Sponsorer

🙏🙏🙏 Dela, sprid och skriv under🙏🙏🙏

Vi har nu skrivit ihop en JO anmälan då att vi vill att JO ska inleda ett initiativärende för att utreda Sveriges sätt att skydda våra barn mot sexuella övergrepp.

Det fungerar inte att vi inte kan skydda det viktigaste som vi har från en framtid i det träsk av tragedier som sexuella övergrepp i barndomen ger, och myndigheternas sätt att försvara våra barn strider mot såväl barnkonventionen som mänskliga rättigheter.

Anmälan är genomläst och godkänd av jurist, och nu hoppas vi att SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT går in på namninsamlingen och skriver under, så att den blir riktigt tung.
__________________________________________________________

Läs anmälan här:

”Senaste veckan har tre domstolsförhandlingar om vårdnad av barn, fallit ut till fördel för föräldrar som riskerar att utgöra ett hot mot sina barns hälsa och utveckling.

Ett fall 7/6, där en pojke tidigare hotat att ta livet av sig om han placeras hos fadern. Pojken har ritat och tydligt berättat på ljudinspelningar att han utsätts för såväl våld som övergrepp av sexuell karaktär hos fadern. Pojken var inlagd på BUP för psykisk ohälsa i samband med att han skulle överlämnas till fadern, han kräktes, grät och fick hysteriska attacker, och uttryckte att han hatade livet. Idag bor pojken hos fadern som har vårdnaden, trots det faktum att pojken så tydligt berättat om faderns övergrepp. All kontakt med modern är i dagsläget avbruten, såväl fysisk som telefon, brev kommer inte heller fram till barnet.

I det andra fallet (8/6) tillföll vårdnaden modern, trots att hon har en relation, och står i begrepp att flytta ihop med en man som 2018 dömdes för grova sexuella övergrepp mot en fyraåring. Mannen nekar till brott, trots såväl muntlig bevisning som stödbevisning i form av spermaprov från NFC som funnits i den fyraåriga målsägandens underbyxor, och har således inte ens kunnat tillgodogöra sig den vård som kriminalvården tillhandahöll under tiden i fängelse. Ärendet har medfört ett stort antal orosanmälningar, dock utan åtgärd, då man anser att mannen inte utgör något hot för barnets välbefinnande innan man faktiskt kan bevisa att mannen förgripit sig på tvååringen.

Det tredje fallet (9/6) är en liten flicka som I ljudinspelningar klart och tydligt uttryckt att pappa fört in någonting långt I hennes underliv. Läkarundersökning som stödjer flickans berättelser finns, men med tanke på att tingsrätten inte ser med blida ögon på föräldrar som försöker smutskasta varandra, så avråds modern att åberopa detta som bevisning, således tilldömdes fadern full vårdnad om flickan.

Detta är bara tre fall från senaste veckan. Jag har kontakt med ett icke ringa antal föräldrar vars barn uttrycker att de av den ene föräldern blir utsatta för sexuella övergrepp, men som i sin kamp för barnets trygghet karaktärsmördats och betraktas som hysteriska på grund av aktivt vårdsökande, samt att man anser att föräldern kränker barnet när man utan dennes vetskap spelar när barnet berättar, och fotograferar skador som tyder på misshandel och sexuella övergrepp.

Bevisbördan är tung för en fällande dom i en juridisk prövning av brottmålskaraktär. Endast 4% av alla anmälda sexualbrott mot barn leder till fällande dom, men när bevisbördan inte är tung nog för en fällande dom, så innebär detta inte att övergrepp inte äger rum.

En anmälan om brott, som inte leder till fällande dom ses i dagsläget som försök att skapa en negativ bild av föräldern som blivit anklagad, därmed har vi idag en generell rädsla hos föräldrar att faktiskt polisanmäla misstankar om sexuella övergrepp. I de fall där misstankar om brott anmälts, men bevisningen inte ansetts tillräcklig för en fällande dom, tillfaller vårdnaden inte sällan den förälder som blivit misstänkt för övergrepp. Föräldrar som väljer att fly och gömma sina barn för att skydda dem, döms till fängelse för egenmäktighet med barn.

Vi vill att JO inleder ett initiativärende, för att se över Sveriges sätt att skydda våra barn mot sexuella övergrepp. Att utsätta barn för de risker som det innebär att inte lyssna på barn som berättar att de blir eller har blivit utsatta för sexuellt våld strider mot såväl barnkonventionen som mänskliga rättigheter. Vi sägs vara världens bästa land för barn, men är vi verkligen det när vi inte ens kan skydda dem från att bo med föräldrar som barnen berättar utsätter dem för sexuella övergrepp? Vi vill att JO ser över situationen, då socialförvaltningen, IVO och landets tingsrätter inte aktivt ingriper för att åtgärda ett systemfel som gör att barn tvingas växa upp tillsammans med sexuella förövare.

Domar och bevis som nämns ovan, bifogas inte i anmälan då parterna inte vill att de ska bli offentlig handling, men kan skickas separat om så önskas”

❤ skriv under här: 👇

https://www.skrivunder.com/vi_vill_att_jo_inleder_ett_initiativarende_om_sveriges_satt_att_skydda_barn_mot_sexuella_overgrepp?u=7363966&utm

Vill ni stötta mig och Patrik I vårt arbete så är vi väldigt tacksamma.

1 thought on “Anmälan för initiativärende till JO

  1. Tack så jättemycket för att ni finns!! Ni är bäst och jag stöttar er till 100% Självklart ska dem bort. Har swishat! 🙏💜

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *