Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Analysen vi Bevakare har gjort är att åtalen ökar, åtalen får tingsrättstid men det blir ofta avbokat och uppskjutet (förmodligen pga Covid). Många häktade fall häktas om och om igen och det är bara ett bra tecken, för det innebär att ett mål växer sig större och man har hittat mer bevis och ev även fler offer. En annan förändring vi kan se är att det är betydligt fler barnpornografibrott där brotten handlar om 1-25 bilder och man döms.

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 38 åtal i tingsrätter och 0 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 1706-20 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: 39 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess B som var under 15 år. Han har tagit sin hand innanför Sekretess B:s trosor och berört samt klämt på hennes vagina. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 31 oktober 2019.)

Attunda

Vecka 4

B 6452-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(Har under tiden 1 maj – 28 december 2019 via chattapplikationen KIK mottagit 26 barnpornografiska bilder samt under samma tidsperiod skickat och således för andra tillgängliggjort två barnpornografiska bilder till fem andra personer samt i sin telefon den 22 januari 2020  innehaft 41 barnpornografiska bilder, varav sex bilder är att bedöma som grovt barnpornografiska.)

Vecka 5

B 5965-21 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(1. Har fotograferat Sekretess BA:s nakna underliv och har därigenom främjat eller utnyttjat att målsäganden, som var 9 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2020 och den 21 oktober 2020.

2. Har på sätt som anges i åtalspunkten 1 skildrat barn i pornografisk bild. Han har därvid överlåtit bilderna till en annan person. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2020 och den 21 oktober 2020.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.) 

Blekinge

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Borås

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Eksjö

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 1156-21 Obs! 2 Åtalade.

Man 1, 19 år: Våldtäkt mot barn x 3.

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år. NN 1 deltog inte frivilligt. Han har tagit av NN1:s underkläder. NN1 sa nej vid flera tillfällen. Det hände någon gång mellan den 3 juni 2021 och den 4 juni 2021 utomhus.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 3 juni 2021 och den 4 juni 2021 i en husvagn.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 3 juni 2021 och den 4 juni 2021 i en husvagn.

Man 2, 16 år: Våldtäkt mot barn.

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år. NN1 deltog inte frivilligt. Han höll fast NN1:s händer över NN1s huvud och tog av NN1:s underkläder. Det hände någon gång mellan den 3 juni 2021 och den 4 juni 2021 i en husvagn.

Samt åtalad för: Misshandel.)

B 1636-21 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 2 som var 13 år och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han tryckt ned målsägandens huvud mot sin penis och förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2021 och den 27 mars 2021.

1.2 Har genomfört vaginalt och analt samlag med NN 2 som var 13 år. Målsäganden deltog inte frivilligt under det anala samlaget. Målsäganden orsakades smärta och blödning från analen och underlivet. Det hände någon gång mellan den 19 augusti 2021 och den 20 augusti 2021.)

Eskilstuna

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 3309-18 Fortsättning från vecka 47-1.

B 1630-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 16 år)

(Har ofredat NN1, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att krama och hålla fast henne och samtidigt ta på hennes rumpa och bröst. Hon var 13 år vid tiden för händelsen.Det hände den 6 maj 2021 på *****skolan.)

Falun

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Gotland

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Gällivare

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Gävle

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 2715-20 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2019 och den 6 december 2019.)

Göteborg

Vecka 4

B 5534-21 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har innehaft och spridit två barnpornografiska bilder. Det hände den 13 mars 2020.

1.2 Har innehaft och betraktat 29 barnpornografiska bilder, varav 14 är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände mellan den 12 september 2020 och den 6 oktober 2020.)

Vecka 5

B 9291-19 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Innehavet har bestått i att han på sin mobiltelefon och sina datorer har lagrat sammanlagt 420 barnpornografiska bilder, varav 219 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär, och 373 barnpornografiska filmer, varav 364 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 18 juni 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en del av bilderna och filmerna avser barn som bedöms som särskilt unga eller spädbarn, eftersom de utsätts för tvång och penetrationer samt avbildas med sädesvätska på kroppen.)

B 6218-21 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år) 

(1. Har innehaft barnpornografiskt material i form av 48 bilder varav 40 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 138 filmer med en sammanlagd speltid om 3 timmar 18 minuter och 50 sekunder varav 135 filmer med en sammanlagd speltid om 3 timmar och 17 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 14 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor del av materialet avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga (spädbarn), utnyttjas för tvång genom att vara bunden, penetreras, avbildas med kroppsvätska på kroppen eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har innehaft 4 barnpornografiska filmer. Det hände den 16 juli 2020.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.) 

B 7021-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft och delat 3 barnpornografiska bilder. Det hände den 20 december 2019.)

Halmstad

Vecka 4

B 1069-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 6, född 2000 (10 år). Han har tagit på målsägandens bröst och därefter fört in sin hand innanför hennes trosor och tagit på hennes könsorgan. Det hände den 24 december 2010.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden och då brottet med hänsyn till målsägandens låga ålder utgjorde ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 3, född 2013 (4 år). Han har fört in sin hand under målsägandens kläder och tagit på hennes snippa. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2017 och den 15 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt då han är närstående till målsäganden och då brottet med hänsyn till målsägandens låga ålder utgjorde ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.)

Vecka 5

Inget att rapportera.

Haparanda

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

 Inget att rapportera.

Hudiksvall

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Hässleholm

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Jönköping

Vecka 4

Inget att rapportera. 

Vecka 5

B 1054-17 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft 111 barnpornografiska bilder. Av bilderna är 98 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi) och 13 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 13 februari 2017.)

B 4827-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år )

(Har försökt förmå målsäganden att fotografera sitt underliv och sedan skicka bilden till honom. Han har därigenom försökt främja eller utnyttja att målsäganden, som var 13 år vid händelsen, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände den 19 oktober 2021.

Gärningen har i vart fall varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande:

Har hotat målsäganden genom att skriva till henne på Instagram att om hon inte skickade bilder på sitt underliv där även hennes ansikte framgick så skulle han döda henne och hennes familj, att hon skulle få massage av en kula och att han skulle knulla henne, eller liknande med samma innebörd. Han har även skickat en bild på en pistol till målsäganden. Det hände den 19 oktober 2021.) 

B 2223-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 67 år)

(Har sexuellt berört NN 3, som han är närstående till, genom att ta på hennes bröst och midja under hennes tröja. NN 3 var 13 år. Det hände den 8 maj 2021.)

Kalmar

Vecka 4

Inget att rapportera. 

Vecka 5

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 4

B 821-21 Fortsättning från vecka 3. 

Vecka 5

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 4

Inget att rapportera

Vecka 5

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 2561-20 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 23 år)

(Har ofredat NN 5, född 2010, genom att blotta sitt kön inför henne. Hans agerande har varit ägnat att väcka obehag och kränka NN 5:s sexuella integritet. Det hände den 31 augusti 2020.)

Lund

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 4018-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 17 år)

(Har via appen Discord skickat meddelanden med sexuell innebörd samt skickat pornografiska bilder till NN 3 som var 10 år gammal vid tidpunkten. Gärningen var ägnad att kränka NN 3:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 30 november 2020 och den 29 december 2020.)

Lycksele

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 4

B 11716-19 Fortsättning från vecka 3. 

Vecka 5

B 1184-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad:  Man 17 år)

(Har den 13 oktober 2020 via snapchat försökt främja och/eller utnyttja målsägande NN7, som vid tiden var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att under hot om att sprida andra bilder på henne försöka förmå henne att skicka nakenbilder eller filmer av sexuell karaktär till honom, alternativt förmå henne att posera via videochatt.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt har sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.)  

Mora

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 4

B 7125-19 Fortsättning från vecka 2.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Norrköping

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Nyköping

Vecka 4

B 1640-20 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(1. Har innehaft barnpornografiskt övergreppsmaterial; 

42 375 st bilder, varav 11 575 st är att bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial och 30 800 st som av den s.k. normalgraden.

 – 2 348 st filmer, varav 1 721 st är att som bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial (speltid 182,4 timmar) och 627 st som av den s.k. normalgraden (speltid 48,1 timmar). Det hände den 5 mars 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en stor mängd bilder och filmer, varav flertalet skildrar särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

2. Har vid ett okänt antal tillfällen betraktat barnpornografiskt övergreppsmaterial som han berett sig tillgång till. Materialet har dels bestått av 1 783 st bilder som är att bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial, dels av 18 st filmer som innehållet s.k. grovt övergreppsmaterial (speltid 0,52 timmar). Det hände någon gång mellan den 11 juli 2017 och den 13 maj 2020.)

Vecka 5

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Skellefteå

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 4

B 2426-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 40 år) 

(Har förmått NN 88 som var 13 år gammal att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att ringa målsäganden, utge sig för att vara målsägandens nya läkare, fråga om målsäganden har fått bröst än samt uppmanat målsäganden att dra upp sin tröja och ta på brösten. Det hände den 18 oktober 2020.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x4.)

Vecka 5

B 4258-21 Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 2 barnpornografiska filmer. Det hände den 25 maj 2021.)

B 8306-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: 18 år)

(Har skickat meddelande av sexuell karaktär till målsäganden Sekretess, bl.a. med innebörd att han vill betala för att slicka på hennes stövlar när hon har dem på sig. Målsäganden var 13 år vid gärningen. Meddelandet har varit att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 2 augusti 2021.)

Stockholm

Vecka 4

B 19915-20 Fortsättning från vecka 2.

Vecka 5

B 18300-20 Sexuellt ofredande x2 (mot barn). (Åtalad: Man 40 år)

(1.1 Har vid två tillfällen kramat och pussat NN1, som var 14 år, mot hennes vilja. Det hände den 2 november 2020

1.2. Har vid två tillfällen kramat och pussat NN2, som var 13 år, mot hennes vilja. Det hände den 2 november 2020.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott, häleri x2, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.)

Sundsvall

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 4

B 3568-20 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 74 år)

(Innehaft 30 barnpornografiskabilder)

Vecka 5

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 4

B 13646-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 70 år)

(Har blottat sitt könsorgan för NN som var under 15 år. Det hände den 5 augusti 2021 vid Mcdonalds.)

Vecka 5

Inget att rapportera.

Uddevalla

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 4

B 1682-20 Fortsättning från vecka 47-1

Vecka 5

Inget att rapportera

Vänersborg

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 4

B 5446-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: 18 år)

(Har innehaft 1 film som till sitt innehåll är att betrakta som barnpornografi. Därtill har han spridit eller på annat sätt gjort filmen tillgänglig för andra. Det hände den 28 juli 2021.)

Vecka 5

B 969-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: 31 år) 

(Har:

– Den 23 februari 2020 skildrat 1 barnpornografisk film av normalgraden (31 sekunder lång) och därefter fram till den 16 mars 2020 innehaft filmen, och därutöver

– Mellan den 18 april 2018 och den 16 mars 2020 skildrat 4 barnpornografiska bilder av normalgraden och innehaft dessa, och därutöver

 under senast angivna tidsspann innehaft 2 barnpornografiska bilder av normalgraden.)

Västmanland

Vecka 4

B 5151-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling på NN 7 som var 5 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han innanför eller utanpå trosorna med fingret berört underlivet och fört upp ett eller flera fingrar i målsägandens slidöppning. Beröringen orsakade smärta. Det hände den 15 september 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Vid gärningen utnyttjade han sin ställning som förskolepersonal. 

2. Har skildrat barn i pornografisk bild samt innehaft pornografiska bilder av barn som han berett sig tillgång till. I de beslagtagna enheterna har totalt 1174 bilder hittats varav 600 bilder har bedömts som grova och 574 bilder som av normalgraden, av de normala är 36 bilder tecknade. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 26 oktober 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2:

1.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 16 när NN 16 befann sig inomhus på sin förskola. Det hände mellan den 23 november 2020 och den  26 februari 2021.

1.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 16 när NN 16 befann sig inomhus på sin förskola. Det hände mellan den 23 november 2020 och den 27 februari 2021.)

Vecka 5

B 5151-21 Fortsättning från vecka 4.

Växjö

Vecka 4

B 2957-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft 2 255 barnpornografiska bilder och 102 barnpornografiska filmer. Det hände den 3 juni 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och eftersom brottet även avsett filmer där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x 37 och ringa stöld.)

Vecka 5

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

B 837-21 Barnpornografibrott x2 (Åtalad: Man 45 år)

(1.1 Har den 27 februari 2019 i sin bostad innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 223 873 bilder och 2278 filmer.

Av bildmaterialet avser 20 131 bilder och 1283 filmer (total spellängd 200

timmar 49 minuter och 37 sekunder)

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av att det avser en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer och att en betydande del av dessa avser barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Har den 16 mars 2021 i bostaden innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 153 658 bilder och 3374 filmer. Av bildmaterialet avser 32 958 bilder och 2126 filmer (total speltid 15 timmar 27 minuter och 13 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av att det avser en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer och att en betydande del av dessa avser barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Ångermanland

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

Örebro

Vecka 4

B 5900-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 79 år)

(1. Har fingerpenetrerat NN 3 vaginalt när målsäganden var omkring 8 år. Det hände någon gång mellan den 2 augusti 2021 och den 6 september 2021.

2.1 Har ofredat 8-åriga NN 3, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3:s sexuella integritet, genom att skicka text- och bildmeddelanden med sexuellt innehåll via Messenger. Det hände den 23 oktober 2021.

2.2 Har tungkysst NN 3 som var 7 år. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2021 och den 2 augusti 2021.)

Vecka 5

B 7014-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 48 år)

(Har den 12 december 2021, genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var under 15 år, genom att han en inte kortvarig period berört henne innanför trosorna samt på bröst och lår. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han var närstående till målsäganden och att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden som inledningsvis sov.)

Östersund

Vecka 4

Inget att rapportera.

Vecka 5

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

Inga bevakade eller rapporterade  hovrätter för vecka 4 och 5.

*********************************

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

11 thoughts on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 4 och 5 2022

 1. Alltså fy fan är min reaktion när jag läser!

  Jag har en kristen tro och då ska man tro på att det finns någonting gott inom alla människor, men när det kommer till sexualbrott och pedofili så kan jag inte tänka annat än att det är MONSTER. Det går inte att se något gott i människor som begår den här typen av brott, det är ondska rakt igenom.

  Många som begår sexualbrott har ofta ursäkten att de var utsatta som barn. Jag tänker att var man det så borde man ju agera tvärtom och tycka det är vidrigt. De flesta som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn blir inte sexualförbrytare. Jag var utsatt för våld som barn, jag slår inte människor.

 2. Kan ni se något mönster än, t ex om det är större chans/risk att den åtalade blir fälld/frikänd, beroende på vilken domstol/domare som handlägger ärenden?
  Blir förkrossad att se att det finns fler återfallsärenden. Där hade ju offren kunnat skyddas eftersom det redan stod klart att hen är en pedofil. Kan bara inte acceptera att vårt rättssystem spelar med barns liv på det sättet! Vissa brott kan inte förlåtas anser jag. Övergrepp på barn är oförlåtligt!

  1. Jag har kollat mönster och analyserat länge. Tyvärr inget jag kan skriva om öppet. Men det handlar def om vem som dömer och även vem som försvarar.
   Dec-jan var det 3 frikännanden i allvarliga brottsmål. Det är skrämmande. Annars är det inte särskilt vanligt. Vad gäller BP kan några bli frikända pga olika verkliga skäl (fall som rör 1-3 bilder).

 3. Tack för denna rapportering! Utmärkt bra att ni bevakar detta och delar med er. Det blir så enkelt för mig då att bara uppge målnummer och be min tingsrätt om handlingarna. Så kan jag hålla mig uppdaterat på pedofilläget i min stad.

 4. En idé vore att människor började vara åhörare i rättegångar. Jag tänker vara på plats när ”turen” kommit till min stad. Fler borde göra detsamma. Det är nog jobbigt med åhörare. Då kan de påminnas om att de inte är anonyma trots alla deras alias på fjortisappar!

 5. Jag valde att anmäla min förövare 17 år senare i vuxen ålder. Jag var 10 år, han 47 år gammal och en vän till familjen. Han blev dömd för våldtäkt mot barn samt sexuellt utnyttjande av minderårig. Jag skulle gärna vilja dela min historia och domen. I hopp om att fler vågar anmäla i vuxen ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *