 har genom sitt agerande främjat den grova våldtäkten och begått gärningen med uppsåt. Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023)

Vecka 50

B 8906-23 Grov våldtäkt mot barn. 

OBS! 4 åtalade. 

Man 1: 16 år. Man 2: 16 år. Man 3: underårig. C: 15 år.

(Forts från V 49)

(Man 1 och Man 2 har tillsammans och i samförstånd med underåriga Man 3 och vid gärningen underåriga Man 4 tvingat NN 1, vid gärningen 13 år gammal, att genomföra oralt samlag på Man 1 och Man 2

Man 1, Man 2, Man 3 och Man 4 har fört med sig målsäganden in i ett skogsparti intill ett bostadsområde och där omringat henne. Man 1: och Man 2 har sedan turats om att hålla en kniv mot målsäganden och tvingat henne att utföra oralsex på dem. Man 3 och Man 4 har medverkat i gärningen genom att delta i förandet av målsäganden till skogspartiet samt därefter stå kvar runt henne och på så sätt hindrat henne från att lämna platsen. Man 4 har härutöver medverkat genom att filma övergreppet. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna har använt hot genom att hålla i en kniv vid övergreppet, fler än en förgripit sig på målsäganden, flera deltagit i övergreppet samt att övergreppet filmats.

Gärningspersonerna har under alla förhållanden med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskilt hänsynslöshet och råhet.

Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023

Yrkande i andra hand på Man 3 och Man 4:

Man 4 har filmat när målsäganden tvingats utföra oralsex på Man 2 enligt åtalspunkten ovan. Man 4 och Man 3 har medverkat till att målsäganden förts till skogspartiet där övergreppet sker och har också närvarat under hela övergreppet. De har därigenom bidragit till att gärningspersonerna varit numerärt överlägsna målsäganden och genom att omringa henne försvårat för henne att lämna platsen. Man 4 och Man 3 har genom sitt agerande främjat den grova våldtäkten och begått gärningen med uppsåt. Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023)

 

Halmstad

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ej rapporterat

 

Haparanda

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 49

B 5414-23 Barnpornografi x3. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild och två barnpornografiska filmer, med en total speltid om två minuter och nio sekunder, vilka alla har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 maj 2022.

1.2 Har innehaft fem barnpornografiska bilder och sju barnpornografiska filmer, varav fem filmer bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en total speltid om tre minuter och fyra sekunder. Det hände den 7 oktober 2022.

1.3 Har innehaft och spridit en barnpornografisk film, vilken bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en speltid om 53 sekunder. Det hände den 9 april 2020.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 49

B 2626-23 Våldtäkt mot barn x 4. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2023 och den 13 oktober 2023.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 14 oktober 2023 och den 21 oktober 2023.

Den sexuella handlingen bestod i att han förde upp ett eller flera fingrar i målsägandens underliv.

1.3 Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var under 15 och som inte deltog frivilligt i det orala samlaget. Det hände någon gång mellan den 14 oktober 2023 och den 21 oktober 2023.

1.4 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände den 22 oktober 2023.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 2132-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har sexuellt ofredat NN1 och NN2, som var 12 år gamla, genom att han utanpå sina byxor tagit sig på sitt kön, gjort onanirörelser, kastat slängkyssar åt målsägandena samt frågat om de vill följa med honom hem, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt var ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände den 3 maj 2023 på en buss.)

 

Kalmar

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 49

B 2279-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år.)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var under 15 år genom att massera NN1s anus samt föra upp finger/fingrar och en dildo i målsägandens anal. Det hände den 3 september 2023.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 2851-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft 1 780 barnpornografiska bilder och 202 barnpornografiska filmer. Av dessa har han spridit 36 barnpornografiska bilder till andra personer. Det hände mellan den 1 maj 2023 och den 27 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett särskilt stor mängd bilder och filmer, varav 1 084 bilder och 194 filmer skildrat barn som är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Lund

Vecka 49

B 4021-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 22 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Innehållet i filmen har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 20 november 2020.)

 

B 5115-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har innehaft samt via Facebook Messenger skickat en barnpornografisk film till annan. Det hände den 16 augusti 2021.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Lycksele

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 49

B 10253-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 5594 barnpornografiska bilder varav 1226 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 2558 barnpornografiska filmer varav 1589 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

B 7214-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har den 3 maj 2022 i Malmö stad uppsåtligen innehaft en pornografisk film av ett barn. Filmen får anses utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 50

B 529-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft totalt 38 258 filer med bilder och filmer, varav 37 773 bilder har bedömts som övergreppsmaterial, 464 filmer med en speltid om 33 timmar, 16 minuter och 12 sekunder som övergreppsmaterial, 6 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 15 filmer med en speltid om 3 timmar, 16 minuter och 12 sekunder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 18 juli 2019.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden filer med bilder och filmer, den sammanlagda speltiden för filmerna samt andelen bilder och filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Mora

Vecka 49

B 1177-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 35 år)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag med A som var 14 år. Det hände natten mellan den 10 augusti 2023 och den 11 augusti 2023.

Samt åtalad för: Grovt olovlig anskaffande av alkohol.)

Vecka 50

B 1177-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 35 år) (Forts. från V 49.)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag med A som var 14 år. Det hände natten mellan den 10 augusti 2023 och den 11 augusti 2023.

Samt åtalad för: Grovt olovlig anskaffande av alkohol.)

 

Nacka

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Norrköping

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 1812-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 68 år)

(Har innehaft i vart fall 271 000 skildringar av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiskt material). Materialet består av i vart fall 270 000 bilder av den s.k. normalgraden, i vart fall 800 bilder med särskilt hänsynslöst material, i vart fall 360 filmer – med en speltid om cirka 70 timmar – av den s.k. normalgraden samt i vart fall 55 filmer – med en speltid om cirka 8 timmar – med särskilt hänsynslöst material. Det hände den 24 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden material och mängden särskilt hänsynslöst material.)

 

Skaraborg

Vecka 49

B 4516-22 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Har försökt främja och förmå NN 3 som var 13 år att utföra sexuell posering för honom genom att i chattar be henne skicka bilder på hennes nakna kropp, bröst och kön och genom att hota henne med att han ska berätta för hennes föräldrar om hon inte skickar bilder. Det hände någon gång mellan den 29 september 2022 och den 1 oktober 2022. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2. Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skicka bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 29 september 2022 och den 1 oktober 2022.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 49

B 1412-23 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Grovt sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med sekretess 2, han har därvid blottat sitt kön för sekretess 2 och förmått eller låtit henne beröra hans kön med sina händer, det hände den 29 oktober 2023.

2. Har ofredat sekretess 1 på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess 1s sexuella integritet och väcka obehag, genom att blotta sig för sekretess 1 samt att inför sekretess 1 förmå eller låta sekretess 2 beröra hans kön med sina händer, det hände den 29 oktober 2023.

Samt åtalad för: Grovt barnfridsbrott och barnfridsbrott mot sekretess 1.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Solna

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 7801-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har mellan den 1 april 2023 och den 7 september 2023, över internet spridit, eller på annat sätt gjort tillgängligt, samt betraktat och innehaft barnpornografiska filmer och bilder delvis utgörande särskilt hänsynslöst material.

Innehavet utgjordes den 7 september 2023 av 2 572 bilder och 75 filmer klassificerade som barnpornografi/dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av det materialet är 257 bilder och 47 filmer, med en sammanlagd speltid om 8 timmar och 50 min, klassificerade som särskilt hänsynslöst material. Brottet är att bedöma som grov utifrån mängden särskilt hänsynslöst material samt till omfattningen av spridningen.)

 

Stockholm

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 49

B 2434-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har haft samlag eller genomfört annan sexuell handling som är att likställa med samlag med MA som var under 15. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 17 augusti 2023 till och med den 8 september 2023 enligt nedan:

– 2023-08-17 – 2023-08-25 Har tagit på MAs bröst och utanpå hennes underliv samt fört in sina fingrar i hennes underliv.

– 2023-09-07 – 2023-09-08 Har tagit utanpå MAs underliv, fört in sina fingrar i hennes underliv, fört MAs hand till sin penis och fört den fram och tillbaka och därefter haft ett vaginalt samlag med MA

2. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spela in en film genom en skärminspelning, genom att ta en bild på MA samt genom att ta 14 skärmavbilder från ett konto på Twitter. Han har sedan innehaft nämnda barnpornografiska bilder och film. Det hände mellan den 19 juni 2023 och den 11 oktober 2023.

Samt åtalad för kränkande fotografering på målsägande: Har olovligen och i hemlighet fotograferat MA när MA befann sig inomhus i en bostad.)

 

300-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(Har främjat och/eller utnyttjat att MA, som är under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ha fått MA att ta och skicka intima bilder och filmer av sig själv till honom. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 21 januari 2022.)

Vecka 50

B 2686-22 Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har på ett externt minneskort på en pekdator innehaft 17 barnpornografiska bilder samt 38 barnpornografiska filmer varav två av filmerna innehåller grovt barnpornografiskt material. Det hände mellan den 16 juli 2020 och den 12 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till filmerna och deras längd.

1.2 Har innehaft 2 591 barnpornografiska bilder, varav 413 bilder innehållit grovt barnpornografiskt material, samt 293 barnpornografiska filmer, varav 14 filmer innehåller grovt barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 5 februari 2020 och den 16 juni 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott x2 och rattfylleri.)

 

Södertälje

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Uddevalla

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

 B 1497-23 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2021 och den 26 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 28 april 2023 och den 29 april 2023.

Samt åtalad för: Grov olovlig körning.)

 

B 2841-23 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har berört målsägande A: s könsorgan med sin hand innanför hennes kläder. Målsägande A är under 15 år. Det hände den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

1.2 Har låtit eller förmått målsägande A, som är under 15 år, att beröra hans nakna könsorgan. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

  1. Har ofredat målsägande A, som är under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägande A: s sexuella integritet, genom att vid i vart fall fem tillfällen beröra hennes könsorgan med sin hand utanpå hennes kläder. Det hände mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.)

 

Umeå

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Varberg

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 3299-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(Har innehaft följande barnpornografiska filer som han har berett sig tillgång till. 

– 10 bilder.

– 10 filmer med en total speltid på 34 minuter. 

– 154 filmer, som bedömts vara särskilt hänsynslösa, med en total speltid på 11 timmar och 23 minuter. 

Det hände den 14 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Värmland

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 2482-23 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 9 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 21 juli 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 9 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 22 juli 2022 och den 30 september 2022.

2. Har ofredat NN 9, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9:s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sitt nakna könsorgan, ”dicpics”. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 14 december 2022.

3. Har främjat samt försökt att främja att NN 9 som var under 15 år, att medverka/utföra sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på hennes bröst, underliv och rumpa. Bilder har därefter tillsänts honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 14 december 2022.)

 

B 6520-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har ofredat sekretess A, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess As sexuella integritet, genom att han skrivit meddelanden till målsäganden och därefter till målsägandens syster sekretess B som vidareförmedlats till sekretess A vilket han haft att räkna med. Meddelandena har haft sexuellt innehåll, bland annat med uttalanden om att han ska eller vill utföra samlag och andra sexuella handlingar med sekretess A. Det hände mellan den 27 november 2022 och den 4 december 2022.)

 

B 5869-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har haft vaginala samlag med NN1 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt. Almlöf har vid i vart fall vid två tillfällen genomfört samlag med målsäganden som inte deltagit frivilligt samt vid ytterligare ett antal tillfällen genomfört samlag med målsäganden som då deltagit frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 september 2022.

2. Har försökt genomföra en sexuell handling jämförbar med samlag med NN1 som var under 15 år. Han har smekt/sexuellt berört målsägandens underliv när hon haft trosor på sig och försökt att ta på målsägandens underliv utan trosor och penetrera henne vaginalt med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2022 och den 31 augusti 2022.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden lyckades komma undan.

Samt åtalad för: Olovlig körning och vårdslöshet i trafik.)

 

B 5069-23 Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år) (Fort. från v 45)

(Har försökt att genomföra vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 10 som var under 15 år. Han har därvid tagit tag i målsägandens kropp och ställt målsäganden upp samt därefter tagit tag i målsägandens byxor vid låren och försökt dra ner målsägandens byxor. Vidare har han sedan målsäganden dragit sig loss och sprungit iväg följt efter målsäganden och försökt dra ut/få ut målsäganden ur en bil när målsäganden försökt lämna platsen. Det hände den 12 oktober 2023 på och vid en busstation.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han visat särskild hänsynslöshet genom att han följt efter målsäganden när målsäganden försökt lämna platsen.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande, misshandel och olaga hot.)

 

Västmanland

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 49

B 1751-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har via internet spridit en barnpornografiska film med en speltid om en 1 minut och 14 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 14 april 2020.)

Vecka 50

B 2646-23 1. Våldtäkt mot barn x7.  2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid slickat på Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2008 och den 31 maj 2009.

1.2 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2010 och den 1 januari 2011.

1.3 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid fört in sin penis i Sekretess A:s slida. Han har även tryckt sin penis mot Sekretess A:s mun, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012.

1.4 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012. 

1.5 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt och fört sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2014.

1.6 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid fört in fingrar i Sekretess B:s slida. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

1.7 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid slickat på Sekretess B:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

2.1 Har masserat Sekretess B:s underliv. Sekretess B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2010 och den 31 augusti 2010.

2.2 Har masserat Sekretess C:s underliv. Sekretess C var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.)

 

Ångermanland

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 49

B 1485-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 4 639 barnpornografiska filer (4 326 bilder och 313 filmer, speltid över 28 h). Det hände mellan den 9 oktober 2020 och den 12 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd filer (4 254 bilder och 293 filmer, speltid över 26 h) där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

B 744-20 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3 (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har vid flera tillfällen mellan den 12 september 2019 och den 18 september 2019, genomfört oralt och vaginalt samlag med NN 1 som vid tidpunkten var 14 år. Vid de orala samlagen har målsäganden NN 1 fått suga av hans penis och vid de vaginala samlagen har penetration skett med penis.

2.1 Har den 18 september 2019, skildrat barnpornografiska bilder, 12 stycken, föreställande målsäganden NN 1. Bilderna har ett sexuellt motiv och han har haft kännedom om att den som bilderna föreställde (målsäganden NN 1) var under 18 år.

2.2 Har den 6 maj 2019, skildrat barnpornografiska bilder, 9 stycken, föreställande målsäganden NN 10. Bilderna har ett sexuellt motiv och han har haft kännedom om att den som bilderna föreställde (målsäganden NN 10) var under 18 år.

3.1 Har vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 10 som då var 15/16 år poserat sexuellt. Han har förmått målsäganden NN 10 att via Snapchat skickat bilder/videor utvisande målsäganden nakna kropp samt utvisande målsäganden när hon genomför sexuella handlingar på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling.

3.2 Har vid i vart fall två tillfällen mellan den 27 december 2019 och den 20 januari 2020, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 11 som då var 15 år poserat sexuellt. Han har förmått målsäganden NN 11 att via Snapchat och WhatsApp skickat videor utvisande målsägandens nakna kropp, bland annat hennes underliv. Målsäganden NN 11 har därefter fått ersättning från honom för de videor hon skickat. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling.

3.3 Har vid i vart fall två tillfällen mellan den 18 april 2020 och den 28 april 2020, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 12 som då var 17 år poserat sexuellt. Han har förmått NN 12 att via Snapchat eller WhatsApp skickat bilder/videor utvisande målsäganden när hon genomför en oral penetration av en mans penis, utvisande målsäganden slickar sädesvätska runt sin mun alternativt utvisande målsägandens nakna kropp. Målsäganden har därefter fått ersättning för de bilder/videor som hon skickat. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling.

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak och våldtäkt.)

 

Vecka 50

 

Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

Ingenting att rapportera

***************************’

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 49

B 2221-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. sexuellt ofredande x4. (Åtalad: Man 55 år)

(1. Har innehaft 1 562 bilder och 20 filmer med barnpornografiskt innehåll. Av materialet är 58 bilder och 19 filmer att betrakta såsom särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Han har också innehaft 13 bilder/filmer bestående av material där han skildrat och framställt barnpornografi genom att han beskurit bilder/filmer på bl.a. NN 3, NN 6, NN 11 och NN 13. Därutöver spridit 153 bilder/filmer innehållandes barnpornografi till andra personer på bl.a. NN 8. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet dels avser material där barnen är väldigt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt och dels för att materialet innehållit bilder/filmer på barn som varit närstående till honom.

2.1 Har förmått NN 3, som var under 15 år, att medverka i en handling av sexuell innebörd. Han har då fotograferat NN 3 när NN 3 varit naken och därtill har han fokuserat på att fotografera målsägandens könsorgan. Det hände den 8 november 2018 eller viss tid dessförinnan-

2.2 Har ofredat NN 6, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att han ställt sig bakom målsäganden och onanerat samtidigt som han filmade händelsen. Det hände den 11 september 2020 eller viss tid dessförinnan.

2.3 har ofredat NN 7, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7s sexuella integritet, genom att han filmat målsäganden när hon sov samtidigt som han tog på hennes bröst. Han har även slickat NN 7 i närheten av hennes bröst samtidigt som han onanerade. Det hände den 12 september 2020 eller viss tid dessförinnan.

2.4 Har ofredat NN 8, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 8s sexuella integritet, genom att han skickat oönskade meddelanden med sexuell innebörd. Det hände den 2 april 2021)

(Örebros Tr. B 2025-21 dömde till fängelse 1 år)

 

B 4165-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år) OBS! 9 målsägande ålder 9–12 år

(1. Har innehaft och betraktat i vart fall 7 046 filer som är att bedöma som barnpornografi, varav 2 075 bilder och 2 filmer (total speltid ca 6 minuter och 54 sekunder) är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt bland annat då materialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 maj 2023.

2. Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall två tillfällen under pågående chattkonversation via Momio, genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som då var 9 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att målsäganden instruerats och förmåtts penetrera sig själv vaginalt med en penna och ett finger. Målsäganden har dokumenterat sig själv med bilder när hon utförde de sexuella handlingarna och skickat dessa till honom. Det hände den 18 juni 2022 och den 28 juni 2022.

Gärningarna har inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom tillvägagångssättet, barnets låga ålder och att det fotodokumenterats.

3.1 Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall tre tillfällen, utnyttjat Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 18 juni 2022, den 28 juni 2022 och den 30 juni 2022.

3.2 Har utnyttjat Sekretess C, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Han har vidare förmått målsäganden att visa sig delvis avklädd via videochatt på annat chattforum. Det hände den 1 oktober 2022.

3.3 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess D, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och sitt underliv. Det hände den 18 april 2021.

3.4 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess F, som då var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via bl a Momio, vid upprepade tillfällen, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 24 september 2022 och den 8 oktober 2022.

3.5 Har utnyttjat Sekretess G, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio och/eller Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

3.6 Har utnyttjat Sekretess H, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

4.1 Har utnyttjat Sekretess B, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 1 april 2023.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

4.2 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess E, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort uttalande för att få bilder. Det hände den 21 april 2021.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att han bl a utgett sig för att vara en annan person och gjort uttalande, som påtryckningsmedel, för att få bilder skickade till sig.

4.3 Har utnyttjat Sekretess I, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, bland annat gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 18 juni 2022. Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

5. Har utgett sig för att vara en annan person och, under pågående chattkonversation via Snapchat, genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som då var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han instruerat målsäganden och förmått henne att med sina händer dra isär blygdläpparna. Målsäganden har tagit bild på sig själv, när hon utförde den sexuella handlingen, och sedan skickat bilden till honom. Det hände den 18 april 2021.)

(Norrköpings Tr. B 1540-23 dömde till fängelse 4 år 6 månader.)

Vecka 50

Ingenting att rapportera

 

Svea hovrätt

Vecka 49

B 3233-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har via internet genom fildelning spridit okänd mängd barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial). Det hände någon gång mellan den 21 januari 2020 och den 24 februari 2020.

1.2 Har på två mobiltelefoner och en dator innehaft sammanlagt 584 barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial). Det hände den 22 april 2022.)

(Uppsala Tr. 2898-22 dömde till villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.)

Vecka 50

B 13512-23 OBS!! 19 målsägande i åldern 9–15 år

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2.Sexuellt ofredande. 3.Grovt barnpornografibrott. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13. 5. Barnpornografibrott x17. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt underliv. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022 och den 4 april 2022.

Har ofredat målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, genom att skicka meddelanden samt bilder och videoklipp med sexuellt innehåll till henne. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022.

Har innehaft i vart fall 1 655 barnpornografiska bilder, varav 646 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 2 907 barnpornografiska filmer, varav 1 295 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden på filmerna som bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till drygt 255 timmar. Det hände fram till och med den 19 januari 2023.

4.1 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden A att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 26 december 2022.

4.2 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 3, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 3 att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 27 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.3 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 2, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 2 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 7 juli 2021.

4.4 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 4, som då var 8 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 4 att onanera på sig själv. Det hände den 21 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.5 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 6, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 6 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 10 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.6 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 11, som då var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 11 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 4 juli 2021.

4.7 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 7, som då var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 7 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att ställa sig på alla fyra naken och göra juckrörelser vänd både mot och från kameran. Det hände den 24 april 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.8 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 9, som då var 9 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 9 att onanera på sig själv. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.9 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden D, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande D att onanera på sig själv. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.10 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden E, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande E att onanera på sig själv och få utlösning. Det hände den 19 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterat.

4.11 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden G, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden G att onanera på sig själv och att naken ställa sig på alla fyra och visa upp sin rumpa och analöppning. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.12 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden H, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden H att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 1 november 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.13 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 10, som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 10 att onanera på sig själv. Det hände den 10 juni 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

5.1 Har skildrat målsäganden A i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1. Det hände den 26 december 2022. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.2 Har skildrat målsäganden sekretess 3 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.2. Det hände den 27 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.3 Har skildrat målsäganden sekretess 2 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.3. Det hände den 7 juli 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.4 Har skildrat målsäganden sekretess 4 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.4. Det hände den 21 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.5 Har skildrat målsäganden sekretess 5 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 6. Det hände den 6 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.6 Har skildrat målsäganden sekretess 6 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.5. Det hände den 10 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.7 Har skildrat målsäganden sekretess 11 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.6. Det hände den 4 juli 2021. han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.8 Har skildrat målsäganden sekretess 7 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.7. Det hände den 24 april 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.9 Har skildrat målsäganden B i barnpornografisk film genom att filma delar av en livechatten som avses i åtalspunkten 7.1. Det hände den 9 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.10 Har skildrat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatterna som avses i åtalspunkterna 4.8 och 7.2. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.11 Har skildrat målsäganden C i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 7.3. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.12 Har skildrat målsäganden D i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1´9. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.13 Har skildrat målsäganden E i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 15.1. Det hände den 19 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.14 Har skildrat målsäganden G i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.11. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.15 Har skildrat målsäganden H i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 17.1. Det hände den 1 november 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.16 Har skildrat målsäganden sekretess 8 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 8. Det hände den 14 januari 2023. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.17 Har skildrat målsäganden sekretess 10 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.12. Det hände den 10 juni 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

6. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden sekretess 5, som då var 13 år, medverkat i sexuell posering då målsäganden sekretess 5 inför honom på chattforumet Omegle visat upp sin nakna penis. Det hände den 6 oktober 2021.

7.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden B att medverka i sexuell posering då målsäganden B inför honom via chattforumet Omegle visat och tagit på sitt nakna kön och därefter penetrerat sin slida med sina fingrar. Vid samma tillfälle har hon visat och tagit på sina nakna bröst. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 9 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.2 Har främjat eller utnyttjat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12, som båda var 9 år, att medverka i sexuell posering då de inför honom via chattforumet Omegle tagit på och visat upp sina nakna penisar. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden C att medverka i sexuell posering de målsäganden C inför honom via chattforumet Omegle visat sin nakna penis och onanerat på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8. Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden sekretess 8, som var 9 år. Han har förmått målsäganden sekretess 8 att flertalet gånger ta på sin penis, onanera på sig själv, sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning samt att upprepade gånger föra in ett finger och en tandborste i analöppningen. Det hände den 14 januari 2023.)

(Södertörns Tr. B 6794-22 dömde till fängelse 8 år.)

 

B 4358-23 Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har med sina händer masserat Sekretess BA:s underliv, bröst, lår, mage, rygg och hals utanpå hennes kläder. Han har också särat på Sekretess BA:s ben och tryckt ned henne i en soffa. Dessförinnan har han berusat Sekretess BA. Det hände den 9 januari 2023.

Sekretess BA var 16 år vid gärningen. Sekretess BA stod under fostran av honom eller hade ett liknande förhållande till honom. 

1.2 Har med sina händer masserat Sekretess BA:s lår utanpå hennes kläder och fört sina händer mot hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 13 september 2022 och den 19 september 2022. Gärningen var ägnad att kränka Sekretess BA:s sexuella integritet. Sekretess BA var 16 år vid gärningen. Sekretess BA stod under fostran av honom eller hade ett liknande förhållande till honom.

Samt åtalad för: Våldsamt motstånd.)

(Attunda Tr. B 158-23 dömde till fängelse 8 månader.)

 

B 5198-23 1. Barnpornografibrott x15. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 4. Sexuellt ofredande. (14 målsägande) (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har delat en barnpornografisk film via mobiltelefonen. Filmen föreställer ett oidentifierat barn tillsammans med annan person. Filmen utgjorde särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 maj 2019

1.2 Har skildrat flera barn i pornografiska bilder genom att fotografera barnen Sekretess 6 född 2008, Sekretess 2 född 2010, Sekretess 1,3 och 7 födda 2011 samt Sekretess 4 och 5 födda 2012 samt ett antal oidentifierade barn med fokus på underliv och rumpor. Skildringarna består av totalt 109 filer varav 95 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer. Det hände vid flera tillfällen mellan den 13 juni 2018 och den 30 mars 2020.

1.3 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.2 har han delat filer på oidentifierade barn samt på målsägandena Sekretess 5 och 6 med en eller flera andra personer med hjälp av kommunikationsapplikationerna Kik och Android Messages (SMS). Det hände vid flera tillfällen mellan den 10 september 2018 och den 26 april 2019.

1.4 Har skildrat barn i pornografisk bilder genom att vid tre tillfällen samma dag filma barnen sekretess 5,8,9,10,11,12,13,och 14 i ett omklädningsrum med tillhörande dusch när de var helt eller delvis nakna. Skildringarna består av totalt 152 filer varav 145 barnpornografiska bilder och 6 barnpornografiska filmer efter bearbetning. Samtliga barn är födda 2012. Det hände den 25 januari 2019 på *****skolan.

1.5 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.4 har han via kommunikationsapplikationen KiK delat filer på Sekretess 5,8,9,10,11,12,13,och 14 med en eller flera personer. Det hände vid flera tillfällen mellan den 25 januari 2019 och den 27 december 2019.

1.6 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera sekretess 13 född 2012 med neddragna byxor sittandes på en toalettstol. Skildringarna består av totalt 5 barnpornografiska bilder. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 13 september 2018 på ett resecentrum.

1.7 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.6 har han delat en bild på sekretess 13 med en eller flera personer via applikationen Android Messages. Det hände den 13 september 2018.

1.8 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att ta flera foton med fokus på Sekretess 16 underliv under ett bord. Sekretess 16 var vid tillfället 14 år. Det hände den 1 augusti 2018.

1.9 Har, genom att ta skärm dumpar på de skickade bilderna i åtalspunkten 8.1 skildrat barn i pornografisk bild. Det hände mellan den 9 augusti 2018 och den 14 augusti 2018.

1.10 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att från mobiltelefonens skärm spela in fem filmer som Sekretess 17 har skickat till honom via applikationen Snapchat. Filmerna visar när Sekretess 17 utför sexuella handlingar. Sekretess 17 vart under perioden 14 år gammal. Det hände mellan den 9 september 2017 och den 1 mars 2018.

1.11 Har, genom att fotografera Sekretess 17 på det sätt som framgår av åtalspunkten 10.1, skildrat barn i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2018 och den 15 augusti 2018.

1.12 Har genom att ta skärm dumpar av de bilder som Sekretess 17 skickat till honom enligt åtalspunkten 11.1 skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 20 oktober 2018.

1.13 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att från enhetens skärm spela in den poseringsfilm som Sekretess 17 skickat till honom enligt åtalspunkten 12.1 via applikationen Snapchat. Det hände den 6 december 2019.

1.14 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att ta skärm dumpar av 26 bilder som han fått skickat till sig av Sekretess 17. Bilderna består dels av bilder på endast Sekretess 18, dels bilder på Sekretess 17 och 18 tillsammans. På bilderna är sekretess 18 mellan 7 och 8 år och endast iförd behå-top och trosor. Sekretess 17 är vid tillfället 14-15 år och har bar överkropp. Det hände någon gång mellan den 1 september 2017 och den 13 mars 2020.

1.15 Har delat bilder av barn i pornografisk skildring genom att skicka dem till en känd kontakt via kommunikationsapplikationen KiK. Det hände den 13 mars 2020.

De delade bilderna består av: 

– 15 av de bilder som han skapat i enlighet med åtalspunkten 1.14. 

– 3 bilder som föreställer Sekretess 17 och Sekretess 18 när de duschar nakna tillsammans. Filerna är skapade under tiden den 5 september 2017 och den 1 mars 208. Sekretess 17 var då 14 år och Sekretess 18 var 7 år.

  1. Har innehaft totalt 1645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1423 bilder och 222 filmer. Det hände den 18 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till: 

– att det varit fråga om en särskilt stor mängd bilder och filmer att 406 bilder och 161 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat hänsynslöst sätt

– att det finns bilder och filmer på särskilt unga barn 

– att det rör sig om filmer överstigande åtta timmars speltid.

3.1 Har vid flera tillfällen under perioden främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utfört en sexuell posering genom att be Sekretess 16 som då var 14 år att ta poseringsbilder med sexuell innebörd på sig själv och skicka till honom vilket hon också gjort genom att skicka sammanlagt 3 bilder via applikationen Snapchat. Det hände mellan den 10 juli 2018 och den 14 augusti 2018.

3.2 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år har utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 att posera naken framför hans kamera i samband med att de haft sexuellt umgänge i en bil. Sekretess 17 var vid tillfället 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2018 och den 15 augusti 2018.

3.3 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 som vid tillfället var 15 år att posera med nakna bröst och kön genom att be henne att ta sådana bilder på sig själv och skicka till honom via applikationen Snapchat, vilket hon också gjort. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 20 oktober 2018.

3.4 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 som vid tillfället var 16 år att posera med nakna bröst genom att be henne att ta en sådan film/bild av sig själv och skicka till honom via applikationen Snapchat vilket hon också gjort genom att skicka en film. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 6 december 2019.

4.1 Har sexuellt berört Sekretess 15 född 2009 genom att klappa/smeka hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 september 2018 och den 20 december 2018 i ****skolan.

4.2 Har sexuellt ofredat Sekretess 16 som vid tillfället var 14 år genom att i en sms-konversation skriva meddelanden med sexuellt innehåll som att hon har en sexig kropp, att han kanske ska skicka bilder på sitt kön och frågat om hon brukar onanera. Det pågick mellan den 11 juli 2018 och den 12 juli 2018.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2.

(Uppsala Tr. B 3546-20 dömde till fängelse 2 år 9 månader.)

 

B 3429-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft samlag med NN6 som inte deltagit frivilligt, genom att ha lagt sig över målsäganden, vänt på målsäganden, tagit tag om målsägandens hals så målsäganden fått andnöd, dragit av målsägandens byxor och därefter genomfört ett vaginalt och analt samlag, och därefter genomfört ytterligare ett vaginalt och analt samlag ståendes genom att hållit tag i målsäganden, bl,a, om målsäganden höfter. Målsäganden var vid tidpunkten 14 år. Det hände den 23 mars 2021.)

(Attunda Tr. B 9139-20 dömde till ungdomstjänst 15 timmar.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 49

B 6427-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Haft vaginalt samlag med NN 5, genom att ha fört in sin penis i målsägandens underliv. NN 5 var 14 år vid tillfället. Det hände den 10 mars 2022.)

(Varberg Tr. B 2330-22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 30 timmar)

 

B 6622-22 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har innehaft 6 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film på sin mobiltelefon, varav 5 bilder och filmen har bedömts vara särskilt hänsynslösa. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 4 december 2020.

1.2 Har innehaft 2 stycken barnpornografiska bilder och 9 stycken barnpornografiska filmer på sin dator, varav 4 filmer bedömts vara grova. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 21 april 2021.

Samt åtalad för: Försök till utpressning, utpressning och stöld.)

(Varbergs Tr. B 2485-20 dömde till fängelse 5 månader.)

 

B 6593-23 Sexuellt ofredande mot barn x3. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11s sexuella integritet, genom att utan samtycke ta henne på brösten och överkroppen. Det hände mellan den 1 oktober och den 10 november 2022 på ***skolan.

1.2 Har ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11s sexuella integritet, genom att utan samtycke ta henne på brösten. Det hände den 10 november 2022 på ****skolan.

1.3 Har ensam och/eller tillsammans och i samförstånd med annan person ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka meddelanden av kränkande och sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 10 november 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot x2.)

(Värmlands Tr. B 5929-22 döme till ungdomstjänst 25 h frikändes dock för ett fall av sexuellt ofredande mot barn.)

Vecka 50

B 7039-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år) (Huvudförhandlingen blev inställd V 44)

(Har tryckt målsäganden Sekretess 2:s huvud mot sin penis och fört hennes huvud fram och tillbaka samtidigt som han haft sitt könsorgan i hennes mun. Sekretess 2 var 13 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 7 juli 2022.)

(Värmlands Tr. B 3493-22 dömde till fängelse 2 år 8 månader.)

 

B 6782-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna: 53 år. Man 54 år)

(Har tillsammans och i samförstånd innehaft 3 293 barnpornografiska bilder och fyra filmer varav 271 bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände från en okänd tidpunkt fram till den 23 januari 2020.)

(Halmstads Tr. B 3449-20 dömde till:
Kvinnan: Frikänd.
Mannen: Fängelse 1 månad.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 49

B 995-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(Innehaft 9 barnpornografiska filmer, varav 7 är att anse som grova innehav då de gestaltar flickor som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

(Blekinge Tr. B 2379-22 dömde till villkorlig dom, 40 dagsböter om 200 kr.)

Vecka 50

B 3078-23 1.Grovt barnpornografibrott x2 2.Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år) (Forts. från vecka 24.) 

(1.1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 26 130 bilder och 201 filmer, sammanlagd speltid 62 timmar 55 min. Av bildmaterialet skildrar 4791 bilder och 131 filmer (speltid 40 timmar 42 minuter 7 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 32 211 bilder och 1410 filmer (sammanlagd speltid 1048 timmar, 53 minuter, 5 sekunder) Av bildmaterialet skildrar 5622 bilder och 881 filmer (speltid 823 timmar 46 minuter och 52 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

  1. Innehaft barnpornografiskt bildmatreal i form av 30 bilder. Av bilderna skildrar 18 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

(Ystad Tr. B 663-20 dömde till fängelse 1 år)

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 49

Ingenting att rapportera

Vecka 50

B 1825-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag, samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med målsäganden som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i ett oralt samlag samt att han fört in finger/fingrar i målsägandens underliv. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och kan inte heller anses ha deltagit frivilligt då han använt våld bestående i att han tagit grepp om målsägandens huvud samt genom att han tagit ett grepp om målsägandens hals. 

(Gävle Tr. B 2105-23 frikände.)

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 49

B 1321-22 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 23 år) (Forts. från v 48.)

(1. Har onanerat åt NN 5 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Nordin utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.

2.1 Har fört sin hand utanpå NN 17s kläder på hans kön och därigenom sexuellt berört honom. NN 17 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022.

2.2 Har skickat en bild av sitt ena nakna bröst till NN 7 vilket var ägnat att kränka NN7:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 16 juli 2022.

  1. Har utfört oralsex på NN 7 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2022 och den 26 juni 2022. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar att likställa med samlag.  Som försvårande omständighet ska beaktas att hon utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.)

(Luleå Tr. B 2433-22 frikände.)

Vecka 50

B 917-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man: 21 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 12 februari 2022 och den 13 februari 2022.)

(Umeå Tr. B 785-22 dömde till: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 100 timmar

Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

******************************

 

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X