Här kommer en liten rapportering för alla aktuella åtal gällande sexualbrott mot barn i Sverige; huvudsakligen för v 4 och v 5. Vi har även inflikat en del domar och häktningsförhandlingar gällande grov/våldtäkt mot barn.

Analysen vi Bevakare har gjort är att åtalen ökar, åtalen får tingsrättstid men det blir ofta avbokat och uppskjutet (förmodligen pga Covid). Många häktade fall häktas om och om igen och det är bara ett bra tecken, för det innebär att ett mål växer sig större och man har hittat mer bevis och ev även fler offer. En annan förändring vi kan se är att det är betydligt fler barnpornografibrott där brotten handlar om 1-25 bilder och man döms.

*NTR = Nothing to report

*ER= Ej inrapporterat

Alingsås:
V 4 – NTR
V 5:
Grovt sexuellt övergrepp mot barn, B 1706-20

Attunda:
V 4:
“Hakuna Matata”, Barnpornografibrott, B 6452-21:
Mottagit 26 bilder, skickat två. Innhehav av 41 bilder varav sex st bedöms som grova.
Tidigare dom: Köp av sexuell handling av barn, B 1033-15 (skyddstillsyn, 60 hr samhällstjänst)

V 5:
Grovt utnyttjande av barn for sexuell posering, B 5965-21

Blekinge:
Dom 21/1, Grovt barnpornografibrott, B 2459-20. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. (Gärningen har sett till mängden filmer och bilder ett straffvärde som för en vuxen person skulle motsvara ett års fängelse. Eftersom GM var under 18 år vid tidpunkten, tidigare ostraffad, svåra personliga förhållanden, vilja att delta i behandlingsprogram finns inte synnerliga skäl för fängelsestraff.)

14 346 bilder, 2 018 filmer (speltid ca 205 t) varav 4 268 bilder samt 1 399 filmer (speltid ca 126 hr) särskilt hänsynslösa.

V 4, V 5 – NTR

Borås:
V 4, V 5 – NTR

Eksjö:
V 4 – NTR

V 5:
Våldtäkt mot barn, B 1636-21
Våldtäkt mot barn, B 1156-21

Eskilstuna:
V 4 – NTR
V 5:
Sexuellt ofredande, B 1630-21
Grovt barnpornografibrott, B 3309-18

272 171 bilder, 6 685 filmer. 213 876 bilder samt 4 267 filmer (speltid ca 19 t)
grova. Ett flertal filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp.

Falun:
Dom 20/1, Våldtäkt mot barn, Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m, B 361-21. Fängelse 5 år.

V 4, V 5– NTR

Gotland:
V 4, V 5 – NTR

Gällivare:
V 4, V 5 – NTR

Gävle:
V 4 – NTR
Häktning: Våldtäkt mot barn, Sexuellt ofredande (barn), B 266-22

V 5:
Våldtäkt mot barn, B 2715-20

Göteborg:
Dom 17/1, Våldtäkt mot barn, B 16882-21. Fängelse 2 år.
Dom 20/1, Grov våldtäkt mot barn, B 17927-21: Frikänd.
Dom: Grovt barnpornografibrott, B 3112-21: Dom faller efter rättspsykiatriskundersökning.

V 4:

Barnpornografibrott, B 5534-21:

Innehav och spridning av två bilder, 29 filmer varav 15 att betrakta som särskilt hänsynslösa.

V 5:

Grovt barnpornografibrott, B 9291-19

Innehav samt spridning. 419 bilder, 373 filmer varav 219 bilder samt 364 filmer
bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär. Särskilt unga/spädbarn.

Grovt barnpornografibrott, B 6218-21

48 bilder, 138 filmer varav 40 bilder samt 135 filmer 

Grovt barnpornografibrott, B 6218-21

48 bilder, 138 filmer varav 40 bilder samt 135 filmer (speltid ca 3,5 t) särskilt grova. Spädbarn förekommer.

Barnpornografibrott, B 7021-21

Innehav och delning av tre bilder.

Halmstad:

V 4:

Grovt sexuellt övergrepp mot barn, B 1069-21

V 5 – NTR

Haparanda:

V 4, V 5 – NTR

Helsingborg:

V 4, V 5 – NTR

Hudiksvall:

V4, V 5 – NTR

Hässleholm:

Dom 21/1 Våldtäkt mot barn, Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografi, B 599-21. Fängelse 1 år, 6 mån.

V 4, V 5 – NTR

Jönköping:

V 4 – NTR

V 5:

Barnpornografibrott, B 1054-17

111 bilder av vilka 13 bilder ses som grova.

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, B 4827-21

Sexuellt ofredande (av barn), B 2223-21

Kalmar:

Dom 20/1, Grov våldtäkt mot barn, Sexuellt övergrepp mot barn m.m, B 4135-21. Frikänns på alla punkter.

V 4, V 5 – NTR

Kristianstad:
V 4:

Grovt barnpornografibrott m.m, B 821-21:

1 883 bilder, 463 filmer (speltid 18 timmar) varav 911 bilder samt 292 filmer betraktas som grovt övergreppsmaterial.

V 5 – NTR

Linköping:

V 4, V 5 – NTR

Luleå:

V 4 – NTR

V 5:

Sexuellt ofredande (mot barn), B 2561-20

Lund:

Dom 24/1 Barnpornografibrott, B 2816-21. Frikänd.

V 4 – NTR

V 5:

Sexuellt ofredande (mot barn), B 4018-21

Lycksele:

V 4, V 5 – NTR

Malmö:

V 4:

Våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för
sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn, B 11716-19
Tidigare dömd i hovrätten för 125 sexualbrott mot barn (grov våldtäkt, grovt
barnpornografibrott mm.). Detta åtal gäller minst 41 offer.

V 5:

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, B 1184-21

Mora:

V 4, V 5 – NTR

Nacka:

V 4:

Våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m.m, B 7125-19

1 495 bilder, 245 filmer varav 310 bilder och 141 filmer betraktas som grova.

V 5 – NTR

Norrköping:

V 4, V 5 – NTR

Häktningsförhandling: Våldtäkt mot barn, B 4235-21 (åtal senast 14/2 kl 11)

Norrtälje:

V 4, V 5 – NTR

Nyköping:

V 4:

Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, B 1640-20:

42 375 bilder, 2 348 filmer. 11 575 bilder samt 1 721 filmer. Speltid ca 182 timmar grovt övergreppsmaterial

V 5 – NTR

Skaraborg:

V 4, V 5 – NTR

Skellefteå:

V 5 – NTR

Solna:

V 4:

Sexuellt ofredande (mot barn), B 2426-21

”Återfallspedofilen från Tensta” – Häktningsförhandling: Sexuellt ofredande mot barn, B 316-22
Åtal väcktes 27/1, huvudförhandling 7/2 v.6

Tidigare domar för Tensta-mannen:

Våldtäkt mot barn (x 34). Fängelse 6 år.
Sexuella ofredanden mot barn
Barnpornografibrott (frikänd)
Sexuellt ofredande mot barn (frikänd)       

Misshandel/olaga frihetsberövande/försök till sexuellt tvång. Frikänd + 20 000 kr skadestånd för frihetsberövande

V 5:

Barnpornografibrott, B 4258-21
Innehav av två filmer.

Sexuellt ofredande (av barn), B 8306-21

Stockholm:

V 4:

Våldtäkt mot barn m.m, B 19915-20

V 5:

Sexuellt ofredande (mot barn), B 18300-20

Sundsvall:

V 4, V 5 – NTR

Södertälje:

V 4:

Barnpornografibrott, B 3568-20

Innehav av 30 bilder.

V 5 – NTR

Södertörn:

V 4:

Sexuellt ofredande (mot barn), B 13646-21

V 5 – NTR

Uddevalla:

V 4, V 5 – NTR

Umeå:

V 4:

Häktningsförhandling: Våldtäkt mot barn, B 3273-21 (åtal senast 10/2 kl 11)

Häktningsförhandling: Grovt utnyttjande av barn for sexuell posering, olaga hot m.m, B 2043-21 (åtal senast 1/2 kl 11)

V 5 – NTR

Uppsala:

V 4, V 5 – NTR

Varberg:
V 4, V 5 – NTR
Pågående stort mål från 1/11 avslutas 14/2

Vänersborg:
V 4 – NTR
V 5:
Sexuellt ofredande (av barn), B 2196-20
Häktningsförhandling: Våldtäkt mot barn, B 88-22

Värmland:
V 4:
Barnpornografibrott, B 5446-21
Innehav och spridning av en film.
V 5:
Barnpornografibrott, B 969-21

Västmanland:
V 4:
Våldtäkt mot barn, Grovt sexuellt övergrepp mot barn, Grovt barnpornografibrott m.m, B 5151-21
1 174 bilder varav 590 grova.
Vid gärningen gällande åtalspunkt 1 och 2 utnyttjade den misstänkta sin förtroendeposition som förskolepersonal.

V 5:

Våldtäkt mot barn, B 5151-21

Växjö:

V 4:

Kränkande fotografering, Grovt barnpornografibrott B 2957-21

Mannen har under flera års tid smygfotograferat flickor på omklädningsrum/toaletter på skolor i Växjö. Barnpornografi: 2 255 bilder samt
102 filmer, stor mängd av grov karaktär. Datum for huvudförhandling ännu ej bestämt.

V 5 – NTR

Ystad:

V 4:

Våldtäkt mot barn, B 2492-20

V 5:

Grovt barnpornografibrott, B 837-21

377 531 bilder samt 5 652 filmer varav 53 089 bilder och 3 409 filmer (speltid ca
216 t) anses vara särskilt hänsynslösa. Huvudförhandling 21/2 v. 8

Ångermanland:

V 4, V 5 – NTR

Örebro:

Dom 25/1 Barnpornografibrott, B 5140-21. Villkorlig dom, dagsböter.

V 4:
Våldtäkt mot barn, B 5900-21

V 5:
Grovt sexuellt övergrepp mot barn, B 7014-21

Östersund:
V 4:
Sexuellt ofredande (mot barn), B 370-21

V 5:
Sexuellt övergrepp (barn)/ Oaktsamt sexuellt övergrepp, B 2775-21

****

Vill ni hjälpa oss att hålla dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma

11 thoughts on “Tingsrättsbevakning vecka 4 & 5

 1. Alltså fy fan är min reaktion när jag läser!

  Jag har en kristen tro och då ska man tro på att det finns någonting gott inom alla människor, men när det kommer till sexualbrott och pedofili så kan jag inte tänka annat än att det är MONSTER. Det går inte att se något gott i människor som begår den här typen av brott, det är ondska rakt igenom.

  Många som begår sexualbrott har ofta ursäkten att de var utsatta som barn. Jag tänker att var man det så borde man ju agera tvärtom och tycka det är vidrigt. De flesta som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn blir inte sexualförbrytare. Jag var utsatt för våld som barn, jag slår inte människor.

 2. Kan ni se något mönster än, t ex om det är större chans/risk att den åtalade blir fälld/frikänd, beroende på vilken domstol/domare som handlägger ärenden?
  Blir förkrossad att se att det finns fler återfallsärenden. Där hade ju offren kunnat skyddas eftersom det redan stod klart att hen är en pedofil. Kan bara inte acceptera att vårt rättssystem spelar med barns liv på det sättet! Vissa brott kan inte förlåtas anser jag. Övergrepp på barn är oförlåtligt!

  1. Jag har kollat mönster och analyserat länge. Tyvärr inget jag kan skriva om öppet. Men det handlar def om vem som dömer och även vem som försvarar.
   Dec-jan var det 3 frikännanden i allvarliga brottsmål. Det är skrämmande. Annars är det inte särskilt vanligt. Vad gäller BP kan några bli frikända pga olika verkliga skäl (fall som rör 1-3 bilder).

 3. Tack för denna rapportering! Utmärkt bra att ni bevakar detta och delar med er. Det blir så enkelt för mig då att bara uppge målnummer och be min tingsrätt om handlingarna. Så kan jag hålla mig uppdaterat på pedofilläget i min stad.

 4. En idé vore att människor började vara åhörare i rättegångar. Jag tänker vara på plats när ”turen” kommit till min stad. Fler borde göra detsamma. Det är nog jobbigt med åhörare. Då kan de påminnas om att de inte är anonyma trots alla deras alias på fjortisappar!

 5. Jag valde att anmäla min förövare 17 år senare i vuxen ålder. Jag var 10 år, han 47 år gammal och en vän till familjen. Han blev dömd för våldtäkt mot barn samt sexuellt utnyttjande av minderårig. Jag skulle gärna vilja dela min historia och domen. I hopp om att fler vågar anmäla i vuxen ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X