Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar Maj 2022

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  47  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

Alingsås

2022-05-05

B 1140-21 

Domslit: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har haft samlag med NN 4 som var 14 år. Han genomförde ett vaginalt samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 31 mars 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 4 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Han tryckte ner målsäganden och betvingade henne med sin kroppstyngd. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 30 april 2021. Den sexuella handlingen bestod i att han penetrerade målsägandens anal med sin penis.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 220 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut. Frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn 

Attunda

2022-05-19

B 3656-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: 81 år)

(1.1 Har med sin hand tagit/gnuggat/masserat på målsäganden NN4s kön och uttalat att han vill göra det skönt för målsäganden eller liknande. NN 4 var åtta år. Det hände flera gånger mellan den 1 september 2021 och den 6 april 2022.

1.2 Har med sin hand tagit/gnuggat/masserat på målsäganden NN5s kön och uttalat att han vill göra det skönt för målsäganden eller liknande. NN5 var tio år. Det hände flera gånger mellan den 1 september 2021 och den 6 april 2022.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

********************************************************************

2022-05-23

B 1459-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har ofredat målsäganden, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via sociala medier skicka meddelanden med sexuellt innehåll till henne. Det hände den 27 september 2020.

1.2 Har ofredat målsäganden, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Snapchat skicka en film på sig själv när han onanerar. Det hände den 9 november 2020.

Samt åtalad för: Ofredande) 

Påföljd: Tidigare utdömt fängelse ska avse även den nya brottsligheten. (Stockholms tingsrätt Avdelning 3, 2022-05-17, B2451/22) 

Tidigare dömd: Dömdes genom Stockholms tingsrätts den 17 maj 2022 i mål B 2451-22, för våldtäkt mot barn, olaga hot och barnpornografibrott till tre års fängelse. 

********************************************************************

2022-05-24

B 9229-20 

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har försökt ha samlag med målsäganden NN3 som var 11 år. Han har därvid handgripligen placerat målsäganden på en säng, dragit ned målsägandens ben, börjat klä av sig sina byxor och uttala något i stil med att han skulle ha samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2020 och den 1 september 2020.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsägandens far avbröt gärningen genom att ringa till sin sons mobiltelefon.

2. Har förmått NN10 som var 7 år, NN3 som var 11 år, NN14 som var 7 år, och NN15 som var 9 år, att titta på pornografiska bilder och filmer. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 februari 2020 och den 1 september 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 50 kr. 

********************************************************************

2022-05-25

B 8488-21 

Domslut: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har skildrat NN4, som vid tillfällena var under 18 år, i 293 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014.

1.2. Har skildrat NN5, som vid tillfällena var under 18 år, i 247 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att NN4, som vid tillfällena var 15 år, utfört sexuell posering vid 293 tillfällen. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014.

2.2  har främjat eller utnyttjat att NN5, som vid tillfällena var 14 år, utfört sexuell posering vid 247 tillfällen. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 130 om 240 kr.

Borås

2022-05-03

B 2767-21 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 32 år)

(1. Har berört NN1 utanpå könet, genom trosorna. NN1 var vid tidpunkten för gärningen 14 år. Det hände den 11 augusti 2021.

2. Har främjat NN1 till sexuell posering. Han gjorde detta genom att köpa cigaretter och/eller alkohol till NN1 och i utbyte kräva att hon skickar nakenbilder. NN1 skickade därefter bilder på sina bara bröst till tilltalade, NN1 var vid tidpunkten 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 11 augusti 2021.

3. Har sexuellt berört NN1 på brösten. NN 1 var vid tidpunkten för gärningen 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti och den 11 augusti.)

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut. 

********************************************************************

2022-05-24

B 1445-19 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material som bestått av tillhopa av 1 610 bilder och 1 film med en speltid på 15 sekunder. Han har dessutom innehaft grovt barnpornografiska materialet som bestått av tillhopa 665 bilder och 5  filmer med en speltid om tillhopa 22 minut 5 sekunder. Detta material är att betrakta som grovt, eftersom det bestått av material där barn varit särskilt unga, utsatts för våld eller tvång eller annars utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 24 april 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF.

********************************************************************

2022-05-25

B 1521-21 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har försökt främja NN 1, som vid tiden för gärningen var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 11 november 2020 och den 12 november 2020.

2. Har skrivit att han ”är kåt” i ett meddelande till NN 1, som vid tiden för gärningen var 12 år. Det hände någon gång mellan den 11 november 2020 och den 12 november 2020. Han har genom angivet handlande ofredat NN 1 på ett sätt som varit ägnat att kränka NN1:s sexuella integritet.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

Gotland

2022-05-25

B 335-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har penetrerat M2:s slida och berört M2:s underliv med sina fingrar på ett sätt som är jämförligt med samlag. M2 är född 2007. Det hände någon gång mellan den 1 december 2018 och den 2 december 2018.

Samt åtalad för: Grov fridskränkning x3, Sexuellt ofredande och våldtäkt.)

Påföljd: Fängelse 2 år. 

Gävle

2022-05-10

B 31-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft sammanlagt 59 filer som utgjort barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa har 56 st varit bilder och 3 st varit filmer . Det hände någon gång mellan den 24 juli 2021 och den 6 augusti 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 40 om 150 kr.  

Haparanda

2022-05-10

B 886-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har den 26 november 2020 uppsåtligen innehaft 13 567 bilder och 2 077 filmer med en sammanlagd speltid om 17 timmar 24 minuter som skildrar barn i pornografisk bild/film. 

Brottet ska bedömas som grovt då 4 297 bilder och 1 193 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timar 8 minuter skildrar barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och/eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Samt åtalad för: Ringa vapenbrott.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

Hälsingland

2022-05-09

B 2207-21 

Påföljd: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har innehaft 37 barnpornografiska bilder, varav 19 stycken utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 september 2019. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det finns en stor del särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial bestående i bilder där verkliga övergrepp dokumenterats. På materialet förekommer dokumentation av barn som penetreras av vuxna, barn som får utlösning på sig samt barn som är belagda med handfängsel i samband med övergreppen. En del av materialet föreställer barn i förskoleåldern och det finns även bilder på spädbarn.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

********************************************************************

2022-05-12

B 1815-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 63 år)

(Har först tagit målsägandens fot och lagt den mot eller i närheten av sitt könsorgan och tagit på målsägandens lår, mage och bröst samt försökt komma närmare in mot hennes underliv och i ett senare skede samma dag tagit av sig sina byxor och visat målsäganden sitt könsorgan samt pussat henne på och vid munnen. Målsäganden var 13 år vid händelsen. Det hände den 6 juli 2021.) 

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.  

Hässleholm

2022-05-11

B 124-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 1 429 bilder och 598 filmer som alla skildrar barn i pornografisk bild. Filmerna har en total speltid på 29 timmar och 27 minuter. Det hände den 30 november 2020.

Av ovan angivet barnpornografiskt material har 387 bilder och 204 filmer (med en sammanlagd speltid på 11 timmar) utgjort bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden särskilt hänsynslöst/grovt barnpornografiskt material.) 

Påföljd: Fängelse 1 år. 

Jönköping

2022-05-25

B 5219-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 66 år)

(Har mellan den 13 oktober 2016 och den 19 januari 2021 på datalagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till i vart fall 596 filer med barnpornografiskt innehåll. Filerna består av 530 bilder och 66 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme och 23 minuter som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa är 248 bilder och 48 filmer, med en total speltid på 1 timme och 12 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

Han har även under ovan angiven period delat ut eller på annat sätt gjort övergreppsmaterial tillgänglig för annan genom att fildela i vart fall två filer via Skype. Dessa två bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd barnpornografiskt material, det avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga samt då det avser bilder/filmer där barn utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt såsom penetration och andra sexuella handlingar.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Kalmar

2022-05-24

B 534-22/1578-17 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 32 år) 

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som var 7 år, genom att dra ner hennes trosor och därefter föra sin penis mellan hennes skinkor, ha sin penis mot / i hennes anus och föra penisen fram och tillbaka. Det hände den 17 januari 2022.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder, att övergreppet varit förenat med smärta och då gärningsmannen förgripit sig på barnet då han var barnvakt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som var 7 år, genom att dra ner hennes trosor och därefter föra sitt finger / pappersrulle mellan hennes skinkor och mot / i hennes anus samt föra sin penis mellan hennes skinkor, ha sin penis mot / i hennes anus och föra sin penis fram och tillbaka. Det hände den 18 januari 2022.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder, att övergreppet varit förenat med smärta och då gärningsmannen förgripit sig på barnet då han var barnvakt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2.1 Har innehaft 1 956 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 991 bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 11 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet dels avsett en särskilt stor mängd bilder, dels avsett bilder där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. 

2.2 Har innehaft 2899 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Av dessa är 2895 bilder och 4 filmer. Av bilderna har 1606 bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, av filmerna har 2 bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände under tiden den 11 november till den 11 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet dels avsett en särskilt stor mängd bilder, dels avsett bilder där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. 

3.1 Har den 14 december 2013 främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder.

3.2 Har den 2 maj 2014 främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder.

3.3 har den 4 april 2015, främjat eller utnyttjat Sekretess B, som då var under 18 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han förmått henne att posera inför honom, vilket han dokumenterat i bilder. 

4. Har vid ett tillfälle, under tiden mellan den 14 december 2013 och den 16 december 2013,  genomfört en sexuell handling med Sekretess B, som då var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört sin  penis mellan Sekretess Bs lår, Rudolic har dokumenterat övergreppet.

Samt åtal för: Djurplågeri.

Har utsatt en hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 juli 2021 och den 11 februari 2022.

Han har dels tryckt hundens nos mot sitt eget anus, dels skaftat ur och med sin hand greppat kring hundens penisrot och fört hundens penis mot / in i sitt eget anus. Vid samma tillfälle har han även genomfört andra sexuella handlingar med hunden då han bland annat låtit hunden slicka honom i analregionen och tryckt delar av hundens kropp mot sitt eget anus.)

Påföljd: Fängelse 7 år. Frikänns dock från sexuellt övergrepp mot barn. 

********************************************************************

2022-05-25

B 229-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 81 år)

(Har innehaft 7 898 bilder och 112 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 4 132 bilder och 110 filmer har bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 18 timmar och 31 minuter, varav 18 timmar och 27 minuter avser filmer innehållande grovt material. Det hände den 29 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 100 om 110 kr. 

Linköping

2022-05-18

B 406-18 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år)

(Har den 31 januari 2018 i sin bostad innehaft i vart fall 46 489 barnpornografiska bilder och 6 925 barnpornografiska filmer. Barnen på 15 806 av bilderna och 5 562 av filmerna har utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Speltiden för de filmer som innehåller barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt uppgår till i vart fall 600 timmar. 

Han har mellan den 31 januari 2017 och den 31 januari 2018 i sin bostad laddat ner och via ett fildelningsprogram tillgängliggjort ett stort antal barnpornografiska bilder och filmer för andra. 

Brottet bör bedömas som grovt, dels eftersom ett så stort antal bilder och filmer skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt bland annat genom att de penetreras av vuxna, avbildas med kroppsvätska på kroppen eller fått sin frihet berövad, dels eftersom han spridit övergreppsmaterialet till andra.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

Malmö

2022-05-04

B 9971-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 72 år)

(Har den 29 september 2021 i sin bostad olovligen innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 54 512 bilder, varav 584 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet skall bedömas som grovt eftersom det avser en stor mängd barnpornografiska bilder varav många föreställande barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.) 

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska underkasta sig den programverksamhet/behandling som frivården finner lämplig. 

Nacka

2022-05-30

B 496-21 

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5.  2. Grovt barnpornografibrott x5. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har med underförstådda hot att hon eller hennes familj annars skulle utsättas för brott förmått NN 3 som var 11 år gammal att skapa 23 bilder på sig själv med barnpornografiskt innehåll, varav två grova, samt fem filmer på sig själv med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på 1 min 1 sek. 

Brottet är grovt på grund av målsägandens låga ålder samt att han hotat NN 3 genom att visa att han vet var hon bor och vad hennes föräldrar heter och säga att han kommer söka upp dem om hon inte skickar bilderna och filmerna samt på grund av att han förmått NN 3 att utföra kränkande handlingar på sig själv genom att bl.a. kissa på sina trosor samt föra in en penna i sitt könsorgan samt sin analöppning och sedan slicka på pennan. Det hände någon gång mellan den 27 maj 2017 och den 7 juni 2017.

1.2 Har förmått NN 6 som var elva år gammal, eller annan okänd målsägande under 15 år, att skapa minst tio bilder på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 28 augusti 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.3 Har förmått NN 21 som var tio år gammal att skapa fyra bilder på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 28 juni 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.4 Har förmått NN 21 som var tio år gammal att skapa en bild på sig själv med pornografiskt innehåll. Det hände den 23 juli 2017.

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder. 

1.5 Har förmått NN 9 som var tio år gammal att skapa 56 bilder med barnpornografiskt innehåll samt två filmer med grovt barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på elva sekunder. Det hände den 29 december 2017. 

Brottet är grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon förmåtts utföra kränkande handlingar på sig själv genom att penetrera sitt eget könsorgan med sina fingrar.

2.1 Har skildrat NN 3 som var 11 år gammal i ovan angivna bilder och filmer med pornografiskt innehåll. Detta har skett genom att han tvingat NN 3 att skapa bilder och filmer efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände den 27 maj 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, då det skett med tvång och då NN 3 förmåtts utföra kränkande handlingar på sig själv

2.2 Har skildrat NN 6 som var elva år gammal, eller annan okänd målsägande under 15 år, i 27 barnpornografiska bilder. Detta har skett genom att han förmått NN 6 eller annan målsägande att skapa bilder efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände den 28 augusti 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2.3 Har skildrat NN 21 som var tio år gammal i 5 barnpornografiska bilder. Det hände vid två tillfällen mellan den 28 juni 2017 och den 23 juli 2017.

Detta har skett genom att han förmått NN 21 att skapa fem bilder efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2.4 Har skildrat NN 9 som var tio år gammal i 56 barnpornografiska bilder och 2 grovt barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på elva sekunder. Detta har skett genom att han förmått NN 9 att skapa bilder och filmer efter hans önskemål och skicka dem till honom så att han har kunnat spara ned kopior av materialet. Det hände den 29 december 2017.

2.5 Har utöver ovan angivna bilder/filmer på identifierade målsägande innehaft 792 barnpornografiska bilder, varav 333 bedömts grova, samt 100 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid på 7 tim 18 min 20 sek, varav 73 filmer med en sammanlagd speltid på 7 tim 9 min 6 sek är grova. Det hände mellan den 17 januari 2018 och den 24 januari 2018.

Brottet bör bedömas som grovt på grund av den stora mängden barnpornografiskt material. 

3.1 Har ofredat NN 6 som var elva år gammal, eller annan målsägande under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skicka bilder och chattmeddelanden med pornografiskt och sexuellt innehåll. Det hände den 28 augusti 2017.

3.2 Har ofredat NN 9, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9s sexuella integritet, genom att skicka sammanlagt åtta bilder med pornografiskt innehåll till NN 9 som var tio år gammal. Det hände någon gång mellan den 29 december 2017 och den 12 januari 2018.) 

Påföljd: Fängelse 1 år, 9 månader. 

Norrköping

2022-05-25

B 3649-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft samlag med Sekretess A (14 år) och genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Målsäganden deltog inte frivilligt. Han har således genomfört analt samlag med målsäganden så att smärta uppstått och samtidigt hållit i hennes hår samt förmått henne att genomföra oralsex på honom genom att med visst våld hålla i hennes hår och upprepade gånger trycka hennes huvud mot sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 november 2020 och den 8 november 2020.) 

Påföljd: Fängelse 3 månader, skyddstillsyn.

Skellefteå

2022-05-03

B 1037-21 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 2. Våldtäkt mot barn x3. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Barnpornografibrott x2. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Försök till sexuellt utnyttjande av barn för  sexuellt umgänge. 8. Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har ofredat NN 5, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till henne med sexuellt innehåll. Det hände den 14 november 2020.

1.2 Har ofredat NN 55, 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 55:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd, kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt, samt genom att skicka bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 4 oktober 2021.

1.3 Har ofredat NN 73, 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 73:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne och genom att kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 8 juli 2021.

1.4 Har ofredat NN 62, 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 62:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

1.5 Har ofredat NN 78, 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 78:s sexuella integritet, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne samt genom att skicka nakenbilder på sig själv till henne. Det hände någon gång mellan den 20 april 2021 och den 15 november 2021.

2.1 Har genomfört annan sexuell handling – som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag – med NN 13, som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2021 vid ***** skolan. Han har med sina fingrar penetrerat NN 13:s underliv samt förmått henne att onanera åt honom.

2.2 Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag med NN 13, som var 13 år. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 april 2021 till den 31 maj 2021.

Han har genomfört vaginala samlag och penetrerat NN 13:s underliv med fingrar och föremål.

2.3 Har genomfört sexuella handlingar med NN 22 som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Detta genom att under videosamtal och livechatt förmått och instruerat NN 22 att filma och fota sitt underliv samt föra upp fingrar och föremål, såsom en vibrator, i sitt underliv. Han har vid ett flertal gånger tillfredsställt sig själv sexuellt under tiden NN 22 genomfört handlingarna. Han har genomfört handlingarna trots att han visste om att NN 22 var 13 år. Det hände vid ett flertal upprepade tillfällen under tiden mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

3. Har genomfört sexuella handlingar med NN 22 som var 13 år. Detta genom att under videosamtal förmått och instruerat henne att onanera genom att smeka sitt underliv och ta på sin kropp och använda en vibrator samtidigt som han tillfredsställt sig själv sexuellt. Det hände vid ett flertal upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

4.1 Har i kontakt med NN 22, 13 år, skildrat henne i 75 barnpornografiska bilder och 5 filmer som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021.

4.2 Har innehaft 148 barnpornografiska bilder och 40 barnpornografiska filmer. Det hände under tiden mellan den 23 september 2021 och den 15 november 2021.

5.1 Har främjat och utnyttjat NN 22, 13 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att medverka i sexuella handlingar enligt vad som angetts i punkterna 2.3 och 3 i videosamtal samt genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda bilder samt nakenbilder på sig själv och ett flertal filmer där hon onanerar och/eller penetrerat sitt underliv med fingrar och föremål. Som i ett led att förmå NN 22 att skicka bilder och filmer till honom har han bland annat skickat texter med sexuell innebörd till NN 22. Han har vidare skickat bilder och filmer på manliga könsorgan till NN 22, bedyrat sin kärlek till henne och krävt att hon ska bekräfta sina känslor genom handlingar, gett henne komplimanger avseende hennes utseende och lovat henne att hon kan känna sig trygg med honom och att handlingarna förblir en hemlighet mellan dem. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 15 november 2021. 

5.2 Har främjat och utnyttjat NN 66, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda poseringsbilder, nakenbilder och ett flertal filmer där hon på uppmaning av honom penetrerat sitt underliv med fingrar och föremål. Som i ett led i att förmå NN 66 att skicka bilder och filmer till honom har han skickat texter med sexuell innebörd till NN 66. Han har vidare skickat bilder och filmer på manliga könsorgan till henne samt gett henne komplimanger avseende hennes utseende. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 15 november 2021.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 66 med hänsyn till att det rört sig om penetrationsfilmer med fingrar och föremål. 

5.3 Har främjat och utnyttjat NN 44, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka ett flertal lättklädda poseringsbilder, nakenbilder och i vart fall fem filmer där hon på uppmaning av honom penetrerat sitt underliv med fingrar och/eller föremål. Som i ett led att förmå NN 44 att skicka bilder och filmer till honom har han skickat texter med sexuell innebörd, kommenterat hennes kropp på ett sexuellt sätt, skickat bilder på manliga könsorgan samt initierat en sexuell lek med henne. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 juli 2021.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 44 med hänsyn till att det rört sig om penetrationsfilmer med fingrar och föremål.

6. Har främjat och utnyttjat NN 33, 12 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka lättklädda poseringsbilder till honom. Han har efterfrågat lättklädda bilder på NN 33 samt skickat en text med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 1 oktober 2021.

7.1 Har försökt att främja och utnyttja NN 52, 13 år, att medverka i sexuell posering genom att skriva till henne att hon tidigare skickat lättklädda bilder till honom, genom att kommentera hennes kropp på ett sexuellt sätt, genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne, genom att utge sig för att vara trygg och bekväm med henne samt genom att skicka bilder till henne på sitt, eller någon annans, könsorgan. Det hände någon gång mellan den 5 april 2021 och den 15 november 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

7.2 Har försökt att främja och utnyttja, NN 41, 14 år, att medverka i sexuell posering genom att skriva till henne att hon tidigare skickat lättklädda bilder till honom och kommenterat hennes kropp på ett sexuellt sätt samt genom att skicka texter med sexuell innebörd till henne. Han har vidare utgett sig för att vara trygg och bekväm med henne och att hon kan lita på honom, initierat en sexuell lek med henne, samt skickat bilder till henne på sitt, eller någon annans, könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 15 november 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

8. Har skildrat NN 29, som var 15 år, i 1062 barnpornografiska bilder och 405 barnpornografiska filmer med total speltid om ca 52 minuter varav 56 bilder och 103 filmer, med speltid om ca 19 minuter, bedömts som grovt övergreppsmaterial. Han har därefter innehaft filmerna och bilderna och även delat bilder vidare till andra. Det hände någon gång mellan den 2 oktober 2018 och den 15 november 2021. 

Samt åtalad för: Misshandel x 4 och olaga hot på/mot NN 29. 

1.1 Har misshandlat NN 29, som var 15 år, genom att slå henne på benet. Det hände den 11 maj 2019. NN 29 orsakades smärta, rodnad och blånad.

1.2 Har misshandlat NN 29 genom att ta hårda tag om hennes arm och handled. Det hände den 21 juni 201. NN 29 orsakades smärta och blånad.

1.3 Har misshandlat NN 29, som var 15 år, genom att hålla fast henne i hårt och slita i hennes hår upprepade gånger samt genom att bita henne i handen. Det hände den 23 juni 2019. NN 29 orsakade smärta, sårskada och håravfall.

2. Har hotat NN 29 genom att göra uttalanden med innebörden att han skulle döda eller allvarligt skada NN 29. Det hände den 23 juni 2019.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

********************************************************************

2022-05-10

B 760-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott . (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material. 287 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial, 789 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 22 minuter och 29 sekunder och 15 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 2 timmar och 37 minuter. Det hände mellan den 29 april och den 16 juni 2020.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Solna

2022-05-03

B 2070-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har haft samlag med Sekretess A som var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2022 och den 23 februari 2022 vid ****Station

1.2 Har haft samlag med Sekretess A som var 12 år gammal. Det hände den 25 februari 2022.) 

Påföljd: Frikänns.

********************************************************************

2022-05-23

B 7038-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 78 år)

(Har tagit på Sekretess A:s bröst samt kramat och pussat Sekretess A som vid tillfället var 12 år gammal. Det hände den 9 juli 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 110 kr 

Stockholm

2022-05-16

B 18733-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 28 år)

(Har ofredat sin flickväns 15 år gamla dotter, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att lägga sin hand på hennes axel och antyda att han vill ha en sexuell relation med henne genom att säga att han tycker om henne ”på kärlekssättet” och att hon är jättefin men att han inte vill såra hennes mamma. Det hände den 24 maj 2021.

Samt åtalad för: Ringa misshandel på målsägande:

Har bitit sin flickväns 15 år gamla dotter i kinden. Det hände den 10 maj 2021.)

Påföljd: Frikänns.

********************************************************************

2022-05-17

B 2451-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Han har även genomfört ett analt samlag utan hennes samtycke och delvis med visst våld förmått NN 3 att utföra oralsex på honom, vilka handlingar med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet bestod i att han, när NN 3 utförde oralsex på honom och försökte avbryta, tvingade henne att fortsätta genom att hålla fast hennes huvud och trycka det mot sin kropp. Det hände den 12 februari 2022

2. Har skildrat NN 3 som var 14 år gammal i barnpornografiska bilder genom att göra och spara en kopia av en pornografisk film där NN 3 poserade naken och penetrerade sitt eget könsorgan med en hårborste. Det hände den 24 februari 2022 eller en tid dessförinnan.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande.

Har hotat NN 3 genom att i ett meddelande till NN 3 på Snapchat skriva att han skulle publicera en nakenvideo på målsäganden på internet och sociala medier om hon inte blev hans knullkompis. Det hände den 24 februari 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år. 

Södertörn

2022-05-11

B 11485-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 62 år)

(Har innehaft 4 165 filer med barnpornografiska bilder. Det hände den 29 juni 2021. Av innehavet avser 1 747 bilder och 400 filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och/eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och/eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

********************************************************************

2022-05-12

B 18469-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 53 år) 

(Har sexuellt berört Sekretess 1 som var 13 år genom att ta på målsägandens ben, underliv, mage, bröst och rumpa. Det hände den 23 oktober 2021 på buss ***.)

Påföljd: Skyddstillsyn. 

********************************************************************

2022-05-25

B 7574-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft och/ eller betraktat 4 476 barnpornografiska bilder, varav 2 510 bilder utgör särskilt hänsynslös barnpornografi. Det hände den 10 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt på grund av den stora mängden särskilt hänsynslös barnpornografi.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Umeå

2022-05-16

B 821-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiskt material. Det barnpornografiska materialet bestod av 9 bilder av barnpornografiskt övergreppsmaterial, 8 filmer med en sammanlagd speltid om nio minuter och tio sekunder av barnpornografiskt övergreppsmaterial samt 3 filmer innehållande särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om två minuter och 29 sekunder. Det hände mellan den 25 mars 2021 och den 6 maj 2021.)

Påföljd: Frikänns.

Uppsala

2022-05-31

B 2941-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har haft samlag och med samlag jämförliga sexuella handlingar med målsäganden sekretess NN A som vid tiden för gärningen var under 15. Det ägde rum den 22 april 2022. De med samlag jämförliga handlingarna har bestått av att målsäganden sekretess NN A har utfört oralsex på honom och att han har utfört oralsex på henne. Han begick gärningen med uppsåt. Han var åtminstone oaktsam beträffande omständigheten att målsägande var under 15 år.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

Vänersborg

2022-05-24

B 88-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x8. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände den 16 juni 2021.

1.2  Har haft i vart fall vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 11 september 2021 och den 12 september 2021.

1.3 Har haft i vart fall vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 2 november 2021 och den 3 november 2021.

1.4 Har haft i vart fall vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 9 november 2021 och den 10 november 2021.

1.5 Har haft i vart fall vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 28 november 2021 och den 29 november 2021.

1.6 Har haft i vart fall vaginalt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 22 december 2021 och den 23 december 2021.

1.7 Har haft vaginalt och/eller oralt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 januari 2022 och den 7 januari 2022. Det orala samlaget är med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med samlag.

1.8 Har, utöver ovan angivna tillfällen, vid i vart fall 50 tillfällen haft vaginalt och/eller oralt samlag samt vid ett tillfälle analt samlag med målsägande A som var 13 år. Det hände mellan den 17 juni 2021 och den 31 december 2021. De orala och det anala samlaget är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Värmland

2022-05-10

B 536-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 1 barnpornografisk film samt spridit eller på annat sätt gjort filmen tillgänglig för annan. Det hände den 16 september 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

Västmanland

2022-05-10

B 75-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x 5. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 31 december 2021 och den 1 januari 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände den 7 januari 2022 på **** Hotel.

1.3 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände den 7 januari 2022 på **** Hotel.

1.4 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 8 januari 2022 och den 9 januari 2022.

1.5 Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 8 januari 2022 och den 9 januari 2022. Det orala samlaget är en sexuell handlingen som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.3

Som försvårande omständigheter görs gällande att han inför och i anslutning till gärningen har visat stor hänsynslöshet samt utnyttjat Sekretess A:s skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig genom att knyta Sekretess A känslomässigt till sig för att senare utsätta henne för sexuella övergrepp. Han har dessutom vilselett Sekretess A genom att han har utgett sig för att vara yngre än sin verkliga ålder och lämnat felaktig information om sig själv. Det hände under tiden 18 april 2021 – 9 januari 2022.)

Påföljd: Fängelse 4 år. 

********************************************************************

2022-05-17

B 1566-22 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har den 4 maj 2021 olovligen innehaft barnpornografi i form av 4 bilder. Brottet kan bedömas som ringa med hänsyn till att innehavet rör en mindre mängd bilder.)

Påföljd: Dagsböter 60 om 400 kr.

Växjö

2022-05-11

B 5349-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 75 barnpornografiska bilder och filmer varav ett fåtal utgör grovt övergreppsmaterial. Det hände den 2 april 2021.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 50 om 50 kr.

Ystad

2022-05-09

B 1520-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft och spridit barnpornografiska bilder och filmer enligt nedan . Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 18 januari 2021.

– På en mobiltelefon den 18 januari 2021 innehaft 18 bilder varav 9 är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 55 filmer varav 34 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av detta material har han spridit en film vidare den 8 januari 2021.

– Under perioden 1 januari 2019 – 16 juli 2020 via molntjänsten MEGA sparat ner och innehaft i vart fall 4 filmer som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

–  Genom molntjänsten dropbox den 18 juni 2020 och 3 december 2020 spridit sammanlagt 2 bilder som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 10 filmer varav 4 är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen innefattar spridning av material samt innefattar bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

********************************************************************

2022-05-13

B 512-21  

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4. Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har utnyttjat eller främjat NN 16, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuella poseringar genom att uppmana NN 16 att till honom skicka bilder och videoklipp på sin nakna kropp och sitt underliv. NN 16 har därefter till honom på snapchat skickat bilder och videoklipp på sin nakna kropp och sitt underliv. Det hände mellan den 25 oktober 2020 och den 26 oktober 2020.

1.2 Har utnyttjat eller främjat NN 29, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuella poseringar genom att uppmana målsäganden att till honom skicka bilder och videoklipp på sin kropp i underkläder samt på sin nakna kropp. NN 29 har därefter till honom på snapchat skickat bilder och videoklipp på sig själv i bara underkläder och på sitt nakna underliv . Det hände den 27 december 2020.

2. Har försökt utnyttja eller främja NN 19, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuella poseringar genom att i konversationer på internet uppmana NN 19 att till honom skicka bilder och videoklipp på sin kropp i underkläder samt på sin nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 7 november 2020 och den 10 november 2020. Brottet har inte fullbordats eftersom NN 19 inte utförde eller medverkade i sexuell poseringar men fara för brottets fullbordan har förelegat.

3.1 Har utnyttjat eller främjat NN 28, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuella poseringar genom att uppmana målsäganden att till honom skicka bilder och videoklipp på sin kropp i underkläder samt på sin nakna kropp. NN 28 har därefter till honom på snapchat skickat bilder och videoklipp på sig själv i bara underkläder och på sin nakna kropp och underliv. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 december 2020 och den 5 januari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet, bla mot bakgrund av att uppmaningarna har varit hotfulla, de har innefattat särskilt kränkande poseringar samt har de pågått under en icke ringa tid.

3.2 Har utnyttjat eller främjat NN 34, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuella poseringar genom att uppmana NN 34 att till honom skicka bilder och videoklipp på sin kropp i underkläder samt på sin nakna kropp. NN 34 har därefter till honom på snapchat skickat bilder och videoklipp på sig själv i bara underkläder och på sin nakna kropp och underliv. Det hände vid flera tillfällen mellan den 15 december 2020 och den 9 februari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet, bla mot bakgrund av att uppmaningarna har varit hotfulla, de har innefattat särskilt kränkande poseringar samt har de pågått under en icke ringa tid.

4.1 Har tillgängliggjort 1 barnpornografisk videofilm genom delning via internet. Det hände den 29 december 2020. 

4.2 Har tillgängliggjort 25 barnpornografiska bilder och 5 barnpornografiska videofilmer genom delning via internet. 7 av bilderna och 4 av filmerna har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 14 november 2020. 

4.3 Har innehaft 23 barnpornografiska bilder, varav 2 bilder har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 18 februari 2021.

Samt åtalad för: Olaga hot x 5 och olaga tvång

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska delta i och fullfölja utredningskontakten med Off Clinic öppenvård Syd för att genomföra riskbedömning enligt verktyget ERASOR. ERASOR är ett verktyg för bedömning av specifik återfallsrisk. Bedömningen beräknas ta ca 6 veckor från uppstarten.  

Örebro

2022-05-06

B 2315-18 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x3. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har dels främjat, dels utnyttjat att då 13-åriga målsäganden sekretess H utfört sexuell posering vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2018 och den 29 april 2018. Han har härvid uppmanat och uppmuntrat målsäganden att ta och skicka bilder av sexuell karaktär på sig själv till honom.

1.2 Har dels främjat, dels utnyttjat att då 14-åriga målsäganden Sekretess F utfört sexuell posering vid flera tillfällen mellan den 1 maj 2017 och den 30 december 2017. Han har härvid uppmanat och uppmuntrat målsäganden att ta och skicka bilder av sexuell karaktär på sig till honom.

1.3 Har dels främjat, dels utnyttjat att då 14-åriga målsäganden Sekretess E utfört sexuell posering vid flera tillfällen mellan den 1 juni 2017 och den 30 december 2017. Han har härvid uppmanat och uppmuntrat målsäganden att ta och skicka bilder av sexuell karaktär på sig till honom.

2.1 Har någon gång mellan den 1 januari 2014 och den 30 december 2015 ofredat Sekretess B som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess B:s sexuella integritet, genom att lägga sig nära Sekretess B, hålla om dennes kropp och säga att han älskar Sekretess B

2.2  Har skickat bilder på sin penis till Sekretess H som var under 15 år, vilket kunde förväntas kränka sekretess H:s sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2018 och den 29 april 2018.

2.3 Har skickat bilder på sin penis till Sekretess E som var under 15 år, vilket kunde förväntas kränka sekretess Es sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 september 2017.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x12 och sexuellt ofredande x2.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska delta i sådan vård eller behandling med inriktning på sexuellt beteende som frivården bestämmer.

Östersund

2022-05-19

B 3166-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft sammanlagt 1 445 barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa har 637 filer skildrat särskilt hänsynslösa och/eller grova övergrepp mot barn. Därtill har han spridit och gjort i vart fall 5 filer med barnpornografiskt material tillgängliga för andra personer. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2021 och den 27 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har innehaft och även spridit ett stort antal bilder och filmer som utgjort dokumentation av ett verkligt övergrepp där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska följa det kontrakt som bifogas till domen.

********************************************************************

2022-05-25

B 3157-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och spridit 1 barnpornografisk film på whatsapp. Det hände den 31 januari 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

********************************************************************

Domar från hovrätter

 

Göta hovrätt

2022-05-25

B 3564-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN10 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Han har därvid mot målsägandens vilja och med visst fört in sina fingrar i hennes vagina. Det hände natten mellan den 19 april 2019 och den 20 april 2019.

Samt åtalad för: Våldtäkt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut. 

(Skaraborgs Tr. B 2164-20 dömde till fängelse 2 år.)

Hovrätten i Väst

2022-05-26

B 6479-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 16 312 bilder, varav 1192 visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling, samt i vart fall 4 658 filmer med en sammanlagd speltid om 1463 timmar, 26 minuter och 44 sekunder, varav 2 034 filmer med en sammanlagd speltid om 839 timmar, 34 minuter och 47 sekunder som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Han har också spridit barnpornografiskt material med hjälp av fildelningsprogrammet Emule på internet. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2010 och den 25 april 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har spridit barnpornografiskt material. Det skall också bedömas som grovt eftersom innehavet avser ett mycket stort innehav av bilder och filmer samt bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för tvång genom att vara bundna och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för vaginala, anala och orala penetrationer av vuxna och avbildas med kroppsvätska i ansiktet och på kroppen.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.  

(Göteborgs Tr. B 5444-17 dömde till fängelse 10 månader.)

Övre Norrland Hovrätt

2022-05-18

B 314-22 

Domslut: 1. Barnpornografibrott x7. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x 6. 3. Våldtäkt mot barn. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 6. Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har via Snapchat gjort 1 bild och 2 filmer med grovt sexuellt barnpornografiskt övergreppsmaterial tillgängligt för annan. Han har även betraktat materialet som han berett sig tillgång till. Den sammanlagda speltiden på filmerna var cirka fyra minuter. 

Han har på tre mobiltelefoner innehaft och betraktat barnpornografiskt material enligt följande: elva bilder och 23 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 36 minuter med grovt sexuellt barnpornografiskt övergreppsmaterial och 25 bilder och tolv filmer med en sammanlagd speltid om cirka tio minuter med sexuellt barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 21 april 2021 och den 1 juli 2021.

1.2 Har skildrat NN 2 i barnpornografiskt material samt innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer föreställande NN 2. 46 bilder och 33 filmer med en total speltid av cirka 17 minuter är att anse som dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det hände mellan den 10 juni 2021 och den 1 juli 2021.

1.3 Har skildrat NN 11 i barnpornografiskt material samt innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer föreställande NN 11. NN 11 var under 18 år. 43 bilder och 27 filmer med en total speltid av cirka nio minuter är att anse som dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det hände mellan den 25 maj 2021 och den 1 juli 2021.

1.4 Har skildrat målsägandena NN 17 och NN 2, som är och under tiden för brott var under 18 år, i barnpornografiska filmer samt även innehaft och betraktat det barnpornografiska materialet som han berett sig tillgång till. Tio filmer med en sammanlagd speltid om cirka tre minuter är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial. Åtta av filmerna har Michael Kashanifar spridit till annan person. Det hände mellan den 19 februari 2021 och den 30 juni 2021.

1.5 Har skildrat NN 20, som vid tidpunkten för brott var 13 år, i tre barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om cirka två minuter, vilka barnpornografiska filmer han innehaft och betraktat. Det hände mellan den 14 maj 2021 och den 30 juni 2021.

1.6 Har skildrat NN 29, 13 år, i barnpornografiskt material, vilket material han innehaft och betraktat. Materialet bestod av två filmer med en sammanlagd speltid av cirka en minut och två bilder. Materialet är att bedöma som dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det hände mellan den 9 september 2021 och den 14 september 2021.

1.7 Har via applikationen Kik gjort barnpornografiskt material tillgängligt för annan. Han har även innehaft och betraktat materialet. Det barnpornografiska materialet bestod av fyra bilder och tre filmer med en sammanlagd speltid av cirka tre minuter av särskilt hänsynslöst/grovt material och en bild bestående av dokumenterat sexuellt övergrepp av så kallad normalgrad. Det hände mellan den 10 februari 2021 och den 31 juli 2021.

2.1 Har ofredat NN 10 genom att skicka textmeddelanden till henne samt bilder, vilka meddelanden samt bilder haft en sexuell innebörd och som kränkt hennes sexuella integritet. Materialet har skickats via Snapchat och Instagram. Det hände mellan den 2 juni 2021 och den 30 juni 2021 i Sverige. NN 10 var vid tillfället 15 år.

2.2 Har ofredat NN 17, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 17s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till henne via SMS, Telegram och Snapchat med sexuellt innehåll. Delar av innehållet har varit barnpornografiskt (se åtalspunkt 11). Han har även skickat bild på två barn till NN 17 med meddelandet ”Vill knulla dem”. Det hände mellan den 19 februari 2021 och den 30 juni 2021 i Sverige. NN 17 var 15 år vid tillfälle för brott..

2.3 Har ofredat NN 20, 13 år, genom att skriva meddelanden till henne via Snapchat och Instagram med sexuell innebörd. Meddelandena har kränkt NN 20s sexuella integritet. Det hände mellan den 12 juni 2021 och den 30 juni 2021. 

2.4 Har skrivit meddelanden med sexuell innebörd till NN 29, 13 år, samt skickat en eller flera bilder till henne med sexuellt innehåll, vilket allt kränkt NN 29s sexuella integritet. Det hände mellan den 9 september 2021 och den 14 september 2021.

2.5 Har via applikationen Snapchat skrivit meddelanden med sexuell innebörd till NN 39 som var 14 år, vilka meddelanden varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 14 september 2021.

2.6 Har via Snapchat skickat meddelanden med sexuell innebörd till NN 43, 13 år, vilka meddelanden varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 23 augusti 2021 och den 29 augusti 2021.

3. Har via Snapchat kontaktat NN 2, 13 år. I kontakterna med NN 2 har han instruerat och förmått henne att posera sexuellt, att smeka sin kropp, sitt underliv, sina bröst och föra in sina fingrar i sin vagina och i sin anal. Han instruerade och förmådde henne att dokumentera det sexuella materialet genom bilder och filmer samt att skicka dessa bilder och filmer till honom. De sexuella handlingarna, på hans instruktioner, hot och förmående, att NN 2 fört fingrar i sitt underliv och sin anal är med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt jämförligt med samlag. Genom agerandet har han genomfört de sexuella handlingarna med NN 2. Det hände mellan den 10 juni 2021 och den 3 juli 2021.

4. Har främjat och utnyttjat samt instruerat NN 11 att utföra sexuell posering genom att han tagit kontakt med NN 11 och uppmanat henne att skicka material till honom där hon utfört sexuella handlingar på sig själv. Det hände mellan den 26 maj 2021 och den 28 juni 2021 i Sverige. NN 11 var 14 år vid gärningstillfällena.

5.1 Har främjat och utnyttjat NN 17 att utföra sexuell posering. NN 17 var 15 år vid tidpunkten för brott. Poseringen har varit ägnad att skada NN 17s hälsa och / eller utveckling. Det hände mellan den 14 juli 2021 och den 12 september 2021.

5.2 Har främjat och utnyttjat NN 20, 13 år, att utföra sexuell posering vilket material på hans uppmaning skickats till honom via Instagram och Snapchat och som han sedan innehaft och betraktat. Han har bland annat skrivit till NN 20: ”Få se dig”, ”Kan du inte visa dina sköna bröst;)” . Det hände mellan den 14 maj 2021 och den 30 juni 2021.

5.3 Har utnyttjat och främjat NN 29, 13 år, att utföra sexuella poseringar, vilket material skickats till honom. Han har erbjudit NN 29 pengar för material på henne av sexuell natur och övertygat NN 29 att skicka sådant material genom att ge henne komplimanger samt genom att uppge att om hon inte skickade material till honom skulle han sprida rykten om henne. Det hände mellan den 9 september 2021 och den 14 september 2021.

5.4 Har kontaktat NN 32, 13 år, via Snapchat i syfte att försöka förmå henne att skicka material av sexuell natur på henne till honom. Han har bland annat skrivit ”Bby gör en sån video till mig ;)”, ”asså det är sjukt att du är så medveten om vad som är sexigt och att du är så liten;)”, ”men det hade mer varit tanken att du hjälpte mig att våldta en annan tjej som gör mig kåt:)” och ”Är barn för mkt eller är våldtäkt för mkt?”. Kontakterna har inneburit försök till utnyttjande av NN 32 för sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 22 augusti 2021 och den 29 augusti 2021.

6. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material. 61 bilder och 199 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 3 timmar och 16 minuter utgör dokumenterade sexuella övergrepp med särskilt hänsynslöst / grovt barnpornografiskt material. 186 bilder och 70 filmer med en sammanlagd speltid om cirka en timme och fyra minuter utgör dokumenterade sexuella övergrepp av barn. Det hände mellan den 10 februari 2021 och den 14 september 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning, då det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt då delar av materialet skildrat unga flickor som inte påbörjat sin pubertetsutveckling och som blir utsatta för vaginala/orala/anala penetrationer av vuxna mäns erigerade penisar.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande x3 och narkotikabrott x2:

1.1 Har hotat NN 2 genom att via Snapchat skriva till henne att han skulle söka upp henne och hennes familj och att han skulle våldta henne. Hoten har varit ägnade att hos NN 2 framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person. Det hände mellan den 10 juni 2021 och den 3 juli 2021. 

Hoten var sådana att NN 2 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och annans personliga säkerhet.

1.2 Har hotat NN 11 genom att han till NN 11 uppgett att han skulle våldta hennes nioåriga syster. Det hände mellan den 25 maj 2021 och den 19 juni 2021 i Sverige. Hotet var sådant att NN 11 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för annans personliga säkerhet.

1.3 Har hotat NN 14 genom att i en chatt på Instagram skriva ”ville ju trycka dig” samt ”kommer göra sönder dig”. Det hände den 30 maj 2021 i Sverige. Hoten var sådana att NN 14 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten, i stället för våldtäkt mot barn, dömer för två fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering mellan den 10 juni 2021 och den 18 juni 2021 enligt 6 kap. 8 § 1 st. och 3 st. brottsbalken (åtalspunkten 3) och bestämmer påföljden för dessa brott och för de övriga brott som framgår av tingsrättens domslut till den påföljd som tingsrätten har bestämt.  

(Umeå Tr. B 2043-21 dömde till fängelse 4 år, 6 månader. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. 

Umeå tingsrätt Allmänna avdelningen Doha 2, 2019-12-06, B2259/19) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.) 

********************************************************************

2022-05-19

B 80-22 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har vid flertalet tillfällen gnidit sin penis mot sekretess A:s rumpa eller mellan dennes lår samt klämt på Sekretess A:s rumpa eller snopp. Han har därvid vid i vart fall ett tillfälle onanerat åt målsägande och/eller onanerat på sig själv när han berört Sekretess A. Sekretess A är född 06. Det hände någon gång under perioden mellan den 1 oktober 2016 och den 27 april 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hant visat särskild hänsynslöshet och råhet då han utnyttjat sin förtroendeställning som lärare och som stödperson åt Sekretess A samt då Sekretess A inledningsvis av händelseförloppet har legat och sovit i hans bostad utan någon annan vuxen i bostaden.

2. Har berört sekretess B:s, som är född 07, rumpa vid ett flertal tillfällen. Det hände någon gång under perioden mellan den 19 augusti 2019 och den 28 april 2020 på ***skolan.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år. 

(Skellefteå Tr. B 593-20 dömde till fängelse 2 år, 6 månader. Frikände dock för sexuellt ofredande.)

********************************************************************

2022-05-24

B 418-22 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har försökt ha samlag med målsäganden Sekretess A som 

var 14 år. Han tog kontakt med målsäganden via Snapchat och 

försökte förmå henne till att träffa honom och ha samlag med honom. Han hotade då också att sprida bilder på målsägandens nakna eller delvis  nakna kropp om hon inte hade samlag med honom. Hotet var ägnat att  framkalla allvarlig rädsla hos målsäganden för att hennes frid skulle kränkas. Det hände någon gång den 29 september 2020.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas alternativt var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har främjat att målsäganden Sekretess A, som vid tillfället var 13 eller 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering. han har därvid uppmanat målsäganden att ta fotografier av sin egen delvis nakna kropp och skicka bilderna till honom, vilket målsäganden då gjort. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 31 augusti 2020.

Samt åtalad för: Olaga integritetsintrång.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om skuld på så sätt att hovrätten frikänner för utnyttjande av barn för sexuell posering mellan den 1 maj 2020 och den 31 augusti 2020 samt, i stället för försök till våldtäkt mot barn, dömer honom för olaga hot den 29 september 2020.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i påföljdsdelen på så sätt att det antal timmar som han ska utföra ungdomstjänst bestäms till 45 timmar.

(Umeå Tr. B 3233-20 dömde till ungdomstjänst 70 timmar.)

********************************************************************

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA!

5 thoughts on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter Maj 2022.

  1. Varför så sjukt olika i straffskalan beroende på vart i landet dom bor? Helt galet fel.

  2. Man vill bara skrika högt när man ser i vilken omfattning barn får sina liv förstörda av dessa vidriga avskum.

  3. Sjukt system! Den sjuke som knarkar medicin (utan brottsoffer) få tusentals kr i böter eller ett halvt decennium i fängelse. Äckliga äckeläckel som knarkar barnporr få ett par hundralappar eller runt ett år i fängelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *