Sponsorer

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  26  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

Blekinge

2022-01-21

B 2459-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 14 346 barnpornografiska bilder och 2 018 barnpornografiska filmer med en total speltid om 205 timmar, 45 minuter och 6 sekunder samt gjort sådana bilder och filmer tillgängliga för annan genom fildelning. Det hände mellan den 23 september 2019 och den 16 september 2020 och en tid dessförinnan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom då det av ovan angivna antalet filer avser 4 268 bilder och 1 399 filmer (speltid 126 timmar, 44 minuter och 46 sekunder) där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan Särskild föreskrift: ska underkasta sig vård och behandling i enlighet med bilaga 1. 

Eskilstuna

2022-01-31

B 1630-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 16 år)

(har ofredat Winga Niiranen, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att krama och hålla fast henne och samtidigt ta på hennes rumpa och bröst. Hon var 13 år vid tiden för händelsen.Det hände den 6 maj 2021 på *****skolan.)

Påföljd: Ungdomsvård. 

Falun

2022-01-20

B 361-21 Obs! 31 målsägande i ålder 11-15 år.

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x16. 4. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte x10. 5. Sexuellt ofredande (mot barn) x23. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har genomfört oralt samlag och handlingar jämförliga med samlag med Sekretess A, som var 12 år gammal. Med handlingar jämförliga med samlag avses att han penetrerat målsäganden vaginalt och analt med sina fingrar. Han har även tagit på målsägandens kropp innanför och utanför kläderna. Det hände den 31 januari 2021.

2. Har försökt genomföra samlag med Sekretess A, som var 12 år gammal. Han hade dessförinnan i samtal med och genom meddelanden till målsäganden planerat att genomföra samlagred henne aktuell dag, stämt träff med henne i närheten av hennes bostad, åkt dit, hämtat upp henne i sin bil och kysst henne vilket – i enlighet med vad som planerats – inledde den sexuella kontakten och skulle leda till samlat Det hände den 13 januari 2021.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden inte velat fortsätta på grund av yttre förutsättningar. 

3.1 Har försökt förmå Sekretess A som var 12 år gammal, att mot ersättning i form av pengar eller cigaretter företa eller tåla samlag. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 13 januari 2021.

3.2  Har försökt förmå Sekretess Dl, som var 13-14 år gammal, att mot ersättning i form av 10 000 kr, 20 000 kr eller mer pengar företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 4 januari 2021. 

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum.

3.3 Har försökt förmå Sekretess Å, som var 14 år gammal, att mot ersättning i form av 15 000 kronor företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände den 1 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde. 

3.4 Har försökt förmå Sekretess C, som var 13 år gammal, att mot ersättning i form av 8 000 kronor företa eller tåla samlag, mot ersättning i form av 3 000 kronor företa eller tåla oralt samlag och eller mot annan ersättning förmå målsäganden att företa eller tåla annan sexuell handling. Det hände mellan den 1 oktober 2020 och den 3 januari 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde. 

3.5 Har försökt förmå Sekretess M, som var 13 år gammal, att mot ersättning i form av 10 000 kr eller cigaretter företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 10 november 2020 och den 3 december 2020.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum.  

3.6 Har försökt förmå sekretess I, som var 12 år gammal, att mot ersättning i form av 6 000 kronor företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 17 februari 2021 och den 14 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum. 

3.7 Har försökt förmå Sekretess L, som var 13 år gammal, att mot ersättning i form av 1 500 kronor företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 1 juni 2020 och den 23 februari 2021. 

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum.

3.8 Har försökt förmå Sekretess G, som var 15 år gammal, att mot ersättning i pengar samt underförstått i form av cigaretter och/eller alkohol företa eller tåla samlag. Det hände mellan den 23 januari 2021 och den 20 februari 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av olika anledningar inte kunde äga rum. 

3.9 Har försökt förmå Sekretess Al, som var 13 år gammal, att mot ersättning i form av 5 000-15 000 kronor att företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände den 28 februari 2021

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum.

3.10 Har försökt förmå Sekretess T, som var 13 år gammal, att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling genom att erbjuda och gå med på erbjudande från målsäganden om betalning för samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 19 februari 2021 och den 10 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum. 

3.11 Har försökt förmå Sekretess W, som var 15 år gammal, att mot ersättning i pengar eller annat hon ville ha företa eller tåla samlag. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 7 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum. 

3.12 Har försökt förmå Sekretess P, som var 12 år gammal, att mot ersättning i fann av 1 000 kr företa eller tåla samlag. Det hände den 17 februari 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde.

3.13 Har försökt förmå Sekretess Y, som var 14 år gammal, att mot ersättning i form av alkohol och cigaretter företa eller tåla samlag. Det hände någon gång mellan den 4 mars 2021 och den 5 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde och då träff av praktiska anledningar inte kunde äga rum.

3.14 Har försökt förmå Sekretess Ä, som var 12 år gammal, att mot ersättning i form av cigaretter och pengar företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände den 2 januari 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde.

3.15 Har försökt förmå Sekretess Ö, som var 13 år gammal, att mot ersättning i form av 15 000 kr företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 13 mars 2021 och den 16 mars 2021. 

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde. 

3.16 Har försökt förmå Sekretess El, som var 14 år gammal, att mot ersättning i form av pengar och/eller snabbmat företa eller tåla samlag eller annan sexuell handling. Det hände mellan den 1 mars 2021 och den 16 mars 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde.

3.16 Har försökt att förmå  Sekretess J1, som var 15 år gammal, att mot ersättning i form av 10 000 kr respektive 25 000 kr företa eller tåla samlag. Det hände mellan den 18 februari 2021 och den 19 februari 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Alternativt var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas då målsäganden avböjde.

4.1 Har föreslagit träffar med Sekretess Dl, som var 13-14 år gammal, i syfte att genomföra samlag eller annan sexuell handling med henne eller i vart fall i syfte att sexuellt beröra henne eller förmå henne att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Detta genom att han skrivit till henne och föreslagit att de skulle ses vid i vart fall tre specifika tillfällen genom att han skulle hämta upp henne i bil samt att de skulle ses på visst hotell, och att han då ville genomföra samlag med henne, ta hennes oskuld, hångla och somna med hennes kropp mot sin och liknande skrivelser med innebörd att det skulle förekomma samlag liksom andra handlingar med sexuell innebörd. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 4 januari 2021.

4.2 Har föreslagit träff med Sekretess C, som var 13 år gammal, i syfte att genomföra samlag och annan sexuell handling med henne. Detta genom att han skrivit meddelande till henne där han föreslagit att han skulle hämta upp henne med bil inom kort och att han var på väg hem till den ort hon bodde och att han ville genomföra samlag och andra sexuella handlingar med henne. Det hände mellan den 1 oktober 2020 och den 3 januari 2021.

4.3 Har föreslagit och stämt träffar med Sekretess M, som var 13 år gammal, i syfte att genomföra samlag eller annan sexuell handling med henne eller i vart fall i syfte att sexuellt beröra henne eller förmå henne företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Detta genom att han stämt träff med målsäganden utanför hennes skola viss dag och tid och där även väntat på henne och att han föreslagit träff på hotell viss kväll, att de ses nästkommande dag och liknande förslag om träffar, allt i syfte att ha samlag, med samlag jämförbara handlingar, hångla eller andra sexuella handlingar. Det hände mellan den 10 november 2020 och den 3 december 2020.

4.4 Har föreslagit eller stämt träff med Sekretess I, som var 12 år gammal, i syfte att genomföra samlag eller annan sexuell handling med henne eller i vart fall i syfte att sexuellt beröra henne eller förmå henne företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Det hände mellan den 17 februari 2021 och den 14 mars 2021. Detta genom att han skrivit och uttalat att han ska hämta upp målsäganden i sin bil hemma hos henne eller i den ort där hon bor och att det ska ske ”imorgon kväll” eller i vart fall i närtid samtidigt som han haft en sexuell konversation med henne där han skrivit och uttalat om samlag, sexuella handlingar och sexuell beröring.

4.5 Har föreslagit träffar med Sekretess L, som var 13 år gammal, i syfte att genomföra samlag. Detta genom att dels föreslå att de skulle träffas kommande helg och att de skulle bo på hotell, dels att han skulle komma med bil och hämta upp henne en viss tid på orten där hon bor, och att han ville genomföra samlag med henne. Det hände mellan den 1 juni 2020 och den 23 februari 2021.

4.6 Har föreslagit träff med Sekretess Al, som var 13 år gammal, i syfte att genomföra samlag. Detta genom att han föreslagit träff kommande lov, påvisat att han visste var målsäganden bodde och underförstått kunde möta henne där och att de då skulle genomföra samlag. Det hände den 28 februari 2021.

4.7 Har föreslagit träff med Sekretess P, som var 12 år gammal, i syfte att genomföra samlag. Detta genom att föreslå att de skulle ses kommande fredag, på hotell och/eller i hans bil för att genomföra samlag. Det hände den 17 februari 2021.

4.8 Har föreslagit träff med Sekretess X, som var 12-13 år gammal, i syfte att genomföra samlag eller annan sexuell handling jämförlig med samlag med henne eller i vart fall i syfte att sexuellt beröra henne eller förmå henne att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Detta genom att skriva till henne och föreslå att de skulle ses vid en gympasal nu där han skulle ha samlag med henne, skriva att de skulle ses på lunchen för oralt samlag och andra sexuella handlingar samt i övrigt föreslagit träffar på lovet, efter skolan och i övrigt i närtid till att de skrivit, hemma hos honom eller på annan plats i målsägandens bostadsort där samlag och andra sexuella handlingar och beröring skulle äga rum. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 12 februari 2021.

4.9 Har föreslagit och bestämt träff med Sekretess Y, som var 14 år, i syfte att genomföra samlag eller annan sexuell handling med henne eller i vart fall i syfte att sexuellt beröra henne eller förmå henne att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Det hände mellan den 4 mars 2021 och den 5 mars 2021. Detta genom att skriva till henne om att de skulle ses vid en viss plats och tid samma dag för att genomföra samlag eller i vart fall att kyssas.

4.10 Har föreslagit träff med Sekretess El, som var 14 år gammal, i syfte att genomföra samlag med henne. Detta genom att skriva till henne och föreslå att att han skulle hämta upp henne i bil samma dag där hon uppgav att hon bodde och att han ville genomföra samlag med henne. Det hände mellan den 1 mars 2021 och den 16 mars 2021.

5.1 Har ofredat Sekretess Dl, som var 13-14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och föreslagit, bjudit in till eller på annat sätt kommenterat sexuella handlingar samt skickat en bild på en penis till henne. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 4 januari 2021.

5.2 Har ofredat Sekretess F, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes utseende, ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och preferenser samt på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 9 mars 2021.

5.3 Har ofredat Sekretess Å, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt intima frågor om hennes utseende, frågat om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 1 mars 2021.

5.4 Har ofredat Sekretess Cl, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelande till henne där han frågat om hennes sexuella erfarenheter. Det hände den 16 februari 2021.

5.5 Har ofredat Sekretess Bl, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt intima frågor om hennes utseende samt ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 november 2020 och den 15 november 2020.

5.6 Har ofredat Sekretess E, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 19 februari 2021.

5.7  Har ofredat Sekretess H, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt intima frågor om hennes utseende och om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 23 februari 2021.

5.8 Har ofredat Sekretess I, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att via meddelanden och samtal ha en sexuell konversation med henne där han kommenterat hennes kropp, ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter, föreslagit, bjudit in till och på andra sätt kommenterat sexuella handlingar samt fällt andra meddelanden och yttranden som i dess sammanhang har en sexuell innebörd. Det hände mellan den 17 februari 2021 och den 14 mars 2021.

5.9 Har ofredat Sekretess K, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt intima frågor om hennes kropp och föreslagit, bjudit in till eller på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 16 mars 2021.

5.10 Har ofredat Sekretess L, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han föreslagit, bjudit in till eller på annat sätt kommenterat sexuella handlingar samt genom att skicka bilder på en penis till henne. Det hände mellan den 1 juni 2020 och den 23 februari 2021. 

5.11 Har har ofredat Sekretess G, som var 15 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter samt direkt och underförstått föreslagit, bjudit in till eller på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 23 januari och den 2021 februari 2021.

5.12 Har ofredat Sekretess Al, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes kropp, frågat om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 28 februari 2021.

5.13 Har ofredat Sekretess T, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes utseende, ställt intima frågor om hennes utseende samt ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 19 februari 2021 och den 10 mars 2021.

5.14 Har ofredat Sekretess U, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 december 2020 och den 2 januari 2021.

5.15 Har ofredat Sekretess 0, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 17 februari 2021. 

5.16 Har ofredat Sekretess P, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skriva meddelanden till henne där han frågat om hennes sexuella erfarenheter och föreslagit, bjudit in till eller på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 17 februari 2021.

5.17 Har ofredat Sekretess X, som var 12-13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt intima frågor om hennes kropp, ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter samt föreslagit, bjudit in till och på andra sätt kommenterat sexuella handlingar och annan sexuell beröring samt skickat bild på könsorgan. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 12 februari 2021. 

5.18 Har sexuellt berört Sekretess X, som var 12-13 år, genom att kyssa henne och ta på hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 september 2020 och den 12 februari 2021.

5.19 Har ofredat Sekretess R, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes utseende samt ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 november 2020 och den 14 november 2020. 

5.20 Har ofredat Sekretess S, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 11 november 2020. 

5.21 Har ofredat Sekretess Ö, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes utseende och ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter. Det hände mellan den 13 mars 2021 och den 16 mars 2021.

5.22 Har ofredat Sekretess El, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han ställt frågor om hennes sexuella erfarenheter. Det hände mellan den 1 mars 2021 och den 16 mars 2021.

5.23 Har ofredat Sekretess Il, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne där han kommenterat hennes utseende kch kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 1 november 2020.

6. Har främjat eller utnyttjat att Sekretess M, som var 13 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han uppmanat målsäganden att skicka bilder på sig själv där hon poserat sexuellt. Det hände mellan den 10 november 2020 och den 3 december 2020. 

7. Har försökt främja eller utnyttja att Sekretess P, som var 12 år gammal, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att skriva till målsäganden och be henne skicka nakenbilder på sig. Det hände den 17 februari 2021.

Fara har förelegat för att brottet skulle fullbordas. Alternativt så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden avböjde. 

Samt åtalad för: 1. Ofredande x2. 2. Olaga hot mot målsägande

1.1 Har haft upprepade och otrevliga kontakter med Sekretess B, som var 14-15 år gammal, där han dels uppmanat henne att träffa och ringa honom, dels uppgett att han skulle anmäla henne för rånförsök, göra en orosanmälan till socialtjänsten och ringa hennes föräldrar. Det hände mellan den 31 december 2020 och den 28 februari 2021. Gärningarna kunde förväntas kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt.

1.2 Har ofredat Sekretess V genom att skriva upprepade, ovälkomna och otrevliga meddelanden till henne där han försökt förmå henne att prata i telefonsamtal och skriva med honom, skrivit att han annars ska kontakta hennes föräldrar eller socialtjänsten och uttryckt sig nedsättande om hennes förhållande och pojkvän. Det hände mellan 8 januari 2021 och den 14 februari 2021. Gärningarna kunde förväntas kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt.

2. Har hotat Sekretess X genom att skriva meddelanden med innebörd att han ska sprida bilder på hennes underliv. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 12 februari 2021.)

Påföljd: Fängelse 5 år. Frikänns dock från kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte x1.

Gotland

2022-01-26

B 1422-18 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år)

(1. Har innehaft 735  barnpornografiska bilder och 22 barnpornografiska filmer varav 266 bilder och 19 filmer är att bedöma som grova. Det hände den 20 december 2018.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet omfattar 19 filmer med en sammanlagd speltid på 19 minuter och 266 bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp bestående i vaginala, anala och/eller orala penetrationer av manligt kön, fingrar eller föremål och då flertal av barnen är under skolåldern.

2. Har innehaft en 36 sekunders film där ett barn vars pubertet inte påbörjats penetreras oralt av ett manligt könsorgan och en bild på ett sovande barn med ett naket manligt kön intill. Bilden har han spridit via KIK messenger och därigenom har han gjort bilden och filmen tillgänglig för annan. Filmen och bilden är att bedöma som barnpornografiska. Det hände den 12 maj 2018.)

Påföljd: Fängelse 7 månader. 

Göteborg

2022-01-17

B 16882-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 32 år)

(Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att den tilltalade förmådde NN2 att suga hans penis. NN2 uttalade därvid ett flertal gånger att hon inte ville, frågade om hon kunde gå därifrån, samt tittade bort för att visa att hon inte ville delta i den sexuella handlingen. Det hände den 19 oktober 2021 på *****terminalen.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

********************************************************************

2022-01-20

B 17927-21 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 6 som var sex år (född 2015) genom att vidröra NN 6:s analöppning och penetrera NN 6:s anal med ett finger eller flera fingrar. Gärningen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Gärningen har orsakat smärta, rodnad, slemhinneskada vid ändtarmsöppningen och sveda i NN 6:s anal. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2021 och den 26 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet på grund av att han är närstående till NN 6, att NN 6 endast är sex år gammal, att det skett i en miljö och i ett sammanhang där NN 6 kunde förväntas vara trygg samt att NN 6 inte kunde ta sig ifrån platsen själv.)

Påföljd: Frikändes. 

********************************************************************

2022-01-25

B 5534-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har innehaft och spridit 2 barnpornografiska bilder. Det hände den 13 mars 2020.

1.2 Har innehaft och betraktat 29 barnpornografiska bilder, varav 14 är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände mellan den 12 september 2020 och den 6 oktober 2020.)

Påföljd: Frikändes.

Hässleholm

2022-01-21

B 599-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott.(Åtalad: Man 22 år)

(1. Har via Snapchat genomfört en sexuell handling med NN 9 som var 13 år. Det hände den 15 maj 2021. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

2. Har utnyttjat att NN 9 som var 13 år utfört sexuella poseringar via Snapchat. Det hände den 15 maj 2021

3. Har vid två olika tillfällen skildrat barn i barnpornografiska videor. Det hände den 15 maj 2021.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

Kalmar

2022-01-20

B 4135-21 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har vid upprepade tillfällen genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha tagit med sina fingrar utanpå och in i Sekretess Bs slida och anal. Sekretess B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 4 september 2019 och den 3 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende samt visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att ha utnyttjat målsägandens låga ålder. Han har vidare utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårighet att värja sig fysiskt och psykiskt då gärningarna skett i en miljö där målsäganden ska kunna känna trygghet. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos målsäganden i förhållande till en närstående person. 

2. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var 14 eller 15 år genom att vid ett tillfälle i samband med bad, upprepade gånger tagit på målsägandens underliv innanför bikinitrosorna. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 augusti 2021.

3.1 Har vid upprepade tillfällen sexuellt berört Sekretess A som var under 15 år genom att han hållit om målsäganden och tagit sina händer mot hennes bröst utanpå kläderna samt haft sina händer i höjd med hennes troskant utanför byxorna. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2020 och den 31 mars 2021.

3.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var under 15 år. Han har vid tillfället varit naken och tagit ett tag om målsägandens handled och lagt hennes hand på hans könsorgan. Det hände någon gång mellan den 4 augusti 2016 och den 3 augusti 2018.)

Påföljd: Frikänns.

Linköping

2022-01-21

B 4757-20 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har vid flera tillfällen utnyttjat att målsägande NN 2 som vid tillfället var 12 år att medverka i sexuell posering genom att NN” över internet skickat bilder på sig själv föreställande hennes helt eller delvis nakna kropp. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 november 2018 och den 30 augusti 2019.

2. Har sexuellt ofredat målsäganden NN 2 som vid tiden för gärningen var 12 år genom att vid flera tillfällen skicka bilder och filmer på sitt könsorgan till målsäganden samt haft sexuella konversationer med målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 1 november 2018 och den 30 augusti 2019.)

Påföljd: Dagsböter 70 om 50 kr.

Lund

2022-01-03

B 4593-21 Obs! 3 åtalade.

Domslut: Man 1. Man 2. Man 3. Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd genomfört samlag eller handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga samlag med NN 2 som var 14 år gammal. Man 2 och Man 3i har härvid genomfört vaginalt och oralt samlag med målsäganden. Man 1 har befunnit sig i sovrummet under gärningen samt vid något tillfälle under förloppet tagit på målsägandens på bröst. Det hände någon gång mellan den 21 augusti 2021 och den 22 augusti 2021.

Samt åtalade för: 

Man 1: Narkotikabrott x2 och ringa narkotikabrott

Man 3: Narkotikabrott x3, rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, narkotikasmuggling och ringa narkotikabrott.))

Man 1: Våldtäkt mot barn.

(har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 2 som var 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 21 augusti 2021 och den 22 augusti 2021. Han har härvid förmått/tillåtit NN 2 att utföra oralsex på honom.)

Påföljd:

Man 1: Fängelse 3 månader. Skyddstillsyn, friades dock från grov våldtäkt mot barn.

Man 2: Frikändes.

Man 3: Fängelse 8 månader, friades dock från grov våldtäkt mot barn.

********************************************************************

2022-01-24

B 2816-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 48 år)

(Har olovligen och uppsåtligen innehaft 1 grovt barnpornografisk bild och därtill spridit bilden via meddelandetjänsten Facebook Messenger. Det hände den 23 juli 2020.)

Påföljd: Frikändes.

********************************************************************

2022-01-26

B 4786-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har tillgängliggjort genom delning 27 barnpornografiska filmer och 4 barnpornografiska bilder, varav 21 filmer och två bilder har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 9 maj 2021 och den 11 maj 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom den största delen av materialet skildrar unga och särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjande på annan särskilt hänsynslöst sätt av vuxna personer. Ett flertal filmer har en speltid från 15 sekunder till 2 minuter.

2. Har tillgängliggjort 4barnpornografiska bilder genom delning. det hände de 1 april 2021 eller en tid dessförinnan, men efter att han fyllt 15 år.)

Påföljd: Ungdomsvård Särskild föreskrift: Ska följa av socialnämnden  upprättat ungdomskontrakt. 

Norrtälje

2022-01-04

B 495-21 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Barnpornografibrott. 5. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år) Obs! 29 målsäganden.

(1.1 Har under perioden 9 mars 2017 – 30 oktober 2017 gett instruktioner till person2 med det på Skype uppgivna namnen ”****” och ”*****” att utföra eller försöka utföra sexuella handlingar på barn under 15 år på Filippinerna. Han har i realtid från sin bostad, via internet instruerat person2 att inför honom i kamera genomföra sexuella handlingar på målsägandena eller förmå dem att utföra handlingar på sig själva, enligt följande:

 – Natten till den 10 mars 2017 har person2 med ett föremål penetrerat underlivet på Målsägare 2, som var under 15 år. 

– Natten till den 23 juni 2017 har person2 penetrerat underlivet på Målsägare 10 som var under 15 år, och/eller förmått henne att penetrera sig själv med en flaska. 

– Natten till den 2 september 2017 har person 2 berört underlivet på Målsägare 11 som var under 15 år, samt penetrerat och/eller förmått målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med en flaska. Han har samma dag främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa Målsägare 11 och Målsägare 12 som båda var under 15 år, avklädda. 

– Den 9 september 2017 har person2 penetrerat Målsägare 15 som var under 15 år, med ett föremål. Han har samma dag främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa ytterligare tre flickor under 15 år, Målsägarna 16, 17 och 18, avklädda inför kamera. 

– Natten till den 30 september 2017 har person 2 förmått Målsägare 19 och Målsägare 20, som var under 15 år, att föra in föremål i underlivet. 

– Natten till den 30 oktober 2017 har person2 1. klätt av, kysst, berört och slickat Målsägare 21, som var 13 år eller yngre, i underlivet samt förmått målsäganden att föra in en flaska i sitt underliv och ett finger i person2s underliv. 2. klätt av, kysst, berört och slickat Sekretess A, som var 10 år och hennes närstående, i underlivet. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt jämförliga med samlag.

Han har insett eller haft skälig anledning att anta att målsägandena varit under 15 år eller i vart fall under 18 år. Brotten är grova då han med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder eller annars har visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att gärningarna utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, att det skett av en person som är närstående till målsäganden, att fler än en har förgripit sig på målsäganden och att det skett mot betalning. 

1.2 har under perioden 1 januari 2019 – 26 juni 2020 gett instruktioner till person2 med det på Skype uppgivna namnet ”****” respektive ”****” att utföra eller försöka utföra sexuella handlingar på barn under 15 år på Filippinerna. Han har i realtid från sin bostad, via internet instruerat målsäganden eller person2 att i enlighet med hans instruktioner inför honom i kamera genomföra sexuella handlingar på målsägandena eller förmå dem att utföra handlingar på sig själva, enligt följande.

– Den 1 januari 2019 har person 2 penetrerat Målsägare 10 som var under 15 år eller förmått henne att penetrera sig själv vaginalt med ett föremål. Han har vid samma tillfälle främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa Målsägare 26, som var under 15 år, naken inför kamera. 

– Den 5 januari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 10 och Målsägande 27 som båda var under 15 år, att penetrera sig själva vaginalt med ett föremål. 

– Den 12 januari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 25 eller Målsägande 10 som båda var under 15 år, att penetrera sig själv vaginalt med ett föremål. 

– Natten till den 2 februari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 10 och Målsägare 25 att penetrera sig själva vaginalt med ett föremål. 

– Den 22 augusti 2019 har person 2 inför kamera, penetrerat eller förmått målsägare 29 som var 10 år, att penetrera sig själv analt och vaginalt med ett föremål, penetrerat målsägande 22 som var under 15 år, vaginalt med ett finger och ett föremål. 

– Natten till den 27 februari 2020 har person2 penetrerat Målsägare 33 som var under 15 år, vaginalt med ett eller flera fingrar samt slickat henne i underlivet. 

– Natten till den 10 mars 2020 har person2 penetrerat underlivet på Målsägare 34 som var yngre än 15 år, med ett finger.

– Natten till den 10 juni 2020 har person2 penetrerat Sekretess A som var 13 år och hennes närstående, vaginalt med ett finger, berört hennes nakna underliv samt förmått henne att penetrera sig själv med ett finger och en sexleksak. 

– Natten till den 26 juni 2020 har person 2 förmått Målsägare 36, som var under 15 år, att ta pojkens penis i sin mun. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt, jämförliga med samlag.

1.3 Har under perioden 9 mars 2017 till och med 30 oktober 2017 gett instruktioner till person2 med det på Skype uppgivna namnen ”****” och ”****” att utföra eller försöka utföra sexuella handlingar på barn under 15 år på Filippinerna. han har i realtid från sin bostad, via internet instruerat person2 att inför honom i kamera genomföra sexuella handlingar på målsägandena eller förmå dem att utföra handlingar på sig själva, enligt följande 

– Natten till den 10 mars 2017 har person2 med ett föremål penetrerat underlivet på Målsägare 2, som var under 15 år. 

– Natten till den 23 juni 2017 har person2 penetrerat underlivet på Målsägare 10 som var under 15 år, och/eller förmått henne att penetrera sig själv med en flaska. 

– Natten till den 2 september 2017 har person 2 berört underlivet på Målsägare 11 som var under 15 år, samt penetrerat och/eller förmått målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med en flaska. Han  har samma dag främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa Målsägare 11 och Målsägare 12 som båda var under 15 år, avklädda.

– Den 9 september 2017 har person2 penetrerat Målsägare 15 som var under 15 år, med ett föremål. Han har samma dag främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa ytterligare tre flickor under 15 år, Målsägarna 16, 17 och 18, avklädda inför kamera. 

– Natten till den 30 september 2017 har person 2 förmått Målsägare 19 och Målsägare 20, som var under 15 år, att föra in föremål i underlivet. 

– Natten till den 30 oktober 2017 har person2 klätt av, kysst, berört och slickat Målsägare 21, som var 13 år eller yngre, i underlivet samt förmått målsäganden att föra in en flaska i sitt underliv och ett finger i person2s underliv. Klätt av, kysst, berört och slickat Sekretess A, som var 10 år och hennes närstående, i underlivet.

Han har insett eller haft skälig anledning att anta att målsägandena varit under 15 år eller i vart fall under 18 år. Brotten är grova då han med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder eller annars har visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att gärningarna utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, att det skett av en person som är närstående till målsäganden, att fler än en har förgripit sig på målsäganden och att det skett mot betalning.

1.4 Han har under perioden 1 januari 2019 till och med 26 juni 2020 gett instruktioner till person2 med det på Skype uppgivna namnet ”****” respektive ”****” att utföra eller försöka utföra sexuella handlingar på barn under 15 år på Filippinerna. Han har i realtid från sin bostad, via internet instruerat målsäganden eller person2 att i enlighet med hans instruktioner inför honom i kamera genomföra sexuella handlingar på målsägandena eller förmå dem att utföra handlingar på sig själva, enligt följande. 

– Den 1 januari 2019 har person 2 penetrerat Målsägare 10 som var under 15 år eller förmått henne att penetrera sig själv vaginalt med ett föremål. Han har vid samma tillfälle främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa Målsägare 26, som var under 15 år, naken inför kamera. 

– Den 5 januari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 10 och Målsägande 27 som båda var under 15 år, att penetrera sig själva vaginalt med ett föremål. 

– Den 12 januari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 25 eller Målsägande 10 som båda var under 15 år, att penetrera sig själv vaginalt med ett föremål. 

– Natten till den 2 februari 2019 har person2 penetrerat eller förmått Målsägare 10 och Målsägare 25 att penetrera sig själva vaginalt med ett föremål. 

– Den 22 augusti 2019 har person2 inför kamera,  penetrerat eller förmått Målsägare 29 som var 10 år, att penetrera sig själv analt och vaginalt med ett föremål,  penetrerat Målsägande 22 som var under 15 år, vaginalt med ett finger och ett föremål. 

– Natten till den 27 februari 2020 har person2 penetrerat Målsägare 33 som var under 15 år, vaginalt med ett eller flera fingrar samt slickat henne i underlivet. 

– Natten till den 10 mars 2020 har person2 penetrerat underlivet på Målsägare 34 som var yngre än 15 år, med ett finger. 

– Natten till den 10 juni 2020 har person2 penetrerat Sekretess A som var 13 år och hennes närstående, vaginalt med ett finger, berört hennes nakna underliv samt förmått henne att penetrera sig själv med ett finger och en sexleksak. 

– Natten till den 26 juni 2020 har person 2 förmått Målsägare 36, som var under 15 år, att ta en pojkens penis i sin mun. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt, jämförliga med samlag.

Brotten är grova då han med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder eller annars har visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att gärningarna utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, att det skett av en person som är närstående till målsäganden, att fler än en har förgripit sig på målsäganden och att det skett mot betalning.

2. Har i realtid från sin bostad på, via internet, tillsammans och i samförstånd med annan uppsåtligen genomfört sexuella handlingar med barn under 15 år på Filippinerna. 

– Natten till den 9 februari 2018 har person 2 förmått Målsägare 23 och Målsägare 24, som var under 15 år att visa sig nakna medan person2 berört deras nakna rumpor samt förmått Målsägare 25 som var under 15 år, att visa sig naken och sitta naken på person2s ansikte. Han har vid samma tillfälle främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering genom att instruera person2 att förevisa Målsägare 10 som var under 15 år, naken inför kamera med fokus på hennes underliv. 

– Natten till den 19 april 2020 har person2 förmått Målsägare 36 som var under 15 år, att naken inta olika positioner och beröra sitt kön. Han som närvarat i realtid i webcam via Skype har via överföring betalat person2 att utföra övergreppet och lämnat skriftliga instruktioner om övergreppens innehåll. 

3 Har under perioden 28 januari 2017 – 11 juni 2017 från sin bostad, via internet, tillsammans och i samförstånd med person2 uppsåtligen främjat och utnyttjat att barn under 15 år utfört sexuell posering inför kamera. 

– Natten till den 28 januari 2017 har person 2 förmått Målsägare 1, som var i 9- årsåldern att visa sig naken inför kamera. 

– Den 28 april 2017 har person2 förmått Målsägare 3 som var 10 år och Målsägare 4, som var 12 år att visa sig avklädda inför kamera och inta olika positioner. Han har vid samma tillfälle instruerat person2 att klä av och förevisa en Målsägare 3 eller 4 naken inför kamera när hon sov vilket i vart fall varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 

– Den 25 maj 2017 har person 2 förmått Målsägare 5, som var i 9-årsåldern och Målsägare 6, som var 12 år att visa sig avklädda inför kamera och inta olika positioner. 

– Den 6 juni 2017 har person2 förmått Sekretess A som är hennes närstående och Målsägare 7 som var i 9-årsåldern att visa sina nakna underliv inför kamera. 

– Natten till den 11 juni 2017 har person 2 förmått Målsägare 9 som var ca 10 år, och Målsägare 10, som var under 15 år att visa sig nakna inför kamera. Främjandet har bestått i att han via överföring betalat person2 och lämnat instruktioner inför och under poseringen. Utnyttjandet har bestått i att han låtit målsäganden posera inför sig. Han begick gärningarna med uppsåt. 

Gärningarna ska bedömas som grova då de utgjort del i en omfattande brottslig verksamhet samt att han visat särskild hänsynslöshet med hänsyn till barnets låga ålder, att flera vuxna har medverkat i gärningarna och att de utförts av en närstående. 

4. Har under perioden 2017-09-01 till och med 2021-03-23 i sin bostad och via internet uppsåtligen befattat sig med skildringar av barn i pornografisk bild enligt nedan: 

– Under perioden 2017-09-01 till och med 2020-06-25 förvärvat och betraktat filmer och bilder enligt följande:

2017-09-01, fem bilder. 

– 2017-09-09, fyra bilder. 

2018-03-03, en bild. 

– 2018-04-14, två bilder. 

– 2020-06-25, två bilder och sju filmer varav sex filmer bedömts som grovt barnpornografiska. 

5. Den 23 mars 2021 innehaft i vart fall 2 348 filer (2 344 bilder och 4 filmer) med barnpornografiskt material, varav i vart fall 781 filer (779 bilder och 2 filmer) bedömts som grovt barnpornografiska. Alternativt under perioden 2020-08-28 – 2021-01-30 betraktat 663 filer med barnpornografiskt material varav 135 bilder och 2 filmer bedömts som grovt barnpornografiska.

Samt åtalad för: Våldtäkt x2.)

Påföljd: Fängelse 8 år.

********************************************************************

2022-01-27

B 1926-21 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 55 år)

(1.1 Har haft vaginala samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 31 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då hans agerande varit hänsynslöst genom upprepade övergrepp under en längre tid, NN 1:s låga ålder samt att han är närstående till NN 1. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 24 november 2021. Den sexuella handlingen jämförlig med samlag bestod av att han penetrerat NN 1:s underliv med sitt finger/fingrar. Brottet bör bedömas som grovt då hans agerande varit hänsynslöst genom upprepade övergrepp under en längre tid, NN 1:s låga ålder samt att han är närstående till NN 1. 

2. Har berört NN 1 som var 14 år gammal under den aktuella perioden på bröst och rumpa. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 24 november 2021.)

Påföljd: Fängelse 7 år.

Nyköping

2022-01-31

B 1640-20 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(1. Har innehaft barnpornografiskt övergreppsmaterial;

42 375 st bilder, varav 11 575 st är att bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial och 30 800 st som av den s.k. normalgraden.

2 348 st filmer, varav 1 721 st är att som bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial (speltid 182,4 timmar) och 627 st som av den s.k. normalgraden (speltid 48,1 timmar). Det hände den 5 mars 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en stor mängd bilder och filmer, varav flertalet skildrar särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

2. Har vid ett okänt antal tillfällen betraktat barnpornografiskt övergreppsmaterial som han berett sig tillgång till. Materialet har dels bestått av 1 783 st bilder som är att bedöma som s.k. grovt övergreppsmaterial, dels av 18 st filmer som innehållet s.k. grovt övergreppsmaterial (speltid 0,52 timmar). Det hände någon gång mellan den 11 juli 2017 och den 13 maj 2020.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 3 månader.

Solna

2022-01-18

B 2978-21 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har försökt förmå målsäganden Sekretess A, som var under 15 år, att medverka i eller utföra sexuell posering. Det hände mellan den 31 maj 2020 och den 1 juni 2020.

2. Har skickat en eller flera bilder på sitt könsorgan till målsäganden Sekretess A och haft en sexuell konversation med målsäganden Sekretess A. Det hände mellan den 31 maj 2020 och den 1 juni 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

********************************************************************

2022-01-21

B 12145-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 21 år)

(Har uppmanat NN, som var nio år gammal, att skicka bilder på sitt kön och sin nakna kropp till honom. Han har därigenom försökt främja att NN utförde sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 7 november 2020 och den 16 november 2020. Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som brottet inte fullbordades.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 50 kr.

Stockholm

2022-01-21

B 15446-20 

Domslut: Sexuellt ofredande. (mot barn). (Åtalad: Man 31 år)

(Har ofredat Sekretess B, Sekretess E och Sekretess F, som alla var 14 år, genom att fråga målsägandena om han fick torrjucka mot dem på ett sätt som var ägnat att kränka deras sexuella integritet. Det hände den 11 september 2020.

Samt åtalad för: Bedrägeri.)

Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 50 om 50 kr. Friades dock från sexuellt ofredande.

Södertälje

2022-01-14

B 428-21  

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x7. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x8. 6. Köp av sexuell handling av barn. 7. Grov våldtäkt mot barn 7.2. 8. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 9. Grovt barnpornografibrott. 10. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.(Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen under en pågående chattkonversation via snapchat förmått målsägande B, vid tillfället 14 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsägande har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom.

– Den 8 maj har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet med sina fingrar respektive sminkborstar i olika storlekar.

– Den 9 maj har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet med sina fingrar respektive sminkborstar i olika storlekar.

– Den 10-11 maj har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet och analen med sina fingrar samt penetrerat sig samtidigt i underlivet och analen med sina fingrar.

– Den 13 maj har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet med en sminkborste. 

Det hände under perioden 8 maj till den 13 maj 2020.

1.2  Har vid upprepade tillfällen under en pågående chattkonversation via snapchat förmått målsägande J vid tillfället 14 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsägande har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom.

– Den 12 september 2018 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet och analhålet med ett eller flera fingrar. 

– Den 15 september 2018 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sig i underlivet och anahålet med ett eller flera fingrar. 

Det hände mellan den 12 september till den 15 september 2018.

1.3 Har genomfört ett vaginala, anala och orala samlag med målsägande J, vid tillfället 14 år. Han har under händelsen även rakat målsägandens underliv och tagit stryptag och smiskat henne vilket medfört smärta. Det hände den 16 september 2018.

1.4 Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden G, vid tillfället 13 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom. Den sexuella handlingen har bestått i att hon vidrört och penetrerat sitt nakna underliv med en sminkborste och senare en tandborste. Hon har vid ett tillfälle fört in en sminkborste så långt det gick i underlivet tills endast borstdelen var utanför varefter hon haft borsten instoppad och satt på sig trosor. Därefter har hon samtidigt som hon haft borsten instoppad rakat sitt nakna underliv. Det hände den 18 juni 2019. 

1.5 har vid upprepade tillfällen under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden I, vid tillfället 13 och 14 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom:

– Den 19 mars 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och en hårborste.

– Den 20 mars 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv och analhål med fingrar och en hårborste.

– Den 6 juni 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och en hårborste. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 19 mars 2019 till den 6 juni 2019.

1.6 Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden D, vid tillfället 13 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingar och skickat filmerna och bilder till honom. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden vidrört och penetrerat sitt nakna underliv med sina fingrar. Det hände den 21 juni 2019.

1.7 Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden F, vid tillfället 12 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingar och skickat filmerna och bilder till honom. Det hände vid två tillfällen under perioden den 3 februari 2019 till den 4 februari 2019. De sexuella handlingarna har vid båda tillfällena bestått i att hon smekt och penetrerat sitt nakna underliv med ett finger.

2.1 Har försökt främja och utnyttja målsäganden K, vid tillfället 14 år, att medverka i sexuell posering och inför honom via Snapchat skicka nakenbilder på sig själv. Det hände mellan den 20 mars 2020 och den 30 april 2020.

2.2 Har försökt att främja och utnyttja målsäganden M, vid tillfället 14 år, genom att uppmana henne att via Snapchat skicka bilder på sin nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 2 april 2020 och den 4 april 2020.

3.1 Har ofredat målsägande B på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att till målsägande: 

– Skicka filmer med pornografiskt innehåll föreställande personer som utförde samlag.

– Skicka bilder på sin penis.

– Skriva meddelande med sexuell innebörd.

Det hände någon gång mellan den 25 december 2019 och den 6 juni 2020.

3.2 Har vid upprepade tillfällen ofredat målsäganden K, vid tillfället 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Han har via Snapchat skickat bilder och filmer till målsäganden där han visat sitt nakna kön och tillfredsställt sig själv sexuellt. Det hände mellan den 20 mars 2020 och den 30 april 2020.

3.3 Har skickat en bild på sitt nakna kön till målsäganden P, som vid tillfället var 10 år. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 23 augusti 2020.

3.4 Har ofredat målsäganden M, vid tillfället 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Han har via Snapchat skickat bilder och filmer till målsäganden där han visat sitt nakna kön och tillfredsställt sig själv sexuellt. Det hände någon gång mellan den 2 april 2020 och den 4 april 2020.

4.1 Har främjat och utnyttjat målsägande H, vid tillfället 17 år, att medverka i en sexuell posering då hon inför honom via ett videosamtal på Snapchat visat sig naken och utfört handlingar som beskrivits enligt ovan punkten 6. Gärningen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände någon gång den 2 februari 2019.

4.2 Har främjat och utnyttjat målsäganden G, vid tillfället 13 år, att medverka i sexuella poseringar då hon inför honom via Snapchat skickat bilder på sin delvis och helt nakna kropp, bröst, rumpa och underliv. Det hände någon gång mellan den 5 juni 2019 och den 7 juni 2019.

4.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden G, vid tillfället 13 år, att medverka i sexuella poseringar då hon till honom via Snapchat skickat bilder på sin helt eller delvis nakna kropp. Det hände den 4 augusti 2019.

4.4 Har vid upprepade tillfällen främjat och utnyttjat målsäganden C, vid tillfället 13 år, att medverka i sexuella poseringar då hon till honom via Snapchat skickat bilder på sin delvis och helt nakna kropp, nakna bröst, rumpa och underliv. Det hände mellan den 4 augusti 2019 och den 5 augusti 2019.

4.5 Har främjat och utnyttjat målsäganden P, vid tillfället 10 år, att medverka i sexuella poseringar då hon till honom via Snapchat skickat bilder på sin avklädda kropp iförd endast trosor. Det hände den 23 augusti 2020.

5.1 Har vid upprepade tillfällen främjat och utnyttjat målsägande B att medverka i en sexuell posering då hon till honom via snapchat skickat bilder på:

– Sexuella handlingar enligt åtalspunkt 1.1.

– Sin delvis nakna kropp och underliv.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna varit en del i ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsägande på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna och då målsägande B förmåtts till det genom att få betalt via Swish för sitt agerande och under hot att han skulle skada henne om hon inte gjorde som han sa.

Det hände mellan den 15 april 2020 och den 15 maj 2020.

5.2 Har vid upprepade tillfällen främjat och utnyttjat målsägande J att medverka i en sexuell posering då hon till honom via snapchat skickat bilder på:

– Sexuella handlingar enligt åtalspunkt 1.2.

– Sin helt eller delvis nakna kropp, underliv, analhål, rumpa och smekt sin kropp.

De hände mellan den 11 september 2018 och den  15 september 2018.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna varit en del i ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsägande på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna 

5.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden G, vid tillfället 13 år, att medverka i en sexuell posering då hon till honom via Snapchat skickat bilder och filmer på sexuella handlingar enligt åtalspunkterna 1.4 och 7. Det hände vid två tillfällen under perioden den 16 juni 2019 till den 18 juni 2019.

5.4 Har främjat och utnyttjat målsäganden I, vid tillfället 13 och 14 år, att medverka i sexuella poseringar då hon till honom via Snapchat skickat bilder och filmer på sexuella handlingar 

5.6 Har främjat och utnyttjat målsägande O, vid tillfället 13 år, att medverka i sexuell posering då hon vid upprepade tillfällen till honom via Snapchat skickat bilder och filmer på sexuella handlingar och på sin helt eller delvis nakna kropp, bröst, underliv och rumpa. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen på poseringarna. Det hände vid två tillfällen under perioden den 13 april 2019 till den 29 april 2019.

5.7 Har främjat och utnyttjat målsäganden D, vid tillfället 13 år, att medverka i en sexuell posering då hon till honom via Snapchat skickat bilder och filmer på:

– Sexuella handlingar.

– Sin helt eller delvis nakna kropp, underliv och analhål samt smekt sin kropp.

Brottet bör bedömas som grovt då det varit en del i ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till karaktären och omfattningen av poseringarna. Det hände vid fem tillfällen mellan den 20 juni 2019 och den 1 juli 2019.

5.8 har främjat och utnyttjat målsäganden F, vid tillfället 12 år, att medverka i sexuella poseringar då hon till honom via Snapchat skickat filmer och bilder  på sexuella handlingar där hon visat upp sin helt eller delvis nakna kropp och underliv. Brottet bör bedömas som grovt då det varit en del i ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till hennes ålder, karaktären och omfattningen av poseringarna. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 3 februari 2019 till den 4 februari 2019.

6. Har haft kontakt med målsäganden H, vid tillfället 17 år, via ett videosamtal på Snapchat under vilken hon utfört sexuella handlingar där hon visat sin nakna kropp, smekt sig över kroppen och där hon visat upp sin helt eller delvis nakna kropp, underliv, analhål, rumpa, smekt och klämt på sin kropp. Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att gärningarna inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen på poseringarna. Det hände vid tio tillfällen under perioden den 17 mars 2019 till den 11 juni 2019 penetrerat sig i underlivet enligt de instruktioner han gett. Målsäganden har för nämnda agerande fått ersättning av honom före videosamtalet. Det hände någon gång den 2 februari 2019.

7.1 Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden G, vid tillfället 13 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom. Den sexuella handlingen har bestått i att hon vidrört och penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och föremål såsom tandborste. Hon har fört in tandborsten i underlivet vid upprepade tillfällen och vid ett tillfälle fört den in och ut och stoppat in den så långt det gick och satt på sig trosor. Det hände den 16 juni 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat på särskild hänsynslöshet och råhet då övergreppen varit upprepade, smärtsamma och utdragna i tid samt föregåtts av hot mot målsäganden.

7.2 i har vid upprepade tillfällen under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden I, vid tillfället 13 och 14 år, att genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmerna till honom:

– Den 18 mars 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och en hårborste.

– Den 21 mars 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och en hårborste och sitt analhål med en penna. Pennan har hon tryckt in så att endast några cm av pennan varit utanför. Även hårborsten har varit intryckt så att endast borsthuvudet stuckit ut. Hon har även stoppat in ett par trosor i underlivet. 

– Den 3 juni 2019 har den sexuella handlingen bestått i att hon penetrerat sitt nakna underliv med fingrar och en hårborste och med flera pennor samtidigt. Hårborsten och pennan trycker hon vid flera tillfällen in hela vägen till kork respektive borsthuvud. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han visat särskilt hänsynslöshet och råhet då övergreppen varit upprepade, smärtsamma och utdragna i tid. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 18 mars 2019 till den 3 juni 2019.

8. Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden O, vid tillfället 13 år, att genomföra en sexuell handling. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingarna och skickat filmer till honom. Den sexuella handlingen har bestått i att hon berört sitt nakna underliv med fingrar. Målsäganden har i samband härmed även smekt sitt underliv. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet eftersom agerandet filmats och fotodokumenterats. Det hände den 28 april 2019.

9. Har med funktion Snap Saver tagit bilder och filmat av Snapchat-konversationer med 11 olika målsäganden och därvid skildrat barn i 

1266 barnpornografiska bilder

227 barnpornografiska filmer. Total speltid är ca 30 min. 

5 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

123 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är ca 55 min. 

Det hände vid ett stort antal tillfällen någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 februari 2021. 

Därutöver har han under angiven tidsperiod även innehaft en film av särskilt hänsynslös karaktär. Brottet bör bedömas som grovt då brottsligheten utövats systematiskt och avsett bilder och filmer där barnen är unga och barnen i några fall utsatts för hot. Barnen har vidare utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att de penetrerat sig själva med fingrar och föremål i underlivet. Samtliga filmer, förutom en, utgör dessutom dokumentation av verkliga övergrepp i samband med att han haft kontakter med målsägandena.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x5.)

Påföljd: Fängelse 6 år 6 månader. frikändes dock från kränkande fotografering x1, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x1, våldtäkt mot barn x1 och grov våldtäkt mot barn x1.

Södertörn

2022-01-11

B 17238-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft totalt 456 barnpornografiska bilder varav 172 bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände den 12 oktober 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 90 timmar. 

********************************************************************

2022-01-27

B 13646-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 70 år)

(Har blottat sitt könsorgan för NN som var under 15 år. Det hände den 5 augusti 2021 vid Mcdonalds.)

Påföljd: Dagsböter 40 om 140 kr.

Växjö

2022-01-10

B 5239-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn x5. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft samlag och annan sexuell handling som är jämförlig med samlag med A som var under 15 år. Han har förmått A att suga av honom och därefter har han haft samlag med henne. Det hände den 1 januari 2020.

1.2 Har genomfört samlag och en sexuell handling som är jämförlig med samlag med A som var under 15 år. Han har hållit fast hennes huvud och haft sin penis i hennes mun. Det hände någon gång mellan den 3 januari 2020 och den 20 januari 2020.

1.3 Har haft samlag med A som var under 15 år. Det hände vid minst sju tillfällen under perioden den 2 januari 2020 till den 1 maj 2020.

1.4 Har haft samlag och annan sexuell handling som är jämförlig med samlag med A som var under 15 år. Han har fört in fingrar i hennes underliv och genomfört samlag. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2020 och den 31 mars 2020.

1.5 Har genomfört ett oralt samlag med A som var under 15 år. Hon har sugit av honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2020.)

Påföljd: Ändrar rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn och dömer till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Ystad

2022-01-17

B 99-21 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(Har utnyttjat eller främjat NN 4, som var 12 år, att utföra eller medverka i en sexuell posering genom att uppmana henne att skicka en bild på sin kropp till honom mot betalning. NN 4 har därefter skickat en bild på sig själv när hon endast haft trosor på nederdelen av kroppen till honom via Snapchat. Därefter har han fört över 35 kronor till NN 4 via Swish. Det hände den 13 september 2020.

Påföljd: Dagsböter 40 om 50 kr.

Örebro

2022-01-25

B 5140-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft och även vid minst ett tillfälle betraktat barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till, i form av en film. Filmen har bedömts som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 21 februari 2019 och den 23 mars 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 30 om 200 kr.

********************************************************************

2022-01-28

B 4678-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har delat respektive innehaft barnpornografiska bilder/filmer vid nedanstående tillfällen mellan den 25 april 2018 och den 18 december 2018:

– Spridning av en film den 25 april 2018 via WhatsApp. 

– Spridning av en film den 28 april 2018 via flickr.com. 

– Spridning av en film den 30 april 2018 via flickr.com. 

– Spridning av en film den 2 juni 2018 på Facebook. 

– Spridning av en bild den 17 juli 2018 på Facebook. 

– Innehav av tio filmer och tre bilder fram till den 18 december 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 30 om 80 kr. 

********************************

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *