Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 33

B 8477-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(1. Har förmått målsägande, som då var under 15 år gammal, att föra upp en kajalpenna i sin slida samt därefter själv fört in kajalpennan i hennes slida. Det hände vid två tillfällen någon gång mellan den 5 september 2004 och den 30 augusti 2006.

 1. Har innehaft 35 barnpornografiska bilder. Det hände den 1 juni 2022.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Blekinge

Vecka 33

B 2159-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18år)

(Har spridit en barnpornografisk film, som bedöms utgöra hänsynslöst övergreppsmaterial, genom att dela den på Snapchat. Det hände den 12 november 2021.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 33

B 1799-24 Sexuellt ofredande x 3. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har skickat en film när han onanerar till NN 4 som vid tiden för gärningen var under 15 år. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 2 november 2021 och den 1 april 2022.

1.2 Har skickat en film när han onanerar till NN 10 som vid tiden för gärningen var under 15 år. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 2 november 2021 och den 1 april 2022.

1.3 Har skickat en film när han onanerar till NN 13 som vid tiden för gärningen var under 15 år. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 2 november 2021 och den 1 april 2022.)

Vecka 34

 Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

 Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 33

B 252-19 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 15 576 barnpornografiska bilder varav 5725 bilder bedömts vara grova. Han har innehaft sammanlagt 656 barnpornografiska videofiler, med en speltid på 31 timmar och 27 minuter, varav 522 videofiler, med en speltid på 14 timmar och 8 minuter, har bedömts vara grova. Det hände den 7 mars 2019.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att innehavet avsett särskilt stor mängd bilder och videofiler som innehållit barnpornografiskt material och där en stor mängd bedömts grova då innehållet har bedömts vara särskilt hänsynslöst material.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 33

B 237-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20år)

(Har den 3 november 2021 i en bil genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som vid tillfället endast var 13 år. Detta trots att han insett eller i vart fall varit oaktsam inför omständigheten att Sekretess A vid tillfället var under 15 år.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 33

B 9495-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som vid tidpunkten var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i han förmådde målsäganden att utföra oralsex på honom. Han har i samband med händelsen använt våld bestående i att han hållit fast målsägandens händer och tryckt ner hennes huvud mot sin penis. Han har vidare otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning och annan påverkan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det hände den 24 maj 2023.)

Vecka 34

B 20723-22 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1.1 Har innehaft och spridit fyra barnpornografiska filmer, med med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en sammanlagd speltid på ca 40 sekunder. Det hände mellan den 10 augusti 2021 och den 30 augusti 2021.

1.2 har innehaft 6 barnpornografiska bilder, med särskilt särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 18 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på ca 1 tim. 18 min. Det hände den 27 april 2022.)

 

Halmstad

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Haparanda

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 33

 

B 4022-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 37år)

(Har ofredat NN, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att han 

– Upprepade gånger frågade om hon ville se hans könsorgan och gestikulerade mot detta. 

– Frågade om hon hade kollat på porr. 

– Frågade om hon hade haft sex. 

– Frågade om hon ville ha sex med honom. 

Det hände någon gång den 17 mars 2023 medan GM i egenskap av färdtjänsts chaufför körde NN till hennes specialskola, där hon går på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. GM begick gärningen med uppsåt.)

 

B 7745-22 1. Sexuellt utnyttjande av barn. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har sexuellt ofredat NN 2, som vid tidpunkten för brottet var 13 år, genom att, utan att målsäganden bett om det eller på annat sätt gett uttryck för att hon önskar få sådana, skicka tre bilder på en erigerad penis till henne. Agerandet var ägnat att väcka obehag hos henne samt att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 23 augusti 2022.

 1. Har uppmanat målsäganden, som vid tidpunkten var 13 år, att till honom skicka nakenbild och/eller bild på hennes nakna kön. Han har därigenom försökt att främja eller utnyttja att ett barn under femton år medverkar i en sexuell posering. Fara för brottets fullbordan har funnits då parterna kommunicerade på Snapchat, då målsägandens kamera på mobiltelefonen fungerade och då hon var ett barn och därigenom lätt kunde förledas att skicka en sådan bild. Det hände den 23 augusti 2022.)

Vecka 34

B 6249-21 Grovt barnpornografi. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft 4 786 barnpornografiska bilder, varav 1 825 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 4 487  barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 331 timmar och 31 minuter), varav 3 338 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 251 timmar och 12 minuter). Det hände den 27 september 2021.)

 

B 6009-22 1. Sexuellt ofredande. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har via snapchat skickat flera bilder på sitt kön samt flera videos utvisande att han runkar till NN 4 som vid tidpunkten för brottet dels var 12 år, dels inte hade bett om det. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 oktober 2021.

 1. Har genom att på snapchat uppmana henne därtill, förmått NN 4 att dels skicka nakenbilder på sig själv, dels skicka film i vilken hon penetrerar sitt kön med en hårborste till honom. NN 4 var vid tidpunkten 12 år gammal. Han har alltså utnyttjat att ett barn utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 september 2021.)

 

Hälsingland

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 226-22 Utnyttjande av barn för sexuell handling. (Åtalad: Man 48 år)

(Har genom att tillhandahålla sprit förmått NN 6, som var 16 år, att genomföra samlag med honom. Han har därigenom förmått NN 6 att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Det hände den 17 september 2021.)

 

Jönköping

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 4174-22 1. Sexuellt ofredande mot barn x3. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 57 år)

(1.1 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att till henne skicka en bild på sin erigerade penis. Det hände den 27 september 2022.

1.2 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att ställa nära henne samtidigt som han uttalade att han ”vill ha sex med henne men att det inte går eftersom hon är barn” eller ett uttryck med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 30 september 2022 och den 9 oktober 2022.

1.3 Har ofredat NN1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att till henne skicka en film som visar hur han onanerar sin erigerade penis. Det hände den 1 oktober 2022

 1. Har försökt förmå NN1, som var 13 år, att skicka nakenbild på sig själv. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 1 oktober 2022.)

 

Kalmar

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 33

B 627-23 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 17år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var under 14 år och närstående till honom. Han onanerade på sig själv och hade handen i målsägandens underkläder, vid rumpan och utsidan av målsägandens underliv. Vid något tillfälle onanerade han nära målsägandens ansikte. Målsäganden har inledningsvis sovit och vaknat av hans handlande. Det hände den 1 januari 2023.

 1. Har försökt förmå NN 3, som var 14 år gammal och närstående till honom, att mot ersättning ha ett oralt samlag med honom. Det hände den 7 januari 2023. 

Brottet har inte fullbordats eftersom målsäganden inte ville utföra den sexuella handlingen. Fara för brottets fullbordan har dock förelegat eller har den endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Lycksele

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 389-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 som var 13 år. Det hände den 6 september 2022.)

 

Nacka

Vecka 33

B 521-23 Våldtäkt mot barn x 3. (Samt 7 fall av våldtäkt, 2 fall av sexuellt ofredande och 1 fall av kränkande fotografering på samma målsägande) (Forts. från vecka 32) (Åtalad: Man: 38år) 

(1.1 Har genom att penetrera målsägandens NN 1 könsorgan med en dildo utfört en sexuell handling med målsäganden som var 16 år och som stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 30 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 och fått utlösning på hennes könsorgan. Målsäganden var 16 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 30 maj 2021 alternativt någon gång under januari-februari 2021.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 17 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 15 mars 2022. 

Förmådde målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka hennes beroendeställning till honom. Han utnyttjade otillbörligt att målsäganden på grund av intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation.)

 

Vecka 34

B 6920-22 Barnpornografi. (Åtalad: Man 21 år)

(Har innehaft 16 barnpornografiska bilder, varav 9 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 3 barnpornografiska filmer som samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 oktober 2021.)

 

B 3696-20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 72 år)

(Har innehaft 3 825 barnpornografiska bilder, varav 147 bilder utgörs av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har också innehaft 75 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid av nästan 27 timmar, varav 49 filmer med en uppspelningstid av nästan 22 timmar utgörs av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med anledning av den stora mängden barnpornografiskt material, den låga åldern på flertalet av barnen i materialet samt då materialet i flertalet fall även skildrar utnyttjande av barn på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

B 521-23 Våldtäkt mot barn x 3. (Samt 7 fall av våldtäkt, 2 fall av sexuellt ofredande och 1 fall av kränkande fotografering på samma målsägande) (Åtalad: Man: 38år) (Forts. från vecka 33 dag 7 av 7)

1.1 Har genom att penetrera målsägandens NN 1 könsorgan med en dildo utfört en sexuell handling med målsäganden som var 16 år och som stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 30 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 och fått utlösning på hennes könsorgan. Målsäganden var 16 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 30 maj 2021 alternativt någon gång under januari-februari 2021.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 17 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 15 mars 2022. 

Förmådde målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka hennes beroendeställning till honom. Han utnyttjade otillbörligt att målsäganden på grund av intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation.)

 

Norrköping

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 190-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har via konversation på snapchat främjat eller utnyttjat att NN1, som vid tiden för brottet var 14 år gammal utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har förmått målsäganden att fotografera sin kropp på bland annat bröst och rumpa i underkläder/naket samt skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 8 februari 2021 och den 8 mars 2021.

2.) Har innehaft 28 bilder och 3 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid om 1 minut och 22 sekunder. Det hände den 8 mars 2021.)

 

B 104-23 1. Grovt barnpornografi. 2. Barnpornografi. (Åtalad: Man 74 år)

(1. Har innehaft totalt 13 198 barnpornografiska filer varav 9 016 bilder där barn skildrats pornografiskt, 3 949 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 81 filmer med total speltid om ca 5 timmar 36 minuter där barn skildrats pornografiskt samt 152 filmer med total speltid ca 19 timmar 3 minuter där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt. Det hände mellan den 5 februari 2021 och den 27 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer med lång speltid där barn skildrats pornografiskt och utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

 1. Har innehaft totalt 69 barnpornografiska filer varav 17 bilder där barn skildrats pornografiskt, 16 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 2 filmer med total speltid om 24 sekunder där barn skildrats pornografiskt samt 34 filmer med total speltid 58 minuter och 47 sekunder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt. Det hände den 1 december 2021)

 

Nyköping

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 544-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Har innehaft och betraktat 40 barnpornografiska bilder, varav 18 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 20 april 2020 och den 8 juni 2022.)

 

Solna

Vecka 33

B 5289-22 Våldtäkt mot barn. (Samt olaga hot mot målsägande) (Åtalad: Man 16 år)

(Har genomfört ett oralt samlag med sekretess A som vid tidpunkten för brottet var 12 år gammal. Det hände den 21 april 2022.

(Olaga hotet:  har hotat sekretess A genom att på Snapchat skriva ”Kmr hämta galna guzzar på dig som kan knulla upp dig”.))

Vecka 34

B 163-23 Sexuellt ofredande mor barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har ofredat NN 3, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att ta ett grepp mot målsägandens kön och pussa honom på pannan och kinden.)

 

Stockholm

Vecka 33

B 132-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16år)

(Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var 14 år och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han förde in ett eller flera fingrar i målsägandens underliv. Det hände den 2 januari 2023 på McDonalds.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 33

B 3864-23 Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 17år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen genomfört sexuella handlingar med NN 5 som var 5 år gammal. De sexuella handlingarna har bestått i att han tvättat NN 5:s underliv/snippa. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 5, som var 5 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han visat sitt könsorgan för NN 5 samt även förmått henne att röra vid könsorganet. Det hände den 22 februari 2023.)

Vecka 34

B 8814-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Samt misshandel på målsägande) (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 4 som var 6 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har dragit upp målsägandens tröja, lagt målsägandens hand på eller vid sitt könsorgan samt blottat sig, onanerat och fått utlösning inför NN 4. Det hände den 7 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 4:s låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 4.

(Åtalet om misshandel består i att den åtalade har hållit för NN 4:s mun och näsa med sin hand))

 

B 10644-21 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 2. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande x2. 

 1. 4. Barnpornografibrott x2. Våldtäkt mot barn. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har vid flera tillfällen över internet främjat och förmått Målsägande 1, som var under 15 år, att utföra sexuella poseringar. Det hände mellan den 1 februari 2021 och den 30 september 2021.

Har främjat och förmått målsäganden att 

– Den 26–27 mars 2021 skicka film/bild när målsäganden penetrerade sitt underliv. 

– Den 28 mars 2021 skicka film/bild på sitt underliv. 

– Under hela tidsperioden vid flera tillfällen skicka film/bild på sitt underliv, penetration av sitt underliv, sina bröst och när hon tar på dem, när hon smiskar sin rumpa och annan sexuell posering.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han utgett dig för att vara annan, det skett systematiskt och påstridigt över tid och typen av posering samt att det i vart fall delvis dokumenterats.

1.2 Har främjat Målsäganden 2, som var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att skicka bilder på sina bröst och rumpa. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden utifrån hennes ålder, smicker och genom att han utgett sig för att vara annan.

1.3 Har främjat Målsäganden 2, som var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att skicka bilder på sina bröst och rumpa samt underliv. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021 och den 12 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden utifrån hennes ålder, smicker och genom att han utgett sig för att vara annan.

2.4 Har främjat Målsäganden 2, som var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att skicka filmer/bilder när målsäganden penetrerade sitt underliv med sina fingrar och klämmer på sin rumpa och annan sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021 och den 12 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden utifrån hennes ålder, smicker och genom att han utgett sig för att vara annan

2.1 Har vid flera tillfällen över internet försökt främja och förmå Målsägande 1, som var under 15 år, att utföra sexuella poseringar. Det hände mellan den 1 februari 2021 och den 30 september 2021.

Har försökt främja och förmå målsäganden att 

– I närtid till den 5/8 april 2021 skicka bilder på ospecifik sexuell posering. 

– Den 8 juli 2021 skicka film/bild på ospecifik sexuell posering. 

-Under hela tidsperioden vid flera tillfällen skicka film/bild på sin rumpa, bröst, underliv och annan ospecifik sexuell posering av sin kropp samt på penetration av underlivet.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han utgett dig för att vara annan, det skett systematiskt och påstridigt över tid och typen av posering samt typen av posering som efterfrågats. 

2.2 Har försökt främja målsäganden 2, som var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att skicka bilder på sina bröst. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden utifrån hennes ålder, smicker och genom att han utgett sig för att vara annan.

3.1 Har ofredat Målsägande 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Målsägande 1s sexuella integritet, genom att skicka en bild på en penis till målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 31 mars 2021.

3.2 Har ofredat Målsägande 2, på ett sätt som kunde förväntas kränka Målsägande 2s sexuella integritet, genom att skicka en bild på en penis till målsäganden som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021 och den 12 december 2021.

4.1 Har skildrat/framställt och innehaft 31 st barnpornografiska bilder och 10 st filmer. Han har skildrat/framställt dessa genom att filma/fotografera av filmklipp/bilder eller på annat sätt avbilda dessa. Det hände mellan den 1 februari 2021 och den 16 februari 2022.

 

4.2 Har skildrat/framställa och innehaft tre barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 30 juli 2020 och den 16 februari 2022.

 1. Har förmått och instruerat Målsäganden 2, som var under 15 år, att under pågående chattkonversation genomföra en sexuell handling genom att målsäganden penetrerade sitt underliv med sina fingrar. Den sexuella handlingen var med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 3 december 2021 och den 12 december 2021.
 2. Har utnyttjat och främjat Målsägande 3 genom att uppmana målsäganden, som var under 15 år, att skicka bilder på sin nakna kropp. Det hände mellan den 30 juli 2020 och den 31 december 2021.)

 

Uddevalla

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 1389-23 1. Sexuellt ofredande mot barn x2 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har ofredat målsägande A, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka bilder på sin penis till henne. Det hände den 17 september 2022.

1.2 Har sexuellt ofredat målsägande B, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka B:s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till henne där han frågat ”är du kåt”, ”kan du skicka trosbilder” och ”vill du se när jag runkar” eller uttalanden av liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 6 oktober 2022 och den 10 oktober 2022.

2. Har försökt utnyttja målsägande B till att medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka bilder på sig själv iförd trosor. Målsägande B var vid tillfället 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 6 oktober 2022 och den 10 oktober 2022.

3. Har innehaft barnpornografiskt material i form av en film samt delat denna med åtminstone en person. Det hände den 18 maj 2022.)

B 1904–23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag med målsägande A, född i december 2009 (14 år). Han har härvid genomfört, eller i vart fall försökt att genomföra, ett vaginalt samlag med henne, varvid deras könsorgan kommit i sådan beröring med varandra att det är att bedöma som ett fullbordat samlag. Vidare har han förmått henne att utföra oralsex på honom samt slickat hennes underliv. Det hände mellan den 23 juni 2023 och den 24 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att han tagit med målsägande A till sin bostad och försett henne med alkohol och narkotika, av vilket hon blivit kraftigt påverkad, innan han genomfört våldtäkten.)

 

Umeå

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 33

B 2474-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17år)

(Har gjort två barnpornografiska filer varav en är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial tillgänglig för annan. Det hände den 3 december 2021.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Varberg

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 33

B 1351-22 1. Sexuellt utnyttjande av barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 19år)

(1. Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 5 som var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har fört in sina fingrar i NN 5:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2021 och den 31 januari 2022

 1. Har genomfört en sexuell handling med målsäganden NN 5 som var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått NN 5 att onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2021 och den 31 januari 2022.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 33

B 5378-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18år)

(Har innehaft 14 barnpornografiska bilder, varav 1 på sin mobiltelefon och 13 på en dator han disponerat med samtycke från *****gymnasiet. Av dessa utgjorde 3 bilder skildringar där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände någon gång mellan den 24 november 2021 och den 23 november 2022.)

 

B 1242-23 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19år)

(Har skickat meddelanden där han försökt förmå NN1, som var 12 år, att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp till honom. Han har därigenom försökt främja och utnyttja att målsäganden skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 22 januari 2022 och den 31 januari 2022.)

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 3416-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft tre barnpornografiska filmer. Det hände den 21 maj 2022.)

 

B 1772-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk film. Det hände den 31 oktober 2021)

 

Ångermanland

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 33

B 4758-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18år)

(Har innehaft 64 barnpornografiska bilder varav 45 bilder utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har vidare innehaft 102 barnpornografiska filmer varav 98 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer samt då en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 34

B 1485-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 4 639 barnpornografiska filer (4 326 bilder och 313 filmer, speltid över 28 h). Det hände mellan den 9 oktober 2020 och den 12 mars 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd filer (4 254 bilder och 293 filmer, speltid över 26 h) där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt)

 

Östersund

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

**********************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 33

B 2635-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17år)

(Har vid flera tillfällen under perioden mellan den 30 november 2021 och den 21 december 2021 i målsägandens bostad, genomfört vaginala samlag med NN n 4.  Han har även under aktuell period genomfört en sexuell handling med NN 4 som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha haft sin hand i NN 4:s snippa. Vid detta tillfälle har NN 4 inledningsvis sovit. NN 4 var vid gärningarna under 15 år gammal)

(Örebro Tr B 3308-22 dömde till Ungdomsvård och ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.)

Vecka 34

B 2692-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 13 år. Sekretess A deltog ej frivilligt)

(Kalmar Tr. B 371-22 dömde till ungdomstjänst 130 timmar.)

 

Svea hovrätt

Vecka 33

B 9100-23 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Forts. från vecka 32) (Åtalad: Man: 53 år)

(1.1 Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

1.2. Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.

 1. Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

(Nyköping Tr B 973-23 dömde till fängelse 2 år.)

 

B 6928-23 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande x73. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x124. Försök till våldtäkt mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott x7 6. Våldtäkt mot barn x27. Sexuellt övergrepp mot barn. 8. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4 (Forts. från vecka 32)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

 (1.  Har genom hot om våld haft vaginalt samlag med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år, samt förmått dem att onanera åt honom vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har därefter onanerat framför målsägandena och ejakulerat i deras ansikten. Det hände den 14 juli 2022. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han använt hot om brottsliga gärningar i samband med genomförandet, de befann sig på en för målsägandena okänd plats i ett låst rum, målsägandena erbjöds betalning i utbyte mot att de skulle ha sex med honom, han filmade gärningarna och gärningarna var förenade med andra mycket kränkande inslag. Han har därigenom med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet.

2.1 Har onanerat framför kameran under ett pågående videosamtal med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C som var 12 år att delta i en konversation med sexuell innebörd på Snapchat. Han har i konversationen bland annat skickat pornografiska bilder till målsäganden samt erbjudit målsäganden pengar i utbyte mot sexuella tjänster som målsäganden och en anhörig som var 8 år skulle utföra åt eller med honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 25 maj 2022.

2.3 Har förmått Sekretess E, som var 12 år, att delta i konversationer med sexuell innebörd via Snapchat. Det hände vid sju tillfällen under perioden från och med den 5 juli 2021 till och med den 29 juli 2021.

2.4 Har skickat en video till Sekretess F, som var 14 år, när han eller annan man onanerar. Det hände den 14 juni 2022.

2.5 Har onanerat framför kameran under videosamtal med Sekretess H, som var 12 år, och skickat/visat video med barnpornografiskt material. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 21 maj 2022.

2.6 Har förmått Sekretess N som var 13 år att delta i en konversation med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.1 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A och Sekretess B, som var 14 respektive 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått dem att posera nakna eller delvis avklädda inför honom i ett videosamtal och därefter skicka bilderna/filmerna till honom. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

Brottet är grovt eftersom han systematiskt utnyttjat minderåriga och brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena då han erbjöd dem betalning i utbyte mot att de poserade och skickade bilder/filmer till honom.

3.2 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess C, som var 12 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att skicka bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess B, som var 13 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att ta bild av sig själv när hon poserar naken, eller låtit annan ta en sådan bild, och skicka till honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.4 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess D, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess B, som är minderårig och närstående till Sekretess D, att filma/ta bilder av Sekretess D när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt genom att i samband med detta förmå Sekretess B att skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände den 25 maj 2022. 

Gärningen ska bedömas som grov då brottet har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet han har använt sig av en minderårig närstående till Sekretess D för att genomföra gärningen, och som fått betalt för detta, samt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han systematiskt har utnyttjat minderåriga.

3.5 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har fotat och filmat målsäganden i samband med gärningarna vid åtalspunkt 4.2. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021.

3.6 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder och filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 4 juli 2021 till och med den 17 juli 2021.

3.7 Har främjat och utnyttjat att Sekretess F, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp till honom. Det hände den 14 juni 2022.

3.8 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess I, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H, som var 12 år, att filma Sekretess I när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Det hände mellan den 15 februari 2022 och den 8 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.9 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess J, som var 4 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H att filma Sekretess J när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka filmerna till honom. Det hände den 19 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.10 Har via Snapchat främjat och utnyttjat Sekretess N, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har förmått henne att posera och ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.11 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess O, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att filma när hon visar sin nakna eller delvis avklädda kropp och smeker sitt underliv samt skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juni 2022.

 1. 4. Har försökt genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess B, som var 13 år, och Sekretess C, som var 12 år. Han har i en pågående konversation via Snapchat försökt förmå dem att var och en eller tillsammans penetrera sig själva vaginalt med ett eller flera fingrar, filma när de utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmen till honom. Det hände den 24 maj 2022.

5.1 Har skildrat Sekretess D (8 år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

5.2 Har skildrat Sekretess E (12 år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

5.3 Har skildrat Sekretess I (8 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

5.4 har skildrat Sekretess J (4 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.5 Har skildrat Sekretess O (12 år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

5.6 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.7 Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial

6.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021

6.2 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 2 augusti 2021.

Har i en pågående chattkonversation via Snapchat förmått Sekretess E, som var 12 år, att utföra sexuella handlingar på sig själv, såsom att smeka sitt underliv samt att sära på sina blygdläppar och skinkor, filma/fota när hon utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände vid två tillfällen mellan den 4 juli 2021 och den 5 juli 2021.

8.1 Har försökt främja eller utnyttja Sekretess G, som var 14 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 14 juni 2022.

8.2 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess K, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 8 november 2021.

8.3 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess L, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 3 september 2021.

8.4 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess M, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 19 april 2022.)

(Västmanland Tr B 3761-22 dömde till fängelse 12 år.)

 

Vecka 34

B 7296-23 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har med målsäganden, som var 13 år vid tillfällena, genomfört sexuella handlingar jämförbara med samlag. Handlingarna har bestått i att han berört målsägandens könsorgan med sin mun och sina fingrar/händer samt förmått målsäganden att beröra hans könsorgan med sin mun och sina fingrar/händer.  Det hände vid flera tillfällen mot målsägandes vilja, mellan den 1 januari 2022 och den 1 juni 2022.)

(Södertörns Tr. B 14255-22 dömde till ungdomstjänst 70 timmar.)

 

B 9100-23 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 53 år)

(1.1 Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

1.2. Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.)

2.Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

(Nyköping Tr. B 973-23 dömde till fängelse 2 år)

 

B 7572-23 1. Våldtäkt mot barn x6. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Sexuellt ofredande x2. 4. Barnpornografibrott x3. (Samt olaga integritetsintrång på Sekretess 3.) (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess 1, som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

1.2 Har genomfört vaginalt samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag med Sekretess 2, som var 14 år. Målsäganden deltog inte frivilligt, vilket hon visade genom att låtsas sova. De sexuella handlingarna bestod i att han fört upp ett finger i målsägandens anal. Han har även försökt genomföra ett analt samlag med målsäganden, samt hållit ett strypgrepp på henne. Det hände någon gång mellan den 20 maj 2022 och den 12 juni 2022.

1.3 Har vid flera tillfällen genomfört vaginala samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar varit jämförliga med samlag med Sekretess 2, som var 14 år. De sexuella handlingarna har bestått i att han vid flera tillfällen förmått henne att utföra oralsex på honom, att han vid något tillfälle utfört oralsex på henne samt vid något tillfälle penetrerat målsägandens underliv med en sexleksak. Han har också i samband med sexuella handlingar slagit henne med händer och med ett bälte på rumpan, vilket orsakat smärta och röda märken. Det hände 10–20 gånger mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

1.4 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 3 som var 14 år, samt utfört oralsex på henne vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 7 maj 2020.

1.5 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 3 som var 14 år, samt förmått henne att utföra oralsex på honom vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 26 maj 2020.

1.6 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 3 som var 13 och 14 år att företa och tåla sexuella handlingar, jämförliga med samlag, genom att han via appen Snapchat har instruerat målsäganden att föra in fingrar och dildos i sitt underliv samt suga på en dildo. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

2.1 Har vid flera tillfällen filmat och fotograferat Sekretess 1, som var 12 år, när hon visat sin delvis avklädda kropp. Han har därmed främjat och utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

2.2 Har vid ett flertal tillfällen filmat när han genomfört samlag eller andra sexuella handlingar med Sekretess 2, som var 14 år. Han har också fotograferat Sekretess 2 när hon poserar i underkläder samt mottagit och kopierat filmer och bilder på henne när hon poserar på olika sätt som inneburit en exponering av sexuell innebörd. Han har därvid främjat och utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

2.3 Har vid flera tillfällen filmat Sekretess 3, som var 14 år, när han genomfört samlag och andra sexuella handlingar med henne. Han har också mottagit bilder och filmer på målsäganden när hon varit 13 och 14 år gammal där hon poserar på sätt som inneburit en exponering av sexuell innebörd. Han har därmed främjat och utnyttjat att ett barn utfört sexuell posering. Det hände mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

3.1 Har vid flera tillfällen tagit på Sekretess 1:s bröst och rumpa, vilket är handlingar med sexuell innebörd. Målsäganden var 12 år. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

3.2 har vid flera tillfällen skickat bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till Sekretess 3, som var 13 och 14 år, vilket var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 1 april 2019 och den 12 juni 2020.

4.1 Har framställt 2 barnpornografiska filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial, genom att filma Sekretess 1 som han visste var under 18 år. Det hände mellan den 21 juni 2022 och den 10 juli 2022.

4.2 Har framställt 13 st barnpornografiska filmer på ca 8,5 min, varav 11 st på ca 7,5 min bedöms vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 42 st barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han filmat Sekretess 2 i sexuella situationer, fotograferat henne när hon utför sexuell posering samt att han själv eller genom annan skapat nya kopior på bilder och filmer på henne i sexuella situationer. Han visste att Sekretess 2 var under 18 år. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 20 juni 2022.

4.3 Har vid flera tillfällen framställt åtminstone 26 barnpornografiska filer med speltid ca 3 minuter som ska bedömas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, genom att ta bilder på och filma Sekretess 3 i sexuella och/eller avklädda situationer samt skapa nya filer av sexuellt/avklätt material på henne som hon skickat till honom på Snapchat. Han visste att Sekretess 3 var under 18 år. Det hände mellan den 3 december 2020 och den 28 maj 2021.

Ang. olaga integritetsintrång: har via appen telegram till omkring 900 personer spridit åtminstone 12 filmer på Sekretess 3 där hon utför sexuella handlingar. Han har därigenom gjort intrång i målsägandens privatliv. Det hände den 27 maj 2022.)(Södertörns Tr B 10861–22 dömde till fängelse 3 år 8 månader)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 33

B 1516–23 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 56år)

(1.1 Har vid flera tillfällen genomfört samlag och annan sexuell

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag

med NN 1 som är född år 2010. Det hände i målsägandens bostad 

från okänd tid – början av december 2018.

1.2 Har vid flera tillfällen genomfört samlag med NN 3 som är

född år 2009. Det hände i målsägandens bostad från okänd tid – 24

maj 2018.)

(Värmland Tr. B 5660–18 dömde till 3 år)

 

Vecka 34

Ingenting att rapportera

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 33

B 2581–23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt eller oralt samlag med NN 5 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Det hände natten mellan den 24 september 2022 och den 25 september 2022.)

(Helsingborg Tr B 244–23 dömde till ungdomsvård samt han ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 50 timmar)

Vecka 34

B 2143–23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år) (Forts. från vecka 27)

(Har med våld haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. NN1 deltog inte frivilligt. Våldet har i bestått i att GM tagit av NN1:s byxor och underkläder, tvingat ner NN1 i sitt knä och hållit fast NN1 där. Under alla omständigheter har samlaget inte varit frivilligt.)

(Lund Tr. B 7021–21 dömde till ungdomstjänst 85 timmar samt ungdomsvård.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 33

Ingenting att rapportera

Vecka 34

B 1250–23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) 

Mannen: 
1. Grov våldtäkt mot barn x3. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 3. Grov fridskränkning. 4. Barnpornografibrott.

(1.1 Har mellan den 1 september 2010 och den 1 augusti 2021 frekvent utsatt NN 3, som under den aktuella perioden var under 15 år, för samlag och sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 genom att lägga henne på en madrass, ta av henne kläderna, lägga sig över henne och därefter föra toppen av sin penis mot NN3:s underliv och försöka trycka in den.

– Har någon gång mellan den 1 februari 2014 och den 1 maj 2014 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 3 i underlivet.

– Har den 11 augusti 2015 under en barnvagnspromenad i ****** kommun genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 3 genom att ta av hennes kläder och därefter slickat henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 19 juni 2017 under en bilfärd, stannat bilen, tagit av NN 3 alla kläder så hon var helt naken, satt henne gränsle över sig med ansiktet mot sig och därefter gnidigt snoppen mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.

– Har någon gång mellan den 19 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att lyfta upp NN 3 på ett bord, ta av hennes kläder och slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 3. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 3 i underlivet

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 3:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (Pappa till NN 3) och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

1.2 Har mellan den 13 augusti 2013 och den 6 januari 2023 frekvent utsatt NN 6, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.

– Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att lägga henne på en tröja på marken i skogen, ta av henne kläderna samt därefter fört upp sitt finger i hennes underliv.

– Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 6 genom att lyfta upp henne på ett par flyttkartonger i ett garage och sedan slicka henne i underlivet samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna och därefter ta på hennes underliv. Han har efter det dragit i hennes ben så hon hamnat på rygg och därefter slickat henne i underlivet. Efter detta har mannen lagt sig över NN 6 och tryckt sin penis mot hennes underliv så att i vart fall toppen av penisen nuddat hennes underliv. Vid samma tillfälle har mannen även fört in sitt finger i NN 6:s underliv.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att lägga sig bredvid henne i sängen och sedan fört in ett finger i hennes underliv samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 till den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, när NN 6 legat på magen, klätt av henne kläderna, lyft upp hennes rumpa och därefter gnidit sin penis mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.

– Har någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2021 i sin bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna, erbjuda henne pengar och därefter försökt att föra in sin penis i NN 6:s underliv varpå mannens penis vidrört NN 6:s underliv.

– Har någon gång i december 2022 i NN 6:s sovrum i hennes bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilket är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 6. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 6 i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 6:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa till NN 6) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

1.3 Har mellan den 7 maj 2018 och den 31 december 2022 frekvent utsatt NN 1, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

– Har den 17 november 2017 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag med NN 1, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 1 i underlivet.

– Har någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj 2018 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 7 maj 2018 och den 31 augusti 2018 i NN1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka NN 1 i underlivet samtidigt som han tagit på sin penis.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet

– Har någon gång mellan den 26 juli 2021 och den 31 december 2022 i sin, genomfört oralsex, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

– Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022 i NN 1:s bostad, erbjudit NN 1 godis och därefter genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 1. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 1 i underlivet.

Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa till NN 1) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 2.1 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 1.1 frekvent utsatt NN 3, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 september 2010 och den 21 augusti 2021 på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 1 november 2015 och den 7 maj 2018 vid en bilfärd i Sverige tagit på NN 3:s underliv med sina händer innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 26 juli 2021 med våld knuffat ned NN 3 i en soffa och därefter tagit henne på brösten med sina händer

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden vidrört NN 3:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har beröringen av underlivet skett innanför NN3:s trosor. Gärningarna ska bedömas som grova dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

2.2 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 3.1 frekvent utsatt NN 6, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 6 januari 2023 på flera platser i Sverige enligt nedan:

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, lagt sig bredvid NN 6 i sängen och därefter tagit på hennes underliv innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat. Han har därefter frågat henne om hon kan utföra oralsex på honom.

– Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i tvättstugan, lyft upp NN 6 på en tvättmaskin, dragit av hennes kläder, erbjudit henne pengar och därefter frågat om hon kan onanera åt honom. Mannen har därefter tagit NN 6:s hand, lagt den på sin penis och tvingat henne att onanera åt honom.

– Har någon gång mellan den 5 och 6 januari 2023 i NN 6:s bostad tagit på NN 6:s underliv innanför hennes kläder.

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna ovan frekvent under hela brottstiden vidrört NN 6:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har detta skett innanför NN 6:s kläder. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 1. 3. Har begått följande brottsliga gärningar mot NN 3 Det hände mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2023 på flera platser i, Sverige. Han har:

Den 19 december 2018 i NN 3: bostad, klämt ihop NN 3:s kinder med smärta som följd

Den 12 februari 2020 i NN 3:s bostad, nypt NN 3 i låren med smärta och rodnad som följd.

Den 27 november 2021 i bostaden ***** slagit NN 3 i ryggen med nycklar med smärta och rodnad som följd.

Någon gång mellan den 14 augusti och den 15 augusti 2022 i en bil slagit NN 3 flertalet gånger med knuten näve i ansiktet samt över axel och rygg. Han har vid samma tillfälle även knuffat NN 3 ner i ett dike samt slagit henne med en påse med skräp i; allt med smärta som följd.

Någon gång mellan den 1 oktober 2022 och 8 januari 2023 i NN 3:s bostad, tryckt in sitt finger i NN 3:s revben med smärta som följd.

 1. 4. Har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)

Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med Mannen utsatt NN 1, som vid tillfället var tre år, för en våldtäkt. Våldtäkten har bestått i att Mannen slickat NN 1 i underlivet. Det hände den 17 november 2017 i NN 1:s bostad. Brottet bör bedömas som grovt då NN 1 var tre år gammal vid tillfället och de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktats mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem. Kvinnan har medverkat till gärningen gentemot NN 1 genom underlåtenhet. Hon har härigenom haft en garantställning med skyldighet att skydda och ha omsorg om NN 1. Medverkan har bestått i att Kvinnan genom underlåtenhet att ingripa för att skydda NN 1 från gärningen möjliggjort det särskilt hänsynslösa och råa beteendet.)

(Östersunds Tr: B 66–23 dömde 

Mannen: Fängelse 12 år (frikänns dock från 2 fall av grov våldtäkt mot barn och 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kvinnan: Frikänns.)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 33

B 791-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3.Grovt sexuellt ofredande mot barn. 4. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har vid flera tillfällen haft vaginalt samlag, och annan sexuell handling jämförlig med samlag genom att föra in sina fingrar i hennes underliv, med Sekretess A som var 11–12 år.

 1. 2. Har vid flera tillfällen genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 9–12 år.
 2. 3. Har rört på hennes rumpa och vagina med sin penis samt rört på hennes vagina/klitoris med sina fingrar vid ett flertal tillfällen.

4.1 Har vid flera tillfällen sexuellt berört Sekretess A som var 11–12 år. Har rört på hennes bröst och rumpa med sina händer.

4.2 Har vid flera tillfällen sexuellt berört Sekretess A som var 9–11 år. Han har rört på hennes bröst och rumpa med sina händer.)

(Umeå Tr 961–23 dömde till fängelse 8 år.)

Vecka 34

B 726-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Ofredande. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(1. Har utfört oralsex på NN 4 som var under 15 år.

 1. Har vid upprepade tillfällen utsatt NN 4 för störande kontakter via telefon
 2. Har skildrat barn i tre barnpornografiska bilder.)

(Luleå Tr. B 503–23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

 

B 141-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände den 30 januari 2022.)

(Luleå Tr. B 325–22 dömde till fängelse 2 år.)

 

B 759–23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har mot målsägandens vilja hållit fast henne och därefter genomfört ett vaginalt samlag eller genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden som var 13 år.)

(Luleå Tr. B 2505–22 dömde till Ungdomsvård.)

 

B 791-23 1.Våldtäkt mot barn. 2.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3.Grovt sexuellt ofredande mot barn. 4.Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 46 år)

(1. Har vid flera tillfällen haft vaginalt samlag, och annan sexuell handling jämförlig med samlag genom att föra in sina fingrar i hennes underliv, med Sekretess A som var 11–12 år.

Det har hänt i tiden mellan den 7 augusti 2022 och den 30 mars 2023.

2. Har vid flera tillfällen genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 9–12 år. Har rört på hennes rumpa och vagina med sin penis samt rört på hennes vagina/klitoris med sina fingrar vid ett flertal tillfällen vid ett flertal tillfällen.

Det har hänt i tiden mellan den 5 augusti 2020 och den 30 mars 2023.

Brotten bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till Sekretess A och brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos Sekretess A.

3. Har vid flera tillfällen sexuellt berört Sekretess A som var 11–12 år. Har rört på hennes bröst och rumpa med sina händer.

Det har hänt i tiden mellan den 1 augusti 2022 och den 30 mars 2023.

Brotten bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till Sekretess A och brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos Sekretess A.

4. Har vid flera tillfällen sexuellt berört Sekretess A som var 9–11 år. Åtalad har rört på hennes bröst och rumpa med sina händer.

Det hände i tiden mellan den 1 januari 2020 och den 31 juli 2022.)

(Umeå Tr. B 961–23 dömde till fängelse 8 år.) 

 

********************** 

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *