Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under veckorna 7 och 8. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

 

TINGSRÄTTER

Alingsås

Vecka 7 

B 457-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering (x4), utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Attunda

Vecka 7 

B 8776-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn m.m.

 

Vecka 8 

B 7959-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

B 9958-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 3 662 barnpornografiska filer varav 2 702 bilder där barn skildrats pornografiskt, 516 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 55 filmer med total speltid om 5 timmar 16 minuter där barn skildrats pornografiskt samt 389 filmer med total speltid 49 timmar 14 minuter där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt.)

B 158-23 Sexuellt övergrepp mot barn, försök till sexuellt övergrepp mot barn m.m.

 

Blekinge

Vecka 7 

B 219-22 Grovt barnpornografibrott.

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Borås

Vecka 7 

B 3523-20 Grovt barnpornografibrott m.m.
(Innehaft 3 filmer dessa filmer bedöms samtliga som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, då de visar mycket unga barn som utsätts för särskilt hänsynslösa övergrepp. Innehaft 223 bilder i beslagtaget material varav 133 är att betrakta som övergreppsmaterial och 90 bilder är att bedöma särskilt hänsynslösa.)

 

Vecka 8 

B 3420-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Eksjö
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 

B 1632-22 Våldtäkt mot barn x6, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 4, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

(1) Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 141 st filer med barnpornografiskt innehåll, föreställande tre olika målsäganden enligt följande:

 – 31 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess E. 

– 12 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess G.

 – 98 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess J, varav 18 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 2) Har via internet delat två barnpornografiska filmer föreställande Sekretess E vidare till annan. Total speltid ca 41 sekunder.

3) Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 242 st filer med barnpornografiskt innehåll på okända målsägande enligt följande:

 – 188 st barnpornografiska bilder.

 – 1 st barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.

 – 47 st barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – 6 st barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är ca 5 min och 34 sek. 

4) Har via internet delat en barnpornografisk bild på okänd målsägande vidare till annan. 

  1. e) Har med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av en Snapchat konversation med en okänd målsägande och därvid skildrat barn i en barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.)

 

Eskilstuna
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Falun
Vecka 7 

B 4296-21 Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat dels 64 st barnpornografiska bilder, dels 25 st barnpornografiska filmer.)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Gotland
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Gällivare
Vecka 7 

B 378-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Gävle
Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 3058-21 Våldtäkt mot barn x3. 

 

Göteborg
Vecka 7 

B 20168-21 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 4003 barnpornografiska bilder varav 81 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial
samt 117 filmer med en speltid om ca 6 timmar
varav 103 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 7461-22 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 726 bilder varav 114 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Samt 71 filmer med en speltid om ca 9 timmar och 20 minuter varav 58 filmer med en total speltid om 8 timmar och 35 minuter
Är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Där finns filmer som innehåller djur
och en filmserie innehållande tortyr med sexuella inslag på ett barn som inte uppnått skolåldern.)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Halmstad

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Haparanda
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 7 

B 5082-22 Försök till sexuellt övergrepp mot barn.

 

Vecka 8 

B 3732-22 Barnpornografibrott x2.

(1 Innehaft sju filmer och tre bilder med övergrepps- och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

  1. Innehaft 73 bilder med övergreppsmaterial och 47 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på sin dator och surfplatta)

B 7396-22 Grov våldtäkt mot barn x9 mm.

 

Hälsingland

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 3042-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

Hässleholm

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Jönköping

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Kalmar

Vecka 7 

B 1642-21 Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 68 barnpornografiska bilder)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 7 

B 661-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt material i form av 1010 filer, varav 477 bilder är övergreppsmaterial, 479 bilder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 5 filmer med sammanlagd speltid på ca 4 minuter och 23 sekunder är övergreppsmaterial samt 49 filmer med sammanlagd speltid på ca 1 timme 12 minuter och 9 sekunder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Linköping

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Luleå

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Lund

Vecka 7 

B 4944-21 Våldtäkt mot barn. 

B 6038-22 Våldtäkt mot barn.

 

Vecka 8 

B 1738-21 Grovt barnpornografibrott x2.

(1 Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 1269 bilder och 25 filmer. Av bildmaterialet avser 546 bilder och 20 filmer (total speltid 38 min och 29 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2 Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 5951 bilder och 588 filmer. Av bildmaterialet avser 1928 bilder och 394 filmer (total speltid 8 timmar, 29 minuter och 39 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Lycksele

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Malmö

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8

B 9888-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 328 barnpornografiska bilder)

 

Mora

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Nacka

Vecka 7 

B 8360-22 Våldtäkt mot barn x2, barnpornografibrott.

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Norrköping

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Nyköping

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 3114-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

Skaraborg

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 4667-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 16 628 barnpornografiska bilder och 721 barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om 134 timmar), varav 5 396 bilder och 443 filmer (sammanlagd speltid om 65 timmar och 10 minuter) visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling)

 

Skellefteå

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Solna

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Stockholm

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera 

 

Sundsvall

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Södertälje

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Södertörn

Vecka 7 

B 18917-21 Sexuellt ofredande.

B 17009-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 88 filer innehållandes barnpornografiska bilder/filmer. Av dessa filer var 21 bilder/filmer särskilt hänsynslösa.)

B 18823-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 96 filmer med barnpornografiskt material. Brottet är grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt)

 

Vecka 8 

B 13956-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, betraktat och i viss mån spridit 2109 stycken filer som är att betrakta som övergreppsmaterial innehållandes 1979 stycken bilder och 130 stycken filmer. Av dessa filer har 422 stycken bilder och 75 stycken filmer bedömts vara särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial.)

B401-22 Grovt barnpornografibrott.

(Övergreppsmaterialet består av totalt 3 814 bilder och filmer, varav 83 bilder och 429 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den sammanlagda speltiden för filmerna är 26 timmar och 16 minuter.)

B15394-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 3 651 barnpornografiska bilder inkl. filmer, varav 1 066 bilder och 310 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Uddevalla

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Umeå

Vecka 7 

B 2727-22 Barnpornografibrott m.m.

(har skildrat barn i pornografisk bild och film och därefter innehaft och betraktat materialet samt spridit materialet. Bilden och den två sekunder långa filmen är barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad.)

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Uppsala

Vecka 7 

B 5921-22 Barnpornografibrott x2.

(1 Innehaft tre stycken filmer och fyra bilder innehållande barnpornografiskt material. Av materialet är två filmer och fyra bilder att anses som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2 Spridit tre barnpornografiska filmer (samma filmer som omfattas av åtalspunkten 1.1 ovan) genom att skicka dem till annan person via sms)

 

B 3546-20 Barnpornografibrott x15, Grovt barnpornografibrott utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande m.m. (Dag 1)

(Innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer r innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer)

 

Vecka 8 

B 3546-20 Barnpornografibrott x15, Grovt barnpornografibrott utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande m.m. (forts från vecka 7)

(Innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer r innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer)

 

Varberg

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 1630-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

 

Vänersborg

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Värmland

Vecka 7 – Inget att rapportera

 

Vecka 8 

B 6173-22 Barnpornografibrott

(Har till ett okänt antal mottagare skickat en film innehållandes barnpornografisk material som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Västmanland

Vecka 7 

B 3761-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x12, försök till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp mot barn, försök till grov utnyttjande av barn för sexuell posering x4 (DAG 1 AV 17)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

(1 Har skildrat Sekretess D (8 år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

2 Har skildrat Sekretess E (12 år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

3 Har skildrat Sekretess I (8 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

4 har skildrat Sekretess J (4 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5 Har skildrat Sekretess O (12 år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

6 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

7 Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Växjö

Vecka 7 

B 3305-22 Barnpornografibrott x3.

(1 Innehaft och/eller betraktat fyra barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film, varav en bild samt filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2 Har tillgängliggjort en barnpornografisk film genom delning. Filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial .

3 Har innehaft och/eller betraktat 15 barnpornografiska bilder och 11 barnpornografiska filmer, varav 4 bilder och 8 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn.)

 

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Ystad

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Örebro
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Östersund

Vecka 7 

B 394-22 Våldtäkt mot barn.

 

Vecka 8 

B 3638-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
Vecka 7 

B 3989-22 Grovt barnpornografibrott m.m.

(2 255 barnpornografiska bilder och 102
barnpornografiska filmer.)

(Växjö Tr B 2957-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

B 2697-22 Barnpornografibrott.
(Örebro Tr B 6239-21 dömde till villkorlig dom och dagsböter 50 om 220 kr)

 

B 136-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13, sexuellt ofredande x 6, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

(Norrköpings Tr B 1928-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader)

 

Vecka 8

B 3052-22 Våldtäkt mot barn.

(Jönköpings Tr B 4799-21 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.)

 

B 1027-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

(Örebros Tr B 7014-21 dömde till villkorlig dom dagsböter 180 om 50 kr)


Svea hovrätt
Vecka 7

B 4191-22 Våldtäkt mot barn.

(Södertörns Tr B2941-20 friade för våldtäkt mot barn.)

 

B 15165-22 Grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott.

(38 581 stycken barnpornografiska filer bestående av 21 166 barnpornografiska bilder samt 7 415 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 432 timmar 54 minuter och 21 sekunder, varav 458 bilder och 5 339 filmer till en sammanlagd speltid om 313 timmar 56 minuter och 14 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

(Attunda Tr B 4451-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader för barnpornografibrott men friade för våldtäkt mot barn)

 

B 651-23 Grovt barnpornografibrott x4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, försök till våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(1 7 500 filer uppdelat i 6 811 bilder och 689 filmer, varav 1 274 bilder och 226 filmer med en total speltid om 8 timmar 16 minuter 42 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet omfattar en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt

2 Innehaft 25 barnpornografiska bilder och 2

barnpornografiska filmer på en speltid på totalt 45 sekunder av målsägande

A (11 år). Han har även skildrat barn i barnpornografisk bild genom att ha tagit

bilder och filmat av pågående chattkonversationer innehållande

dokumenterade sexuella poseringar

3 Innehaft 17 barnpornografiska bilder och 5

barnpornografiska filmer på en speltid på totalt 2 minuter och 6 sekunder av

målsägande B (11 år). Han har även skildrat barn i barnpornografisk bild genom att

ha tagit bilder och filmat av pågående chattkonversationer innehållande

dokumenterade sexuella handlingar.

4 Har överlåtit sex barnpornografiska bilder, eller på annat sätt

gjort en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, samt innehaft

barnpornografiskt material i form av totalt 355 filer uppdelat i 97 bilder och

258 filmer, varav 30 bilder och 144 filmer med en total speltid om 7 timmar

59 minuter 28 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Västmanlands Tr B 5726-21 dömde till fängelse 3 år)

 

B 357-23 Försök till våldtäkt mot barn m.m.

(Västmanlands Tr. B 4017-22 dömde till 2 år 8 månader)

 

Vecka 8 

B 93-23 Våldtäkt mot barn.

(Nacka Tr B 7143-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader)

 

B 383-23 Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, sexuellt övergrepp mot barn x2 m.m.

(Nyköpings Tr B 30477-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader)

 

B 262-22 Grovt barnpornografibrott m.m.

(Innehaft 743 barnpornografiska bilder och 212 barnpornografiska filmer, varav 352 bilder och 188 filmer är att bedöma som grov barnpornografi.)

(Attunda Tr B 7419-21 dömde till fängelse 1 år)

 


Hovrätten i Väst

Vecka 7 

B 4222-22 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (Dag 2/3)

 (Göteborg Tr. B 16348-20 dömde till 1 år)

 

Vecka 8 

B 4222-22 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (Dag 3/3)

 (Göteborg Tr. B 16348-20 dömde till 1 år)

B 1493-23 Barnpornografibrott m.m.

(Innehaft och/ eller betraktat 980 barn pornografiska bilder varav 346
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 207 filmer varav
176 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslösa.)

 (Göteborgs Tr. B 575-23 dömde till Ungdomsvård)

 

 

Hovrätten Skåne Blekinge
Vecka 7 

B 139-23 Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

(Malmö Tr B 3983-22 dömde till ungdomsvård)

 

B 140-23 Våldtäkt mot barn.

(Hässleholms Tr B 741-22 dömde till fängelse 2 år)

 

B 4345-22 Grovt barnpornografibrott.

(32 123 bilder med barnpornografiskt material varav 1908 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Därutöver har han innehaft 4036 filmer med en speltid på ca 44 timmar varav 55 filmer med speltid på ca 37 timmar med särskilt hänsynslöst
övergreppsmaterial.)

(Helsingborgs Tr B 6841-21 dömde till fängelse 1 år)

 

Vecka 8 

B 3756-22 Sexuellt utnyttjande av barn
(Malmö Tr B 12602-21 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar)Nedre Norrland Hovrätt
Vecka 7 – Inget att rapportera

Vecka 8 – Inget att rapportera

 

Övre Norrland Hovrätt
Vecka 7 

B 97-23 Grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn försexuell posering x6.

(Innehaft 589 barnpornografiska bilder och 313 barnpornografiska filmer. Gärningen bör bedömas som grov då 272 av bilderna och 289 av filmer, med en sammanlagd speltid på 10 timmar 9 minuter, utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Alltså bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld och/eller tvång och/eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 (Luleå Tr. B 2846-22 dömde till 7 år)

Vecka 8 – Inget att rapportera

*******************************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X