Sponsorer

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 49  åtal i tingsrätter och 12 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 1585-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 83 år)

(Har ofredat NN1, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet, genom att krama henne, pussa henne på kinderna och munnen, beröra hennes könsorgan, tvinga henne att beröra hans könsorgan samt uttala att de ska ligga eller liknande uttalanden med sexuell innebörd. Det hände den 23 augusti 2023.) 

B 229-24 1. Våldtäkt mot barn x5. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år) 

(1.1 Har haft oralt och vaginalt samlag med NN 3 som vid tillfället var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 4 augusti 2023 och den 5 augusti 2023. 

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som vid tillfället var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2023 och den 30 juni 2023.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 17 juni 2022 och den 3 augusti 2023.

1.4 Har haft oralt och vaginalt samlag med NN 3 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 17 juni 2022 och den 3 augusti 2023.

1.5 Har med fingrar penetrerat underlivet på NN 3 som vid tillfället var under 15 år. Handlingen är jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 17 juni 2022 och den 3 augusti 2023.

2. Har innehaft barnpornografiska bilder. Det hände den 26 december 2023.)

Attunda

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Blekinge

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera. 

Borås

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 879-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit eller på annat sätt för annan tillgängliggjort barnpornografiska bilder i form av 2 rörliga filmer på 47 respektive 42 sekunder utvisande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 18 juli 2023.)

Eksjö

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 25-24 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har innehaft barnpornografiskt övergreppsmaterial i form av 400 bilder och 39 filmer. Det hände den 9 februari 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 220 stycken av bilderna och 34 stycken av filmerna skildrar barn som är särskilt unga och som utsätts för våld/tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Eskilstuna

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 21

B 1274-23 Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har haft vaginala samlag med MA som var under 15 år. Det hände den 27 juni 2022.

1.2 Har haft vaginala, anala och orala samlag med MA som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 5 juli 2022 och den 7 juli 2022.

1.3 Har haft vaginala, anala och orala samlag med MA som var under 15 år. Det hände vid flera tillfällen mellan den 16 september 2022 och den 17 september 2022.)

Vecka 22

B 1392-21 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med A som var under 15 år. Han har berört/smekt hennes kön med sin hand. Det hände den 14 april 2021 i en bil. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling med A som var under 15 år. Han har berört/smekt hennes kön med handen. Det hände den 15 april 2021 i en bostad.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar med A. A var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han smörjt henne på nedre delen av magen och klämt och tryckt på hennes skinkor. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 april 2021 till den 14 april 2021 i en bostad.

2.1 Har utnyttjat/förmått att A, som var under 15 år, medverkat i sexuell posering genom gärningarna mot A, åtalspunkt 3, som han dokumenterat på sin mobiltelefon. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 april 2021 till den 14 april 2021.

2.2 Har utnyttjat/förmått att A medverkat i sexuell posering. A var under 15 år. Den sexuella poseringen har bestått i ohöljd exponering av hennes underliv och stjärt. Det hände vid ett annat tillfälle någon gång mellan den 1 april 2021 och den 14 april 2021.

3.1 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att dokumentera gärningarna mot A, åtalspunkten 1.3-2.1, med sin mobiltelefon. A var under 18 år. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 april 2021 till den 14 april 2021.

3.2 Har skildrat A i barnpornografisk bild genom att dokumentera gärningen i åtalspunkt 2.2 med hjälp av sin mobiltelefon. A var under 18 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 14 april 2021. 

3.3 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att han ändrat/manipulerat barnpornografiskt bildmaterial med A och lagt in bild på sitt eget kön i bilden, varvid han skapat en ny barnpornografisk bild. A var under 18 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 16 april 2021.) 

Gotland

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 74-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har berett sig tillgång till och innehaft barnpornografiska bilder och filmer (1087 filer). Det hände någon gång mellan den 8 maj 2017 och den 3 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor mängd bilder/filmer (263 bilder och 83 filmer) utgörs av barn som utsätts för våld eller tvång och/eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. .) 

Gällivare

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Gävle

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Göteborg

Vecka 21

B 1036-24 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Barnpornografibrott. 5. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har tagit kontakt med Målsägande 1 (sekretess) som var 12 år gammal, via appen Snapchat och utnyttjat henne till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta lättklädda/nakna bilder och filmer på sig själv och sedan skicka bilderna och filmerna till honom. Han har vid kontakten med målsäganden hotat att sprida bilderna och filmerna vidare om hon inte fortsätter skicka bilder och filmer till honom. Han har varit medveten om att målsäganden var under 15 år. Brottet är att betrakta som grovt eftersom han hänsynslöst utnyttjat barnet genom att hota med att sprida materialet vidare om hon inte fortsätter skicka bilder och filmer till honom samt att barnet endast var 12 år gammalt vid tiden för brottet. Han begick gärningarna med uppsåt. Det hände någon gång mellan den 10 augusti 2023 och den 31 augusti 2023.

1.2 Har tagit kontakt med målsägande 2 (sekretess), född i september 2010, via appen Snapchat. Han har utnyttjat henne till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta lättklädda/nakna bilder på sig själv och sedan skicka bilderna till honom. Han har vid kontakten med målsäganden hotat att sprida bilderna vidare om hon inte fortsätter skicka bilder till honom. Han har varit medveten om att målsäganden var under 15 år. 

Brottet är att betrakta som grovt eftersom han hänsynslöst utnyttjat barnet genom att hota med att sprida bilderna på målsägande 2 vidare om hon inte fortsatte att skicka bilder till honom samt att barnet endast var 13 år gammalt vid tiden för brottet. Det hände den 18 december 2023.

2. Har via appen Snapchat förmått Målsägande 1 (sekretess), som var 12 år gammal, att genomföra sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att han förmått målsägande 1 att penetrera sig själv i underlivet. Den sexuella handlingen var med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Målsägande 1 blev också förmådd att filma händelsen och skicka filmen/filmerna till honom. Han har vid kontakten med målsäganden hotat att sprida bilder och/eller filmer vidare om hon inte fortsätter skicka bilder och filmer till honom. Det hände den 30 augusti 2023. 

3. Har förmått målsägande 1 (sekretess) att genomföra sexuell handling. Den sexuella handlingen bestod i att målsägande 1 vidrörde sitt nakna underliv med sin hand och blev förmådd att filma händelsen och skicka till honom. Målsägande 1 var 12 år gammal vid tiden för gärningen. Han har vid kontakten med målsäganden hotat att sprida bilder och/eller filmer vidare om hon inte fortsätter skicka bilder och filmer till honom. Brottet skedde den 24 augusti 2023.

4. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att ha förmått målsägande 2 som var 13 år gammal att fotografera sin nakna överkropp och sedan förmått målsäganden att skicka bilden till honom. Den aktuella bilden påträffades i hans mobiltelefon. Det hände den 18 december 2023.

5. Har tagit kontakt med målsägande 3 (sekretess), född i maj 2010, via appen Snapchat. Han har utnyttjat målsäganden till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta lättklädda bilder på sig själv och sedan skicka bilderna till honom. Han har varit medveten om att målsäganden var under 15 år. Det hände den 15 januari 2024.)

Vecka 22

B 604-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 67 år)

(Har innehaft 11 barnpornografiska bilder, varav 7 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 12 maj 2023.

Samt åtalad för: Brott mot vapenlagen.)

Halmstad

Vecka 21

B 3279-23 Fortsättning från vecka 20.

Vecka 22

B 3279-23 Fortsättning från vecka 21.

Haparanda

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 21

B 2375-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har skildrat NN 5, som var 16 år och befunnit sig i ett berusat tillstånd, i 3 stycken barnpornografiska filmer. Det hände någon gång den 9 april 2023.

1.2 Har innehaft 262 barnpornografiska bilder varav 99 stycken bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 9 april 2023.) 

Vecka 22

B 9006-23 Sexuellt utnyttjande av barn x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 20 oktober 2023 och den 13 december 2023. 

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 10 november 2023 och den 19 december 2023.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände den 20 december 2023.) 

Hälsingland

Vecka 21

Inget att rapportera. 

Vecka 22

B 267-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1.1 Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst. Det hände den 30 november 2022.

