Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar April

Tingsrätter

Attunda

2023-04-06

B 1342–21

Obs! 2 tilltalade. (Man:46 år Kvinna: 38 år)

Domslut: 

Mannen: Grov våldtäkt mot barn x 6.

(1.1 Har haft oralt och vaginalt samlag med NN1 som var under 15 år. Han har utfört oralsex på NN1 och penetrerat hennes vagina med sina fingrar och sitt kön. Penetrationen av vaginan med fingrarna är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände den 16 november 2019. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till tillvägagångssättet.

1.2 Har haft flera orala, vaginala och anala samlag med NN1 som var under 15 år. Han har utfört oralsex på NN1 samt förmått henne att utföra oralsex på honom, han har också penetrerat hennes vagina med sina fingrar och sitt kön samt penetrerat hennes anal med sitt kön. Det hände mellan den 17 november 2019 och den 31 juli 2020. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till tillvägagångssättet. 

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var under 15 år. Han har penetrerat NN1s vagina med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 1 november 2019 och den 30 november 2019 i en lastbil.

1.4 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var under 15 år. Han har penetrerat NN1s vagina med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 31 december 2019 och den 1 januari 2020.

1.5 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var under 15 år. Han har penetrerat NN1s vagina med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 28 oktober 2020 på en parkeringsplats.

1.6 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var över 15 år. Han har penetrerat NN1s vagina med sitt kön och med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 11 november 2020 och den 12 november 2020. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till tillvägagångssättet.

KvinnanGrov våldtäkt mot barn x 1.

(Mannen har genomfört flera orala, vaginala och anala samlag med NN1 mellan den 17 november 2019 och den 31 juli 2020. Kvinnan har medverkat till gärningarna genom underlåtenhet att ingripa och på så sätt möjliggjort övergreppen och det hänsynslösa beteendet som NN1 utsatts för, se sekretessbilaga till stämningsansökan. Det hände mellan den 17 november 2019 och den 31 juli 2020.)

Påföljd: Mannen: Fängelse 6 år och 6 månader. Friades dock från ett fall av grov våldtäkt mot barn.

Kvinnan: Dömdes till medhjälp till grov våldtäkt till fängelse 3 år.

 

Attunda

2023-04-14

B 11365–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 6 barnpornografiska bilder och 27 barnpornografiska filmer, varav 5 bilder och 24 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Frikänns.

 

Attunda

2023-04-20

B 8776–22/9083-22 Obs 2 tilltalade!

Domslut:

GM 1 (22 år): Våldtäkt mot barn. (samt rattfylleri, ringa narkotikabrott x3)

GM 2 (21år): Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd:

GM 1: Fängelse 3 år.

GM 2: Villkorlig dom 40 dagsböter om 220 kr.

 

Attunda

2023-04-26

B 11778–21

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, försök till våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Blekinge

2023-04-13

B 300–22

Domslut: Barnpornografibrott, grovt barnpornografibrott.

(1. Har via chattforumet Kik spridit 161 barnpornografiska filmer samt 6 stycken barnpornografiska bilder.

  1. Innehaft 286 barnpornografiska bilder, varav 138 stycken skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt, samt 18 stycken barnpornografiska filmer, varav 12 stycken skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 160 timmar Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut.

 

Blekinge

2023-04-11

B 340–22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har spridit en barnpornografisk film med en speltid om 37 sekunder genom att dela den på Snapchat.

2.Innehaft 34 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 53 sekunder, varav 7 bilder och 3 filmer med en speltid om 53 sekunder bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

Borås 

2323-04-03

B 2970-22 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 461 bilder och 4 filmer.)
Påföljd: Fängelse 1 år och 4 månader.

 

Borås 

2023-04-04

B 2733-22 

Obs! 2 tilltalade.

Domslut:
Tilltalad 1: Utnyttjande av barn för sexuell posering, frikänns för kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte.
Påföljd: Villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 6.
Påföljd: Fängelse 5 år.

 

Borås 

2023-04-12 

B 3534-22 

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.
Påföljd: Frikändes.

 

Gotland

2023-04-12

B 128-23 

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn.

Påföljd: 3 år 3 månader.

 

Gotland

2023-04-19

B 268–20

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott x2, sexuellt ofredande, grovt sexuellt övergrepp mot barn

(1.Innehaft 50 barnpornografiska bilder och 8 barnpornografiska filmer föreställande målsäganden NN1,13år.

2.Innehaft 32 barnpornografiska bilder föreställande målsägandena NN22 och NN24 när de var under 18 år gamla.)

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

Göteborg

2023-04-05

B 18642-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 1068 filer varav 3 bilder och 326 filmer bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär.)
Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Göteborg 

2023-04-12

B 15695-22 

Obs! 2 tilltalade.
Domslut:
Tilltalad 1: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande av barn.
Påföljd: Fängelse 3 år och 4 månader och livstids utvisning.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 2.
Påföljd: Fängelse 4 år och 9 månader och livstids utvisning.

 

Göteborg 

2023-04-13 

B 13397-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
Påföljd: Skyddstillsyn, samhällstjänst 140 timmar. Ska genomgå kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF.

 

Göteborg 

2023-04-14

B 3835-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering.
(Innehaft 766 barnpornografiska bilder varav 167 utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Även innehaft 188 barnpornografiska filmer där 130 st är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Fängelse 1 år och 2 månader.

 

Göteborg

2023-04-18

B 13882-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 250 kr.

 

Göteborg

2023-04-26

B 7536-22

Domslut: Sexuella övergrepp mot barn, sexuellt ofredande x9, sexuellt övergrepp mot barn x4, våldtäkt mot barn. 

Påföljd: Skyddstillsyn Delta i kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF.

Döms för: Sexuellt ofredande x7.

Frikänns från: Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn x4, sexuellt ofredande x2.

 

Göteborg

2023-04-27

B 6682-22

Domslut: Barnpornografibrott.
(Innehaft 170 barnpornografiska filmer varav 122st är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 180 tim. Delta i SEIF-program.

 

Helsingborg

2023-04-05

B 5602-22

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3.

Påföljd: Fängelse 9 år.

 

Helsingborg

2023-04-05

B 3732–22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.1 Innehaft sju filmer och tre bilder med övergrepps- och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

1.2 Innehaft 73 bilder med övergreppsmaterial och 47 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på sin dator och surfplatta)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 50 kr.

 

 

Helsingborg 

2023-04-17

B 2252-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft fyra barnpornografiska bilder och tre filmer varav en film är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

 

Helsingborg 

2023-04-27

B 4090-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fängelse 9 månader

 

Kalmar

2023-04-26

B 5002-22

Domslut: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Frikänns.

 

Kristianstad

2023-04-05

B 1138–22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2.

Påföljd: Ungdomsvård. Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 110 timmar.

 

Kristianstad

2023-04-05

B 2517–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft dels i vart fall 26 868 barnpornografiska bilder varav 1115 bedöms utgöra särskilt hänsynslös/grov barnpornografdels barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om i vart fall 19timmar 28 minuter. Av filmtiden utgör ca 12 timmar 24 minuter särskilt hänsynslöst/grovt barnpornografiskt material)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader.

 

Linköping

2023-04-05

B 5257-22 

Domslut: Barnpornografibrott x2, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering. OBS! Bör noteras att GM är kvinna 30 år.

(1.Har skildrat barn i pornografiska bilder. Det hände vid tre tillfällen.

2.Innehaft 21 barnpornografiska bilder varav sju har varit av särskilt hänsynslös karaktär.)

Döms för: Barnpornografibrott x 4, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

Frikänns för: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 75 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

 

Lund

2023-04-12

B 1681–22

Domslut:  Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

Lund

2023-04-27

B 1738–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2.

(1.1 Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 1269 bilder och 25 filmer. Av bildmaterialet avser 546 bilder och 20 filmer (total speltid 38 min och 29 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 5951 bilder och 588 filmer. Av bildmaterialet avser 1928 bilder och 394 filmer (total speltid 8 timmar, 29 minuter och 39 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

Tillägg tidigare dömd: Dömdes i maj 2019 till skyddstillsyn för sexuellt övergrepp mot barn

 

Malmö

2023-04-11

B 1532-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1.Har vid 83 tillfällen, via KIK, gjort barnpornografiska filmer tillgängliga för andra.

2.Innehaft 7 barnpornografiska bilder och 4 barnpornografiska filmer. Två av bilderna och tre av filmerna har bedömts innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 130 dagsböter om 400 kr.

 

Malmö

2023-04-20

B 4688-21

Domslut: Barnpornografibrott x5.

(1.Har gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att vid två tillfällen skicka en film (ca 3,5 min) via Messenger. Filmen har bedömts vara särskilt hänsynslös/grovt övergreppsmaterial.

2.Har gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en film (ca 2 min) via Messenger. Materialet har bedömts vara särskilt hänsynslös/grovt övergreppsmaterial.

3.Har gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka två filmer via Messenger. Filmen var 26 sek lång och har bedömts utgöra särskilt hänsynslös/grovt övergreppsmaterial.

4.Har gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en film (ca 2,5 min) via Messenger. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

5.Har innehaft 14 filer med barnpornografiskt innehåll (film med total speltid om ca 19 min). Innehållet i filerna har bedömts vara särskilt hänsynslös/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 100 dagsböter om 190 kr.

 

Malmö

2023-04-28

B 12072-22

Domslut: Våldtäkt mot barn ändras till sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 50 timmar.

 

Mora 

2023-04-12

B 339-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x2, grovt sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Tilltalad frikänns från alla åtalspunkter.

 

Mora

2023-04-27

B 51-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 7820 filer med övergreppsmaterial varav 5473 bilder och 708 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Norrköping

2023-04-20

B 4168-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering, kränkande fotografering, barnpornografibrott x2

(1.Innehaft 22 422 filer (bilder och filmer) varav 9 225 bilder och 2 819 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 281 timmar och 54 minuter varav 232 timmar och 48 minuter innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är grovt bl a då övergreppsmaterialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst material, bestått av filmer med över 232 timmar speltid innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och då fildelning skett.

2.I samband med händelsen under åtalspunkten 1.2, skildrat Sekretess A (10år) på i vart fall 21 barnpomografiska bilder och skildrat Sekretess B (10 år)på i vart fall 47 barnpornografiska bilder.

3.Har skildrat Sekretess A (10 år) på två barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Norrtälje

2023-04-14

B 68-23 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har berett sig tillgång till en barnpornografisk film som visar två barn som utför sexuella handlingar på varandra. Har därefter spridit filmen genom att skicka den vidare till flera andra personer.)

Påföljd: Ungdomstjänst 25h.

 

Skaraborg

2023-04-11

B 924–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 219 barnpornografiska bilder respektive 130 barnpornografiska bilder i olika enheter. Av de 130 bilderna är 48 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård. (döms även för Övergrepp i rättssak samt ringa narkotikabrott)

 

Skaraborg

2023-04-12

B 2028–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 18 098 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild: 

– 17 091 bilder och 286 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total speltid om 31 timmar 51 minuter och 24 sekunder.

 – 159 bilder och 562 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 38 timmar, 2 minuter och 46 sekunder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt samt då brottet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 240 timmar Föreskrift: Ska genomgå det vård- och behandlingsprogram som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

Solna

2023-04-03

B 10987–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har tagit emot barnpornografiska filmer och bilder enligt följande.

– Fyra barnpornografiska bilder 

– En barnpornografisk film. 

– En barnpornografisk bild. 

– Två barnpornografiska bilder.

– En barnpornografisk bild.

Har spridit barnpornografiska filmer och bilder enligt följande.

– En barnpornografisk bild.

– En film och två bilder.

Har därutöver innehaft 23 barnpornografiska bilder och 26 barnpornografiska filmer varav 19 filmer och 3 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslösa)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Solna

2023-04-06

B 1240–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 107 barnpornografiska bilder, varav 2 är att betrakta som grova, samt 15 barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 300 kr.

 

Solna

2023-04-12

B 7529–22

Domslut: Sexuellt ofredande.

(Har sexuellt ofredat målsägande, som var 14 år vid brottstillfället, genom att ta målsäganden på rumpan samt uttala ”följ med mig, kom med mig” eller liknande i målsägandens öra. Gärningen kunde förväntas väcka obehag samt kränka målsägandes sexuella integritet.)

Påföljd: 100 dagsböter om 170 kr.

 

Solna

2023-04-28

B 10954–21

Domslut: Sexuellt ofredande X3.

(1.1 Har sexuellt berört NN 6 eller förmått NN 6 att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd genom att han har pussat NN 6 på munnen. Handlandet har i vart fall varit ägnat att kränka NN 6:s sexuella integritet. NN 6 var vid gärningen 13 år gammal.

1.2 Har sexuellt berört NN 9 och förmått NN 9 att företa eller medverka i handlingar med sexuell innebörd genom att han vid upprepade tillfällen har kramat eller hållit NN 9 i famnen, pussat NN 9 i ansiktet samt låtit NN 9 pussa, bita och slicka honom i ansiktet, eller liknande rörelse. Vid i vart fall två tillfällen har han även haft sitt kön mot NN 9:s kön när ovan har ägt rum. Handlandet har i vart fall varit ägnat att kränka NN 9:s sexuella integritet. NN 9 var vid gärningarna 6 eller 7 år gammal.)

Påföljd: 60 dagsböter om 340 kr. Döms för ofredande, 1 fall av sexuellt ofredande ingår i detta, samt frias från ett fall av sexuellt ofredande.

 

Stockholm

2023-04-14

B 17582-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Fängelse 2 år

 

Sundsvall

2023-04-04

B 382–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har berett sig tillgång till, betraktat barnpornografiskt material samt innehaft barnpornografiskt material i form av 557 bilder, varav 216 bilder bedömts som särskilt hänsynslösa, och 257 filmer, varav 153 filmer bedömts som särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: 1. Ska genomgå den behandling mot missbruk som frivården i samråd socialtjänsten bedömer vara erforderlig. 2. Ska delta i Kriminalvårdens påverkansprogram SEIF. Övervakare utses av frivården.

 

Sundsvall

2023-04-12

B 780-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 509 bilder barnpornografiskt material, varav 196 bilder bedömts som särskilt hänsynslöst material samt 46 barnpornografiska filmer, varav 42 filmer (med en speltid om 1 tim 49 min 33 s) har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material; dels den 18 juli 2019 gjort 21 filer med barnpornografiskt innehåll tillgängligt för andra i appen Snapchat.)

Påföljd: Skyddstillsyn, samhällstjänst 100 timmar.

Föreskrift: Ska genomgå frivårdsprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Sundsvall

2023-04-13

B 482-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, sexuellt ofredande mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader.

 

Södertörn

2023-03-31

B 8354-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering x2.

(1.Har skildrat målsägande A, som var 13-14 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat.

  1. Har skildrat målsäganden B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder och filmer genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder och filmer av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat)

Påföljd: 45 timmar ungdomstjänst.

 

Södertörn

2023-04-05

B 16669-20

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x8, sexuellt ofredande x11, utnyttjande av barn för sexuell posering x6, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, grovt barnpornografibrott x2.

OBS!  Sammanlagt 13 st barn i åldrarna 13-14 år. 

(1.Har i telefoner, på datorer och på molntjänsten **** innehaft 796 filer med barnpornografiskt material, varav 497 bilder och 95 filmer med speltid ca 5 h 20 min varit övergreppsmaterial, samt 159 st bilder och 45 st filmer med ca 1 timme 40 min speltid varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 16 december 2020; 87 bilder och 7 filmer med speltid ca 2,5 min som är övergreppsmaterial, samt 27 bilder och 6 filmer med speltid ca 3,5 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– Fram till den 1 juli 2021; 115 bilder och 70 filmer med speltid ca 3 timmar 40 min som är övergreppsmaterial, samt 2 bilder och 8 filmer med speltid ca 12 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 13 oktober 2022; 295 bilder och 18 filmer med speltid ca 1 timme 40 min som är övergreppsmaterial, samt 130 bilder och 31 filmer med speltid ca 1 timme 25 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder och filmer där barnen utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

2.Har via länkar till molntjänsten *** berett sig till gång till och betraktat 6 bilder och 429 filmer med barnpornografiskt material, varav 167 filmer med speltid på ca 4,5 h varit övergreppsmaterial, samt 262 filmer med speltid på ca 8 timmar 54 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader.

 

Uddevalla

2023-04-12

B 249–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalspunkterna ändrades från Våldtäkt mot barn x2 till sexuellt utnyttjande av barn x2.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

 

Uddevalla

2023-04-26

B 3189–23

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn (Åtalspunkten har ändrats från Våldtäkt mot barn).

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Uddevalla

2023-04-27

B 2133–22

Domslut: Barnpornografibrott. (Den åtalade är en kvinna 21 år)

(Innehaft 269 barnpornografiska bilder i sin telefon som hon berett sig tillgång till, varav 91 bedöms vara särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 50 kr.

 

Umeå

2023-04-11

B 1456-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 14 st barnpornografiska bilder samt 3 st barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (totalt speltid på 2 min 10 sekunder)

Påföljd: Ungdomstjänst 40h.

 

Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader.

 

Uppsala

2023-04-13

B 6733-19

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(1.Spridit en mycket stor mängd barnpornografiska filer, däribland grovt övergreppsmaterial bestående av våldtäkter av barn, till ett mycket stort antal andra personer via fildelning. Brottet är grovt på grund av den omfattande spridningen, som pågått under lång tid samt avsett spridning av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.På två datorer, fem hårddiskar och två USB-minnen innehaft sammanlagt 2,78 miljoner datafiler utgörande barnpornografi. Av dessa utgörs i vart fall 1 335 filer filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 15 timmar och 31 minuter, samt i vart fall 104 filer av filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 14 timmar och 7 minuter.)

Påföljd: Fängelse 1 år 10 månader.

 

Uppsala

2023-04-21

B 5820-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Olovligen betraktat barnpornografiska bilder och innehaft 1567 stycken barnpornografiska bilder. 1264 stycken av dessa är att betrakta som övergreppsmaterial, 303 st av dessa är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Uppsala

2023-04-23

B 3734–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 1 barnpornografisk bild.)

Påföljd: Frikänns.

 

Varberg

2023-04-27

B 1039-22

Domslut: Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Vänersborg

2023-04-12

B 5218–21

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn, barnpornografibrott.

(Skildrat målsäganden A (14 år) i rörlig barnpornografisk bild)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. (Frikänns från sexuellt utnyttjande av barn.)

 

Värmland

2023-04-12

B 4981–20

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Värmland

2023-04-26

B 2615–20

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott.

(1. Innehaft och fildelat 187 barnpornografiska filer. Materialet har bestått av 24 barnpornografiska filmer om 5 timmar 36 minuter och 15 sekunders speltid samt 163 barnpornografiska filmer om 45 timmar 39 minuter och 49 sekunders speltid föreställande särskilt hänsynslöst material.

  1. Innehaft 4 barnpornografiska filer. Materialet har bestått av 2 bilder och 2 filmer om sammanlagt 1 timme 7 minuter och 10 sekunders speltid föreställande särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Fängelse 3 månader. Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå det behandlingsprogram för sexualbrottsprevention som frivården finner lämpligt. Övervakare utses av frivården. 

 

Värmland

2023-04-26

B 4981–20

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Växjö

2023-04-03

B 6371-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x4.

Döms för: Våldtäkt mot barn.

Frikänns för: Våldtäkt mot barn x3

 

Växjö

2023-04-24

B 1019-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott x4.

(1. Innehaft 3 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett filmer på spädbarn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

Innehaft 2905 barnpornografiska bilder och 737 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder och filmer på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

Har gjort 3 barnpornografiska bilder och 35 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder och filmer på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

Innehaft 1 620 barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader.

 

Ångermanland

2023-04-05

B 337-23 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x14, barnpornografibrott.

(Har skildrat målsäganden i pornografisk bild bl.a. i enlighet med gärningarna om utnyttjande av barn för sexuell posering i denna stämningsansökan samt innehaft 127 st filer som är att betrakta som övergreppsmaterial)

Frikänns från: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7

Döms för: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7, barnpornografibrott.

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Ångermanland

2023-04-28

B 731-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Örebro

2023-04-06

B 7422–22

Domslut: Ringa barnpornografibrott.

(Innehaft 6 barnpornografiska bilder)

Påföljd: 60 dagsböter om 300 kr.

 

Östersund

2023-04-03

B 394-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 140 timmar.

 

Hovrätter

Göta hovrätt

2023-04-06

B 3852-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(2 149 bilder och 3 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 4 minuter.
Varav 1 217 bilder och 3 filmer skildrat barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Hovrätten fastställer tingsrättens beslut.

(Örebros Tr B 2401-22 dömde till fängelse 1år)

 

Göta hovrätt

2023-04-12

B 404-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn jämte dels fängelse 1 månad, dels genomgå den vård och behandlingsplan som kriminalvården bestämmer. Dömer till sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt mot barn.

(Kalmar Tr. B 4341-21 dömde till fängelse 1 år 2 månader) 

 

Göta hovrätt

2023-04-19

B 520-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x2, grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, försök till grov våldtäkt mot barn x2.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till 9 års fängelse samt, dömer för grov våldtäkt mot barn vid 20 tillfällen, sexuellt övergrepp mot barn vid 15 tillfällen.

(Linköping Tr. B 4930-22 dömde till fängelse 8år)

 

Svea hovrätt

2023-04-06
B 3994-22 OBS! 2 gärningsmän.

Domslut: 

GM 1: Köp av sexuell handling av barn. 

GM 2: Medhjälp till köp av sexuell handling av barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Mora Tr B 149-21 dömde till GM1: villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar om fängelse istället valts som påföljd skulle fängelse 1 månad dömts ut.

GM 2: Tidigare utdömd villkorlig dom ska avse även den nya brottsligheten)

 

Svea hovrätt

2023-04-25

B 2125-23

Domslut: OBS!! 2 tilltalade. 

Grov våldtäkt mot barn x 4 (GM1 x1 GM2 x 1 Båda x1), barnpornografibrott x5 har framställt barnpornografisk film där målsägande

skildras när hon medverkar i sexuella handlingar. (GM1 x4 12st filmer, båda x1 3st filmer)
Våldtäkt mot barn x 6 (Gm1 x6) försök till utpressning m.m
Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 4284-22 dömde GM 1: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
GM 2: Fängelse 5 år.)

 

Svea Hovrätt

2023-04-28

B 1872–23

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn x2.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till ungdomsvård.

(Solna Tr. B 6895–22 dömde till skyddstillsyn.)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-04

B 4398-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit, eller på annat sätt tillgängliggjort för andra, barnpornografiskt material. På sin dator ha lagrat 46 075 barnpornografiska filmer och bilder varav 1 773 av bilderna och 138 av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Spridningen eller tillgängliggörandet består i att GM fildelat 20 barnpornografiska filmer och bilder varav 5 bilder och 14 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn 

Föreskrift: Ska genomföra programmet SEIF och fängelse 1 månad.

(Göteborgs Tr. B 13941-20 dömde till 8 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-05

B 7216-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom till ungdomsövervakning 7 månader och dömer även för våldtäkt mot barn.

(Uddevalla Tr. B 3356-21 dömde till: 80 dagsböter om 50 kr (4 000 kr) frikänd för våldtäkt mot barn)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-05

B 4738-22 

Domslut: Grovt Sexuellt övergrepp mot barn x3, sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott 

(190 bilder varav 3 grova)

Påföljd: Fängelse 6 år och dömer 5 tillfällen till grov våldtäkt mot barn istället för grovt sexuellt övergrepp mot barn x3.

(Halmstads Tr. B 3104-21 dömde till 3 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-06

B 1731-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp.

Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader därav, hovrätten dömde även för våldtäkt mot barn x2.

(Vänersborgs Tr. B 5100-21 dömde till Ungdomsvård, frikände från våldtäkt mot barn x2)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-19

B 7192-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Borås Tr. B 1606-20 dömde till fängelse 1 år 3 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-04-25

B 4400-22 Obs! 2 tilltalade (Kvinna (41 år) och man (42 år))

Domslut: 

Mannen: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, Barnpornografibrott x2.

(1.Skildrat NN 7 och NN 10 i sammanlagt 68 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film.

Innehaft 323 barnpornografiska bilder varav 153 av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom en del av materialet avser särskilt unga barn eller spädbarn, att barnen utsätts för penetreringar och avbildas med kroppsvätskor samt berövas sin rörelsefrihet genom att bindas.)

Kvinnan: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Göteborgs Tr. B 7410-21 dömde till:
Kvinnan: Frikänd.
Mannen: Villkorlig dom med samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-03

B 3810-22  

Domslut: Sexuellt ofredande x3, våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 6 månader, ändrar därmed tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 3567-20 dömde till fängelse 8 månader för sexuellt ofredande men friade för våldtäkt mot barn)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-03

B 4732-22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft 416 st barnpornografiska bilder, varav 59 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 6 st barnpornografiska filmer, vilka utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om ca. 15 minuter).

  1. 2. Har innehaft 92 st barnpornografiska bilder, varav fyra utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr B 7048-21 dömde till villkorlig dom, 100 dagsböter om 50 kronor.)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-05

B 606-23    

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 6752-21 dömde till ungdomsvård.)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-19

B 810-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Dömer för sexuellt utnyttjande av barn till  ungdomsvård med föreskrift att GM ska följa det ungdomskontrakt som tagits in till denna dom och förenar ungdomsvården med ungdomstjänst 55 timmar,

(Helsingborgs Tr B 7681-22 frikändes.)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-27

B 114-23  

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott.

(Innehaft 3 barnpornografiska bilder samt 4 st barnpornografiska filmer)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 4415-21 dömde till fängelse 6 månader)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-04-28

B 754-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Ystad Tr. B 149-21 dömde till Fängelse 4 år samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 9 februari 2033. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-04-28

B 1127–23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lunds Tr. B 6038–22 ändrade rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn och dömde till ungdomsvård.)

 

Nedre Norrland hovrätt

2023-04-06

B 206-23 

OBS! 2 åtalade Kvinna och man.

Domslut:

Mannen: Våldtäkt mot barn, köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott, samlag med avkomling, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, m.m.

Påföljd: Fängelse 4 år.
Kvinnan: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma när NN 2 penetrerades oralt av den åtalade mannen)

Påföljd: Villkorlig dom och 130 dagsböter om om 50 kronor.
(Östersunds Tr. B 2420-22 där kvinnan döms till villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar. Mannen dömdes till fängelse i 5 år)

 

Nedre Norrland hovrätt

2023-04-05

B 1846-21 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn mm.

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner honom för sexuellt ofredande men dömer för sexuellt övergrepp mot barn till 6 månaders fängelse.
(Gävle tr B 400-21 Där han dömdes för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande till fängelse 6 månader.)

 

Övre Norrland hovrätt

2023-04-13

B 1311-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Skellefteå Tr. B 111-21 dömde till 10 månader)

 

Övre Norrland hovrätt

2023-04-25

B 2-23 

Domslut: Barnpornografibrott, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn fr sexuell posering.

(Har skildrat NN10 (14år) i 3 barnpornografiska filmer)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom till 120 h samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse fem månader ha dömts ut.

(Umeå Tr. B 1931-22 dömde till Skyddstillsyn samt samhällstjänst 100h)

*******************************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

 

 

1 thought on “Domar från tingsrätter och hovrätter april 2023

  1. Samhällstjänst låter ju som ett hårt straff. Borde utdömas om man stjäler godis mer än sexuella övergrepp. …..😡

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *