Category: Dumpen.se

Möjliga anledningar :

1,. Sajten har på grund av antalet attacker mot sidan blivit tvingade att installera en aggresiv brandvägg som blockar de 3 miljoner attacker vi har per månad. Om du får upp en varning från Wordfence (se bild nedan) är din Ip-address / Internetleverantör / VPN-leverantör blockad från att besöka Dumpen. Får du upp varningen nedan är det enda du kan göra :

a) Koppla upp dig på ditt svenska internetabbonemang (ej VPN)
b) Koppla ned ifrån din VPN-leverantör (om du använder VPN)

2. Vid besök i telefon / dator får jag upp att sidan kan inte hitta, varför?

Det är väldigt tekniskt avancerat så vi kommer att beskriva det hela på en väldigt hög nivå. Varje leverantör av internet har en DHCP-server samt två eller flera DNS-servrar. När du ansluter till internet via Kabel-tv nätet / ADSL / Fiber så får din router automatiskt tilldelat sin IP-Address / DNS-Address tilldelad genom DHCP-Servern, din router delar sedan vidare ut internet till dina datorer / telefon genom nätverkkabel / trådlös Wi-Fi. När din dator/telefon ansluter så är det vanligast att din router har en egen DHCP-Server för att tilldela “NAT-Adresser” till dina lokala enheter för att sedan brygga vidare anslutningen ut på Internet. Beroende på leverantör av internet och din router så kan routern ha en lokal DNS-Server på t ex ett nät som har lokala NAT ip-adresser som t ex 192.168.0.10/11 och / 10.0.0.7-10.0.0.8, då spar din router ner de domän-> IP-Adresser du besöker från ditt lokala nätverk.

Ute på internet finns det också stora Domänsservrar (DNS) som du kan se som en adressbok som översätter domännamn till IP-Adresser. I vårt exempel där vi äger DUMPEN.SE så måste vi ange vilken IP-Adress vi har vår server på för att du som besökare ska kunna skriva in dumpen.se i addressfältet i din Webbläsare. När du skriver in dumpen.se så kommer följande att ske :

a) Om din router har en lokal DNS-Server och du besökt dumpen tidigare kommer din lokala DNS-Servern att ha ett lokalt “Adressregister” som anger vilken IP-Adress  dumpen.se -pekar på >178.128.140.72. När vi pekar om domänen till Nya servrar så måste din lokala DNS-Server uppdatera sitt register, det brukar ta 24-timmar för att en ompekning av domän till ny ip på Webbsever har blivit uppdaterad  hos samtliga leverantörers DNS-Server. Leverantörerna har olika uppdateringsinterval för när deras DNS-Server ska uppdatera de senaste förändringar, så summa summarum det kan ta upp till 24 timmar innan det börjar fungerra.

När dumpen uppdatera sin domäninställning till ny IP-Address, kan jag snabba på att få min egen/Internetleverantörens DNS-Server att bli uppdaterad?

Om du inte orkar vänta på att din leverantör inom 24-timmar ska uppdatera sin DNS-Server för att du sska kunna besöka dumpen igen finns det följande workarounds.

a) På din router, gå in i inställningar som administratör och till inställningen för lokalt nätverk LAN / Wifi Accesspunkt/ till inställningarna för DHCP-Server, där anger du på DNS-Server som ska delas ut till dina lokala enheter i ditt hem-nätverk primär DNS : 8.8.8.4 och på sekundär DNS : 8.8.8.8 . spara sedan inställningen och starta om din router. När den startas om så kommer dina enheter få Googles DNS-Servrar på 8.8.8.8 / 8.8.8.4 vilka tenderar att uppdateras väldigt snabbt efter vi har pekat om dumpen på ny IP. Senaste förändringne av IP för dumpen.se gjorodes 2022-03-07 klockan 17.00. Nu kommer flödet vara enligt följande:

  1. Din lokala enhet telefon/dator surfar till dumpen.se
  2. Eftersom Googles DNS-Servrar 8.8.8.8 / 8.8 .8.4 används, så kommer din enhet att fråga google efter Dumpens ip-adress på Webbservern.
  3. Den Webbläsare gör anrop till IP-Adressen för Dumpen.se = Sidan fungerar igen.

b) Starta om din router, om du har en lokal DNS-Server inbyggd i din router kan de bli som så att den lokala cachen i routern uppdateras.
c) Om du har startat om din Telefon/Dator och det fortfarande inte fungerar,  så kan det vara värt att rensa din dators lokala cache för DNS-Uppslag, i Windows klickar du då på Start -> Sökrutan -> skriv CMD – CMD dyker upp (Kommandotolken) -> Högerklicka på CMD, och välj “Kör som Administratör -> Kommandotolken öppnas (svart ruta) och du skriver in ” ipconfig /flushdns” utan “” dvs enbart : ipconfig /flushdns + Tryck på enter -> KLAR. Om du vill se bilder på följande steg för steg så kan du besöka denna sidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.