Sponsorer

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  49  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

Alingsås

2021-12-22

B 1337-21 

Domslut: 1. Ringa barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Barnpornografibrott x 4. (Åtalad: Man 48 år)

(1. Har delat/spridit en barnpornografisk bild via mobilapplikationen Kik. Detta inträffade den 16 april 2019.

2. Har – i vart fall – innehaft dels 136 478 barnpornografiska bilder, varav 43 365 är att betrakta som särskilt hänsynslösa, dels 8 603 barnpornografiska filmer, varav 5 470 är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Detta inträffade den 24 november 2020.

Brottet bör bedömas som grovt dels då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer, dels då de delar av materialet avser särskilt unga barn samt dels då delar av materialet visar barn som utsätts för våld eller tvång eller som utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. 

3.1 Har spridit/delat barnpornografiska bilder via mobilapplikationen Kik. Detta inträffade den 16 november 2016.

3.2 Har spridit/delat i vart fall två barnpornografiska bilder i en mailkonversation. Detta inträffade den 17 februari 2019.

3.3 Har spridit/delat barnpornografiska bilder i två inlägg på internetforumet Rindexxx. Detta inträffade den 21 juli 2020. 

3.4 Har spridit/delat barnpornografiska bilder i en chattkonversation. Detta inträffade den 13 november 2020.

Samt åtalad för: Grovt olaga integritetsintrång.

Påföljd: Fängelse 2 år.

Attunda

2021-12-02

B 11188-18 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: 50 år)

(Har innehaft 16 barnpornografiska filmer varav 13 bedömts som grova. Han har även innehaft en barnpornografisk bild. Det hände den 21 mars 2017.)

Påföljd: Villkorlig dom.

*****************************************************************

2021-12-08

B 1314-20 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 44 år)

(Har visat upp sin penis för Sekretess AA och frågat om hon vill känna på den. Gärningen har varit ägnad att väcka obehag hos Sekretess AA som vid tillfället var 11 år gammal. Det hände mellan den 26 oktober 2019 och den 28 oktober 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom.

*****************************************************************

202-12-09

B 9026-19 

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 39 år)

(Har kramat målsäganden AA, hållit fast honom och tagit honom på könet. Det hände den 10 augusti 2019 ****närlivs. Målsäganden var då 13 år.)

Påföljd: Tidigare utdömd villkorlig dom ska avse även den nya brottsligheten. (Göteborgs tingsrätt Avdelning 1, 2020-04-01, B17146/18) 

*****************************************************************

2021-12-09

B 7419-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 50 år)

(1. Har innehaft 743 barnpornografiska bilder och 212 barnpornografiska filmer, varav 352 bilder och 188 filmer är att bedöma som grov barnpornografi. Det hände den 18 augusti 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga från spädbarn till tidig skolålder, utsätts för tvång genom att vara bundna och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer, av vuxna och djur, och avbildas med kroppsvätska i ansiktet/munnen och över kroppen.

2.2. Har genom att ta emot och inneha de aktuella bilderna (punkt 3) på målsäganden som var under 18 år, innehaft 5 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 15 juli 2021 och den 18 augusti 2021.

3. Har främjat att NN 2, som var 16 år, utfört/medverkat i sexuell posering genom att förmå henne att till honom skicka bilder som visar hennes nakna underliv, analöppning och bröst. Poseringen var ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Detta då han manipulerat och övertalat målsäganden att posera sexuellt och skicka bilder i ett för barn skadligt sammanhang. Det hände mellan den 15 juli 2021 och den 23 juli 2021.

Samt åtalad för: Våldtäkt mot målsägande:

Har den 23 juli 2021 i målsägandens bostad, uppsåtligen genomfört samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt. Han har genom våld fysiskt betvingat målsäganden och begränsat hennes rörelsefrihet genom att trycka ner och hålla tag i henne samtidigt som han penetrerat henne vaginalt och försökt penetrera henne analt. Vidare har han otillbörligt utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation med hänvisning till hennes funktionsnedsättning och personliga omständigheter samt den stora åldersskillnaden mellan henne och honom.)

Påföljd: Fängelse 1 år, frikändes dock från våldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering.

*****************************************************************

2021-12-16

B 1214-19 

Domslut: Köp av sexuell tjänst av barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har förmått Sekretess AA, som vid tillfället var under 18 år, att företa och tåla en sexuell handling jämförlig med samlag med honom mot ersättning bestående av cirka 250 kronor i kontanter samt narkotikaklassade tabletter. Den sexuella handlingen har bestått i ett oralt samlag. Det hände den 29 januari 2019.)

Påföljd: Avskrivs, men döms till 10 månaders fängelse för: Oaktsam våldtäkt, sexuellt ofredande och olovlig anskaffande av alkoholdrycker.

*****************************************************************

2021-12-30

B 2304-21 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 3 september 2020 och den 10 mars 2021.)

Påföljd: Dagsböter 50 om 270 kr.

Borås

2021-12-20

B 3181-21 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Grov våldtäkt mot barn. 4. Barnpornografibrott. 5. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(1. Har vid flera tillfällen tagit på sekretess A:s underliv, både utanför och innanför trosorna. Sekretess A var mellan 4 och 6 år vid tillfällena. Det hände mellan den 24 september 2019 och den 24 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder. att gärningarna skett systematiskt samt då gärningarna skett av en närstående person på en plats där målsäganden haft rätt att känna sig trygg.

2. Har vid flera tillfällen onanerat framför sekretess A som varit mellan 4 och 6 år vid tillfällena. Det hände mellan den 1 september 2019 och 1 oktober 2021

3. Har genomfört ett oralt samlag med sekretess B genom att hålla fast målsägandens huvud och trycka in sin penis i målsägandens mun. Han har vid samma tillfälle tagit målsägandens hand sin penis och hållit fast den för att onanera med målsägandens hans. Målsägande var 1 år vid tillfället. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 31 januari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder samt då gärningarna skett av en närstående person på en plats där målsäganden haft rätt att känna sig trygg.

4. Har innehaft sammanlagt 31 barnpornografiska bilder varav 8 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 1 oktober 2020.

5. Har skildrat ett barn som vid tillfället var 1 år i en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 1 december 2019 och den 31 januari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom barnet varit särskilt ungt, utsatt för tvång och utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 7 år.

*****************************************************************

2021-12-20

B 39-20 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Har ofredat Sekretess på ett sätt som var ägnat att kränka Sekretess sexuella integritet genom att skicka en dickpick till denne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 september 2019.

2. Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå henne att ta och skicka nakenbilder på sig själv till honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 september 2019. Sekretess var 14 år gammal. Poseringen var ägnad att skada Sekretess hälsa och utveckling. Han begick gärningen med uppsåt. I vart fall har han varit oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess inte uppnått 15 års ålder.)

Påföljd: Dagsböter 150 om 150 kr. Frikänns dock för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Gävle

2021-12-14

B 2755-19 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft 1 320 filer som har utgjort barnpornografiska bilder och filmer varav 1 309 varit bilder och 11 varit filmer. Det hände någon gång mellan den 21 maj 2019 och den 17 september 2019.)

Påföljd: Frikändes.

Göteborg

2021-12-07

B 15509-20 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 53 år)

(1. Har tagit målsäganden på rumpan, benen och underlivet. Det hände någon gång mellan den 21 april 2014 och den 31 augusti 2016. Målsäganden var 13-15 år gammal vid gärningen och stod under fostran av eller hade ett liknande förhållande till honom. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. 

2. Har vid flera tillfällen tagit målsäganden på rumpan och benen. Det hände någon gång mellan den 21 april 2014 och den 26 oktober 2017.  Målsäganden var 13-16 år gammal vid gärningarna som var ägnade att kränka henne sexuella integritet.)

Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan Särskild föreskrift: Ska genomgå programverksamheten SEIF i Kriminalvårdens regi.

*****************************************************************

2021-12-08

B 6877-20 Obs! Två åtalade.

Domslut: Man 1, 31 år: Barnpornografibrott x3. 

(1.1 Har innehaft 4 barnpornografiska bilder varav 2 är att bedöma som särskilt hänsynslösa. Det hände den 4 maj 2020.

1.2 Har innehaft och spridit en barnpornografisk film som är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 2 februari 2019.

1.3 Har innehaft och spridit en barnpornografisk film till man 2. Filmen är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 25 mars 2019.)

Man 2, 29 år: Barnpornografibrott. 

(Har från åtalad 1 tagit emot en barnpornografisk film, som han därefter har innehaft och spridit. Den barnpornografiska filmen är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 25 mars 2019.)

Påföljd:

Man 1: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 50 kr.

Man 2: Frikändes.

*****************************************************************

2021-12-16

B 18626-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 74 år)

(Har dels innehaft 985 barnpornografiska bilder varav 316 har bedömts som särskilt hänsynslösa, dels innehaft 6 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 16 sekunder varav 5 filmer har bedömts som särskilt hänsynslösa med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 4 sekunder. Han har därtill spridit barnpornografiska filmer och/eller bilder. Det hände mellan den 12 september 2018 och den 27 november 2018.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han spridit barnpornografiska filmer och/eller bilder, eftersom det avsett en större mängd bilder och filmer varav en stor mängd bedömts som särskilt hänsynslösa, eftersom det avsett bilder och filmer där pojkar som inte uppnått skolåldern och flickor som inte påbörjat puberteten blir utsatta för orala samlag eller blir penetrerade vaginalt eller analt av vuxna kvinnor och män samt eftersom det förekommer material där barnen har vad som förefaller vara sädesvätska i ansiktet och på kroppen samt bilder som visar bundna barn.)

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

*****************************************************************

2021-12-28

B 4686-20 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 54 år)

(Har främjat eller utnyttjat målsäganden, som vid tidpunkten var under 18 år, till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på hennes bara överkropp och hennes underliv. Vidare har han förmått målsäganden att genomföra en annan sexuell handling genom att hon onanerat och samtidigt filmat detta. Både bilderna och filmerna har sedan skickats till honom. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 september 2019 och den 5 januari 2020

Samt åtalad för: Narkotikabrott.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 70 om 530 kr. Friades från narkotikabrott.

Halmstad

2021-12-28

B 1858-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: 22 år)

(Har genomfört samlag med NN4, född 2008 (14 år), och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag, genom att penetrera henne vaginalt med sin penis och sitt finger samt analt med penis och/eller finger. Han har betvingat henne genom att knuffat ner henne på en säng när han genoförde sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 5 juli 2021 och den 6 juli 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 år. 

Hälsingland

2021-12-22

B 2444-19 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft 7 887 filer som har utgjort barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa har 7 703 varit bilder och 184 varit filmer. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 17 juli 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 150 om 70 kr.

*****************************************************************

2021-12-28

B 55-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN8/MÅ1 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har stoppat in flera fingrar i målsägandens underliv. Det hände natten mellan den 20 december 2020 och den 21 december 2020.)

Påföljd: Frikändes.

Kalmar

2021-12-09

B 3656-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: 52 år)

(1. Har vid upprepade tillfällen genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (orala samlag och fört in fingrar i slida och anal) med NN 6 som var under 15 år (blöjbarn). Det hände någon gång mellan den 5 januari 2021 och den 26 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder vid övergreppen. 

2. Har innehaft en barnpornografisk film samt betraktat tre barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 7 januari 2021 och den 22 september 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

*****************************************************************

2021-12-20

B 2346-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 15 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film med en spellängd om 56 sekunder . Det hände den 15 juni 2021.)

Påföljd: Dagsböter 30 om 50 kr.

Kristianstad

2021-12-21

B 2485-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har fört in sina fingrar i slidan på Sekretess A som var 13 år gammal. Det hände vid minst tio tillfällen under perioden den 15 juli 2021 till den 22 augusti 2021.

2.1 Har tagit sekretess As hand, fört den till sitt kön och förmått henne att ta på honom. Sekretess A var 13 år gammal. Det hände vid minst fyra tillfällen under perioden den 15 juli 2021 till den 22 augusti 2021.

3. Har tryckt sig mot Sekretess As kropp och gjort samlagsliknande rörelser vid minst tio tillfällen. Sekretess A var 13 år gammal. Det hände under perioden den 15 juli 2021 till den 22 augusti 2021.)

Påföljd: Frikändes

Lund

2021-12-17

B 3183-20 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: 17 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med målsägande NN 1 som var 14 år. Det hände den 14 juni 2020, NN 1 deltog i samlaget som en följd av att han utövade våld i form av fasthållande av henne.)

Påföljd: Ungdomstjänst 50 timmar.

Malmö

2021-12-15

B 3498-21 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Våldtäkt mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 47 år)

(1.1 Har sexuellt ofredat Sekretess NN4, som då var 10 år eller 11 år, genom att via snapchat dels under perioden den 3 mars 2020 till den 30 mars 2021 :

– I fem olika konversationer skicka bilder till målsägande på erigerade könsorgan.

– I en konversation skicka en bild till målsägande förevisande ett samlag mellan en man och en kvinna och skriva följande text “älskar att vara pedofil”.

– I en konversation med målsägande skriva “är du kåt” och “ min söta 10 åriga pojke som är kåt”

– I en konversation med målsägande skriva “är en stor jävla pedofil” “kalla mig gärna peddo” “blir så kåt av det”

– I en konversation skicka pornografiska bilder till målsägande förevisande en naken kvinna.

De sexuella ofredandena har varit ägnade att väcka obehag och/eller kränka målsägandens sexuella integritet.

2.1 Har via en konversation i snapchat främjat och utnyttjat att sekretess NN4, som då var 10 eller 11 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han förmått Sekretess NN4 att filma sin mage och skicka bilden till honom. 

Det hände den 20 mars 2020.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess NN4, som då var 10 eller 11 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han förmått Sekretess NN4 att via snapchat vid 11 olika tillfällen fotografera sitt könsorgan och vid tre tillfällen fotografera sin stjärt och/eller analöppning och skickat till honom.

Det hände under perioden den 3 mars 2020 och den 30 mars 2021.

2.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 16, som då var 15 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han via snapchat förmått Sekretess 16 att onanera och skicka bild till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Det hände den 13 september 2020.

2.4 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess NN 7, som då var 13 år eller yngre, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han förmått Sekretess NN7, att via en chattapplikation vid två olika tillfällen fotografera sitt könsorgan och skicka bilderna till honom. Det hände under perioden 3 mars 2020 till den 30 mars 2021.

3.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess NN4, som då var 10 eller 11 år, genom att han förmått Sekretess NN4 att onanera och samtidigt filma detta via snapchat och skicka bilderna till honom. Det hände flera gånger mellan den 3 mars 2020 och 30 mars 2021.

3.2  Har genomfört en sexuell handling med Sekretess NN7, som då var 13 år,  genom att han förmått Sekretess NN7 att onanera och samtidigt filma detta via snapchat och skicka bilderna till honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 28 januari 2021.

4. Har genomfrört en sexuell handling med Sekretess 16, som då var 13 eller 14 år, genom att han förmått Sekretess 16 att föra in ett föremål i sin anal under tiden de haft ett videosamtal via chattapplikationen KIK, Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med samlag. Det hände någon gång mellan den 29 mars och den 31 juli 2019.

5. Har skildrat Sekretess NN4, Sekretess NN 16 och Sekretess NN 7 när det utfört de handlingar som framgår i åtalspunkterna ovan, skildrandet har bestått i att han i samband med att han mottagit bilderna filmat eller fotograferat av dem och sparat ner dem i sin mobiltelefon. Han har vidare spridit 33 bilder genom att han har delat dessa bilder via wickr samt innehaft 21965 barnpornografiska bilder och 216 barnpornografiska filmer. Det hände någon gång under perioden den 29 mars och den 30 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom de avsåg en särskilt stor mängd bilder/filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader, frikäns dock från våldtäkt mot barn x1, sexuellt övergrepp mot barn x1 och utnyttjande av barn för sexuell posering x2.

*****************************************************************

2021-12-16

B 12915-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft samlag med NN 1 som var 14 år. Målsäganden deltog inte frivilligt, vilket kommit till uttryck genom att hon verbalt uttryckt och med sitt kroppsspråk visat att hon inte ville delta samt att hon försökt att knuffa bort honom. Vidare har han brukat våld mot målsäganden genom att sära på hennes ben, ta tag i hennes hår och ta ett grepp om hennes hals. Det hände natten till den 31 oktober 2020.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

*****************************************************************

2021-12-20

B 5224-20 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har med hjälp av fildelningsprogram på internet spridit, eller i vart fall tillgängliggjort, 218 barnpornografiska bilder, varav 86 bilder har varit att betrakta som särskilt hänsynslösa eller grova. Det hände den 15 augusti 2019.

1.2 Har innehaft 298 barnpornografiska bilder, varav 145 varit att betrakta som särskilt hänsynslösa eller grova samt 27 barnpornografiska filmer, varav 23 har varit att betrakta som särskilt hänsynslösa eller grova. Det hände den 12 maj 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 50 om 70 kr.

Mora

2021-12-29

B 1205-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av  barn för sexuell posering x2.  3. Barnpornografibrott. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har genomfört ett oralt samlag med A genom att han förmått henne att suga på hans penis. A var 14 år. Den sexuella handlingen är jämförbar med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2019 och den 15 juni 2020.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med A genom att smeka målsäganden på underlivet och stoppa in ett finger i hennes vagina. A var under 15 år. Den sexuella handlingen är jämförbar med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 september 2018 och den 15 juni 2020. 

2.1 Har förmått och/eller utnyttjat att målsäganden A medverkat i sexuell posering varvid han filmat A i samband med gärningen i åtalspunkt 1, när hon hade hans penis i sin mun och när han sen han ejakulerat över målsägandens ansikte och mage. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2019 och den 15 juni 2020.

2.2 Har förmått och/eller utnyttjat att A medverkat i sexuell posering vid gärningen under åtalspunkt 5. A har härvid förmåtts dokumentera den sexuella handlingen och sända bilderna till honom via mobiltelefon. A var 14 år. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2019 och den 15 juni 2020.

3. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma A när hon hade hans penis i sin mun och hans sperma på sitt ansikte och sin mage. A var under 18 år. Det hände vid samma tillfälle som i åtalspunkt 1 och 2, någon gång mellan den 16 juni 2019 och den 15 juni 2020.

4. Har genomfört en annan sexuell handling med A genom att via videosamtal/chattsamtal/telefonsamtal förmå A att smeka sig själv på underlivet då hon stod naken i duschen, dokumentera det på video/bild till honom och sedan sända till honom. A var 14 år. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2019 och den 15 juni 2020.

Samt åtalad för: 1. Grovt förtal. 2. Grovt olaga integritetsintrång. 3. Olaga tvång. 4. våldtäkt.

1. Har, genom att göra bilder av A av sexuell karaktär tillgängliga via sociala medier på Instagram, spridit bilderna på A. Det hände mellan den 1 augusti 2021 och den 27 september 2021. Uppgifterna var sådana att de kunde förväntas utsätta A för andras missaktning. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till bildernas innehåll och då tillvägagångssättet för spridningen var ägnad att medföra allvarlig skada för målsäganden.

2. Har spridit bilder av sexuell karaktär på A till andra personer genom att göra bilderna tillgängliga via sociala medier på Instagram. Han har därigenom gjort intrång i A:s privatliv. Brottet är grovt med hänsyn till bildernas innehåll, då det avsett ett barn och då uppgifterna varit ägnade att medföra allvarlig skada för målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 27 september 2021.

3. Har tvingat A att ha tät kontakt med honom på telefon och sociala medier då han hotat henne med brottslig gärning, bestående i att han annars skulle lägga ut bilder på henne av sexuell karaktär i sociala medier. Det hände mellan den 1 augusti 2020 och den 31 augusti 2021.

4. Har genomfört en sexuell handling med målsäganden som inte medverkade frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han smekt målsäganden på underlivet och stoppat in ett finger i hennes vagina. Handlingen är jämförbar med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Det hände vid flera tillfällen mellan den 16 juni 2020 och den 31 maj 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

Nacka

2021-12-01

B 18-21 

Domslut: Sexuellt ofredande x4 (mot barn). (Åtalad: Man 54 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att kyssa målsäganden på munnen och försöka kyssa henne på munnen. Det hände den 14 augusti 2020.

1.2 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att ta på målsägandens rumpa och höft, trycka sin kropp mot hennes kropp, kyssa hennes mage och lägga sig över henne. Det hände den 15 augusti 2020.

1.3 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att väcka målsäganden genom att kyssa henne på munnen. Det hände någon gång mellan den 21 augusti 2020 och den 22 augusti 2020.

1.4 Har ofredat Sekretess A, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till målsäganden och däri frågat var hon vill älska, uppgett att han vill älska på ett plan och en film på en kvinna som onanerar. Meddelandena mottogs den 22 augusti 2020.

Den åtalade är styvfar till målsägande.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 60 om 300 kr.

*****************************************************************

2021-12-02

B 8809-20 

Domslutt: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(Har innehaft 664 barnpornografiska bilder, 212 grovt barnpornografiska bilder, 23 barnpornografiska filmer samt 10 grovt barnpornografiska filmer. Det hände den 4 december 2020.

Samt åtalad för: Ringa dopingbrott och falskt larm.)

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Norrköping

2021-12-08

B 3907-20 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn).  (Åtalad: Man 57 år)

(1. Har smekt över ryggen på ett sätt som förväntas kränka hennes sexuella integritet och rumpan samt klämt åt på rumpan på NN som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 juni 2019 på **** djurpark.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 590 kr.

*****************************************************************

2021-12-23

B 3766-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har innehaft och betraktat 12 bilder och 1 film med bampornografiskt innehåll varav 9 bilder och filmen är att bedöma som grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 9 oktober och den 17 november 2020.)

Påföljd: Frikänns.

Skaraborg

2021-12-20

B 1628-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft samlag med NN 6 som var 12 år gammal. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 december 2020 och den 31 mars 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård, särskild föreskrift: Ska genomgå vård och behandling i enlighet med den vårdplan som bifogas som bilaga 3 till domen. Ungdomstjänst 150 timmar.

*****************************************************************

2021-12-21

B 2927-20 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Har via internet och med hjälp av fildelning berett sig tillgång till och spridit två filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial . Det hände någon gång mellan den 20 mars 2018 och den 11 november 2018.

1.2 Har innehaft 8 bilder som bedöms som poseringsmaterial/barnpornografi, 12 filmer som bedöms som poseringsmaterial/barnpornografi samt 16 stycken filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grovt barnpornografiskt material. Det hände den 6 juli 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn särskilt föreskrift: ska genomgå den behandling som frivården kommer att föreslå. 

*****************************************************************

2021-12-30

B 3723-21 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x5. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 47 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med A som var fyra år. Han har naken gått in i duschen när målsäganden duschat och onanerat varvid han vidrörde målsägandens ben med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 27 september 2019 och den 15 april 2020.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med A som var fyra år. Han har onanerat och närmat sig målsäganden som satt vid ett bord varvid han vidrörde målsägandens rygg med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 27 september 2019 och den 15 april 2020.

1.3 Har genomfört en sexuell handling med A som var fem år. Han har onanerat och vidrört målsägandens mage med sitt kön samtidigt som han uppmanat henne att ta på hans kön. Det hände någon gång mellan den 15 april 2020 och den 4 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och att han missbrukat ett särskilt förtroende. 

1.4 Har genomfört en sexuell handling med A som var sex år. Han har onanerat framför målsäganden och uppmanat henne att ta på hans kön. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2021 och den 20 augusti 2021 i en stuga i ***** Stugby.

1.5 Har genomfört en sexuell handling med A som var sex år. Han har onanerat framför målsäganden och vidrört hennes pyjamas klädda mage med sitt kön. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2021 och den 20 augusti 2021 i en stuga i **** Stugby.

2. Har genomfört en sexuell handling, jämförlig med samlag, med A som var sex år. Det hände den 18 september 2021 på ett hotell. De sexuella handlingarna har bestått i att han smörjt in målsägandens ben och underliv, penetrerat hennes vagina med sitt finger samt onanerat och då vidrört barnets underliv med sitt kön.

Samt åtalad för: Misshandel på målsägande:

Har misshandlat A genom att ta ett tag runt hennes hals och hålla för hennes mun. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2021 och den 20 augusti 2021 på **** Stugby.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader, frikändes dock från grovt sexuellt ofredande mot barn x1 och misshandel.

Solna

2022-01-04

B 10010-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har med sina fingrar berört och penetrerat Sekretess As underliv. Sekretess A var 5 år vid gärningstillfällena. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 16 augusti 2021 till den 7 oktober 2021 på **** förskola. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att han utnyttjat sin ställning som förskolepersonal och/eller missbrukat det särskilda förtroende som det innebär.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

*****************************************************************

2021-12-15

B 3397-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit en barnpornografisk bild via Snapchat. Det hände den 25 juni 2020.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

Stockholm

2021-12-21

B 8896-20 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2 . 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat att sekretess A, då 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att uppmana målsäganden att för ersättning till honom överföra fotografier där målsäganden är lättklädd. Det hände den 14 maj 2019.

1.2 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden B, då 11 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att uppmana målsäganden att till honom översända fotografier och filmer där målsäganden är avklädd eller lättklädd. Det hände den 4 september 2020 över internet.

2. Har försökt främja eller utnyttja att sekretess C, då 12 år, ska utföra eller medverka i sexuell posering genom att mot ersättning uppmana målsäganden att till honom skicka fotografier och filmer där målsäganden är avklädd eller lättklädd. Det hände den 4 september 2020 över internet.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x3.)

Påföljd: Skyddstillsyn särskild föreskrift: Ska genomgå behandling i enlighet med vad Frivården bestämmer.

*****************************************************************

2021-12-29

B 11968-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 15 år.)

(Har mot målsäganden NN 4:s uttryckliga vilja och med visst betvingande våld förmått målsäganden att utföra oralsex på honom, penetrerat målsägandens könsorgan med sina fingrar samt utfört ett vaginalt samlag med målsäganden som var 14 år. Våldet har bestått i att han dragit i målsägandens armar för att få upp henne från golvet, knuffat ner målsäganden på sängen, tryckt målsägandens huvud mot sitt kön och penetrerat målsägandens könsorgan hårt och aggressivt. Det hände den 3 augusti 2021) 

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar.

Södertörn

2021-12-01

B 13719-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft 102 barnpornografiska bilder och 24 barnpornografiska filmer, varav 45 bilder och 19 filmer bedömts vara särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial. Den hände den 9 februari 2021.

Har därtill spridit 21 barnpornografiska filmer, varav 19 filmer bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial, genom att dela materialet via applikationen Whatsapp. Det hände vid flera tillfällen mellan den 23 maj 2020 och den 3 februari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bilder och filmer skildrat verkliga övergrepp, barnen varit särskilt unga samt har utsatts för penetreringar och kränkande behandling. Vidare har spridning av grovt övergreppsmaterial skett, bland annat i en gruppchatt bestående av flera deltagare.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

*****************************************************************

2021-12-22

B 4822-20 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x9. 2. Sexuellt ofredande x6 (mot barn). 3. Våldtäkt mot barn.  4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Barnpornografibrott x4. 6. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 7. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat bild på sin delvis avklädda kropp. Det hände den 17 september 2019.

1.2 Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat bild på sin helt eller delvis avklädda kropp och rumpa. Det hände den 30 september 2019.

1.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat en film på sin rumpa. Det hände den 22 oktober 2019.

1.4 Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat en bild på sin nakna rumpa och underliv. Det hände den 19 november 2019.

1.5 Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat en film på sin helt eller delvis nakna kropp, rumpa och underliv. Det hände den 24 november 2019.

1.6 Har främjat och utnyttjat målsäganden F, som var 10 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Instagram skickat bilder på sin kropp och helt eller delvis nakna rumpa. Det hände mellan den 22 februari 2021 och den 2 mars 2021.

1.7 Har främjat och utnyttjat målsäganden B, som var 10 år vid tillfället, att medverka i sexuella poseringar då målsäganden till honom via Instagram skickat filmer där hon visar sin helt eller delvis nakna kropp, underliv och rumpa samt smeker sin kropp. Det hände den 8 april 2021.

1.8 Har främjat och utnyttjat målsäganden B, som var 10 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Instagram skickat bild och film på sin helt eller delvis nakna rumpa. Det hände den 22 maj 2021.

1.9 Har främjat och utnyttjat målsäganden H, som var 9 år vid tillfället, att medverka i sexuella poseringar då målsäganden till honom via Instagram skickat bilder och filmer på sin helt eller delvis nakna kropp, underliv och rumpa. Det hände den 10 maj 2021.

2.1 Har ofredat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Snapchat skriva meddelanden med sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 17 september 2019.

2.2 Har ofredat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Snapchat till målsäganden skicka en eller flera filmer där han visar sitt nakna kön och tillfredsställer sig själv sexuellt samt skriva meddelanden med sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 19 september 2019.

2.3 Har ofredat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Instagram skriva meddelanden med sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 26 november 2019.

2.4 Har ofredat målsäganden G, som var 9 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Instagram skriva meddelanden med sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 19 december 2020.

2.5 Har ofredat målsägandena E och F, som var 10 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att via Instagram skriva meddelanden med sexuell innebörd till målsägandena. Det hände mellan den 22 februari 2021 och den 2 mars 2021.

2.6 Har ofredat målsäganden B, som var 10 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Instagram skriva meddelanden av sexuell innebörd till målsäganden. Det hände den 8 april 2021.

3. Har under en pågående chattkonversation via Snapchat förmått målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen med en penna eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört handlingen och skickat filmerna till honom. Det hände den 19 september 2019.

4. Har främjat och utnyttjat målsäganden C, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden till honom via Snapchat skickat filmer där hon visat upp sin helt eller delvis nakna kropp och underliv samt genomfört den sexuella handlingen i åtalspunkten 1.3. Det hände den 19 september 2019.

Brottet bör bedömas som grovt då det varit en del i ett systematiskt utnyttjande av målsäganden och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till hennes låga ålder och karaktären av poseringen.

5.1 Har skildrat målsäganden i barnpornografisk film och bild genom att under pågående konversation via Snapchat med en skärminspelningsfunktion filma och ta bilder av material som målsäganden skickat till honom. Det hände mellan den 17 september 2019 och den 24 november 2019.

5.2 Har skildrat målsäganden i barnpornografisk film och bild genom att under pågående konversation via Instagram med en skärminspelningsfunktion filma och ta bilder av material som målsäganden skickat till honom. Det hände mellan den 8 april 2021 och den 22 maj 2021.

5.3 Har skildrat målsäganden i barnpornografisk bild och film genom att under pågående konversation via Instagram med en skärminspelningsfunktion filma och ta bilder av material som målsäganden skickat till honom. Det hände den 10 maj 2021.

5.4 Har skildrat ett barn i barnpornografisk bild och film genom att med en skärminspelningsfunktion filma och ta bilder av material som skickats till honom under en pågående chattkonversation med barnet. Det hände mellan den 11 januari 2021 och den 19 januari 2021.

6.1 Har försökt att främja och utnyttja målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering genom att uppmana henne att via Instagram skicka bilder på sin helt eller delvis nakna rumpa. Det hände den 26 november 2019. Fara för att brottets fullbordan har förelegat.

6.2 Har försökt att främja och utnyttja målsäganden D, som var 9 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering genom att uppmana henne att via Instagram skicka bilder på sin rumpa. Det hände mellan den 18 december 2020 och den 19 december 2020. Fara för att brottets fullbordan har förelegat.

6.3 Har försökt att främja och utnyttja målsägandena E och F, som var 10 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering genom att uppmana dem att via Instagram skicka bilder på sina helt eller delvis nakna kroppar och rumpor. Det hände mellan den 22 februari 2021 och den 2 mars 2021.

7. Har innehaft följande barnpornografiska filmer och bilder. Det hände fram till den 1 juni 2021. Han har innehaft totalt:

 – 113 176 barnpornografiska bilder.

 – 1 504 barnpornografiska filmer

6 576 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

797 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.) 

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader.

Umeå

2021-12-29

B 2096-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 6 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag, med NN 11 som var 14 år och inte deltog frivilligt. Det hände natten mot den 22 juli 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag då han fört in sina fingrar i NN 11:s underliv.

Samt åtalad för: Våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.)

Påföljd: Ungdomsvård, särskild föreskrift: Ska genomföra och fullfölja insatsen i det ungdomskontrakt som bifogas domen som bilaga 1. Ungdomstjänst 60 timmar.

Uppsala

2021-12-13

B 5747-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft samlag med NN 4 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Det hände den 9 juni 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar.

*****************************************************************

2021-12-17

B 3775-18 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. 3. Grov våldtäkt mot barn x6. 4. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat att NN 1, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ta sju nakenbilder och/eller lättklädda bilder på målsägande. Det hände vid sju tillfällen mellan den 28 augusti 2013 och 12 december 2017.

2.1 Har med sin hand på målsägandens penis onanerat på NN1 som är född 2003 (10 år). Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2013.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han missbrukat ett särskilt förtroende inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

2.2 Har med sin hand på målsägandens penis onanerat på NN1 som är född 2003 (10 år). Det hände mellan den 24 juli 2015 och den 1 augusti  2015.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han missbrukat ett särskilt förtroende inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

2.3 Har förmått NN 1, född 2003, att i hans närvaro onanera med en sexleksak samtidigt som åtalade onanerade på sig själv. Det hände den 17 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han missbrukat ett särskilt förtroende inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

2.4 Har förmått målsäganden NN 1, född 2003, att i hans närvaro onanera på sig själv samt med sin hand på målsägandens penis onanerat på målsägande. Det hände vid ett stort antal tillfällen utöver tillfällena ovan mellan den 1 januari 2013 och den 1 juni 2018.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han missbrukat ett särskilt förtroende inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

3.1 Har förmått NN 1 som är född 2003, att i hans närvaro onanera på sig själv samt utfört oralsex på NN1 genom att ta målsägandens penis i sin mun. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2014, troligen strax innan den 24 november. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet. 

3.2 Har förmått NN 1 som är född 2003, att i hans närvaro onanera på sig själv samt utfört oralsex på NN1 genom att ta målsägandens penis i sin mun samt med handen på målsägandens penis onanerat på NN1. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2016 och troligen den 12 november. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet.

3.3 Har förmått NN 1 född 2003 att genomföra ett analt samlag med honom, utfört oralsex på NN 1 genom att ta målsägandens penis i sin mun samt förmått NN 1 att i hans närvaro onanera på sig själv. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 juni 2018. 

Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet.

3.4 Har förmått NN 1, född 2003 att genomföra ett analt samlag med honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 juni 2018.

Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet.

3.5 Har förmått NN 1, född 2003 att genomföra ett analt samlag med honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 juni 2018.

Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet.

3.6 Har utfört oralsex på NN 1, född 2003, genom att ta målsägandens penis i sin mun. Det hände vid ett stort antal tillfällen utöver tillfällena ovan mellan 1 januari 2013 och den 1 juni 2018. 

Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt då han med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet och råhet.

4.1 Har innehaft 473 barnpornografiska bilder. Innehavet ägde rum mellan den 8 juni 2018 och den 15 juni 2018.

4.2 Har skildrat barn i 43 barnpornografiska bilder (på målsägande NN1) samt därutöver innehaft 76 barnpornografiska bilder, varav 23 bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 7 september 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering mot målsägande:

Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 1s kön när NN1 befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 8 augusti 2017 eller strax dessförinnan.)

Påföljd: Fängelse 10 år. Frikänns dock från grov våldtäkt mot barn x1, grovt sexuellt övergrepp mot barn x1 och kränkande fotografering. Ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering avskrivs.

Vänersborg

2021-12-28

B 3387-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 46 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med A, som vid tillfället var 17 år. A har stått under hans fostran eller haft ett liknande förhållande till honom, då han under flera års tid bott tillsammans med A och hennes mamma och han har efter detta fortsatt att regelbundet ha umgänge med A samt förse henne med kläder och saker. Han har därvid klätt av A – trots att hon uttalat att hon inte ville ha samlag samt utdelat slag mot honom – och genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände mellan den 1 oktober 2020 och den 31 december 2020

1.2 Har haft vaginalt samlag med A, som vid tillfället var 17 år. A har stått under hans fostran eller haft ett liknande förhållande till honom, då han under flera års tid bott tillsammans med A och hennes mamma och han har efter detta fortsatt att regelbundet ha umgänge med A samt förse henne med kläder och saker. Han har därvid – trots att A sagt att hon inte velat – klätt av henne och genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 30 april 2021.

1.3 Har haft vaginalt och oralt samlag med A, som vid tillfället var 17 år. A har stått under hans fostran eller haft ett liknande förhållande till honom, då han under flera års tid bott tillsammans med A och hennes mamma och han har efter detta fortsatt att regelbundet ha umgänge med A samt förse henne med kläder och saker. Han har därvid – trots att A sagt att hon inte velat – tagit av A hennes byxor och genomfört ett vaginalt samlag samt också tagit tag om hennes hår och tryckt ner hennes huvud mot sin penis och därigenom förmått henne att utföra ett oralt samlag. Det hände mellan den 1 februari 2021 och den 30 april 2021.

Samt åtalad för: Våldtäkt och ofredande.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader.

*****************************************************************

2021-12-30

B 3687-21 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1.1 Har haft analt samlag med målsägande A som var tio år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 14 november 2020 och den 31 augusti 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder och relationen mellan hans och målsägande A. 

1.2 har penetrerat målsägande A som var tio år med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände vid ett tillfälle mellan den 4 september 2021 och den 5 september 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder och relationen mellan hans och målsägande A.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Värmland

2021-12-30

B 2286-19 

Domslut: Sexuellt övergrepp. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 4 som var 14 år. Han har med sina fingrar berört och penetrerat underlivet på NN 4, tagit på hennes bröst och tagit hennes hand och lagt den på sitt skrev. Det hände den 14 maj 2019. Han har utnyttjat NN 4:s svårigheter att värja sig samt inte deltog frivilligt.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Västmanland

2021-12-13

B 1568-19

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 94 bilder och 22 filmer, varav 76 bilder och 21 filmer utgör särskilt hänsynslöst material. Det hände den 15 mars 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Ska dels underkasta sig den alkoholavvänjande behandling som frivården bestämmer, dels genomgå behandlingsprogrammet Seif.  

Växjö

2021-12-15

B 275-20 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande x3. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har genom att fråga NN1, som var 13 år, om han kunde skicka en bild på sitt könsorgan eller sin rumpa, försökt främja att NN1 skulle medverka i sexuell posering. Det den 30 december 2019. Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas.

2.1 Har ofredat NN2, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN2 sexuella integritet, genom att ställa frågor om han onanerat på sig själv eller annan. Det hände mellan den 14 oktober och den 14 januari 2020.

2.2 Har ofredat NN3 som var 14 år på ett sätt som kunde förväntas kränka NN3 sexuella integritet, genom att skicka en video där någon onanerar. Det hände den 13 januari 2020.

2.3 har ofredat NN4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN4s sexuella integritet, genom att fråga om han kunde skicka bild på sitt könsorgan samt själv skicka bild på ett könsorgan. Det hände någon gång mellan den 10 januari 2020 och den 11 januari 2020.

Samt åtalad för: Olaga hot mot NN4:

Har hotat NN4 genom att skriva att han skulle döda NN4 om han berättade för någon. Det hände någon gång mellan den 10 januari 2020 och den 11 januari 2020. Hotet var sådant att NN4 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till person.)

Påföljd: Dagsböter 140 om 100 kr. Frikänns dock från sexuellt ofredande x2 och olaga hot.

Tidigare dömd: Dömdes den 13 september 2017 av Växjö tingsrätt (mål B 2876-16) till tre års fängelse för kränkande fotografering, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott. Han blev villkorligt frigiven med en återstående strafftid på ett år och prövotiden gick ut den 20 mars 2020.

Ystad

2021-12-13

B 2145-20 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försökt till våldtäkt mot barn. (Åtalad: 17 år)

(1. Har genomfört sexuella handlingar som är jämförliga med samlag vid upprepade tillfällen med NN 4, som var under 15 (var 7 eller 8 år vid dessa tillfällen samt placerad i samma familjehem som den åtalde.). Han har härvid vid flertal tillfällen stoppat sina fingrar i målsägandens underliv. Han har vidare vid ett flertal tillfällen utfört oralsex på målsäganden. Det hände mellan den 10 juni 2019 och den 20 juni 2020.

2. Har försökt genomföra en sexuell handling som är jämförlig med samlag med NN 4, som var under 15 år gammal (var 7 eller 8 år vid dessa tillfällen, samt placerad i samma familjehem som den åtalade.). Han har härvid försökt penetrera målsägandens anus med sin penis. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2019 och den 20 juni 2020. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas.)

Påföljd: Ungdomsvård.

Ångermanland

2021-12-16

B 2499-21 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har på sin mobiltelefon innehaft två barnpornografiska filmer, vilka bedömts innehålla grovt barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 23 september 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

*****************************************************************

2021-12-23

B 1880-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har innehaft stycken 997  barnpornografiska bilder och 29 barnpornografiska filmer. 170 stycken bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst/grovt material samt 14 filmer om totalt 42 minuter och 54 sekunder har bedömts som särskilt hänsynslöst/grovt material. Det hände den 25 augusti 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet innehåller bilder och filmer där dels barn penetreras av vuxna personer, dels utför orala handlingar på vuxna personer. Barnen utsätts även för spermaliknande vätska på sina kroppar. 

2.1 Har vid okänt antal tillfällen, men i vart fall en gång i månaden, med målsäganden MB, som var under 15 , genomfört samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Det hände under tiden mellan den 1 januari 2010 och den 2 november 2019. 

De sexuella handlingarna har bestått i att han dels fört in sin penis i MB:s anal dels förmått MB att onanera åt honom.

2.2 Har vid flera tillfällen, i vart fall en gång i månaden, med MB, som var 15-17 år och avkomling till honom, genomfört samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. De sexuella handlingarna har bestått i att han dels fört in sin snopp i MB:s anal dels förmått MB att onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 3 november 2019 och den 13 juni 2021.

Brottsligheten har i nu aktuellt fall utövats återkommande och systematiskt. Sekretess MB, som i vart fall inte var äldre än 7 år när övergreppen började, har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation, där hon inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen som pågick under minst 10 års tid.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2 mot målsägande och misshandel.

1.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat MB när MB befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 2 augusti 2019.

1.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat MB när MB befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 24 juni 2020. )

Påföljd: Fängelse 10 år.

*****************************************************************

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *