Sponsorer

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handlar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas 3  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

Attunda

2021-11-09

B 5310-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 103 barnpornografiska bilder och 2 barnpornografiska filmer. 87 bilder och båda filmerna har klassificerats som särskilt hänsynslösa eftersom de skildrar särskilt unga barn som utsätts för en särskilt hänsynslös behandling. Det hände från okänd tidpunkt fram till den 5 maj 2020.)

Påföljd: Ungdomsvård Särskild föreskrift: Ska följa ungdomskontraktet i domsbilaga 1.

Borås

2021-11-22

B 1389-21 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 85 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling, som är jämförlig med samlag, med NN, född 2008 (2 år). Den sexuella handlingen bestod i att han fört in sitt/sina finger/fingrar i NN:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni och den 30 november 2019 i NN:s mormors bostad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, med hänsyn till målsägandens låga ålder, att det skett i en miljö där målsäganden borde kunna känna sig trygg och fredad samt att det innefattat ett förtroendemissbruk.

2. Har vid ett stort antal tillfällen sexuellt berört NN, född 2008, genom att med sin hand vidröra och smeka NN på benen, mellan benen, på höften och på underlivet utanpå kläderna. Det hände mellan den 1 januari 2017 och den 12 januari 2020.

3. Har genomfört sexuella handlingar med NN, född 2008, genom att vid ett flertal tillfällen vidröra och smeka NN:s underliv innanför kläderna med sina händer. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 12 januari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepade tillfällen och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, med hänsyn till målsägandens låga ålder, att det skett i en miljö där målsäganden borde kunna känna sig trygg och fredad att han är att betrakta som närstående till målsägande samt fått innefattat ett förtroendemissbruk.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

Södertörn

2021-11-26

B 14617-21  

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har innehaft 36 st bilder innehållande skildring av barn i pornografisk bild. Av dessa har 12 stycken bilder bedömts som särskilt hänsynslösa. Det hände den 30 augusti 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskilt föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården finner lämplig.

 

********************************************************************

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *