Bild som illustrerar domar

Tingsrätter:

Alingsås
2022-09-28
B 574-22.
Domslut: Barnpornografibrott mm
Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

 

 Attunda
2022-09-12
B 476-20
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Dagsböter 60 om 50 kr.

Attunda
2022-09-12
B 7340-21
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Frikänns

Attunda
2022-09-15
B 12113-21
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 100 kr.

 

Borås
2022-09-05
B 1305-21
Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.
Påföljd: Skyddstillsyn Deltaga i kriminalvårdens behandlingsprogram Seif.

Borås
2022-09-30
B 1621-22.
Domslut: Våldtäkt av barn, försök till våldtäkt mot barn mm.
Påföljd: Fängelse 5 år och 3 månader.

Falun
2022-09-28
B 543-22
Domslut: 1. Barnpornografibrott, 2. grovt barnpornografibrott.
(1 : 129 filmer och 8 bilder. Brottet börsammantaget bedömas som grovt då 23 filmer och 1 bild avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Filmernas speltid är över 4h lång.
2: delat tre barnpornografiska bilder i samt på så sätt spridit och gjort bilderna tillgängliga för någon annan. Två av bilderna avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.
Påföljd: Ungdomstjänst 100 timmar.

Falun
2022-09-29
B 1311-22
Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Gävle
2022-09-12
B 2530-22
Domslut: Våldtäkt mot barn mm.
Påföljd: Fängelse 6 år. 

Gävle
2022-09-23
B 2332-20
Domslut: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.
Påföljd: Frikänns.

 

Göteborg
2022-09-08
B 16853-21
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Villkorlig dom och dagsböter 40 om 180 kronor.

Göteborg
2022-09-09
B 12178-20
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Fängelse 6 månader.

Göteborg
2022-09-20
B 17893-19
Domslut: Sexuellt ofredande, kontakt för träffa barn i sexuellt syftre mm.
Påföljd; Skyddstillsyn. Vård och behandling som frivården bedömer lämplig.
(Frikänns för: Sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering.)

Göteborg
2022-09-21
B 520-22
Domslut: Barnpornografibrott m.m.
Påföljd: Skyddstillsyn.
Särskild föreskrift: Den vård som Frivården anser lämplig.

 

Helsingborg
2022-09-05
B 7023-20
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Skyddstillsyn
Särskild föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården bestämmer.

Helsingborg
2022-09-23
B 3567-20
Domslut: Sexuellt ofredande, (friades för våldtäkt mot barn)
Påföljd: Fängelse 8 månader

 

Hudiksvall
2022-09-22
B 3196-21
Domslut: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.
(350 filer, varav 10 bilder och 1 film har klassificerats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Villkorlig dom samt dagsböter 60 om 200 kr.

 Hudiksvall
2022-09-28
B 2994-21
Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Hässleholm
2022-09-09
B 234-21
Domslut: Våldtäkt mott barn m.m.
Påföljd: Ungdomsövervakning 10 månader.

 

Jönköping
2022-09-15
B 515-21
Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.
Påföljd: Fängelse 5 månader.

Jönköpings
2022-09-30
B 306-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.
(2 141 barnpornografiska filer. inom Jönköpings kommun eller från annan plats inom, Sverige. 1 186 av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 27 filmer med sammanlagd speltid om 2 timmar och 17 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt
övergreppsmaterial.)
Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

Luleå
2022-09-06
B 2799-18
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(17125 barnpornografiska bilder och filmer varav 183 bilder och 176 filmer med sammanlagd speltid om 23 timmar, 30 minuter och 6 sekunder bedöms som grova.)
Påföljd: Fängelse 6 månader.

Luleå
2022-09-26
B 155-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: 6 månaders ungdomsövervakning.

Lund
2022-09-07
B 1869-21
Domslut: Våldtäkt mot barn barnpornografibrott.
Påföljd: Skyddstillsyn, genomgå frivårdens program Leif eller annan riskreducerande
Behandling som frivården anser lämplig.

 

Norrköping
2022-09-27
B 539-22
Domslut: Barnpornografibrott.
(14 filmer med barnpornografiskt innehåll som är att betrakta som särskilt
hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Den sammanlagda speltiden
uppgår till 16 minuter 23 sekunder.)
Påföljd: Villkorlig dom.

 

Nyköping
2022-09-22
B 817-22
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Villkorlig dom samt dagsböter 30 om 40kr.

Nyköping
2022-09-29
B 1279-22
Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 60 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

Nyköping
2022-09-29
B 2919-21
Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Skaraborg
2022-09-22
B 3552-21
Domslut: Barnpornografibrott m.m.
Påföljd: Skyddstillsyn
Särskild föreskrift: Ska genomgå programmet Seif (Sexualbrottsprogram
med individuellt fokus).

 

Solna
2022-09-01
B 5745-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse i 3 år.

 

Solna
2022-09-08
B 8468-21
Domslut: Sexuellt Ofredande
Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 40 om 100 kr.

 

Solna
2022-09-19
B 10334-19
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
Påföljd: Fängelse 7 månader.

 

Sundsvall
2022-09-30
B 681-21
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Dagsböter 80 om 280 kr.

Sundsvall
2022-09-30
B 1835-21
Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

 

Södertörn
2022-09-06
B 2045-22
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(9 914 barnpornografiska bilder och 3 427
barnpornografiska filmer varav 1 994 bilder och 1918 filmer bedömts som
grova. GM har därutöver spridit 29 barnpornografiska bilder och 69
barnpornografiska filmer varav alla bedömts som grova.)
Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Uddevalla
2022-09-28
B 1370-22
Domslut: Grov våldtäkt mot barn.
Påföljd:Fängelse 2 år och 9 månader.

 

Uppsala
2022-09-13
B 7440-18
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(44 000 filer varav nästan 11 000 filer har varit
grovt övergreppsmaterial. Materialet har utöver bilder bestått av
sammanlagt ca 25 timmar film varav över 14 timmar bestått av grovt
övergreppsmaterial.)
Påföljd: Fängelse 1 år och 4 månader.

 

Varberg
2022-09-08
B 2704-19
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 år.

 

Hovrätter:

Göta hovrätt
2022-09-08
B 2755-22
Domslut: Grov våldtäkt mot barn m.m
Påföljd: Fängelse 8 år
(Jönköpings Tr. B 4484-21 dömde till fängelse 9 år.)

 

Göta hovrätt
2022-09-15
B 1259-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
(Örebro Tr. B 3566-21, dömde till Fängelse 1 år 3 månader)

 

Göta hovrätt
2022-09-23
B 230-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
(Jönköpings Tr. B 1779-21 frikände.)

 

Göta hovrätt
2022-09-30
B 3199-22
Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Ungdomstjänst till 130 timmar.
(Jönköpings Tr. B 117-22 dömde till ungdomstjänst 80h)

 

Hovrätten i Nedre Norrland
2022-09-05
B 1237-22
Domslut: våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut
(Östersunds Tr. B 717-22 dömde till 2 års fängelse)
Våldtäkt mot barn mm.

 

Hovrätten i Nedre Norrland
2022-09-30
B 325-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott mm.
(4580 barnpornografiska bilder och 901 filmer med sammanlagd speltid om ca 196 timmar. Varav 2469 bilder och 734 filmer skildrar barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt)
Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut
(Östersunds Tr. B 3528-20 dömde till fängelse 1 år och 4 månader)

Hovrätten i Väst
2022-09-06
B 4737-22
Domslut: Grovt barnpornografibrott, grovt sexuellt övergrepp mot barn mm. Hovrätten ändrade rubricering från grovt sexuellt övergrepp mot barn till grov våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 5 år. (Borås tr B 961-22 dömde fängelse 3 år och 6 månader)

Hovrätten i Väst
2022-09-09
B 4895-22
Angående: våldtäkt mot barn.
Slutligt besked: Gärningsmannen återkallade sitt överklagande och därmed står tingsrättens dom fast. (Värmlands tr B 1465-22 dömde till fängelse 2 år och 4 månader)

Hovrätten i Väst
2022-09-13
B 6738-21
Domslut: 14 fall av sexuellt ofredande. (Hovrätten ändrade rubricering från Våldtäkt mot barn mm till sexuellt ofredande)
Påföljd: Fängelse 4 månader. (Värmlands tr B 4452-21 frikände)

 

Svea hovrätt
2022-09-05
B 15487-21
Domslut: Våldtäkt mot barn. Hovrätten ändrade rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Fängelse 2 månader samt skyddstillsyn och deltagande i Kriminalvårdens sexualbrottsprogram Seif.
(Falu Tr. B 2317-20 dömde till fängelse 1 år och 7 månader)

Svea hovrätt
2022-09-07
B 4154-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 3 år och 6 månader
(Nacka Tr. B 6389-21 frikände)

Svea hovrätt
2022-09-14
B 11416-21
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 månader.
(Stockholms Tr. B 2268-21 dömde till fängelse 1 år)
Hovrätten ändrar rubriken till: sexuellt utnyttjande av barn.

Svea hovrätt
2022-09-16
B 9046-22
Domslut: Grov våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Solna Tr. B 8683-21 Domslut för Gärningsmannen: Grov våldtäkt mot barn, anstiftan av grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering. Påföljd: överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskilt utskrivningsprövning. Domslut för Gärningskvinnan: Grov våldtäkt mot barn x 2, sexuellt ofredande, barnpornografibrott x 2 Påföljd: 11 års fängelse)

Svea hovrätt
2022-09-16
B 458-22
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Hovrätten fastställer tr dom. (Västmanlands tr B 1568-19 dömde till skyddstillsyn samt alkoholavvänjning och behandlingsprogrammet seif)

Svea hovrätt
2022-09-22
B 10482-20: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott mm. Hovrätten ändrade rubricering till Grov barnpornografibrott istället för barnpornografibrott.
Påföljd: Fängelse 1 år och 3 månader. (Västmanlands tr B 5261-17 dömde till 6 månaders fängelse) 

Svea hovrätt
2022-09-23
B 9395-22
Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn mm. Hovrätten ändrade rubricering till: försök till våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering
Påföljd: Fängelse 3 år.
(Attunda Tr. B 1235-21 dömde till 3 års fängelse)

Svea hovrätt
2022-09-27
B 4540-22
Domslut: Våldtäkt mot barn mm
Påföljd: Fängelse 8 år.
 (Stockholms Tr. B 19915-20 6 års fängelse)

Svea Hovrätt
2022-09-30
B 9938-22
Domslut: grov våldtäkt mot barn,
Påföljd: Fängelse 7 år.
(Falu Tr. B 453-22 dömdes till fängelse 5 år)

 

Hovrätten i Övre Norrland
2022-09-01
B 750-22
Domslut:
Våldtäkt mot barn mm.
Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
( Skellefteå Tr. B 518-22 dömde till fängelse 3 år och 6 månader.)

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

1 thought on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter september 2022

  1. Alldeles för låga och milda straff, räcker absolut inte för att dom ska känna av och lära sig en läxa.
    Skrattretande enligt mig att komma undan med så låga straff efter att dom förstört barnens liv.
    Detta är resultat på vad ett barns liv är värt, tvi f_n

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X