1.2 Har ofredat NN 1, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst och utanpå hennes trosor. Det hände den 30 november 2022.) 

Hässleholm

Vecka 21

B 157-23 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har haft samlag med NN 2 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 21 oktober 2011 och den 22 oktober 2011.

1.2 Har vid flera olika tillfällen haft dels vaginalt samlag med NN 2, dels med NN 2 genomfört en annan en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att NN 2 utfört oralt samlag på honom. NN 2 var vid gärningarna under 15 år. Det hände flera tillfällen mellan den 1 oktober 2011 och den 28 december 2011.

Samt åtalad för: 1. Sexuellt ofredande x2. 2. Våldtäkt. )

Vecka 22

B 157-23 Fortsättning från vecka 21.

Jönköping

Vecka 21

Inget att rapportera. 

Vecka 22

B 20-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 55 år)

(Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han vidrört målsägandens könsorgan. Det hände någon gång mellan den 15 september 2021 och den 15 oktober 2021.)

Kalmar

Vecka 21

B 4841-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har penetrerat målsäganden A:s underliv med sina fingrar samt förmått A att utföra oralsex på honom. Målsäganden A var 12-13 år gammal. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 juni 2023 och den 30 september 2023.

2. Har ofredat A, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka As sexuella integritet, genom att skicka könsfilmer, och filmer med sexuell innebörd, till henne. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 oktober 2023 och den 5 november 2023.)

B 4998-22 Obs! 2 åtalade.

Man 1, 36 år: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 3. Sexuellt ofredande mot barn x4. 4. Sexuellt ofredande (mot barn). 5. Barnpornografibrott x2.

(1. Har tagit Sekretess Bs hand och lagt hennes hand på sin erigerade penis, varefter han lagt sin hand på hennes hand och fört hennes hand upp och ned längs med sin penis. Sekretess B var under 15 år. Det hände när Sekretess B låg och sov den 10 juni 2021. 

Han dokumenterade det sexuella övergreppet mot sekretess B på film och bilder.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende och brottet med hänsyn till tillvägagångssättet och barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Som försvårande omständigheter ska beaktas att den tilltalade utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende och att brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.

2.1 Har berört Sekretess Bs underliv med sina fingrar/händer utanpå sovkläderna. Sekretess B var under 15 år. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 20 november 2018 och den 31 december 2023.

Som försvårande omständigheter ska beaktas att den tilltalade utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende och att brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.  

2.2 Har med sina händer och fingrar berört Sekretess Ds underliv utanpå kläderna. Sekretess D var under 15 år. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 september 2018 och den 31 augusti 2021.

Som försvårande omständigheter ska beaktas att den tilltalade utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende och att brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. 

3.1 Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att under en bilfärd med sin hand beröra hennes lår och klämma till samt föra handen längs med hennes lår i riktning mot hennes underliv. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 juni 2023 och den 31 augusti 2023.

3.2 Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att med sina händer beröra och klämma på Sekretess Bs bröst utanpå kläderna. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 juni 2023 och den 31 augusti 2023 på restaurang ****. 

3.3 Har ofredat Sekretess C, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Cs sexuella integritet, genom att under en bilfärd med sin hand beröra hennes lår och föra handen längs med hennes lår i riktning mot hennes underliv. Det hände mellan den 1 juni 2023 och den 31 augusti 2023.

3.4 Har ofredat Sekretess C, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Cs sexuella integritet, genom att stå bakom henne och beröra hennes kropp genom att hålla en hand om hennes bröst och en hand på hennes underliv, utanpå kläderna. Det hände mellan den 1 juni 2023 och den 31 augusti 2023 på restaurang ****.

4. Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess Bs sexuella integritet, genom att skicka en penisbild till henne. Det hände vid ett tillfälle mellan den 20 november 2018 och den 19 november 2019.

5.1 Har skildrat barnet Sekretess B i tre barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film, med en speltid om 35 sekunder. Bilderna och filmen utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn. Det hände den 10 juni 2021.

5.2 Har innehaft och/eller betraktat 20 barnpornografiska filer som han berett sig tillgång till, varav 18 filer är bilder och 2 filer är filmer, med en total speltid om 1 minut och 9 sekunder. Båda filmerna och 17 av bilderna utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn. Det hände mellan den 5 augusti 2020 och den 16 januari 2024.)

Man 2, 25 år: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(Har med sina händer och fingrar berört Sekretess Ds underliv under kläderna på bara huden. Sekretess D var under 15 år. Det hände vid ett 10-tal tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 1 juni 2022. 

Brotten ska bedömas som grova eftersom han är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende och brotten med hänsyn till tillvägagångssättet och barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

Som försvårande omständigheter ska beaktas att den tilltalade utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende och att brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.) 

Vecka 22

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 21

Inget att rapportera. 

Vecka 22

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 21

Inget att rapportera. 

Vecka 22

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 295-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och/eller betraktat barnpornografiska filer i form av 54 stycken bilder och 2 stycken filmer med en total speltid om ca 1 minuter och 9 sekunder som är att betrakta som övergreppsmaterial samt 70 bilder och 6 filmer med en total speltid om ca 4 minuter och 3 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände i vart fall från den 1 november 2022 på Internet, Sverige till den 9 maj 2023. Atef Mohammad Fandi har vidare spridit 7 stycken barnpornografiska filmer, varav 5 stycken filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 2 stycken filmer är att betrakta som övergreppsmaterial. Det hände den 20 mars 2023.) 

Lund

Vecka 21

B 4355-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har ofredat NN 5, som var omkring 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5s sexuella integritet, genom att via Snapchat skriva till henne att hon är porrig när hon dansar, och att hon retas. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 13 maj 2023.

1.2 Har ofredat NN 5, som var omkring 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5s sexuella integritet, genom att skicka en bild till henne föreställandes hans egna nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 13 maj 2023.)

Vecka 22

B 5143-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har via sociala medier försökt förmå NN1, NN2 och NN3, som samtliga var under 15 år, att utföra eller medverka till sexuell posering genom att uppmana dem att ta bilder av sexuell karaktär, såsom att ta bilder på målsägandenas rumpor, hur målsägandena skulle hålla i ett könsorgan, målsägandenas troskant och bilder när målsägandena ligger på sängen samt när målsägandena pussas. Det hände den 28 december 2022.

 Fara för brottets fullbordan har förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

1.2 Har via sociala medier försökt förmå NN1 och NN4, som båda var under 15 år, att utföra eller medverka till sexuell posering genom att uppmana dem att ta bilder av sexuell karaktär, så som helkroppsbilder samt när de ”putar” med läpparna. Det hände den 4 mars 2023. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

2.1 Har ofredat NN1, NN2 och NN3, som samtliga var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att bl.a. fråga målsägandena om de har ”fått hår där nere”, ”vem har snyggast röv” och vad deras trosstorlek är. Det hände den 28 december 2022.

2.2 Har ofredat NN1 och NN4, som båda var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att fråga om deras trosstorlek samt fråga om de vill se hans kön. Det hände den 4 mars 2023.)

B 1802-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: 19 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att NN 1, som var 15 år, utfört och medverkat i sexuella poseringar genom att förmå henne att fotografera och filma sig själv samt därefter till honom via Snapchat skicka bilder och videoklipp på sina nakna bröst, vissa när hon klämde på brösten, samt på sin till viss del nakna rumpa. Poseringarna har varit ägnade att skada NN 1:s hälsa och utveckling eftersom han har erbjudit ersättning och pengar för poseringarna. Det hände mellan den 11 januari 2022 och den 6 februari 2022.

1.2 Har främjat och utnyttjat att NN 11, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuella poseringar genom att förmå henne att fotografera och filma sig själv samt därefter till honom via Snapchat skicka bilder och videoklipp på sina nakna bröst, vissa med en dildo mellan brösten. Han har erbjudit målsäganden pengar för de sexuella poseringarna. Det hände mellan den 1 juni 2022 och den 30 juli 2022.

2.1 Har försökt främja och utnyttja NN 1, som var 15 år, att utföra sexuella poseringar genom att försöka förmå henne att fotografera och filma sig själv och därefter till honom via Snapchat skicka nakenbilder och videoklipp på sin nakna kropp. Poseringarna har varit ägnade att skada NN 1:s hälsa och utveckling eftersom han har erbjudit ersättning och pengar för poseringarna. Det hände mellan den 7 februari 2022 och den 14 mars 2022.

Gärningen har inte fullbordats eftersom NN 11 inte skickade mer material och polisanmälde saken. Det fanns dock en fara för att brottet skulle fullbordats. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han uppvisat ett hänsynslöst utnyttjande av NN 1 genom att kräva ytterligare bilder och filmer av hennes nakna kropp och hotat med att han annars avsåg att dela tidigare skickade bilder och filmer på sociala medier.

2.2 Har försökt främja och utnyttja NN 11, som var under 15 år, att utföra sexuella poseringar genom att försöka förmå henne att fotografera och filma sig själv och därefter till honom via Snapchat skicka nakenbilder och videoklipp på sin nakna kropp . Det hände den 15 augusti 2022.

Gärningen har inte fullbordats eftersom NN 11 inte skickade mer material och polisanmälde saken. Det fanns dock en fara för att brottet skulle fullbordats. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han uppvisat ett hänsynslöst utnyttjande av NN 1 genom att kräva ytterligare bilder och filmer av hennes nakna kropp och hotat med att han annars avsåg att dela tidigare skickade bilder och filmer på sociala medier.)

Lycksele

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 3293-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 87 år) 

(1.1 Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att röra vid hennes rumpa och hennes bröst . Det hände den 16 december 2022.

1.2 Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att att dra henne till sig, kyssa och slicka henne på halsen, smeka henne på magen och på hennes bröst innanför tröjan men utanpå BH:n, samt be henne visa sin BH. Det hände den 30 januari 2023.)

B 4247-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(Har innehaft 1 film med barnpornografiskt material. Innehållet i filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 11 januari 2022.) 

Mora

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 9414-23 Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har haft samlag med målsäganden som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 september 2013 och den 30 november 2013 i målsägandens sovrum i bostaden.

Målsäganden var i vart fall under 18 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. 

1.2 Har haft samlag med målsäganden och sugit och kysst på hennes nakna underliv vilket är en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 september 2013 och den 29 december 2013 i badrummet i bostaden.

Målsäganden var i vart fall under 18 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. 

1.3 Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2013 och den 29 december 2013 i skogen.

Målsäganden var i vart fall under 18 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. 

1.4 Har utöver vad som anges i åtalspunkterna 1-3 vid upprepade tillfällen haft samlag med målsäganden som var under 15 år. Det hände mellan den 1 september 2013 och den 29 december 2013 i bostaden.

Målsäganden var i vart fall under 18 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom.)

Norrköping

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 21

B 1790-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 50 år)

(Har i vart fall någon gång under perioden 1 juni 2022 till den 14 november 2023 innehaft 23 barnpornografiska filer enligt följande:

– 12 bilder där barn skildrats pornografiskt, 1 bild där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 6 filmer med en total speltid om 7 min 4 sekunder där barn skildrats pornografiskt samt 4 filmer med total speltid 3 minuter och 10 sekunder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt.

– Mellan den 1 juni 2022 och den 5 juni 2022 har han även spridit flera av de nämnda filmerna genom att dela filerna till annan/andra via Kik. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 14 november 2023.)

Vecka 22

B 1566-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1.1 Har ofredat NN 8, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 8s sexuella integritet, genom att flera gånger ta på hennes rumpa. Det hände vid olika tillfällen mellan den 27 mars 2023 och den 30 maj 2023 på ***skolan.

1.2 Har ofredat NN 1, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att ta på hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023 på ****skolan.) 

B 1864-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Kvinna 21 år) 

(Har ofredat NN 1 som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att pussa NN 1, föra NN 1:s hand till hennes underliv och förmå NN 1 att smeka henne under någon minut utanpå kläderna och förmå NN 1 att smeka hennes nakna bröst. Det hände den 28 november 2023.)

Nyköping

Vecka 21

B 3675-23 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x4. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har försökt förmå NN 10, som vid tillfället var under 15 år, att medverka i en sexuell posering. I samband därmed har han även till NN 10 uttryckt hot om våld, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för NN 10s egna och anhörigas säkerhet till person. Det fanns en risk för att brottet skulle fullbordas. Det hände den 8 oktober 2022 via internet.

1.2 Har försökt förmå NN 13, som vid tillfället var under 15 år, att medverka i en sexuell posering. I samband därmed har han även till NN 13 uttryckt hot om våld, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för NN 13s egna och anhörigas säkerhet till person. Det fanns en risk för att brottet skulle fullbordas. Det hände den 4 november 2022 via internet.

1.3 Har försökt förmå NN 3, som vid tillfället var under 15 år, att medverka i en sexuell posering. I samband därmed har han även till NN 3 uttryckt hot om våld, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för NN 3s egna och anhörigas säkerhet till person. Det fanns en risk för att brottet skulle fullbordas. Det hände någon gång mellan den 4 november 2022 och den 12 november 2022 via internet.

1.4 Har försökt förmå NN 11, som vid tillfället var under 15 år, att medverka i en sexuell posering. I samband därmed har han även till NN 11 uttryckt hot om våld, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för NN 11s egna och anhörigas säkerhet till person. Det fanns en risk för att brottet skulle fullbordas. Det hände den 6 november 2022 via internet.

Samt åtalad för: Uppmaning till självmord.

Har uppmanat NN 11 att ta sitt liv. Uppmaningen har varit ägnad att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling. Det hände någon gång mellan den 6 november 2022 och den 7 november 2022 via internet.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 21

B 644-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 40 år) 

(Har utfört en sexuell handling med NN 5, som vid tillfället var 14 år gammal, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen består i att han har tagit NN 5 på hennes bröst och kön samt hållit hennes hand om sin penis medan han onanerade och fick utlösning. Det hände mellan den 2 februari 2024 och den 3 februari 2024.)

B 5159-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har under perioden mellan den 18 juli 2022 och den 24 mars 2023, innehaft 4 bilder och 21 filmer (16 min 17 sek) utgörande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 1 bild och 17 filmer (14 min 21 sek) dokumenterar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Skellefteå

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 2679-22 Fortsättning från vecka 17.

Stockholm

Vecka 21

B 10511-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 56 år)

(Har blottat sig för NN, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 28 juni 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.) 

Vecka 22

B 17247-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 66 år)

(Har ofredat NN, som då var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att på sin mobiltelefon titta på pornografiskt material i syfte att NN, som satt bredvid honom på tunnelbanetåget, också skulle se materialet. Det hände under natten mellan den 2 juli 2023 och den 3 juli 2023 på tunnelbanetåget mellan stationerna *** och ***.)

Sundsvall

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 21

B 2345-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände den 7 augusti 2023 på **** skogshöjd)

B 444-24 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 38 år)

(1. Har innehaft 56 395 filer med övergreppsmaterial av barn, dvs. barnpornografiska bilder och filmer, på följande enheter:

– På stationär dator  på Bergsgatan 16 i Järna: 812 bilder, varav 166 avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 163 filmer, varav 101 filmer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– På laptop (2024–5000-BG14774-1): 311 bilder, varav 56 avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– På extern hårddisk (2024–5000-BG14774-2): 53 385 bilder, varav 23 186 avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 1 696 filmer, varav 991 filmer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– På stationär dator (2024–5000-BG14774-3): 25 bilder.

– på mobiltelefon (2024–5000-BG14774-5): 3 bilder.

Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 25 september 2023 till och med den 6 februari 2024.

Brotten/et bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskild stor mängd bilder och filmer där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har skildrat målsäganden, som då var under 18 år, i pornografisk film. Det hände den 20 juli 2017.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 21

B 9862-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 43 år)

(Har ofredat NN 3, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att ta på målsägandens armar och axlar, hålla sin arm runt målsäganden och pussa henne på kinden samt försöka förmå målsäganden att pussa honom. Det hände den 21 juni 2023.)

B 769-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. 4. Sexuellt ofredande mot barn x2. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.  (Åtalad: Man 34 år)

(1. Har haft oralt samlag med Sekretess 1 samt vidrört Sekretess 1:s penis och onanerat åt honom. Sekretess 1 var vid tiden för brottet 13 år. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2023 och den 31 augusti 2023.

2. Har fotat och/eller filmat Sekretess 1:s nakna kropp och fotat eller filmat när han genomförde ett oralt samlag med Sekretess 1 och när han vidrörde Sekretess 1 penis och onanerade åt honom. Sekretess 1 var vid tiden för brottet 13 år. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2023 och den 31 augusti 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av Sekretess 1 då han försett Sekretss 1 med alkohol och narkotika och utnyttjat att Sekretess 1 varit påverkad av alkohol och/eller narkotika vid poseringen

3. Har framställt barnpornografiska bilder och/eller filmer på Sekretess 1 enligt ovan. Det hände någon gång mellan den 25 juli 2023 och den 31 augusti 2023.

4.1 Har ofredat Sekretess 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att ta på Sekretess 1:s lår och könsorgan utanpå kläderna och pussa honom i nacken. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 30 september 2023.

4.2 Har ofredat Sekretess 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att onanera framför Sekretess 1. Det hände vid flera tillfällen mellan den 25 juli 2023 och den 30 september 2023.

5. Har försökt främja att Sekretess 2, som var 12 år, medverkade i sexuell posering genom att uppmana Sekretess 2 att klä av sig naken och låta sig fotograferas. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 30 september 2023.

Samt åtalad för: 1. Olovlig hantering av alkohol. 2. Ringa narkotikabrott.)

Vecka 22

B 1989-24 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har fört upp sina fingrar i analöppningen på NN 1, som var 13 år gammal. NN 1 orsakades smärta och blodvite. Det hände den 4 december 2023 på ***skolan.) 

Uddevalla

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 21

B 3222-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har blottat sig för och onanerat inför NN 4, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 28 november 2023.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 21

B 1389-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Kvinna 35 år, benämns som Sekretess D eller bara D i åtalspunkterna nedan.)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med/på A, född 2009 (7-8 år), som varit under 15 år. D har härvid dels i A:s närvaro smekt/berört sig själv på underlivet med ett föremål, dels smekt/berört A på underlivet med samma föremål på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2016 och den 31 maj 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom D varit närstående till A och då brottet, främst med hänsyn till A:s låga ålder, inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av A. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling med/på A, född 2009 (7-8 år), som varit under 15 år. D har härvid dels i A:s närvaro smekt/berört sig själv på underlivet med ett föremål, dels smekt/berört A på underlivet med samma föremål på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång, efter att händelsen under åtalspunkten 1 utspelat sig, mellan den 1 februari 2016 och den 30 juni 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom D varit närstående till A och då brottet, främst med hänsyn till A:s låga ålder, inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av A. 

1.3 har genomfört en sexuell handling med/på A, född 2009 (7-8 år), som varit under 15 år. D har härvid dels i A:s närvaro smekt/berört sig själv på underlivet med sina fingrar, dels smekt/berört A på underlivet med sina fingrar på ett sätt som inte varit flyktigt.

Det hände, efter att händelserna under åtalspunkterna 1-2 utspelat sig, någon gång mellan den 1 februari 2016 och den 30 juni 2017. 

1.4 Har vid ett flertal tillfällen genomfört sexuella handlingar med/på A, född 2009, som varit under 15 år. Sekretess D har härvid i A:s närvaro smekt sig själv på eller i underlivet med en massagestav och därefter smekt A:s underliv med massagestaven på ett sätt som inte varit flyktigt, eller förmått/instruerat A att själv smeka sitt underliv med en massagestav, på ett sätt som inte varit flyktigt, i D:s närvaro. D har vidare, vid i vart vissa av tillfällena, i samband med eller i anslutning till att de sexuella handlingarna ägt rum visat A filmer med sexuellt innehåll som de tittat på tillsammans, vilket varit ägnat att kränka A:s sexuella integritet.)

B 1962-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år) 

(Har haft vaginalt samlag med A som var 14 år. Han har dragit ned målsägandes byxor och trosor och sedan sagt åt målsägande att lägga sig på mage för att genomföra vaginalt samlag. Det hände den 30 mars 2022 på lekplatsen ****.)

Vecka 22

B 1389-22 Fortsättning från vecka 21.

Värmland

Vecka 21

B 5127-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år) 

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 6 oktober 2023 och den 7 oktober 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Västmanland

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 6797-22 Flyttad från vecka 10.

Växjö

Vecka 21

B 91-24 Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 17 år) 

(Har främjat eller utnyttjat Sekretess A, som då var 15 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka lättklädda bilder eller nakenbilder på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada Sekretess A:s hälsa och utveckling. Det hände den 11 oktober 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot. 

har hotat Sekretess A genom att hota att sprida avklädda bilder eller nakenbilder på henne om hon inte skickade fler sådana bilder till honom. Det hände den 11 oktober 2023.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Ångermanland

Vecka 21

B 2697-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 62 år)

(Har innehaft 3 844 barnpornografiska bilder, varav 714 innehållit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 2 barnpornografiska filmer, varav 1 innehållit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vidare har han via internet genom fildelning spridit okänd mängd barnpornografiskt material. Det hände mellan den 28 februari 2021 och den 15 november 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden material samt till att barnen är väldigt unga och penetreras vaginalt och oralt av vuxna personer. Vidare utsätts barnen för sperma på sitt underliv eller rumpa.)

B 1016-22 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har innehaft minst 3 386 barnpornografiska bilder och 1 047 barnpornografiska filmer (med en total speltid om knappt 57 timmar). Av detta material har 481 bilder och 618 filmer (med en total speltid om drygt 29 timmar) ett innehåll som är att betrakta som särskilt hänsynslöst. Han har vidare spridit, överlåtit eller på annat sätt gjort barnpornografiska bilder och filmer tillgängliga för andra via internet. Gärningarna ägde rum mellan den 22 september 2021 och den 27 april 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt i stor utsträckning har avsett material där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har innehaft 70 barnpornografiska bilder och 51 barnpornografiska filmer (med en total speltid om drygt tre timmar). Av detta material har 50 bilder och 38 filmer (med en total speltid om knappt två och en halv timme) ett innehåll som är att betrakta som särskilt hänsynslöst. Han har vidare spridit, överlåtit eller på annat sätt gjort barnpornografiska bilder och filmer tillgängliga för andra via internet. Gärningarna ägde rum mellan den 3 november 2022 och den 21 september 2023.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Örebro

Vecka 21

B 3110-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 5 som var under 15 år att tåla ett samlag samt en annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag. Han förmådde NN 5 att utföra oralsex på honom samt ha vaginalt samlag med honom. Det hände någon gång den 19 april 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 5 som var under 15 år. Han har stoppat in sina fingrar i NN 5:s vagina mot hennes vilja. Det hände någon gång den 19 april 2022.)

B 7796-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har den 18 februari 2023 innehaft och gjort 1 film av ett dokumenterat sexuellt övergrepp mot barn (barnpornografi) tillgänglig för annan via det sociala mediet Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Östersund

Vecka 21

B 384-24 Fortsättning från vecka 20.

Vecka 22

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

Vecka 21

B 1762-24 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 61 år)

(1. Har haft samlag, eller genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag, med NN1 som var under 15 år. Det hände vid 17 tillfällen under perioden från och med den 12 juni 2008 till och med den 14 maj 2011.

– Vid 9 tillfällen har han haft vaginala samlag med NN1 genom beröring/viss penetration av hennes könsorgan med sitt könsorgan . Vid ett av dessa tillfällen har han förmått NN1 att penetrera sig själv med fingrar. Vid två av tillfällena har han förmått NN1 att onanera åt honom.

– Vid 8 tillfällen har han genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med NN1. De har bestått i att han genomfört orala samlag eller anala samlag med NN1 eller förmått henne att penetrera sig själv med dildo och/eller genom att få utlösning på hennes könsorgan . 

De orala samlagen har bestått i att med tunga beröra den andres könsorgan, de anala samlagen har bestått i beröring/viss penetration av NN1:s analöppning med han könsorgan. 

– Vid tre av dessa tillfällen har han förmått NN1 att onanera åt honom  och vid ett tillfälle har han berört hennes könsorgan med en dildo. 

Han har fotograferat och/eller filmat samtliga våldtäkter. Han har vid varje tillfälle utom 2010-07-16 (tillfälle 13) främjat eller utnyttjat att NN1 utfört eller medverkat i sexuell posering. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom NN1 var 9 år (tillfälle 1), 10 år (tillfälle 2-5), 11 år (tillfälle 6-16) resp 12 år (tillfälle 17) gammal och led av psykisk ohälsa, på grund av relationen mellan henne och honom samt då det sammantaget varit fråga om ett stort antal brott under flera års tid. Han har visat särskild hänsynslöshet i sitt utnyttjande av NN 1

2.1 Har i 240 bilder och 16 filmer skildrat ett barn som varit mellan 9-12 år gammalt. Det hände vid 17 tillfällen under perioden från och med den 12 juni 2008 till och med den 14 maj 2011.

Brotten bör bedömas som grova då de avsett dokumentation av särskilt hänsynslös behandling/utnyttjande av barn i form av verkliga grova våldtäkter mot ett relativt ungt barn samt utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

2.2 Har innehaft 13 357 aktivt sparade barnpornografiska filer (12 463 bilder och 894 filmer). Av dessa omfattas 240 bilder och 16 filmer av åtalspunkt 2. Det hände den 6 oktober 2023.

Av dessa avsåg 4256 filer (4169 bilder och 87 filmer) samma barn. Filerna har innehafts i mer än 12 år. 2307 bilder och 75 filmer har klassificerats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 502 unika bilder och 8 unika filmer avsåg 38 tillfällen utöver åtalspunkterna 1-2 där han själv skildrat verkliga sexualbrott mot detta barn.

Av övriga 9101 filer har 2085 bilder och 525 filmer klassificerats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt då brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en stor mängd bilder, delvis avsett dokumentation av verkliga övergrepp, avsett både särskilt unga och relativt unga barn samt avsett bilder där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

(Jönköpings Tr. B 4086-23 dömde till fängelse 10 år.)

B 4832-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har utfört följande handlingar med Sekretess 1 som var 13 år gammal.

– Hållit henne i armarna, kysst och bitit henne på läppen och bitit eller gjort sugmärke på halsen och bröstet. 

– Puttat ned henne på golvet, öppnat hennes mun, stoppat in och fört sin snopp flera gånger fram och tillbaka i hennes mun och samtidigt höll ena handen på hennes huvud så att hon inte kom loss. 

– Tagit med händerna på hennes bröst utanpå kläderna.

– Dragit upp hennes kjol, tagit på hennes rumpa, stoppat in och fört in sina fingrar flera gånger fram och tillbaka i hennes slida. 

Detta har orsakat smärta samt underhudsblödningar på överläpp, hals, bröst, överarm och rumpa. Den sexuella handlingen att stoppa in sin snopp i hennes mun och att stoppa in finger eller fingrar i hennes slida är jämförlig med samlag. Det hände den 11 juli 2023.)

(Norrköpings Tr. B 2446-23 dömde till fängelse 3 år.)  

Vecka 22

Inget att rapportera.

Svea hovrätt

Vecka 21

B 8081-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år och inte deltog frivilligt. Det hände den 27 juni 2022 i ett skogsområde i närheten av busshållplatsen ****. har också otillbörligt utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskild utsatt situation med hänsyn till hennes personliga omständigheter i form av dåligt mående och självskadebeteende, samt med hänsyn till att gärningen begåtts utomhus i ett skogsområde och att målsäganden aldrig träffat honom tidigare.

(Attunda Tr. B 11474-22 dömde till villkorlig dom. Samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.)

B 4891-24 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott x2. 4. Sexuellt ofredande mot barn x2. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 7. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 8. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.  (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år. Samlaget har till viss del skett till följd av att han hållit fast målsäganden. Det hände den 5 oktober 2023.

1.2 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 18 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han via Snapchat förmått målsäganden att uppvisa sin nakna kropp samt penetrera sig själv vaginalt med sina fingrar. Han har i vart fall otillbörligt förmått NN 18 att företa den sexuella handlingen. Det hände den 26 augusti 2023.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att NN 3 som var 14 år utfört och medverkat i sexuell posering. Detta skedde genom att han förmått NN 3 att skicka bilder på sin avklädda kropp till honom via Snapchat. Det hände någon gång mellan den 2 oktober 2023 och den 4 oktober 2023.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att NN 12, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta skedde genom att han förmått NN 12 att skicka bilder på sina bröst och ben via Instagram. Det hände den 10 maj 2023.

3.1 Har skildrat NN 3 i barnpornografisk bild genom att dokumentera de bilder som målsäganden skickat till honom enligt åtalspunkt 2.1 Det hände den 4 oktober 2023.

3.2 Har skildrat NN 18 i barnpornografisk bild genom att dokumentera och spara delar av den chatt via Snapchat med NN 18 som avses i åtalspunkt 1.2. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 12 december 2023. Det hände den 26 augusti 2023.

4.1 Har ofredat NN 3, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skicka bild på sitt könsorgan till NN 3. Det hände mellan den 4 oktober 2023 och den 5 oktober 2023.

4.2 Har ofredat NN 18, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 18s sexuella integritet, genom att skicka bild på ett manligt könsorgan till NN 18 via Snapchat. Det hände den 26 augusti 2023.

5. Har främjat eller utnyttjat att NN 8, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har förmått NN 8 att skicka bilder på sina nakna eller avklädda kropp till honom via Instagram. Det hände den 10 maj 2023.

 Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utlovat cigaretter eller annan ersättning till målsäganden.

6. Har försökt främja eller utnyttja att NN 8, som var 13 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han flertalet gånger uppmanat NN 8 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Det hände den 11 maj 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats hade det varit grovt eftersom han utlovat ersättning till målsäganden samt med hänsyn till uppmaningarnas omfattning och karaktär.

7. Har föreslagit eller stämt en träff med NN 8 som var 13 år i syfte att mot ersättning genomföra ett oralt samlag med NN 8. Det hände mellan den 21 maj 2023 och den 22 maj 2023.

8.1 Har försökt främja eller utnyttja att NN 12 skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han uppmanat NN 12 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 11 maj 2023.

8.2 Har försökt främja eller utnyttja att NN 12, som var 13 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han uppmanat NN 12 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 28 maj 2023.)

(Nacka Tr. B 7899-23 dömde till fängelse 4 år, månader. Frikändes dock från barnpornografibrott x1, sexuellt ofredande mot barn x1 och utnyttjande av barn för sexuell posering x1.) 

B 5643-24 Obs! 2 åtalade.

Man, 41 år: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Barnpornografibrott. 

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var 6 år gammal. Han har därvid tagit på målsägandens penis och fört sin hand upp och ner längst med den. Det hände den 28 september 2023. Brottet bör bedömas som grovt, han är närstående till NN1 samt med hänsyn till NN1s låga ålder.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var 6 år gammal. Han har därvid pussat NN1s penis. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 29 september 2023.Brottet bör bedömas som grovt, han är närstående till NN1 samt med hänsyn till NN1s låga ålder.

2. Har innehaft 11 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer. Av materialet bedöms 6 bilder och 2 filmer utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av materialet har han skildrat barn i pornografisk bild på i vart fall två filmer. Det hände mellan den 25 juni 2023 och den 29 september 2023.

Samt åtalad för: Misshandel x2, olaga hot och Barnfridsbrott.)

Kvinna, 29 år: 1. Medhjälp till grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Barnpornografibrott. 

(1. Har genom sin närvaro och då hon på uppmaning av åtalade mannen filmat honom när han pussade NN1s penis främjat honom  i sin gärning i åtalspunkten 2.2. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 29 september 2023.

2. Har innehaft 41 barnpornografiska bilder och 1 barnpornografisk film. Av dessa har hon skildrat barn i vart fall tre barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 31 oktober 2023.)

(Falu Tt. B 3678-23 dömde 

Mannen  till  fängelse 2 år, frikänns dock från barnfridsbrott, misshandel x2 och olaga hot.

Kvinnan till skyddstillsyn. Övervakare utses av frivården.) 

B 4570-24 Obs! 30 målsägande mellan 9 och 14 år.

1. Våldtäkt mot barn x11. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x25. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x24. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x8. 5. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 6. Grovt barnpornografibrott. 7. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 8. Sexuellt ofredande mot barn. 9. Sexuellt övergrepp mot barn x7. 10. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess ÖA som var 12 år, att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har förmått målsäganden föra in sitt finger i sin anal för att därefter suga på fingret, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 11 oktober 2022.

1.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess ÖA, som var 12 år, att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har förmått målsäganden föra in sitt finger i sin vagina för att därefter suga på fingret, klämma/slå på sina bröst, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 17 oktober 2022.

1.3 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess ÅA, som vid tillfället var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in skaftet till en borste i sin vagina och därefter slicka på skaftet, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med ett samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 16 juli 2021.

1.4 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående livechat på ett otillbörligt sätt har förmått målsäganden att klä av sig naken, föra in ett finger i sin vagina och därefter slicka på samma fingrar. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med ett samlag. Det hände den 7 augusti 2022.

1.5  Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat och/eller en livechatt på ett otillbörligt sätt har förmått målsäganden att föra in ett/två fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med ett samlag. Det hände någon gång mellan den 8 augusti 2022 och den 31 augusti 2022.

1.6 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess GA, som var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett och därefter två fingrar i sin vagina, suga på sina fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 1 mars 2022.

1.7 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess JA, som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett finger i sin vagina, slicka på samma finger, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände natten mellan den 10 februari 2022 och den 11 februari 2022.

1.8 Har, genom att hota Sekretess KA med att han annars skulle sprida filmer/foton då hon var delvis naken, genomfört en sexuell handling med Sekretess KA, som vid tillfället var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på Snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett finger och vid ett annat tillfälle en hårborste/tandborste i sin vagina, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände någon gång mellan den 7 november 2021 och den 23 december 2021.

1.9  Har genomfört en sexuell handling med Sekretess HA, som var 11 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han, under en pågående chattkonversation på snapchat, har instruerat målsäganden att föra in ett finger i sin vagina för att därefter suga på fingret, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 17 januari 2022.

1.10 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess CA, som var 11 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in en borste i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är, med hänsyn till kränkningens allvar, jämförlig med samlag. Det hände på dagen den 30 april 2022. 

1.11 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som vid tillfället var 14 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående konversation på snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett/flera fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Den sexuella handlingen är, med hänsyn till kränkningens allvar, jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 16 augusti 2021 och den 9 september 2021.

2.1 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÖA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma/ta foton på sin delvis nakna kropp samt skicka filmerna/fotona till honom. Det hände den 21 oktober 2022.

2.2 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess VA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 12 juni 2022.

2.3 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess WA som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 3 december 2022.

2.4  Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÅA, som vid tillfället var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 14 juli 2021.

2.5 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÅA, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 23 december 2021.

2.6 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess XA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och sitt kön och skicka filmerna till honom. Det hände den 20 juli 2022.

2.7 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÄA, som vid tillfället var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände senare på dagen den 21 juli 2022.

2.8 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÄA, som vid tillfället var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände natten den 21 juli 2022.

2.9 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess SA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände natten mellan den 10 juni 2022 och den 11 juni 2022.

2.10 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess QA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp samt skicka filmerna till honom. Det hände den 1 december 2022.

2.11 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 25 juli 2022.

2.12 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juli 2022.

2.13 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 30 juli 2022.

2.14 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess PA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 4 september 2022.

2.15  Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmen till honom. Det hände den 4 mars 2022.

2.16 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och delvis avklädda kropp samt skicka filmen till honom. Det hände den 5 mars 2022.

2.17 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp samt skicka filmerna till honom. Det hände natten mellan den 30 april 2022 och den 1 maj 2022.

2.18 Har har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att fota/filma sin avklädda kropp, däribland när hon särar på skinkorna och visar sin anal, samt skicka fotona/filmerna till honom. Det hände den 1 maj 2022.

2.19 Har har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess FA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

2.20 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att ta en bild på sin delvis avklädda kropp samt skicka bilden till honom

2.21 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess JA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 8 februari 2022.

2.22 Har har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess KA, som var 15 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 september 2022. Gärningen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida filmer/bilder som han redan hade på henne där hon visade sig delvis naken eller hade oralsex med honom.

2.23 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sig själv i underkläder och skicka filmerna till honom. Det hände den 28 april 2022.

2.24 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände natten den 30 april 2022.

2.25 Har har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess CA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

3.1 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess 2A, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina delvis nakna bröst samt skicka filmerna till honom. Det hände den 20 februari 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition samt hota med att han annars skulle slå henne.

3.2 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess 2A, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma då hon suger på sina fingrar och sen filma sina delvis nakna bröst, samt skicka filmerna till honom. Det hände den 21 februari 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition samt hota med att han annars skulle slå henne eller sprida liknande filmer/bilder som hon tidigare har skickat till honom.

3.3 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess 4A, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att i en pågående livechat visa sin delvis avklädda kropp för honom. Det hände den 4 februari 2022. 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att visa sin kropp genom att hota med att han annars skulle döda henne och att han skulle sprida liknande filmer han redan hade på henne.

3.4 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess ÅA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 17 juli 2021.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer han redan hade på målsäganden.

3.5 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände natten den 13 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.6 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och klämma på sina bröst samt skicka filmerna till honom. Det hände på dagen den 13 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.7 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 15 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.8 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att klämma på sina nakna bröst, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 23 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.9  Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att klä av sig naken, skaka och slå på sina bröst, filma detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 29 april 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.10 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände natten mellan den 21 juli 2022 och den 22 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.11 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände natten den 6 november 2022. 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.12 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände senare på dagen den 6 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.13 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin nakna kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 10 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.14 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess OA, som var 12 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 18 november 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.15 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 31 augusti 2022.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare hade skickat till honom.

3.16 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess LA, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att ta av sig alla kläderna, sära på skinkorna och visa analen samt slå på sina nakna bröst, filma då hon gör allt det samt skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition och lura henne till att tro att han var i hennes egen ålder. Det hände den 8 mars 2022.

3.17 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess MA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 april 2022. 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som han redan hade på henne. 

3.18 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida andra liknande filmer som han redan hade på henne. Det hände den 20 februari 2022.

3.19 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida andra liknande filmer han redan hade på henne. Det hände den 23 februari 2022.

3.20 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess GA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och även att sära på sina skinkor och visa analen och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida liknande filmer han redan hade på henne. Det hände den 6 mars 2022.

3.21 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess IA, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att fotografera och/eller filma sin delvis avklädda kropp och skicka bilderna/filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han förmått målsäganden att skicka bilder/filmer genom att hota målsäganden med att han annars skulle skicka liknande bilder som hon tidigare skickat till honom till personer i hennes omgivning. Det hände någon gång mellan den 17 september 2021 och den 18 september 2021.

3.22 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess KA, som var 14 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände flera gånger mellan den 7 november 2021 och den 23 december 2021. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka bilderna/filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer/bilder som han redan hade på henne till personer i hennes omgivning.

3.23 Har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess AA, som var 13 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sina nakna bröst och skicka filmerna till honom. Det hände den 12 augusti 2022. 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmerna till honom genom att använda ett aggressivt språk, utnyttja sin maktposition samt hota med att han annars skulle komma hem till henne, att han visste var hon bodde och att han tillhörde ett kriminellt gäng, med den underförstådda betydelsen att han skulle skada henne eller hennes familj.

3.24 Har har via kontakter på Snapchat förmått Sekretess DA, som var 12 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma eller fotografera sin delvis avklädda kropp och skicka bilden/filmen till honom. Det hände den 24 augusti 2021. 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har förmått målsäganden att skicka filmen/bilden till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande bilder som hon tidigare skickat till honom och med att han annars skulle skada eller döda henne och/eller hennes familj.

4.1 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess 1A, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta bilder på sig själv med sexuellt innehåll och skicka dessa till honom. Brottet bör bedömas som grovt då han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida liknande bilder som målsäganden tidigare skickat till honom om hon inte gjorde som han krävde. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 7 april 2022.

4.2 Har kontaktat Sekretess QA, som var 13 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att skicka fler filmer/bilder med sexuellt innehåll till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida bilder/filmer med liknande innehåll som målsäganden tidigare skickat till honom om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 3 december 2022.

4.3 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess RA, som var 14 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta av sig kläderna, filma sin delvis nakna kropp och skicka filmerna till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har försökt förmå målsäganden att skicka filmer till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande filmer som han redan hade på henne. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 26 november 2022.

4.4 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess MA, som var 13 år gammal, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp och skicka dessa bilder/filmer med sexuellt innehåll till honom. Brottet är grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida liknande bilder som målsäganden tidigare skickat till honom om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 2 maj 2022.

4.5 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess IA, som var 13 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att skicka bilder/filmer på sig själv med sexuellt innehåll till honom. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han hotat målsäganden med att han annars skulle skicka liknande bilder/filmer som målsäganden tidigare skickat till honom till personer i hennes omgivning. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 25 september 2021.

4.6 Har kontaktat Sekretess AA, som var 13 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp och skicka dessa bilder/filmer till honom. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han annars skulle sprida liknande filmer som hon tidigare skickat till honom samt genom att hota att han skulle skicka ”grabbar med tabbar” till henne om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände någon gång mellan den 13 augusti 2022 och den 14 augusti 2022.

4.7 Har kontaktat Sekretess DA, som var 12 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta foton/filmer med sexuellt innehåll på sig själv och skicka dessa till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han skulle skicka liknande bilder på målsäganden till personer i hennes omgivning om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 18 september 2021.

4.8 Har kontaktat Sekretess DA, som var 12 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att ta foton/filmer med sexuellt innehåll på sig själv och skicka dessa filmer/bilder till honom. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har hotat målsäganden med att han skulle skicka liknande bilder på målsäganden till personer i hennes omgivning om hon inte följde hans instruktioner. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 25 augusti 2021. 

5.1 Har via kontakter på Snapchat sexuellt ofredat Sekretess 1A, som var 13 år gammal, genom att ställa frågor av sexuella karaktär, såsom om hon fått killar att spruta, har kallat henne hora och orre och fått henne att skicka foton, som hon tagit vid okänd tidpunkt, på sig själv i underkläder. Gärningarna har varit ägnade att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 7 april 2022.

5.2 Har sexuellt ofredat Sekretess EA, som var 14 år gammal, genom att ta på hennes lår och kropp, dra ner hennes byxor och göra samlagsliknande rörelser mot baksidan av hennes kropp. Det hände den 26 augusti 2021.

6. Har innehaft 2 851 filer med barnpornografiskt innehåll varav 1 120 bilder och 97 filmer är betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 6 december 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en stor mängd material som bedöms vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

7.1 Har kontaktat Sekretess 3A, som var 12 år gammal, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 14 augusti 2022.

7.2 Har kontaktat Sekretess WA som var 14 år, på Snapchat och försökt förmå henne att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma sin delvis nakna kropp eller filma liknande filmer med sexuellt innehåll och skicka filmerna till honom. Det hände på kvällen den 3 december 2022.

7.3 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess TA, som var 9 år, att utföra och/eller medverka i sexuell posering genom att filma då hon klämmer på sina bröst och skicka filmerna till honom. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Det hände den 2 augusti 2022.

7.4 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess NA, som var 11 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin rumpa och skicka filmerna till honom. Det hände den 7 februari 2022. Det förelåg fara för brottets fullbordan.

7.5 Har via kontakter på Snapchat försökt förmå Sekretess JA, som var 13 år, att utföra och medverka i sexuell posering genom att filma sin avklädda kropp och skicka filmerna till honom. Det hände den 19 februari 2022. Det förelåg fara för brottets fullbordan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom han har försökt förmå målsäganden att skicka filmerna till honom genom att hota med att han annars skulle sprida andra liknande filmer som han redan hade på henne.

8. Har kontaktat Sekretess 3A, som var 12 år, på Snapchat och ställt frågor till henne om hennes sexuella erfarenheter. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 14 augusti 2022.

9.1 Har under en pågående chattkonversation på snapchat genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 11 år gammal. Detta har skett genom att han förmått henne att klä av sig naken, slå på sina nakna bröst, klämma med händerna på sin rumpa, visa analen samt massera sitt underliv, filma allt detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 16 april 2022.

9.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess OA, som vid tillfället var 12 år gammal. Detta har skett genom att han under en pågående chattkonversation på Snapchat och/eller en livechatt har instruerat målsäganden att klä av sig naken, massera sitt underliv, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 28 juli 2022.

9.3 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv med sina fingrar och sen suga på sina fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 4 februari 2022.

9.4 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 22 februari 2022.

9.5 Har under en pågående konversation på snapchat instruerat Sekretess GA, som var 12 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att smeka sitt underliv, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 27 februari 2022.

9.6 Har under en pågående chattkonversation på snapchat instruerat Sekretess CA, som var 11 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att röra sitt underliv med ett finger och därefter suga på samma finger, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände kvällen den 28 april 2022.

9.7 Har under en pågående chattkonversation på Snapchat instruerat Sekretess CA, som var 11 år gammal, att genomföra en sexuell handling genom att massera sin vagina och därefter suga på samma finger/fingrar, filma detta och skicka filmerna till honom. Målsäganden har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände natten den 1 maj 2022.

10. Har försökt att genomföra en sexuell handling med Sekretess UA, som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat målsäganden att föra in ett/flera fingrar i sin vagina, filma detta och skicka filmen till honom. Målsäganden har inte stoppat upp något i vaginan, men har med sina fingrar berört underlivet, filmat detta och skickat filmen till honom. Det har förelegat en fara för att hon skulle genomföra instruktionen fullt ut. Det hände den 11 juli 2022.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot. 2. Ofredande x3. 3. Olaga tvång x6.

1. Har hotat Sekretess ÖA, 12 år gammal, genom att i en konversation på snapchat skriva att han skall sprida bilder på hennes nakna kropp till hennes mamma om hon inte fokuserar på deras chatt och besvarar hans frågor. Gärningen har varit ägnad att hos målsäganden framkalla allvarlig rädsla för sin personliga frid. Det hände den 21 oktober 2022.

2.1 Har genom att utnyttja sin maktposition, förmått Sekretess ÅA, 13 år gammal, att äta kanel tills hon kräktes, filma delar av händelsen och skicka filmerna till honom. Agerandet har varit hänsynslöst och ägnat att kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 22 juli 2021.

2.2 Har, genom att använda ett aggressivt språk och utnyttja sin maktposition, förmått Sekretess FA, 13 år gammal, att slå sig upprepade gånger i ansiktet, ta tag i sin bröstvårta och skaka bröstet hårt samt stoppa sin fot i en toalettstol, filma hur hon gör allt det och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

2.3 Har, genom att utnyttja sin maktposition och använda ett aggressivt språk, förmått Sekretess CA, 11 år gammal, att slå sig själv upprepade gånger i ansiktet och stoppa sin fot i en toalettstol, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 2 maj 2022.

3.1 Har genom att utnyttja sin maktposition och genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida filmer då hon visat sin nakna kropp, tvingat Sekretess OA, 12 år gammal, att ta av sig på överkroppen, doppa handen i toaletten och därefter suga på fingrarna, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 9 november 2022.

3.2 Har, genom att utnyttja sin maktposition och genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida filmer då hon visat sin nakna kropp, tvingat Sekretess OA, 12 år gammal, att klä av sig och stoppa in sina egna trosor i munnen, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 20 november 2022.

3.3 Har genom att utnyttja sin maktposition och genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida filmer då hon visat sin nakna kropp, tvingat Sekretess OA att klä av sig, klämma hårt med händerna upprepade gånger på sina nakna bröst, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 24 november 2022.

3.4 Har genom att utnyttja sin maktposition och genom att hota att sprida bilder/filmer med sexuellt innehåll som målsäganden tidigare skickat till honom, tvingat Sekretess RA, 14 år gammal, att att suga på sina fingrar och slå på sina nakna bröst, filma hur hon gör allt detta och skicka filmerna till honom. Det hände den 31 augusti 2022.

3.5 Har, genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida filmer där målsäganden visar sig naken, tvingat Sekretess GA, 12 år gammal, att suga på en hårborste/annat liknande föremål och slå hårt på sina bröst, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 16 mars 2022.

3.6 Har, genom att tidigare ha hotat med att han annars skulle sprida filmer där målsäganden visar sig naken, tvingat Sekretess GA, 12 år gammal, att suga på en hårborste/annat liknande föremål så att hon får kräkreflexer och även att slå hårt på sina bröst, filma hur hon gör det och skicka filmerna till honom. Det hände den 19 mars 2022.)

(Attunda Tr. B 8002-22 dömde till fängelse 8 år, frikänns dock från grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x1, ofredande x2 oh våldtäkt mot barn x1 samt att ett fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering avskrivs.)

B 5215-24 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(Har med NN 7, som var 15 år och som stod under hans fostran eller som hade ett liknande förhållande till honom, genomfört en sexuell handling bestående i att han slickat NN 7 på halsen och brösten, smekt henne över kroppen och gnidit sitt blottade kön mot hennes trosbeklädda kön till dess han fått utlösning. Det hände den 20 december 2023.

Brottet är att anse som grovt dels med hänsyn till gärningen i sig, hans förhållande till målsäganden och att gärningen begicks i målsägandens hem, dels då han uppvisat särskild hänsynslöshet genom att förse målsäganden med flera narkotiska preparat och därefter otillbörligen utnyttja att hon på grund av narkotikapåverkan befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Samt åtalad för: Narkotikabrott samt ringa narkotikabrott.)

(Södertälje Tr. B 3767-23 dömde till fängelse 2 år) 

Vecka 22

B 5718-24 1. Grov våldtäkt mot barn x6. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(1.1 Har genomfört vaginalt samlag, analt samlag samt oralt samlag med NN 2 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 2:s vagina med sin penis. Han penetrerade även NN 2:s anal med sin penis. Vid samma tid och plats utförde NN 2 oralt samlag på honom. Det hände någon gång den 1 juli 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. 

1.2 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han utförde oralt samlag på NN 22. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv med föremål. Det hände den 26 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum i en miljö där målsäganden ska ha rätt att känna sig trygg. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit oaktsam beträffande omständigheten att NN 22 inte uppnått 15- års ålder vid tiden för gärningen

1.3 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han penetrerat och/eller berört NN 22:s vagina med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. 

1.4 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han och NN 22 utförde orala samlag på varandra. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv och anus med olika föremål. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål.

1.5 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: 

– Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning.

1.6 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han och NN 22 utförde orala samlag på varandra. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv med olika föremål. Det hände den 28 augusti 2022. Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand.

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål.

2. Har innehaft totalt 65 barnpornografiska bilder samt 64 barnpornografiska filmer därav 2 bilder samt 10 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 16 augusti 2023.)

(Västmanlands Tr. B 3993-23 dömde till fängelse 6 år, frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn.)

B 2952-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har vid flera tillfällen under perioden augusti 2017 – oktober 2019 har i samråd med annan vid flera tillfällen främjat och utnyttjat att målsägande, Sekretess A, som var mellan 3 och 5 år gammal under denna period, utfört sexuell posering i Thailand. Sålunda har han: 

– Den 3 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

–  Den 4 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sin nakna rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 6 augusti 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar. 

– Den 7 augusti 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 7 augusti 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.  

– Den 9 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 10 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 13 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 14 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 17 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. 

– Den 18 augusti 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar. 

– Den 19 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 20 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 24 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. 

– Den 25 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 26 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sin nakna rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 27 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. 

– Den 28 augusti 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. 

– Den 8 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 14 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sig i underkläder och inta olika ställningar. 

– Den 18 oktober 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 19 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 20 oktober 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar. 

– Den 21 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 22 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 24 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 26 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 31 oktober 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 3 november 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar.

– Den 10 november 2017 förmått målsäganden att inför kamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar

– Den 2 december 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 4 december 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och inta olika ställningar. 

– Den 26 december 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 28 december 2017 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar.

– Den 9 januari 2018 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 12 januari 2018 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 14 januari 2018 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 27 januari 2018 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid.

– Den 26 maj 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 7 juni 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar. 

– Den 8 juli 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 20 juli 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 10 augusti 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

– Den 18 september 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa samt inta olika ställningar. 

– Den 31 oktober 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa. 

– Den 31 oktober 2019 förmått målsäganden att inför mobilkamera visa sitt nakna underliv och rumpa och inta olika ställningar. Han har följt händelseförloppet via LINE i realtid. 

Främjandet har bestått i att han samma dag och/eller dagarna dessförinnan via elektronisk och/eller tele-kommunikation beställt, instruerat och betalat ersättning för poseringarna. Utnyttjandet har bestått i att poseringarna skett för framställan av barnpornografiskt material. Gärningarna ska bedömas som grova då han visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till barnets låga ålder, då gärningarna genomförts i barnets hemmiljö av en person som barnet känt särskilt förtroende för samt då poseringarna innefattat för barnet grovt förnedrande handlingar. Gärningarna har vidare utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats har förstärkt kränkningen.

2. Har under perioden 27 juli 2017 till 6 november 2019 uppsåtligen befattat sig med skildringar av barn i pornografisk bild enligt nedan:

– Under perioden 3 augusti 2017 – 31 oktober 2019 framställt skildringar av barn i pornografisk bild genom att förvärva och betraktat 168 bilder och 11 filmer på målsäganden. Av materialet är 9 bilder och 9 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 3 min 76 sek, varav 1 min 47 sek avser filmer innehållande grovt material.

– Vid två tillfällen den 27 juli 2017, ett tillfälle den 4 augusti 2017 och ett tillfälle den 25 augusti 2017 överlåtit bilder och filmer som utgjort skildring av barn i pornografisk bild genom att skicka dem elektroniskt till annan. 

– Fram till och med den 6 november 2019 via internet och fildelning berett sig tillgång till, betraktat och innehaft i vart fall 11 157 filer av barnpornografiskt material, varav 2 399 filer där 2 266 avser bilder och 133 avser filmer, som har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 3 timmar och 74 minuter, varav 2 timmar och 24 minuter avser filmer innehållande grovt material.  

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

(Nyköpings Tr. B 3710-19 dömde till fängelse 3 år.) 

Hovrätten i Väst

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

Inget att rapportera.

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 21

B 4156-23 Flyttad från vecka 10. 

Vecka 22

Inget att rapportera.

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 21

B 1556-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Kontakt för att  träffa ett barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 4, som var under 15 år (13 år) och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han hållit fast NN 4, smekt hennes bröst, rumpa och underliv innanför kläderna samt fört in sina fingrar i NN 4:s underliv. Det hände mellan den 20 juni 2020 och den 30 juni 2020  vid Folkets Hus.

2. Har vid upprepade tillfällen via Snapchat föreslagit att han och NN 4, som var under 15 år, skulle träffas för att ha samlag. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 24 augusti 2020.

Samt åtalad för: 1. Försök till våld mot tjänsteman. 2. Våldsamt motstånd. 3. Ringa narkotikabrott. 4. Olaga hot.)

(Gävle Tr. B 2659-20 dömde till fängelse 1 månad, frikändes dock från försök till våld mot tjänsteman och våldtäkt mot barn.)

Vecka 22

Inget att rapportera.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 21

Inget att rapportera.

Vecka 22

B 478-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 6 som var 13 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 31 mars 2023.

1.2 Har under perioden från den 1 september 2020 till den 31 juni 2021 genomfört ett stort antal samlag med NN 10 som var 14 år gammal. Därvid har han vid i vart fall två tillfällen under perioden haft samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Vid ett av tillfällena har han otillbörligen utnyttjat att målsäganden sov eller i vart fall var på väg att somna. Vid ett av tillfällena kom målsägandens målsägandens brist på frivillighet till uttryck genom att hon upprepade gånger har bett han att avbryta samlaget . Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 1 september 2020 till och med den 1 juni 2021.)

(Luleå Tr. B 3648-23 dömde till fängelse 4 år.)

**********************************************************************

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *