Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar Juli 2022

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas 36 domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

Attunda

222-07-04

B 1986-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 33 år.)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var 13 år gammal. Det hände någon gång mellan den 26 februari 2022 och den 1 mars 2022.

Brottet bör bedömas som grovt då hans agerande varit hänsynslöst med hänvisning till tillvägagångssättet då han är närstående till NN1 eller i vart fall har utnyttjat sin relation till NN1 för att få tillfälle att umgås ensam tillsammans med henne samt vetskap om NN1:s utsatthet.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var 13 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN1 bestående av att han utfört oralsex på NN1. Det hände någon gång mellan den 26 februari 2022 och den 1 mars 2022.

Brottet bör bedömas som grovt då hans agerande varit hänsynslöst med hänvisning till tillvägagångssättet då han är närstående till NN1 eller i vart fall har utnyttjat sin relation till NN1 för att få tillfälle att umgås ensam tillsammans med henne samt vetskap om NN1:s utsatthet.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var 13 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN1 bestående av att han förmått NN1 att utföra oralsex på honom. Det hände den 1 mars 2022.

Brottet bör bedömas som grovt då hans agerande varit hänsynslöst med hänvisning till tillvägagångssättet då han är närstående till NN1 eller i vart fall har utnyttjat sin relation till NN1 för att få tillfälle att umgås ensam tillsammans med henne samt vetskap om NN1:s utsatthet.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

********************************************************************

2022-07-05

B 1235-21 

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn x12. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 4. Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte x2. 5. Stämpling till våldtäkt mot barn.  (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var 14 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar, dokumentera den sexuella handlingen med bild och/eller film och sedan skicka dokumentationen till honom. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2021 och den 17 januari 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att han hotat sprida fotografier på målsägandens delvis nakna kropp om hon inte genomför den sexuella handlingen.

1.2 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att röra sitt underliv i sexuellt syfte, penetrera sig själv vaginalt och/eller analt och dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka dokumentationen till honom. Det hände den 6 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.  

1.3 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med ett eller flera fingrar samt att dokumentera de sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Den hände den 7 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten

1.4 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med sina fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 15 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.5 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med sina fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 18 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.6 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående konversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 20 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.7 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med ett eller flera fingrar samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 21 maj 2021. 

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.8 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig vaginalt med tvål, utöva våld bestående i att hon skulle slå sig i underlivet, att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 23 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att gärningen innehållit uppmaningar om våld.

1.9 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med en penna eller andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen genom bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 25 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att han hotat att kontakta målsägandens föräldrar om hon inte genomför den sexuella handlingen.

1.10 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt och att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 2 juni 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

2. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess B som var 10 – 11 år gammal vid tiden för gärningarna, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att fotografera och filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken. Målsäganden har därefter skickat bilderna/filmerna till honom via Snapchat. Det hände vid flertal tillfällen någon gång mellan den 6 maj 2021 och den 13 juni 2021.

3.1 Har sexuellt ofredat Sekretess A som var 14 år vid tiden för gärningen. Ofredandet har bestått i att han i konversationer via Snapchat skrivit om sex och sexuella handlingar samt skickat bilder och filmer föreställande hans penis och onani. Det hände vid flertal tillfällen mellan den 1 december 2020 och den 17 januari 2021.

3.2 Har sexuellt ofredat Sekretess B som var 10-11 år vid tiden för gärningarna genom att skicka fotografier föreställande hans könsorgan, filmer föreställande honom när han onanerar, nakenbilder föreställande annan okänd person/personer samt genom att prata om sex och hur man utför sexuella handlingar. Det hände vid flertal tillfällen mellan den 6 maj 2021 och den 13 juni 2021.

4.1 Har föreslagit en träff med Sekretess A, som var 14 år vid tiden för gärningen, i syfte att begå en sexuell handling med målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2020 och den 17 januari 2021.

4.2 Har föreslagit en träff med B som var 10 – 11 år i syfte att begå sexuella handlingar. Det hände i vart fall vid tre tillfällen mellan den 18 maj 2021 och den 1 juni 2021.

6. Har under en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt anstifta Sekretess B att genomföra en sexuell handling med Sekretess C som var 7 år vid tiden för gärningen. Den sexuella handlingen, som hade varit jämförlig med samlag om den hade genomförts, har bestått i att Sekretess B skulle penetrera Sekretess C med ett eller flera fingrar samt dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 23 maj 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 år. Frikändes dock från 1 fall av våldtäkt mot barn.

********************************************************************

2022-07-21

B 10365-21 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 17 år)

(Har vid två tillfällen kontaktat Sekretess A, som då var 12 år gammal, och förmått henne att skicka ett flertal kort på sina nakna bröst till honom. Det hände mellan den 19 september 2021 och den 20 september 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: Ungdomsvård med ungdomskontrakt enligt socialtjänstlagen. 

********************************************************************

2022-07-21

B 7820-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. 4. Sexuellt ofredande (mot barn) x6 . (Åtalad: 65 år)

(1. Har innehaft totalt 793 barnpornografiska filer, varav 786 foton och 7 filmer. Av dessa har certifierade granskare bedömt att 204 bilder samt 2 filmer är att anse som särskilt hänsynslösa till sitt innehåll.

Han har själv producerat/av ovan nämnda material.

Detta har skett genom att han har:

– Producerat 3 filmer på målsäganden Sekretess A,

– Tagit foton/filmer på redan befintliga foton/filmer i Sekretess A:s snapchat.

– Tagit foton/filmer på 40 foton/filmer på befintliga filer i Sekretess A:s Ipad.

Av de filer som nämns i punkt tre ovan är 2 filmer och 36 bilder på Sekretess A genom att ha fotat av redan befintliga bilder och filmer som funnits i Sekretess A:s ägo. Detta har skett på okänd plats under perioden 30 april 2012 till 2 november 2012.

Av de foton och filmer som nämns i punkt tre ovan finns målsägande Sekretess J på 1 foto. Detta har skett på okänd plats den 25 maj 2012.

Av de foton och filmer som nämns i punkt tre ovan finns målsägande Sekretess H på 3 foton. Detta har skett den 2 november 2012.

2. Har förmått eller på annat sätt främjat Sekretess A att posera sexuellt. Han har i vart fall utnyttjat att Sekretess A har poserat genom att ta kort på henne. Sekretess A var vid tillfället mellan 7 och 11 år gammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2008 och den 31 december 2014.

3.1 Har vid upprepade tillfällen gnidit Sekretess A mot sitt nakna kön. Sekretess A var vid dessa tillfällen mellan 5 och 25 år gammal, vilket

han kände till. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2010.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom:

– Han haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation.

– Brottet har skett i hemmiljö eller på andra platser där Sekretess skulle kunna

förväntas känna sig särskilt trygg,

– Sekretess A varit väldigt ung vid tillfället för brotten, samt

– Gärningarna har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

3.2 Har tagit Sekretess A:s hand och förmått henne att smeka hans könsorgan. Sekretess A var vid tillfället 6 år gammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 1 februari och den 28 februari 2010.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom:

– Han haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation.

– Brottet har skett i hemmiljö eller på andra platser där Sekretess skulle kunna

förväntas känna sig särskilt trygg,

– Sekretess A varit väldigt ung vid tillfället för brotten, samt

– Gärningarna har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

3.3 Har tryckt sitt finger mot Sekretess A:s underliv och försökt trycka in det i Sekretess A:s vagina, genom hennes trosor. Sekretess A var vid tillfället någonstans mellan 6 och 8 år gammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 24 maj 2010 och den 31 december 2011.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom:

– Han haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation.

– Sekretess A varit väldigt ung vid tillfället för brotten, samt

– Gärningarna har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

3.4 Har smekt Sekretess A:s klitoris med sina fingrar. Sekretess A var vid tidpunkten mellan 9 och 10 år gammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2013 och den 30 september 2013.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom:

– Han haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation.

– Brottet har skett i hemmiljö eller på andra platser där Sekretess skulle kunna

förväntas känna sig särskilt trygg,

– Sekretess A varit väldigt ung vid tillfället för brotten, samt

– Gärningarna har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

4.1 Har smekt/rört vid Sekretess A, från hennes panna ner till hennes kön när hon somnat naken i hans säng. Sekretess A var vid tillfället någonstans mellan 5 och 7 år gammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2008 och den 31 december 2010. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Vidare har brottet skett i hemmet där Sekretess A skulle kunna förväntas känna sig särskilt trygg, Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

4.2 Har vid upprepade tillfällen förmått Sekretess A att titta på porrfilm tillsammans med honom, samtidigt som han onanerat och fått utlösning framför Sekretess A. Sekretess A var mellan 5 och 11 år gammal, vilket han kände till. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2009 och den 31 december 2014. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Vidare har brottet skett i hemmet där Sekretess A skulle kunna förväntas känna sig särskilt trygg, Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

4.3 Har vid upprepade tillfällen masserat Sekretess A över hela kroppen då Sekretess A och/eller han varit nakna. Sekretess A var vid dessa tillfällen mellan 5 och 11 år gammal. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 augusti 2009 och den 31 december 2014. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Vidare har brottet skett i hemmet där Sekretess A skulle kunna förväntas känna sig särskilt trygg, Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

 4.4 Har tittat under Sekretess A:s klänning för att se hennes nakna kön. Detta har skett efter att han har fått veta att Sekretess A saknade trosor vid tillfället. Sekretess A var vid tillfället mellan 5 och 11 år gammal, vilket han kände till. Det hände under sommartid, någon gång mellan den 1 januari 2009 och den 3 december 2014. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

4.5 Har smekt Sekretess A på insidan av hennes lår när de har sovit nakna tillsammans. Sekretess A var vid tillfället mellan 9 och 10 årgammal, vilket han kände till. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2013. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Vidare har brottet skett i hemmet där Sekretess A skulle kunna förväntas känna sig särskilt trygg, Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

4.6 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ha tagit Sekretess A på rumpan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2020 och den 30 april 2020. Han har haft en nära relation till Sekretess A. Han har därmed missbrukat det förtroende Sekretess A skulle kunna förväntas ha för honom, samt har därigenom försatt Sekretess A i en utsatt situation. Vidare har brottet skett i hemmet där Sekretess A skulle kunna förväntas känna sig särskilt trygg, Sekretess A har varit väldigt ung vid tillfället och gärningen har ingått i ett led av systematiska övergrepp under lång tid.

Samt åtalad för: Dataintrång x3.)

Påföljd: Fängelse 1 år 9 månader, frikänns dock från dataintrång x1, sexuellt ofredande (mot barn)x 2 och utnyttjande av barn för sexuell posering x1.

Blekinge

2022-07-01

B 2590-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har förmått NN 18, som var under 15 år, att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 20 juli 2020 och den 25 juli 2020.)

Påföljd: Ungdomstjänst 110 timmar.

Borås

2022-07-07

B 578-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft och spridit/delat fyra barnpornografiska filmer. Det hände den 23 november 2021.)

Påföljd: Dagsböter 100 om 50 kr. 

********************************************************************

2022-07-15

B 961-22 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x 4. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 5. Grov våldtäkt mot barn x2. 6. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har innehaft 555 bilder och 9 filmer som varit barnpornografiska. Av dessa har 265 bilder och fem filmer varit sådana där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 31 mars 2022.

2.1 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.1 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände den 27 juni 2020.

2.2 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.2 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände den 29 juni 2020.

2.3 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 4.2 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 30 december 2020 och den 31 december 2020.

2.4 Har skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att han filmat sekretess 1:s underliv när det varit delvis blottat. Det hände den 2 oktober 2021.

2.5 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.3 skildrat sekretess 3, som var under 18 år, i barnpornografisk film.

Det hände den 24 december 2019.

3.1 Har sexuellt ofredat Sekretess 1, som var under 15 år, genom att vid ett eller flera tillfällen dra hennes shorts/trosor åt sidan så att hennes kön blottats samtidigt som hon sov. Det hände den 27 juni 2020.

3.2 Har sexuellt ofredat Sekretess 1, som var under 15 år, genom att dra hennes trosor åt sidan så att hennes kön blottats samtidigt som hon sov. Det hände den 29 juni 2020.

3.3 Har sexuellt ofredat Sekretess 3, som var under 15 år, genom att dra ner hennes pyjamasbyxor så att hennes kön blottats. Det hände den 24 december 2019.

3.4 Har sexuellt ofredat Sekretess 3, som var under 15 år, genom att upprepade gånger försöka dra hennes shorts/trosor åt sidan samt i anslutning härtill klappat sekretess 3 på rumpan samtidigt som han filmat händelseförloppet. Det hände den 9 juli 2019.

4.1 Har vid ett flertal tillfällen, uppgående till i vart fall fyra tillfällen, genomfört en sexuell handling med Sekretess 1 som var under 15 år genom att med sina händer beröra hennes vagina. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 1 mars 2022.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess 1 som var under 15 år genom att dra hennes trosor åt sidan och beröra hennes underliv samtidigt som hon sov. Det hände någon gång mellan den 30 december 2020 och den 31 december 2020.

4.3 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess 2, som var under 15 år, genom att beröra hennes underliv samt föra sina fingrar i en gnuggande rörelse mot hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2015.

5.1 Har vid två tillfällen genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2, som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han utfört oralsex på sekretess 2 genom att slicka henne i underlivet. Vid ett av dessa tillfällen har han även i samband med gärningen tagit fram sin penis, visat den för sekretess 2 samt rört sig mot sekretess 2. Det hände vid två tillfällen mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2018.

5.2 Har utöver de gärningar som tagits upp under åtalspunkten 5.1 vid ett stort antal tillfällen, uppgående till i vart fall ett 10-tal tillfällen, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han utfört oralsex på sekretess 2 genom att slicka henne i underlivet. Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2018.

6. Har försökt genomföra en sexuell handling med Sekretess 2 som var under 15 år genom att han knäppt upp/tagit av sekretess 2:s byxskärp och försökt att komma innanför hennes byxor. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2017.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x6.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader. 

********************************************************************

2022-07-18

B 1146-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande (mot barn x2. 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har under en pågående chattkonversation dem emellan över internet genomfört sexuell handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 5, som var tretton till fjorton år.

De sexuella handlingarna har bestått i att NN 5 genom uppmaningar förmåtts att föra in fingrar, spraydeo, dildo eller en gurka i sin vagina samt använda en massageapparat vid sin vagina vid åtminstone 96 tillfällen sammanlagt.

Antal tillfällen uppgår i vart fall till 96 då det bedöms att övergreppen skett i snitt i tre dagar i veckan under tiden 1 juli 2021-27 mars 2022. 

Han har även fått NN 5 att suga på en dildo vid åtminstone två tillfällen. 

Har förmått NN 5 att filma de sexuella handlingarna på sig själv och sedan skicka filmerna till honom efter hand.

Hans agerande har också främjat och utnyttjat NN 5 att utföra och medverka i sexuell poseringen i filmerna enligt ovan.

I den mån de sexuella handlingarna filmats och skickats utan att det varit under en pågående chattkonversation är de att bedöma som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Den sexuella poseringen har skett i större omfattning och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 5. Han har vid kontakterna med NN 5 över Snapchat uppgett att han var 17 respektive 23 och skickat bild som han utgett vara honom men det har varit på en annan person. Han har vid fyra tillfällen fört över pengar till henne i samband med de sexuella handlingarna genomförts om sammanlagt 1 200 kr under tiden 8 -21 mars 2022. Det hände mellan den 1 juli 2021 och den 27 mars 2022.

1.2 Har under en pågående chattkonversation dem emellan över internet genomfört sexuell handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 34, som var fjorton år.

De sexuella handlingarna har bestått i att NN 34 genom uppmaningar förmåtts att föra in en sminkborste eller fingrar i sin vagina åtminstone vid fem tillfällen under tidsperioden under olika dagar.

Han har förmått NN 34 att filma de sexuella handlingarna på sig själv och sedan skicka filmerna till honom efter hand.

Hans agerande har också främjat och utnyttjat NN 34 att utföra och medverka i sexuell poseringen i filmerna enligt ovan. Detta har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 34. NN 34 har erhållit sammanlagt 1 820 kr för att utföra ovanstående och annat av sexuell natur under tidsperioden. Det hände någon gång mellan den 9 mars 2022 och den 10 april 2022.

2.1 Har ofredat NN 5, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att skicka ett flertal foton på sitt könsorgan och ett flertal videos när han masturberade. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 27 mars 2022.

2.2 Har ofredat NN 21, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 21s sexuella integritet, genom att skicka foton på sitt könsorgan och även videor när han masturberar. Det hände någon gång mellan den 9 december 2020 och den 14 december 2020.

3.1 Har försökt att främja eller utnyttja NN 15, som var 16 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering för honom. 

Detta genom att han mot betalningar om sammanlagt 13 200 kr försökt förmå henne att posera och skicka bilder eller filmer av sexuell karaktär. Han har frågat NN 15 om hon vill ha en ”sugar daddy”. Han har uppmanat NN 15 att köpa sexleksaker och uppmanat henne att använda dem efter det att pengar skickats över till henne. Han lyckades bara få henne att skicka bilder på sina trosor när de satt på hennes kropp. Denna tänkta posering var ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling med hänsyn till att den skulle filmas och ske med sexleksaker mot betalning. Det hände någon gång mellan den 9 december 2021 och den 23 april 2022. 

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller så var faran utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

3.2 Har försökt att främja eller utnyttja NN 25, som var 13 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering för honom. Detta genom att mot betalning av 260 kr försökt förmå henne att skicka nakenbilder. Det hände den 2 juli 2020.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller så var faran utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

4. Har främjat eller utnyttjat NN 21, som var 17 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering för honom. 

Detta genom att han mot betalningar om sammanlagt 3 700 kr förmått henne att posera och skicka bilder eller filmer av sexuell karaktär. NN 21 har skickat två bilder där hon är i underkläder och skickat film när hon poserar ihop med annan tjej med bara bröst och rumpa och även att de låg bredvid varandra nakna och rörde varandras kroppar och en annan film där hon och annan tjej gör enligt åtalspunkt 7. Denna posering var ägnad att skada NN 21:s hälsa eller utveckling med hänsyn till att poseringen skulle filmas eller fotas eller ske med sexleksaker mot betalning. Det hände någon gång mellan den 9 december 2020 och den 14 december 2020.

Samt åtalad för: Våldtäkt och sexuellt ofredande.)

Påföljd: Fängelse 2 år 8 månader, frikändes dock från våldtäkt och ett fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Falun

2022-07-22

B 453-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 53 år)

(Har genomfört samlag och andra sexuella handlingar med NN 5 som var under 15 år och närstående till honom. De andra sexuella handlingarna har bestått i att han vid flera tillfällen fört in en vibrator och/eller fingrar i NN 5:s underliv, utfört oralsex på henne och förmått henne göra detsamma på honom och/eller smekt hennes underliv med sina händer och föremål samt smekt hennes kropp. Det hände någon gång mellan den 1 september 2014 och den 30 juni 2015. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit fråga om upprepade övergrepp mot NN 5 som varit underårig och närstående till honom.)

Samt åtalad för: Våldtäkt.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Gävle

2022-07-20

B 2715-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2019 och den 6 december 2019.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

Göteborg

2022-07-01

B 19426-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har fört in sina fingrar i målsäganden NN 1:s underliv. Målsäganden som vid tidpunkten var 14 år har inte deltagit frivilligt. Det hände den 20 mars 2021.

1.2 Har fört in sina fingrar i målsäganden NN 1:s underliv. Målsäganden som vid tidpunkten var 14 år har inte deltagit frivilligt. Det hände den 21 mars 2021.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 9 månader.  

Helsingborg

2022-07-07

B 1823-20 

OBS! 42 målsägande i åldern 10-17 år.

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x 28. 2. Sexuellt övergrepp mot barn x 23. 3. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x64. 5. Sexuellt ofredande x2 (mot barn). 6. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x28.  (Åtalad: Man 36 år) 

(1.1 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 2 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått henne att föra upp en hårborste i underlivet. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 10 augusti 2018.

1.2 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 2 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra upp en penna/flera pennor eller liknande i underlivet. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 12 augusti 2018 och den 13 augusti 2018.

1.3 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 2 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra upp sitt finger i underlivet. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 18 augusti 2018.

1.4 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 2 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra upp sitt finger samt en penna i underlivet. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 september 2018.

1.5 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 4 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra upp sitt finger i underlivet. Målsägande 4 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 2 juni 2019 och den 3 juni 2019.

1.6 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 8 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in sitt finger i underlivet. Han har, utan målsägande 8:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 18 oktober 2018.

1.7 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 14 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in ett finger och en hårborste i underlivet. Han har, utan målsägande 14:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 december 2018.

1.8 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att flera gånger föra in sina fingrar och en hårborste i underlivet. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 30 januari 2019 och den 31 januari 2019.

1.9 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att flera gånger föra in sina fingrar och en hårborste i underlivet. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 2 februari 2019.

1.10 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in sina fingrar i underlivet. Han har, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 10 februari 2019.

1.11 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 april 2019.

1.12 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 3 juni 2019.

1.13 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 18 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 juli 2019.

1.14 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 22, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 22 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 22:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 februari 2019.

1.15 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 23 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 23 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 23:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 21 februari 2019.

1.16 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 25 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in ett finger samt en penna eller ett annat liknande avlångt föremål i underlivet. Målsägande 25 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 25:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 2 mars 2019 och den 3 mars 2019.

1.17 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 26 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sitt finger i underlivet. Målsägande 26 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 26:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 8 mars 2019.

1.18 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 26 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in sitt finger i underlivet. Han har, utan målsägande 26:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 mars 2019.

1.19 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 27 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sitt finger i underlivet. Målsägande 27 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 27:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 28 mars 2019 och den 29 mars 2019.

1.20 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 30 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sitt finger i underlivet. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 16 juni 2019.

1.21 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 31 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i underlivet. Målsägande 31 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 31:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 19 juni 2019.

1.22 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in en tandborste i underlivet. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 6 juli 2019.

1.23 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra upp en tandborste i underlivet. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 7 juli 2019.

1.24 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in sitt finger och en tandborste i underlivet. Han har, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 21 juli 2019 och den 22 juli 2019.

1.25 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra in en hårborste, en sminkborste och en el-tandborste i underlivet. Han har, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 3 augusti 2019.

1.26 Har under en pågående konversation på Skype genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera föra upp en sminkborste och en tandborste i sitt underliv. Han har, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 september 2019.

1.27 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 33 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv och föra in fingrarna i underlivet. Målsägande 33 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 33:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 juli 2019.

1.28 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande 37 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv och föra in sina fingrar och en sminkborste i underlivet. Målsägande 37 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 37:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 13 oktober 2019.

2.1 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 2 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sina bröst och sitt underliv. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 11 september 2018.

2.2 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 4 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka och slicka på sina bröst. Målsägande 4 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 augusti 2018.

2.3 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuellt handling med målsägande 8 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att beröra sitt nakna underliv. Målsägande 8 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 8:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 25 oktober 2018.

2.4 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 10 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv utanpå och innanför trosorna. Målsägande 10 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 10:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 november 2018.

2.5 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 11 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne smeka sitt underliv utanpå trosorna. Målsägande 11 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 11:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 november 2018.

2.6 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 15 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv utanpå och innanför trosorna. Målsägande 15 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 15:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 4 januari 2019 och den 5 januari 2019.

2.7 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 17 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv utanpå och innanför trosorna och sina bröst. Målsägande 17 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 17:s vetskap, dokumenterat händelsen Det hände den 27 januari 2019.

2.8 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 17 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv. Målsägande 17 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 17:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 januari 2019.

2.9 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 18 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underlivet utanpå och innanför trosorna samt på brösten. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 29 januari 2019 och den 30 januari 2019.

2.10 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 18 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv och sina bröst. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 augusti 2019.

2.11 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 19 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv. Målsägande 19 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 19:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 februari 2019.

2.12 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 21, som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv. Målsägande 21 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 21:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 13 februari 2019.

2.13 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 28 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv utanpå trosorna. Målsägande 28 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 28:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 30 juli 2019.

2.14 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 29 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sina bröst samt sitt underliv utanpå och innanför trosorna. Målsägande 29 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 29:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 14 april 2019 och den 15 april 2019.

2.15 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 30 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv innanför trosorna. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 4 juli 2019.

2.16 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 30 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv innanför trosorna. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 15 juli 2019.

2.17 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 31 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv innanför trosorna. Målsägande 31 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 31:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 22 juli 2019.

2.18 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv med en eltandborste. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 7 juli 2019 

2.19 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 32 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att ta saliv på och smeka sina nakna bröst. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 juli 2019.

2.20 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 7 juli 2019.

2.21 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 34 som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sina bröst och sitt underliv utanpå trosorna. Målsägande 34 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 34:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 8 augusti 2019.

2.22 Har under en pågående chattkonversation på Instagram genomfört en sexuell handling med målsägande 35 som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att smeka sitt underliv utanpå och innanför trosorna. Målsägande 35 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 35:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 16 augusti 2019.

2.23 Har under en pågående chattkonversation på Skype genomfört en sexuell handling med målsägande 40 som var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att via webbkamera smeka sina bröst och sitt underliv utanpå och innanför kläderna. Han har, utan målsägande 40:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 december 2019.

3. Har under en pågående konversation på Instagram försökt att genomföra en sexuell handling med målsägande 41 som var 12 år. Den sexuella handlingen som han försökt att genomföra har bestått i att han försökt förmå målsägande 41 att dokumentera när hon visar och smeker sina bröst med saliv. Målsägande 41 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 41:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 29 december 2019. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. 

4.1 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 1 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin helt eller delvis nakna kropp innefattande bröst och underliv, och skicka till honom. Han har i sin tur, utan målsägande 1:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 5 augusti 2018. 

4.2 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att hon förmåtts att visat upp sin nakna kropp. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 11 september 2018

4.3 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sitt underliv med och utan trosor samt när hon visar sin överkropp med och utan underkläder och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 augusti 2018.

4.4 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin nakna kropp samt när hon visar sina bröst i bh och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 augusti 2018.

4.5 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina bröst med och utan kläder och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 13 september 2018.

4.6 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 24 september 2018.

4.7 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin helt eller delvis nakna kropp inklusive bröst och underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 25 september 2018.

4.8 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 september 2018.

4.9 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 oktober 2018.

4.10 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 30 oktober 2018.

4.11 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverka i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 november 2018.

4.12 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen . Det hände den 6 december 2018. 

4.13 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 3, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 augusti 2018.

4.14 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 4 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen . Det hände den 14 augusti 2018.

4.15 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina bröst med och utan kläder och skicka till honom. Han har i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 12 augusti 2018.

4.16 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin nakna kropp inklusive bröst och underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 april 2019.

4.17 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina bröst både med och utan underkläder och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 29 maj 2019.

4.18 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina delvis nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 6 juli 2019. 

4.19 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att visa samt smeka sina bröst via webbkamera. Han har, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 10 mars 2020.

4.20 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 5, som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sitt nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 5:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 13 augusti 2018.

4.21 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 6, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 6:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 augusti 2018.

4.22 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 7, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst samt sin delvis nakna kropp och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 7:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 7 oktober 2018.

4.23 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 8, som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 8 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 8:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 25 oktober 2018.

4.24 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 8, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sitt nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 8:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 november 2018.

4.25 Har under en chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 9, som var 17 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sitt nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 9:s vetskap, dokumenterat händelsen. Poseringen har varit ägnad att skada målsägande 9:s hälsa eller utveckling. Det hände den 9 november 2018.

4.26 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 9, som var 17 år utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 9:s vetskap, dokumenterat händelsen. Poseringen har varit ägnad att skada målsägande 9:s hälsa eller utveckling. Det hände mellan den 11 november 2018 och den 12 november 2018.

4.27 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 9, som var 17 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon smeker/masserar och slickar på sitt bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 9:s vetskap, dokumenterat händelsen. Poseringen har varit ägnad att skada målsägande 9:s hälsa eller utveckling. Det hände den 2 december 2018.

4.28 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 10, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina bröst med och utan underkläder. Målsägande 10 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 10:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 november 2018.

4.29 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 11, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 11 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 11:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 november 2018.

4.30 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 12, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar samt smeker sina nakna bröst och sitt nakna underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 12:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 9 december 2018 och den 10 december 2018.

4.31 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 13, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina bröst med och utan underkläder och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 13:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 16 december 2018.

4.32 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 15 som var 10 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 15 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 15:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 4 januari 2019 och den 5 januari 2019.

4.33 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 16 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sitt nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 16:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 17 januari 2019 och den 18 januari 2019.

4.34 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 17, som var 10 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin delvis nakna kropp. Målsägande 17 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 17:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 januari 2019.

4.35 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 17, som var 10 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp. Målsägande 17 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 17:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 januari 2019.

4.36 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt berört sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 29 januari 2019 och den 30 januari 2019.

4.37 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt visa sin nakna kropp. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 augusti 2019.

4.38 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt visa sin nakna kropp. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 augusti 2019.

4.39 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin nakna kropp samt smeker sina bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 12 februari 2019.

4.40 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt berör sitt underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 30 mars 2019 och den 31 mars 2019.

4.41 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar upp sina nakna bröst. Han, har i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 3 november 2019.

4.42 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 19, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering i enlighet med det ovan angivna förfarandet under punkt 19.1 samt genom att han förmått henne att visa sin delvis nakna kropp inklusive bröst och underliv. Målsägande 19 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 19:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 februari 2019.

4.43 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 20, som var 14 år, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 20:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 10 februari 2019 och den 11 februari 2019.

4.44 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 21 som var 10 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och sitt underliv. Målsägande 21 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 21:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 12 februari 2019 och den 13 februari 2019.

4.45 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 24 som var 14 år utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 24:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 25 februari 2019.

4.46 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 28 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och smeka sitt underliv utanpå trosorna. Målsägande 28 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 28:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 30 juli 2019.

4.47 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 28 som var 13 år utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att via webbkamera visa och smeka sina nakna bröst och visa sitt underliv. Han har, utan målsägande 28:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 3 april 2019.

4.48 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 29 som var 12 år utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 29 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 29:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 14 april 2019 och den 15 april 2019.

4.49 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 30 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina bröst och sitt nakna underliv. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 4 juli 2019.

4.50 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 30 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 15 juli 2019.

4.51 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 30 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar och smeker sina nakna bröst. Han, har i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 10 maj 2019.

4.52 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 30 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst. Han, har i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 juli 2019.

4.53 Har under en pågående chattkonversation på Instagram

främjat eller utnyttjat att målsägande 31 som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att visa sina bröst med och utan underkläder samt att smekt sina bröst. Målsägande 31 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 31:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 22 juli 2019.

4.54 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 juli 2019. 

4.55 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 34 som var 13 år utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 34 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 34:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 8 augusti 2019.

4.56 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 35 som var 11 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst. Målsägande 35 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 35:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 16 augusti 2019 och den 17 augusti 2019.

4.57 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 35 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering bestående i att han förmått henne att dokumentera när hon visar sin delvis nakna rumpa och lår.Han, har i sin tur, utan målsägande 35:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 september 2019.

4.58 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 36 som var 14 år, utför eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 36:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 september 2019.

4.59 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 36 som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att via webbkamera visa och smeka sina nakna bröst. Han har, utan målsägande 36:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 28 september 2019.

4.60 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 38 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och skicka till honom.Han, har i sin tur, utan målsägande 38:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 oktober 2019.

4.61 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 39 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att dokumentera när hon visar sina nakna bröst och sitt underliv och skicka till honom. Han, har i sin tur, utan målsägande 39:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 november 2019.

4.62 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 40 som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 40 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 40:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 december 2019.

4.63 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 41 som var 12 år utför eller medverkat i en sexuell posering samt genom att genom att han förmått henne att sin visa sin delvis nakna kropp inklusive bröst. Målsägande 41 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 41:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 29 december 2019.

4.64 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 42 som var 14 år utför eller medverkar i en sexuell posering genom att han förmått henne att via webbkamera visa och smeka sina nakna bröst. Han har, utan målsägande 42:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 14 mars 2020 och den 15 mars 2020.

5.1Har ofredat målsägande 20, som var 14 år, genom att han skickat tre barnpornografiska foto till henne. Agerandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 10 februari 2019 och den 11 februari 2019.

5.2 Har ofredat målsägande 23, som var 13 år, genom att han

skickat ett barnpornografiskt foto till henne. Agerandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 21 februari 2019.

5.3 Har ofredat målsägande 25, som var 11 år, genom att han skickat två barnpornografiska foto till henne. Agerandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 2 mars 2019 och den 3 mars 2019.

6.1 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Han har utan målsägande 2:s vetskap dokumenterat händelsen. Det hände den 10 augusti 2018. Gärningen är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande 2.

6.2 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Han har utan målsägande 2:s vetskap dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 12 augusti 2018 och den 13 augusti 2018. Gärningen är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande 2.

6.3 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Han har utan målsägande 2:s vetskap dokumenterat händelsen. Det hände den 18 augusti 2018. Gärningen är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande 2.

6.4 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 2, som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och sitt underliv. Målsägande 2 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 2:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 27 september 2018.

6.5 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 4, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och smeka sitt underliv både utanpå och innanför trosorna. Målsägande 4 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 4:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 2 juni 2019 och den 3 juni 2019.

6.6 Har under en pågående chattkonversation på Instagram och Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 8, som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att via webbkamera visa sin nakna kropp och genom att visa och smeka sina bröst och sitt underliv. Målsägande 8 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 8:s vetskap, dokumenterat händelsen . Det hände den 18 oktober 2018.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande 8.

6.7 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 14, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin delvis nakna kropp samt att slicka, smeka sina bröst och smeka sitt underliv. Målsägande 14 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 14:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 december 2018.

6.8 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 30 januari 2019 och den 31 januari 2019. 

6.9 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa och smeka sina nakna bröst och sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 1 februari 2019 och den 2 februari 2019.

6.10 Har under en pågående chattkonversation på Instagram och Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 9 februari 2019 och den 10 februari 2019.

6.11 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering  samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst, sitt underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 april 2019.

6.12 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst, sitt underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 3 juni 2019.

6.13 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 18, som var 14 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 18 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 18:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 14 juli 2019.

6.14 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 22 som var 14 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sitt nakna bröst och sitt underliv. Målsägande 22 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 22:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 16 februari 2019 och den 17 februari 2019.

6.15 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 23 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och när hon smeker sitt underliv. Målsägande 23 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 23:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 21 februari 2019.

6.16 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 25 som var 11 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp inklusive bröst och underliv samt när hon smeker sitt underliv. Målsägande 25 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 25:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 2 mars 2019 och den 3 mars 2019.

6.17 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 26 som var 12 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och sitt underliv samt smeka sitt underliv. Målsägande 26 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 26:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 8 mars 2019.

6.18 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 26 som var 12 år, utför eller medverkar i en sexuell posering i enlighet med det ovan angivna förfarandet under punkt 26.3 samt genom att han förmått henne att via webbkamera visa och smeka sitt nakna underliv och sina nakna bröst. Han har, utan målsägande 26:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 9 mars 2019.

6.19 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 27 som var 13 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa upp sina nakna bröst och sitt underliv. Målsägande 27 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 27:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 28 mars 2019 och den 29 mars 2019.

6.20 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 30 som var 11 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och sitt underliv samt när hon smeker sitt underliv. Målsägande 30 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 30:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 16 juni 2019.

6.21 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 31 som var 14 år utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sin nakna kropp samt smeka sitt underliv. Målsägande 31 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 31:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 19 juni 2019.

6.22 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 6 juli 2019.

6.23 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år utför eller medverkar i en sexuell posering. Målsägande 32 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 7 juli 2019.

6.24 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att via webbkamera visa sin nakna kropp och smeka sina nakna bröst. Han har, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände mellan den 21 juli 2019 och den 22 juli 2019.

6.25 Har under en pågående konversation på Skype främjat eller utnyttjat att målsägande 32 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att via webbkamera visa sin nakna kropp och smeka sina bröst. Han har, utan målsägande 32:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 26 september 2019.

6.26 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 33 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina nakna bröst och sitt nakna underliv. Målsägande 33 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 33:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 17 juli 2019.

6.27 Har under en pågående chattkonversation på Instagram främjat eller utnyttjat att målsägande 37 som var 13 år, utför eller medverkar i en sexuell posering samt genom att han förmått henne att visa sina bröst med och utan kläder samt sitt nakna underliv. Målsägande 37 har även förmåtts att dokumentera händelsen och skicka till honom, som i sin tur, utan målsägande 37:s vetskap, dokumenterat händelsen. Det hände den 13 oktober 2019.

7. Har innehaft 1098 barnpornografiska foton och 581 barnpornografiska filmer, med en total speltid om ungefär 15 timmar 21 minuter och 10 sekunder. 373 foton och 307 filmer, med en total speltid om ungefär 23 timmar 35 minuter och 49 sekunder, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Delar av materialet har tillkommit genom att han skildrat barn i en pornografisk bild och/eller film (målsägande 1-42). Delar av det skildrade materialet har även överlåtits/förevisats. Det hände från okänd tidpunkt och fram till den 18 mars 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet omfattar en stor mängd bilder och filmer vilka bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material samt eftersom han även skildrat barn i pornografisk bild och att han överlåtit/förevisat barnpornografiska bilder för annan.)

Påföljd: Fängelse 7 år. Frikänns dock från våldtäkt mot barn x2, grovt utnyttjande av barn för ssexuell posering x2, utnyttjande av barn för sexuell posering xa och sexuellt övergrepp mot barn x1. 

Jönköping

2022-07-08

B 4484-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott x25. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grov våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 226 år)

(1.1 Har – den 11 juli 2019 – skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och/eller fotografera målsäganden NN 6:s nakna kropp.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet avsett bilder där målsäganden utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden samt att det skett i målsägandens bostad.

1.2 Har – vid fyra tillfällen den 15 augusti 2019 – skildrat barn i pornografisk bild dels genom att filma och/eller fotografera ovan nämnda sexuella övergrepp mot målsäganden NN 6, dels genom att vid ytterligare tre tillfällen filma och/eller fotografera målsäganden NN 6:s nakna kropp.

Brotten bör bedömas som grova eftersom brotten avsett bilder där

målsäganden utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta med hänsyn till

målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden

samt att det skett i målsägandens bostad.

1.3 Har – vid två tillfällen den 27 maj 2020 – olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

Brotten bör bedömas som grova eftersom brotten avsett bilder där målsäganden utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden samt att det skett i målsägandens bostad.

1.4 Har – den 11 februari 2020 inom – skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och/eller fotografera det övergrepp han utsatt målsäganden NN 6 för enligt ovan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet avsett bilder där målsäganden utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden samt att det skett i målsägandens bostad.

1.5 Har – den 22 maj 2020 – skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och/eller fotografera det övergrepp han utsatt målsäganden NN 3 för.

1.6 Har – vid två tillfällen den 27 maj 2020 – skildrat barn i pornografisk bild dels genom att filma och/eller fotografera det övergrepp han utsatt målsäganden NN 6 för enligt ovan, dels genom att vid ytterligare ett tillfälle filma och/eller fotografera NN 6:s nakna kropp.

Brotten bör bedömas som grova eftersom brotten avsett bilder där

målsäganden utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden samt att det skett i målsägandens bostad.

1.7 Har – någon gång fram till och med den 19 oktober 2021 – innehaft sammanlagt 25 213 barnpornografiska bilder och 453 barnpornografiska filmer. Av nämnda bilder och filmer är 2 113 bilder respektive 214 filmer, med en sammanlagd speltid om 23 timmar och 12 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst eller grovt övergreppsmaterial. Bild- och filmmaterialet innefattar skildringar av övergrepp mot särskilt unga barn, övergrepp där barnet utsätts för penetration och/eller kränkande behandling, övergrepp där barnet berövas friheten samt övergrepp där barn

utför sexuella handlingar på andra barn. Med hänsyn därtill samt till mängden material som är att betrakta som särskilt hänsynslöst eller grovt övergreppsmaterial, är brottet att bedöma som grovt.

2. Har – den 15 augusti 2019 –genomfört en sexuell handling med målsäganden NN 6 som var tre år gammal, genom att föra sina fingrar över målsägandens blygdläppar och analöppning.

Brottet bör bedömas som grovt dels eftersom han är närstående

till målsäganden, dels eftersom brottet med hänsyn till målsägandens låga

ålder, att det skett i målsägandens bostad och att han filmat och/eller fotograferat övergreppet, inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

3.1 Har – den 11 februari 2020 – genomfört ett vaginalt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 6 som var tre år gammal, dels genom att med sin penis penetrera hennes slida eller i vart fall trycka sin penis mot slidöppningen, varvid könsdelar kom i kontakt, dels genom att med sina fingrar smeka slidöppningen och penetrera hennes slida.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han är närstående till målsäganden, att han filmat och/eller fotograferat övergreppet samt att det skett i målsägandens bostad.

3.2 Har – den 22 maj 2020 – genomfört ett vaginalt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande NN 3 som var ett år gammal, dels genom att – när målsäganden sov – med sin penis penetrera hennes slida eller i vart fall trycka sin penis mot slidöppningen, varvid könsdelar kom i kontakt, dels genom att med sina fingrar smeka slidöppningen och penetrera hennes slida.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att målsäganden sov, att han är närstående till målsäganden, att han filmat och/eller fotograferat övergreppet samt att det skett i målsägandens bostad.

3.3 Har – den 25 maj 2020 –genomfört ett vaginalt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 6 som var tre år gammal, genom att med sin penis penetrera hennes slida eller i vart fall trycka sin penis mot slidöppningen, varvid könsdelar kom i kontakt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han  är närstående till målsäganden, att han filmat och/eller fotograferat övergreppet samt att det skett i målsägandens bostad.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering på målsägande NN 6 x6.

1.1 Har – den 11 juli 2019 -genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

1.2 Har – vid fyra tillfällen den 15 augusti 2019 – genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

1.3 Har – den 25 november 2019 –genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

1.4 Har – den 11 februari 2020–genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

1.5 Har – den 22 maj 2020  – genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 3 när hon befann sig inomhus i sin bostad.

1.6 Har – vid två tillfällen den 225 maj 2020 – genom sitt agerande enligt ovan, olovligen och i hemlighet fotograferat målsäganden NN 6 när hon befann sig inomhus i sin bostad.)

Påföljd: Fängelse 9 år.

Kalmar

2022-07-27

B 2196-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn.  (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har genomfört handlingar jämförliga med samlag med A som var 5 år gammal. Han har med en plastpåse fört in sina fingrar i målsägandens slida, alternativt berört hennes kön. Det hände den 1 juli 2021.

2. Har genomfört en sexuell handling med B som var 9 år gammal genom att med en plastpåse beröra hennes kön. Det hände den 1 juli 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 60 timmar. 

Lycksele

2022-07-12

B 417-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft samlag med NN 1 som var 13 år. Han utförde ett vaginalt samlag med målsäganden och fick utlösning i henne. Det hände den 12 mars 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar. 

Malmö

2022-07-11

B 6851-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort barnpornografiskt material i form av 1 film tillgänglig för någon annan. Det hände någon gång mellan den 23 november 2020 och den 28 november 2020.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

********************************************************************

2022-07-15

B 11716-19 

OBS! 40 målsägande i åldrarna 4-15 år.

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x11. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x10. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x22. 7. Försök till grovt övergrepp mot barn. 8. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x53. 9. Försök till grov våldtäkt mot barn. 10. Försök till våldtäkt mot barn. 11. Barnpornografibrott x17. 12. Grovt barnpornografibrott x40. 13. våldtäkt mot barn x12. (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 14 (12 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 14 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar och skaftet till en hårborste, smekt sin vagina, sitt anus och sina bröst med sina händer samt särat på sitt anus genom att med ett finger i sin anal och den andra handen om ena skinkan dra i motsatta riktningar. Under en del av händelseförloppet har han onanerat med sin penis inför Sekretess 14. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 14 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv samt hacka hennes dator. 

1.2 Har den 13 juli 2019 genom att med Sekretess 15 (14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 15 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt med sina händer särat på sina blygdläppar. 

1.3 Har genom att med Sekretess 16 (14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 16 penetrerat sin vagina med en massagestav och smekt sina nakna bröst.

1.4 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning med Sekretess 19 (11 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 19 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 19 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 20 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

1.5 Har genom att med Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år) genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De sexuella handlingarna har bestått i dels att Sekretess 23 berört och/eller smekt samt onanerat med Sekretess 24:s penis med sina händer, dels att Sekretess 24 berört och/eller smekt Sekretess 23:s bröst samt berört och/eller smekt Sekretess 23:s underliv med sina händer och fötter och dels att Sekretess 23 penetrerat sin vagina med sina fingrar, samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23 och Sekretess 24. 

1.6 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 23 genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 23 penetrerat sin vagina och anal med en massagestav eller ett liknande föremål, sugit på massagestaven mellan penetrationerna, smekt sin vagina samt med sina händer särat på sina blygdläppar, allt samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

1.7 Har den 3 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 25 (17 år)  genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 25 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt smekt sina nakna bröst. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

1.8 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 28  (11 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 28 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samtidigt som han inför Sekretess 28 onanerat med sin penis och fått utlösning. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 28 att han skulle döda och/eller skada hennes familjemedlemmar. 

1.9 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med B (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att B med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till B att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

1.10 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med C (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att C med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina med sina fingrar. Hotet har bestått i att han uppgett till C att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv.   

1.11 Har den 27 april 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning med D (under 15 år) och genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar, penetrerat sin vagina och anal med ett avlångt hylsliknande föremål samt med sina händer särat på sina blygdläppar. Hotet har bestått i att han uppgett till D att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brotten under åtalspunkt 1 är grova eftersom han använt hot om brottslig gärning, att han med hänsyn till tillvägagångssättet, målsägandenas låga ålder och/eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

2. Har den 19 augusti 2019 genom att han onanerat med sin penis inför Sekretess 13 (14 år). Gärningen har varit ägnad att kränka Sekretess 13:s sexuella integritet.

3. Struken.

4.1 Har den 11 september 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 12 (12 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och vagina för honom.

4.2 Har den 19 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom. 

4.3 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 16 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att smeka och visa upp sina delvis nakna bröst för honom.

4.4 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 30 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom.

4.5 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa samt delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom.

4.6 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 32 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom.

4.7 Har genom att främja eller utnyttja att E (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina delvis nakna bröst och delvis nakna kropp honom.

4.8 Har genom att främja eller utnyttja att E utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst och delvis nakna kropp för honom.

4.9 Har genom att främja eller utnyttja att K (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sina nakna bröst för honom.

4.10 Har genom att främja eller utnyttja att N (under 15 år) och O (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa sina delvis nakna kroppar och bröst för honom.

5. Har genom att medelst erbjudande om ersättning försöka främja att N (under 15 år) och O (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att till dem skriva ”show ass? / spread it? / who has a nice ass? / show me”, ”Tits then?” samt ”I will give you / gift cards”.

6.1 Har den 16 februari 2018 genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 10 (13 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samtidigt som han onanerat med sin penis inför henne. 

6.2 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt sin vagina. 

6.3 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer smekt sin vagina. 

6.4 Har den 17 februari 2018 genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt sin vagina. 

6.5 Har genom att med Sekretess 11 (15 år) som inte deltog frivilligt och medelst hot om brottslig gärning genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 11 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 11 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

6.6 Har den 14 juli 2019 genom att med Sekretess 15 (14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 15 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.7 Har genom att med Sekretess 17 (15 år) som inte deltog frivilligt och medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 17 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slå sig själv på sin rumpa. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 17 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

6.8 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 20 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 20 (11 år) med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slå sig själv på sin rumpa med sina händer. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 20 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 19 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

6.9 Har genom att medelst hot om brottslig gärning med Sekretess 23 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 23 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, samtidigt som han onanerat med sin penis inför Sekretess 23. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 (4 år)  och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

6.10 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 26 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 26 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.11 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 27 (11 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 27 smekt sina nakna bröst samt med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.12 Har genom att med Sekretess 29 (9 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt berört sitt anus med sina fingrar. 

6.13 Har genom att med Sekretess 29 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.14 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 30 (13-14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt sina bröst samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.15 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 31 (12-13 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt sina bröst, vagina och anus samt slagit sig själv på sin rumpa med sina händer samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.16 Har genom att mot ersättning med Sekretess 30 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt smekt sina bröst och sin vagina samtidigt som han onanerat med sin penis. 

6.17 Har genom att mot ersättning med Sekretess 30 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt slagit sig på rumpan med sin ena hand, samtidigt som han onanerat med sin penis.

6.18 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 31 genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt med sina händer smekt och berört sitt anus.

6.19 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 32 (13-14 år) genomföra en sexuell handling bestående i att Sekretess 32 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.20 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med A (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att A smekt och onanerat med sin penis, med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus samt med sina fingrar smekt sitt anus. 

6.21 Har genom att med J (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att J med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

6.22 Har genom att med L (under 15 år) genomföra en sexuell handling bestående i att L med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina. 

Brotten under åtalspunkt 6 är grova med hänsyn till hans tillvägagångssätt, målsägandenas låga ålder, att brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7. Har genom att medelst hot om brottslig gärning med L (under 15 år) och M (under 15 år) försöka genomföra sexuella handlingar. De sexuella handlingarna skulle ha bestått i att L och M med sina händer särat på sina skinkor samt exponerat och särat på sina anus och vaginor. Hotet har bestått i att han uppgett till L och M att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på L och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. De fullbordade brotten skulle ha varit grova med hänsyn till L och M:s låga åldrar, eftersom han skulle ha använt hot om brottslig gärning, att det med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L och M samt att gärningen skulle utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 

8.1 Genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 (13 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.1. samt visa upp sin nakna kropp, bröst, rumpa och vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.2 Har den 16 februari 2018 genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.1. samt visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.3  Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i  sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.2. samt visa upp sin delvis nakna kropp samt nakna bröst, rumpa, vagina och anus för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.4 Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.3. samt visa upp sin delvis nakna kropp och vagina för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.5 Har den 17 februari 2018 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 10 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.4 samt visa upp sin nakna kropp, vagina och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 10.

8.6 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 11 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.5 samt visa upp sina nakna bröst, rumpa och delvis nakna kropp för honom. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 11:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 11.

8.7 Har den 12 september 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 12 (12 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och sina nakna bröst för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 12 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 12. 

8.8 Har den 20 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp och smeka sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett  

8.9 Har den 22 augusti 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 13 utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp och smeka sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 13.

8.10 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 14 (12 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.1 samt visa upp sina nakna bröst, rumpa, vagina och anus samt delvis nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 14 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv samt hacka hennes dator. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 14 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.11 Har den 13 juli 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 15 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.2 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 15.

8.12 Har den 14 juli 2019 genom att främja eller utnyttja att Sekretess 15 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.6 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 15.

8.13 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 16 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.3 och visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 16.

8.14 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 17 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.7 samt visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 17 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 17:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 17 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.15 Har genom att medelst erbjudande om ersättning och hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 19 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.4 samt visa upp sin vagina, sin delvis nakna kropp samt sin nakna rumpa för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 19 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 20 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 19.  

8.16  Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 20 (11år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.8 samt visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 20 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 19 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 20.

8.17 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 21 (15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 21 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 21:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 21.

8.18 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 22 (14 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa, sina nakna bröst, suga på sina fingrar samt påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 22.

8.19 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 23 (11 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.5 samt visa upp sina nakna bröst och sin delvis nakna kropp för honom. Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23.

8.20 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 23 (11 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.9 samt visa upp sina nakna bröst, nakna rumpa och delvis nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 (4 år)  och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23 samt gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.21 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 23 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.6 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 23 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och Sekretess 24 och/eller andra uppgifter om deras sexualliv. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 23.

8.22 Har den 3 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 25 (17 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.7 samt genom att visa upp sin nakna kropp, bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 25:s hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 25.

8.23 Har den 8 november 2017 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 25 utför eller medverkar i sexuell posering samt genom att visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 25 att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess 25:s hälsa eller utveckling. Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 25.

8.24 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 26 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.10 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 26 .

8.25  Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 27 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.11 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 27.

8.26 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att Sekretess 28 (11 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.8 samt visa upp sin nakna kropp, anus och vagina för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till Sekretess 28 att han skulle döda och/eller skada hennes familjemedlemmar. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 28.

8.27 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 (9 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.12 samt visa upp sin delvis nakna kropp, rumpa och vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.28 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.2 samt visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.29 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 29 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.13. samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 29.

8.30 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 (13-14 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.14 samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.31 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.15 samt visa upp sin nakna kropp, rumpa, vagina, anus och bröst och med sina händer sära på sina skinkor för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 31.

8.32 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 32 (13-14 år)  utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin nakna kropp, rumpa och bröst för honom samtidigt som han onanerat med sin penis. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 32.

8.33 Har genom att mot ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.16 samt visa upp sin nakna kropp, vagina, anus och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.34 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.17 samt visa upp sin delvis nakna kropp och nakna vagina, rumpa och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.35 Har genom att främja eller utnyttja att Sekretess 31 (12-13 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.4. samt visa upp sin delvis nakna och nakna kropp samt nakna vagina, rumpa och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 31.

8.36 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 30 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.5 samt visa upp sin delvis nakna och nakna kropp samt nakna vagina, rumpa och bröst för honom.

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 30.

8.37 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att Sekretess 32 utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.19 samt genom att visa upp sin delvis nakna kropp och sin nakna rumpa och bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 32.

8.38 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att A ( under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.A. samt visa upp sin delvis nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av A.

8.39 Hat genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att B (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.9 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till B att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom hans använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av B

8.40 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att C (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 1.10 samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till C att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av C.

8.41 Har den 25 april 2019 genom att främja eller utnyttja att D (under 15 år)  utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.6 samt visa upp sin delvis nakna kropp, sina nakna bröst, vagina och anus för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.42 Har den 27 april 2019 genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att D utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 2.A. samt visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till D att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt eftersom han använt hot om brottslig gärning, gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.43 Har den 29 april 2019 genom att främja eller utnyttja att D utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.7 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av D.

8.44 Har genom att främja eller utnyttja att E (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.8. samt visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa samt vagina för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av E.

8.45 Har genom att främja eller utnyttja att F (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.9 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av F.

8.46 Har genom att främja eller utnyttja att G (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp och rumpa, sina nakna bröst samt delvis påklädd posera i sexuellt utmanande positioner för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av av G

8.47 Har genom att främja eller utnyttja att L (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.22. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L. 

8.48 Har genom att främja eller utnyttja att H (under 15 år)utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.10 samt visa upp sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av H. 

8.49 Har genom att medelst erbjudande om ersättning främja eller utnyttja att I (under  år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin delvis nakna kropp, nakna bröst och rumpa för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av I.

8.50 Har genom att främja eller utnyttja att J (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 6.21 samt visa upp sina nakna bröst för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av J.

8.51 Har genom att medelst hot om brottslig gärning främja eller utnyttja att L (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering genom att visa upp sin nakna kropp för honom. Hotet har bestått i att han uppgett till L att han till andra skulle sprida pornografiska bilder på henne och/eller andra uppgifter om hennes sexualliv. 

Brottet är grovt med hänsyn till L:s låga ålder, att han använt hot om brottslig gärning, att brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av L samt att gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8.52 Har genom att främja eller utnyttja att P (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.11 samt visa upp sin nakna kropp för honom. 

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av P.

8.53 Har genom att främja eller utnyttja att Q (under 15 år) utför eller medverkar i sexuell posering i enlighet med det angivna förfarandet under gärning 13.12 samt visa sin nakna rumpa och delvis nakna kropp för honom. 

Brotten under åtalspunkt 8 är grova eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena.

9. Har genom att med Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år) försöka genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De sexuella handlingarna skulle ha bestått i att Sekretess 23 och Sekretess 24 utfört orala samlag på varandra samt att Sekretess 24 penetrerat Sekretess 23:s vagina med sina fingrar. De fullbordade brotten skulle ha varit grova eftersom han med hänsyn till tillvägagångssättet, Sekretess 23 och Sekretess 24:s låga åldrar och/eller annars skulle ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt gärningen skulle utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning

10. Har genom att med målsägande L (under 15 år) försöka genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen skulle ha bestått i att L penetrerat sin vagina med sina fingrar. 

11.1 Har den 11 september 2019 genom att skildra Sekretess 12 (12 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.1. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en minut lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.2 Har den 12 september 2019 genom att skildra Sekretess 12 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt sex minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.3 Har den 19 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 (14 år) när hon utför den handling som framgår av gärning 4.2 och utsätts för gärning 2. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 50 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

11.4 Har den 20 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.8. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 32 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.5 Har den 22 augusti 2019 genom att skildra Sekretess 13 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.9. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 21 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin 

11.6 Har genom att skildra Sekretess 16 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.3. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt tio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.7 Har genom att skildra Sekretess 21 när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.17. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt nio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.8 Har genom att skildra Sekretess 22 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.18. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.9 Har genom att skildra Sekretess 30 (13-14 år)  när hon utför den handling som framgår av gärning 4.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en minut lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

11.10 Har genom att skildra Sekretess 31 (12-13 år) och Sekretess 32 (13-14 år)  när de utför de handlingar som framgår av gärning 4.5 och 4.6. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 15 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.   

11.12 Har genom att skildra E (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.13 Har genom att skildra E när hon utför de handlingar som framgår av gärning 4.8. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 24 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.14 Har genom att skildra G (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 8.46. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.15 Har genom att skildra I (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 8.49. Skildrandet har bestått i att han skapat tre videoupptagningar om drygt 22 minuter, 19 minuter respektive 11 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.16 Har genom att skildra L (under 15 år) när hon utsätts för gärning 7 och utför den handling som framgår av gärning 8.51 samt skildra M när hon utsätts för gärning 7. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 21 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

11.17 Har genom att skildra N (under 15 år) och O (under 15 år) när de utsätts för gärning 5. och utför de handlingar som framgår av gärning 4.10. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt två minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.1 Har genom att skildra Sekretess 10 (13 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 8.1. och 13.1. Skildrandet har bestått i att Kevin han skapat en dryg 57 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.2 Har den 16 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.1. och 8.2. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.3 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.2. och 8.3. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt 12 respektive knappt 11 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.4 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.3. och 8.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.5 Har den 17 februari 2018 genom att skildra Sekretess 10 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.4 och 8.5 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 22 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.6 Har genom att skildra Sekretess 11 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.5  och 8.6. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om fem respektive knappt åtta minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.7 Har genom att skildra Sekretess 14 (12 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.1 och 8.10. Skildrandet har bestått i att han skapat fyra videoupptagningar om knappt 29 minuter, drygt 14 minuter, drygt 7 minuter samt drygt 7 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.8 Har den 13 juli 2019 genom att skildra Sekretess 15 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.2 och 8.11 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 18 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.9 Har den 14 juli 2019 genom att skildra Sekretess 15 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.6  och 8.12 Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 20 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.10 Har genom att skildra Sekretess 16 (14 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.3 och .8.13 Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.11 Har genom att skildra Sekretess 17 (15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.7 och 8.14. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en timme och åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.12 Har genom att skildra Sekretess 19 (11 år) och Sekretess 20 (11 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.4, 6.8, 8.15 samt 8.16. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt 29 minuter respektive drygt sex minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.13 Har genom att skildra Sekretess 23 (11 år) och Sekretess 24 (4 år ) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.5 och 8.19 och utsätts för gärning 9.1. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om drygt en timme och två minuter respektive knappt 24 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.14 Har genom att skildra Sekretess 23 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.9 och 8.20. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 32 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.15  Har genom att skildra Sekretess 23 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.6 och 8.21. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 40 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.16 Har den 3 november 2017 genom att skildra Sekretess 25 (17 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.7 och 8.22. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 25 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.17 Har den 8 november 2017 genom att skildra Sekretess 25 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna i 8.23. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 11 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.18 Har genom att skildra Sekretess 26 (11 år) och Sekretess 27 (11 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.10, 6.11, 8.24 samt 8.25. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.19  Har genom att skildra Sekretess 28 (11 år)  när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.8 och 8.26. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 12 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.20 Har genom att skildra Sekretess 29 (9 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 16.12 och 8.27. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.21 Har genom att skildra Sekretess 29 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.2 och 8.28. Skildrandet har bestått i att han skapat två videoupptagningar om 25 respektive drygt 3 minuter av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.22 Har genom att skildra Sekretess 29 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.13 och 8.29. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.23  Har genom att skildra Sekretess 30 (13-14 år), Sekretess 31 (12-13 år) och Sekretess 32 (13-14 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.14, 6.15, 8.30, 8.31 samt 8.32. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 19 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.24 Har genom att skildra Sekretess 30 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.16 och 8.33. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.25 Har genom att skildra Sekretess 30 när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.17 och 8.34. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt nio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.26 Har genom att skildra Sekretess 31 (12-13 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.4 och 8.35. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 15 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.27 Har genom att skildra Sekretess 30, Sekretess 31 och Sekretess 32 när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.19, 13.5, 8.35, 8.36, 8.37 samt 13.4. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt en timme och åtta minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.28 Har genom att skildra A (under 15 år) när han utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.20 och 8.38. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt fyra minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.29 Har genom att skildra B (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.9 och 8.39. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 20 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.30 Har genom att skildra C (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.10 och 8.40. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 28 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.31 Har den 25 april 2019 genom att skildra D (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.6 och 8.41. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt tio minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.32 Har den 27 april 2019 genom att skildra D när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 1.11 och 8.42. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.33  Har den 29 april 2019 genom att skildra D när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.7 och 8.43. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 17 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.34 Har genom att skildra E (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.8 och 8.44. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 29 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator.

12.35 Har genom att skildra F (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.9 och 8.45. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 11 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.36 Har genom att skildra H (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.10 och 8.47. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt 26 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.37 Har genom att skildra J (under 15 år) och K (under 15 år) när de utför de handlingar som framgår av gärningarna 6.21, 4.9 och 8.50. Skildrandet har bestått i att han skapat en knappt sex minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.38 Har genom att skildra L (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärning 6.22 och 8.47 och utsätts för gärning 10. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt fem minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.39 Har genom att skildra P (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.11 och 8.52. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt 13 minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

12.40 Har genom att skildra Q (under 15 år) när hon utför de handlingar som framgår av gärningarna 13.12 och 8.53. Skildrandet har bestått i att han skapat en drygt sju minuter lång videoupptagning av händelseförloppet som han därefter sparat på sin dator. 

Brotten under åtalspunkten 12 är grovt eftersom det utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning och avsett bilder där målsägande utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

13.1 Har genom att med Sekretess 10 genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 10 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt och penetrerat sin vagina med sina fingrar, sugit på sina fingrar mellan penetrationerna, särat på sina blygdläppar med sina händer samt smekt sina nakna bröst.

13.2 Har genom att med Sekretess 29 (9 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 29 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och vagina, smekt sitt anus och vagina med sina fingrar, penetrerat sin vagina med olika tubliknande föremål samt med sina händer särat på sina blygdläppar.

13.4 Har genom att med Sekretess 31 (12-13 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 31 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, med sina händer smekt sin vagina och särat på sina blygdläppar, smekt sina bröst och satt klämmor på sina bröstvårtor, smekt sitt anus, penetrerat sin anal med sina fingrar, penetrerat sin vagina med en hårborste och sugit på borsten mellan penetrationerna samt berört/smekt sin vagina och sitt anus med en eltandborste. 

13.5 Har genom att medelst erbjudande om ersättning med Sekretess 30 (13+-14 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 30 med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt sitt anus med sina fingrar, med sina händer särat på sina blygdläppar, smekt sina bröst, slagit sig på rumpan med sin ena hand samt penetrerat sin vagina och anal med en tandborste.

13.6 Har den 25 april 2019 genom att med D (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar samt med sina händer särat på sina blygdläppar. 

13.7 Har den 29 april 2019 genom att med D genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att D smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar och en gurka samt smekt sina bröst

13.8 Har genom att med E (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att E med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, med sina händer särat på sina blygdläppar och smekt utsidan på sin vagina, penetrerat sin vagina med sina fingrar samt smekt sina bröst.

13.9 Har genom att med F (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att F med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin anal med sina fingrar

13.10 Har genom att med H (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att H med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina, smekt utsidan på och penetrerat sin vagina med sina fingrar och en penna samt penetrerat sin anal med sina fingrar och en penna.

13.11 Har genom att med P (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att P med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin vagina och anal med sina fingrar.

13.12 Har genom att med Q (under 15 år) genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Q med sina händer särat på sina skinkor och därigenom exponerat och särat på sitt anus och sin vagina samt penetrerat sin anal med sina fingrar.

Samt åtalad för: 1. Våldtäkt. 2. Kränkande fotografering x2. 3. Grovt sexuellt tvång. 4. Våldtäkt  x2.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader. Frikändes dock från grovt sexuellt tvång, våldtäkt mot barn x1, grovt sexuellt övergrepp mot barn x1, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, försök till våldtäkt mot barn, kränkande fotografering x1 och barnpornografibrott x1.

Tidigare dömd: Han dömdes den 21 december 2021 av Hovrätten över Skåne och Blekinge för ett fall av grov våldtäkt mot barn, fem fall av våldtäkt mot barn, sju fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 15 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, fem fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sex fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 31 fall av sexuellt ofredande, fyra fall av grovt barnpornografibrott, 44 fall av barnpornografibrott, ett fall av olaga tvång, 15 fall av kränkande fotografering och ett fall av försök till utpressning. Med beaktande av att han hade varit häktad med restriktioner bestämde hovrätten påföljden till fängelse i åtta år och sex månader. Han verkställer för närvarande detta straff.

Norrtälje

2022-07-13

B 2013-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN1 som var mellan 13–14 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN1 bestående av att han penetrerat NN1:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Han har i samband med händelsen med våld genom att betvinga NN1:s kropp då han använt sin kroppstyngd genom att ligga över henne samt hållit fast hennes armar/handleder. Hela hans agerande var mot NN1:s uttryckliga vilja. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 maj 2018 och den 12 september 2018)

Påföljd: Frikändes.

Skaraborg

2022-07-21

B 2476-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har vid flera tillfällen i sin bostad med målsäganden genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvarlighet är jämförlig med samlag genom att förmå målsäganden till oralsex. Målsäganden var 14 år när det hände. Det hände mellan den 14 april 2021 och den 14 juni 2021.) 

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader. 

Skellefteå

2022-07-01

B 519-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 21 år)

(1. Har haft samlag med NN 2 som var 13 år. Det hände den 26 juli 2021 i NN 2:s bostad.

2. Har främjat och utnyttjat NN 2, som var 13 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka lättklädda poseringsbilder till honom. Som i ett led att förmå NN 2 att skicka lättklädda bilder till honom har han har efterfrågat bilder samt skickat lättklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021 inom Skellefteå kommun eller på annan plats i landet.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader.

********************************************************************

2022-07-14

B 518-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år)

(1. Har haft samlag och annan sexuell handling – som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag – med NN 2 som var 13 år.Han har hämtat upp NN 2 kvälls/nattetid med sin bil och vid två tillfällen kört henne till en parkering vid där han dels genomfört samlag med henne, dels förmått henne att genomföra oralsex på honom. Han har vidare vid ett tredje tillfälle kört NN 2 till ett bad i närheten av hennes adress och genomfört ett samlag med henne, han har vidare vid

samma tillfälle penetrerat hennes underliv och anal med fingrar och föremål. Han har försett NN 2 med alkohol och cigaretter samt fotat henne vid ett tillfälle. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 1 augusti 2021 till den 22 september 2021.

2. Har främjat och utnyttjat NN 2, som var 13 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda poserings- och nakenbilder på sig själv på uppmaning av honom samt genom att fota nakenbilder på henne i sin bil där han bland annat penetrerar hennes underliv med sina fingrar. Som i ett led i att förmå NN 2 att skicka poseringsbilder till honom har han skickat lättklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 22 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt då det varit fråga om ett hänsynslöst utnyttjande av NN 2 att fota hennes i samband med att han förde in fingrar i hennes underliv.

3. Har skildrat NN 2, som var 13 år, i 12 barnpornografiska bilder, varav sex bilder bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 26 oktober 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader. 

Solna

2022-07-13

B 8683-21 OBS! 2 Åtalade

Domslut: 

Kvinna 47 år: Grov våldtäkt mot barn x2.

(1.1 Har vid ett stort antal tillfällen haft samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände mellan den 1 januari 2015 och den 5 september 2021. 

1.2 Har haft samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände någon gång mellan den 19 juni 2021 och den 20 juni 2021.

Brotten bör bedömas som grova på grund av särskild hänsynslöshet eftersom målsäganden är närstående till henne och har stått under hennes vårdnad/omsorg vid våldtäkterna samt eftersom våldtäkterna har varit ett led i systematiska sexuella övergrepp mot målsäganden under en längre tid.

Man 39 år: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott x2. 4. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn.

(1. Har haft oralt samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 13 januari 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet genom att våldtäkten utgjort ett led i systematiska sexuella övergrepp mot målsäganden.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att NN1, som var under 15 år gammal, medverkat i sexuell posering genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.1. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 13 januari 2020.

2.2 Har förmått NN1, som var under 15 år gammal, att ta bilder på sitt nakna kön och skicka till honom. Det hände den 19 juni 2021.

3.1 har skildrat NN1, som var under 18 år gammal, i pornografisk bild genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 1.1. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 13 januari 2020.

3.2 Har skildrat NN1, som var under 18 år gammal, i pornografisk bild genom att förmå målsäganden att ta bilder på sitt nakna kön och skicka till honom. Det hände den 19 juni 2021.

4. Har anstiftat gärningen under åtalspunkten för kvinnan 1.2 genom att uppmana och förmå kvinnan att ha samlag med NN1 som var under 15 år gammal. 

Det hände någon gång mellan den 19 juni 2021 och den 20 juni 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom våldtäkten har varit ett led i systematiska sexuella övergrepp mot målsäganden under en längre tid samt då mannen visat särskild hänsynslöshet eftersom målsäganden är närstående till kvinnan och har stått under hennes omvårdnad vid våldtäkten. 

Båda tillsammans: 1. Grov våldtäkt mot barn x21. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 3. Barnpornografibrott x6. 4. Sexuellt ofredande (mot barn).

(1.1 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 30 november 2019.

1.2 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 11 januari 2020.

1.3 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 19 april 2020.

1.4 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 19 april 2020. 

1.5 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 16 maj 2020.

1.6 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 16 maj 2020.

1.7 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 27 juni 2020.

1.8 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 11 juli 2020.

1.9 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av Mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 12 juli 2020.

1.10 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 25 juli 2020.

1.11 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände den 3 augusti 2020.

1.12 Har tillsammans och i samförstånd haft vaginalt och oralt samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände mellan den 17 augusti 2020 och den 18 augusti 2020.

1.13 Har tillsammans och i samförstånd haft vaginalt och oralt samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände den 27 september 2020.

1.14 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört oralt samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 9 januari 2021.

1.15 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 24 april 2021.

1.16 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 5 juni 2021.

1.17 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 27 juni 2021.

1.18 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 23 juli 2021.

1.19 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 30 juli 2021.

1.20 Har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN1 som var under 15 år. Kvinnan har på uppmaning av mannen genomfört samlag med målsäganden medan mannen har närvarat/deltagit via videosamtal. Det hände den 30 juli 2021.

1.21 Har tillsammans och i samförstånd vid ett stort antal tillfällen haft samlag med NN1 som var under 15 år gammal. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 30 augusti 2021.

Brottet ovan bör bedömas som grovt eftersom flera har förgripit sig på målsäganden/deltagit i våldtäkten, våldtäkten har varit ett led i systematiska sexuella övergrepp mot målsäganden under en längre tid samt då hon och han visat särskild hänsynslöshet eftersom målsäganden är närstående till henne och har stått under hennes omvårdnad vid våldtäkten.

2.1 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att NN1, som var under 15 år, medverkat i sexuell posering genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 2. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 30 november 2019.

2.2 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att målsäganden, som var under 15 år, medverkade i sexuell posering genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 5 på bild/film . Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 11 januari 2020.

2.3 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att NN1, som var under 15 år, medverkat i sexuell posering genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 1.11. Det hände den 3 augusti 2020.

2.4 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att NN1, som var under 15 år, medverkat i sexuell posering genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.12 . Det hände den 17 augusti 2020.

2.5 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att NN1, som var under 15 år, medverkat i sexuell posering genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.13. Det hände den 27 september 2020.

2.6 Har tillsammans och i samförstånd främjat eller utnyttjat att målsäganden NN1 medverkat i sexuell posering genom att filma händelsen under åtalspunkten för kvinnan 1.2. Det hände mellan den 19 juni 2021 och den 20 juni 2021.

3.1 Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsäganden, som var under 18 år, i pornografisk film genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 2.1. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 30 november 2019.

3.2 Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsäganden, som var under 18 år, i pornografisk bild/film genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.2. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 11 januari 2020.

3.3 Har tillsammans och i samförstånd skildrat NN1, som var under 18 år, i pornografisk film genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten 1.11. Det hände den 3 augusti 2020.

3.4 Har tillsammans och i samförstånd skildrat NN1, som var under 18 år, i pornografisk film/bild genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.12. Det hände mellan den 17 augusti 2020 och den 18 augusti 2020.

3.5 Har tillsammans och i samförstånd skildrat NN1, som var under 15 år, i barnpornografisk film/bild genom att dokumentera händelsen under åtalspunkten 1.13. Det hände den 27 september 2020.

3.6 Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsäganden NN1, som var under 18 år, i pornografisk film genom att dokumentera gärningen under åtalspunkten för kvinnan 1.2. Det hände mellan den 19 juni 2021 och den 20 juni 2021.

4. Har tillsammans och i samförstånd ofredat NN1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att ha sex framför målsäganden och förmå/låta målsäganden att filma och kommentera samlaget. Det hände mellan den 3 augusti 2020 och den 14 augusti 2020.)

Påföljd:

Kvinnan: Fängelse 11 år, Frikänns dock från 1 fall av våldtäkt mot barn.

Mannen: Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Frikänns dock från grov våldtäkt mot barn x1, utnyttjande av barn för sexuell posering x1 och barnpornografibrott x2.

Stockholm

2022-07-20

B 18456-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit eller på annat sätt gjort tillgänglig för annan barnpornografiskt material genom att ladda upp det på det sociala forumet Snapchat. Materialet består av 3 filmer med bampornografiskt innehåll. Det hände den 5 augusti 2021.)

Påföljd: Frikänns.

Värmland

2022-07-08

B 1465-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med sekretess som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in fingrar i Sekretess underliv. Han har vidare förmått sekretess att beröra hans kön och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 28 februari 2021.

1.2  Har haft samlag och genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in fingrar i Sekretess underliv. han har vidare förmått Sekretess att beröra hans kön och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 6 mars 2022.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 4 månader. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Värmlands tingsrätt, 2021-06-24, B 2563-21) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn. 

Tidigare dömd: Den 24 juni 2021 dömdes han för bl.a. likartad brottslighet till sex månaders fängelse.

Ystad

2022-07-26

B 1370-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 2 barnpornografiska filmer. Det hände den 5 maj 2021 eller en tid dessförinnan.)

Påföljd: Frikänns.

Örebro

2022-07-05

B 3760-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har dels genomfört vaginalt samlag med NN 6, dels penetrerat NN 6:s vagina med sina fingrar. NN 6 var, vid tiden för gärningen, under 15 år och deltog inte frivilligt i samlaget. Det hände den 24 maj 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska genomföra ungdomsvård i enlighet med det ungdomskontrakt som bifogas domen.

Östersund

2022-07-18

B 717-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med Sekretess NN1 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 11 februari 2022 och den 13 februari 2022.)

Påföljd: Fängelse 2 år. 

********************************************************************

Domar från hovrätter

Göta hovrätt

2022-07-12

B 292-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3.  Försök till sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har förmått målsäganden NN 8 att med hjälp av NN 12 framställa flera nakenbilder på sig själv, att spela in en eller flera filmer, han har därvid utnyttjat att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering. Det hände den 11 maj 2020.

1.2 Har förmått målsäganden NN 12 att med hjälp av NN 8 framställa flera nakenbilder på sig själv, att spela in en eller flera filmer av sig själv då hen var naken och onanerade, samt att skicka dessa bilder och filmer till honom. Han har därvid utnyttjat att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering. Det hände den 11 maj 2020.

1.3 Har förmått målsäganden NN 22 att framställa nakenbilder på sig själv, att spela in flera filmer av sig själv då hen onanerade, samt att skicka dessa bilder och filmer till honom. Han har därvid utnyttjat att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering. Det hände mellan den 27 mars 2020 och den 6 maj 2020.

2.1 Har ofredat målsäganden NN 22 på ett sätt som kunde förväntas kränka hens sexuella integritet, genom att skicka flertalet meddelanden av sexuell innebörd till målsäganden. Det hände mellan den 8 april 2020 och den 6 maj 2020. 

2.2 Har ofredat målsäganden NN 19 på ett sätt som kunde förväntas kränka hens sexuella integritet, genom att skicka flertalet meddelanden av sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 23 maj 2020. 

3. Har försökt att förmå målsäganden NN 27, som var under femton år, att i en videochatt onanera framför honom. Det hände den 8 juni 2020. Fara har förelegat för att han handlande skulle leda till brottets fullbordan, eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten:

Bestämmer påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst 180 timmar; om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut, samt förenar skyddstillsynen med föreskrift att ska genomgå den vård eller behandling som Kriminalvården bestämmer.

(Jönköping/Eksjö Tr. B 1238-20 dömde till fängelse 10 månader.)

********************************************************************

2022-07-14

B 1916-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft och betraktat 1 312 barnpornografiska bilder och filmer, varav 835 bilder och 51 filmer bedömts som särskilt hänsynslösa. Det hände den 16 juni 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer, varav ett flertal bedömts som särskilt hänsynslösa.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.

(Växjö Tr. B 3224-20 dömde till fängelse 10 månader.)

********************************************************************

2022-07-22

B 2289-22 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 32 år) 

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som var 7 år, genom att dra ner hennes trosor och därefter föra sin penis mellan hennes skinkor, ha sin penis mot / i hennes anus och föra penisen fram och tillbaka. Det hände den 17 januari 2022. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder, att övergreppet varit förenat med smärta och då gärningsmannen förgripit sig på barnet då han var barnvakt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som var 7 år, genom att dra ner hennes trosor och därefter föra sitt finger / pappersrulle mellan hennes skinkor och mot / i hennes anus samt föra sin penis mellan hennes skinkor, ha sin penis mot / i hennes anus och föra sin penis fram och tillbaka. Det hände den 18 januari 2022. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder, att övergreppet varit förenat med smärta och då gärningsmannen förgripit sig på barnet då han var barnvakt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2.1 Har innehaft 1 956 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 991 bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 11 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet dels avsett en särskilt stor mängd bilder, dels avsett bilder där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. 

2.2 Har innehaft 2899 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Av dessa är 2895 bilder och 4 filmer. Av bilderna har 1606 bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, av filmerna har 2 bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände under tiden den 11 november till den 11 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet dels avsett en särskilt stor mängd bilder, dels avsett bilder där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. 

3.1 Har den 14 december 2013 främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder.

3.2 Har den 2 maj 2014 främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder.

3.3 har den 4 april 2015, främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 18 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder. 

4. Har vid ett tillfälle, under tiden mellan den 14 december 2013 och den 16 december 2013,  genomfört en sexuell handling med Sekretess B, som då var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört sin  penis mellan Sekretess Bs lår, Rudolic har dokumenterat övergreppet.

Samt åtal för: Djurplågeri.

Har utsatt en hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 juli 2021 och den 11 februari 2022.

Han har dels tryckt hundens nos mot sitt eget anus, dels skaftat ur och med sin hand greppat kring hundens penisrot och fört hundens penis mot / in i sitt eget anus. Vid samma tillfälle har han även genomfört andra sexuella handlingar med hunden då han bland annat låtit hunden slicka honom i analregionen och tryckt delar av hundens kropp mot sitt eget anus.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten dömer även för sexuellt övergrepp mot barn, bestämmer fängelsestraffets längd till 7 år och 6 månader. 

(Kalmar Tr. B 534-22/B 1578-17 dömde till fängelse 7 år. Frikände dock från sexuellt övergrepp mot barn.)

Hovrätten i Väst

2022-07-19

B 2848-22 

Obs! 17 målsägande i åldern 8-12 år.

(Detta är den man som suttit häktad längst i Sverige för pedofilbrott. Över 1 år. DNA har även matchat honom till grov våldtäkt mot barn för 16 år sen.)

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn x 8. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 11. 4. Sexuellt ofredande (mot barn) x 9. 5. Grov våldtäkt mot barn x2. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 39 år)

(1. Har under tiden från och med den 1 april 2016 till och med den 16 september 2020 och delvis till och med den 5 november 2020, olovligen innehaft i vart fall 1 208 barnpornografiska bilder och minst 151 filmer, varav 379 bilder och 98 filmer bedömts som grovt barnpornografiskt material. Filmernas sammanlagda speltid uppgår till ca 5 tim 50 min. Han har vidare under samma period skildrat ett flertal barn, vissa identifierade som målsägande enligt nedan och samtliga under 18 år, i barnpornografiska bilder och filmer på olika platser i Sverige. Han har under aktuell tid även spridit ett flertal barnpornografiska bilder och filmer. De barn som identifierats är målsägande och skildrats förekommer på granskat material som skildrar barnpornografiska bilder eller filmer är följande:

NN 1, 218 bilder, varav 163 bedömda som grova. 

NN 2, 12 bilder.

NN 3, 1 bild. 

NN 4, 44 bilder, varav 16 bedömda som grova, och 44 filmer, varav 32 bedömts som grova. 

NN 5, 290 bilder, varav 94 bedömts som grova, och 3 filmer, varav 1 bedömts som grov. 

NN 6, 14 bilder, varav 2 bedömts som grova. 

NN 7, 26 bilder, varav 16 bedömts som grova. 

NN 8, 4 bilder NN 9 6 bilder NN 10 208 bilder, varav 26 bedömts som grova, och 31 filmer, varav 11 bedömts som grova. 

NN 11, 11 bilder, varav 2 bedömts som grova. 

NN 12, 20 bilder, varav 4 bedömts som grova. N

N 13, 64 bilder, varav 9 bedömts som grova, och 1 film. 

NN 14, 7 bilder NN 15 23 bilder, varav 4 bedömts som grova. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det utövats systematiskt, under en längre tid, avsett bilder och filmer där barnen varit särskilt unga, utsatts för tvång och omfattat bilder med dokumenterade verkliga övergrepp där barnen utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt av bl.a. den tilltalade.

2.1 Har under tiden den 22-23 maj 2020 via internet förmått NN 14, som var 9 år, att genomföra sexuella handlingar som var jämförliga med samlag genom att under ett långt händelseförlopp löpande tjata, pressa, hota henne samt skicka instruktioner och instruktionsfilmer. Han har därigenom förmått NN 14 att slicka på sitt finger och föra det fram och tillbaka utanpå hennes underliv samt att föra fingret in och ut snabbt i ”hålet”/vaginan med smärta som följd. 

2.2 Har under tiden den 22-23 maj 2020 via internet förmått NN 3, som var 9 år, att genomföra sexuella handlingar som var jämförliga med samlag genom att löpande, under ett långt händelseförlopp, tjata, pressa, hota henne samt skicka instruktioner och instruktionsfilmer. Han har därigenom förmått NN 3 att slicka på sitt finger och föra det fram och tillbaka utanpå hennes underliv samt att föra fingret in och ut i snabbt i ”hålet”/vaginan.

2.3 Har vid ett tillfälle dragit upp NN 5:s tröja och slickat på hennes bröst varefter han förmått henne att ta av hennes byxor och trosor, bett henne sätta sig på en sten och sedan satt sig framför henne och slickat hennes underliv samt fört in sitt finger en bit in hennes ”hål”/vagina. Beröringen har inte varit helt flyktig och därigenom varit en med samlag jämförlig handling. Det hände den 22 juli 2020.

2.4 Har vid ett annat tillfälle samma dag, efter att NN 5 varit hemma och ätit, återigen slickat på målsägandens snippa när hon stod upp på ett sätt som inte endast var en flyktig beröring. De har därefter kramats och pussats på munnen. Hans agerande har utgjort en med samlag jämförlig handling. Det hände den 22 juli 2020.

2.5 Har via internet den 21 juni 2020, genom att pressa, tvinga och hota NN 4, som var 11 år, förmått henne att genomföra vaginala penetrationer med fingrar och en tandborste på sig själv, samt dokumentera handlingarna, och skicka materialet till honom. De sexuella handlingarna var jämförliga med samlag med hänsyn till kränkningen. 

2.6 Har under en chatt via internet löpande instruerat och förmått NN 15 som precis fyllt 9 år, att penetrera sig själv vaginalt med sina egna fingrar samt dokumentera handlingarna och skicka bilder och filmer till honom. Det hände under tiden mellan den 1 juni – 22 juli 2020. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

2.7 Har instruerat och förmått NN 11 född 2010 och som ännu var 9 år, att vid flera tillfällen försöka och penetrera sig själv vaginalt med fingrarna, trots att hon sa att det gjorde ont. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och sedan skickat film till honom. Det hände någon gång i augusti 2020. 

2.8  Har vid flera tillfällen under tiden den 1 augusti till den 7 september 2020, via internet genom instruktioner, påtryckningar och hot förmått NN 10, som var 11 år, att genomföra sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att han förmått henne utföra vaginala penetrationer med fingrar och tandborste på sig själv och dokumentera handlingarna och skicka materialet till honom.

3.1 Har den 22-23 maj 2020 via internet främjat och utnyttjat att NN 14, som var 9 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå henne ta foton på sin nakna kropp och sitt underliv, filma när hon stoppat fingret i sin vagina och skicka bilder och filmer till honom. 

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av 9-åriga NN 14 genom att han utgett sig för att vara en tonårig flicka, att det pågått en längre stund och innefattat en våldtäkt genom att NN 14 utsatts för påtryckningar samt instruerats att föra in fingrar i vaginan.

3.2 Har den 22-23 maj 2020 via internet främjat och utnyttjat att NN 3, som var 9 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå henne ta foton på sin nakna kropp och sitt underliv, filma när hon stoppat fingret i sin vagina och skicka bilder och filmer till honom. 

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av 9-åriga NN 3 genom att han utgett sig för att vara en tonårig flicka, att det pågått en längre stund och innefattat en våldtäkt genom att NN 3 utsatts för påtryckningar samt instruerats att föra in fingrar i vaginan.

3.3 Har från den 1 juli 2020 fram till den 22 juli 2020, via internet främjat och utnyttjat att NN 5, som var 12 år, utfört sexuella poseringar genom att förmå henne företa och medverka i sexuella handlingar som hon fotograferat eller filmat och sedan skickat till honom. Bilderna har bl.a. visat vaginal penetration med hennes fingrar, tandborste, hårborste och bilder på delar av hennes nakna kropp. Han har den 22 juli 2020 fotograferat målsäganden och bilderna från händelserna den 22 juli 2020 har bl.a. visat hennes bröst, rumpa samt att han för in sin penis och sina fingrar i hennes underliv samt utför oralsex där hon förmås ta hans penis i sin mun. 

Brottet är grovt pga att målsäganden NN 5 penetreras i samlag och att han för in fingrar, att hon själv penetrerar sig med olika föremål enligt ovan, hennes ålder, att det varit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden samt att detta bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.4 Har förmått målsäganden NN 1, som var 11 år, att företa sexuella handlingar och penetrera sig själv med fingrar och olika föremål samt dokumentera dessa handlingar genom film/foto och skicka till honom. Det hände under en tid från den 1 juni 2020 till och med den 6 september 2020t. Brottet skall bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder, att han hotat att han ska leta upp och döda målsägandens familj om hon inte skickade bilder eller filmer han efterfrågade, att hon förmåtts penetrera sig själv med fingrar och olika föremål samt att detta bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.5 Har förmått och instruerat NN 6, som var 10 år, att posera med neddragna trosor samt att företa med samlag jämförliga handlingar genom att penetrera sig själv med sina fingrar och dokumentera detta samt skicka bilder/filmer till honom. Det hände under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 13 augusti 2020.

Brottet skall bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, att hon fått instruktioner om hur hon skulle göra och förmåtts penetrera sig själv samt att detta bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.6 Har under en tid någon gång i juni 202, via internet främjat och utnyttjat att NN 2, som var 8 år, utfört sexuella poseringar genom att instruera henne och förmå henne att ta ett flertal poseringsbilder av sexuell karaktär och filmer samt skicka dessa till honom. Några av bilderna har utvisat målsägandens bröst, kön och nakna kropp. Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att detta det bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande. 

3.7 Har förmått NN 12, född 2008, som ännu var 11 år, att företa med samlag liknande handlingar genom att flera gånger penetrera sig själv med fingrar och dokumentera detta samt skicka bilder/filmer av detta, hennes underliv samt av nakenbilder av henne till honom från och med den 1 juni till och med den 13 augusti 2020. 

Brottet skall bedömas som grovt med hänsyn till hennes ålder, att hon förmåtts penetrera sig själv samt att det handlat om flera/ett flertal filmer och att detta bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.8 har förmått målsäganden NN 7, som var 10 år, att företa sexuella handlingar och dokumentera dessa genom film/foto och skicka till honom. Det hände vid flera tillfällen under en tid from den 1 juli 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Handlingarna har bestått i att målsäganden bl.a. penetrerar sig själv vaginalt med fingrar och en tandborste. Brottet skall bedömas som grovt med hänsyn till hennes ålder, att hon instruerats och förmåtts penetrera sig själv vaginalt med fingrar och tandborste, att det handlat om flera tillfällen samt att det bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.9 Har under tiden den 1 juni 2020 till och med den 13 augusti 2020 , via internet främjat och utnyttjat att NN 9, som var 8 år, utfört sexuella poseringar genom att utöva påtryckningar och förmå henne att ta ett flertal poseringsbilder och filmer på sin nakna/halvnakna kropp och underliv samt skicka bilderna och filmerna till honom. 

Brottet skall bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, eftersom han utgav sig för att vara en ungefär jämnårig flicka, han hotat komma hem till henne, slå henne och göra henne illa om hon inte skickade de nakenbilder/filmer han efterfrågade samt eftersom detta bedrivits i större omfattning med många andra unga målsägande.

3.10 Har vid flera tillfällen under tiden den 1 augusti till den 7 september 2020, förmått NN 10, som var 11 år, att företa sexuella handlingar innefattande vaginala penetrationer med fingrar och tandborste samt dokumentera dessa genom ett flertal filmer och fotografier. Han har även förmått NN 10 att ta en stor mängd poseringsbilder och filmer där hon är helt naken samt förmått henne att skicka fotografier där hon poserar i bikini och trosor. Ett flertal bilder har varit närbilder på underliv som blottats/säras. 

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av den 11 åriga målsäganden genom att han utgett sig för att vara en jämngammal flicka, att det innefattat ett flertal filmer och en stor mängd fotografier, innefattat våldtäkter genom att Melina Jakobsson utsatts för påtryckningar samt instruerats att föra in fingrar i vaginan och tandborste i vaginan samt eftersom han hotat henne med att sprida nakenbilder av henne på sociala medier om hon inte skickade fler bilder eller filmer till honom. 

3.11 Har förmått målsäganden NN 13, som var 11-12 år vid brottstillfället, att företa sexuella handlingar innefattande vaginala penetrationer med fingrar och dokumentera dessa genom ett flertal fotografier. Han har även förmått NN 13 att ta en stor mängd poseringsbilder och filmer där hon är helt naken samt förmått henne att skicka fotografier där hon poserar i bikini och trosor eller baddräkt tillsammans med en kamrat. En del bilder har varit poseringsbilder med närbilder på underliv som blottats/säras. Det hände under tiden från den 1 augusti till den 8 september 2020.

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av en 11 åring genom att han först utgett sig för att vara en jämngammal flicka och sedan en pojke, att det innefattat ett flertal filmer och en stor mängd fotografier, innefattat påtryckningar, bl.a. där det framställts som en tävling att skicka material, samt att det förekommit upprepade påtryckningar att skicka mer material. 

4.1 Har under tiden den 22-23 maj 2020, skickat pornografiska filmer som instruktioner och meddelanden med sexuell innebörd till NN 14, som var 9 år. Meddelanden och filmer kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. 

4.2 Har under tiden den 22-23 maj 2020, skickat pornografiska filmer som instruktioner och meddelanden med sexuell innebörd till NN 3, som var 9 år. Meddelanden och filmer kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. 

4.3 Har via internet under tiden från den 14 juni 2020 till och med den 19 juli 2020, skickat bilder på en penis, troligen sin egen, till NN 4, som var 11 år. Bilderna kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet.

4.4 Har vid två tillfällen, under tiden den 3 – 28 april 2020 när han besökt NN 16:s mamma, genom att visa sig naken/blottat sig för NN 16, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Ett tillfälle utspelade sig i badrummet och ett tillfälle inträffade när han var på väg till eller från badrummet. Han begick gärningen med uppsåt. Han har skickat barnpornografiska bilder och bilder med sexuell innebörd samt meddelanden med sexuell innebörd till NN 16 som var 9 år. Meddelanden och bilder kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände vid ett tillfälle under tiden den 3 – 28 april 2020. 

4.5 Har skickat bilder/filmer med sexuell innebörd till NN 1 som var 11 år. Materialet kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände från den 1 juni 2020 till och med den 6 september 2020.

4.6 Har skickat barnpornografiska bilder och filmer samt bilder/filmer med sexuell innebörd samt meddelanden med sexuell innebörd till NN 6 som var 10 år. Meddelanden och bilder kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 13 augusti 2020.

4.6 Har skickat flera barnpornografiska filmer samt bilder och filmer med sexuell innebörd samt meddelanden med sexuell innebörd till NN 15 som var 9 år. Han har även förmått henne att skriva meddelanden till honom med sexuell innebörd. Meddelanden och bilder kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände under tiden mellan den 1 juni till och med den 22 juli 2020.

4.7 Har genom att skicka en bild på ett manligt könsorgan till NN 12, som var 11 år, sexuellt ofredat henne. Bilden kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände från och med den 1 juni till och med den 13 augusti 2020.

4.8 Har genom att skicka en stor mängd bilder och filmer på både nakna barn och vuxna till NN 7, som var 10 år, sexuellt ofredat henne. Bilder och filmer kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände under en tid från den 1 juli 2020 till och med den 30 augusti 2020.

4.9 Har genom att skicka bilder på ett manligt könsorgan till NN 13 som var 11-12 år sexuellt ofredat henne. Bilderna kunde förväntas väcka obehag och kränka hennes sexuella integritet. Det hände vid minst tre tillfällen under tiden den 1 augusti till den 8 september 2020.

5.1 Har vid ett tredje tillfälle samma dag, efter att NN 5 varit och köpt glass med sin pappa, när hon återkommit till honom efter att han bett henne, lagt en filt på marken samt sagt att han ville ha sex med henne, fotograferat hennes rumpa, penetrerat hennes snippa och börjat anal penetration. Det anala samlaget avbröts efter att NN 5 bett honom sluta för att det gjorde så ont i hennes underliv. Han har vid detta tillfälle även använt en sexleksak som han stoppat in i hennes vagina. Han har därefter velat ha oralsex och tjatat sig till detta, varvid hon haft hans penis i munnen någon minut och sedan hållit hans penis och onanerat åt honom tills han fick utlösning. De handlingar som inte utgjort samlag har varit med samlag jämförliga. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom att det skett efter påtryckning, skett i samband med fotografering, innefattat penetration med föremål, varit analt vilket medfört kraftig smärta för NN 5 och hans handlande varit särskilt hänsynslöst och rått. Det hände den 22 juli 2020.

5.2 Har under sommaren 2005 vid ett tillfälle under tiden mellan den 15 juni till och med den 31 augusti 2005 ***skogen, kört in sitt finger i NN 17:s slida och fört/vickat på fingret fram och tillbaka några gånger på sätt att det gjorde ont samt penetrerat henne vaginalt och analt med sin penis. Den sexuella handlingen pågick några minuter och är jämförlig med samlag i de delar som inte utgör vaginal penetration. NN 17 är född 1996 och var vid tillfället 9 år.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han hotat NN 17 genom att säga att hon skulle klä av sig, annars skulle han döda henne eller liknande uttryck, vilket gjorde henne rädd. Detta sammantaget med NN 17:s låga ålder, 9 år, innebär att han visat särskild hänsynslöshet och råhet.

6. Har förmått NN 8, som vid brottstillfället var 10 år, att företa sexuella handlingar som hon eller hennes syster fotograferat eller filmat. Bilderna och filmer har därefter, på uppmaning, skickats via NN 8:s syster NN 13 till honom. Materialet har innefattat poseringsbilder som varit helt eller delvis avklädda. Det hände någon gång under tiden den 1 augusti 2020 fram till den 8 september 2020.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom vad gäller ansvar på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 6 år 9 månader. 

(Varbergs Tr. B 1682-20 dömde till fängelse 4 år och 9 månader. Frikändes dock från grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x1, våldtäkt mot barn x1, sexuellt ofredande x1, grov våldtäkt mot barn x1 och utnyttjande av barn för sexuell posering.)

********************************************************************

2022-07-28

B 3919-22 

Påföljd: Våldtäkt mot barn x7. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände den 16 juni 2021.

1.2 Har haft i vart fall vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 11 september 2021 och den 12 september 2021.

1.3 Har haft i vart fall vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 2 november 2021 och den 3 november 2021.

1.4 Har haft i vart fall vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 9 november 2021 och den 10 november 2021.

1.5  Har haft i vart fall vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 28 november 2021 och den 29 november 2021.

1.6 Har haft i vart fall vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 22 december 2021 och den 23 december 2021.

1.7 Har haft vaginalt och/eller oralt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 januari 2022 och den 7 januari 2022. Det orala samlaget är med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med samlag.

1.8 Har, utöver ovan angivna tillfällen, vid i vart fall 50 tillfällen haft vaginalt och/eller oralt samlag samt vid ett tillfälle analt samlag med Sekretess 1 som var 13 år. Det hände mellan den 17 juni 2021 och den 31 december 2021. De orala och det anala samlaget är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till fängelse i 4 år. 

(Vänersborgs Tr. B 88-22 dömde till fängelse 5 år)

Hovrätten Skåne Blekinge

2022-07-18

B 2073-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 47 år)

(Har genomfört sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt/kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN1, som var under 15 år (6 år). Han har förmått NN1 att ta hans penis i munnen och därefter har han själv onanerat och fått utlösning inför henne. Det hände vid i vart fall två tillfällen mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2014.

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till tillvägagångssättet och barnets låga ålder.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut. 

(Kristianstads Tr. B 328-22 dömde till fängelse 5 år.)

Nedre Norrland Hovrätt

2022-07-19

B 977-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har genomfört ett samlag samt andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 6, som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i oralt samlag samt att han fört in sina fingrar i NN 6:s underliv. Det hände den 13 mars 2021.

2. Har ofredat NN 6, som var under 15 år sexuellt genom att beröra hennes bröst och stjärt. Det hände den 20 mars 2021.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten:

– frikänner från åtalet för sexuellt ofredande.

– bedömer gärningen i åtalspunkten 1 som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § brottsbalken i stället för våldtäkt mot barn.

– bestämmer antalet timmars ungdomstjänst till 40.

(Gävle Tr. B 453-22 dömde till ungdomstjänst 60 timmar.)

Övre Norrland Hovrätt

2022-07-08

B 501-22 

Obs! 13 målsägande i ålder 11-15 år.

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 2. Våldtäkt mot barn x3. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Barnpornografibrott x2. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Försök till sexuellt utnyttjande av barn för  sexuellt umgänge. 8. Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har ofredat NN 5, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till henne med sexuellt innehåll. Det hände den 14 november 2020.

1.2 Har ofredat NN 55, 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 55:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd, kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt, samt genom att skicka bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 4 oktober 2021.

1.3 Har ofredat NN 73, 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 73:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne och genom att kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 8 juli 2021.

1.4 Har ofredat NN 62, 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 62:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

1.5 Har ofredat NN 78, 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 78:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne samt genom att skicka nakenbilder på sig själv till henne. Det hände någon gång mellan den 20 april 2021 och den 15 november 2021.

2.1 Har genomfört annan sexuell handling – som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag – med NN 13, som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2021 vid ***** skolan. Han har med sina fingrar penetrerat NN 13:s underliv samt förmått henne att onanera åt honom.

2.2 Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag med NN 13, som var 13 år. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 april 2021 till den 31 maj 2021.

Han har genomfört vaginala samlag och penetrerat NN 13:s underliv med fingrar och föremål.

2.3 Har genomfört sexuella handlingar med NN 22 som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Detta genom att under videosamtal och livechatt förmått och instruerat NN 22 att filma och fota sitt underliv samt föra upp fingrar och föremål, såsom en vibrator, i sitt underliv. Han har vid ett flertal gånger tillfredsställt sig själv sexuellt under tiden NN 22 genomfört handlingarna. Han har genomfört handlingarna trots att han visste om att NN 22 var 13 år. Det hände vid ett flertal upprepade tillfällen under tiden mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

3. Har genomfört sexuella handlingar med NN 22 som var 13 år. Detta genom att under videosamtal förmått och instruerat henne att onanera genom att smeka sitt underliv och ta på sin kropp och använda en vibrator samtidigt som han tillfredsställt sig själv sexuellt. Det hände vid ett flertal upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

4.1 Har i kontakt med NN 22, 13 år, skildrat henne i 75 barnpornografiska bilder och 5 filmer som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

4.2 Har innehaft 148 barnpornografiska bilder och 40 barnpornografiska filmer. Det hände under tiden mellan den 23 september 2021 och den 15 november 2021.

5.1 Har främjat och utnyttjat NN 22, 13 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att medverka i sexuella handlingar enligt vad som angetts i punkterna 2.3 och 3 i videosamtal samt genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda bilder samt nakenbilder på sig själv och ett flertal filmer där hon onanerar och/eller penetrerat sitt underliv med fingrar och föremål. Som i ett led att förmå NN 22 att skicka bilder och filmer till honom har han bland annat skickat texter med sexuell innebörd till NN 22. Han har vidare skickat bilder och filmer på manliga könsorgan till NN 22, bedyrat sin kärlek till henne och krävt att hon ska bekräfta sina känslor genom handlingar, gett henne komplimanger avseende hennes utseende och lovat henne att hon kan känna sig trygg med honom och att handlingarna förblir en hemlighet mellan dem. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021. 

5.2 Har främjat och utnyttjat NN 66, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda poseringsbilder, nakenbilder och ett flertal filmer där hon på uppmaning av honom penetrerat sitt underliv med fingrar och föremål. Som i ett led i att förmå NN 66 att skicka bilder och filmer till honom har han skickat texter med sexuell innebörd till NN 66. Han har vidare skickat bilder och filmer på manliga könsorgan till henne samt gett henne komplimanger avseende hennes utseende. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 15 november 2021.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 66 med hänsyn till att det rört sig om penetrationsfilmer med fingrar och föremål. 

5.3 Har främjat och utnyttjat NN 44, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda poseringsbilder, nakenbilder och i vart fall fem filmer där hon på uppmaning av honom penetrerat sitt underliv med fingrar och/eller föremål. Som i ett led att förmå NN 44 att skicka bilder och filmer till honom har han skickat texter med sexuell innebörd, kommenterat hennes kropp på ett sexuellt sätt, skickat bilder på manliga könsorgan samt initierat en sexuell lek med henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 juli 2021.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 44 med hänsyn till att det rört sig om penetrationsfilmer med fingrar och föremål.

6. Har främjat och utnyttjat NN 33, 12 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka lättklädda poseringsbilder till honom. Han har efterfrågat lättklädda bilder på NN 33 samt skickat en text med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 1 oktober 2021.

7.1 Har försökt att främja och utnyttja NN 52, 13 år, att medverka i sexuell posering genom att skriva till henne att hon tidigare skickat lättklädda bilder till honom, genom att kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne, genom att utge sig för att vara trygg och bekväm med henne samt genom att skicka bilder till henne på sitt, eller någon annans, könsorgan. Det hände någon gång mellan den 5 april 2021 och den 15 november 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

7.2 Har försökt att främja och utnyttja, NN 41, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att skriva till henne att hon tidigare skickat lättklädda bilder till honom och kommenterat hennes kropp på ett sexuellt sätt samt genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne. Han har vidare utgett sig för att vara trygg och bekväm med henne och att hon kan lita på honom, initierat en sexuell lek med henne, samt skickat bilder till henne på sitt, eller någon annans, könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 15 november 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

8. Har skildrat NN 29, som var 15 år, i 1062 barnpornografiska bilder och 405 barnpornografiska filmer med total speltid om ca 52 minuter varav 56 bilder och 103 filmer, med speltid om ca 19 minuter, bedömts som grovt övergreppsmaterial. Han har därefter innehaft filmerna och bilderna och även delat bilder vidare till andra. Det hände någon gång mellan den 2 oktober 2018 och den 15 november 2021. 

Samt åtalad för: Misshandel x 4 och olaga hot på/mot NN 29. 

1.1 Har misshandlat NN 29, som var 15 år, genom att slå henne på benet. Det hände den 11 maj 2019. NN 29 orsakades smärta, rodnad och blånad.

1.2 Har misshandlat NN 29 genom att ta hårda tag om hennes arm och handled. Det hände den 21 juni 2019. NN 29 orsakades smärta och blånad.

1.3 Har misshandlat NN 29, som var 15 år, genom att hålla fast henne i hårt och slita i hennes hår upprepade gånger samt genom att bita henne i handen. Det hände den 23 juni 2019. NN 29 orsakade smärta, sårskada och håravfall.

2. Har hotat NN 29 genom att göra uttalanden med innebörden att han skulle döda eller allvarligt skada NN 29. Det hände den 23 juni 2019.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 5 år, 6 månader.

(Skellefteå Tr. B 1037-21 dömde till fängelse 5 år.)

********************************************************************

2022-07-27

B 674-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år) 

(Har haft samlag med NN 7 som var 13 år. Det hände vid fem tillfällen mellan den 1 juni 2021 och den 18 augusti 2021)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten dömer  för fem fall av sexuellt utnyttjande av barn mellan den 1 juni 2021 och den 18 augusti 2021 i stället för våldtäkt mot barn till ungdomstjänst 50 timmar.

(Skellefteå Tr. B 938-21 dömde till ungdomsövervakning 6 månader.)

********************************************************************

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *