Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under veckorna 11 och 12. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Attunda

Vecka 11

B 868-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit barnpornografiska videoklipp genom att från Snapchat sparat ner tre videoklipp och kort därefter spridit videoklippen på Instagram och Facebook.)

B 11778-21 Våldtäkt mot barn x2, försök till våldtäkt mot barn.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Blekinge

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 798-22 Grovt barnpornografibrott.

(Delat 13 barnpornografiska filmer på en total speltid om 24 minuter och 18 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslösa, samt två barnpornografiska filmer med en total speltid om 2 minuter och 51 sekunder. 

Innehaft totalt 362 filer med barnpornografiskt material:

– 61 st barnpornografiska bilder 

– 45 st barnpornografiska bilder vilka är att betrakta som särskilt hänsynslösa

– 129 st barnpornografiska filmer, med en total speltid på ca 4 timmar 23 minuter och 16 sekunder 

– 127 st barnpornografiska filmer vilka är att betrakta som särskilt hänsynslösa, med en total speltid på ca 4 timmar 39 minuter och 55 sekunder.)

 

Borås

Vecka 11

B 2733-22 Obs! 2 tilltalade.

GM 1: Våldtäkt mot barn x2, grov våldtäkt mot barn x4.

GM 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. (Dag 1/4)

 

B 694-23 Barnpornografibrott.
(Innehaft 1 barnpornografisk film samt delat den på Snapchat).

 

Vecka 12

B 2970-22. Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(– Innehaft sammanlagt 461 barnpornografiska bilder och 4 barnpornografiska filmer (sammanlagt 456 barnpornografiska filer). 

– Skildrat barn i 3 barnpornografiska filmer genom att förmå barnet att filma sig själv och skicka över till GM.

 – Skildrat barn i 18 barnpornografiska bilder genom att dels förmå barnen att ta bilderna på sig själva och skicka över till GM, dels sedan hGM fått bilderna överskickade till sig tagit skärmbilder på de barnpornografiska bilderna.)

 

B 2733-22 Obs! 2 tilltalade.

GM 1: Våldtäkt mot barn x2, grov våldtäkt mot barn x4.

GM 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.  (Dag 2/4)

 

 

Eksjö

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Eskilstuna

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12 

B 3089-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

Falun

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12 

Inget att rapportera

 

Gotland

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 128-23 Sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn.

 

Gällivare

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Gävle

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Göteborg

Vecka 11

B 1799-22 Sexuellt ofredande.

B 15695-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 12

B 18642-20 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 1068 filer varav 3 bilder och 326 filmer bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär.)

 

Halmstad

Vecka 11

B 1024-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 1 569 barnpornografiska filer, varav 546 bedöms vara särskilt hänsynslösa)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Haparanda

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Helsingborg

Vecka 11

B 5602-22 Grov våldtäkt mot barn x3.

Vecka 12

B 5602-22 Grov våldtäkt mot barn x3. (Forts, från vecka 11)

 

Hälsingland

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Jönköping

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Kalmar

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 2517-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft dels i vart fall 26 868 barnpornografiskabilder varav 1115 bedöms utgöra särskilt hänsynslös/grov barnpornografdels barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om i vart fall 19timmar 28 minuter. Av filmtiden utgör ca 12 timmar 24 minuter särskilthänsynslöst/grovt barnpornografiskt material)

 

Linköping

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Luleå

Vecka 11

B 3363-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 638 barnpornografiska bilder och 141 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt då 371 av bilderna och 129 av filmerna, med en sammanlagd uppspelningstid om ungefär 4 timar 25 minuter, utgör så kallat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

B 2567-20 Grovt barnpornografibrott

(Innehaft i vart fall 235 barnpornografiska filmer och 1 429 barnpornografiska bilder. Av materialet utgör 164 filmer med en total speltid om 27,5 timmar och 452 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Lund

Vecka 11

B 4946-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Lycksele

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 254-22 Våldtäkt mot barn x2, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Skildrat Sekretess C (13 eller 14 år) i pornografisk film och därefter innehaft materialet som han även förevisat för annan.)

 

Malmö

Vecka 11

B 4342-22 Barnpornografibrott x3.

(1.Har gjort en särskilt hänsynslös barnpornografisk film tillgänglig för annan.

 2.Har gjort två särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer tillgängliga för annan.

 3.Har innehaft och/eller betraktat en barnpornografisk film)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Mora

Vecka 11

B 1463-20 Våldtäkt mot barn.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Nacka

Vecka 11

B 8397-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 15 barnpornografiska bilder, varav 7 har bedömts som grovt övergreppsmaterial, samt 29 barnpornografiska filmer, varav 21 har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Har därutöver spridit ett okänt antal barnpornografiska bilder och filmer till ett okänt antal personer via internet.)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Norrköping

Vecka 11

B 1931-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 11

B 1543-22 Barnpornografibrott.

(Har via snapchat mottagit en barnpornografisk film, tittat på den, sparat ner den på sin telefon och har därefter skickat den till en kompis)

Vecka 12

 B 1559-22 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2.

 

 

Nyköping

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 80-23 Barnpornografibrott x3.

(1.Har gjort två filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgängliga för annan eller i vart fall innehaft nämnda filmer. Filmerna har varit av särskilt hänsynslöst slag

2.Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgänglig för annan eller i vart fall innehaft nämnda film. Filmen har varit av särskilt hänsynslöst slag.

3.Har innehaft 30 st bilder och två filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Filmerna och 18 st av bilderna har varit av särskilt hänsynslöst slag. Övriga 12 st bilder har varit av den s.k. normalgraden.)

 

Skaraborg

Vecka 11

B 1622-21 Sexuellt ofredande, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2, försökt till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Dag 1/6)

Vecka 12

B 1622-21 Sexuellt ofredande, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2, försökt till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Dag 2-5/6)

B 721-23 Barnporrnografi.

(Har via Snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en film med en speltid om 1 minut som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

 

Skellefteå

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Solna

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 1240-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 107 barnpornografiska bilder, varav 2 är att betrakta som grova, samt 15 barnpornografiska filmer.)

 

Stockholm

Vecka 11

Ej rapporterat

Vecka 12

B 9761-22 Kontakt för att träffa ett med barn i sexuellt syfte, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.

(Skildrat målsägande (14år) i barnpornografiska bilder och filmer, och därefter innehaft åtminstone 9 bilder)

 

Sundsvall

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 2122-22 Våldtäkt mot barn.

B 482-23 Sexuellt ofredande, våldtäkt mot barn x2, försök till våldtäkt mot barn.

 

Södertälje

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Södertörn

Vecka 11

 B 401-22 Grovt barnpornografibrott. (Forts från vecka 10)

(Totalt 3 814 bilder och filmer, varav 83 bilder och 429 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den sammanlagda speltiden för filmerna är 26 timmar och 16 minuter.

Vid stort antal tillfällen via internet förvärvat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. 

GM har därefter på olika digitala lagringsmedier, på sin dator och USB-minnen samt på det internetbaserade ****-kontot, innehavt dessa skildringar. GM har sedan, genom att lägga upp bilderna och filmerna till försäljning på internetsidan ****.com och distribution via internetsidan ******.io, spridit och gjort bilderna och filmerna tillgängliga för annan i mycket stor omfattning. Vidare under angiven period överlåtit bilder och filmer samt förmedlat kontakter mellan köpare och säljare vilket syftat till att främja handel av sådana bilder och filmer.)

 

B 16669-20 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x8, sexuellt ofredande x11 (varav 3 går under åtals rubriken sexuellt ofredande mot barn då lagen skärptes 1augusti 2022 och de andra 8 iInget att rapporteraäffade före denna lagändring dock är alla 11 mot barn), utnyttjande av barn för sexuell posering x6, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, grovt barnpornografibrott x2.

OBS!  Sammanlagt 13 st barn i åldrarna 13-14 år.

(1.Har i telefoner, på datorer och på molntjänsten ****

innehaft 796 filer med barnpornografiskt material, varav 497 bilder och 95 filmer med speltid ca 5 h 20 min varit övergreppsmaterial, samt 159 st bilder och 45 st filmer med ca 1 timme 40 min speltid varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 16 december 2020; 87 bilder och 7 filmer med speltid ca 2,5 min som är övergreppsmaterial, samt 27 bilder och 6 filmer med speltid ca 3,5 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 1 juli 2021; 115 bilder och 70 filmer med speltid ca 3 timmar 40 min som är övergreppsmaterial, samt 2 bilder och 8 filmer med speltid ca 12 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 13 oktober 2022; 295 bilder och 18 filmer med speltid ca 1 timme 40 min som är övergreppsmaterial, samt 130 bilder och 31 filmer med speltid ca 1 timme 25 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder och filmer där barnen utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

2.Har via länkar till molntjänsten *** berett sig till gång till och betraktat 6 bilder och 429 filmer med barnpornografiskt material, varav 167 filmer med speltid på ca 4,5 h varit  övergreppsmaterial, samt 262 filmer med speltid på ca 8 timmar 54 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

B 14496-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har innehaft 26 stycken barnpornografiska bilder och 15 stycken barnpornografiska filmer, varav nio stycken bilder och sju stycken filmer har bedömts som grovt övergreppsmaterial, har därutöver spridit tre stycken barnpornografiska bilder och 2 stycken barnpornografiska filmer, varav en av filmerna har bedömts som grovt övergreppsmaterial)

B 8354-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering x2.

1.Har skildrat målsägande A, som var 13-14 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat.

2. Har skildrat målsäganden B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder och filmer genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder och filmer av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat)

 

Vecka 12

B 16669-20 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x8, sexuellt ofredande x11, utnyttjande av barn för sexuell posering x6, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, grovt barnpornografibrott x2.

OBS!  Sammanlagt 13 st barn i åldrarna 13-14 år. (Forts. från vecka 11)

(1.Har i telefoner, på datorer och på molntjänsten **** innehaft 796 filer med barnpornografiskt material, varav 497 bilder och 95 filmer med speltid ca 5 h 20 min varit övergreppsmaterial, samt 159 st bilder och 45 st filmer med ca 1 timme 40 min speltid varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 16 december 2020; 87 bilder och 7 filmer med speltid ca 2,5 min som är övergreppsmaterial, samt 27 bilder och 6 filmer med speltid ca 3,5 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– Fram till den 1 juli 2021; 115 bilder och 70 filmer med speltid ca 3 timmar 40 min som är övergreppsmaterial, samt 2 bilder och 8 filmer med speltid ca 12 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– Fram till den 13 oktober 2022; 295 bilder och 18 filmer med speltid ca 1 timme 40 min som är övergreppsmaterial, samt 130 bilder och 31 filmer med speltid ca 1 timme 25 min som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder och filmer där barnen utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

2.Har via länkar till molntjänsten *** berett sig till gång till och betraktat 6 bilder och 429 filmer med barnpornografiskt material, varav 167 filmer med speltid på ca 4,5 h varit övergreppsmaterial, samt 262 filmer med speltid på ca 8 timmar 54 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

B 14466-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 803 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Av dessa har 105 bilder bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.) 

 

B 8354-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering x2. (Forts. Från vecka 11)

1.Har skildrat målsägande A, som var 13-14 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat.

2. Har skildrat målsäganden B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder och filmer genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder och filmer av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat

 

Uddevalla

Vecka 11

B 69-23 Grov våldtäkt mot barn.

Vecka 12

B 249-23 Våldtäkt mot barn x2.

 

Umeå

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Uppsala

Vecka 11

B 9230-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har på två datorer, en läsplatta, en extern hårddisk, två mobiltelefoner, två USB-minnen och tre minneskort innehaft övergreppsmateriel enligt följande: 

-Bilder övergreppsmateriel: ca 220 000 bilder

-Bilder särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 220 000 bilder 

-Filmer övergreppsmateriel: ca 50 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 600 timmar (motsvarande över tre månaders speltid) 

-Filmer särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 52 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 800 timmar (motsvarande nära fyra månaders speltid)

Har på flera konton i molnlagringstjänsten **** innehaft övergreppsmateriel enligt följande:

 -Bilder övergreppsmateriel: ca 350 000 bilder

– Bilder särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 348 000 bilder 

-Filmer övergreppsmateriel: ca 336 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 18 000 timmar 

-Filmer särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 350 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 38 000 timmar (motsvarande ca 4 års speltid)

Samt via internet fildelat okänd mängd övergreppsmateriel till okänd mängd andra personer.)

 

B 7045-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

B 5070-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande x6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3, försök till våldtäkt mot barn x2, försök till sexuellt övergrepp mot barn x2, barnpornografibrott x 3. OBS! Sammanlagt 12 barn i åldrarna 8-14 år

(1.Skickat en barnpornografisk film till målsägare H (9år gammal)

2.Skickat en barnpornografisk film till målsägare N (14 år gammal)

3.-delat 38 barnpornografiska filer med okänt antal andra  användare på internet. Av filerna är 9 filmer med särskilt hänsynslöst  övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 15 sekunder.

-Har vidare delat 5 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet -Delat 2 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet. 

-I en mobiltelefon innehaft 14 barnpornografiska bilder, varav 2 anses utgöra särskilt  hänsynslös övergreppsmateriel. 

-I en mobiltelefon innehaft 89 barnpornografiska filer. Av filerna utgör 22 bilder  med övergreppmateriel, 23 bilder med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel, 21  filmer övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 18 minuter och 50 sekunder samt 33 filmer med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel med en  sammanlagd speltid om 35 minuter och 56 sekunder.)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Varberg

Vecka 11

B 2165-22 Våldtäkt mot barn x3, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Innehaft 385 stycken barnpornografiska bilder och filmer, varav 62 bilder och 37 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Vänersborg

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

Värmland

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Västmanland

Vecka 11

B 3761-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x12, försök till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4 (FORTS FRÅN VECKA 10 PÅGÅR I 17 DAGAR)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

(1 Har skildrat Sekretess D (8år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

2 Har skildrat Sekretess E (12år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

Har skildrat Sekretess I (8år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

har skildrat Sekretess J (4år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har skildrat Sekretess O (12år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 8 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 12

B 3761-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x7, grovt utnuttjande av barn för sexuell posering x12, försök till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp mot barn, försök till grov utnyttjning av barn för sexuell posering x4 (FORTS FRÅN VECKA 11 PÅGÅR I 17 DAGAR)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal.

 

B 756-23 Våldtäkt mot barn, 

 

Växjö

Vecka 11

B 6371-22 Våldtäkt mot barn x3

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Ystad

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 663-20 Grovt barnpornografibrott x2, barnpornografibrott.

1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 26 130 bilder och 201 filmer, sammanlagd speltid 62 timmar 55 min. Av bildmaterialet skildrar 4791 bilder och 131 filmer (speltid 40 timmar 42 minuter 7 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

2.Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 32 211 bilder och 1410 filmer (sammanlagd speltid 1048 timmar, 53 minuter, 5 sekunder) Av bildmaterialet skildrar 5622 bilder och 881 filmer (speltid 823 timmar 46 minuter och 52 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

3.Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 30 bilder. Av bilderna skildrar 18 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Ångermanland

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

B 2497-21 Barnpornografibrott.

(Innehaft 78 barnpornografiska bilder, varav 36 av bilderna innehållit särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material samt tre barnpornografiska filmer, varav en av de filmerna innehållit särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material.)

B 2209-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 18 barnpornografiska bilder och fyra barnpornografiska filmer, varav fyra bilder utgör särskilt hänsynslöst material samt gjort barnpornografiskt material tillgängligt för andra genom att på Snapchat dela en fil som bedömts som särskilt hänsynslöst material.)

 

Örebro

Vecka 11

B 7422-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 6 stycken barnpornografiska bilder)

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Östersund

Vecka 11

Inget att rapportera

Vecka 12

Inget att rapportera

 

 

 

 *************************

HOVRÄTTER

Göta hovrätt

Vecka 11

B 3999-22 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har innehaft eller i vart fall betraktat efter att ha berett sig tillgång till 2 141 barnpornografiska filer. Vidare har GM spridit eller på annat sätt gjort en/flera barnpornografisk fil/filer tillgänglig för någon annan. Av bilderna är 913 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi),  1 186 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 15

filmer med sammanlagd speltid om 13 min är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 27 filmer med sammanlagd speltid om 2 timmar och 17 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)
(Jönköpings Tr.B 306-21 dömde till fängelse 1 år 3 månader)

 

Vecka 12

 

B 536-23 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

1.Innehaft och/eller betraktat 1 834 barnpornografiska bilder och 232 barnpornografiska filmer samt gjort 61 barnpornografiska bilder och 17 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och även avsett bilder och filmer där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt,

2. Uppsåtligen gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan x2.)

(Växjö Tr. B 5466-22 dömde till ungdomsvård samt ska följa socialnämndens ungdomskoInget att rapporteraakt.)

 

Svea hovrätt

Vecka 11

B 1784-23 Våldtäkt mot barn..

(Västmanlands Tr B 6724-22 dömde till fängelse 3 år)

 

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Hovrätten i Väst

Vecka 11

B 4738-22 Grovt Sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott 

(190 bilder varav 3 grova)

 (Halmstads Tr. B 3104-21 dömde till 3 år)

 

Vecka 12

B 7216-22 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering.

 (Uddevalla Tr. B 3356-21 dömde till: 80 dagsböter om 50 kr (4 000 kr))

 

B 4398-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit, eller på annat sätt tillgängliggjort för andra, barnpornografiskt material. På sin dator ha lagrat 46 075 barnpornografiska filmer och bilder varav 1 773 av bilderna och 138 av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Spridningen eller tillgängliggörandet består i att GM fildelat 20 barnpornografiska filmer och bilder varav 5 bilder och 14 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 (Göteborgs Tr. B 13941-20 dömde till 8 månader)

 

B 1731-23 Våldtäkt mot barn x2.

(Vänersborgs Tr. B 5100-21 dömde till Ungdomsvård)

 

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 11

B 4238-22 Barnpornografibrott x2.

1.har spridit en barnpornografisk film med en speltid om 23 sekunder, vilken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
2. Innehaft tre barnpornografiska bilder, varav en utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 11 st barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om 12 minuter och 39 sekunder), varav 10 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om 12 minuter och 28 sekunder).

(Helsingborgs Tr. B 3651-22 frikände)

 

B 4455-22 Våldtäkt mot barn.

(Helsingborgs Tr. B 5096-22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskoInget att rapporteraakt samt ungdomstjänst 150 timmar)

 

Vecka 12

B 606-23 Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn. (Friades för våldtäkt mot barn men dömdes för sexuellt utnyttjande av barn i Tr.)

(Helsingborgs Tr B 6752-21 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskoInget att rapporteraakt.)

 

B 4732-22 Barnpornografibrott x2.

1.Innehaft 92 st barnpornografiska bilder, varav fyra utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2. Innehaft 416 st barnpornografiska bilder, varav 59 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 6 st barnpornografiska filmer, vilka utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om ca. 15 minuter).

(Helsingborgs Tr B 7048-21 dömde till villkorlig dom 100 dagsböter om 50 kr)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 11

B 206-23 OBS! 2 åtalade Kvinna och man.

Mannen: Våldtäkt mot barn, köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott, samlag med avkomling, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, m.m.

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och eller fotografera NN 2.)

Kvinnan: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering 

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma när

NN 2 penetrerades oralt av den åtalade mannen)
(Östersunds Tr. B 2420-22 där kvinnan döms till villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar. Mannen dömdes till fängelse i 5 år)

Vecka 12

B 1846-21 Sexuellt övergrepp mot barn m.m.
(Gävle Tr. B 400-21 dömde till fängelse 6 månader)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 11

B 128-23 Våldtäkt mot barn.

(Lycksele Tr. B 527-22 dömde till 2 år)

Vecka 12

B 1247-22 Sexuellt ofredande.

(Umeå Tr. B 1427-22 dömde till Skyddstillsyn.
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.)                                      

 

********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84                      

 

 

 

 

1 thought on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 11 och 12

  1. Vad fruktansvärt mycket barnpornografibrott. Och mycket synnerligen grovt och hänsynslöst! Och vad fruktansvärt mycket våldtäkt mot barn i olika grader.
    Alltså jag blir mörkrädd!
    Stackars alla drabbade barn!! 😭😭💔

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *